Obavještenja za predmete - Ekonomski fakultet

Datum Naslov
21.02.2018
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora
Termin održavanja kolokvijuma >>>
21.02.2018
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Teorija i analiza ekonomske politike
Termin održavanja kolokvijuma >>>
21.02.2018
Ekonomija-Poslovne baze podataka
Nastavni materijal - 21.02.2018 11:30 >>>
21.02.2018
Ekonomija-Sistemi poslovne inteligencije
Nastavni materijal - 21.02.2018 11:32 >>>
21.02.2018
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Baze podataka
Nastavni materijal - 21.02.2018 11:34 >>>
21.02.2018
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Revizija
Nova objava - 21.02.2018 12:51 >>>
21.02.2018
Ekonomija-Ekološka ekonomija
Seminari >>>
20.02.2018
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike
Sastav timova >>>
20.02.2018
Ekonomija-Monetarna statistika
Teme istrazivackih radova >>>
20.02.2018
Ekonomija, smjer Finansije-Analiza berzanskog poslovanja
Izmjena termina vjezbi >>>
20.02.2018
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Portfolio analiza
Izmjena termina vjezbi >>>
20.02.2018
Ekonomija, smjer Finansije-Portfolio menadžment
Izmjena termina vjezbi >>>
19.02.2018
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Teorija i analiza ekonomske politike
Teme za seminarske radove >>>
19.02.2018
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora
Teme za seminarske radove >>>
19.02.2018
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tržište rada
Teme za seminarske radove >>>
19.02.2018
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tržište rada
Plan rada >>>
19.02.2018
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora
Plan rada >>>
19.02.2018
Ekonomija-Privredni sistem
Slobodne teme >>>
19.02.2018
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Preduzetništvo
Materijal 2 >>>
19.02.2018
Ekonomija, smjer Finansije-Analiza berzanskog poslovanja
Termini kolokvijuma i zavrsnih ispita >>>
19.02.2018
Ekonomija, smjer Finansije-Portfolio menadžment
Termini kolokvijuma i zavrsnog ispita >>>
19.02.2018
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Portfolio analiza
Termini kolokvijuma i zavrsnog ispita >>>
19.02.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovne finansije
Materijal za vjezbe >>>
19.02.2018
Menadžment Bijelo Polje-Poslovne finansije
Materijal za vjezbe >>>
19.02.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovni Engleski jezik III
Prezentacije >>>
19.02.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovni Engleski jezik III
Materijali sa časa >>>
19.02.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovni Engleski jezik III
Domaći zadatak I >>>
18.02.2018
Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama
Nova objava - 18.02.2018 19:29 >>>
18.02.2018
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Biznis statistika
Promjena termina vježbi >>>
17.02.2018
Menadžment Podgorica (2017.)-Biznis
Plan rada - 2018 >>>
17.02.2018
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Biznis
Plan rada - 2018 >>>
17.02.2018
Ekonomija (2017.)-EKONOMIJA FIRME
Slajdovi sa predavanja >>>
16.02.2018
Ekonomija-Osnovi osiguranja
Izborni predmet: Osnovi osiguranja >>>
16.02.2018
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike
Materijal sa predavanja odrzanih 16.02.2018.godine >>>
16.02.2018
Ekonomija-Statistička analiza vremenskih serija
Pocetak nastave - 16.02.2018 11:43 >>>
16.02.2018
Ekonomija-Modeli rasta i tehnički progres
Početak nastave - 16.02.2018 12:00 >>>
16.02.2018
Ekonomija-Primijenjena analiza tražnje
Početak nastave - 16.02.2018 12:06 >>>
16.02.2018
Ekonomija, smjer Finansije-Rizik i osiguranje
Prvo predavanje >>>
16.02.2018
Ekonomija-Finansijska matematika
Drugi dvočas >>>
15.02.2018
Ekonomija-Informacioni sistemi
informacija za studente >>>
15.02.2018
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Elektronsko poslovanje
Smer informacioni sisitemi, predmet Elektronsko poslovanje >>>
15.02.2018
Ekonomija-Teorije vjerovatnoće i primjene u ekonomiji
Dogovorni čas >>>
15.02.2018
Ekonomija, smjer Menadžment-Upravljački informacioni sistemi
informacija za studente >>>
15.02.2018
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Internet tehnologije i e-poslovanje
informacija za studente >>>
15.02.2018
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Softverski alati
DOGOVORNI ČAS >>>
15.02.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Elektronsko poslovanje
informacija za studente >>>
15.02.2018
Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
informacija za studente >>>
15.02.2018
Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
aktivnost na casu >>>
15.02.2018
Ekonomija-Hartije od vrijednosti i terminska tržišta
Dogovorni cas o organizaciji nastave u ljetnjem semestru 2017/18 - 15.02.2018 17:00 >>>
14.02.2018
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Računovodstvo troškova
Promjena termina predavanja >>>
14.02.2018
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Modeli odlučivanja
Modeli odlučivanja - 14.02.2018 09:25 >>>
14.02.2018
Ekonomija-Poslovne baze podataka
Dogovorni čas za mentorski rad- 14.02.2018 11:08 >>>
14.02.2018
Ekonomija-Sistemi poslovne inteligencije
Dogovorni čas za mentorski rad - 14.02.2018 11:11 >>>
14.02.2018
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Baze podataka
Dogovorni čas za mentorski rad - 14.02.2018 11:12 >>>
14.02.2018
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Biznis
Raspored časova - 14.02.2018 14:17 >>>
14.02.2018
Ekonomija, smjer Marketing-Strategijski marketing
Plan rada >>>
14.02.2018
Ekonomija, smjer Marketing-Marketing menadžment malog biznisa
Plan rada >>>
14.02.2018
Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Informacija za studente i plan rada - 14.02.2018 19:29 >>>
14.02.2018
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
Informacija za studente i plan rada - 14.02.2018 19:30 >>>
14.02.2018
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing
Informacija za studente i plan rada - 14.02.2018 19:32 >>>
14.02.2018
Ekonomija-Organizaciono ponašanje
Informacija za studente i plan rada - 14.02.2018 19:36 >>>
14.02.2018
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije-Politika proširenja
Politika proširenja EU, PPT 1 uvod - 14.02.2018 22:07 >>>
14.02.2018
Ekonomija-Regionalna ekonomija
Regionalna ekonomija, Uvod, PPT1 14.02.2018 22:09 >>>
14.02.2018
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije-Koheziona politika i strukturni fondovi EU
Koheziona politika EU, PPT 1 - 14.02.2018 22:11 >>>
13.02.2018
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Konacni rezultati ispita iz KF 2017/18 - 13.02.2018 13:02 >>>
13.02.2018
Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama
Nova objava - 13.02.2018 14:29 >>>
13.02.2018
Ekonomija (2017.)-BIZNIS
Plan rada - 2018 >>>
13.02.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Organizaciono ponašanje
Informacija za studente i plan rada - 13.02.2018 21:35 >>>
12.02.2018
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Računovodstvo troškova
Plan rada- Računovodstvo troškova 2017/18 >>>
12.02.2018
Ekonomija-Monetarna statistika
Dogovorni cas i plan rada >>>
12.02.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultati ispita u januarskom roku - 12.02.2018 13:48 >>>
12.02.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Organizaciono ponašanje
Informacija za studente i plan rada - 12.02.2018 14:23 >>>
12.02.2018
Ekonomija-Ruski jezik (V stepen)
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za predmet Ruski jezik V stepen >>>
12.02.2018
Ekonomija-Ekološka ekonomija
Ekoloska ekonomija - elektronsko ucilo >>>
12.02.2018
Ekonomija-Ekološka ekonomija
Predavanje 1 >>>
12.02.2018
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Preduzetništvo
Materijal 1 >>>
12.02.2018
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Prognozoranje ekonomskih procesa
Odbrana senminarskih radova >>>
12.02.2018
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Konačni rezultati >>>
11.02.2018
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Rezultati >>>
10.02.2018
Ekonomija-Finansijska matematika
ECTS katalog >>>
10.02.2018
Ekonomija-Finansijska matematika
Prezentacija za prvi dvočas >>>
09.02.2018
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike
Plan rada za 2017-18 godinu >>>
09.02.2018
Ekonomija-Menadžment
Konačni rezultati nakon popravnog završnog ispita - Menadžment >>>
09.02.2018
Ekonomija-Ekonometrija
EKONOMETRIJA - Konacne ocjene u januarskkom roku 2017-2018. godine - 09.02.2018 11:38 >>>
09.02.2018
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike
Plan rada za 2017-18 godinu >>>
09.02.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Konačni rezultati >>>
09.02.2018
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 09.02.2018 21:44 >>>
08.02.2018
Ekonomija-Ekonometrija
Rezultati popravnog završnog ispita Nova objava - 08.02.2018 14:49 >>>
08.02.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultat - završni ispit >>>
08.02.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Konačni rezultati >>>
08.02.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Rezultati nakon zavrsnog ispita - konacno >>>
07.02.2018
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Rezultati popravnog završnog ispita - 07.02.2018 09:26 >>>
07.02.2018
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Konacni rezultati II kolokvijuma iz KF - 07.02.2018 16:31 >>>
07.02.2018
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 07.02.2018 21:57 >>>
06.02.2018
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Rezultati II kolokvijuma iz KF - 06.02.2018 10:31 >>>
06.02.2018
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo
Dodatni termin zavrsnog ispita >>>
06.02.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima
Rezultati popravnog završnog MSP >>>
06.02.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Ukupni rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - 06.02.2018 22:43 >>>
06.02.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Konačni rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - 06.02.2018 22:45 >>>
06.02.2018
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Finansijska tržišta
Nova objava - 06.02.2018 23:51 >>>
05.02.2018
Menadžment Podgorica (2017.)-Principi ekonomije
Konačne ocjene >>>
05.02.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
OM-popravni zavrsni - 05.02.2018 08:24 >>>
05.02.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
konacni rezultati >>>
05.02.2018
Ekonomija-Menadžment
Raspored polaganja popravnog završnog ispita >>>
05.02.2018
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Rezultati >>>
04.02.2018
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Rezultati popravnog završnog ispita - 04.02.2018 01:25 >>>
04.02.2018
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Rezultati popravnog završnog ispita - 04.02.2018 01:27 >>>
04.02.2018
Ekonomija-Informatika
Rezultati popravnog završnog ispita - 04.02.2018 02:17 >>>
04.02.2018
Ekonomija-Finansijski menadžment
Pregled radova >>>
04.02.2018
Ekonomija-Ekonomska statistika
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
04.02.2018
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS (Bijelo Polje) - rezultati nakon popravnog završnog ispita >>>
04.02.2018
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS (Bijelo Polje) - rezultati nakon popravnog završnog ispita >>>
03.02.2018
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Ekonomija firme
Rezultati popravnog završnog ispita - Bijelo Polje >>>
03.02.2018
Ekonomija-Matematika
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG I OBAVJESTENJE O DODATNOM ISPITIVANJU >>>
03.02.2018
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG I OBAVJESTENJE O DODATNOM ISPITIVANJU >>>
02.02.2018
Ekonomija-Mikroekonomija
Mikroekonomija-popravni zavrsni, - 02.02.2018 11:01 >>>
02.02.2018
Ekonomija-Međunarodna ekonomija
Pop zavrsni ispit ME >>>
02.02.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Rezultati - 02.02.2018 14:44 >>>
02.02.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Dodatni ispitni rok - 02.02.2018 14:53 >>>
02.02.2018
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 02.02.2018 18:54 >>>
02.02.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća
Rezultati popravnog završnog ispita - Bijelo Polje >>>
01.02.2018
Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada
Ukupni rezultati u popravnom roku - 01.02.2018 09:17 >>>
01.02.2018
Studije menadžmenta-Ekonomija za menadžere
DODATNI ISPITNI ROK - SRIJEDA 07.02. u 9H >>>
01.02.2018
Ekonomija-Principi strategijskog upravljanja
Tabela sa konačnim ocjenama >>>
01.02.2018
Ekonomija-Ekonomska statistika
Termin odrzavanja popravnog zavrsnog ispita >>>
01.02.2018
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Revizija
Nova objava - 01.02.2018 13:53 >>>
01.02.2018
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
01.02.2018
Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
Rezultati >>>
01.02.2018
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
Konacne ocene >>>
31.01.2018
Ekonomija-Marketing
Rezultati >>>
31.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Strategijski menadžment
KONAČNA TABELA >>>
31.01.2018
Ekonomija (2017.)-PRAVO ZA EKONOMISTE
KONAČNE OCJENE NA PREDMETU PRAVO ZA EKONOMISTE >>>
31.01.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita >>>
31.01.2018
Ekonomija-Finansijski menadžment
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
31.01.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Dodatni rok iz predmeta Međunarodni marketing >>>
31.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Dodatni rok iz predmeta Međunarodni marketing >>>
31.01.2018
Ekonomija-Ekonometrija
Rezultati iz Ekonometrije: korekcije nakon uvida u završni ispit - 31.01.2018 15:51 >>>
30.01.2018
Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
Popravni završni >>>
30.01.2018
Studije menadžmenta-Ekonomija za menadžere
Nova objava - 30.01.2018 10:15 >>>
30.01.2018
Ekonomija-Mikroekonomija
Raspored polaganja popravnog završnog ispita - 30.01.2018 11:41 >>>
30.01.2018
Ekonomija-Marketing
Dodatan rok >>>
30.01.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Termin polaganja popravnog zavrsnog ispita - 30.01.2018 13:50 >>>
30.01.2018
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Popravni završni >>>
30.01.2018
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Rezultati popravnog zavrsnog ispita i obavjestenje o dodatnom ispitivanju >>>
30.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Rezultati popravnog zavrsnog ispita i obavjestenje o dodatnom ispitivanju >>>
29.01.2018
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Operaciona istrazivanja - 29.01.2018 10:58 >>>
29.01.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Popravni zavrsni ispit >>>
29.01.2018
Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada
Rezultati popravnog ispita iz prvog dijela Metodologije naucnoistrazivackog rada - 29.01.2018 17:18 >>>
29.01.2018
Studije menadžmenta-Istraživačke metode u biznisu
Rezultati ispita iz Istraživačkih metoda u biznisu u popravnom roku - 29.01.2018 17:34 >>>
29.01.2018
Ekonomija-Ekonometrija
