Obavještenja za predmete - Metalurško-tehnološki fakultet


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Konačni rezultati sa ocjenama

05.07.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Biološki procesi u životnoj sredini

Konacna tabela sa poenima i ocjenama

04.07.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Organska hemija

Rezultati zavrsnog ispita iz Organske hemije za studente ZASTITE ZIVOTNE SREDINE (junski popravni rok)

28.06.2018


Metalurgija-Elektrotehnika sa elektronikom

Konačni rezultati iz predmeta sa predlogom ocjena nakon poravnog završnog ispita

27.06.2018


Hemijska tehnologija-Analitička hemija II

Rezultati ispita

27.06.2018


Metalurgija-Fizika II

Rezultati završnog ispita

27.06.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Analitička hemija

Rezultati ispita

26.06.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Rezultati nakon završnog ispita

26.06.2018


Metalurgija-Fizika II

Popravni završnog ispita

25.06.2018


Hemijska tehnologija (2017.)-Hemijski račun

rezultati ispita

22.06.2018


Hemijska tehnologija, smjer Organski-Tehnologija mlijeka i mliječnih proizv.

Nova objava - 20.06.2018 09:59

20.06.2018


Primijenjene studije zaštite životne sredine-Energetski i mineralni resursi kao izvori zagađenja

Rezultat završnog ispita

18.06.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Biološki procesi u životnoj sredini

Tabela sa do sada osvojenim poenima na predmetu

18.06.2018


Hemijska tehnologija (2017.)-Organska hemija

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE (junski rok)

18.06.2018


Hemijska tehnologija-Analitička hemija II

Rezultati ispita

15.06.2018


Hemijska tehnologija, smjer Organski-Tehnologija mlijeka i mliječnih proizv.

Nova objava - 14.06.2018 08:57

14.06.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Rezultati popravnog kolokvijuma

13.06.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Analitička hemija

Rezultati ispita

12.06.2018


Metalurgija-Elektrotehnika sa elektronikom

Bodovno stanje sa predlogom ocjena nakon Završnog ispita

11.06.2018


Hemijska tehnologija (2017.)-Hemijski račun

Rezultati ispita

07.06.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Organska hemija

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA (redovni rok) IZ ORGANSKE HEMIJE

06.06.2018


Metalurgija-Fizika II

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

05.06.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Analitička hemija

Rezultati kolokvijuma

31.05.2018


Hemijska tehnologija, smjer Organski-Tehnologija mlijeka i mliječnih proizv.

Nova objava - 30.05.2018 13:34

30.05.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Organska hemija

Zbir predispitnih poena iz ORGANSKE HEMIJE za studente ZZS

29.05.2018


Metalurgija-Elektrotehnika sa elektronikom

Bodovno stanje nakon popravnog drugog kolokvijuma

29.05.2018


Hemijska tehnologija (2017.)-Organska hemija

Zbir predispitnih poena iz ORGANSKE HEMIJE za studente Hemijske tehnologije

29.05.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Popravni prvi kolokvijum

28.05.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Pregled prvog kolokvijuma

28.05.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Biološki procesi u životnoj sredini

Zavrsni ispit

28.05.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Rezultati prvog kolokvijuma

28.05.2018


Metalurgija-Fizika II

Rezultati drugog kolokvijuma

26.05.2018


Metalurgija-Fizika II

Popravni drugog kolokvijuma

26.05.2018


Metalurgija-Fizika II

Drugi kolokvijum

25.05.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Prvi kolokvijum

24.05.2018


Hemijska tehnologija, smjer Organski-Tehnologija mlijeka i mliječnih proizv.

Nova objava - 23.05.2018 12:06

23.05.2018


Metalurgija-Elektrotehnika sa elektronikom

Rezultati drugog kolkvijuma - 22.05.2018 21:25

22.05.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Organska hemija

Rezultati testa II

22.05.2018


Metalurgija-Fizika II

Šesti domaći zadatak

18.05.2018


Hemijska tehnologija (2017.)-Hemijski račun

rezultati II kolokvijuma

18.05.2018


Hemijska tehnologija (2017.)-Hemijski račun

Obavjestenje

18.05.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Uvod u metalurgiju i materijale

SKRIPTA iz predmeta Uvod u metalurgiju i materijale

15.05.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Biološki procesi u životnoj sredini

Rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Organska hemija

Test II - termini polaganja

12.05.2018


Hemijska tehnologija, smjer Organski-Tehnologija mlijeka i mliječnih proizv.

