Obavještenja za predmete - Elektrotehnički fakultet

Datum Naslov
19.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Programski jezik I
Termin predavanja i vjezbi >>>
18.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)
Materijal za drugi i treći termin >>>
18.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Poslovne računarske mreže
Materijal za drugi i treći termin >>>
18.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)
Materijal za drugo i treće predavanje >>>
18.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija
Termin 2 >>>
18.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija
Zadaci - Kvantizacija i impulsne modulacije >>>
17.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema
Promjena termina nastave >>>
17.02.2018
Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java
Materijal sa prvog predavanja >>>
17.02.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Relejna zaštita
Teme za specijalističke radove >>>
17.02.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Upravljanje EES
Teme za specijalističke radove >>>
17.02.2018
Energetika i automatika-Programiranje II
Termin laboratorijskih vježbi >>>
16.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala
Prvi termin računskih vježbi >>>
16.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)
Materijal za prvo predavanje >>>
15.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika
Materijali >>>
15.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)
Lab vježbe 1 >>>
15.02.2018
Energetika i automatika-Matematika IV
Promjena termina predavanja >>>
15.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika-Propagacija u mobilnim radiokomunikacijama
Nova objava - 15.02.2018 13:28 >>>
15.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema
Predavanja 1 >>>
15.02.2018
Energetika i automatika-Visokonaponska razvodna postrojenja
Termin nastave u ponedeljak, 19.02.2018 godine >>>
15.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera
Prezentacije sa predavanja >>>
14.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II
Prvi termin računskih vježbi >>>
14.02.2018
Energetika i automatika-Osnove računarstva II
Prvi termin računskih vježbi >>>
14.02.2018
Energetika i automatika-Signali i sistemi
Prvi termin računskih vježbi >>>
14.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova
Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena >>>
14.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija
Prvo predavanje >>>
14.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije
Lab. vjezba 1 >>>
14.02.2018
Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)
Konačni rezultati sa predlogom ocjena >>>
14.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektromagnetika (etr)
Konačni rezultati sa predlogom ocjena >>>
14.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi
Materijal sa prvog termina predavanja >>>
14.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)
Prvi termin računskih vježbi >>>
14.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala
Razduživanje knjiga iz DOS-a >>>
14.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže
Razduživanje knjiga iz DOS-a >>>
14.02.2018
Energetika i automatika-Elementi sistema automatskog upravljanja
Materijali za praćenje nastave >>>
13.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Sistemi automatskog upravljanja
Konačni rezultati >>>
13.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (V stepen)
ECTS katalog- 13.02.2018 10:04 >>>
13.02.2018
Energetika i automatika-Engleski jezik (V stepen)
ECTS katalog - 13.02.2018 10:07 >>>
13.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Poslovne računarske mreže
Lab vježba 1 >>>
13.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije
Termini 1 i 2 >>>
13.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Teorija signala i informacija
Studentske zabiljeske sa predavanja >>>
13.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Organizacija i arhitektura računara I
Materijali sa predavanja >>>
13.02.2018
Energetika i automatika-Osnove računarstva II
Materijal sa prvog predavanja >>>
13.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Organizacija i arhitektura računara I
Materijali sa predavanja >>>
12.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)
Vježbe 1 >>>
12.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje II
Laboratorijske vježbe >>>
12.02.2018
Energetika i automatika-Programiranje II
Laboratorijske vježbe 1 >>>
12.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II
Laboratorijske vježbe >>>
12.02.2018
Energetika i automatika-Programiranje II
Računske vježbe 1 >>>
12.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje II
Računske vježbe 1 >>>
12.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema
ECTS katalog >>>
12.02.2018
Energetika i automatika-Osnove računarstva II
Laboratorijske vježbe >>>
12.02.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije
Napomena >>>
12.02.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi
Napomena >>>
12.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija električnih kola
Rezultati popravnog ispita >>>
12.02.2018
Energetika i automatika-Teorija električnih kola
Rezultati popravnog ispita >>>
12.02.2018
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Konačni rezultati >>>
11.02.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
Konacni rezultati nakon februarskog roka >>>
11.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Osnovi računarstva
Konacni rezultati >>>
11.02.2018
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita >>>
11.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita >>>
11.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija
Termin 1 >>>
10.02.2018
Primijenjeno računarstvo-E-komerc
Materijali za praćenje nastave PRVA TEMA >>>
09.02.2018
Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)
Konačni rezultati iz predmeta sa predlogom ocjena >>>
09.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Organizacija i arhitektura računara I
Plan rada - ECTS katalog >>>
09.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Organizacija i arhitektura računara I
Plan rada - ECTS katalog >>>
09.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Teorija signala i informacija
Plan rada - ECTS katalog >>>
09.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Rezultati drugog popravnog kolokvijuma >>>
09.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Finalni rezultati ispita >>>
09.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)
Rezultati sa prijedlogom ocjena >>>
09.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija
Zadaci - Teorema o odabiranju >>>
09.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II
Rezultati nakon pregleda seminarskih radova >>>
09.02.2018
Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi
Rezultati ispita u februarskom roku >>>
09.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Električna mjerenja
Termin nastave >>>
09.02.2018
Energetika i automatika-Električna mjerenja
Termin nastave >>>
08.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)
Materijal za prvo predavanje >>>
08.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Web dizajn
Rezultati popravnog ispita >>>
08.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Poslovne računarske mreže
Materijal za prvo predavanje >>>
08.02.2018
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
08.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika (CAD)
Finalni rezultati >>>
08.02.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Energetika i ekologija
Teme za seminarske radove >>>
07.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Bodovi i predlog ocjena >>>
07.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
PRIJEDLOG OCJENA - 07.02.2018 08:24 >>>
07.02.2018
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
PRIJEDLOG OCJENA - 07.02.2018 08:29 >>>
07.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova
Termin popravnog završnog ispita >>>
07.02.2018
Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)
Termin popravnog završnog ispita >>>
07.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektromagnetika (etr)
Termin popravnog završnog ispita >>>
07.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena >>>
07.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena >>>
07.02.2018
Energetika i automatika-Matematika III
Konacne ocjene >>>
07.02.2018
Energetika i automatika-Programiranje II
Termin prvog časa laboratorijskih vježbi >>>
07.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Konačni rezultati ispita i predlog ocjena >>>
07.02.2018
Energetika i automatika-Matematika I
Konačni rezultati ispita i predlog ocjena >>>
07.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
06.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Popravni zavrsni ispit - 06.02.2018 01:13 >>>
06.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
06.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
Pregled radova- 06.02.2018 >>>
06.02.2018
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
Pregled radova - 06.02.2018 >>>
06.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
06.02.2018
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Termin odrzavanja popravnog zavrsnog ispita >>>
06.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Termin odrzavanja popravnog zavrsnog ispita >>>
06.02.2018
Energetika i automatika-Matematika III
Dodatni usmeni ispit >>>
06.02.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
PROMJENA SATNICE ODRZAVANJA POPRAVNOG KOLOKVIJUMA/ZAVRSNOG ISPITA >>>
05.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova
Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena >>>
05.02.2018
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Rezultati nakon uvida u radove >>>
05.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)
ECTS katalog za školsku 2017/2018 >>>
05.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
REZULTATI NAKON POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA >>>
05.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)
ECTS katalog za školsku 2017/2018 >>>
05.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Poslovne računarske mreže
ECTS katalog za školsku 2017/2018 >>>
05.02.2018
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Konačni rezultati >>>
05.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Rezultati popravnog ispita >>>
05.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Osnovi računarstva
Rezultati nakon popravnog ispita sa prijedlogom ocjena >>>
05.02.2018
Energetika i automatika-Programiranje I
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
05.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Evidencija bodova nakon popravnog ispita >>>
05.02.2018
Energetika i automatika-Programiranje I
Ukupno bodovno stanje nakon popravnog završnog ispita >>>
05.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
05.02.2018
Energetika i automatika-Matematika I
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
04.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Primjer rešenja Distance Vector zadatka >>>
04.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
LTspice video kurs >>>
04.02.2018
Energetika i automatika-Matematika III
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
04.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
03.02.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES
Rezultati nakon popravnog kolokvijuma i popravnog ispita >>>
03.02.2018
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Termin popravnog zavrsnog ispita >>>
02.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Programski jezik C
Dodatni popravni ispit >>>
02.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Osnove Elektrotehnike
Rezultati nakon popravnog ispita >>>
01.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
REZULTATI DO POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA >>>
01.02.2018
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
REZULTATI DO POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA >>>
01.02.2018
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termin popravnog završnog ispita >>>
01.02.2018
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Sumarni rezultati januarski rok >>>
01.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena >>>
01.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola
Rezultati popravnog ispita iz Projektovanja VLSI kola (31.01.2018.) >>>
01.02.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
Raspored popravnog ispita - 01.02.2018 13:00 >>>
01.02.2018
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
Raspored polaganja popravnog završnog ispita - 01.02.2018 13:01 >>>
01.02.2018
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Rezultati nakon popravnog ispita >>>
31.01.2018
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Rezultati nakon zavrsnog ispita >>>
31.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Rezultati nakon zavrsnog ispita >>>
31.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Termin popravnog završnog ispita >>>
31.01.2018
Energetika i automatika-Programiranje I
Termin popravnog završnog ispita >>>
31.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Fizika
РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА СА ПРЕДЛОГОМ ОЦЈЕНА >>>
31.01.2018
Energetika i automatika-Fizika
Predlog ocjena-FIZIKA >>>
31.01.2018
Energetika i automatika, smjer Automatika-Projektovanje energetskih poluprovodničkih pretvarača
Konačni rezultati sa predlogom ocjena >>>
31.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)
Rezultati na dan 2018-01-31 >>>
31.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
31.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Termin popravnog ispita iz Računarskog hardvera >>>
31.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Termin provjere znanja iz teorijskog dijela ispita >>>
31.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Konačni rezultati >>>
30.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Termin grupnih konsultacija >>>
30.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
Konsultacije - 30.01.2018 12:53 >>>
30.01.2018
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
Konsultacije - 30.01.2018 12:54 >>>
30.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Električni pogoni (ees)
KONACNI REZULTATI >>>
30.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Konačni rezultati >>>
30.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Nova objava - 30.01.2018 19:36 >>>
30.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Termin popravnog završnog ispita >>>
30.01.2018
Energetika i automatika-Matematika I
Termin popravnog završnog ispita >>>
29.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Sistemi automatskog upravljanja
Rezultati nakon završnog ispita >>>
29.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Osnove Elektrotehnike
Termin popravnog kolokvijuma i/ili popravnog zavrsnog ispita >>>
29.01.2018
Energetika i automatika-Matematika III
Popravni zavšni ispit >>>
29.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
Rezultati popravnog ispita iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata (23.01.2018.) >>>
29.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Popravni termin Završnog ispita >>>
28.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)
Termin popravnog ispita >>>
28.01.2018
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
26.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Rezultati zavrsni ispit >>>
26.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Rezultati ispita - OCJENE >>>
26.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Programski jezik C
Termin popravnog ispita >>>
26.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
Rezultati polaganja ispita u januarskom roku >>>
26.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES
Termin popravnog kolokvijuma i popravnog zavrsnog ispita >>>
26.01.2018
Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)
Raspored izrade završnog testa u terminu 31.01.2018. godine >>>
26.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika (CAD)
Rezultati nakon prvog popravnog kolokvijuma >>>
26.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Rezultati nakon završnog ispita u redovnom terminu >>>
26.01.2018
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Konačni rezultati - Elektrotehnički materijali >>>
26.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Programski jezik C