Rezultati završnog ispita iz Ekonometrije - 29.01.2018 17:37 >>>
29.01.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Ukupni rezultati >>>
28.01.2018
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo
Termin popravnog zavrsnog ispita >>>
27.01.2018
Ekonomija (2017.)-PRAVO ZA EKONOMISTE
Raspored polaganja popravnog zavrsnog ispita >>>
27.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultati >>>
26.01.2018
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Konacni rezultati popravnog I kolokvijuma iz Korporativnih finansija >>>
26.01.2018
Ekonomija-Računovodstvo
Potvrda ocjene usmenim putem >>>
26.01.2018
Ekonomija (2017.)-OSNOVI EKONOMIJE
Ocjene >>>
26.01.2018
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Informacija za SVE studente koji polažu popravni završni iz MATEMATIKE >>>
26.01.2018
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Termin održavanja popravnog završnog ispita iz Matematike za biznis >>>
26.01.2018
Ekonomija-Ekonomska statistika
Prijave za popravni zavrsni ispit i termin održavanja ispita >>>
26.01.2018
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Popravni zavrsni ispit - 26.01.2018 11:03 >>>
26.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Popravni zavrsni ispit, Operativni menadzment - 26.01.2018 11:29 >>>
26.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
rezultati sa zavrsnog kolokvijuma >>>
26.01.2018
Ekonomija-Menadžment
Ukupni rezultati pred popravni završni ispit >>>
26.01.2018
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Rezultati završnog ispita - 26.01.2018 13:23 >>>
26.01.2018
Ekonomija-Računovodstvo
Rezultati nakon korekcija >>>
25.01.2018
Ekonomija-Marketing
Nova objava - 25.01.2018 09:10 >>>
25.01.2018
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Rezultati nakon gledanja radova i dodatnog ispitivanja >>>
25.01.2018
Ekonomija-Matematika
Rezultati nakon gledanja radova i dodatnog ispitivanja >>>
25.01.2018
Ekonomija-Računovodstvo
rezultati zavrsnog ispita u popravnom roku >>>
25.01.2018
Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada
Rezultati popravnog ispita kod prof. Lj. Kašćelan - 25.01.2018 13:49 >>>
25.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
Popravni zavrsni ispit >>>
25.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Rezultati nakon popravnog zavrsnog (25.01) >>>
25.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Rezultati nakon popravnog zavrsnog (25.01) >>>
24.01.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Zavrsni ispit - 24.01.2018 07:42 >>>
24.01.2018
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Principi ekonomije
Novi termin popravnog završnog ispita >>>
24.01.2018
Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog dijela ispita >>>
24.01.2018
Ekonomija-Menadžment
Rezultati završnog ispita >>>
24.01.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća
Rezultati završnog ispita >>>
24.01.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Rezultati - 24.01.2018 13:21 >>>
24.01.2018
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Rezultati zavrsnog ispita i obavjestenje o dodatnom usmenom ispitivanju >>>
24.01.2018
Ekonomija-Matematika
Rezultati zavrsnog ispita i obavjestenje o dodatnom usmenom ispitivanju >>>
24.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Termin popravnog završnog (usmenog) ispita >>>
23.01.2018
Ekonomija-Menadžment
Raspored polaganja završnog ispita >>>
23.01.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultati nakon završnog ispita >>>
23.01.2018
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 23.01.2018 11:17 >>>
23.01.2018
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Raspored polaganja popravnog zavrsnog ispita - 23.01.2018 11:24 >>>
23.01.2018
Ekonomija-Računovodstvo
Spisak studenata za popravni završni ispit usmenim putem >>>
23.01.2018
Ekonomija-Računovodstvo
Termini polaganja zavrsnog ispita u popravnom roku >>>
23.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima
Rezultati završnog ispita >>>
23.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultati nakon završnog ispita >>>
22.01.2018
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Rezultati prije popravnog zavrsnog >>>
22.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Rezultati prije popravnog zavrsnog >>>
22.01.2018
Ekonomija-Informatika
Rezultati završnog ispita - 22.01.2018 12:04 >>>
22.01.2018
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
rezultati nakon odrzanog zavrsnog kolokvijuma >>>
22.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo
Zbirni rezultati nakon popravnog zavrsnog dijela ispita >>>
22.01.2018
Ekonomija (2017.)-OSNOVI EKONOMIJE
NOVA INFORMACIJA O TERMINU POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA >>>
22.01.2018
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Rezultati popravnog I kolokvijuma iz KF - 22.01.2018 22:13 >>>
21.01.2018
Ekonomija-Računovodstvo
Prijava za usmeni završni ispit >>>
21.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Prijava za usmeni završni ispit >>>
21.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
Termin konsultacija >>>
21.01.2018
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 21.01.2018 17:08 >>>
21.01.2018
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 21.01.2018 17:10 >>>
21.01.2018
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 21.01.2018 19:07 >>>
21.01.2018
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 21.01.2018 19:15 >>>
21.01.2018
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 21.01.2018 19:17 >>>
21.01.2018
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 21.01.2018 19:22 >>>
21.01.2018
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 21.01.2018 19:24 >>>
21.01.2018
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 21.01.2018 19:26 >>>
20.01.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Rezultati zavrsnog >>>
20.01.2018
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Rezultati završnog ispita - 20.01.2018 15:16 >>>
20.01.2018
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 20.01.2018 19:31 >>>
20.01.2018
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 20.01.2018 19:34 >>>
20.01.2018
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Finansijska tržišta
Nova objava - 20.01.2018 19:39 >>>
19.01.2018
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Rezultati zavrsnog ispita >>>
19.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Rezultati zavrsnog ispita >>>
19.01.2018
Ekonomija-Marketing
Rezultati >>>
19.01.2018
Ekonomija-Finansijski menadžment
Rezultati zavrsnog ispita nakon pregleda radova >>>
19.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
Rezultati zavrsnog ispita-redovni rok >>>
19.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Rezultati - 19.01.2018 13:46 >>>
19.01.2018
Ekonomija-Mikroekonomija
Mikroekonomija - rezultati zavrsnog ispita - 19.01.2018 13:52 >>>
19.01.2018
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis - završni ispit >>>
19.01.2018
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Matematika za biznis
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis - završni ispit >>>
19.01.2018
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
Rezultati nakon popravnog zavrsnog (19.01) >>>
19.01.2018
Ekonomija-Ekonomska statistika
Rezultati zavrsnog ispita >>>
17.01.2018
Ekonomija-Finansijski menadžment
Rezultati zavrsnog ispita >>>
16.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Rezultati zavrsnog ispita i obavjestenje u vezi pregleda radova >>>
16.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
za zavrsni >>>
16.01.2018
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo
Rezultati i termin završnog >>>
16.01.2018
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Rezultati završnog ispita - 16.01.2018 11:47 >>>
16.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Raspored završnog ispita - 16.01.2018 14:23 >>>
16.01.2018
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 16.01.2018 14:57 >>>
16.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Finansijska tržišta
Nova objava - 16.01.2018 15:36 >>>
15.01.2018
Ekonomija-Računovodstvo
rezultati sa redovnog zavrsnog ispita >>>
15.01.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Rezultati završnog ispita - 15.01.2018 11:11 >>>
15.01.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Ukupni rezultati - 15.01.2018 11:12 >>>
15.01.2018
Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama
Nova objava - 15.01.2018 11:29 >>>
15.01.2018
Ekonomija-Finansijski menadžment
Raspored polaganja zavrsnog ispita >>>
15.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Termin usmenog zavrsnog >>>
15.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Kontrola i revizija
Nova objava - 15.01.2018 13:45 >>>
15.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Rezultati nakon zavrsnog (15.01) >>>
15.01.2018
Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama
Nova objava - 15.01.2018 19:35 >>>
15.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment ljudskih resursa-Preduzetničko liderstvo
Nova objava - 15.01.2018 19:40 >>>
14.01.2018
Ekonomija (2017.)-OSNOVI EKONOMIJE
Poziv >>>
14.01.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Obavjestenje - zavrsni ispit >>>
13.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Prijava za usmeni završni ispit >>>
12.01.2018
Ekonomija-Međunarodna ekonomija
PoP test rezultati i organizacija ZI >>>
12.01.2018
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Raspored održavanja završnog ispita >>>
12.01.2018
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Termin održavanja završnog ispita iz Matematike za biznis >>>
12.01.2018
Ekonomija-Organizaciono ponašanje
Termin ispita za studente kojima je odobreno vanredno polaganje >>>
12.01.2018
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
Termin ispita za studente kojima je odobreno vanredno polaganje >>>
12.01.2018
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing
Termin ispita za studente kojima je odobreno vanredno polaganje >>>
12.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Organizaciono ponašanje
Termin ispita za studente kojima je odobreno vanredno polaganje >>>
12.01.2018
Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Termin ispita za studente kojima je odobreno vanredno polaganje >>>
12.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Bodovi prije završnog ispita >>>
12.01.2018
Ekonomija (2017.)-PRAVO ZA EKONOMISTE
Raspored održavanja završnog ispita >>>
12.01.2018
Ekonomija-Ekonomska statistika
Termin održavanja završnog ispita >>>
12.01.2018
Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita >>>
12.01.2018
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 12.01.2018 14:45 >>>
12.01.2018
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 12.01.2018 14:46 >>>
12.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing menadžment malog biznisa
Rezultati rada studenata nakon zavrsnog ispita >>>
11.01.2018
Ekonomija (2017.)-OSNOVI EKONOMIJE
Ispitna pitanja - dopuna >>>
11.01.2018
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Operaciona istraziovanja-zavrsni ispit- 11.01.2018 12:02 >>>
11.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Operativni menadzment-zavrsni ispit- 11.01.2018 12:10 >>>
11.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo
Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita >>>
11.01.2018
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Završni ispit termin- 11.01.2018 13:06 >>>
11.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Završni ispit (15.01.2018) >>>
10.01.2018
Ekonomija-Računovodstvo
termini zavrsnog ispita >>>
10.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
rezultati praktičnog i metodoloskog dijela popravnog kolokvijuma >>>
10.01.2018
Ekonomija-Mikroekonomija
Raspored polaganja zavrsnog ispita - Mikroekonomija - 10.01.2018 13:01 >>>
10.01.2018
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
Raspored polaganja-zavrsni ispit >>>
10.01.2018
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 10.01.2018 20:26 >>>
10.01.2018
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 10.01.2018 20:30 >>>
10.01.2018
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
Rezultati nakon zavrsnog (10.01) >>>
09.01.2018
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Zavrsni ispit - 09.01.2018 09:40 >>>
09.01.2018
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Termin polaganja završnog ispita - 09.01.2018 11:31 >>>
09.01.2018
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Principi ekonomije
Novi termin završnog ispita >>>
09.01.2018
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Ekonomija firme
Rezultati završnog ispita >>>
09.01.2018
Ekonomija-Računovodstvo
Spisak studenata za usmeni završni ispit >>>
09.01.2018
Ekonomija-Računovodstvo
rezultati popravnog kolokvijuma >>>
09.01.2018
Ekonomija-Marketing
Završni ispit >>>
08.01.2018
Ekonomija-Računovodstvo
Nova objava - 08.01.2018 08:59 >>>
08.01.2018
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Konsultacije kod predmetnog saradnika >>>
05.01.2018
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Ukupni rezultati prije završnog ispita - 05.01.2018 16:03 >>>
05.01.2018
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 05.01.2018 16:58 >>>
05.01.2018
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 05.01.2018 17:00 >>>
03.01.2018
Ekonomija-Računovodstvo
rezultati popravnog kolokvijuma bez rezultata praktičnog dijela >>>
03.01.2018
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
rezultati popravnog kolokvijuma bez rezultata praktičnog dijela >>>
02.01.2018
Ekonomija-Menadžment
Gledanje radova >>>
02.01.2018
Menadžment Podgorica (2017.)-EKONOMIJA FIRME
Gledanje radova >>>
02.01.2018
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 02.01.2018 14:01 >>>
31.12.2017
Ekonomija-Marketing
Zbirna tabela >>>
31.12.2017
Ekonomija-Menadžment
Rezultati >>>
31.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-EKONOMIJA FIRME
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - Podgorica >>>
31.12.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Ekonomija firme
Rezultati nakon popravnog drugog kolokvijuma uz bodove na aktivnost >>>
30.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing usluga
Nova objava - 30.12.2017 13:13 >>>
30.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima
Rezultati - Podgorica >>>
29.12.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo
Popravni kolokvijum-termin >>>
29.12.2017
Ekonomija-Informatika
Finalni spisak - rezultati, akt, prakticni, Algo >>>
29.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
Ukupno poeni - praktični i kolokvijum >>>
29.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Ukupno poeni, praktični i kolokvijum >>>
29.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing menadžment malog biznisa
Evidencija prije zavrsnog ispita >>>
29.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Novi termini polaganja Korporativnih finansija u 2018. godini - 29.12.2017 13:45 >>>
29.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
Upravljacki IS-Tabela sa ostvarenim rezultatima pre zavrsnog kolokvijuma >>>
29.12.2017
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 29.12.2017 20:24 >>>