Nova objava - 09.05.2018 13:14

09.05.2018


Metalurgija-Elektrotehnika sa elektronikom

Rezultati nakon popravnog prvog kolokvijuma 19:28

09.05.2018


Hemijska tehnologija (2017.)-Organska hemija

Rezultati II KOLOKVIJUMA iz Organske hemije

09.05.2018


Metalurgija-Fizika II

Peti domaći zadatak

08.05.2018


Hemijska tehnologija-Analitička hemija II

Rezultati testa

07.05.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Rezultati trećeg testa

07.05.2018


Metalurgija-Elektrotehnika sa elektronikom

Popravni kolokvijum

03.05.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Termin treceg testa

03.05.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Analitička hemija

Rezultati testa

26.04.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Test 3 - novi termin

26.04.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Rezultati drugog testa

24.04.2018


Metalurgija-Fizika II

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

20.04.2018


Metalurgija-Fizika II

Četvrti domaći zadatak

17.04.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik II

Rezultati kolokvijuma

16.04.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Test 2

12.04.2018


Hemijska tehnologija, smjer Organski-Tehnologija mlijeka i mliječnih proizv.

Nova objava - 11.04.2018 14:04

11.04.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Organska hemija

Rezultati I KOLOKVIJUMA iz Organske hemije

10.04.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Nova objava - 09.04.2018 20:55

09.04.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Analitička hemija

rezultati kolokvijuma

08.04.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Uvod u metalurgiju i materijale

I Kolokvijum - Uvod u Metalurgiju i Materijale

05.04.2018


Hemijska tehnologija (2017.)-Hemijski račun

Rezultati I kolokvijuma (popravnog)

05.04.2018


Hemijska tehnologija, smjer Organski-Tehnologija mlijeka i mliječnih proizv.

Nova objava - 04.04.2018 12:53

04.04.2018


Hemijska tehnologija, smjer Organski-Tehnologija mlijeka i mliječnih proizv.

Nova objava - 04.04.2018 12:57

04.04.2018


Metalurgija-Fizika II

Popravni prvog kolokvijuma

03.04.2018


Hemijska tehnologija (2017.)-Organska hemija

Rezultati I DOMACEG ZADATKA i I TESTA

03.04.2018


Metalurgija-Elektrotehnika sa elektronikom

Raspored polaganja I kolokvijuma

02.04.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Termin vježbi

02.04.2018


Hemijska tehnologija (2017.)-Organska hemija

Rezultati I KOLOKVIJUMA iz Organske hemije

30.03.2018


Metalurgija-Fizika II

Treći domaći zadatak

27.03.2018


Metalurgija-Fizika II

Rezultati prvog kolokvijuma

27.03.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Rezultati prvog testa

26.03.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Organska hemija

Rezultati testa - 19.03.2018.

25.03.2018


Hemijska tehnologija (2017.)-Hemijski račun

rezultati testa

23.03.2018


Hemijska tehnologija, smjer Organski-Tehnologija mlijeka i mliječnih proizv.

Nova objava - 22.03.2018 07:53

22.03.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Analitička hemija

Rezultati testa

22.03.2018


Metalurgija-Fizika II

Prvi kolokvijum

22.03.2018


Hemijska tehnologija-Analitička hemija II

Rezultati testa

21.03.2018


Metalurgija-Fizika II

Drugi domaći zadatak

19.03.2018


Metalurgija-Elektrotehnika sa elektronikom

Raspored polaganja I kolokvijuma

19.03.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Organska hemija

Test I

17.03.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Termin testa 1

15.03.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Vježbe 13. 03. 2018.

