Obavještenja za predmete - Građevinski fakultet

Datum Naslov
20.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Zidane konstrukcije
Rezultati I kolokvijuma >>>
20.04.2018
Građevinarstvo-Engleski jezik
Termin popravnog kolokvijuma >>>
20.04.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Izmena termina_KOLOKVIJUM 2_2017-2018 >>>
20.04.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata
Rezultati popravnog kolokvijuma I_I termin_MKE_2017-2018 >>>
19.04.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Ispitivanje konstrukcija
Popravni I kolokvijum >>>
19.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Termin prvog kolokvijuma >>>
17.04.2018
Građevinarstvo-Engleski jezik
Rezultati kolokvijuma >>>
17.04.2018
Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije
Termin predavanja >>>
17.04.2018
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Rezultati prvog kolokvijuma sa ispravkom spiska 2 >>>
17.04.2018
Građevinarstvo-Matematika II
Drugi domaci zadatak >>>
17.04.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata
Rezultati kolokvijuma I_III dio_2017-2018 >>>
16.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Promjena termina predavanja >>>
16.04.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
BK2-predrok za studente u programu razmjene >>>
16.04.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
Raspored vježbanja i obaveza -16_04 >>>
16.04.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Čelični i spregnuti mostovi
Čelični i spregnuti mostovi_Rezultati prvog kolokvijuma >>>
15.04.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - geodezija - 2017/18 >>>
13.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija II
Rezultati I kolokvijuma i termin popravnog kolokvijuma >>>
12.04.2018
Građevinarstvo-Matematika II
Termin pregleda radova >>>
12.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Spregnute konstrukcije
Rezultati prvog kolokvijuma_Spregnute konstrukcije >>>
11.04.2018
Građevinarstvo-Matematika II
Popravni prvi kolokvijum >>>
11.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija I
REZULTATI I KOLOKVIJUMA I OBAVJESTENJE >>>
11.04.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
Nova objava - 11.04.2018 16:24 >>>
11.04.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
Novi termin za I kolokvijum >>>
11.04.2018
Građevinarstvo-Matematika II
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
10.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Odlaganje termina konsultacija >>>
10.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Odlaganje termina konsultacija >>>
10.04.2018
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Odlaganje termina konsultacija >>>
10.04.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Osmo predavanje - geodezija >>>
10.04.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Osmo predavanje - geodezija - zadaci >>>
10.04.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Ispitivanje konstrukcija
Termin I kolokvijum >>>
10.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Komunalna hidrotehnika
REZULTATI I KOLOKVIJUMA >>>
10.04.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Upravljanje projektima (k)
REZULTATI I KOLOKVIJUMA >>>
09.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Upravljanje projektima
Rezultati I kolokvijuma >>>
06.04.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Obavještenje o terminu popravnog prvog kolokvijuma >>>
05.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska fizika i instalacije
Rezultati kolokvijuma I >>>
05.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Energetska efikasnost
Kolokvijum I - rezultati >>>
05.04.2018
Građevinarstvo-Tehničko crtanje
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
05.04.2018
Građevinarstvo-Osnovi hidrotehnike
Rezultati I kolokvijuma >>>
05.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Zidane konstrukcije
Obavjestenje >>>
05.04.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Evidencija osvojenih bodova_POPRAVNI KOLOKVIJUM 1_SK2_2017-2018 >>>
04.04.2018
Građevinarstvo-Engleski jezik
Kolokvijum - termin >>>
03.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija II
Termini casova -promjena >>>
03.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija I
TERMIN - KOLOKVIJUM >>>
03.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Menadžment građevinske firme
Rezultati I kolokvijuma i termin popravnog I kolokvijuma >>>
02.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Termin i grupe za I kolokvijum >>>
02.04.2018
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidraulika podzemnih voda
Rezultati I testa i kolokvijuma - 02.04.2018 10:36 >>>
02.04.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Nova objava - 02.04.2018 21:44 >>>
01.04.2018
Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija
Rezultati kolokvijuma I >>>
01.04.2018
Građevinarstvo-Drvene konstrukcije
Termini odbrane trećeg i četvrtog grafičkog zadatka_Drvene konstrukcije >>>
31.03.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Rezultati prvog kolokvijuma - geodezija - 2017/18 >>>
31.03.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije
Rezultati prvog kolokvijuma_Spregnute konstrukcije >>>
30.03.2018
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Građenje i održavanje puteva
Rezultati I kolokvijuma >>>
30.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Zidane konstrukcije
Nova objava - 30.03.2018 12:10 >>>
29.03.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
BK2: Izmjena termina predaje POS R: >>>
29.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Materijal za vježbe >>>
29.03.2018
Građevinarstvo-Otpornost materijala II
Rezultati - Test 1 >>>
29.03.2018
Građevinarstvo-Otpornost materijala II
Termin ispita - Kolokvijum 1 >>>
29.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Mostovi
Rezultati I kolokvijma - 29.03.2018 20:06 >>>
28.03.2018
Građevinarstvo-Matematika II
Konsultacije >>>
28.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Komunalna hidrotehnika
I KOLOKVIJUM >>>
28.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
28.03.2018
Građevinarstvo-Tehničko crtanje
Termin konsultacija promijenjen >>>
26.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Upravljanje i tehnologija čvrstog otpada
Termini odbrane seminarskih radova >>>
26.03.2018
Građevinarstvo-Tehničko crtanje
Kolokvijum >>>
26.03.2018
Građevinarstvo-Osnovi hidrotehnike
II KOLOKVIJUM >>>
26.03.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
vejžbe BK 2-30.03 >>>
26.03.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
POPRAVNI KOLOKVIJUM 1_raspored polaganja_SK2_2017-2018 >>>
26.03.2018
Građevinarstvo-Osnovi mostova
Rezultati I kolokvijuma >>>
25.03.2018
Građevinarstvo-Matematika II
termin kolokvijuma i odbrane >>>
23.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Poslednje predavanje za prvi kolokvijum >>>
23.03.2018
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Građenje i održavanje puteva
Termin I kolokvijuma >>>
23.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Upravljanje projektima
Termin I kolokvijuma >>>
23.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Menadžment građevinske firme
Termin I kolokvijuma >>>
23.03.2018
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Upravljanje projektima (h)
Termin I kolokvijuma >>>
23.03.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Upravljanje projektima (k)
Termin I kolokvijuma >>>
23.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Menadžment u građevinarstvu
Termin I kolokvijuma >>>
23.03.2018
Građevinarstvo-Tehničko crtanje
Rezultati kolokvijuma >>>
22.03.2018
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Izvod iz literature za prvi kolokvijum >>>
22.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Otpornost materijala
Termin ispita - Kolokvijum 1 >>>
21.03.2018
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Termin prvog kolokvijuma >>>
21.03.2018
Građevinarstvo-Matematika II
Termin prvog kolokvijuma >>>
20.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Građevinski materijali
I KOLOKVIJUM >>>
20.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska fizika i instalacije
I KOLOKVIJUM >>>
20.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Elementi zgrada
I KOLOKVIJUM >>>
20.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Ekonomika u građevinarstvu
Promjena termina održavanja predavanja planiranih za 4.4.2018. >>>
20.03.2018
Građevinarstvo-Osnovi hidrotehnike
I KOLOKVIJUM >>>
20.03.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Rezultati_KOLOKVIJUM 1_Statika konstrukcija 2_2017-2018 >>>
19.03.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
vježbe BK2 >>>
19.03.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Sedmo predavanje geodezija >>>
19.03.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Sedmo predavanje - geodezija - zadaci >>>
19.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Dozvoljeni izvod iz literature za prvi kolokvijum >>>
19.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Termin prvog kolokvijuma >>>
18.03.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Predavanja_20.3.2018._Statika konstrukcija II >>>
18.03.2018
Građevinarstvo-Matematika II
Odbrana domaceg >>>
16.03.2018
Građevinarstvo-Otpornost materijala II
Termin prvog testa >>>
15.03.2018
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Gornji stroj željeznica
Nastava iz predmeta GORNJI STROJ ŽELJEZNICA >>>
14.03.2018
Građevinarstvo-Drvene konstrukcije
Termini odbrane prvog i drugog grafičkog zadatka_Drvene konstrukcije_četvrtak 15.03.2018. >>>
13.03.2018