29.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Ukupni rezultati prije završnog ispita-inovirani spisak - 29.12.2017 22:05 >>>
28.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Operativni menadžment
PG, Operativni menadzment,popravni kolokvijum- 28.12.2017 08:44 >>>
28.12.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Principi ekonomije
Konačan spisak bodova i ispitna pitanja >>>
28.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Rezultati I kolokvijuma iz KF - 28.12.2017 10:09 >>>
28.12.2017
Ekonomija-Operaciona istraživanja
OPeraciona istrazivanja-popravni kolkvijum - 28.12.2017 10:51 >>>
28.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-EKONOMIJA FIRME
Termin popravnog drugog kolokvijuma - Podgorica >>>
28.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Korigovani rezultati iz KF - 28.12.2017 17:11 >>>
27.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
Izmijenjena tabela-Poeni prije zavrsnog >>>
27.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Operativni menadzment BP popravni kolokvijum - 27.12.2017 10:18 >>>
27.12.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Rezultati iz Finansijskog menadzmenta - korekcije nakon pregleda radova >>>
27.12.2017
Ekonomija-Računovodstvo
Termin popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
Rezultati >>>
27.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Strategijski menadžment
Rezultati >>>
27.12.2017
Ekonomija-Informatika
Rezultati - praktični (W i E), aktivnosti i Algoritmi >>>
27.12.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Poeni popravni praktičnog dijela - W i E >>>
27.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Rezultati nakon odrzanih prezentacija seminarskih radova >>>
27.12.2017
Ekonomija-Principi strategijskog upravljanja
Zbirna tabela >>>
27.12.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Tabela sa poenima nakon popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Ekonomija-Matematika
Tabela sa poenima nakon popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Tabela sa poenima nakon popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Tabela sa poenima nakon popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Ekonomija (2017.)-OSNOVI EKONOMIJE
KONAČAN SPISAK BODOVA I ISPITNA PITANJA >>>
26.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Principi ekonomije
Ispitna pitanja >>>
26.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Principi ekonomije
Rezultati aktivnosti >>>
26.12.2017
Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Brend menadžment
Rezultati pismenog dijela ispita >>>
26.12.2017
Ekonomija-Računovodstvo
rezultati kolokvijuma >>>
26.12.2017
Ekonomija-Marketing
Rezultati popravnog >>>
26.12.2017
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Operaciona istrazivanja - raspored popravnog kolokvijuma - 26.12.2017 10:17 >>>
26.12.2017
Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada
Termin popravnog ispita iz Metodologije naučnoistraživačkog radaNova objava - 26.12.2017 11:01 >>>
26.12.2017
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 26.12.2017 13:35 >>>
26.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 26.12.2017 13:38 >>>
26.12.2017
Ekonomija-Računovodstvo
pregled radova iz prakticnog dijela >>>
26.12.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
26.12.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
26.12.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Dodatni materijal za vjezbanje >>>
26.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
rezultati kolokvijuma >>>
26.12.2017
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 26.12.2017 19:23 >>>
26.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 26.12.2017 19:24 >>>
26.12.2017
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 26.12.2017 19:26 >>>
26.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 26.12.2017 19:27 >>>
26.12.2017
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 26.12.2017 19:29 >>>
26.12.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
ESEJI >>>
25.12.2017
Ekonomija-Računovodstvo
Konsultacije 25.12.2017 >>>
25.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Konsultacije 25.12.2017 >>>
25.12.2017
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 25.12.2017 10:55 >>>
25.12.2017
Ekonomija-Ekonometrija
Rezultati popravnog kolokvijuma iz EkonometrijeNova objava - 25.12.2017 12:05 >>>
25.12.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo
Rezultati kolokvijuma >>>
25.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Izmijenjena tabela-Rezultati prije zavrsnog ispita >>>
25.12.2017
Ekonomija-Računovodstvo
obavjestenje >>>
25.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Operativni menadzment - termin polaganja popravnog kolokvijuma - 25.12.2017 13:44 >>>
25.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Poeni praktični dio - Excel i PPT >>>
25.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
Upravljacki IS-Termin za popravni kolokvijum >>>
25.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
Upravljacki IS-Lista sa poenima >>>
25.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Finansijska tržišta
Finansijska trzista -rezultati nakon popravnih kolokvijuma >>>
25.12.2017
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 25.12.2017 22:21 >>>
25.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 25.12.2017 22:25 >>>
24.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Rezultati popravnog kolokvijuma MZB PG >>>
24.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Rezultati popravnog kolokvijuma iz MZB PG - starije generacije >>>
24.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-EKONOMIJA FIRME
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Ekonomija firme >>>
24.12.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Završni ispit >>>
24.12.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativne finansije
Nova objava - 24.12.2017 18:55 >>>
24.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Kontrola i revizija
Nova objava - 24.12.2017 19:05 >>>
24.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultati kolokvijuma - 24.12.2017 19:43 >>>
24.12.2017
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 24.12.2017 21:38 >>>
24.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 24.12.2017 21:40 >>>
23.12.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
PRIVREDNI RAZVOJ - POPRAVNI I UKUPNI BODOVI NA KRAJU SEMESTRA - 23.12.2017 07:38 >>>
23.12.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
PRIVREDNI RAZVOJ - PREDROK I OBAVJEŠTENJE- 23.12.2017 07:42 >>>
23.12.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Materijal sa predavanja - 23.12.2017 10:37 >>>
23.12.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa predavanja - 23.12.2017 10:38 >>>
23.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Materijal sa predavanja - 23.12.2017 10:40 >>>
23.12.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 23.12.2017 13:33 >>>
23.12.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 23.12.2017 13:35 >>>
23.12.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 23.12.2017 13:41 >>>
23.12.2017
Ekonomija-Matematika
MATEMATIKA - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
23.12.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
MATEMATIKA ZA EKONOMISTE - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
23.12.2017
Ekonomija (2017.)-PRAVO ZA EKONOMISTE
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
22.12.2017
Ekonomija-Principi strategijskog upravljanja
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
22.12.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Posljednje predavanje >>>
22.12.2017
Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Brend menadžment
Obavjestenje o pismenom dijelu ispita >>>
22.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Ispitna pitanja za završni dio ispita >>>
22.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo
Ispitna pitanja za završni dio ispita >>>
22.12.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Odabrana poglavlja i literatura za ispit >>>
22.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Rezultati popravnog kolokvijuma - 22.12.2017 14:32 >>>
22.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Završni ispit - 22.12.2017 14:34 >>>
22.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Popravni kolokvijum, praktični dio - Excel >>>
21.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Termin održavanja popravnog kolokvijuma - 20.12.2017 08:25 >>>
21.12.2017
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Operaciona istrazivanja-zavrsni ispit - 21.12.2017 09:18 >>>
21.12.2017
Ekonomija (2017.)-OSNOVI EKONOMIJE
Termin predavanja >>>
21.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Principi ekonomije
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
21.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
Popravni kolokvijum praktični dio - Excel i PPT >>>
21.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
Poeni praktični dio - Excel i PPT >>>
21.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
UR- Rezultati >>>
21.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Kontrola i revizija
Nova objava - 21.12.2017 14:47 >>>
21.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-EKONOMIJA FIRME
Termin drugog kolokvijuma >>>
21.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing menadžment malog biznisa
Evidencija sa rezultatima predroka popravnih i predroka zavrsnog >>>
21.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
termin kolokvijuma >>>
20.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
II kolokvijum - Popravni >>>
20.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo
Zbirni pregled rezultata u dosadašnjem dijelu semestra >>>
20.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
Upravljacki IS >>>
20.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
Upravljacki IS >>>
20.12.2017
Ekonomija-Informatika
Ukupno poeni - popravni Word i Excel >>>
20.12.2017
Ekonomija-Računovodstvo
primjer 10 >>>
20.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Termin za popravni praktični kolokvijum - 20.12.2017 19:02 >>>
19.12.2017
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Operaciona istrazivanja-rezultati kolokvijuma - 19.12.2017 10:19 >>>
19.12.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Popravni kolokvijum praktični dio - Word i Excel, novi termin >>>
19.12.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Praktični dio - poeni iz Word-a i Excel-a >>>
19.12.2017
Ekonomija (2017.)-OSNOVI EKONOMIJE
Termin predavanja >>>
19.12.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Raspored polaganja kolokvijuma iz Finansijskog menadzmenta >>>
19.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Pitanja za završni ispit >>>
19.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
Termin casova >>>
18.12.2017
Ekonomija-Marketing
Popravni kolokvijum >>>
18.12.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Finansijska matematika - poslednji ispit - rezultati kolokvijuma >>>
18.12.2017
Ekonomija-Mikroekonomija
Mikroekonomija 16.decembar2017 - 18.12.2017 10:49 >>>
18.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Operativni menadzment-domaci - 18.12.2017 11:05 >>>
18.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Domaci zadatak - 18.12.2017 11:15 >>>
18.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Obavještenje >>>
18.12.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Pitanja za završni ispit >>>
18.12.2017
Ekonomija-Računovodstvo
promjena termina kolokvijuma >>>
18.12.2017
Ekonomija-Informatika
Popravni kolokvijum - Algoritmi >>>
18.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Termin popravnog kolokvijuma - 18.12.2017 13:12 >>>
18.12.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo
Termin kolokvijuma >>>
18.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Rezultati popravnog kolokvijuma - 18.12.2017 13:58 >>>
18.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Termin održavanja završnog ispita iz Matematike za biznis >>>
18.12.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Termin održavanja popravnog kolokvijuma iz Ekonomske statistike >>>
18.12.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Korigovani rezultati nakon pregleda radova >>>
18.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing u trgovini
Rezultati - popravni >>>
18.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Trgovina-Marketing u trgovini
Rezultati - popravni >>>
18.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Finansijska tržišta
Rezultati II kolokvijuma, Finansijska tržišta >>>
18.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Finansijska tržišta
Popravni kolokvijumi, Finansijska tržišta >>>
18.12.2017
Ekonomija-Menadžment
Okvirna lista pitanja za završni ispit >>>
17.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Popravni rok kolokvijuma iz Međunarodnog marketinga >>>
17.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Kontrola i revizija
Nova objava - 17.12.2017 19:53 >>>
17.12.2017
Ekonomija-Računovodstvo
promjena termina konsultacija >>>
17.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
termini konsultacija >>>
17.12.2017
Ekonomija (2017.)-OSNOVI EKONOMIJE
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA - OSNOVI EKONOMIJE >>>
16.12.2017
Ekonomija-Računovodstvo
Praktična nastava-RAČUNOVODSTVO >>>
16.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Praktična nastava-RAČUNOVODSTVO >>>
15.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Operativni menadzment rezultati kolokvijuma - 15.12.2017 09:34 >>>
15.12.2017
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Raspored za kolokvijum >>>
15.12.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Prezentacije za 18.12.2017 >>>
15.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis - popravni kolokvijum >>>
15.12.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Matematika za biznis
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis - popravni kolokvijum >>>
15.12.2017
Ekonomija (2017.)-PRAVO ZA EKONOMISTE
Raspored odrzavanja popravnog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Ekonomija (2017.)-PRAVO ZA EKONOMISTE
Ispitna pitanja - zavrsni ispit >>>
15.12.2017
Ekonomija-Informatika
Rezultati - praktični (W i E) i Algoritmi >>>
15.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Održavanje popravnog kolokvijuma - 15.12.2017 12:15 >>>
15.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Strategijski menadžment
Popravni kolokvijum >>>
15.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
II kolokvijum - popravni >>>
15.12.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Tabela sa ostvarenim bodovima >>>
15.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Matematika za biznis PG - poeni na svim aktivnostima prije popravnog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
Upravljački IS >>>
15.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
rezultati poravnog kolokvijuma i bodovi za seminarski rad >>>
14.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Termin vježbi - 14.12.2017 09:41 >>>
14.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultati popravnog kolokvijuma - 14.12.2017 11:32 >>>