Obavještenje >>>
26.01.2018
Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi
Rezultati polaganja u januarskom roku >>>
26.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
Termin ispita u februarskom roku >>>
25.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)
Komunikacioni interfejsi - 4 >>>
25.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)
Modemi >>>
25.01.2018
Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi
Predlog ocjena nakon odbrane seminarskog rada >>>
25.01.2018
Energetika i automatika, smjer Automatika-Upravljanje tehnološkim procesima
Rezultati nakon popravnih kolokvijuma i odbrane seminarskog rada >>>
25.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Fizika
ПОПРАВНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ >>>
25.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Evidencija nakon popravnog zavrsnog ispita >>>
25.01.2018
Energetika i automatika-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Evidencija nakon popravnog zavrsnog ispita >>>
25.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
25.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Termin popravnog završnog ispita >>>
25.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Rezultati popravnog ispita >>>
25.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
25.01.2018
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Termin konsultacija >>>
25.01.2018
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Termin popravnog ispita >>>
25.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Rezultati popravke završnog ispita >>>
24.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Rezultati polaganja Završnog ispita i predlog ocjena >>>
24.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Programski jezik C
Rezultati ispita iz predmeta Programski jezik C >>>
24.01.2018
Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)
Termin ispita iz Elektromagnetike >>>
24.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektromagnetika (etr)
Termin ispita iz Elektromagnetike >>>
24.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova
Termin završnog ispita >>>
24.01.2018
Energetika i automatika-Elektrane
Konačni rezultati >>>
24.01.2018
Energetika i automatika-Matematika III
Rezultati poslije zavrsnog ispita >>>
24.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Termin popravnog zavrsnog ispita >>>
24.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Rezultati ispita i predlog ocjena >>>
24.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Osnove Elektrotehnike
Rezultati nakon zavrsnog ispita >>>
24.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola
Rezultati ispita iz Projektovanja VLSI kola (19.01.2018.) >>>
24.01.2018
Energetika i automatika-Fizika
Termin popravnog zavrsnog ispita iz Fizike >>>
24.01.2018
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Rezultati nakon II kolokvijuma u redovnom terminu >>>
24.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
Nova objava - 24.01.2018 >>>
24.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Bodovno stanje prije popravnog završnog ispita >>>
24.01.2018
Energetika i automatika-Matematika I
Bodovno stanje prije popravnog završnog ispita >>>
23.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Konačni rezultati sa predlogom ocjena (nakon popravnog termina) >>>
23.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Postavka ispita >>>
23.01.2018
Energetika i automatika-Programiranje I
Postavka redovnog završnog ispita >>>
23.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Termin popravnog ispita >>>
23.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Osnovi računarstva
Rezultati ispita sa prijedlogom ocjena >>>
23.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Rezultati polaganja Završnog ispita i predlog ocjena >>>
23.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
rezultati nakon pregleda radova >>>
23.01.2018
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Rezultati nakon završnog ispita i predlog ocjena >>>
23.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Rezultati završnog ispita >>>
23.01.2018
Energetika i automatika-Matematika I
Rezultati završnog ispita >>>
22.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II
Termini za predaju seminarskih radova >>>
22.01.2018
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Spisak studenata koji nisu predali seminarske radove >>>
22.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Termin popravnog završnog ispita >>>
22.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Zavrsni ispit- 22.01.2018 13:21 >>>
22.01.2018
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Termin odrzavanja zavrsnog ispita >>>
22.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Termin odrzavanja zavrsnog ispita >>>
22.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja
Termin popravnog završnog ispita >>>
22.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja
Rezultati završnog ispita >>>
22.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Rezultati ispita i predlog ocjena >>>
22.01.2018
Energetika i automatika-Programiranje I
Rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena >>>
21.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Sistemi automatskog upravljanja
Termin završnog ispita >>>
21.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
drugi on-line test >>>
21.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Preliminarni rezultati on-line testa >>>
21.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
bodovi nakon 2. on-line testa >>>
21.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Električni pogoni (ees)
rezultati nakon popravnog kolokvijuma >>>
21.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
Rezultati nakon zavrsnog ispita >>>
20.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Rezultati završnog ispita >>>
20.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Raspored grupa za teorijski dio ispita >>>
20.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Rezultati prvog popravnog kolokvijuma >>>
20.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka
Rezultati nakon popravnog kolokvijuma >>>
20.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka
Materijali sa vježbi >>>
20.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka
Termin završnog ispita >>>
20.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Rezultati završnog ispita >>>
19.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Termin završnog ispita >>>
19.01.2018
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Rezultati zavrsnog ispita >>>
19.01.2018
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Termin zavrsnog ispita >>>
19.01.2018
Energetika i automatika-Programiranje I
Raspored grupa za polaganje završnog ispita >>>
18.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Termin ispita iz Računarskog hardvera >>>
18.01.2018
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termin završnog ispita >>>
17.01.2018
Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)
Rezultati nakon predaje projekata >>>
17.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Fizika
ПРЕДЛОГ ОЦЈЕНА >>>
17.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Predlog ocjena nakon pregleda radova na završnom ispitu >>>
17.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Rezultati nakon računskog dijela ispita >>>
17.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Primjer on-line testa >>>
16.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Novi termin provjere znanja iz teorijskog dijela ispita >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Termin završnog ispita >>>
16.01.2018
Energetika i automatika-Matematika I
Termin završnog ispita >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Rezultati polaganja Završnog ispita i predlog ocjena >>>
16.01.2018
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Rezultati nakon zavrsnog ispita >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola
Termin ispita iz Projektovanja VLSI kola >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)
Termin zavrsnog ispita >>>
16.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
Termin zavrsnog ispita u januarskom roku >>>
16.01.2018
Energetika i automatika-Fizika
Rezultati zavrsnog ispita iz Fizike >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termin 1 >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termin 2 >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termin 3 >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termin 4 >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termin 5 >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termin 6 >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termin 7 >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termin 8 >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termin 9 >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termin 10 >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termin 11 >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Zadaci - Harmonijska analiza periodičnih signala >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Zadaci - Harmonijska analiza aperiodičnih signala >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Zadaci - Amplitudske modulacije >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Zadaci - Ugaone modulacije >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Zadaci - Uticaj šuma na prenos AM signala >>>
16.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Zadaci - Uticaj šuma na prenos UM signala >>>
16.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Ispravljeni rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena >>>
16.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Rezultati pred usmeni dio zavrsnog ispita >>>
16.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Osnove Elektrotehnike
Termin zavrsnog ispita >>>
16.01.2018
Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)
Rezultati nakon izrade završnog testa >>>
16.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi
Rezultati nakon završnog ispita sa predlogom ocjena >>>
15.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
Rezultati ispita iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata (09.01.2018.) >>>
15.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Osnovi računarstva
Popravak laboratorijskog testa >>>
15.01.2018
Energetika i automatika-Matematika III
Zavrsni ispit >>>
15.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Termin završnog ispita i raspored grupa >>>
15.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Osnove Elektrotehnike
Termin ispita >>>
14.01.2018
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Rezultati završnog ispita >>>
14.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Prezentacije sa predavanja >>>
13.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Osnovi računarstva
Termin popravnog kolokvijuma i zavrsnog ispita >>>
12.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Električni pogoni (ees)
termini ispita >>>
12.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Termini završnih ispita u januarskom roku >>>
12.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)
Završni ispit >>>
12.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Rezultati zavrsnog ispita >>>
12.01.2018
Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
12.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektromagnetika (etr)
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
12.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Raspored grupa za polaganje završnog ispita >>>
12.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES
Rezultati nakon zavrsnog ispita >>>
12.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES
Termin popravnog kolokvijuma i popravnog zavrsnog ispita >>>
11.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Evidencija nakon zavrsnog ispita >>>
11.01.2018
Energetika i automatika-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Evidencija nakon zavrsnog ispita >>>
11.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Programski jezik C
Termin završnog ispita >>>
11.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Rezultati nakon završnog ispita >>>
11.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Vježbe >>>
11.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Vježbe >>>
11.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Rezultati ispita i predlog ocjena >>>
11.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Rezultati završnog ispita >>>
10.01.2018
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Rezultati sa ispita u I januarskom roku >>>
10.01.2018
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Pregled radova >>>
10.01.2018
Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)
Raspored izrade završnog testa u terminu 16.01.2018. godine >>>
10.01.2018
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Rokovi za vjezbu za zavrsni ispit >>>
10.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Rokovi za vjezbu za zavrsni ispit >>>
10.01.2018
Energetika i automatika-Fizika
Termin polaganja zavrsnog ispita iz Fizike za studente I godine, studijski program Energetika i automatika >>>
09.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Bodovi na kraju dana 2018-01-8 >>>
09.01.2018
Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)
Raspored grupa za polaganje usmenog dijela popravnog kolokvijuma >>>
09.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektromagnetika (etr)
Raspored grupa za polaganje usmenog dijela popravnog kolokvijuma >>>
09.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Fizika
ЗАВРШНИ ИСПИТ >>>
09.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Pregled radova - popravni prvi kolokvijum >>>
09.01.2018
Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)
TERMIN PREDAJE I ODBRANE PROJEKATA >>>
09.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Odlaganje drugog on-line testa >>>
09.01.2018
Energetika i automatika-Elektrane
Rezultati nakon završnog ispita u redovnom terminu >>>
08.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Kratki test 8. jan u 17h >>>
08.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
Uvid u radove >>>
08.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
Domaci zadatak >>>
08.01.2018
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Termin konsultacija >>>
08.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
Datum ispita u januarskom roku >>>
08.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Raspored grupa za polaganje ispita >>>
08.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Raspored grupa za polaganje završnog ispita >>>
08.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Kratki test - zadatak i uputstvo >>>
07.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Termin zavrsnog ispita >>>
07.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Termin pregleda radova >>>
07.01.2018
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
06.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
06.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Rezultati poslije popravnog kolokvijuma >>>
06.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Rezultati popravnog kolokvijuma: >>>
05.01.2018
Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi
Rezultati >>>
05.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Primjeri testova za završni ispit >>>
03.01.2018
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Rezultati prvog popravnog kolokvijuma - novo >>>
03.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
Rezultati nakon ispita (odrzanog 29.12.2017) sa predlogom ocjena >>>
03.01.2018
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Termin ispita >>>
03.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES
Raspored polaganja zavrsnog ispita >>>
03.01.2018
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Električni pogoni (ees)
REZULTATI I PREDLOG OCJENA >>>
03.01.2018
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Rezultati testa broj 5 >>>
03.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Termini Završnog i Popravnog završnog ispita >>>
03.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Termini Završnog i Popravnog završnog ispita >>>
03.01.2018
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Rezultati II kolokvijuma i ocjene >>>
03.01.2018
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Predaja grafičkih radova >>>