Građevinarstvo-Tehničko crtanje
Prvi kolokvijum >>>
13.03.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Šesto predavanje geodezija >>>
13.03.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata
Rezultati kolokvijuma I_II dio_MKE_2017-2018 >>>
13.03.2018
Građevinarstvo-Drvene konstrukcije
Termini odbrane prvog i drugog grafičkog zadatka_Drvene konstrukcije_srijeda 14.03.2018. god. >>>
12.03.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Peto predavanje - geodezija >>>
12.03.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Peto predavanje - geodezija - zadaci >>>
12.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Termin predavanja >>>
12.03.2018
Građevinarstvo-Drvene konstrukcije
Termini odbrane prvog i drugog grafičkog zadatka_Drvene konstrukcije_utorak 13.03.2018. god. >>>
11.03.2018
Građevinarstvo-Drvene konstrukcije
Termini odbrane prvog i drugog grafičkog zadatka_Drvene konstrukcije_ponedjeljak 12.03.2018. god. >>>
09.03.2018
Građevinarstvo-Matematika II
Domaći zadatak 1 >>>
09.03.2018
Građevinarstvo-Osnovi hidrotehnike
Predavanja-slajdovi >>>
09.03.2018
Građevinarstvo-Osnovi hidrotehnike
Literatura >>>
09.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Komunalna hidrotehnika
Predavanja vodovod >>>
09.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Komunalna hidrotehnika
Predavanja kanalizacija >>>
08.03.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Nova objava - 08.03.2018 12:48 >>>
08.03.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Obavjestenje_nastava_SK II_2017-2018 >>>
08.03.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Termini konsultacija_V nedjelja nastave_2017-2018 >>>
08.03.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Plan rada_SK II_2017-2018 >>>
07.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Predavanje 3 i 4. za Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata i važeća podzakonska akta >>>
07.03.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata
Rezultati kolokvijuma I_I dio_MKE_2017-2018 >>>
07.03.2018
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Upravljanje projektima
Nadoknada predavanja petak 09.03. u 13.15h >>>
07.03.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
Pregled vjezbe (POS2,4/3) >>>
07.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija
Predaja 2. vjezbe >>>
06.03.2018
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Građenje i održavanje puteva
Građenje i održavanje puteva - termin predavanja 07.03.2018.god. >>>
05.03.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Raspored kolokvijuma_Statika konstrukcija II_2017-2018 >>>
05.03.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Raspored polaganja_KOLOKVIJUM 1_Statika konstrukcija 2_2017-2018 >>>
03.03.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
Korigovan pregled vjezbe BK2 (dispozicija) >>>
03.03.2018
Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija
Predaja 1.vjezbe iz PiGBK >>>
01.03.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
Izmjena rasporeda predaje vježbe POS 1 i POS 5-BK2 >>>
28.02.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Četvrto predavanje - geodezija >>>
28.02.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Četvrto predavanje - geodezija - zadaci >>>
28.02.2018
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Odlaganje konsultacija >>>
28.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Odlaganje termina konsultacija >>>
27.02.2018
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Planiranje i sistemi saobraćaja
Nova objava - 27.02.2018 13:08 >>>
27.02.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
Pregled vježbe (POS 1 i POS 5) >>>
27.02.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Treće predavanje - geodezija >>>
27.02.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Treće predavanje - geodezija - zadaci >>>
27.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Nadoknada casova predavanja >>>
27.02.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
Pregled vjezbe (dispozicija) >>>
27.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Nadoknada casova vježbi >>>
26.02.2018
Građevinarstvo-Engleski jezik
Prezentacije - rok za prijavu >>>
26.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Vježbe - Primjena racunara za UP, grupe i zadatak >>>
22.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Ekonomika u građevinarstvu
Obavješenje za predavanja >>>
22.02.2018
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Upravljanje projektima (h)
Termin predavanja >>>
22.02.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Upravljanje projektima (k)
Termin predavanja >>>
21.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Upravljanje projektima
Termin predavanja >>>
19.02.2018
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Upravljanje projektima (s)