14.12.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Popravni kolokvijum praktični dio - Word i Excel >>>
14.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
Praktični dio - kolokvijum iz PPT >>>
14.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Kolokvijum praktični dio - Excel >>>
14.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Zbirni pregled rezultata u dosadašnjem dijelu semestra >>>
14.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Termin vježbi - 14.12.2017 16:13 >>>
14.12.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Popravni kolokvijum >>>
14.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Rezultati >>>
14.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Materijal sa poslednjeg časa - 14.12.2017 22:36 >>>
14.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Materijal sa poslednjeg časa - 14.12.2017 22:37 >>>
13.12.2017
Ekonomija-Međunarodna ekonomija
Popravni klokvijum iz Međunarodne ekonomije, 27.12. od 14.50-16.40h >>>
13.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Rezultati >>>
13.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing u trgovini
Rezultati III kolokvijuma >>>
13.12.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
PRIVREDNI RAZVOJ, PPT 25 I PPT 26- 13.12.2017 10:42 >>>
13.12.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
PRIVREDNI RAZVOJ ISPITNA PITANJA I TERMIN PREDROKA - 13.12.2017 10:46 >>>
13.12.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Materijal sa predavanja - 13.12.2017 11:09 >>>
13.12.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa predavanja - 13.12.2017 11:12 >>>
13.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Materijal sa predavanja - 13.12.2017 11:15 >>>
13.12.2017
Ekonomija-Principi strategijskog upravljanja
Popravni kolokvijumi >>>
13.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
Upravljacki IS >>>
13.12.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Prijave za popravni kolokvijum iz Ekonomske statistike >>>
13.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Kontrola i revizija
Nova objava - 13.12.2017 13:03 >>>
13.12.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijali sa casova vjezbi >>>
13.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Operativni menadzment - 13.12.2017 13:32 >>>
13.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Praktični kolokvijum - termin- 13.12.2017 13:37 >>>
13.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
13.12.2017
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 13.12.2017 14:10 >>>
13.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 13.12.2017 14:12 >>>
13.12.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Rezultati kolokvijuma >>>
13.12.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Uputstvo za prijavu polaganja popravnog kolokvijuma >>>
13.12.2017
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 13.12.2017 15:16 >>>
13.12.2017
Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama
Nova objava - 13.12.2017 15:19 >>>
13.12.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Ekonomija firme
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - Bijelo Polje >>>
13.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing menadžment malog biznisa
Evidencija - rezultati II kolokvijuma >>>
12.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Termini polaganja ispita iz Korporativnih finansija - 12.12.2017 11:19 >>>
12.12.2017
Ekonomija-Mikroekonomija
Mikroekonomija-rezultati popravnog kolokvijuma - 12.12.2017 12:01 >>>
12.12.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Raspored održavanja popravnog kolokvijuma >>>
12.12.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 12.12.2017.godine >>>
12.12.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Popravni kolokvijum- posljednji ispit >>>
12.12.2017
Ekonomija-Mikroekonomija
Mikroekonomija - obavjestenje - 12.12.2017 13:41 >>>
12.12.2017
Ekonomija-Računovodstvo
pripremni test >>>
12.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Finansijska tržišta
II kolokvijum, Finansijska tržišta >>>
12.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća
Termin popravnog prvog kolokvijuma - Bijelo Polje >>>
12.12.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Principi ekonomije
Termin nadoknade časova >>>
11.12.2017
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Raspored predavanja >>>
11.12.2017
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Raspored za vježbe >>>
11.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
Rezultati drugog kolokvijuma, aktivnosti i case study >>>
11.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Strategijski menadžment
Rezultati II kolokvijuma, aktivnosti i case study >>>
11.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Trgovina-Marketing u trgovini
III kolokvijum >>>
11.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing u trgovini
III kolokvijum >>>
11.12.2017
Ekonomija-Ekonometrija
Rezultati kolokvijuma iz Ekonometrije Nova objava - 11.12.2017 10:09 >>>
11.12.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Slajdovi- Diferencijalne j-ne >>>
11.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Časovi vježbi u srijedu >>>
11.12.2017
Ekonomija (2017.)-OSNOVI EKONOMIJE
Termin popravnog kolokvijuma >>>
11.12.2017
Ekonomija-Informatika
Popravni kolokvijum praktični dio - Word i Excel >>>
11.12.2017
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 11.12.2017 16:03 >>>
11.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 11.12.2017 16:05 >>>
11.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Obavjestenje - predmet Operativni menadzment 11.12.2017 17:28 >>>
11.12.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Termin vjezbi >>>
11.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS - rezultati kolokvijuma >>>
11.12.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS - rezultati kolokvijuma >>>
10.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Završni ispit-primjer - 10.12.2017 09:44 >>>
10.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Završni ispit-primjer - 10.12.2017 09:47 >>>
10.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Rezultati kolokvijuma iz MZB PG, starije generacije >>>
10.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Rezultati kolokvijuma iz MZB PG, generacija 17 >>>
10.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Popravni kolokvijum i gostujuce predavanje >>>
09.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Materijal sa predavanja (VI blok) - 09.12.2017 10:50 >>>
09.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Rezultati popravnog teorijskog kolokvijuma - 09.12.2017 10:52 >>>
09.12.2017
Ekonomija-Matematika
MATEMATIKA - rezultati kolokvijuma >>>
09.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
rezultati kolokvijuma >>>
09.12.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
MATEMATIKA ZA EKONOMISTE - rezultati kolokvijuma >>>
09.12.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj, PPT 25 - 09.12.2017 19:15 >>>
08.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Termin polaganja kolokvijuma - predmet Operativni menadzment - 08.12.2017 09:14 >>>
08.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Principi ekonomije
Termin popravnog kolokvijuma >>>
08.12.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Novi termin za kolokvijum praktični dio - Excel >>>
08.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Rezultati kolokvijuma - 08.12.2017 12:11 >>>
08.12.2017
Ekonomija (2017.)-PRAVO ZA EKONOMISTE
Rezultati prvog kolokvijuma na predmetu Pravo za ekonomiste >>>
08.12.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
MATEMATIKA ZA EKONOMISTE - termini casova vjezbi u sedmici od 11-15.dec >>>
07.12.2017
Ekonomija-Mikroekonomija
Raspored polaganja popravnog kolokvijuma iz predmeta Mikroekonomija - 07.12.2017 09:51 >>>
07.12.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
PRIVREDNI RAZVOJ, PPT 25 - 07.12.2017 12:42 >>>
07.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća
Ispitna pitanja >>>
07.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima
Pitanja za završni ispit >>>
07.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Obavjestenje >>>
06.12.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Obavjestenje za grupu G2 o promjeni termina casova vjezbi >>>
06.12.2017
Ekonomija-Principi strategijskog upravljanja
II kolokvijum - rezultati >>>
06.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Rezultati drugog kolokvijuma i obavjestenje o popravnim kolokvijumima >>>
06.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo
Obavjestenje o drugom kolokvijumu >>>
06.12.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 06.12.2017.godine >>>
06.12.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa vježbi 4 - Algoritmi >>>
06.12.2017
Ekonomija (2017.)-OSNOVI EKONOMIJE
Rezultati kolokvijuma >>>
06.12.2017
Ekonomija-Informatika
Algoritmi kolokvijum >>>
06.12.2017
Ekonomija-Računovodstvo
primjer br 9 >>>
06.12.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa predavanja - 06.12.2017 13:37 >>>
06.12.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Materijal sa predavanja - 06.12.2017 13:44 >>>
06.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Materijal sa predavanja - 06.12.2017 14:10 >>>
06.12.2017
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Prvi kolokvijum >>>
06.12.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 06.12.2017 21:29 >>>
05.12.2017
Ekonomija (2017.)-OSNOVI EKONOMIJE
Odlaganje nastave >>>
05.12.2017
Ekonomija-Principi strategijskog upravljanja
Case study - Decembar >>>
05.12.2017
Ekonomija-Marketing
seminarski radovi - decembar >>>
05.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-EKONOMIJA FIRME
Odloženi časovi predavanja - utorak, 5. decembar 2017. >>>
05.12.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Raspored polaganja kolokvijuma >>>
05.12.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 05.12.2017.godine >>>
05.12.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Kolokvijum praktični dio - Excel >>>
05.12.2017
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 05.12.2017 14:49 >>>
05.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 05.12.2017 14:53 >>>
05.12.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Finansijska matematika - poslednji ispit - rezultati >>>
05.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-EKONOMIJA FIRME
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - Podgorica >>>
04.12.2017
Ekonomija-Računovodstvo
Poziv na seminar-ISRCG >>>
04.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Poziv na seminar-ISRCG >>>
04.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Poziv na seminar-ISRCG >>>
04.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
Pripremni zadatak >>>
04.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis - kolokvijum >>>
04.12.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Matematika za biznis
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis - kolokvijum >>>
04.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Termin održavanja kolokvijuma iz Matematike za biznis >>>
04.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Rezultati kolokvijuma - 04.12.2017 13:47 >>>
04.12.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj, PPT 24 - 04.12.2017 16:28 >>>
04.12.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Vrijeme održavanja kolokvijuma - 04.12.2017 16:34 >>>
04.12.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
PRIVREDNI RAZVOJ - SPISAK ZA PANEL 04.12.2017 17:33 >>>
03.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
rezultati popravnog roka >>>
02.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Rezultati popravnog teorijskog kolokvijuma - 02.12.2017 09:03 >>>
02.12.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Rezultati kolokvijuma >>>
01.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 01.12.2017 00:00 >>>
01.12.2017
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 01.12.2017 00:03 >>>
01.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 01.12.2017 00:05 >>>
01.12.2017
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 01.12.2017 00:10 >>>
01.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 01.12.2017 00:18 >>>
01.12.2017
Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Obavjestenje o drugom kolokvijumu >>>
01.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Korporativne finansije - informativni satanak - 01.12.2017 11:21 >>>
01.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
primjer 8 >>>
01.12.2017
Ekonomija-Računovodstvo
Promjena termina časova predavanja i vježbi >>>
01.12.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa vježbi 3 - Algoritmi >>>
01.12.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Raspored - 01.12.2017 13:43 >>>
01.12.2017
Ekonomija-Računovodstvo
XI i XII predavanje RAČUNOVODSTVO >>>
01.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
XI i XII predavanje RAČUNOVODSTVO >>>
01.12.2017
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 01.12.2017 14:51 >>>
01.12.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 01.12.2017 14:54 >>>
01.12.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo
Termin predavanja >>>
30.11.2017
Ekonomija-Mikroekonomija
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Mikroekonomija - 30.11.2017 09:26 >>>
30.11.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj, lekcije PPT 22 i PPT 23 - 30.11.2017 10:34 >>>
30.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-EKONOMIJA FIRME
Termin popravnog prvog kolokvijuma - Podgorica >>>
30.11.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj - POZIV NA PANEL U EU INFO CENTRU 8. XII u 11.30 h- 30.11.2017 10:42 >>>
30.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Principi ekonomije
Nova objava - 30.11.2017 11:08 >>>
30.11.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativne finansije
Nova objava - 30.11.2017 11:55 >>>
30.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Finansijska tržišta
Rezultati prvog kolokvijuma, Finansijska trzista >>>
30.11.2017
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 30.11.2017 23:56 >>>
29.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
II kolokvijum >>>
29.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Strategijski menadžment
II kolokvijum >>>
29.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Strategijski menadžment
Case study >>>
29.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Trgovina-Marketing u trgovini
Rezultati >>>
29.11.2017
Ekonomija-Pravo
Pravo za ekonomiste - raspored polaganja kolokvijuma >>>
29.11.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 29.11.2017.godine >>>
29.11.2017
Ekonomija-Informatika
Kolokvijum praktični dio - Excel za grupe G21 i G22 >>>
29.11.2017
Ekonomija-Informatika
Kolokvijum praktični dio - Excel za grupe G11 i G12 >>>
29.11.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Termin popravnog kolokvijuma >>>
29.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Odlaganje časova vježbi >>>
29.11.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Termin vjezbi u tekucoj nedelji >>>
29.11.2017
Ekonomija-Računovodstvo
