Obavještenja za predmete - Građevinski fakultet

Datum Naslov
18.01.2018
Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena
Graficki radovi - predloske >>>
18.01.2018
Građevinarstvo-Fundiranje
Graficki radovi - predloske >>>
18.01.2018
Građevinarstvo-Matematika I
usmeni ispit >>>
18.01.2018
Građevinarstvo-Matematika I
rezultati popravnog zavrsnog >>>
17.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Rezultati zavrsnog ispita i pregled ukupnih bodova sa predlogom ocjene. >>>
16.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Zavrsni Matematika >>>
16.01.2018
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Rezultati završnog ispita - inženjerska geodezija - 2017/18 >>>
15.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Rezultati popravnih kolokvijuma i prgled osvojenih bodova prije zavrsnog ispita >>>
15.01.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje
Rezultati II kolokvijuma >>>
14.01.2018
Građevinarstvo-Matematika I
Rezultati zavrsnog ispita >>>
13.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Geotehnika u građevinarstvu
Rezultati kolokvijuma - Geotehnika u građevinarstvu >>>
13.01.2018
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidraulika I
Rezultati II kolokvijuma i termini završnih ispita >>>
13.01.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Evidencija osvojenih bodova nakon POPRAVNOG KOLOKVIJUMA 2 >>>
12.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Rezultati popravnih zadataka >>>
12.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Nova objava - 12.01.2018 15:08 >>>
11.01.2018
Građevinarstvo-Geologija
Evidencija osvojenih poena >>>
10.01.2018
Građevinarstvo-Primjena računara
Termin za polaganje popravnog kolokvijuma >>>
09.01.2018
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Tabelarni pregled poena osvojenih tokom semestra >>>
08.01.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
bodovi stečeni u toku semestra >>>
07.01.2018
Građevinarstvo-Matematika I
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
05.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje
Zadatak za seminarski rad - završni ispit >>>
05.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje
Predavanja I i II 2017/18 >>>
05.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje
Predavanje IV >>>
05.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje
Predavanje V >>>
04.01.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači
Rezultati >>>
04.01.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Dodatni termin konsultacija - priprema za popravni kolokvijum 2 >>>
04.01.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Evidencija osvojenih bodova nakon kolokvijuma 2 >>>
04.01.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Nova objava - 04.01.2018 13:16 >>>
02.01.2018
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
02.01.2018
Građevinarstvo-Uvod u građevinarstvo
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
29.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Rezultati drugog kolokvijuma i pregled ukupno osvojenih bodova >>>
28.12.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Popravni kolokvijum >>>
28.12.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Konačni rezultati poslije II kolokvijuma >>>
28.12.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Rezultati testa br. 2 >>>
27.12.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije
Rezultati nakon završnog ispita - predlog ocjena >>>
26.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - inženjerska geodezija - 2017/18 >>>
26.12.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači
Termini ispita >>>
26.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Evidencija osvojenih poena - Inženjerska geodezija 2017/18 >>>
26.12.2017
Građevinarstvo-Geologija
Rezultati II testa i kolokvijuma >>>
26.12.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
26.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Spisak ispitnih pitanja - Inženjerska geodezija >>>
25.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
TERMIN DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
25.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Dvanaesto predavanje - Inženjerska geodezija >>>
24.12.2017
Građevinarstvo-Matematika I
Pregled radova >>>
24.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje
Rezultati drugog kolokvijuma - 24.12.2017 20:11 >>>
24.12.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Termini odbrane sedmog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije >>>
23.12.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Dodatni termini konsultacija >>>
22.12.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije
Rezultati kolokvijuma II - osvojeni poeni prije završnog ispita >>>
22.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Rezultati drugog kolokvijuma - inženjerska geodezija 2017/18 >>>
21.12.2017
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
Rezultati II kolokvijuma >>>
20.12.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Termin konsultacija >>>
20.12.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Zadaci za vježbu ER >>>
20.12.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Termin drugog testa >>>
20.12.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Izmjena termina kosultacija >>>
20.12.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje
raspored obaveza i ispita iz predmeta AP >>>
19.12.2017
Građevinarstvo-Engleski jezik
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
19.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Popravni prvi kolokvijum >>>
19.12.2017
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidraulika I
REZULTATI I KOLOKVIJUMA >>>
19.12.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Rezultati I kolokvijuma >>>
18.12.2017
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
18.12.2017
Građevinarstvo-Aseizmičko planiranje i projektovanje
Raspored ispita II kolokvijuma >>>
18.12.2017
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Termin drugog kolokvijuma >>>
18.12.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Raspored polaganja_KOLOKVIJUM 2_2017-2018 >>>
18.12.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
TERMINI polaganja_KOLOKVIJUM 2_2017-2018 >>>
18.12.2017
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Zaštita i kvalitet voda
Rezultati II testa i kolokvijuma >>>
17.12.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Termini odbrane šestog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije >>>
16.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Jedanaesto predavanje Inženjerska geodezija >>>
15.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Pregled osvojenih bodova na zadacima (1-9) >>>
13.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Predavanja i vjezbe br. 12 >>>
13.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Dozvoljeni izvod iz literature za PRVI kolokvijum >>>
12.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Predavanja i vjezbe br. 10. i 11. >>>
12.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Pregled osvojenih bodova na testovima (1-4) i zadacima (1-8) >>>
12.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice
Raspored kolokvijuma i zavrsnih ispita >>>
12.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Putevi i željezničke pruge
Raspored kolokvijuma i zavrsnih ispita >>>
12.12.2017
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
Termini kolokvijumi >>>
12.12.2017
Građevinarstvo-Građevinski materijali
Termin predavanja >>>
12.12.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Rezultati prvog kolokvijuma_Čelične konstrukcije >>>
11.12.2017
Građevinarstvo-Fizika
Termin održavanja II kolokvijuma >>>
11.12.2017
Građevinarstvo-Engleski jezik
Termin za popravni kolokvijum >>>
10.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Popravni kolokvijum >>>
09.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Deseto predavanje Inženjerska geodezija >>>
07.12.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Evidencija osvojenih bodova nakon POPRAVNOG KOLOKVIJUMA 1 >>>
06.12.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Raspored vježbi iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I za radnu nedelju od 04.-08. Decembra 2017 >>>
06.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Predavanja i vjezbe br. 9. >>>
06.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Pregled osvojenih bodova na zadacima (1-7) >>>
05.12.2017
Građevinarstvo-Matematika I
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
04.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Deveto predavanje - Inženjerska geodezija >>>
04.12.2017
Građevinarstvo-Ekonomika
Termin kolokvijuma i završnog ispita >>>
03.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Nova objava - 03.12.2017 15:29 >>>
02.12.2017
Građevinarstvo-Matematika I
Pregled radova prvog kolokvijuma >>>
30.11.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje
Rezultati I kolokvijuma >>>
30.11.2017
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Drugi kolokvijum >>>
30.11.2017
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Termin popravnog kolokvijuma Nacrtna geometrija >>>
30.11.2017
Građevinarstvo-Uvod u građevinarstvo
Drugi kolokvijum >>>
30.11.2017
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Ljepota geometrije >>>
28.11.2017
Građevinarstvo-Geologija
Rezultati I testa i kolokvijuma - 28.11.2017 10:59 >>>
28.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
prvi kolokvijum >>>
28.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - inženjerska geodezija - 2017/18 >>>
27.11.2017
Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije
>>>
27.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje
Tehnologija građenja objekata visokogradnje - Rezulati prvog kolokvijuma >>>
27.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Predavanja i vjezbe br. 8. >>>
27.11.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Raspored polaganja_POPRAVNI KOLOKVIJUM 1_Statika konstrukcija I >>>
27.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Osmo predavanje Inženjerska geodezija >>>
27.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Osmo predavanje - vježba Inženjerska geodezija >>>
24.11.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Evidencija osvojenih bodova nakon kolokvijuma 1 >>>
24.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Pregled osvojenih bodova na zadacima, prvom kolokvijumu i ukupno >>>
24.11.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači
Kolokvijum 1 >>>
23.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice
Odlaganje casova planiranih za 24.11. >>>
23.11.2017
Građevinarstvo-Engleski jezik