01.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Odbrana seminarskih radova >>>
01.01.2018
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Odbana seminarskih radova >>>
31.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
31.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Rezultati prije završnog ispita >>>
31.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Zbirni rezultati nakon popravnog kolokvijuma i laboratorijskih vjezbi >>>
31.12.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
REZULTATI KOLOKVIJUMA >>>
30.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Osnove Elektrotehnike
Zaboravljeni indeks na laboratorijskim vjezbama >>>
30.12.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Pregled bodova pred završni ispit >>>
30.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
29.12.2017
Energetika i automatika-Fizika
Rezultati popravnog kolokvijuma iz Fizike >>>
29.12.2017
Energetika i automatika-Fizika
Testovi iz Fizike se mogu pogledati 11.1. i 12.1. u 12h u kabinetu 112. >>>
29.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
29.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika (CAD)
Rezultati nakon drugog kolokvijuma >>>
29.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika (CAD)
Prijava za popravne kolokvijume >>>
29.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Bodovno stanje prije ispita >>>
29.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Evidencija prije zavrsnog ispita >>>
29.12.2017
Energetika i automatika-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Evidencija prije zavrsnog ispita >>>
29.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Programski jezik C
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
29.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Rezultati popravni kol. >>>
29.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
REZULTATI NAKON POPRAVNIH KOLOKVIJUMA >>>
29.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Sistemi automatskog upravljanja
Rezultati nakon popravnog kolokvijuma >>>
29.12.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Rezultati prvog popravnog kolokvijuma >>>
28.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Eksploatacija i planiranje EES
Pregled bodovnog stanja nakon popravnog kolokvijuma >>>
28.12.2017
Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)
Poporavni kolokvijum iz Elektromagnetike biće održan u petak, 29. 12. 2017. godine, u sali 106 sa početkom u 14h. >>>
28.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektromagnetika (etr)
Poporavni kolokvijum iz Elektromagnetike biće održan u petak, 29. 12. 2017. godine, u sali 106 sa početkom u 15h i 30min. >>>
28.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi
Rezultati nakon popravnih kolokvijuma >>>
28.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Termini ispita i popravnog ispita >>>
28.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike
Termini popravke testova >>>
28.12.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Termin zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita >>>
28.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Priprema za završni ispit >>>
28.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES
Termin zavrsnog ispita >>>
28.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Priprema za završni ispit >>>
28.12.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Priprema za završni ispit >>>
28.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Bodovno stanje prije završnog ispita >>>
28.12.2017
Energetika i automatika-Matematika I
Bodovno stanje prije završnog ispita >>>
28.12.2017
Energetika i automatika-Matematika III
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Materijal za pripremu ispita >>>
27.12.2017
Energetika i automatika, smjer Automatika-Upravljanje tehnološkim procesima
Bodovno stanje nakon popravnog kolokvijuma iz UTP-a >>>
27.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Rezultati nakon Popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Ukupno bodovno stanje prije završnog ispita >>>
27.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Rezultati popravke kolokvijuma >>>
27.12.2017
Energetika i automatika-Matematika I
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Redovni i popravni termin Završnog ispita >>>
27.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Sistemi automatskog upravljanja
Termin popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Ukupno bodovno stanje prije završnog ispita >>>
27.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Rezultati ostvareni u toku nastave >>>
27.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Promjena termina laboratorijskih vjezbi >>>
26.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Termin popravnog kolokvijuma >>>
26.12.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
25.12.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termin Lab testa >>>
25.12.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
25.12.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Termin racunskih vjezbi u cetvrtak 28.12.2017 >>>
25.12.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Termin nadoknade laboratorije >>>
25.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
25.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Termin popravke kolokvijuma >>>
25.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Termin popravnog kolokvijuma je srijeda, 27.12.2017. u 9h, sala 018 >>>
25.12.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Primjerak zavrsnog ispita od prosle godine >>>
25.12.2017
Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi
Termin popravnog kolokvijuma je srijeda, 27.12.2017. u 11h, sala 019 >>>
25.12.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Termin popravnog kolokvijuma >>>
25.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
REZULTATI NAKON PREGLEDA RADOVA 25.12.2017 >>>
25.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Postavka redovnog kolokvijuma >>>
25.12.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Postavka redovnog kolokvijuma >>>
25.12.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termini održavanja Lab testa >>>
25.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Popravni kolokvijum >>>
24.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
REZULTATI NAKON DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
24.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
24.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka
Termin popravnog kolokvijuma >>>
24.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže
Termin popravnog kolokvijuma >>>
24.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Električni pogoni (ees)
TERMIN II DIJELA ISPITA >>>
24.12.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Rezultati nakon popravnog kolokvijuma >>>
23.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Termin Popravnog kolokvijuma >>>
23.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Osnove Elektrotehnike
Raspored i termini odrzavanja laboratorijskih vjezbi >>>
23.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termini za četvrtu lab. vježbu >>>
22.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
22.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Jedanaesti termin vježbi >>>
22.12.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Nadoknada laboratorijske vjezbe >>>
22.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Termin popravnog kolokvijuma >>>
22.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
22.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
Rezultati popravnog kolokvijuma iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata (18.12.2017.) >>>
22.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Termin popravog kolokvijuma i rok za drugi domaći >>>
21.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Rezultati nakon odbrane projekata >>>
21.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Materijal za 13. i 14. termin predavanja >>>
21.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
Termin ispita >>>
21.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika (CAD)
Raspored grupa za II kolokvijum >>>
21.12.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Termin održavanja popravnog kolokvijuma - ponovljena informacija >>>
21.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi
Rezultati nakon drugog kolokvijuma >>>
21.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Eksploatacija i planiranje EES
Pregled bodovnog stanja nakon urađenih kolokvijuma, termin popravnog kolokvijuma i završnog ispita >>>
21.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi
Termin popravnih kolokvijuma >>>
21.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
popravni kolokvijum - 21.12.2017 14:09 >>>
21.12.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
Popravni kolokvijum - 21.12.2017 14:10 >>>
21.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
predavanja i vjezbe - 21.12.2017 14:11 >>>
21.12.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
Predavanja i vježbe - 21.12.2017 14:13 >>>
21.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Programski jezik C
Termin popravnog kolokvijuma >>>
21.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže
Rezultati testa i drugog kolokvijuma >>>
21.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Nastava 22.12. - drzace se samo casovi vjezbi sa pocetkom u 19h >>>
21.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Sistemi automatskog upravljanja
Prijava za popravni kolokvijum >>>
20.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Materijal za 13. i 14. termin predavanja >>>
20.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Računske vježbe 10 >>>
20.12.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Računske vježbe 10 >>>
20.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 10 >>>
20.12.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 10 >>>
20.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Sistemi automatskog upravljanja
Termin Lab testa >>>
20.12.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Cas 12 >>>
20.12.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Bodovi sa popravnog I kolokvijuma >>>
20.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Vježbe - algoritmi rutiranja >>>
20.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Vježbe - Nivo linka >>>
20.12.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Rezultati nakon popravnog kolokvijuma >>>
20.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Termin računskih vježbi >>>
20.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Popravni kolokvijum, nastava i odbrana seminarskih radova >>>
20.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Bodovi na današnji dan 2017-12-20 >>>
20.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Sistemi automatskog upravljanja
Lab test >>>
19.12.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Predavanje 10 >>>
19.12.2017
Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi
Rezultati nakon drugog kolokvijuma >>>
19.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Osmi termin laboratorijskih vježbi >>>
19.12.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Predavanje br. 10 >>>
19.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika (CAD)
Termin II kolokvijuma >>>
19.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma >>>
19.12.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Termin za kolokvijum II >>>
19.12.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Prezentacija sa predavanja broj 9 >>>
19.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike
Rezultati nakon decembarskog popravnog testa >>>
18.12.2017
Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi
Termin II kolokvijuma je srijeda, 20.12.2017. u 15h, sala106 >>>
18.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Termin popravnog kolokvijuma je petak, 29.12.2017. u 14h, sala L1 >>>
18.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Vježbe >>>
18.12.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Vjezbe 9 >>>
18.12.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Domaci zadatak 5 >>>
18.12.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Termin odrzavanja racunskih vjezbi >>>
18.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
18.12.2017
Energetika i automatika-Fizika
POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ FIZIKE >>>
18.12.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Primjer zavrsnog ispita >>>
18.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Stanje bodova nakon 4. domaćeg zadatka >>>
18.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Osnove Elektrotehnike
Termini laboratorijskih vjezbi >>>
18.12.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Termin racunskih vjezbi za 21.12.2017 >>>
18.12.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Termin popravnog kolokvijuma >>>
18.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Termin popravnog kolokvijuma >>>
18.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
Poziv studentima >>>
18.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Evidencija, termini i teme za popravne kolokvijume i zavrsni ispit >>>
18.12.2017
Energetika i automatika-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Evidencija, termini i teme za popravne kolokvijume i zavrsni ispit >>>
17.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Vježbe mikroprogrami >>>
17.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Materijal za 13. termin predavanja >>>
17.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Materijal za 13. i 14. termin >>>
17.12.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Rezultati III kolokvijuma >>>
17.12.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Termin održavanja popravnog kolokvijuma >>>
17.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Domaci >>>
17.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Stanje bodova nakon laboratorijskih vježbi >>>
16.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Fizika
Резултати поправног колоквијума >>>
16.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
16.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Predlog ocjena >>>
16.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Termin drugog kolokvijuma je ponedjeljak, 18.12 . u 19h, sala 204 >>>
16.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Rezultati Drugog kolokvijuma >>>
16.12.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
16.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Predavanja 11. termin >>>
15.12.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Termin popravnog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Termin Treće laboratorijske vježbe >>>
15.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Bodovi na današnji dan 2017-12-15 >>>
14.12.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Predavanje 7 >>>
14.12.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Predavanje 8 >>>
14.12.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Predavanje 9 >>>
14.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže
Termin drugog kolokvijuma i popravnog kolokvijuma >>>
14.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES
Nastava iz PPR-a >>>
14.12.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Termin popravnog kolokvijuma >>>
14.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Termin drugog kolokvijuma >>>
14.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Vrijeme odrzavanja popravnog kolokvijuma >>>
14.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola
Termin popravnog kolokvijuma iz Projektovanja VLSI kola >>>
14.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
Termin popravnog kolokvijuma iz Mikroprocesorksih mjernih instrumenata >>>
14.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Termin popravnog kolokvijuma iz Računarskog hardvera >>>
14.12.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Termin za obnavljanje I kolokvijuma >>>
14.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Drugi domaći zadatak >>>
14.12.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Rezultati testa broj 4 >>>
14.12.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Prezentacija sa predavanja broj 8 >>>
14.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Deseti termin vježbi >>>
14.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi
Raspored polaganja II kolokvijuma iz predmeta Lab-View Tehnološki procesi >>>