primjer 8 >>>
29.11.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Materijal sa predavanja - 29.11.2017 17:27 >>>
29.11.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Termin predavanja za grupu u petak - 29.11.2017 17:28 >>>
29.11.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa predavanja - 29.11.2017 17:32 >>>
29.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća
Rezultati prvog kolokvijuma - Bijelo Polje >>>
29.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
29.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing usluga
Nova objava - 29.11.2017 20:32 >>>
29.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing menadžment malog biznisa
II kolokvijum >>>
28.11.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj, predavanje, PPT 21- 28.11.2017 07:43 >>>
28.11.2017
Ekonomija-Mikroekonomija
Obavjestenje - predmet Mikroekonomija - 28.11.2017 11:47 >>>
28.11.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 28.11.2017.godine >>>
28.11.2017
Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Istraživanje marketinga
ISTRAŽIVANJE MARKETINGA - OBAVJEŠTENJE Nova objava - 28.11.2017 13:28 >>>
28.11.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Modeli vremenskih serija
KVANTITATIVNA EKONOMIJA - OBAVJEŠTENJE Nova objava - 28.11.2017 13:39 >>>
28.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Obavjestenje o terminu predavanja >>>
28.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
termini kolokvijuma >>>
28.11.2017
Ekonomija (2017.)-OSNOVI EKONOMIJE
Termin održavanja kolokvijuma >>>
28.11.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Principi ekonomije
Termin održavanja kolokvijuma >>>
28.11.2017
Ekonomija-Principi strategijskog upravljanja
Raspored održavanja II kolokvijuma >>>
27.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima
Termin popravnog prvog kolokvijuma >>>
27.11.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Slajdovi- integrali >>>
27.11.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
RASPORED ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA >>>
27.11.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa časova vježbi 2 - Algoritmi >>>
27.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Smjernice za pripremu kolokvujuma - 27.11.2017 14:05 >>>
27.11.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Promjena termina časova vježbi iz Matematike i Prava >>>
27.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Kontrola i revizija
izmjena termina predavanja >>>
27.11.2017
Ekonomija-Računovodstvo
Praktična nastava-RAČUNOVODSTVO >>>
27.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Praktična nastava-RAČUNOVODSTVO >>>
27.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
Raspored časova >>>
27.11.2017
Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Brend menadžment
Plan rada - generacija 2017/18 >>>
27.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
26.11.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Matematika za biznis
Rezultati domaćih zadataka >>>
26.11.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Rezultati III domaćeg zadatka >>>
26.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Principi ekonomije
Raspored održavanja kolokvijuma >>>
26.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Obavjestenje za studente III godine - predmet Operativni menadzment - 26.11.2017 14:08 >>>
26.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Materijal sa predavanja (V blok)- 26.11.2017 16:04 >>>
25.11.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Izmjena termina casova vjezbi za grupu G1 >>>
25.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
VAZNO! Promjena termina vježbi iz Matematike za biznis. >>>
24.11.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo
Termin predavanja 24.11.2017. >>>
24.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Ekonomija firme
Prezentacije profesorice ćetković p.51 i p.52 >>>
24.11.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 24.11.2017 12:15 >>>
24.11.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Finansijska matematika- posljednji ispit - nova objava 24.11.2017 12:36 >>>
24.11.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 24.11.2017 13:43 >>>
24.11.2017
Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 24.11.2017 13:48 >>>
24.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Rezultati kolokvijuma >>>
23.11.2017
Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Raspored nastave >>>
23.11.2017
Ekonomija-Mikroekonomija
Raspored polaganja kolokvijuma iz predmeta Mikroekonomija - 23.11.2017 10:43 >>>
23.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Trgovina-Marketing u trgovini
II kolokvijum >>>
23.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Rezultati III domaćeg zadatka >>>
23.11.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 23.11.2017 23:11 >>>
22.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-EKONOMIJA FIRME
Rezultati prvog kolokvijuma iz Ekonomije firme - Podgorica >>>
22.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Termin praktičnog kolokvijuma - 22.11.2017 11:41 >>>
22.11.2017
Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada
Rezultati dijela ispita kod prof. Ljiljane Kašćelan - 22.11.2017 12:04 >>>
22.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Termini oržavanja kolokvijuma - 22.11.2017 14:00 >>>
22.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Termin održavanja kolokvijuma - 22.11.2017 14:07 >>>
22.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Strategijski menadžment
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
22.11.2017
Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada
Ukupni rezultati- 22.11.2017 21:21 >>>
22.11.2017
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Promjena termina konsultacija >>>
22.11.2017
Ekonomija-Ekonometrija
Promjena termina konsultacija >>>
21.11.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
PRIVREDNI RAZVOJ, predavanja PPT 18, 19 i 20 - 21.11.2017 05:47 >>>
21.11.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
PRIVREDNI RAZVOJ, GRUPE ZA TEST, SUBOTA 25 XI 2017 U 9 h, Amfiteatar 1 - 21.11.2017 06:03 >>>
21.11.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Vjezbe - termin >>>
21.11.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Raspored predavanja i materijal sa predavanja odrzanih 21.11.2017.godine >>>
21.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
materijal -Upravljačko racunovodstvo >>>
21.11.2017
Ekonomija-Računovodstvo
X predavanje >>>
21.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
X predavanje >>>
21.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
Rezultati nakon zavrsenog popravnog kolokvijuma >>>
21.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
PREDAVANJA IV I V BLOK >>>
21.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
Upravljacki IS-raspored polaganja popravnog teorijskog kolokvijuma >>>
21.11.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Vjezbe pred kolokvijum >>>
21.11.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa predavanja- 21.11.2017 16:05 >>>
21.11.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Materijal sa predavanja - 21.11.2017 16:08 >>>
21.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Materijal sa predavanja - 21.11.2017 16:10 >>>
21.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Materijali sa predavanja (IV blok) - 21.11.2017 16:13 >>>
20.11.2017
Studije menadžmenta-Ekonomija za menadžere
Nova objava - 20.11.2017 09:15 >>>
20.11.2017
Studije menadžmenta-Ekonomija za menadžere
Nova objava - 20.11.2017 09:17 >>>
20.11.2017
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Obavjestenje - Operaciona istrazivanja - 20.11.2017 10:15 >>>
20.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo
Obavjestenje o terminu predavanja >>>
20.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
>>>
20.11.2017
Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Brend menadžment
Obavjestenje o terminu predavanja >>>
20.11.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Dodatni zadaci za vjezbanje >>>
20.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Obavještenje za studente III godine - Operativni menadžment - 20.11.2017 15:55 >>>
20.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Termin casova predavanja >>>
20.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Finansijska tržišta
Promjena termina za popravni prvi kolokvijum >>>
19.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
Rezultati popravnog ispita >>>
19.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Strategijski menadžment
Raspored popravnog kolokvijuma >>>
19.11.2017
Ekonomija-Menadžment
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
17.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Materijal - 17.11.2017 17:28 >>>
17.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
rezultati prvog teorijskog kolokvijuma >>>
16.11.2017
Ekonomija-Menadžment
Raspored polaganja popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment >>>
16.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
Popravni kolokvijum - Menadzment investicija >>>
16.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment malih i srednjih preduzeća >>>
16.11.2017
Ekonomija-Informatika
Algoritmi materijal >>>
16.11.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa časova vježbi 1 - Algoritmi >>>
16.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
primjer br 7 >>>
16.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Prvi kolokvijum - ponovljeno obavjestenje >>>
16.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Materijal 16.11.2017 17:09 >>>
16.11.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo
Nova objava - 16.11.2017 17:55 >>>
16.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Strategijski menadžment
Rezultati >>>
15.11.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Spoljnoekonomska politika PPT 16 i 17 - 15.11.2017 03:07 >>>
15.11.2017
Ekonomija-Računovodstvo
IX PREDAVANJE >>>
15.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
IX PREDAVANJE >>>
15.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Domaci zadatak iz predmeta Operativni menadzment - 15.11.2017 09:07 >>>
15.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Domaci zadatak iz predmeta Operativni menadzment - 15.11.2017 09:10 >>>
15.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
15.11.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 15.11.2017.godine >>>
15.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
Upravljacki IS >>>
15.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
Upravljacki IS >>>
15.11.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Termin vjezbi u tekucoj nedelji >>>
15.11.2017
Ekonomija-Računovodstvo
primjer 7 >>>
15.11.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo
Materijal za predavanja >>>
15.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-EKONOMIJA FIRME
Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz Ekonomije firme >>>
14.11.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Materijal sa predavanja - 14.11.2017 09:01 >>>
14.11.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Aktivnost-inovirani spisak- 14.11.2017 09:05 >>>
14.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultati kolokvijuma održannog 10.11.2017.- 14.11.2017 10:46 >>>
14.11.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 14.11.2017.godine >>>
14.11.2017
Ekonomija-Informatika
Kolokvijum praktični dio - Word za grupe G11 i G12 >>>
14.11.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Predavanje 15 - Monetarna politika >>>
13.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima
Raspored polaganja prvog kolokvijuma >>>
13.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Promjena termina konsultacija -ponedeljak 13.11.2017. >>>
13.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
Rezultati kolokvijuma >>>
13.11.2017
Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada
Rezultati ispita iz Metodologije naučno-istraživačkog radaNova objava - 13.11.2017 14:26 >>>
13.11.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Predavanje 14- Fiskalna politika >>>
13.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Kontrola i revizija
Nova objava - 13.11.2017 14:52 >>>
13.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Finansijska tržišta
Popravni rok za I kolokvijum >>>
13.11.2017
Ekonomija-Marketing
Raspored izlaganja seminarskih radova >>>
12.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Rezultati teorijskog kolokvijuma- 12.11.2017 09:26 >>>
12.11.2017
Ekonomija-Računovodstvo
VIII PREDAVANJE >>>
12.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
VIII PREDAVANJE >>>
12.11.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Rezultati kolokvijuma >>>
12.11.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Ekonomija firme
Rezultati prvog kolokvijuma iz Ekonomije firme - Bijelo Polje >>>
12.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Domaci zadatak br.3 >>>
12.11.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Matematika za biznis
Domaći zadatak br.3 >>>
11.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Prvi kolokvijum >>>
11.11.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Domaći zadatak br.3 >>>
10.11.2017
Ekonomija-Menadžment
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment >>>
10.11.2017
Ekonomija-Principi strategijskog upravljanja
Rezultati >>>
10.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Rezultati I kolokvijuma >>>
10.11.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Materijal sa predavanja - 10.11.2017 12:48 >>>
10.11.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Završni ispit-primjeri - 10.11.2017 12:50 >>>
10.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultati kolovijuma održanog 09.11.2017.- 10.11.2017 12:56 >>>
10.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Rezultati kolokvijuma- 10.11.2017 14:37 >>>
10.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing menadžment malog biznisa
Rezultati rada studenata >>>
10.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing menadžment malog biznisa
Spisak tema za seminarski rad >>>
10.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Pregled radova 10.11.2017 17:01 >>>
10.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Materijal - 10.11.2017 >>>
10.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Rezultati II domaćeg zadatka (MZB PG) >>>
09.11.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa casova vjezbi >>>
09.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
rezultati prvog teorijskog kolokvijuma >>>
09.11.2017
Ekonomija-Informatika
Algoritmi - vježbe >>>
09.11.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Novi termini časova za grupe G21, G22 i G23 >>>
09.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
Termin predavanja 10.11.2017 >>>
09.11.2017
Studije menadžmenta-Ekonomija za menadžere
Nova objava - 09.11.2017 20:03 >>>
08.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
Raspored održavanja kolokvijuma >>>
08.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
08.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