12.03.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik II

Materijal za čas

11.03.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik II

Domaći zadatak I

11.03.2018


Metalurgija-Fizika II

Prvi domaći zadatak

06.03.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Termin vježbi

26.02.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik II

Materijal za čas

17.02.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika II

Tetrmin vježbi

13.02.2018


Hemijska tehnologija (2017.)-Organska hemija

Praktikum iz organske hemije za studente Hemijske tehnologije

12.02.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Organska hemija

Praktikum iz organske hemije za studente Zastite zivotne sredine

12.02.2018


Metalurgija-Elektrotehnika sa elektronikom

Materijali za praćenje nastave PRVA TEMA

10.02.2018


Hemijska tehnologija (2017.)-Organska hemija

INFORAMATOR I PLAN RADA

09.02.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Organska hemija

INFORMATOR I PLAN RADA

09.02.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija

Predlog ocjena

08.02.2018


Hemijska tehnologija-Engleski jezik I

PRIJEDLOG OCJENA - 07.02.2018 09:01

07.02.2018


Hemijska tehnologija-Hemijska veza i struktura molekula

Rezultati ispita

07.02.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija

Rezultati popravnog ispita

07.02.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika

Rezultati popravnog završnog ispita

05.02.2018


Metalurgija-Fizika I

Rezultati popravnog završnog ispita

01.02.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

31.01.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I

Rezultati nakon popravnog roka

29.01.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija

Rezultati završnog ispita

25.01.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija

Rezultati popravnog ispita

24.01.2018


Hemijska tehnologija-Hemijski račun

Rezultati ispita (popravni rok)

23.01.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Matematika

Konsultacije

21.01.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo

Rezultati zavrsnog ispita

20.01.2018


Metalurgija-Fizika I

Rezultati završnog ispita

18.01.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika

Rezultati završnog ispita

18.01.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija

Tabelarni prikaz osvojenih poena do ispita

18.01.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I

Rezultati kolokvijuma i popravnog testa

18.01.2018


Hemijska tehnologija-Hemijska veza i struktura molekula

Tabela sa poenima posle završnog ispita

17.01.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I

Rezultati završnog ispita

15.01.2018


Hemijska tehnologija-Hemijski račun

Rezultati ispita

12.01.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I

Popravni kolokvijum

10.01.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija

Rezultati završnog ispita za Hemijsku tehnologiju

10.01.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I

Termin završnog ispita

10.01.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I

Rezultati kolokvijuma

07.01.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Matematika

Materijal za završni ispit

04.01.2018


Zaštita životne sredine (2017.)-Matematika

Rezultati popravnog kolokvijuma

03.01.2018


Hemijska tehnologija-Engleski jezik II

MTF - materijali i obavještenja iz Engleskog jezika

03.01.2018


Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

31.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

30.12.2017


Hemijska tehnologija-Hemijski račun

Rezultati II kolokvijuma (popravnog)