13.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Promjena termina laboratorijskih vjezbi >>>
13.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 9 >>>
13.12.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 9 >>>
13.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Materijal za 12. termin predavanja >>>
13.12.2017
Energetika i automatika-Matematika III
Skripta iz Matematike III >>>
13.12.2017
Energetika i automatika-Matematika III
Popravni kolokvijum >>>
13.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
TERMINI ODRŽAVANJA DRUGOG I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA >>>
13.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Popravni kolokvijum >>>
13.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Termin popravnog kolokvijuma >>>
13.12.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Predavanja 1-6 >>>
12.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
TERMIN POPRAVNIH LABORATORIJA >>>
12.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Rezultati II kolokvijuma >>>
12.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II
Predrok za predaju seminarskih radova >>>
12.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Rezultati nakon drugog kolokvijuma >>>
12.12.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Predavanje br. 9 >>>
12.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Video sa rješenjem još jednog zadatka P0 sa 2. kolokvijuma. >>>
12.12.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Laboratorijske vjezbe >>>
12.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Fizika
ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ >>>
12.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Računske vježbe 9 >>>
12.12.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Računske vježbe 9 >>>
12.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Rezultati 2. kolokvijuma >>>
11.12.2017
Energetika i automatika-Matematika I
Rezultati kolokvijuma >>>
11.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Rezultati kolokvijuma >>>
11.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Programski jezici (napredni kurs)
Konsultacije do kraja kursa >>>
11.12.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Vjezbe 8 >>>
11.12.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Materijal za nastavu >>>
11.12.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Domaci zadatak 4 >>>
11.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Termin popravnog kolokvijuma >>>
11.12.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Računske vježbe 8 >>>
11.12.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 8 >>>
11.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Računske vježbe 8 >>>
11.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 8 >>>
11.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Video sa rješenjem zadatka P0 sa 2. kolokvijuma. >>>
11.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Web dizajn
Priprema za završni ispit >>>
11.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Računske vježbe 10 >>>
11.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Računske vježbe 11 >>>
11.12.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Datum popravnog kolokvijuma i prijava >>>
11.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Časovi predavanja i vježbi >>>
11.12.2017
Energetika i automatika-Matematika I
Časovi predavanja i vježbi >>>
11.12.2017
Energetika i automatika-Matematika I
Termin popravnog kolokvijuma >>>
11.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Termin popravnog kolokvijuma >>>
11.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
uPMI (10. nedelja) >>>
11.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma >>>
11.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Video sa rješenjem zadatka P5 sa 2.kolokvijuma >>>
10.12.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Termin održavanja III kolokvijuma >>>
10.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Materijal za 12. termin >>>
09.12.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Primjeri III kolokvijuma za pripremu >>>
09.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Priprema za drugi kolokvijum >>>
09.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Predavanja 10. termin >>>
09.12.2017
Energetika i automatika, smjer Automatika-Električni pogoni (aie)
MATERIJAL ZA LABORATORIJSKE VJEZBE >>>
09.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Evidencija - rezultati II kolokvijuma >>>
09.12.2017
Energetika i automatika-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Evidencija - rezultati II kolokvijuma >>>
09.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Obavještenje za drugi kolokvijum >>>
08.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Osmi termin vježbi >>>
08.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Deveti termin vježbi >>>
08.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
Rezultati nakon sve tri lab vjezbe >>>
08.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES
Termin nastave >>>
08.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Predavanje br. 11 novo >>>
08.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Predavanje br. 11 link >>>
08.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Laboratorijske vježbe 11.12.2017.g. - Raspored studenata po grupama >>>
08.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Termin nadoknade >>>
08.12.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Promjena termina nadoknade vježbi >>>
08.12.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Predavanja 11 >>>
08.12.2017
Energetika i automatika-Matematika III
Rezultati kolokvijuma >>>
08.12.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termin popravnog kolokvijuma >>>
08.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Predavanja iz Računarskog hardvera (10. nedelja) >>>
08.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka
Termin drugog kolokvijuma >>>
07.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Drugi kolokvijum 13.12. >>>
07.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
2. kolokvijum - testovi i prvi rezultati - nova objava >>>
07.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)
Komunikacioni interfejsi >>>
07.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika (CAD)
Primjer II kolokvijuma >>>
07.12.2017
Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)
Rezultati kolokvijuma >>>
07.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektromagnetika (etr)
Rezultati kolokvijuma >>>
07.12.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Termin popravnog kolokvijuma >>>
07.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova
Termin popravnog kolokvijuma >>>
06.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Termin drugog kolokvijuma >>>
06.12.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Laboratorijske vjezbe >>>
06.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Termin Drugog kolokvijuma >>>
06.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Zadaci za vježbu K2 >>>
06.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termin popravnog kolokvijuma >>>
06.12.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 7 >>>
06.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Računske vježbe 7 >>>
06.12.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Računske vježbe 7 >>>
06.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 7 >>>
06.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike
Rezultati nakon desetog testa sa predlogom ocjena >>>
06.12.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Predavanja 9 >>>
06.12.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Predavanja 10 >>>
06.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Predavanje br. 11 >>>
06.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
06.12.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Rezultati II kolokvijuma >>>
06.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
2. kolokvijum - testovi i prvi rezultati >>>
06.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka
Logički dizajn baza podataka korišćenjem normalizacije >>>
05.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Materijal za 9., 10. i 11. termin >>>
05.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Materijal za 11. termin >>>
05.12.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Raspored i termini odrzavanja laboratorijskih vjezbi >>>
05.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Raspored i termini odrzavanja laboratorijskih vjezbi >>>
05.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Rezultati polaganja kolokvijuma >>>
05.12.2017
Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)
Bodovno stanje nakon prve kontrole Projekta i trećeg testa >>>
05.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Materijal potreban za nastavu 6.12.2017. >>>
05.12.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Bodovno stanje nakon odradjenih laboratorijskih vjezbi >>>
05.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II
Bodovno stanje nakon odbrane seminarskih radova >>>
05.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Sedmi termin laboratorijskih vježbi >>>
05.12.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Predavanje br. 8 >>>
05.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka
Nastava iz Baza podataka >>>
05.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Pravila popravnog kolokvijuma >>>
05.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
Rezultati kolokvijuma - 05.12.2017 23:03 >>>
05.12.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
Rezultati kolokvijuma - 05.12.2017 23:05 >>>
04.12.2017
Energetika i automatika-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Teme za I kolokvijum >>>
04.12.2017
Energetika i automatika-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Zavrsni ispit (predrok), popravni kolokvijumi, zavrsni i popravni zavrsni ispit >>>
04.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Zavrsni ispit (predrok), popravni kolokvijumi, zavrsni i popravni zavrsni ispit >>>
04.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Teme za I kolokvijum >>>
04.12.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Vježbe >>>
04.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
uPMI (9. nedelja) >>>
04.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Web dizajn
Konekcija na bazu >>>
03.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Primjeri testova za 2.kolovijum >>>
03.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
Predavanja - 03.12.2017 11:36 >>>
03.12.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
Predavanja - 03.12.2017 11:38 >>>
03.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Predavanja 9. termin >>>
03.12.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Prezentacija sa predavanja broj 6 i broj 7 >>>
03.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Termin održavanja popravnog kolokvijuma >>>
02.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Raspored odbrana seminarskih radova! >>>
02.12.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
bodovi nakon 5. lab. vježbe >>>
01.12.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Rezultati kolokvijuma >>>
01.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Termin drugog kolokvijuma >>>
01.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Termin II kolokvijuma je petak, 08.12.2017. u 8.30h, sala106 >>>
01.12.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Predavanja iz Računarskog hardvera (9. nedelja) >>>
30.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Termin Druge laboratorijske vježbe >>>
30.11.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Termin odrzavanja popravnog kolokvijuma >>>
30.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Termin odrzavanja popravnog kolokvijuma >>>
30.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
Termin Treće laboratorijske vježbe >>>
30.11.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Kolokvijum I - termin za gledanje radova >>>
30.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Materijal za 9. i 10. termin predavanja >>>
30.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES
Rezultati kolokvijuma >>>
30.11.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Skripta >>>
30.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Sistemi automatskog upravljanja
Rezultati kolokvijuma >>>
29.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma >>>
29.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Rezultati polaganja kolokvijuma >>>
29.11.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Raspored grupa za izvodjenje laboratorijskih vjezbi >>>
29.11.2017
Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)
Termin kolokvijuma iz Elektromagnetike >>>
29.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektromagnetika (etr)
Termin kolokvijuma iz Elektromagnetike >>>
29.11.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termin predavanja i popravnog kolokvijuma >>>
29.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Uvid u radove sa kolokvijuma >>>
29.11.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Rezultati testa broj 3 >>>
29.11.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Rezultati kolokvijuma >>>
29.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Predavanje br. 10 >>>
29.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže
Termin testa >>>
28.11.2017
Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi
Tema Upravljanje robotima >>>
28.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Termin održavanja kolokvijuma >>>
28.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Računske vježbe 9 >>>
28.11.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Predavanje br. 7 >>>
28.11.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Termin predavanja >>>
28.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Termin početka nastave >>>
28.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova
Rezultati kolokvijuma >>>
28.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike
Rezultati nakon devetog testa >>>
28.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Šesti termin laboratorijskih vježbi >>>
28.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Rezultati kolokvijuma >>>
28.11.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Termin laboratorijskih vjezbi >>>
27.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
Rezultati nakon popravnog kolokvijuma >>>
27.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Programski jezici (napredni kurs)
Student odabrao jezike >>>
27.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Električni pogoni (ees)
TERMIN I DIJELA ISPITA >>>
27.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Vježbe >>>
27.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Organizacija nastave za 1.12.2017. i 8.12.2017. >>>
27.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Web dizajn
Sesije i kukiji - kod >>>
27.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
uPMI (8. nedelja) >>>
27.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Predavanja iz Računarskog hardvera (8. nedelja) >>>
26.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Rešenje GBN zadatka sa časa pripreme za kolokvijum >>>
26.11.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Termin održavanja II kolokvijuma >>>
26.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
bodovi nakon 4. lab. vježbe i priprema za 5. lab vježbu >>>
25.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
KOLOKVIJUM - 25.11.2017 15:07 >>>
25.11.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
KOLOKVIJUM - 25.11.2017 15:09 >>>
25.11.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Predavanja IX nedjelja >>>
25.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
Materijal za vježbanje - 25.11.2017 17:03 >>>
25.11.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
Materijali za vježbanje - 25.11.2017 17:06 >>>
25.11.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Rezultati kolokvijuma >>>
24.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Sedmi termin vježbi >>>
24.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Termin kolokvijuma >>>
24.11.2017
Energetika i automatika-Matematika I
Termin kolokvijuma >>>
24.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika (CAD)
Rezultati I kolokvijuma >>>
24.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
24.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