08.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Nova objava - 08.11.2017 10:39 >>>
08.11.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Raspored održavanja kolokvijuma >>>
08.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Obavještenje o terminu kolokvijuma 08.11.2017 12:20 >>>
08.11.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Izmjena termina predavanja u novembru >>>
08.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Pitanja za kolokvijum >>>
07.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment malim i srednjim preduzećima
Ispitna pitanja - prvi kolokvijum >>>
07.11.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa predavanja - 07.11.2017 09:51 >>>
07.11.2017
Ekonomija-Informatika
Završni ispit-primjeri - 07.11.2017 09:56 >>>
07.11.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Završni ispit-primjeri - 07.11.2017 10:03 >>>
07.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Matematika za biznis- prezentacije >>>
07.11.2017
Ekonomija-Računovodstvo
Praktična nastava-RAČUNOVODSTVO >>>
07.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Praktična nastava-RAČUNOVODSTVO >>>
07.11.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Raspored predavanja >>>
07.11.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 07.11.2017 13:02 >>>
07.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Ekonomija firme
Prezentacije profesorice Ćetković p.3 i p.411 >>>
07.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Obavještenje >>>
07.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Materijal sa časova vježbi - 07.11.2017 18:17 >>>
06.11.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
PRIVREDNI RAZVOJ, GOSTUJUĆE PREDAVANJE - 06.11.2017 06:55 >>>
06.11.2017
Studije menadžmenta-Ekonomija za menadžere
Rezultati 1. kol. iz predmeta Ekonomija za menadzere >>>
06.11.2017
Ekonomija (2017.)-PRAVO ZA EKONOMISTE
Obavjestenje o odrzavanju nastave >>>
06.11.2017
Ekonomija-Marketing
Rezultati >>>
06.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing usluga
Marketing usluga - Rezultati prvog kolokvijuma >>>
06.11.2017
Ekonomija-Računovodstvo
primjer br 6 >>>
06.11.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Vjezbe >>>
06.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Finansijska tržišta
Rezultati I kolokvijuma, Finansijska tržišta >>>
05.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Termin kolokvijuma - 05.11.2017 09:06 >>>
05.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Termin kolokvijuma - 05.11.2017 09:09 >>>
05.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
Prvi kolokvijum >>>
03.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
Rezultati >>>
03.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Strategijski menadžment
Case study >>>
03.11.2017
Ekonomija-Principi strategijskog upravljanja
Case sudy >>>
03.11.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa casova vjezbi >>>
03.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
Upravljacki IS >>>
03.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Materijal sa časova vježbi održanih 02.11.2017. >>>
03.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Materijal sa časova vježbi održanih 02.11.2017. >>>
03.11.2017
Ekonomija-Menadžment
Raspored polaganja prvog kolokvijuma >>>
02.11.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa predavanja - 02.11.2017 08:37 >>>
02.11.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Materijal sa predavanja - 02.11.2017 08:39 >>>
02.11.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Termin predavanja - 02.11.2017 08:41 >>>
02.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
Upravljacki IS >>>
02.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
primjer 5 obaveze >>>
02.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
primjer 4 i primjer 5 >>>
02.11.2017
Ekonomija-Mikroekonomija
Obavjestenje - 02.11.2017 20:08 >>>
01.11.2017
Ekonomija-Međunarodna ekonomija
>>>
01.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo
Obavjestenje o prvom kolokvijumu >>>
01.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Obavjestenje o prvom kolokvijumu >>>
01.11.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Ekonomija firme
Termini kolokvijuma iz Ekonomije firme - Bijelo Polje >>>
01.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment malih i srednjih preduzeća
Termini kolokvijuma - Bijelo Polje >>>
01.11.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Nova objava - 01.11.2017 12:45 >>>
01.11.2017
Ekonomija-Računovodstvo
primjer br 5 >>>
01.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing u trgovini
Raspored održavanja kolokvijuma >>>
01.11.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Termin vjezbi u tekucoj nedelji >>>
01.11.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Izmjena termina predavanja u novembru >>>
01.11.2017
Ekonomija-Računovodstvo
VII predavanje RAČUNOVODSTVO >>>
01.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
VII predavanje RAČUNOVODSTVO >>>
01.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Termin kolokvijuma >>>
01.11.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
Pitanja- kolokvijum 1 >>>
01.11.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Kolokvijum praktični dio - Word >>>
01.11.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Vježbe - Word >>>
31.10.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Materijal sa predavanja i primjer kolokvijuma - 31.10.2017 08:39 >>>
31.10.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Materijal sa predavanja (III blok) i primjer kolokvijuma - 31.10.2017 08:43 >>>
31.10.2017
Ekonomija-Informatika
Inovirana tabela za aktivnost - 31.10.2017 09:05 >>>
31.10.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Aktivnost-grupe, teme i termini - 31.10.2017 09:06 >>>
31.10.2017
Ekonomija-Marketing
Seminarski radovi >>>
31.10.2017
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
termin predavanja >>>
31.10.2017
Studije menadžmenta-Ekonomija za menadžere
Nova objava - 31.10.2017 10:48 >>>
31.10.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Vrijeme početka predavanja u petak 03.11.2017.- 31.10.2017 12:07 >>>
31.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Informacije u vezi Case study >>>
31.10.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja 31.10-1.11.2017.godine >>>
30.10.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj PPT 11 i 12, i 13 - 30.10.2017 08:22 >>>
30.10.2017
Ekonomija-Informatika
Ndoknada vježbi za grupu G21 i G22 >>>
30.10.2017
Ekonomija-Informatika
Kolkvijum - praktični dio G21 i G22 >>>
30.10.2017
Ekonomija-Principi strategijskog upravljanja
Raspored održavanja kolokvijuma >>>
30.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Predavanja iz Upravljačkog računovodstva >>>
30.10.2017
Studije menadžmenta-Istraživačke metode u biznisu
Rezultati ispita iz Istraživačkih metoda u biznisu Nova objava - 30.10.2017 11:42 >>>
30.10.2017
Studije menadžmenta-Istraživačke metode u biznisu
Rezultati ispita iz Istraživačkih metoda u biznisu Nova objava - 30.10.2017 11:48 >>>
30.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Tržišno komuniciranje
Obavjestenje >>>
30.10.2017
Ekonomija-Menadžment
Ispitna pitanja za prvi kolokvijum >>>
30.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Obavještenje o promjeni termina predavanja od 02.11.2017.- 30.10.2017 16:42 >>>
28.10.2017
Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada
Primjeri prijava - 28.10.2017 15:14 >>>
28.10.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Matematika za biznis
Domaći zadatak br.2 - MZB BP >>>
28.10.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Domaći zadatak br.2 - MZB PG >>>
27.10.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Zadaci za vjezbanje br.3 >>>
27.10.2017
Ekonomija-Matematika
Matematika za ekonomiste- prezentacije >>>
27.10.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Matematika za ekonomiste- prezentacije >>>
27.10.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Termin predavanja za grupu G2 - 27.10.2017 11:50 >>>
27.10.2017
Ekonomija-Mikroekonomija
Domaci zadatak br. 2 - 27.10.2017 11:57 >>>
27.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
primjer 4 kapital >>>
27.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
Upravljački IS >>>
27.10.2017
Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada
Obrazac za prijavu - 27.10.2017 21:59 >>>
26.10.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Rezultati I domaćeg zadatka >>>
26.10.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa casove vjezbi >>>
26.10.2017
Ekonomija-Marketing
Raspored održavanja kolokvijuma >>>
26.10.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 26.10.2017 12:17 >>>
26.10.2017
Ekonomija-Računovodstvo
VI predavanje >>>
26.10.2017
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
III BLOK PREDAVANJA >>>
26.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
VI PREDAVANJE >>>
26.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Kontrola i revizija
Nova objava - 26.10.2017 14:33 >>>
26.10.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj, PPT 9 i 10 - 26.10.2017 15:04 >>>
25.10.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
REZULTATI II DOMACEG ZADATKA >>>
25.10.2017
Menadžment Bijelo Polje-Strategijski menadžment
Raspored održavanja kolokvijuma >>>
25.10.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 25.10.2017.godine >>>
25.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Obavještenje za studente III godine - predmet Operativni menadžment - 25.10.2017 13:03 >>>
25.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing usluga
Marketing usluga - promjena sale >>>
24.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Raspored nastave 24.10.2017 >>>
24.10.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj - vjezbe >>>
24.10.2017
Ekonomija-Računovodstvo
Rapored praktične nastave-RAČUNOVODSTVO >>>
24.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Praktična nastava-RAČUNOVODSTVO >>>
24.10.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 24.10.2017.godine >>>
24.10.2017
Ekonomija-Računovodstvo
IV PRIMJER VJEZBE >>>
24.10.2017
Ekonomija-Informatika
Vježbe iz Informatike 25. oktobra >>>
23.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Ekonomija firme
Prezentacije profesorice Ćetković p.2 i p.21 >>>
23.10.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Matematika za ekonomiste- prezentacije >>>
23.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Strategijski menadžment
Raspored održavanja kolokvijuma >>>
23.10.2017
Studije menadžmenta-Istraživačke metode u biznisu
Rezultati ispita iz Istraživačkih metoda u biznisu, održanog 21.10.2017. godine - 23.10.2017 11:35 >>>
23.10.2017
Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada
Termin za prvi dio ispita iz Metodologije naučno-istraživačkog rada - 23.10.2017 11:44 >>>
23.10.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Obavještenje za vježbe 24. oktobra >>>
23.10.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa predavanja - 23.10.2017 21:54 >>>
23.10.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Materijal sa predavanja - 23.10.2017 21:55 >>>
22.10.2017
Ekonomija-Informatika
Obavještenje za vježbe - 22.10.2017 20:21 >>>
21.10.2017
Ekonomija-Informatika
Aktivnost - grupe, teme i termini prezentacija - 21.10.2017 19:04 >>>
20.10.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
EKONOMSKA STATISTIKA >>>
20.10.2017
Ekonomija-Mikroekonomija
Materijal sa vjezbi - 20.10.2017 10:49 >>>
20.10.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-EKONOMIJA FIRME
Termin prvog kolokvijuma >>>
20.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
primjer 3 stalna sredstva >>>
20.10.2017
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
primjer za vjezbe stalna sredstva >>>
20.10.2017
Menadžment Podgorica (2017.)-Poslovna informatika
Materijali sa predavanja- 20.10.2017 17:57 >>>
20.10.2017
Ekonomija (2017.)-POSLOVNA INFORMATIKA
Materijal sa predavanja - 20.10.2017 18:01 >>>
20.10.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa predavanja - 20.10.2017 18:03 >>>
19.10.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj, PPT 8 - 19.10.2017 05:25 >>>
18.10.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 18.10.2017 10:47 >>>
18.10.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Zadaci za vjezbanje >>>
18.10.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 18.10.2017.godine >>>
18.10.2017
Ekonomija-Računovodstvo
V PREDAVANJE >>>
18.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
V PREDAVANJE >>>
18.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Obavjestenje za studente III godine - 18.10.2017 14:59 >>>
18.10.2017
Ekonomija-Pravo
Raspored održavanja praktične nastave >>>
17.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Finansijska tržišta
Nova objava - 17.10.2017 10:25 >>>
17.10.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Finansijska matematika- posljednji ispit >>>
17.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Matematika za biznis- slajdovi >>>
17.10.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Izmjena termina vjezbi iz Privrednog razvoja >>>
17.10.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 17.10.2017.godine >>>
17.10.2017
Ekonomija (2017.)-MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
Matematika- termini ispita >>>
17.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Kontrola i revizija
Nova objava - 17.10.2017 15:48 >>>
16.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Casovi iz menadzmenta investicijama u 19.10. cetvrtak u 16:45h sala 104 >>>
16.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
Casovi iz Menadzmenta investicijama ce se održati u četvrtak 19.10. 16:45h sala 104 >>>
16.10.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa vjezbi iz Ekonomske statistike >>>
16.10.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Izmjena termina vjezbi u tekucoj nedelji >>>
16.10.2017
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
Spisak prijavljenih studenata za izradu projektnog zadatka-Računovodstvo >>>
16.10.2017
Ekonomija-Računovodstvo
primjer br 3 >>>
15.10.2017
Ekonomija-Matematika
Korigovani 2. domaći zadatak iz Matematike za ekonomiste >>>
14.10.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj PPT 7 - 14.10.2017 07:03 >>>
13.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Obavjestenje o promjeni termina konsultacija za petak 13.10.2017. >>>
13.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovna informatika
Materijal sa predavanja - 13.10.2017 12:40 >>>
13.10.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Materijal sa predavanja (II blok)- 13.10.2017 12:42 >>>
13.10.2017
Ekonomija-Informatika
Poslovna informatika-prva godina (po novom programu)-raspored predavanja - 13.10.2017 12:43 >>>
12.10.2017
Ekonomija-Matematika
Matematika za ekonomiste- prezentacije >>>
12.10.2017
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
Upravljacki IS-Informacija za casove vjezbi >>>
12.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
obavjestenje >>>
11.10.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj, PPT 6 - 11.10.2017 05:59 >>>
11.10.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa predavanja - 11.10.2017 10:39 >>>