Rezultati kolokvijuma >>>
22.11.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
21.11.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Termini odbrane četvrtog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije >>>
20.11.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije
Rezultati kolokvijuma I - 20.11.2017 08:32 >>>
20.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Sedmo predavanje inženjerska geodezija >>>
20.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Sedmo predavanje - inženjerska geodezija - vježba >>>
20.11.2017
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
rezultati popravnog prvog kolokvijuma BK1- 20.11.2017 09:32 >>>
20.11.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje
Nova objava - 20.11.2017 11:29 >>>
19.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice
Datum održavanja kolokvijuma i ispita >>>
19.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Putevi i željezničke pruge
Datumi održavanja kolokvijuma i ispita >>>
19.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga
Termini održavanja predavanja i vježbi >>>
16.11.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Termin prvog kolokvijuma >>>
16.11.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Primjeri kolokvijuma Excel >>>
16.11.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Filterisanje podatak Excel >>>
15.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata niskogradnje
Termin predavanja i vjezbi >>>
15.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Marketing u građevinarstvu
Nadoknada predavanja >>>
14.11.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Predavanja >>>
14.11.2017
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Rezultati I kolokvijuma >>>
14.11.2017
Građevinarstvo-Uvod u građevinarstvo
Termin I kolokvijuma >>>
14.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Pregled osvojenih bodova na testovima i zadacima >>>
13.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Šesto predavanje inženjerska geodezija >>>
11.11.2017
Građevinarstvo-Engleski jezik
Termin za kolokvijum >>>
09.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Rezultati prvog kolokvijuma - inženjerska geodezija - 2017/18 >>>
09.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Gradjevinska mehanika
Termin Kolokvijuma 1 >>>
09.11.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači
Termin Kolokvijuma 1 >>>
09.11.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Termini odbrane trećeg grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije >>>
09.11.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Raspored polaganja_KOLOKVIJUM 1 >>>
09.11.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Dodatni termini konsultacija pred kolokvijum 1 >>>
08.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Geotehnika u građevinarstvu
Geotehnika u gradjevinarstvu - materijali za dio Mehanika tla i Fundiranje >>>
08.11.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Rezultati testa br. 1 >>>
06.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice
I KOLOKVIJUM >>>
06.11.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Termin predavanja u VII nastavnoj nedjelji >>>
06.11.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Statika Konstrukcija I raspored predavanja i vježbi (06.11.-11.11.2017) 06.11.2017 19:59 >>>
01.11.2017
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Zaštita i kvalitet voda
Rezultati I testa i kolokvijuma >>>
01.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Predavanja i vježbe za prvi kolokvijum >>>
01.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Postignuti bodovi na testovima (1. i 2.), zadacima (1.-3.) i ukupno do sada usvojeni broj bodova >>>
01.11.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Termini odbrane drugog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije >>>
01.11.2017
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
rezultati I kolokvijum - 01.11.2017 19:41 >>>
01.11.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Izmjena termina konsultacija, petak 3.11.2017 >>>
31.10.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Obavještenje_Test br.1 >>>
29.10.2017
Građevinarstvo-Fizika
TERMIN I KOLOKVIJUM >>>
28.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Peto predavanje - Inženjerska geodezija >>>
28.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Prvo predavanje - Inženjerska geodezija >>>
28.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Drugo predavanje - Inženjerska geodezija >>>
28.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Treće predavanje - Inženjerska geodezija >>>
28.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Četvrto predavanje - Inženjerska geodezija >>>
28.10.2017
Građevinarstvo-Aseizmičko planiranje i projektovanje
Raspored ispita I kolokvijuma >>>
25.10.2017
Građevinarstvo-Uvod u građevinarstvo
Ispitna pitanja I kolokvijum - 25.10.2017 20:21 >>>
24.10.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Slajdovi_SK1_Predavanja 2017-2018 >>>
24.10.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Informacija za studente i plan rada 2017-2018 >>>
23.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Predavanja inženjerska geodezija >>>
17.10.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Termini odbrane prvog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije >>>