28.12.2017


Metalurgija-Fizika I

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

28.12.2017


Hemijska tehnologija-Organska hemija

Test iz organske hemije za studente tehnologije

27.12.2017


Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija

Rezultati drugog kolokvijuma

23.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija

Rezultati drugog kolokvijuma

22.12.2017


Hemijska tehnologija-Hemijski račun

Rezultati II kolokvijuma

21.12.2017


Metalurgija-Fizika I

Rezultati drugog kolokvijuma iz fizike

21.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika

Rezultati drugog kolokvijuma iz fizike

21.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika

Popravni drugog kolokvijuma iz fizike

21.12.2017


Metalurgija-Fizika I

Popravni drugog kolokvijuma iz fizike

21.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I

Termin kolokvijuma

21.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I

Rezultati trećeg testa

18.12.2017


Hemijska tehnologija-Hemijski račun

Rezultati testa

14.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I

Rezultati nakon popravnog roka

13.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I

Probni test za drugi kolokvijum

13.12.2017


Primijenjene studije zaštite životne sredine-Instrumentalne metode

Popravni II kolokvijum- 12.12.2017 08:07

12.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo

Rezultati popravnog kolokvijuma

11.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

08.12.2017


Hemijska tehnologija-Hemijski račun

II kolokvijum

07.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I

Termin trećeg testa

07.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika

Laboratorijske vježbe iz fizike

05.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo

Rezulati drugog kolokvijuma

05.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo

Termin popravnog kolokvijuma

04.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I

Nova objava - 03.12.2017 15:35

03.12.2017


Metalurgija-Fizika I

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

02.12.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I

Rezultati prvog kolokvijuma

29.11.2017


Primijenjene studije zaštite životne sredine-Instrumentalne metode

II kolokvijum

28.11.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo

Treci domaci zadatak

27.11.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo

Termin drugog kolokvijuma

27.11.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo

Primjer drugog kolokvijuma

27.11.2017


Metalurgija-Fizika I

Popravni prvog kolokvijuma

23.11.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika

Popravni prvog kolokvijuma

23.11.2017


Hemijska tehnologija-Analitička hemija I

Popravni kolokvijum

22.11.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija

Rezultati popravnog 1 kolokvijuma

22.11.2017


Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija

Rezultati popravnog 1 kolokvijuma

21.11.2017


Metalurgija-Fizika I

Rezultati prvog kolokvijuma iz fizike

21.11.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika

Rezultati prvog kolokvijuma iz fizike

21.11.2017


Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija

4 domaći zadatak

20.11.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I

Termin testa

20.11.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I

Termin testa

18.11.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija

2. domaći zadatak iz Opšte hemije

16.11.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija

Rezultati 1 kolokvijuma iz Opšte hemije

16.11.2017


Hemijska tehnologija-Hemijski račun

Rezultati I kolokvijuma (popravnog)

16.11.2017


Hemijska tehnologija-Hemijska veza i struktura molekula

tabela sa poenima posle popravnog 1 kolokvijuma

15.11.2017


Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija

Rezultati 1. kolokvijuma iz Opšte hemije

14.11.2017


Hemijska tehnologija-Hemijski račun

I kolokvijum popravni

10.11.2017


Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija

Obavještenje

07.11.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo

Rezultati prvog kolokvijuma

06.11.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I

Rezultati prvog testa

06.11.2017


Hemijska tehnologija-Hemijska veza i struktura molekula

Rezultati 1. kolokvijuma

03.11.2017


Hemijska tehnologija-Hemijski račun

Rezultati I kolokvijuma

02.11.2017


Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija

3. domaći zadatak iz Opšte hemije za studente ZŽS

31.10.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija

OBAVJEŠTENJE

30.10.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija

Informacije i plan rada za predmet Opšta hemija

29.10.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija

1. domaći zadatak

27.10.2017


Hemijska tehnologija-Hemijska veza i struktura molekula

1. Domaći zadatak

26.10.2017


Hemijska tehnologija-Hemijski račun

I kolokvijum

25.10.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika

Termini kolokvijuma iz fizike

25.10.2017


Primijenjene studije zaštite životne sredine-Instrumentalne metode

Nova objava - 24.10.2017 11:08

24.10.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo

Termin prvog kolokvijuma

24.10.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo

Vjezbe

24.10.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo

Primjeri prvog kolokvijuma

24.10.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo

Drugi domaci zadatak

24.10.2017


Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija

2. domaći zadatak iz Opšte hemije

23.10.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I

Domaći zadatak II

21.10.2017


Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija

ECTS katalog za Opštu hemiju

17.10.2017


Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija

1. domaći zadatak

17.10.2017


Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I

Domaći zadatak I

12.10.2017


Hemijska tehnologija-Hemijska veza i struktura molekula

Obavještenje

27.09.2017


Hemijska tehnologija-Organska hemija

Informator iz Organske hemije za studente Hemijske tehnologije

24.09.2017


Hemijska tehnologija-Organska hemija

Praktikum iz Organske hemije za studente Hemijske tehnologije

24.09.2017


Hemijska tehnologija-Engleski jezik I

Rezultati dodatnog ispitnog roka - 04.09.2017 19:11

04.09.2017


Metalurgija-Metalurgija gvožđa i čelika

Nova objava - 21.06.2017 09:51

21.06.2017


Metalurgija-Elektrotehnika sa elektronikom

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena - 19.06.2017 10:44

19.06.2017


Primijenjene studije zaštite životne sredine-Deponije otpada

Nova objava - 03.05.2017 14:15

03.05.2017


Hemijska tehnologija-Analitička hemija II

Nova objava - 21.04.2017 10:35

21.04.2017