11.10.2017
Ekonomija-Informatika
Poslovna informatika-prva godina (po novom programu)-Materijal sa predavanja- 11.10.2017 10:42 >>>
11.10.2017
Ekonomija-Računovodstvo
IV predavanje >>>
11.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
IV predavanje >>>
11.10.2017
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
II BLOK PREDAVANJA RAČUNOVODSTVO (III I IV PREDAVANJE) >>>
11.10.2017
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
III BLOK (V PREDAVANJE) >>>
10.10.2017
Ekonomija-Računovodstvo
Prakticna nastava iz Računovodstva-termin predavanja >>>
10.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Praktična nastava-Računovodstvo >>>
10.10.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 10.10.2017.godine >>>
10.10.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Obavjestenje vezano za predavanja 11.10.2017.godine >>>
10.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
materijal -Upravljačko racunovodstvo >>>
10.10.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Materijal za vjezbe >>>
10.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
Predavanje-III >>>
10.10.2017
Ekonomija-Matematika
Rezultati I domaćeg zadatka iz Matematike >>>
09.10.2017
Ekonomija-Informatika
Poslovna informatika-prva godina (po novom programu)-Materijal sa predavanja - 09.10.2017 07:49 >>>
09.10.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa predavanja - 09.10.2017 07:51 >>>
09.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovna informatika
Materijal sa predavanja - 09.10.2017 07:54 >>>
09.10.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Dopuna materijala sa predavanja iz prvog bloka - 09.10.2017 07:57 >>>
08.10.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj PPT 4 - 08.10.2017 19:12 >>>
08.10.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj, PPT 5- 08.10.2017 19:17 >>>
07.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Ekonomija firme
Prezentacije profesorice Ćetković 11 i 12 >>>
07.10.2017
Menadžment Bijelo Polje-Ekonomija firme
Prezentacije sa predavanja iz Ekonomije firme >>>
07.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Domaći zadatak br.1 iz Matematike za biznis PG >>>
07.10.2017
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis
Domaći zadatak br.1 za Matematiku za biznis BP >>>
07.10.2017
Ekonomija-Matematika
Zadaci za vjezbanje iz Matematike za ekonomiste >>>
06.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
slajdovi sa casova vjezbi bilans uspjeha >>>
06.10.2017
Ekonomija-Računovodstvo
slajdovi sa casova vjezbi bilans uspjeha >>>
06.10.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa casova vjezbi 2 i 3 >>>
05.10.2017
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
Upravlja;ki informacioni siistemi-vjezbe >>>
04.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Marketing-Marketing menadžment malog biznisa
Obavjestenje o odlaganju casa >>>
04.10.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 04.10.2017.godine >>>
04.10.2017
Studije menadžmenta-Istraživačke metode u biznisu
Nova objava - 04.10.2017 11:20 >>>
03.10.2017
Ekonomija-Računovodstvo
III PREDAVANJE RAČUNOVODSTVO >>>
03.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
III PREDAVANJE RACUNOVODSTVO >>>
03.10.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 03.10.2017.godine >>>
02.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Menadžment investicijama
Casovi u srijedu 04.10.2017. godine počeće u 18:30h. >>>
02.10.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Casovi u srijedu 04.10.2017. godine počeće u 18:30h. >>>
01.10.2017
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Termin za vježbe na predmetu Operaciona istraživanja >>>
01.10.2017
Ekonomija-Informatika
Poslovna informatika-prva godina (po novom programu)-termin predavanja za grupu G1- 01.10.2017 09:40 >>>
01.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
primjer 1 i 2 vjezbe >>>
01.10.2017
Ekonomija-Računovodstvo
primjer 2 zbirka zadataka >>>
01.10.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
PRIVREDNI RAZVOJ PPT 2 - 01.10.2017 19:23 >>>
01.10.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privredni razvoj 03 - 01.10.2017 19:28 >>>
30.09.2017
Ekonomija-Informatika
Materijal sa predavanja - 30.09.2017 10:57 >>>
30.09.2017
Ekonomija-Informatika
Poslovna informatika-prva godina (po novom programu) -Materijal sa predavanja - 30.09.2017 11:00 >>>
30.09.2017
Ekonomija-Informatika
Poslovna informatika-prva godina (po novom programu)-Raspored grupa za vježbe - 30.09.2017 11:04 >>>
30.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovna informatika
Materijal sa predavanja - 30.09.2017 11:07 >>>
30.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Materijal sa predavanja - 30.09.2017 11:09 >>>
29.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
informacija za studente >>>
29.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
informacija za studente >>>
29.09.2017
Ekonomija-Matematika
Matematika za ekonomiste - 1. domaći zadatak >>>
28.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Računovodstvo
I blok predavanja RAČUNOVODSTVO, PLAN RADA I TERMINI KOLOKVIJUMA >>>
27.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Termin vjezbi iz Matematike za biznis PG >>>
27.09.2017
Ekonomija-Marketing
Plan rada >>>
27.09.2017
Ekonomija-Računovodstvo
slajdovi sa casova vjezbi >>>
27.09.2017
Ekonomija-Principi strategijskog upravljanja
Plan rada >>>
27.09.2017
Ekonomija, smjer Menadžment-Strategijski menadžment
Plan rada >>>
27.09.2017
Ekonomija-Računovodstvo
tekst zadatka >>>
27.09.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Predavanja iz Finansijskog menadzmenta >>>
27.09.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 27.09.2017.godine >>>
27.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
INFORMACIJA ZA STUDENTE I PLAN RADA - 27.09.2017 12:46 >>>
27.09.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
INFORMACIJA ZA STUDENTE I PLAN RADA - 27.09.2017 12:48 >>>
27.09.2017
Ekonomija-Mikroekonomija
Mikroekonomija - materijal sa predavanja - 27.09.2017 13:43 >>>
27.09.2017
Ekonomija-Mikroekonomija
Mikroekonomija - domaci zadatak br. 1 - 27.09.2017 13:50 >>>
27.09.2017
Ekonomija-Računovodstvo
II predavanja RAČUNOVODSTVO >>>
27.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
II PREDAVANJA RAČUNOVODSTVO >>>
27.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Plan rada - 2017 >>>
26.09.2017
Ekonomija-Računovodstvo
I PREDAVANJA I PLAN RADA RAČUNOVODSTVO >>>
26.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
I PREDSAVANJA I PLAN RADA RAČUNOVODSTVO >>>
26.09.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Materijal sa predavanja odrzanih 26.09.2017.godine >>>
26.09.2017
Ekonomija-Pravo
Plan rada Pravo za ekonomiste >>>
26.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Upravljačko računovodstvo
I PREDAVANJA I PLAN RADA >>>
26.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo
Plan rada - 2017/18 >>>
25.09.2017
Ekonomija-Privredni razvoj
Privrednirazovj 01, 25.09.2017 12:18 >>>
25.09.2017
Ekonomija-Matematika
Matematika za ekonomiste- prezentacije >>>
25.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Matematika za biznis >>>
25.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Prezentacija - 25.09.2017 18:31 >>>
21.09.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
OBAVJEŠTENJE - 21.09.2017 08:48 >>>
21.09.2017
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing
OBAVJEŠTENJE - 21.09.2017 08:54 >>>
21.09.2017
Ekonomija-Matematika
Matematika za ekonomiste - 21.09.2017 15:33 >>>
20.09.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
Informacije o predmetu i plan rada za studijsku 2017/18 godinu >>>
19.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Rezultati ispita >>>
19.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
avgustovski rok-rezultati >>>
18.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Nova objava - 18.09.2017 09:08 >>>
15.09.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Konačni rezultati. >>>
14.09.2017
Ekonomija-Marketing
Rezultati - konačna tabela >>>
14.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Osnovi marketinga
Rezultat >>>
14.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Osnovi marketinga
Rezultati >>>
14.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovno odlučivanje
Poslovno odlucivanje - Bijelo Polje - 14.09.2017 11:16 >>>
14.09.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Operativni menadzment - Bijelo Polje - 14.09.2017 11:18 >>>
14.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Korigovani rezultati ispita iz Korporativnih finansija, odrzanog 12.09.2017. godine - 14.09.2017 15:28 >>>
14.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Elektronsko poslovanje
avgustovski rok-rezultati ispita >>>
14.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije-Bankarski menadžment
Nova objava - 14.09.2017 23:23 >>>
14.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Bankarstvo
Nova objava - 14.09.2017 23:41 >>>
13.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovna informatika
Rezultati avgustovkog roka - 13.09.2017 08:32 >>>
13.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultati dodatnog testa - 13.09.2017 10:18 >>>
13.09.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
Rezultati dodatnog testa - 13.09.2017 10:22 >>>
13.09.2017
Ekonomija-Organizaciono ponašanje
Rezultati nakon dodatnog testa - 13.09.2017 10:31 >>>
13.09.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Finalni rezultati iz Finansijskog menadzmenta >>>
13.09.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Rezultati ispita - avgustovski rok >>>
13.09.2017
Ekonomija-Analiza poslovanja
Nova objava - 13.09.2017 14:49 >>>
13.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Biznis analiza
Nova objava - 13.09.2017 14:53 >>>
13.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS
Rezultati ispita iz avgustovskog roka >>>
13.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
rezultati ispita iz avgustovskog roka >>>
13.09.2017
Ekonomija, smjer Menadžment-Upravljački informacioni sistemi
rezultati ispita iz avgustovskog roka >>>
12.09.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Računovodstvo finansijskih institucija
Nova objava - 12.09.2017 09:41 >>>
12.09.2017
Ekonomija-Organizaciono ponašanje
REZULTATI ISPITA STUDENATA SA RAZMJENE - 12.09.2017 10:56 >>>
12.09.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Napredno finansijsko izvještavanje
rezultati kolokvijuma nakon avgustovskog roka >>>
12.09.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Konačni rezultati >>>
12.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije
Rezultati ispita odrzanog 12.09.2017- 12.09.2017 14:31 >>>
12.09.2017
Studije menadžmenta-Ekonomija za menadžere
Nova objava - 12.09.2017 18:08 >>>
12.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Organizaciono ponašanje
REZULTATI AVGUSTOVSKOG ISPITNOG ROKA - 12.09.2017 18:41 >>>
12.09.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 12.09.2017 20:32 >>>
12.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije-Bankarski menadžment
Nova objava - 12.09.2017 20:34 >>>
12.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 12.09.2017 20:35 >>>
12.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Bankarstvo
Nova objava - 12.09.2017 20:36 >>>
12.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovni Engleski jezik III
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka >>>
11.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Osnovi marketinga
Rasored ispita >>>
11.09.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Nova objava - 11.09.2017 08:57 >>>
11.09.2017
Ekonomija-Marketing
Rezultati >>>
11.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS PG -konačne ocjene iz avgustovskog roka >>>
11.09.2017
Ekonomija-Analiza poslovanja
Nova objava - 11.09.2017 11:30 >>>
11.09.2017
Ekonomija-Hartije od vrijednosti i terminska tržišta
Nova objava - 11.09.2017 13:52 >>>
11.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovne finansije
Rezultati ispita - avgustovski rok >>>
11.09.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Menadžment investicijama
Rezultati Avgustovskog roka iz Menadzmenta investicijama na studijama u Bijelom Polju >>>
11.09.2017
Ekonomija-Organizaciono ponašanje
REZULTATI AVGUSTOVSKOG ISPITNOG ROKA >>>
11.09.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
REZULTATI AVGUSTOVSKOG ROKA >>>
11.09.2017
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing
REZULTATI AVGUSTOVSKOG ROKA >>>
11.09.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Rezultati ispita >>>
11.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Elektronsko poslovanje
Elelktronsko poslovanje-obavestenje za ispit u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Elektronsko poslovanje
novi termin za ispit u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Ekonomija, smjer Menadžment-Upravljački informacioni sistemi
novi termin za ispit u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Internet tehnologije i e-poslovanje
novi termin za ispit u avgustovskom roku >>>
10.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovne finansije
Rezultati ispita - avgustovski rok >>>
10.09.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Portfolio analiza
Rezultati ispita - avgustovski rok >>>
10.09.2017
Ekonomija-Finansijski menadžment
Zavrsni ispit - termin polaganja ispita u avgustovskom roku >>>
08.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS - rezultati avgustovskog roka >>>
08.09.2017
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija
Raspored ispita >>>
08.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije-Fiskalna ekonomija
Raspored ispita >>>
08.09.2017
Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Komparativno poresko pravo
Raspored ispita >>>
08.09.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo
Raspored ispita >>>
08.09.2017
Ekonomija-Matematika
MATEMATIKA - konačne ocjene u avgustovskom roku >>>
08.09.2017
Ekonomija-Statistika
Nova objava - 08.09.2017 17:34 >>>
08.09.2017
Ekonomija-Ekonometrija
Nova objava - 08.09.2017 17:36 >>>
08.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Rezultati ispita >>>
07.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Kontrola i revizija
rezultati kolokvijuma nakon avgustovskog roka >>>
07.09.2017
Ekonomija-Ekološka ekonomija
Dodatne konsultacije >>>
07.09.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Termin polaganja ispita >>>
07.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Termin polaganja ispita >>>
07.09.2017
Ekonomija, smjer Finansije-Bankarski menadžment
Termin polaganja ispita >>>
07.09.2017
Ekonomija-Mikroekonomija
Mikroekonomija - rezultati dodatnog roka - 07.09.2017 14:22 >>>
07.09.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Teorija i modeli odlučivanja
Teorija i modeli odlucivanja - rezultati dodatnog roka - 07.09.2017 14:26 >>>
07.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovno odlučivanje
Poslovno odlucivanje Podgorica - rezultati dodatnog roka - 07.09.2017 14:29 >>>
07.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Operativni menadžment
Operativni menadzment Podgorica - 07.09.2017 14:32 >>>
