Obavještenja za predmete - Ekonomski fakultet

Datum Naslov
22.09.2017
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Plan rada za prvu nedjelju nastave na predmetu Operaciona istraživanja >>>
21.09.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
OBAVJEŠTENJE - 21.09.2017 08:48 >>>
21.09.2017
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing
OBAVJEŠTENJE - 21.09.2017 08:54 >>>
21.09.2017
Ekonomija-Matematika
Matematika za ekonomiste - 21.09.2017 15:33 >>>
20.09.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Informacije o predmetu i plan rada za studijsku 2017/18 godinu >>>
19.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Rezultati ispita >>>
19.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
avgustovski rok-rezultati >>>
18.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Nova objava - 18.09.2017 09:08 >>>
15.09.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Konačni rezultati. >>>
14.09.2017
Ekonomija-Marketing
Rezultati - konačna tabela >>>
14.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Osnovi marketinga
Rezultat >>>
14.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Osnovi marketinga
Rezultati >>>
14.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovno odlučivanje
Poslovno odlucivanje - Bijelo Polje - 14.09.2017 11:16 >>>
14.09.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Operativni menadzment - Bijelo Polje - 14.09.2017 11:18 >>>
14.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Korigovani rezultati ispita iz Korporativnih finansija, odrzanog 12.09.2017. godine - 14.09.2017 15:28 >>>
14.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Elektronsko poslovanje
avgustovski rok-rezultati ispita >>>
14.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije-Bankarski menadžment
Nova objava - 14.09.2017 23:23 >>>
14.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Bankarstvo
Nova objava - 14.09.2017 23:41 >>>
13.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Rezultati avgustovkog roka - 13.09.2017 08:32 >>>
13.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultati dodatnog testa - 13.09.2017 10:18 >>>
13.09.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
Rezultati dodatnog testa - 13.09.2017 10:22 >>>
13.09.2017
Ekonomija-Organizaciono ponašanje
Rezultati nakon dodatnog testa - 13.09.2017 10:31 >>>
13.09.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Finalni rezultati iz Finansijskog menadzmenta >>>
13.09.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Rezultati ispita - avgustovski rok >>>
13.09.2017
Ekonomija-Analiza poslovanja
Nova objava - 13.09.2017 14:49 >>>
13.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Biznis analiza
Nova objava - 13.09.2017 14:53 >>>
13.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
Rezultati ispita iz avgustovskog roka >>>
13.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
rezultati ispita iz avgustovskog roka >>>
13.09.2017
Ekonomija, smjer Menadžment-Upravljački informacioni sistemi
rezultati ispita iz avgustovskog roka >>>
12.09.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Računovodstvo finansijskih institucija
Nova objava - 12.09.2017 09:41 >>>
12.09.2017
Ekonomija-Organizaciono ponašanje
REZULTATI ISPITA STUDENATA SA RAZMJENE - 12.09.2017 10:56 >>>
12.09.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Napredno finansijsko izvještavanje
rezultati kolokvijuma nakon avgustovskog roka >>>
12.09.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Konačni rezultati >>>
12.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Rezultati ispita odrzanog 12.09.2017- 12.09.2017 14:31 >>>
12.09.2017
Studije menadžmenta-Ekonomija za menadžere
Nova objava - 12.09.2017 18:08 >>>
12.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Organizaciono ponašanje
REZULTATI AVGUSTOVSKOG ISPITNOG ROKA - 12.09.2017 18:41 >>>
12.09.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 12.09.2017 20:32 >>>
12.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije-Bankarski menadžment
Nova objava - 12.09.2017 20:34 >>>
12.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 12.09.2017 20:35 >>>
12.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Bankarstvo
Nova objava - 12.09.2017 20:36 >>>
12.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovni Engleski jezik III
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka >>>
11.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Osnovi marketinga
Rasored ispita >>>
11.09.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 11.09.2017 08:57 >>>
11.09.2017
Ekonomija-Marketing
Rezultati >>>
11.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS PG -konačne ocjene iz avgustovskog roka >>>