Termin predavanja >>>
17.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Zakoni za I kolokvijum >>>
17.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Zakoni za II kolokvijum >>>
17.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Predavanja za prve dvije nedjelje >>>
16.02.2018
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Građenje i održavanje puteva
Termin predavanja >>>
16.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Menadžment građevinske firme
Termin predavanja >>>
16.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Menadžment u građevinarstvu
Termin predavanja >>>
15.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija
Informacije za studente i plan rada >>>
15.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Energetska efikasnost
Informacije za studente i plan rada >>>
13.02.2018
Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena
Nova objava - 13.02.2018 07:54 >>>
13.02.2018
Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena
Upustva za izradu grafickih zadataka - predloske >>>
13.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Sablon za sastav radnih brigada i trajanje aktivnosti >>>
13.02.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
Raspored studenata po grupama za vjezbe >>>
12.02.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Prvo predavanje - geodezija >>>
12.02.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Drugo predavanje - geodezija >>>
12.02.2018
Građevinarstvo-Geodezija
Drugo predavanje - geodezija - zadaci >>>
12.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Predavanja >>>
12.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Predavanja za drugi kolokvijum >>>
12.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Informacija i plan rada 2017-18 >>>
12.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
OGGM-Ispitna pitanja 2017/18 >>>
12.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Interesantni katalozi mehanizaciije >>>
12.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Informacija i plan rada 2017-18 >>>
12.02.2018
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Predavanja za prvi kolokvijum >>>
12.02.2018
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Informacija i plan rada 2017-18 >>>
12.02.2018
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Predavanja za drugi kolokvijum >>>
12.02.2018
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Interesantni katalozi mehanizacije >>>
12.02.2018
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
OTG-Ispitna pitanja 2017-18 >>>
12.02.2018
Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije
Raspored studenata po grupama - 12.02.2018 19:33 >>>
11.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Predavanja za prvi kolokvijum >>>
11.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Predavanja za prvi kolokvijum >>>
11.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Predavanja za drugi kolokvijum >>>
09.02.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Obavještenje_pocetak nastave SK II_2017/2018 >>>
09.02.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata
Pocetak nastave_predavanja_MKE_2017/2018 >>>
08.02.2018
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidrotehničke građevine
obavjestenje >>>
07.02.2018
Građevinarstvo-Primjena računara
Konačne ocjene >>>
06.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija II
Početak predavanja >>>
06.02.2018
Građevinarstvo-Fundiranje
Nova objava - 06.02.2018 16:07 >>>
06.02.2018
Građevinarstvo-Matematika III
Nova objava - 06.02.2018 22:44 >>>
05.02.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
Konačne ocjene nakon popravnog završnog BK1 >>>
04.02.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Posebna poglavlja iz metode konačnih elemenata
Zavrsni ispit_odbrana seminarskog rada 2017_2018 >>>
04.02.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Evidencija osvojenih bodova_POPRAVNI ZAVRSNI ISPIT_2017-2018 >>>
04.02.2018
Građevinarstvo-Engleski jezik
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
03.02.2018
Građevinarstvo-Fundiranje
Nova objava - 03.02.2018 13:54 >>>
02.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Rezultati popravnog zavrsnog >>>
02.02.2018
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Rezultati popravnog završnog ispita_Čelične konstrukcije >>>
02.02.2018
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Evidencija osvojenih poena nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena_Čelične konstrukcije >>>
02.02.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija
Rezultati popravnog završnog ispita_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija >>>
02.02.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija
Evidencija osvojenih poena nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija >>>