16.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga
Termin predavanja i vjezbi >>>
16.10.2017
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Regulacija vodotoka
Termin predavanja >>>
14.10.2017
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Termin konsultacija - 14.10.2017 15:00 >>>
13.10.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
RASPORED NASTAVE >>>
13.10.2017
Menadžment u građevinarstvu-Marketing u građevinarstvu
Obavjestenje-Termin predavanja >>>
12.10.2017
Građevinarstvo-Fundiranje
Termini za predaju grafickih radova i termini konsultacija - 12.10.2017 09:40 >>>
12.10.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Brojni sistemi >>>
12.10.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Rad sa fajlovima >>>
12.10.2017
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Nastava u studijskoj 2017/2018 godini >>>
11.10.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Termin održavanja vježbi >>>
10.10.2017
Menadžment u građevinarstvu-Betonske konstrukcije
Obavjestenje-termin predavanja >>>
09.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Kolovozne konstrukcije
Obavjestenje-vježbe >>>
09.10.2017
Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice
Obavjestenje-predavanja i vježbe >>>
06.10.2017
Građevinarstvo-Fundiranje
Konacan spisak grupa - 06.10.2017 14:58 >>>
04.10.2017
Građevinarstvo-Fundiranje
Upustva za izradu grafickih zadataka - 04.10.2017 09:40 >>>
02.10.2017
Građevinarstvo-Fundiranje
Preliminarni spisak grupa - 02.10.2017 16:22 >>>
01.10.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije
Prethodno napregnute konstrukcije - Predavanja PI, PII, PIII, PIV, PV, PVI, PVII, PVIII >>>
29.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Betonske konstrukcije
Vanredni termin predavanja -02.10.2017. >>>
27.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Početak nastave u studijskoj 2017.-2018. godini >>>
26.09.2017
Građevinarstvo-Aseizmičko planiranje i projektovanje
Informacije za studente i plan rada za APP 2017-18 >>>
26.09.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje
Informacija za studente i plan rada za AP 2017-18 >>>
26.09.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Obavještenje o organizaciji nastave >>>
26.09.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
ECTS katalog >>>
25.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Metalne konstrukcije
MK - MNG - Informacija za studente i plan rada - 2017/18 - 25.09.2017 13:19 >>>
25.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Metalne konstrukcije
MK - MNG - Semestarski rad - 2017/18 - 25.09.2017 13:22 >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta
Predavanje 2 - Geoloske osnove i geotehnicke podloge za sanaciju klizista >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta
Predavanje 6 -Seizmicka dejstva i stabilnost kosina i klizista >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta
Predavanje 8 - Stabilnost kamenih kosina.Odroni >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 2 - Zbijanje, vibriranje i injektiranje >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 03 - Modifikacija i stabilizacija tla primjenom kreca, cementa i leteceg pepela >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 04 - Zamjena tla. Sljuncani sipovi. >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 05 - Mlazno injektiranje >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 06 - Skracenje vremena konsolidacije. Predopterecenje i drenovi. >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 9 - Poboljsanje stijenskih masa. Injektiranje >>>
22.09.2017
Građevinarstvo-Fundiranje
Nova objava - 22.09.2017 11:10 >>>
22.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 01 - Uvod.Sleganje i dozvoljena sleganja. Poboljsanje tla i stijena >>>
22.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta
Predavanje 1 - Uvod. Podjela klizista. Elementi klizista. >>>
19.09.2017
Građevinarstvo-Matematika I
Reyultati iy avgustovskog roka >>>
19.09.2017
Građevinarstvo-Matematika II
Rezultati iz avgustovskog roka >>>
18.09.2017
Građevinarstvo-Osnovi mostova
Rezultati Osnove mostova-septembar 2017 >>>
18.09.2017
Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena
Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 11.09.2017. god. >>>
17.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Evidencija osvojenih poena i predlog ocjene_septembar 2017 >>>
17.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Evidencija osvojenih poena i predlog ocjene_septembar 2017 >>>
16.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Raspored polaganja usmenog dijela ipita >>>
15.09.2017
Građevinarstvo-Matematika II
Rezultati >>>
15.09.2017
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
Rezultati septembarski rok BK2 >>>
15.09.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala II
Rezultati >>>
14.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Predlog zakljucnih ocjena_Septembar 2017 >>>
14.09.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Rezultati prvog kolokvijuma_Čelične konstrukcije_avgustovski rok >>>
14.09.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Rezultati drugog kolokvijuma_Čelične konstrukcije_avgustovski rok >>>
14.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Rezultati dodatnog ispitnog roka >>>