11.09.2017
Ekonomija-Analiza poslovanja
Nova objava - 11.09.2017 11:30 >>>
11.09.2017
Ekonomija-Hartije od vrijednosti i terminska tržišta
Nova objava - 11.09.2017 13:52 >>>
11.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovne finansije
Rezultati ispita - avgustovski rok >>>
11.09.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Rezultati Avgustovskog roka iz Menadzmenta investicijama na studijama u Bijelom Polju >>>
11.09.2017
Ekonomija-Organizaciono ponašanje
REZULTATI AVGUSTOVSKOG ISPITNOG ROKA >>>
11.09.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
REZULTATI AVGUSTOVSKOG ROKA >>>
11.09.2017
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing
REZULTATI AVGUSTOVSKOG ROKA >>>
11.09.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Rezultati ispita >>>
11.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Elektronsko poslovanje
Elelktronsko poslovanje-obavestenje za ispit u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Elektronsko poslovanje
novi termin za ispit u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Ekonomija, smjer Menadžment-Upravljački informacioni sistemi
novi termin za ispit u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Internet tehnologije i e-poslovanje
novi termin za ispit u avgustovskom roku >>>
10.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovne finansije
Rezultati ispita - avgustovski rok >>>
10.09.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Portfolio analiza
Rezultati ispita - avgustovski rok >>>
10.09.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Zavrsni ispit - termin polaganja ispita u avgustovskom roku >>>
08.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS - rezultati avgustovskog roka >>>
08.09.2017
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija
Raspored ispita >>>
08.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije-Fiskalna ekonomija
Raspored ispita >>>
08.09.2017
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Komparativno poresko pravo
Raspored ispita >>>
08.09.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo
Raspored ispita >>>
08.09.2017
Ekonomija-Matematika
MATEMATIKA - konačne ocjene u avgustovskom roku >>>
08.09.2017
Ekonomija-Statistika
Nova objava - 08.09.2017 17:34 >>>
08.09.2017
Ekonomija-Ekonometrija
Nova objava - 08.09.2017 17:36 >>>
08.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultati ispita >>>
07.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Kontrola i revizija
rezultati kolokvijuma nakon avgustovskog roka >>>
07.09.2017
Ekonomija-Ekološka ekonomija
Dodatne konsultacije >>>
07.09.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Termin polaganja ispita >>>
07.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Termin polaganja ispita >>>
07.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije-Bankarski menadžment
Termin polaganja ispita >>>
07.09.2017
Ekonomija-Mikroekonomija
Mikroekonomija - rezultati dodatnog roka - 07.09.2017 14:22 >>>
07.09.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Teorija i modeli odlučivanja
Teorija i modeli odlucivanja - rezultati dodatnog roka - 07.09.2017 14:26 >>>
07.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovno odlučivanje
Poslovno odlucivanje Podgorica - rezultati dodatnog roka - 07.09.2017 14:29 >>>
07.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Operativni menadzment Podgorica - 07.09.2017 14:32 >>>
07.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Bankarstvo
Rezultati ispita >>>
07.09.2017
Ekonomija-Matematika
MATEMATIKA - rezultati avgustovskog roka >>>
07.09.2017
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Operaciona istrazivanja - rezultati iz dodatnog roka - 07.09.2017 20:03 >>>
06.09.2017
Ekonomija-Ekonomija firme
Rezultati kolokvijuma nakon avgustovskog roka. >>>
06.09.2017
Ekonomija-Ekološka ekonomija
Rezultati ispita >>>
06.09.2017
Ekonomija-Informatika
Konačni rezultati avgustovskog roka - 06.09.2017 20:25 >>>
05.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Nova objava - 05.09.2017 12:37 >>>
05.09.2017
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tehnologija i inovacije
Ispit - dogovor oko termina >>>
05.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovna informatika
Rezultati avgustovskog roka- 05.09.2017 17:58 >>>
05.09.2017
Ekonomija-Informatika
Rezultati praktičnog i algoritama - 05.09.2017 22:01 >>>
04.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovno odlučivanje
Poslovno odlucivanje, promjena termina odrzavanja ispita - 04.09.2017 08:27 >>>
04.09.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Teorija i modeli odlučivanja
Teorija i modeli odlucivanja, avgustovski rok - 04.09.2017 08:35 >>>