24.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
2. kolokvijum >>>
23.11.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Praktikum za laboratorijske vjezbe >>>
23.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola
Rezultati kolokvijuma iz Projektovanja VLSI kola (15.11.2017.) >>>
23.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Predavanje br. 9 >>>
23.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Termin drugog kolokvijuma >>>
23.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Rezultati kolokvijuma >>>
22.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Termin za gledanje radova je cetvrtak, 23.11. u 9 h >>>
22.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES
Termin kolokvijuma >>>
22.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Materijal potreban za cas 22.11.2017. >>>
22.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
22.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
Nova objava - 22.11.2017 14:44 >>>
22.11.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
Nova objava - 22.11.2017 14:48 >>>
22.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Priprema za kolokvijum >>>
22.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Primjeri drugog kolokvijuma >>>
21.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Sistemi automatskog upravljanja
Termin prvog kolokvijuma >>>
21.11.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Rezultati kolokvijuma >>>
21.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike
Termin popravnog testa >>>
21.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Rezultati I kolokvijuma >>>
21.11.2017
Energetika i automatika, smjer Industrijska elektrotehnika-Projekat II
Optički senzori >>>
21.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
20.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Vježbe >>>
20.11.2017
Energetika i automatika-Matematika III
Kolokvijum >>>
20.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja
Termin I kolokvijuma >>>
20.11.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Rezultati kolokvijuma >>>
20.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
II kolokvijum - termin >>>
20.11.2017
Energetika i automatika-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
II kolokvijum - termin >>>
20.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Nastava 24.11: nece se drzati casovi predavanja, vec samo vjezbe u L2, sa pocetkom u 17h >>>
20.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
uPMI (7. nedelja) >>>
19.11.2017
Energetika i automatika-Fizika
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ FIZIKE >>>
17.11.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Termin kolokvijuma >>>
17.11.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Predavanje VIII nedjelja >>>
17.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika (CAD)
Termin i raspored grupa za I kolokvijum >>>
17.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
uPMI (6. nedelja) >>>
17.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Predavanja iz Računarskog hardvera (6. nedelja) >>>
17.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Predavanja iz Računarskog hardvera (7. nedelja) >>>
17.11.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Prezentacija sa predavanja broj 6 i broj 7 >>>
17.11.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Rezultati I kolokvijuma >>>
17.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Laboratorijska vježba 4 >>>
16.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Rezultati polaganja prvog kolokvijuma >>>
16.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Materijal za 9. i 10. termin >>>
16.11.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Rezutati kolokvijuma >>>
16.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)
Optički senzori. >>>
16.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)
Optički senzori - vježbe >>>
16.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Termin kolokvijuma >>>
16.11.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Promjena termina nastave >>>
16.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Promjena termina nastave >>>
16.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Rezultati kolokvijuma >>>
16.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Fizika
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА >>>
16.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termini za treću lab. vježbu >>>
16.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Eksploatacija i planiranje EES
Rezultati I kolokvijuma >>>
16.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Postavka kolokvijuma 2017 >>>
16.11.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
16.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
16.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Vježbe - Nivo mreže >>>
16.11.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Termin kolokvijuma >>>
16.11.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Obilazak HE "Perucica" >>>
16.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Termin za racunske vjezbe u srijedu 22.11.2017. god. >>>
15.11.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Predavanje br. 6 >>>
15.11.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Predavanje br. 7 >>>
15.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
15.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
Termin popravnog kolokvijuma >>>
15.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Termin kolokvijuma >>>
15.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Predavanje br. 8 >>>
15.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Vježbe 6 i 7 >>>
15.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Priručnik elektroničara >>>
14.11.2017
Energetika i automatika, smjer Industrijska elektrotehnika-Projekat II
Servo motor >>>
14.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Programski jezik C
Rezultati kolokvijuma >>>
14.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike
Rezultati nakon osmog testa >>>
14.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Optičke komunikacije
Rezultati prvog kolokvijuma iz optičkih komunikacija >>>
14.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Peti termin laboratorijskih vježbi >>>
14.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Računske vježbe 7 >>>
14.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Računske vježbe 8 >>>
14.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike
Popravka jednog od prvih osam testova >>>
14.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova
Termin kolokvijuma >>>
14.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Odlaganje termina nastave i laboratorijskih vježbi >>>
14.11.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Termin kolokvijuma >>>
13.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
Rezultati Prvog kolokvijuma >>>
13.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Termin drugog kolokvijuma >>>
13.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Kompjuterska grafika (CAD)
Promjena termina I kolokvijuma >>>
13.11.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Vjezbe 6 i 7 >>>
13.11.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Domaci zadatak 3 >>>
13.11.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Vježbe >>>
13.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Teme za II kolokvijum >>>
13.11.2017
Energetika i automatika-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Teme za II kolokvijum >>>
13.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Vježbe >>>
13.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Slajdovi sa predavanja >>>
13.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
13.11.2017
Energetika i automatika-Fizika
Dodatni termin za laboratorijske vjezbe iz Fizike >>>
12.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Predavanja 8. termin >>>
12.11.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Prezentacija sa predavanja broj 5 >>>
12.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi
Raspored polaganja I kolokvijuma iz predmeta Lab-View Tehnološki procesi >>>
11.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže
Termin prvog kolokvijuma >>>
10.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Priprema za kolokvijum >>>
10.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Priprema i termin drugog kolokvijuma >>>
10.11.2017
Energetika i automatika-Fizika
KOLOKVIJUM IZ FIZIKE >>>
10.11.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Peti cas predavanja >>>
10.11.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Predavanja 6 >>>
10.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
10.11.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Priprema za kolokvijum >>>
10.11.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termin kolokvijuma i konsultacija >>>
10.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)
Termin prvog kolokvijuma >>>
10.11.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Predavanja VII nedjelja i primjeri za vježbu >>>
10.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
bodovi nakon druge laboratorijske vježbe >>>
09.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)
Remote control >>>
09.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
09.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
Rezultati kolokvijuma iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata (30.10.2017.) >>>
08.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Druga laboratorijska vježba >>>
08.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Rezultati 1. kolokvijuma >>>
08.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Bodovi nakon prvog kolokvijuma >>>
08.11.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Rezultati I kolokvijuma >>>
08.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Rezultati I kolokvijuma >>>
08.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 6 >>>
08.11.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 6 >>>
08.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Priprema za kolokvijum >>>
08.11.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Priprema za kolokvijum >>>
08.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Bodovi nakon 6. testa >>>
07.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja
Obavještenje >>>
07.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
07.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike
Rezultati nakon sedmog testa >>>
07.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Fizika
Колоквијум >>>
07.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Promjena termina nastave 21. novembra >>>
07.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Računske vježbe 6 >>>
07.11.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Termin kolokvijuma >>>
07.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Termin kolokvijuma >>>
07.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Računske vježbe 6 >>>
07.11.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Računske vježbe 6 >>>
06.11.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Primjer proslogodisnjeg kolokvijuma >>>
06.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Rezultati prvog kolokvijum >>>
06.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Programski jezik C
Termin prvog kolokvijuma >>>
06.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Vježbe >>>
06.11.2017
Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)
Rezultati nakon prva dva testa >>>
06.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Stanje bodova nakon drugog domaćeg zadatka >>>
06.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)
Termin prvog kolokvijuma >>>
06.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
uPMI (5. nedelja) >>>
05.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Vježbe 5 >>>
05.11.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Termini konsultacija >>>
05.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Materijal za 7. i 8. termin >>>
05.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Termin prvog kolokvijuma je srijeda, 8.11. 2017 u 13h, sala 019 >>>
04.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Obavještenje za prvi kolokvijum >>>
04.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Predavanja 7. termin >>>
03.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Šesti termin vježbi >>>
03.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
TERMIN PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
03.11.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Termin prvog kolokvijuma >>>
03.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
Termin prvog kolokvijuma >>>
02.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)
Servo motor >>>
02.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Termin prvog kolokvijuma >>>
02.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Rezultati Prvog kolokvijuma >>>
02.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Priprema za prvi kolokvijum >>>
02.11.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Bodovna lista iz Elektrotehničkih materijala >>>
02.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Prvi kolokvijum >>>
02.11.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
I kolokvijum iz predmeta Elektrotehnički materijali >>>
02.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Osnove Elektrotehnike
Termin odrzavanja prvog kolokvijuma >>>
02.11.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Termin odrzavanja prvog kolokvijuma >>>
02.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Termin odrzavanja prvog kolokvijuma >>>
02.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja
Obavještenje >>>
02.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Evidencija I kolokvijum >>>
02.11.2017
Energetika i automatika-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Evidencija I kolokvijum >>>
02.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Vježbe nivo trnsporta - drugi dio >>>
01.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Web dizajn
Priprema za kolokvijum kodovi >>>
01.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 5 >>>
01.11.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 5 >>>
01.11.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
01.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
Nova objava - 01.11.2017 11:45 >>>
01.11.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
Nova objava - 01.11.2017 11:47 >>>
01.11.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Predavanje br. 7 >>>
01.11.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike
Rezultati nakon šestog testa >>>
01.11.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Racunske vjezbe 6 >>>
31.10.2017
Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi
Nastava TEMA 4 >>>
31.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi
OBAVJEŠTENJE I kolokvijum >>>
31.10.2017
Energetika i automatika, smjer Industrijska elektrotehnika-Projekat II
Koračni motor >>>
31.10.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Predavanje br. 5 >>>
31.10.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Termin nastave u utorak, 07.11.2017 godine >>>
31.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Četvrti termin laboratorijskih vežbi je dat u priloženom fajlu >>>
31.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Materijal za 6., 7. i 8. termin >>>
31.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Osnovi računarstva
Termin prvog kolokvijuma >>>
31.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Računske vježbe 5 >>>
31.10.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Računske vježbe 5 >>>
30.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Termin održavanja kolokvijuma iz Računarskog hardvera (03.11.2017.) >>>
30.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
TERMIN II LAB VJEZBE SA MATERIJALOM >>>
30.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Web dizajn
Priprema za kolokvijum >>>
30.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Spiskovi studenata >>>
29.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Materijal za peto predavanje >>>
29.10.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Održavanje I kolokvijuma >>>
29.10.2017
Energetika i automatika-Teorija električnih kola
Zadaci za pripremu kolokvijuma >>>
29.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija električnih kola
Zadaci za pripremu kolokvijuma >>>