14.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Dodatni termin usmenog dijela zavrsnog ispita >>>
12.09.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Termin usmenog ispita >>>
12.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Termin usmenog ispita >>>
12.09.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Predlog ocjena u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Raspored polaganja usmenog dijela ispita_Statika konstrukcija 1 >>>
11.09.2017
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
Rezultati BK1 -septembarski rok >>>
09.09.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači
Građevinarstvo - Površinski nosači >>>
08.09.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Broj bodova i predlog konacne ocjene nakon avgustovskog roka >>>
08.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Osvojeni bodovi i predlog ocjene nakon popravnog ispita (avgustovski rok) >>>
08.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Osvojeni bodovi i predlog ocjene nakon popravnog ispita (avgustovski rok) >>>
07.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Termin usmenog dijela ispita >>>
07.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Nova objava - 07.09.2017 14:06 >>>
06.09.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Rezultati popravnog kolokvijuma 2 u dodatnom roku >>>
04.09.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Rezultati popravnih kolokvijuma u dodatnom roku >>>
03.09.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Dopunjena tabela rezultata testa i predloga ocjene >>>
03.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Rezultati popravnog kolokvijuma i testa (avgustovski rok) >>>
02.09.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Rezultati popravnog kolokvijuma i testa (avgustovski rok) >>>
01.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Rezultati popravnih kolokvijuma i predlog ocjene >>>
31.08.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Izmjena termina konsultacija >>>
31.08.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Izmjena termina konsultacija >>>
30.08.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Raniji termin za polaganje usmenog dijela ispita >>>
30.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Raniji termin polaganja usmenog ispita >>>
29.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Rezultati popravnog kolokvijuma- avgustovski rok i osvojeni bodovi >>>
23.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Međunarodne tenderske procedure
OBAVEŠTENJE:Promjena termina polaganja ispita u avgustovskom roku 2017. >>>
23.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Procjena vrijednosti nekretnina
OBAVEŠTENJE:Promjena termina polaganja ispita u avgustovskom roku 2017. >>>
23.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje organizacije građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata
OBAVEŠTENJE:Promjena termina polaganja ispita u avgustovskom roku 2017. >>>
09.08.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Način i raspored polaganja ispita u avgustu >>>
09.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Način i raspored polaganja ispita u avgustu >>>
09.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Način i raspored polaganja ispita u avgustu >>>
09.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Način i raspored polaganja ispita u avgustu >>>
28.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Spregnute konstrukcije
Spregnute konstrukcije_Prijedlog zaključnih ocjena - 28.06.2017 13:37 >>>
28.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Čelični i spregnuti mostovi
Čelični i spregnuti mostovi_Prijedlog zaključnih ocjena - 28.06.2017 13:45 >>>
28.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija
Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija_Prijedlog zaključnih ocjena - 28.06.2017 13:49 >>>
28.06.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Zakljucne ocjene_STATIKA KONSTRUKCIJA II_2016-2017 - 28.06.2017 13:53 >>>
28.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata
Zakljucne ocjene_METOD KONACNIH ELEMENATA_2016-2017 - 28.06.2017 13:56 >>>
28.06.2017
Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena
Nova objava - 28.06.2017 15:01 >>>
28.06.2017
Građevinarstvo-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 28.06.2017 19:14 >>>
28.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - konacan pregled poena i predlog ocjena - 28.06.2017 22:39 >>>
28.06.2017
Građevinarstvo-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - konacan pregled poena i predlog ocjena - 28.06.2017 22:44 >>>
27.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Osvojeni bodovi i predlog ocjene nakon popravnog ispita >>>
27.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije
Predlog zaključnih ocjena >>>
27.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Otpornost materijala
Predlog zaključnih ocena - Menadzment u građevinarstvu >>>
27.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Broj bodova i predlog ocjene nakon popravnog ispita >>>
27.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Dodatne konsultacije za popravni ispit >>>
27.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Dodatne konsultacije za popravni ispit >>>
27.06.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala II