04.09.2017
Ekonomija-Principi strategijskog upravljanja
Avgustovski rok - rezultati >>>
04.09.2017
Ekonomija-Marketing
Raspored ispita >>>
04.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
novi termin o pregledu radova >>>
04.09.2017
Ekonomija-Informacioni sistemi
informacioni sisitemi-rezultati ispita >>>
04.09.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Računovodstvo finansijskih institucija
Nova objava - 04.09.2017 13:29 >>>
04.09.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativna analiza i kontrola
Nova objava - 04.09.2017 13:31 >>>
04.09.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Rezultati ispita iz Monetarne Ekonomije >>>
04.09.2017
Ekonomija-Sistemi poslovne inteligencije
Termin ispita u avgustovskom roku - 04.09.2017 17:17 >>>
04.09.2017
Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada
Termin za dio ispita kod prof. Lj. Kašćelan - 04.09.2017 17:22 >>>
01.09.2017
Ekonomija, smjer Menadžment-Upravljački informacioni sistemi
Informacija za ispit u avgustovskom roku >>>
01.09.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Internet tehnologije i e-poslovanje
informacija za ispit u avgustovskom roku >>>
01.09.2017
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Elektronsko poslovanje
Informacija za ispit u avgustovskom roku >>>
01.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Nova objava - 01.09.2017 11:55 >>>
01.09.2017
Ekonomija-Informacioni sistemi
Avgustovski rok-rezultati ispita >>>
01.09.2017
Ekonomija-Informacioni sistemi
Avgustovski rok-rezultati ispita >>>
01.09.2017
Ekonomija-Informacioni sistemi
rezultati ispita-avgustovski rok >>>
01.09.2017
Ekonomija-Računovodstvo
avgustovski rok/ rezultati >>>
01.09.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Finansijska matematika - VAŽNO! >>>
01.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Matematika za biznis PG - VAŽNO! >>>
31.08.2017
Ekonomija-Organizaciono ponašanje
Nova objava - 31.08.2017 11:44 >>>
31.08.2017
Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Nova objava - 31.08.2017 11:47 >>>
31.08.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Organizaciono ponašanje
Nova objava - 31.08.2017 11:48 >>>
31.08.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
Nova objava - 31.08.2017 11:55 >>>
31.08.2017
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing
Nova objava - 31.08.2017 11:56 >>>
31.08.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Nova objava - 31.08.2017 12:01 >>>
31.08.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Nova objava - 31.08.2017 12:02 >>>
31.08.2017
Ekonomija-Ekološka ekonomija
Avgustovski ispitni rok iz Ekološke ekonomije >>>
31.08.2017
Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
31.08.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
EKONOMSKA STATISTIKA - rezultati avgustovskog roka >>>
30.08.2017
Ekonomija-Analiza poslovanja
Nova objava - 30.08.2017 11:57 >>>
30.08.2017
Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Nova objava - 30.08.2017 12:00 >>>
30.08.2017
Ekonomija-Engleski jezik III stepen
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka >>>
30.08.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Racunovodstvo rezultati avgustovskog roka >>>
30.08.2017
Ekonomija-Informacioni sistemi
informacioni sistemi-prakticni dio ispita >>>
29.08.2017
Ekonomija, smjer Finansije-Rizik i osiguranje
Rizik i osiguranje- Avgustovski rok >>>
28.08.2017
Ekonomija-Matematika
Matematika - raspored polaganja u avgustovskom roku >>>
28.08.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Finansijska matematika - raspored polaganja u avgustovskom roku >>>
28.08.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS PODGORICA - raspored polaganja u avgustovskom roku >>>
28.08.2017
Ekonomija-Računovodstvo
Obavjestenje o terminima polaganja ispita u avgustovskom roku >>>
28.08.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Nova objava - 28.08.2017 12:18 >>>
28.08.2017
Ekonomija-Menadžment u turizmu
Obavjestenje o terminu ispita - avgustovski rok >>>
28.08.2017
Ekonomija-Upravljanje proizvodnjom
Obavjestenje o terminu ispita - avgustovski rok >>>
28.08.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Marketing menadžment malog biznisa
Obavjestenje o terminu ispitu - avgustovski rok >>>
28.08.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Strategijski marketing
Obavjestenje o terminu ispitu - avgustovski rok >>>
23.08.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovni Engleski jezik III
Termin ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
21.08.2017
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije-Zajedničko tržište i politika konkurencije EU
