Obavještenja za predmete - Metalurško-tehnološki fakultet

Datum Naslov
21.01.2018
Primijenjene studije zaštite životne sredine-Energetski i mineralni resursi kao izvori zagađenja
>>>
20.01.2018
Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo
Rezultati zavrsnog ispita >>>
18.01.2018
Metalurgija-Fizika I
Rezultati završnog ispita >>>
18.01.2018
Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika
Rezultati završnog ispita >>>
18.01.2018
Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija
Tabelarni prikaz osvojenih poena do ispita >>>
18.01.2018
Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I
Rezultati kolokvijuma i popravnog testa >>>
17.01.2018
Hemijska tehnologija-Hemijska veza i struktura molekula
Tabela sa poenima posle završnog ispita >>>
16.01.2018
Hemijska tehnologija-Konstrukcioni materijali u hemijskoj industriji
rezultati ispita >>>
15.01.2018
Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I
Rezultati završnog ispita >>>
12.01.2018
Hemijska tehnologija-Hemijski račun
Rezultati ispita >>>
10.01.2018
Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I
Popravni kolokvijum >>>
10.01.2018
Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija
Rezultati završnog ispita za Hemijsku tehnologiju >>>
10.01.2018
Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I
Termin završnog ispita >>>
07.01.2018
Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I
Rezultati kolokvijuma >>>
04.01.2018
Zaštita životne sredine (2017.)-Matematika
Materijal za završni ispit >>>
03.01.2018
Zaštita životne sredine (2017.)-Matematika
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
03.01.2018
Hemijska tehnologija-Engleski jezik II
MTF - materijali i obavještenja iz Engleskog jezika >>>
31.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
30.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
28.12.2017
Hemijska tehnologija-Hemijski račun
Rezultati II kolokvijuma (popravnog) >>>
28.12.2017
Metalurgija-Fizika I
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Hemijska tehnologija-Organska hemija
Test iz organske hemije za studente tehnologije >>>
23.12.2017
Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
22.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
21.12.2017
Hemijska tehnologija-Hemijski račun
Rezultati II kolokvijuma >>>
21.12.2017
Metalurgija-Fizika I
Rezultati drugog kolokvijuma iz fizike >>>
21.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika
Rezultati drugog kolokvijuma iz fizike >>>
21.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika
Popravni drugog kolokvijuma iz fizike >>>
21.12.2017
Metalurgija-Fizika I
Popravni drugog kolokvijuma iz fizike >>>
21.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I
Termin kolokvijuma >>>
18.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I
Rezultati trećeg testa >>>
14.12.2017
Hemijska tehnologija-Hemijski račun
Rezultati testa >>>
13.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I
Rezultati nakon popravnog roka >>>
13.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I
Probni test za drugi kolokvijum >>>
12.12.2017
Primijenjene studije zaštite životne sredine-Instrumentalne metode
Popravni II kolokvijum- 12.12.2017 08:07 >>>
11.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
08.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
07.12.2017
Hemijska tehnologija-Hemijski račun
II kolokvijum >>>
07.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I
Termin trećeg testa >>>
05.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika
Laboratorijske vježbe iz fizike >>>
05.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo
Rezulati drugog kolokvijuma >>>
04.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo
Termin popravnog kolokvijuma >>>
03.12.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I
Nova objava - 03.12.2017 15:35 >>>
02.12.2017
Metalurgija-Fizika I
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
29.11.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
28.11.2017
Primijenjene studije zaštite životne sredine-Instrumentalne metode
II kolokvijum >>>
27.11.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo
Treci domaci zadatak >>>
27.11.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo
Termin drugog kolokvijuma >>>
27.11.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo
Primjer drugog kolokvijuma >>>
23.11.2017
Metalurgija-Fizika I
Popravni prvog kolokvijuma >>>
23.11.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika
Popravni prvog kolokvijuma >>>
22.11.2017
Hemijska tehnologija-Analitička hemija I
Popravni kolokvijum >>>
22.11.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija
Rezultati popravnog 1 kolokvijuma >>>
21.11.2017
Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija
Rezultati popravnog 1 kolokvijuma >>>
21.11.2017
Metalurgija-Fizika I
Rezultati prvog kolokvijuma iz fizike >>>
21.11.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika
Rezultati prvog kolokvijuma iz fizike >>>
20.11.2017
Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija
4 domaći zadatak >>>
20.11.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I
Termin testa >>>
18.11.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I
Termin testa >>>
16.11.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija
2. domaći zadatak iz Opšte hemije >>>
16.11.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija
Rezultati 1 kolokvijuma iz Opšte hemije >>>
16.11.2017
Hemijska tehnologija-Hemijski račun
Rezultati I kolokvijuma (popravnog) >>>
15.11.2017
Hemijska tehnologija-Hemijska veza i struktura molekula
tabela sa poenima posle popravnog 1 kolokvijuma >>>
14.11.2017
Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija
Rezultati 1. kolokvijuma iz Opšte hemije >>>
10.11.2017
Hemijska tehnologija-Hemijski račun
I kolokvijum popravni >>>
07.11.2017
Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija
Obavještenje >>>
06.11.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
06.11.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Matematika I
Rezultati prvog testa >>>
03.11.2017
Hemijska tehnologija-Hemijska veza i struktura molekula
Rezultati 1. kolokvijuma >>>
02.11.2017
Hemijska tehnologija-Hemijski račun
Rezultati I kolokvijuma >>>
31.10.2017
Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija
3. domaći zadatak iz Opšte hemije za studente ZŽS >>>
30.10.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija
OBAVJEŠTENJE >>>
29.10.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija
Informacije i plan rada za predmet Opšta hemija >>>
27.10.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Opšta hemija
1. domaći zadatak >>>
26.10.2017
Hemijska tehnologija-Hemijska veza i struktura molekula
1. Domaći zadatak >>>
25.10.2017
Hemijska tehnologija-Hemijski račun
I kolokvijum >>>
25.10.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Fizika
Termini kolokvijuma iz fizike >>>
24.10.2017
Primijenjene studije zaštite životne sredine-Instrumentalne metode
Nova objava - 24.10.2017 11:08 >>>
24.10.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo
Termin prvog kolokvijuma >>>
24.10.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo
Vjezbe >>>
24.10.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo
Primjeri prvog kolokvijuma >>>
24.10.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Računarstvo
Drugi domaci zadatak >>>
23.10.2017
Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija
2. domaći zadatak iz Opšte hemije >>>
21.10.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I
Domaći zadatak II >>>
17.10.2017
Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija
ECTS katalog za Opštu hemiju >>>
17.10.2017
Zaštita životne sredine (2017.)-Opšta hemija
1. domaći zadatak >>>
12.10.2017
Metalurgija i materijali (2017.)-Engleski jezik I
Domaći zadatak I >>>
27.09.2017
Hemijska tehnologija-Hemijska veza i struktura molekula
Obavještenje >>>
24.09.2017
Hemijska tehnologija-Organska hemija
Informator iz Organske hemije za studente Hemijske tehnologije >>>
24.09.2017
Hemijska tehnologija-Organska hemija
Praktikum iz Organske hemije za studente Hemijske tehnologije >>>
04.09.2017
Hemijska tehnologija-Engleski jezik I
Rezultati dodatnog ispitnog roka - 04.09.2017 19:11 >>>
21.06.2017
Metalurgija-Metalurgija gvožđa i čelika
Nova objava - 21.06.2017 09:51 >>>
19.06.2017
Metalurgija-Elektrotehnika sa elektronikom
Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena - 19.06.2017 10:44 >>>
03.05.2017
Primijenjene studije zaštite životne sredine-Deponije otpada
Nova objava - 03.05.2017 14:15 >>>
21.04.2017
Hemijska tehnologija-Analitička hemija II
Nova objava - 21.04.2017 10:35 >>>