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
26.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Rezultati testa na popravnom ispitu >>>
26.06.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita - 26.06.2017 14:15 >>>
25.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Osvojeni broj bodova i predlog ocjene nakon popravnog ispita >>>
24.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska fizika i instalacije
Građevinska fizika i instalacije - Rezultati i predlog ocjena >>>
23.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Čelični i spregnuti mostovi
Čelični i spregnuti mostovi_Broj osvojenih poena nakon završnog ispita >>>
23.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Spregnute konstrukcije
Spregnute konstrukcije_Broj osvojenih poena nakon popravnog završnog ispita sa prijedlogom ocjena >>>
23.06.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala II
Rezultati popravnih kolokvijuma i Završnog ispita >>>
21.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Djelimicni rezultati popravnog ispita >>>
21.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Usmeni dio popravnog ispita za studente iz druge grupe >>>
21.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Drugi dio djelimicnih rezultata popravnog ispita >>>
20.06.2017
Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena
Nova objava - 20.06.2017 10:32 >>>
20.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Ispravka broja bodova i predloga ocjene >>>
20.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Popravni ispit >>>
20.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije
Rezultati kolokvijuma 2 - Jun 2017 >>>
20.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije
Presjek stanja - Jun 2017. >>>
20.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Spregnute konstrukcije
Spregnute konstrukcije_Broj osvojenih poena nakon završnog ispita sa prijedlogom ocjena >>>
19.06.2017
Građevinarstvo-Osnovi hidrotehnike
Rezultati završnog ispita iz predmeta Osnovi hidrotehnike >>>
19.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Rezultati završnog ispita i predlog ocjene >>>
19.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Komunalna hidrotehnika
Rezultati završnog ispita iz predmeta Komunalna hidrotehnika >>>
19.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Predlog ocjene prije popravnog ispita (sa prisustvom i ocjenom seminarskog rada) >>>
17.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Rezultati završnog ispita, broj bodova i predlog ocjene >>>
16.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Rezultati završnog ispita, broj bodova i predlog ocjene >>>
16.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Čelični i spregnuti mostovi
Ukupan broj bodova prije završnog ispita sa prijedlogom ocjena >>>
15.06.2017
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidrotehničke građevine
Rezultati završnog ispita iz predmeta Hidrotehničke gradjevine >>>
15.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
15.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Pregled osvojenih bodova prije zavrsnog ispita >>>
14.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija
Rezultati nakon popravnog drugog kolokvijuma sa prijedlogom ocjena >>>
14.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Ispravljeni rezultati popravnog kolokvijuma >>>
14.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Djelimični rezultati završnog ispita >>>
14.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Broj bodova i predlog ocjene nakon zavrsnog ispita (bez bodova prisustva i seminarskog rada) >>>
13.06.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala II
Rezultati kolokvijuma II >>>
13.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 13.06.2017 17:15 >>>
09.06.2017
Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije
Nova objava - 09.06.2017 15:07 >>>
08.06.2017
Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije
Nova objava - 08.06.2017 19:11 >>>
07.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 07.06.2017 17:00 >>>
07.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Energetska efikasnost zgrada
Seminarski radovi - spisak zadatih tema >>>
07.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija
Rezultati drugog kolokvijuma sa prijedlogom ocjena >>>
05.06.2017
Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije
Rezultai popravnog kolokvijuma iz TiPK >>>
05.06.2017
Građevinarstvo-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 05.06.2017 16:04 >>>
01.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena - 01.06.2017 13:29 >>>
31.05.2017
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
Betonske konstrukcije 2- rezultati II kolokvijum >>>
31.05.2017
Građevinarstvo-Osnovi hidrotehnike
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Osnovi hidrotehnike >>>
30.05.2017
Građevinarstvo-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena - 30.05.2017 11:35 >>>
30.05.2017
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Komunalna hidrotehnika II
Rezultati završnog ispita iz predmeta Komunalna hidrotehnika II >>>
04.05.2017
Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije
Obavještenje o terminima kolokvijuma i odbrani dijelova elaborata - 04.05.2017 11:46 >>>
23.04.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije
Rezultati kolokvijuma 1 - April 2017 >>>