29.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Vjezbe 4 i 5 >>>
29.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termini za drugu lab. vježbu >>>
28.10.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
I kol 2015-2016 >>>
28.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
I kol 2015-2016 >>>
28.10.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Uvodna prezentacija >>>
28.10.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Prezentacija sa predavanja broj 1 >>>
28.10.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Prezentacija sa predavanja broj 2 >>>
28.10.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Prezentacija sa predavanja broj 3 >>>
28.10.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Prezentacija sa predavanja broj 4 >>>
27.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Materijal za peti termin vježbi >>>
27.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Nova objava - 27.10.2017 11:21 >>>
27.10.2017
Energetika i automatika, smjer Automatika-Upravljanje tehnološkim procesima
Materijali za praćenje nastave >>>
27.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Predavanja 6. termin >>>
27.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
Termin kolokvijuma iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata >>>
27.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Termin prvog kolokvijuma >>>
27.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Predavanja iz Računarskog hardvera (5. nedelja) >>>
27.10.2017
Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi
Termin prvog kolokvijuma iz Visokonaponskin mreza i vodova je u srijedu 1.11.2017 u 15 h, sala 106 >>>
26.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)
Koračni motori >>>
26.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)
Koracni motori - vježbe >>>
26.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Prvi Kolokvijum >>>
26.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Termin prvog kolokvijuma >>>
26.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka
Termin prvog kolokvijuma >>>
26.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Vježbe - nivo transporta >>>
26.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
1. kolokvijum >>>
26.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Primjeri testova za 1. kolokvijum >>>
25.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Raspored studenata na laboratorijskim vjezbama >>>
25.10.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Termin Prvog kolokvijuma >>>
25.10.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Promjena termina konsultacija za 26.10.2017 >>>
25.10.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Predavanja 2 >>>
25.10.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Predavanja 3 >>>
25.10.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Predavanja 4 >>>
25.10.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Predavanje br. 6 >>>
24.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Web dizajn
Vježbe 4 - kod >>>
24.10.2017
Energetika i automatika, smjer Industrijska elektrotehnika-Projekat II
Analogni ulazi, PWM izlazi i serijska komunikacija >>>
24.10.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Predavanje br. 4 >>>
24.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Računske vježbe 5 >>>
24.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Primjer kolokvijuma od prethodne godine >>>
24.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Treći termin laboratorijskih vežbi >>>
24.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Računske vježbe 4 >>>
24.10.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Računske vježbe 4 >>>
24.10.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 4 >>>
24.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 4 >>>
23.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Programski jezici (napredni kurs)
Odabrani jezici >>>
23.10.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Primjeri I kolokvijuma za pripremu >>>
23.10.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Termini predaje grafičkog rada >>>
23.10.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Zadaci za vježbu K1 >>>
23.10.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Vjezbe 5 >>>
23.10.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Domaci zadatak 2 >>>
23.10.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Za studente ETR >>>
23.10.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Racunske vjezbe 5 >>>
23.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Web dizajn
Vježbe 4 >>>
23.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Materijal za peto i šesto predavanje >>>
23.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Prva laboratorijska vježba >>>
23.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
uPMI (4. nedelja) >>>
23.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
materijali za laboratorijske vježbe 1, 2, 3, 4, 5 i 6 iz elektronike >>>
23.10.2017
Energetika i automatika-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
>>>
23.10.2017
Energetika i automatika-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)
Prvi kolokvijum, drugi dio >>>
23.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi poslovanja
Prvi kolokvijum, drugi dio >>>
22.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Lab. vježba 2 >>>
22.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
RASPORED GRUPA ZA DRUGU LAB VJEŽBU - UTORAK (24.10) i ČETVRTAK (26.10) >>>
22.10.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Primjerak kolokvijuma od prosle godine >>>
22.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
četvrti domaći zadatak >>>
22.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
bodovi >>>
22.10.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Racunske vjezbe 4 >>>
21.10.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Redovni i popravni kolokvijum od prosle godine >>>
21.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Materijal za četvrto predavanje >>>
20.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Materijal za četvrti termin vježbi >>>
20.10.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Poeni sa laboratorijskih vjezbi - stariji studenti - EA >>>
20.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Poeni sa laboratorijskih vjezbi - stariji studenti - ETR >>>
20.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Vjezbe 1 i 2 >>>
20.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Vježbe 3 >>>
20.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Vježbe 3 >>>
20.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija električnih kola
Tablice >>>
20.10.2017
Energetika i automatika-Teorija električnih kola
Tablice >>>
20.10.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Predavanja IV i V nedjelja >>>
20.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Predavanja 5. termin >>>
20.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Predavanja iz Računarskog hardvera (4. nedelja) >>>
19.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
Rezultati Prve Lab. vježbe >>>
19.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)
Ulazni i izlazni analogni portovi >>>
19.10.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Termin Prve laboratorijske vježbe >>>
19.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi poslovanja
Evidencija 2 >>>
18.10.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Vjezbe >>>
18.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Materijal za treće i četvrto predavanje >>>
18.10.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Predavanje br. 4 >>>
18.10.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Predavanje br. 5 >>>
17.10.2017
Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi
Korigovani materijali III tema >>>
17.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Materijal za četvrti i peti termin >>>
17.10.2017
Energetika i automatika, smjer Industrijska elektrotehnika-Projekat II
Ulazni digitalni portovi - vježbe >>>
17.10.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Predavanje br. 3 >>>
17.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Programski jezici (napredni kurs)
Ispit januar 2018 - pravila/konsultacije >>>
17.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II
Azurirani raspored izlaganja seminarskih radova >>>
17.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 3 >>>
17.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Računske vježbe 3 >>>
17.10.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Računske vježbe 3 >>>
17.10.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 3 >>>
17.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Računske vježbe 4 >>>
17.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
bodovi i treći domaći zadatak >>>
17.10.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Racunske vjezbe 3 >>>
16.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Sistemi automatskog upravljanja
Sistem za online učenje >>>
16.10.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Sistem za online učenje >>>
16.10.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Vježbe >>>
16.10.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Vjezbe 4 >>>
16.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Vrijeme odrzavanja prvog kolokvijuma >>>
16.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
uPMI (3. nedelja) >>>
15.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Materijal za treće predavanja >>>
15.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Predavanja 4. termin >>>
13.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Predavanja iz Računarskog hardvera (3. nedelja) >>>
13.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Vježbe 2 i 3 >>>
13.10.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Nadokanada časova vježbi >>>
13.10.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Crteži za vježbe AutoCAD-a >>>
12.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)
Ulazni digitalni portovi - vježbe >>>
12.10.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Racunske vjezbe 2 >>>
12.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Nadoknada računskih vježbi >>>
12.10.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Dodatni materijal za proračun gubitka u gvožđu >>>
12.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
RASPORED GRUPA ZA PRVU LAB. VJEZBU ZA PETAK, 13.10. >>>
12.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Materijal za treći termin vježbi >>>
11.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Materijal za treće predavanje (14.10.2017. u 8:15 sala 019) >>>
11.10.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Računske vježbe 1 >>>
11.10.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 1 >>>
11.10.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Računske vježbe 2 >>>
11.10.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 2 >>>
11.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Računske vježbe 1 >>>
11.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 1 >>>
11.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Računske vježbe 2 >>>
11.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Laboratorijske vježbe 2 >>>
11.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Termin prvog kolokvijuma >>>
11.10.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Predavanje III nedjelja >>>
11.10.2017
Energetika i automatika-Fizika
IZMJENA TERMINA ZA LABORATORIJU PONEDELJKOM I UTORKOM >>>
11.10.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Predavanje br. 1 >>>
11.10.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Predavanje br. 2 >>>
11.10.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Predavanje br. 3 >>>
11.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi poslovanja
Evidencija rada studenata za smjerove ETR i EA - 11.10.2017 20:40 >>>
10.10.2017
Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi
NASTAVA TEMA 3 >>>
10.10.2017
Energetika i automatika-Fizika
KONSULTACIJE ZA PREDMET FIZIKA >>>
10.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Računske vježbe 3 >>>
10.10.2017
Energetika i automatika, smjer Industrijska elektrotehnika-Projekat II
Uvod >>>
10.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Stanje bodova nakon prvog domaćeg zadatka >>>
10.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Drugi termin laboratorijskih vežbi >>>
10.10.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Predavanje 02 >>>
10.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
uPMI (2. nedelja) >>>
09.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
Termin Prve laboratorijske vježbe >>>
09.10.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Vježbe >>>
09.10.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Vjezbe 3 >>>
09.10.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Domaci zadatak 1 >>>
09.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
RASPORED GRUPA ZA PRVU LAB. VJEZBU ZA UTORAK, 10.10. >>>
09.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Web dizajn
Vježbe 2 >>>
09.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi poslovanja
Teme za I kolokvijum - 09.10.2017 17:19 >>>
09.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi poslovanja
Termin i sadrzaj prvog dijela I kolokvijuma - 09.10.2017 17:37 >>>
09.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Web dizajn
Vježbe 2 - kod >>>
08.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Bodovi i drugi domaći zadatak >>>
07.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Predavanja 3. termin >>>
06.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Predavanje iz Računarskog hardvera (2. nedelja) >>>
06.10.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Predavanja II nedjelja >>>
05.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)
Predavanje: Uvod. >>>
05.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Azurirani spisak za izradu seminarskih radova >>>
05.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Termin predaje prvog domaceg zadatka >>>
05.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Materijal za drugi termin vježbi >>>
05.10.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Termin konsultacija >>>
05.10.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Termin konsultacija >>>
04.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Fizika
RASPORED RADA U LABORATORIJI 044 >>>
04.10.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Prvi čas >>>
04.10.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Zadaci sa prvog termina racunskih vjezbi >>>
04.10.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Grupe i termini za izvođenje vježbi - Inženjerska grafika i dokumentacija >>>
04.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Materijal za drugo predavanje >>>
04.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi
Materijali za računske vježbe i linkovi za softver >>>
03.10.2017
Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi
Nastava IITEMA >>>
03.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Materijal za drugi termin predavanja >>>
03.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Domaci - Studenti koji su prosle godine predali domaci a zele da im se uvazi za ovu godinu, treba da se jave predmetnom asistentu do 20.10.2017 >>>
03.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike
Rezultati prvog i drugog testa >>>
03.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II
Raspored izlaganja seminarskih radova >>>
03.10.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Predavanje 01 >>>
03.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
uPMI (1. nedelja) >>>
03.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Prvi termin laboratorijskih vežbi >>>
03.10.2017
Energetika i automatika-Fizika
Raspored po grupama za rad u laboratoriji-Energetika i automatika >>>
02.10.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Analiza EES II
Vježbe >>>
02.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Vježbe 1 i 2 >>>
02.10.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Vjezbe 1 >>>
02.10.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Vjezbe 2 >>>
02.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Računske vježbe 1 >>>
02.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Računske vježbe 2 >>>
02.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Web dizajn
Vježbe 1 >>>
02.10.2017
Primijenjeno računarstvo-Web dizajn