Avgustovski rok ZTPK >>>
21.08.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Obavještenje o ispitu iz Monetarne ekonomije >>>
18.08.2017
Ekonomija-Hartije od vrijednosti i terminska tržišta
Termin za ispit u avgustovskom roku - 18.08.2017 13:01 >>>
21.07.2017
Ekonomija, smjer Finansije-Portfolio menadžment
Termin polaganja ispita u avgustovskom roku >>>
21.07.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Portfolio analiza
Termin polaganja ispita u avgustovskom roku >>>
17.07.2017
Ekonomija-Matematika
Matematika, Finansijska matematika, Matematika za biznis >>>
17.07.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Matematika, Finansijska matematika, Matematika za biznis >>>
17.07.2017
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis
Matematika, Finansijska matematika, Matematika za biznis >>>
17.07.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Matematika, Finansijska matematika, Matematika za biznis >>>
06.07.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Konačni rezultati >>>
29.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Konačni rezultati iz Biznis analize - Studije menadžmenta Bijelo Polje >>>
28.06.2017
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tehnologija i inovacije
Odbrana seminarskih >>>
28.06.2017
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Softverski alati
Odbrana seminarskih >>>
27.06.2017
Ekonomija-Revizija i kontrola
Revizija i kontrola - konačni rezultati za usvajanje >>>
27.06.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativna analiza i kontrola
Korporativna analiza i kontrola - konačni rezultati za usvajanje >>>
27.06.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Računovodstvo finansijskih institucija
Računovodstvo finansijskih institucija - konačni rezultati za usvajanje >>>
27.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Biznis analiza Podgorica - konačni rezultati za usvajanje >>>
26.06.2017
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tehnologija i inovacije
Konačni bodovi ispit iz Tehnologije i inovacija >>>
26.06.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Metodi za ekonomske analize
Konacni rezultati - Metodi za ekonomske analize - 26.06.2017 10:13 >>>
26.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Rezultati dodatnog roka - 26.06.2017 10:46 >>>
26.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Konačni rezultati ispita - 26.06.2017 10:47 >>>
26.06.2017
Ekonomija-Analiza poslovanja
Analiza poslovanja - konačne ocjene za usvajanje >>>
24.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Osnovi menadžmenta
Rezultati nakon popravnog završnog ispita >>>
24.06.2017
Ekonomija-Ekonomija firme
Rezultati nakon popravnog završnog usmenog ispita >>>
23.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Osnovi marketinga
Nova objava - 23.06.2017 09:06 >>>
23.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Osnovi marketinga
Rezultati nakon popravnog završnog ispita >>>
23.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovno odlučivanje
Bijelo Polje - Poslovno odlučivanje - Konačni rezultati >>>
23.06.2017
Ekonomija-Organizaciono ponašanje
KONAČNI REZULTATI ISPITA - 23.06.2017 09:59 >>>
23.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Organizaciono ponašanje
KONAČNI REZULTATI ISPITA - 23.06.2017 10:14 >>>
23.06.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
KONAČNI REZULTATI ISPITA - 23.06.2017 10:39 >>>
23.06.2017
Ekonomija-Informacioni sistemi
informacioni sisitemi-konacne ocene >>>
23.06.2017
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing
KONAČNI REZULTATI ISPITA - 23.06.2017 10:40 >>>
23.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
ellektronsko poslovanje-BP-konacne ocenen >>>
23.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA - 23.06.2017 11:34 >>>
23.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
OSVOJENI UIKUPNI POENI NAKON POPRAVNOG ZAVRŠSNOG ISPITA - 23.06.2017 11:34 >>>
23.06.2017
Ekonomija-Statistika
Nova objava - 23.06.2017 13:19 >>>
23.06.2017
Ekonomija-Engleski jezik III stepen
Rezultati nakon popravnog roka >>>
23.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovni Engleski jezik III
Rezultati nakon popravnog roka >>>
23.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Osnovi menadžmenta
Termin popravnog završnog ispita >>>
21.06.2017
Ekonomija-Ekološka ekonomija
Dodatne konsultacije iz predmeta Ekoloska ekonomija bice odrzane u cetvrtak, 22.06. u 09:30 u kabinetu 414 (IV sprat) >>>
21.06.2017
Ekonomija-Engleski jezik III stepen
Završni ispit - rezultati >>>
21.06.2017
Ekonomija-Ekonomija firme
Upisivanje ocjena iz Ekonomije firme >>>
