Vijesti

Datum Naslov
24.01.2018
Centralna univerzitetska biblioteka
Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv >>>
17.01.2018
Centralna univerzitetska biblioteka
Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka >>>
10.01.2018
Centralna univerzitetska biblioteka
Pilot LNSS trening o politici razvoja fondova biblioteka >>>
12.12.2017
Centralna univerzitetska biblioteka
Izložba dokumenata o događajima u vezi sa Ujedinjenjem Crne Gore i Boke Kotorske (1813 – 1814. godine) >>>
13.10.2017
Centralna univerzitetska biblioteka
Pripremljen dokument Nabavna politika Centralne univerzitetske biblioteke >>>
05.10.2017
Centralna univerzitetska biblioteka
Nacionalni dan podizanja svijesti o bibliotekama >>>
05.10.2017
Centralna univerzitetska biblioteka
Obilježen Nacionalni dan podizanja svijesti o bibliotekama >>>
21.07.2017
Centralna univerzitetska biblioteka
CUB domaćin bibliotekarki sa Univerziteta u Opalu >>>
20.07.2017
Centralna univerzitetska biblioteka
Biblioteka Pravnog fakulteta bogatija za 17 računara i PS štampač >>>
04.07.2017
Centralna univerzitetska biblioteka
Biblioteka predstavila rezultate Tempus i Erasmus + projekta >>>
12.06.2017
Centralna univerzitetska biblioteka
Konferencija Informacijska pismenost u zemljama Zapadnog Balkana >>>
16.05.2017
Centralna univerzitetska biblioteka
Centralna univerzitetska biblioteka premašila 100.000 zapisa u COBISS-u >>>
23.06.2016
Centralna univerzitetska biblioteka
Seminarska biblioteka u novim ormarima >>>
14.06.2016
Centralna univerzitetska biblioteka
Modernizacija biblioteka u zemljama zapadnog Balkana kroz razvoj kadrova i reforme bibliotečke djelatnosti (LNSS) >>>