Vježbe 1 - kod >>>
02.10.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES
Termin odrzavanja nastave >>>
02.10.2017
Energetika i automatika, smjer Automatika-Robotika i fleksibilni proizvodni sistemi
Nastava I TEMA >>>
01.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
ECTS katalog, prezentacije sa predavanja i domaći zadatak >>>
01.10.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Predavanja 2. termin >>>
30.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Materijal za drugo predavanje >>>
28.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Projektni zadaci >>>
28.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Vjezbe >>>
28.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Domaci zadaci >>>
28.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Skripta >>>
28.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Vjezbe >>>
28.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Primjeri kolokvijuma i zavrsnog ispita >>>
28.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Materijali sa predavanja >>>
28.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Lab. vjezba 1 >>>
28.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Materijal za prvi termin vježbi >>>
28.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Vjezbe 1 >>>
27.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Fizika
PLAN RADA >>>
27.09.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES
Termin nastave za cetvrtak, 28.09.2017 >>>
26.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Materijal za prvo predavanje >>>
26.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Prezentacije sa predavanja >>>
26.09.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Prezentacije sa predavanja >>>
26.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Prezentacije sa predavanja >>>
26.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Zaštita podataka i sistema
Plan rada >>>
25.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II
Teme za seminarske radove >>>
25.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
ECTS katalog >>>
25.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
raspored nastave - 25.09.2017 >>>
24.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
ECTS katalog sa planom rada >>>
24.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Prvi domaći zadatak >>>
24.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Drugi domaći zadatak >>>
24.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Treći domaći zadatak >>>
24.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Četvrti domaći zadatak >>>
24.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Peti domaći zadatak >>>
24.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Praktikum za laboratorijske vježbe >>>
24.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I
Predavanja 1. termin >>>
23.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)
Materijal za prvi termin predavanja >>>
22.09.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
ECTS katalog >>>
22.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II
ECTS katalog >>>
22.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Materijal za prvo predavanje >>>
18.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektrotehnike II
Rezultati nakon popravnog roka >>>
18.09.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Rezultati nakon septembarskog ispitnog roka i predlog ocjena >>>
18.09.2017
Energetika i automatika-Signali i sistemi
Rezultati septembarskog ispitnog roka >>>
18.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala
Pregled ostvarenih poena u septembarskom ispitnom roku >>>
18.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže
Pregled rezultata nakon septembarskog ispitnog roka >>>
18.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi
Rezultati septembarskog ispitnog roka >>>
18.09.2017
Energetika i automatika-Mehanika
Septembarski rok 2017 >>>
18.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici
REZULTATI ROKA AVGUST-SEPTEMBAR 2017 >>>
18.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Električna mjerenja
REZULTATI ROKA AVGUST-SEPTEMBAR 2017 >>>
18.09.2017
Energetika i automatika-Električna mjerenja
REZULTATI ROKA AVGUST-SEPTEMBAR 2017 >>>
18.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II
Termin pregleda radova >>>
18.09.2017
Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi
Rezultati >>>
18.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Sistemi automatskog upravljanja
Rezultati nakon septembarskog ispitnog roka i predlog ocjena >>>
18.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo
Stono izdavaštvo - rezultati nakon septembarskog ispitnog roka >>>
18.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Identifikacioni sistemi
Rezultati septembarskog ispitnog roka >>>
18.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II
Nova objava - 18.09.2017 17:58 >>>
17.09.2017
Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima
REZULTATI SEPTEMBARSKOG ROKA >>>
17.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske periferije i interfejsi
Rezultati iz Interfejsa - septembarski ispitni rok >>>
16.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova
Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena >>>
16.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Elektronika
Rezultati iz Elektronike - septembarski ispitni rok >>>
15.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Preliminarni rezultati (dodatni rok) 15.09.2017 01:05 >>>
15.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova
Termin polaganja popravnog ispita >>>
15.09.2017
Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi
Studenti Đukić Ivan, Matović Andrej i Ružić Milan pozivaju se na izradu dopunskog zadatka u ponedjeljak, 18.09 u 8h >>>
15.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)
Rezultati ispita u septembarskom roku - korekcija >>>
15.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja
Nova objava - 15.09.2017 14:44 >>>
15.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja
Rezultati ispita iz Fizičko-tehnićkih mjerenja u septembarskom ispitnom roku >>>
15.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Multimedijalni sistemi
Rezultati ispita u septembarskom roku >>>
15.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna elektronika (etr)
Rezultati ispita u septembarskom roku >>>
15.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektronike
Nova objava - 15.09.2017 16:44 >>>
15.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Operativni sistemi
Rezultati nakon septembarskog ispitnog roka i predlog ocjena >>>
15.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Mikroprocesorski mjerni instrumenti
Nova objava - 15.09.2017 20:11 >>>
15.09.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike II
Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena >>>
14.09.2017
Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java
POPRAVNI ROK - AVGUST 2017 Rezultati >>>
14.09.2017
Energetika i automatika-Elementi sistema automatskog upravljanja
Rezultati ispita u poravnom avgustovskom roku >>>
14.09.2017
Energetika i automatika-Programiranje II
Rezultati popravnog kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
14.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje II
Rezultati kolokvijuma i ispita u dodatnom roku >>>
14.09.2017
Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi
Dodatni zadatak >>>
14.09.2017
Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi
Termin za gledanje rada je petak, 15.09. u 11h, kabinet 312Nova objava - 14.09.2017 19:21 >>>
14.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektroenergetike
Rezultati >>>
13.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Teorija informacija i kodova
Rezultati polaganja u avgustovskom roku >>>
13.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Organizacija i arhitektura računara I
Rezultati polaganja u avgustovskom roku >>>
13.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje II
Termin popravnog kolokvijuma i ispita u dodatnom roku >>>
13.09.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Rezultati nakon popravnog roka >>>
13.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Rezultati nakon popravnog roka >>>
13.09.2017
Energetika i automatika-Programiranje II
Termin za polaganje u septembarskom ispitnom roku >>>
13.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II
Termin polaganja u dodatnom ispitnom roku >>>
13.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Konačni rezultati polaganja u dodatnom ispitnom roku >>>
13.09.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektronike
Rezultati avgustovskog roka >>>
13.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarski hardver
Rezulatati kolokvijuma i ispita iz Računarskog hardvera (11.09.2017.) >>>
13.09.2017
Energetika i automatika-Mehanika
Završni ispit 12.09.2017. >>>
13.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije
Rezultati popravke kolokvijuma i završnog ispita >>>
13.09.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (V stepen)
Rezultato dodatnog roka - 13.09.2017 22:21 >>>
13.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (V stepen)
Nova objava - 13.09.2017 22:32 >>>
12.09.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike II
Termini održavanja popravnog kolokvijuma i ispita >>>
12.09.2017
Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)
Rezultati ispita u poravnom avgustovskom roku >>>
12.09.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik II
Engleski jezik - III stepen, rezultati >>>
12.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik II
Engleski jezik - III stepen, rezultati >>>
12.09.2017
Primijenjeno računarstvo-E-komerc
Rezultati ispita u poravnom avgustovskom roku >>>
12.09.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
REZULTATI U SEPTEMBARSKOM ROKU >>>
12.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Termin pregled radova >>>
12.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija
Principi mobilnih radiokomunikacija - septembarski rok >>>
12.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi
Termin polaganja u septembarskom roku >>>
12.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Rezultati polaganja u dodatnom ispitnom roku >>>
12.09.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (IV stepen)
REZULTATI DODATNOG ROKA - 12.09.2017 21:34 >>>
12.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
Rezultati dodatnog roka - 12.09.2017 21:45 >>>
12.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Osnove Elektronike
Rezultati ispita u septembarskom roku >>>
11.09.2017
Energetika i automatika-Osnove Računarstva I
Rezultati polaganja u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)
Rezultati popravnog kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom roku >>>
11.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Teorija signala i informacija
Rezultati polaganja u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
>>>
11.09.2017
Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi
Dodatni zadatak >>>
11.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu
Rezultati ispita u dodatnom roku >>>
11.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu
Termin za gledanje radova je utorak, 12.09 u 11h >>>
10.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Rezultati ispita u dodatnom ispitnom roku >>>
09.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Rezultati popravnih kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
08.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi mobilnih radiokomunikacija
Termin popravnog kolokvijuma i ispita >>>
08.09.2017
Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi
Gledanje radova >>>
08.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Osnovi računarstva
Pregled radova u septembarskom popravnom roku >>>
07.09.2017
Energetika i automatika-Signali i sistemi
Postavke kolokvijuma i ispita >>>
07.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara
Rezultati polaganja u avgustovskom roku >>>
07.09.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
07.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije
Nova objava - 07.09.2017 14:06 >>>
07.09.2017
Energetika i automatika-Osnove računarstva II
Rezultati ispita u septembarskom roku >>>
07.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Upravljanje relacionim bazama podataka- ACCESS
Raspored ispita u avgustovskom ispitnom roku >>>
07.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Osnovi računarstva
Rezultati popravnih kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
07.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II
Rezultati nakon avgustovskog roka >>>
07.09.2017
Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi
Rezultati ispita >>>
06.09.2017
Primijenjeno računarstvo-MATLAB
Termin kolokvijuma i ispita u avgustovskom ispitnom roku >>>
06.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku >>>
06.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika I
Termin polaganja u dodatnom ispitnom roku >>>
06.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Programski jezik I
Rezultati popravnog kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
06.09.2017
Energetika i automatika-Uvod u električne masine i transformatori
Termin ispita u septembarskom roku >>>
05.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Sistemi automatskog upravljanja
Termin dodatnog ispitnog roka >>>
05.09.2017
Energetika i automatika-Teorija sistema automatskog upravljanja
Termin dodatnog ispitnog roka >>>
05.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku >>>
05.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II
Popravak kolokvijuma i ispita u septembarskom roku >>>
04.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije
Raspored polaganja kolokvijuma i ispita u dodatnom ispitnom roku >>>
04.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija
Rezultati ispita u septembarskom roku >>>
04.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Fizika
Nova objava - 04.09.2017 12:11 >>>
04.09.2017
Energetika i automatika-Fizika
Rezultati ispitnog roka avgust/septembar iz Fizike >>>
04.09.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Rezultati popravnog kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
04.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektroenergetike
Termin ispita u avgustovskom roku >>>
04.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Osnove Elektrotehnike
Rezultati nakon popravnog roka >>>
04.09.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike I
Termin odrzavanja popravnog roka >>>
04.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnovi elektrotehnike I
Termin odrzavanja popravnog roka >>>
04.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera
Termin popravnog ispitnog roka u septembru 2017. >>>
04.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Engleski jezik II
Rezultati dodatnog ispitnog roka - 04.09.2017 18:42 >>>
03.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Programski jezik I
Termin popravke kolokvijuma i ispita >>>
01.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže
Termini popravnih kolokvijuma i predaje seminarskog rada u septembarskom roku >>>
01.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi
Termin popravnih kolokvijuma u septembarskom roku >>>
01.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala
Termin popravnih kolokvijuma i ispita u septembarskom roku >>>
01.09.2017
Energetika i automatika-Osnove računarstva II
Popravak kolokvijuma i ispita u septembarskom roku >>>
01.09.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
Rezultati nakon avgustovskog roka >>>
01.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka >>>
01.09.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I
Termin popravnog kolokvijuma i ispita u dodatnom roku >>>
01.09.2017
Energetika i automatika-Programiranje I
Termin popravnog kolokvijuma i ispita u dodatnom roku >>>
01.09.2017
Energetika i automatika-Signali i sistemi
Popravak kolokvijuma i ispita u septembarskom roku >>>
01.09.2017
Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)
Popravak kolokvijuma i ispita u septembarskom roku >>>
31.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici
Termin septembarskog ispitnog roka iz Mjerenja u elektronici - 31.08.2017 08:02 >>>
31.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja
Termin septembarskog ispitnog roka iz Fizičko-tehničkih mjerenja - 31.08.2017 08:35 >>>