07.09.2017
Studije menadžmenta, smjer Finansije i računovodstvo-Bankarstvo
Rezultati ispita >>>
07.09.2017
Ekonomija-Matematika
MATEMATIKA - rezultati avgustovskog roka >>>
07.09.2017
Ekonomija-Operaciona istraživanja
Operaciona istrazivanja - rezultati iz dodatnog roka - 07.09.2017 20:03 >>>
06.09.2017
Ekonomija-Ekonomija firme
Rezultati kolokvijuma nakon avgustovskog roka. >>>
06.09.2017
Ekonomija-Ekološka ekonomija
Rezultati ispita >>>
06.09.2017
Ekonomija-Informatika
Konačni rezultati avgustovskog roka - 06.09.2017 20:25 >>>
05.09.2017
Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Nova objava - 05.09.2017 12:37 >>>
05.09.2017
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tehnologija i inovacije
Ispit - dogovor oko termina >>>
05.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovna informatika
Rezultati avgustovskog roka- 05.09.2017 17:58 >>>
05.09.2017
Ekonomija-Informatika
Rezultati praktičnog i algoritama - 05.09.2017 22:01 >>>
04.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovno odlučivanje
Poslovno odlucivanje, promjena termina odrzavanja ispita - 04.09.2017 08:27 >>>
04.09.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Teorija i modeli odlučivanja
Teorija i modeli odlucivanja, avgustovski rok - 04.09.2017 08:35 >>>
04.09.2017
Ekonomija-Principi strategijskog upravljanja
Avgustovski rok - rezultati >>>
04.09.2017
Ekonomija-Marketing
Raspored ispita >>>
04.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
novi termin o pregledu radova >>>
04.09.2017
Ekonomija-Informacioni sistemi
informacioni sisitemi-rezultati ispita >>>
04.09.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Računovodstvo finansijskih institucija
Nova objava - 04.09.2017 13:29 >>>
04.09.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativna analiza i kontrola
Nova objava - 04.09.2017 13:31 >>>
04.09.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Rezultati ispita iz Monetarne Ekonomije >>>
04.09.2017
Ekonomija-Sistemi poslovne inteligencije
Termin ispita u avgustovskom roku - 04.09.2017 17:17 >>>
04.09.2017
Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada
Termin za dio ispita kod prof. Lj. Kašćelan - 04.09.2017 17:22 >>>
01.09.2017
Ekonomija, smjer Menadžment-Upravljački informacioni sistemi
Informacija za ispit u avgustovskom roku >>>
01.09.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Internet tehnologije i e-poslovanje
informacija za ispit u avgustovskom roku >>>
01.09.2017
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Elektronsko poslovanje
Informacija za ispit u avgustovskom roku >>>
01.09.2017
Ekonomija-Informacioni sistemi
Avgustovski rok-rezultati ispita >>>
01.09.2017
Ekonomija-Informacioni sistemi
Avgustovski rok-rezultati ispita >>>
01.09.2017
Ekonomija-Informacioni sistemi
rezultati ispita-avgustovski rok >>>
01.09.2017
Ekonomija-Računovodstvo
avgustovski rok/ rezultati >>>
01.09.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Finansijska matematika - VAŽNO! >>>
01.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Matematika za biznis PG - VAŽNO! >>>
31.08.2017
Ekonomija-Organizaciono ponašanje
Nova objava - 31.08.2017 11:44 >>>
31.08.2017
Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Nova objava - 31.08.2017 11:47 >>>
31.08.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Organizaciono ponašanje
Nova objava - 31.08.2017 11:48 >>>
31.08.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
Nova objava - 31.08.2017 11:55 >>>
31.08.2017
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing
Nova objava - 31.08.2017 11:56 >>>
31.08.2017
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Nova objava - 31.08.2017 12:01 >>>
31.08.2017
Studije menadžmenta, smjer Menadžment-Međunarodni marketing
Nova objava - 31.08.2017 12:02 >>>
31.08.2017
Ekonomija-Ekološka ekonomija
Avgustovski ispitni rok iz Ekološke ekonomije >>>
31.08.2017
Menadžment Bijelo Polje-Preduzetništvo
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
31.08.2017
Ekonomija-Ekonomska statistika
EKONOMSKA STATISTIKA - rezultati avgustovskog roka >>>
30.08.2017
Ekonomija-Analiza poslovanja
Nova objava - 30.08.2017 11:57 >>>
30.08.2017
Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Nova objava - 30.08.2017 12:00 >>>
30.08.2017
Ekonomija-Engleski jezik III stepen
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka >>>
30.08.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Racunovodstvo rezultati avgustovskog roka >>>
30.08.2017
Ekonomija-Informacioni sistemi
informacioni sistemi-prakticni dio ispita >>>
29.08.2017
Ekonomija, smjer Finansije-Rizik i osiguranje
Rizik i osiguranje- Avgustovski rok >>>
28.08.2017
Ekonomija-Matematika
Matematika - raspored polaganja u avgustovskom roku >>>
28.08.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Finansijska matematika - raspored polaganja u avgustovskom roku >>>
28.08.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
MATEMATIKA ZA BIZNIS PODGORICA - raspored polaganja u avgustovskom roku >>>
28.08.2017
Ekonomija-Računovodstvo
Obavjestenje o terminima polaganja ispita u avgustovskom roku >>>
28.08.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Računovodstvo
Nova objava - 28.08.2017 12:18 >>>
28.08.2017
Ekonomija-Menadžment u turizmu
Obavjestenje o terminu ispita - avgustovski rok >>>
28.08.2017
Ekonomija-Upravljanje proizvodnjom
Obavjestenje o terminu ispita - avgustovski rok >>>
28.08.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Marketing menadžment malog biznisa
Obavjestenje o terminu ispitu - avgustovski rok >>>
28.08.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Strategijski marketing
Obavjestenje o terminu ispitu - avgustovski rok >>>
23.08.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovni Engleski jezik III
Termin ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
21.08.2017
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije-Zajedničko tržište i politika konkurencije EU
Avgustovski rok ZTPK >>>
21.08.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Obavještenje o ispitu iz Monetarne ekonomije >>>
18.08.2017
Ekonomija-Hartije od vrijednosti i terminska tržišta
Termin za ispit u avgustovskom roku - 18.08.2017 13:01 >>>
21.07.2017
Ekonomija, smjer Finansije-Portfolio menadžment
Termin polaganja ispita u avgustovskom roku >>>
21.07.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Portfolio analiza
Termin polaganja ispita u avgustovskom roku >>>
17.07.2017
Ekonomija-Matematika
Matematika, Finansijska matematika, Matematika za biznis >>>
17.07.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Matematika, Finansijska matematika, Matematika za biznis >>>
17.07.2017
Menadžment Bijelo Polje-Matematika za biznis
Matematika, Finansijska matematika, Matematika za biznis >>>
17.07.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Matematika, Finansijska matematika, Matematika za biznis >>>
06.07.2017
Ekonomija-Monetarna ekonomija
Konačni rezultati >>>
29.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Konačni rezultati iz Biznis analize - Studije menadžmenta Bijelo Polje >>>
28.06.2017
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tehnologija i inovacije
Odbrana seminarskih >>>
28.06.2017
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Softverski alati
Odbrana seminarskih >>>
27.06.2017
Ekonomija-Revizija i kontrola
Revizija i kontrola - konačni rezultati za usvajanje >>>
27.06.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativna analiza i kontrola
Korporativna analiza i kontrola - konačni rezultati za usvajanje >>>
27.06.2017
Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Računovodstvo finansijskih institucija
Računovodstvo finansijskih institucija - konačni rezultati za usvajanje >>>
27.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Biznis analiza
Biznis analiza Podgorica - konačni rezultati za usvajanje >>>
26.06.2017
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tehnologija i inovacije
Konačni bodovi ispit iz Tehnologije i inovacija >>>
26.06.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Metodi za ekonomske analize
Konacni rezultati - Metodi za ekonomske analize - 26.06.2017 10:13 >>>
26.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Rezultati dodatnog roka - 26.06.2017 10:46 >>>
26.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Konačni rezultati ispita - 26.06.2017 10:47 >>>
26.06.2017
Ekonomija-Analiza poslovanja
Analiza poslovanja - konačne ocjene za usvajanje >>>
24.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Osnovi menadžmenta
Rezultati nakon popravnog završnog ispita >>>
24.06.2017
Ekonomija-Ekonomija firme
Rezultati nakon popravnog završnog usmenog ispita >>>
23.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Osnovi marketinga
Nova objava - 23.06.2017 09:06 >>>
23.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Osnovi marketinga
Rezultati nakon popravnog završnog ispita >>>
23.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Poslovno odlučivanje
Bijelo Polje - Poslovno odlučivanje - Konačni rezultati >>>
23.06.2017
Ekonomija-Organizaciono ponašanje
KONAČNI REZULTATI ISPITA - 23.06.2017 09:59 >>>
23.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Organizaciono ponašanje
KONAČNI REZULTATI ISPITA - 23.06.2017 10:14 >>>
23.06.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
KONAČNI REZULTATI ISPITA - 23.06.2017 10:39 >>>
23.06.2017
Ekonomija-Informacioni sistemi
informacioni sisitemi-konacne ocene >>>
23.06.2017
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing
KONAČNI REZULTATI ISPITA - 23.06.2017 10:40 >>>
23.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Elektronsko poslovanje
ellektronsko poslovanje-BP-konacne ocenen >>>
23.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA - 23.06.2017 11:34 >>>
23.06.2017
Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
OSVOJENI UIKUPNI POENI NAKON POPRAVNOG ZAVRŠSNOG ISPITA - 23.06.2017 11:34 >>>
23.06.2017
Ekonomija-Statistika
Nova objava - 23.06.2017 13:19 >>>
23.06.2017
Ekonomija-Engleski jezik III stepen
Rezultati nakon popravnog roka >>>
23.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovni Engleski jezik III
Rezultati nakon popravnog roka >>>
23.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Osnovi menadžmenta
Termin popravnog završnog ispita >>>
21.06.2017
Ekonomija-Ekološka ekonomija
Dodatne konsultacije iz predmeta Ekoloska ekonomija bice odrzane u cetvrtak, 22.06. u 09:30 u kabinetu 414 (IV sprat) >>>
21.06.2017
Ekonomija-Engleski jezik III stepen
Završni ispit - rezultati >>>
21.06.2017
Ekonomija-Ekonomija firme
Upisivanje ocjena iz Ekonomije firme >>>
20.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovno odlučivanje
Podgorica, Poslovno odlucivanje, popravni zavrsni ispit - 20.06.2017 09:53 >>>
20.06.2017
Ekonomija, smjer Menadžment-Upravljački informacioni sistemi
Nova objava - 20.06.2017 10:31 >>>
20.06.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Internet tehnologije i e-poslovanje
Nova objava - 20.06.2017 10:33 >>>
20.06.2017
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Elektronsko poslovanje
Nova objava - 20.06.2017 10:36 >>>
20.06.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Finansijska matematika_konacne ocjene >>>
20.06.2017
Ekonomija, smjer Menadžment-Upravljački informacioni sistemi
Rezultati ispita-Upravljacki IS >>>
20.06.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Internet tehnologije i e-poslovanje
Rezultati ispita-Internet tehnologije i el.poslovanje >>>
20.06.2017
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Elektronsko poslovanje
Elektronsko poslovanje-rezultati ispita >>>
20.06.2017
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi-Elektronsko poslovanje
El.poslovanje konacne ocenen >>>
20.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Poslovni Engleski jezik III
Rezultati završnog ispita >>>
20.06.2017
Ekonomija-Engleski jezik III stepen
Popravni rok >>>
19.06.2017
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Teorija i modeli odlučivanja
KE Teorija i modeli odlucivanja, konacni rezultati >>>
19.06.2017
Ekonomija-Ekološka ekonomija
Rezultati nakon popravnog Zavrsnog ispita iz Ekoloske ekonomije >>>
18.06.2017
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tehnologija i inovacije
Završni ispit iz Tehnologije i inovacija - rezultati >>>
17.06.2017
Ekonomija-Statistika
Rezultat popravnog zavrsnog ispita iz Statistike 17.06.2017. >>>
16.06.2017
Ekonomija-Finansijska matematika
Rezultati popravnog završnog ispita iz Finansijske matematike >>>
16.06.2017
Ekonomija-Informacioni sistemi
Informacioni sistemi >>>
16.06.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
Rezultati ispita - 16.06.2017 13:57 >>>
16.06.2017
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing
Rezultati ispita - 16.06.2017 14:02 >>>
16.06.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Međunarodni marketing
- 16.06.2017 14:05 >>>
16.06.2017
Ekonomija-Organizaciono ponašanje
Rezultati dodatnog roka - 16.06.2017 16:40 >>>
16.06.2017
Primijenjene studije menadžmenta-Organizaciono ponašanje
Rezultati dodatnog roka - 16.06.2017 16:42 >>>
14.06.2017
Ekonomija-Biznis
Ukupni rezultati iz predmeta Biznis. >>>
01.06.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Strategijski marketing
Ukupni rezultati iz predmeta Strategijski marketing >>>
31.05.2017
Ekonomija-Biznis
Ispita pitanja iz predmeta Biznis >>>
30.05.2017
Ekonomija-Biznis
Ukupni rezultati nakon završnog dijela ispita >>>
30.05.2017
Ekonomija, smjer Evropske ekonomske integracije-Ekonomija EU
Popravni zavrsni ispit >>>
26.05.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Raspored ispita, nastave i konsultacija >>>
24.05.2017
Ekonomija-Menadžment u turizmu
MENADŽMENT U TURIZMU - Raspored ispita, nastave i konsultacija >>>
24.05.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Rezultati provjere znanja >>>
24.05.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Raspored ispita, nastave i konsultacija >>>
17.05.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Rezultati provjere znanja >>>
17.05.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Opsta obavjestenja >>>
10.05.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Rezultati provjere znanja >>>
20.04.2017
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike
Plan rada za studijsku 2016/17 godinu >>>
19.04.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Raspored ispita, nastave i konsultacija >>>
18.04.2017
Ekonomija-Upravljanje proizvodnjom
UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM - Raspored ispita, nastave i konsultacija >>>
18.04.2017
Ekonomija-Menadžment u turizmu
MENADŽMENT U TURIZMU - Raspored ispita, nastave i konsultacija >>>
17.04.2017
Ekonomija-Engleski jezik III stepen
Materijal za čas >>>
29.03.2017
Ekonomija-Biznis
BIZNIS - Rezultati provjere znanja >>>
27.03.2017
Ekonomija-Upravljanje proizvodnjom
UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM - Opsta obavjestenja >>>
27.03.2017
Ekonomija-Menadžment u turizmu
MENADŽMENT U TURIZMU - Opsta obavjestenja >>>
15.02.2017
Ekonomija-Menadžment u turizmu
MENADŽMENT U TURIZMU - Nastavni materijal >>>
13.02.2017
Ekonomija, smjer Marketing-Strategijski marketing
Plan rada iz predmeta Strategijski marketing >>>