20.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovno odlučivanje
Podgorica, Poslovno odlucivanje, popravni zavrsni ispit - 20.06.2017 09:53 >>>
20.06.2017
Ekonomija, smjer Menadžment-Upravljački informacioni sistemi
Nova objava - 20.06.2017 10:31 >>>
20.06.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Internet tehnologije i e-poslovanje
Nova objava - 20.06.2017 10:33 >>>
20.06.2017
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Elektronsko poslovanje
Nova objava - 20.06.2017 10:36 >>>
20.06.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Finansijska matematika_konacne ocjene >>>
20.06.2017
Ekonomija, smjer Menadžment-Upravljački informacioni sistemi
Rezultati ispita-Upravljacki IS >>>
20.06.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Internet tehnologije i e-poslovanje
Rezultati ispita-Internet tehnologije i el.poslovanje >>>
20.06.2017
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Elektronsko poslovanje
Elektronsko poslovanje-rezultati ispita >>>
20.06.2017
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Elektronsko poslovanje
El.poslovanje konacne ocenen >>>
20.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovni Engleski jezik III
Rezultati završnog ispita >>>
20.06.2017
Ekonomija-Engleski jezik III stepen
Popravni rok >>>
19.06.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Teorija i modeli odlučivanja
KE Teorija i modeli odlucivanja, konacni rezultati >>>
19.06.2017
Ekonomija-Ekološka ekonomija
Rezultati nakon popravnog Zavrsnog ispita iz Ekoloske ekonomije >>>
18.06.2017
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tehnologija i inovacije
Završni ispit iz Tehnologije i inovacija - rezultati >>>
17.06.2017
Ekonomija-Statistika
Rezultat popravnog zavrsnog ispita iz Statistike 17.06.2017. >>>
16.06.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Rezultati popravnog završnog ispita iz Finansijske matematike >>>
16.06.2017
Ekonomija-Informacioni sistemi
Informacioni sistemi >>>
16.06.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
Rezultati ispita - 16.06.2017 13:57 >>>
16.06.2017
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing
Rezultati ispita - 16.06.2017 14:02 >>>
16.06.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
- 16.06.2017 14:05 >>>
16.06.2017
Ekonomija-Organizaciono ponašanje
Rezultati dodatnog roka - 16.06.2017 16:40 >>>
16.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Organizaciono ponašanje
Rezultati dodatnog roka - 16.06.2017 16:42 >>>
14.06.2017
Ekonomija-Biznis
Ukupni rezultati iz predmeta Biznis. >>>
01.06.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Strategijski marketing
Ukupni rezultati iz predmeta Strategijski marketing >>>
31.05.2017
Ekonomija-Biznis
Ispita pitanja iz predmeta Biznis >>>
30.05.2017
Ekonomija-Biznis
Ukupni rezultati nakon završnog dijela ispita >>>
30.05.2017
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije-Ekonomija EU
Popravni zavrsni ispit >>>
26.05.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Raspored ispita, nastave i konsultacija >>>
24.05.2017
Ekonomija-Menadžment u turizmu
MENADŽMENT U TURIZMU - Raspored ispita, nastave i konsultacija >>>
24.05.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Rezultati provjere znanja >>>
24.05.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Raspored ispita, nastave i konsultacija >>>
17.05.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Rezultati provjere znanja >>>
17.05.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Opsta obavjestenja >>>
10.05.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Rezultati provjere znanja >>>
20.04.2017
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike
Plan rada za studijsku 2016/17 godinu >>>
19.04.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Raspored ispita, nastave i konsultacija >>>
18.04.2017
Ekonomija-Upravljanje proizvodnjom
UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM - Raspored ispita, nastave i konsultacija >>>
18.04.2017
Ekonomija-Menadžment u turizmu
MENADŽMENT U TURIZMU - Raspored ispita, nastave i konsultacija >>>
17.04.2017
Ekonomija-Engleski jezik III stepen
Materijal za čas >>>
29.03.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Rezultati provjere znanja >>>
27.03.2017
Ekonomija-Upravljanje proizvodnjom
UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM - Opsta obavjestenja >>>
27.03.2017
Ekonomija-Menadžment u turizmu
MENADŽMENT U TURIZMU - Opsta obavjestenja >>>
15.02.2017
Ekonomija-Menadžment u turizmu
MENADŽMENT U TURIZMU - Nastavni materijal >>>
13.02.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Strategijski marketing
Plan rada iz predmeta Strategijski marketing >>>