31.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Električna mjerenja
Termin septembarskog ispitnog roka iz Električnih mjerenja ETR - 31.08.2017 08:37 >>>
31.08.2017
Energetika i automatika-Električna mjerenja
Termin septembarskog ispitnog roka iz Električnih mjerenja EA - 31.08.2017 08:41 >>>
31.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike
Termin za popravljanje testova >>>
31.08.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi
Termin polaganja ispita u avgustovskom roku >>>
31.08.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Usmeni dio ispita >>>
31.08.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Rezultati ispita >>>
30.08.2017
Primijenjeno računarstvo-Baze Podataka
Termin popravnih kolokvijuma i ispita u dodatnom roku >>>
30.08.2017
Primijenjeno računarstvo-Aplikativni softver
Termin popravnih kolokvijuma i ispita u dodatnom roku >>>
30.08.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Termin popravnih kolokvijuma i ispita u dodatnom roku >>>
30.08.2017
Primijenjeno računarstvo-Osnove Elektrotehnike
Termin polaganja kolokvijuma i/ili ispita u avgustovskom roku >>>
30.08.2017
Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java
POPRAVNI ROK - AVGUST 2017 >>>
29.08.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Termin ispita >>>
29.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Fizika
Физика >>>
29.08.2017
Energetika i automatika-Inženjerska grafika i dokumentacija
Termin ispita >>>
29.08.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije
Termin ispita u avgustovskom roku >>>
29.08.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektrodistributivni sistemi
Termin ispita u avgustovskom roku >>>
28.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija
Termin polaganja popravnog ispita u dodatnom ispitnom roku >>>
28.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove analognih telekomunikacija
Termin polaganja popravnog ispita u dodatnom ispitnom roku >>>
28.08.2017
Primijenjeno računarstvo-Inženjerska matematika
Termini polaganja kolokvijuma i ispita u dodatnom ispitnom roku >>>
28.08.2017
Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)
Termin popravnog završnog testa iz Električnih instalacvija i osvjetljenja >>>
28.08.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Nova objava - 28.08.2017 09:45 >>>
28.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike
Materijal sa predavanja >>>
28.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike
Pravila vezana za predmet Digitalna obrada slike u školskoj 2017/2018 >>>
28.08.2017
Energetika i automatika-Programiranje II
Materijal sa predavanja i vježbi >>>
28.08.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Materijal sa predavanja i vježbi >>>
28.08.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona
Termin ispita u avgustovskom roku >>>
28.08.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Prezentacije sa predavanja >>>
28.08.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Nova objava - 28.08.2017 17:32 >>>
28.08.2017
Primijenjeno računarstvo-Projektovanje informacionih sistema
Nova objava - 28.08.2017 17:36 >>>
25.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)
MULTIMEDIJALNI SISTEMI - Termin polaganja u septembarskom roku >>>
25.08.2017
Energetika i automatika-Elektrotehnički materijali
TERMIN AVGUSTOVSKOG ROKA >>>
24.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna elektronika (etr)
TERMINI POLAGANJA U SEPTEMBARSKOM ROKU - SMJEROVI ETR I MEHATRONIKA >>>
21.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Programski jezici (napredni kurs)
Ispit Januar 2018 >>>
17.08.2017
Energetika i automatika-Fizika
Konsultacije iz fizike >>>
09.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi
Termin polaganja popravnog ispita u dodatnom ispitnom roku >>>
09.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže
Termin polaganja popravnog ispita u dodatnom ispitnom roku >>>
04.08.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Fizika
Nova objava - 04.08.2017 13:37 >>>
09.07.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
07.07.2017
Energetika i automatika-Mehanika
Tehnicka mehanika, konacno >>>
07.07.2017
Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima
KONACNI REZULTATI I PREDLOG OCJENA >>>
07.07.2017
Energetika i automatika-Rotacione mašine
KONACNI REZULTATI I PREDLOG OCJENA >>>
06.07.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektronike
Rezultati >>>
04.07.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (V stepen)
PREDLOG OCJENA nakon pregleda radova- 04.07.2017 10:59 >>>
04.07.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (V stepen)
PREDLOG OCJENA nakon pregleda radova- 04.07.2017 11:01 >>>
04.07.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema
Konačni rezultati >>>
04.07.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Energetska elektronika (etr)
KONACNI REZULTATI >>>
04.07.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektronike
POPRAVNI KOLOKVIJUM >>>
03.07.2017
Energetika i automatika-Električna mjerenja
Rezultati popravnog ispita >>>
03.07.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike II
Usmeni ispit >>>
03.07.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Energetika i ekologija
Finalni rezultati >>>
02.07.2017
Energetika i automatika-Signali i sistemi
Rezultati nakon popravnog ispita >>>
02.07.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi
Konačni rezultati >>>
02.07.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Električna mjerenja
Rezultati popravnog ispita >>>
01.07.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike II
Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena >>>
01.07.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
30.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (V stepen)
KONAČNI REZULTATI - 30.06.2017 12:16 >>>
30.06.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (V stepen)
Nova objava - 30.06.2017 12:21 >>>
30.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Engleski jezik II
KONAČNI REZULTATI I PREDLOG OCJENA - 30.06.2017 13:25 >>>
30.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera
Konačni rezultati >>>
30.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektronike
Konačni rezultati >>>
29.06.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi
Konacni rezultati >>>
29.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
29.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Identifikacioni sistemi
Rezultati nakon popravnog završnog ipita. >>>
29.06.2017
Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)
Rezultati nakon popravnog završnog ispita >>>
29.06.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektronike
Rezultati popravnog ispita >>>
28.06.2017
Energetika i automatika-Mehanika
Tehnicka mehanika, jun 2017 >>>
28.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici
Rezultati završnog ispita - 28.06.2017 01:43 >>>
28.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske periferije i interfejsi
Konačni rezultati nakon popravnog završnog ispita >>>
28.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema
Termin popravnog ispita >>>
28.06.2017
Energetika i automatika-Mehanika
Dodatni rok >>>
28.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
28.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II
Nova objava - 28.06.2017 20:45 >>>
28.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala
Rezultati nakon popravnog ispita >>>
27.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektroenergetike
Pregled radova >>>
27.06.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Energetika i ekologija
Termin završnog ispita u popravnom terminu >>>
27.06.2017
Energetika i automatika-Visokonaponska razvodna postrojenja
Konačni rezultati >>>
27.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektronike
Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena >>>
26.06.2017
Energetika i automatika-Mehanika
Energrtika, rezultati >>>
26.06.2017
Energetika i automatika-Signali i sistemi
Termin popravnog završnog ispita >>>
26.06.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (V stepen)
PREDLOG OCJENA NAKON PREGLEDA RADOVA - 26.06.2017 10:46 >>>
26.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (V stepen)
PREDLOG OCJENA NAKON PREGLEDA RADOVA - 26.06.2017 10:55 >>>
26.06.2017
Energetika i automatika-Mehanika
Pregled radova >>>
26.06.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije
Rezultati ispita >>>
26.06.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije
Prijava za popravni ispita >>>
26.06.2017
Energetika i automatika, smjer Automatika-Mehanotronika
Rezultati nakon završnog ispita sa predlogom ocjena >>>
26.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Energetska elektronika (etr)
Rezultati nakon popravnog prvog dijela ispita >>>
26.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Operativni sistemi
Rezultati nakon popravnog završnog ispita i predlog ocjena >>>
25.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Operativni sistemi
Termin popravnog ispita >>>
25.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Identifikacioni sistemi
Popravni završni ispit >>>
24.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (IV stepen)
Rezultati s prisustvom - 24.06.2017 11:52 >>>
24.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Engleski jezik (V stepen)
REZULTATI S PRISUSTVOM I PREDLOG OCJENA- 24.06.2017 11:57 >>>
24.06.2017
Energetika i automatika-Engleski jezik (V stepen)
Rezultati s prisustvom i predlog ocjena- 24.06.2017 12:49 >>>
23.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)
Rezultati završnog ispita >>>
23.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Matematika u računarstvu (napredni kurs)
Termin popravnog završnog ispita >>>
23.06.2017
Energetika i automatika-Elektroenergetski vodovi i postrojenja (Projekat II)
Finalni rezultati >>>
23.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo
Rezultati nakon popravnog završnog ispita >>>
23.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala
Razduživanje knjiga iz DOS-a >>>
22.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje II
Rezultati popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena >>>
22.06.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi
Termin popravnog ispita >>>
22.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Engleski jezik II
PREDLOG OCJENA >>>
22.06.2017
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Energetika i ekologija
Rezultati nakon završnog ispita u redovnom terminu >>>
21.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Programski jezici (napredni kurs)
Ispit junski rok, najava ispita avgustovsko-septembarski rok >>>
21.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove digitalnih telekomunikacija
Rezultati završnog ispita >>>
21.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Rezultati popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena >>>
21.06.2017
Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)
Rezultati završnog ispita iz Energetske elektronike (EA) >>>
21.06.2017
Energetika i automatika-Signali i sistemi
Rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena >>>
21.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II
Rezultati popravnog ispita >>>
21.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala
Promjena termina popravnog završnog ispita >>>
21.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Matematika II
Rezultati završnog ispita >>>
21.06.2017
Energetika i automatika-Programiranje II
Rezultati popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena >>>
20.06.2017
Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima
TERMIN POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA >>>
20.06.2017
Energetika i automatika-Rotacione mašine
TERMIN POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA >>>
20.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje II
Promjena termina i mjesta održavanja popravnog završnog ispita >>>
20.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Principi programiranja
Termin popravnog završnog ispita >>>
20.06.2017
Energetika i automatika-Programiranje II
Promjena termina i mjesta održavanja popravnog završnog ispita >>>
20.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Organizacija i arhitektura računara I
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
20.06.2017
Energetika i automatika-Osnove računarstva II
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
20.06.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike II
Termin konsultacija >>>
20.06.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike II
Rezultati nakon ispita sa predlogom ocjena >>>
19.06.2017
Energetika i automatika-Mehanika
konsultacije >>>
19.06.2017
Energetika i automatika-Elementi sistema automatskog upravljanja
Rezultati nakon popravnog završnog ispita iz ESAU - 19.06.2017 09:15 >>>
19.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Teorija signala i informacija
Rezultati popravnog ispita >>>
19.06.2017
Energetika i automatika-Mehanika
Materijali II kolokvijum >>>
19.06.2017
Energetika i automatika-Električne masine u elektroenergetskim sistemima
REZULTATI ZI >>>
19.06.2017
Energetika i automatika-Rotacione mašine
REZULTATI ZI >>>
19.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske periferije i interfejsi
Rezultati završnog ispita >>>
18.06.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike II
Rezultati ispita >>>
18.06.2017
Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java
Rezultati završnog ispita >>>
18.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema
Rezultati nakon popravnog kolokvijuma >>>
18.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove računarstva II
Termin popravnog završnog ispita >>>
18.06.2017
Energetika i automatika-Osnove računarstva II
Termin popravnog završnog ispita >>>
18.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi
Rezultati zavrsnog ispita sa prijedlogom ocjena >>>
17.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Engleski jezik II
Rezultati prvog ispitnog roka - završni ispit - 17.06.2017 17:51 >>>
17.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Engleski jezik II
ispravka- 17.06.2017 20:53 >>>
16.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Operativni sistemi
Rezultati nakon završnog ispita iz Operativnih sistema >>>
16.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo
Termin popravnog završnog ispita iz Stonog izdavaštva >>>
16.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera
Drugi termin prezentacije Android projekata >>>
16.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Identifikacioni sistemi
Rezultati nakon završnog ipita. >>>
16.06.2017
Energetika i automatika-Električna mjerenja
Termin popravnog završnog ispita iz Električnih mjerenja-EA >>>
16.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Električna mjerenja
Termin popravnog završnog ispita iz Električnih mjerenja-ETR >>>
16.06.2017
Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
16.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala
Rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena >>>
15.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Elektronike
Rezultati ispita i predlog ocjena >>>
07.06.2017
Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java
Raspored grupa za završni ispit - 07.06.2017 09:21 >>>
02.06.2017
Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java
Priprema za zavrsni ispit - 02.06.2017 12:14 >>>
01.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera
Čas iz Androida >>>
01.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera
Prezentacija Android projekata >>>
01.06.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera
Materijal za drugi čas iz Androida >>>
30.05.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema
Termin ispita >>>
25.05.2017
Primijenjeno računarstvo-WEB programiranje- Java
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - 02.06.2017 >>>
17.05.2017
Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
16.05.2017
Primijenjeno računarstvo-E-komerc
Nova objava - 16.05.2017 10:27 >>>
09.05.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike II
Popravni kolokvijum >>>
04.05.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema
Rezultati nakon kolokvijuma >>>
01.05.2017
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema
Domaći zadaci >>>
19.04.2017
Energetika i automatika-Osnove Elektrotehnike II
Rezultati kolokvijuma >>>
14.04.2017
Energetika i automatika-Elektrane
Rezultati >>>