02.02.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje
Nova objava - 02.02.2018 20:18 >>>
01.02.2018
Građevinarstvo-Fundiranje
Rezultati popravnog kolokvijuma - 01.02.2018 10:35 >>>
01.02.2018
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
01.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Termin popravnog zavrsnog >>>
01.02.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Evidencija osvojenih bodova nakon ZAVRSNOG ISPITA >>>
01.02.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Nova objava - 01.02.2018 18:35 >>>
01.02.2018
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA >>>
01.02.2018
Menadžment u građevinarstvu-Nacrtna geometrija
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA >>>
31.01.2018
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Rezultati popravnog završnog ispita - inženjerska geodezija - 2017/18 >>>
31.01.2018
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Evidencija osvojenih poena - Inženjerska geodezija 2017/18 31.01.2018. >>>
31.01.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije
Osvojeni bodovi nakon popravnog završnog ispita i predlog ocjena >>>
31.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Pregled rezultata popravnog ispita i ukupnog broja bodova nakon popravnog ispita >>>
30.01.2018
Građevinarstvo-Primjena računara
Promijenjeni spisak ocjena >>>
30.01.2018
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Preliminarni spisak studenata sa obavezama ponovaca >>>
30.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Preliminarni spisak studenata sa obavezama ponovaca >>>
30.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Preliminarni spisak studenata sa obavezama ponovaca za 2017/18 >>>
29.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje
Rezultati nakon završnog ispita - osvojeni poeni i predlog ocjena >>>
29.01.2018
Građevinarstvo-Fundiranje
Nova objava - 29.01.2018 13:08 >>>
29.01.2018
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidraulika I
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA >>>
29.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata niskogradnje
REZULTATI NAKON POPRAVNOG ZAVRSNOG-JAN. 2018 >>>
29.01.2018
Građevinarstvo-Matematika III
Nova objava - 29.01.2018 18:18 >>>
28.01.2018
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Rezultati završnog ispita_Čelične konstrukcije >>>
28.01.2018
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Evidencija osvojenih poena nakon završnog ispita sa predlogom ocjena_Čelične konstrukcije >>>
28.01.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija
Rezultati završnog ispita_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija >>>
28.01.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija
Evidencija osvojenih poena nakon završnog ispita sa predlogom ocjena_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija >>>
27.01.2018
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Rezultati završnog ispita >>>
27.01.2018
Građevinarstvo-Primjena računara
Predlog ocjena >>>
26.01.2018
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Rezultati popravnih kolokvijuma i završnog ispita >>>
25.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Gradjevinska mehanika
Rezultati >>>
25.01.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači
Rezultati >>>
25.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Nacrtna geometrija
Rezultati završnog ispita iz Nacrtne geometrije >>>
25.01.2018
Građevinarstvo-Engleski jezik
Rezultati završnog ispita >>>
24.01.2018
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta
Rezultati kolokvijuma - 24.01.2018 08:54 >>>
24.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Rezultati zavrsnog >>>
23.01.2018
Građevinarstvo-Matematika I
Konacni rezultati ispita >>>
23.01.2018
Građevinarstvo-Fundiranje
Termin za pregled radova - 23.01.2018 22:44 >>>
23.01.2018
Građevinarstvo-Fundiranje
Rezultati testa i kolokvijuma - 23.01.2018 22:45 >>>
22.01.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje
Rezultati nakon zavrsnog ispita >>>
22.01.2018
Građevinarstvo-Primjena računara
Pregled radova >>>
22.01.2018
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Spisak studenata koji su pozvani na usmeni ispit sa terminima ispita_Čelične konstrukcije >>>
22.01.2018
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Rezultati drugog kolokvijuma_Čelične konstrukcije >>>
22.01.2018
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Evidencija osvojenih poena sa predlogom ocjena_Čelične konstrukcije >>>
22.01.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
rezultati završni ispit BK1 >>>
21.01.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija
Rezultati drugog kolokvijuma - Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija >>>
21.01.2018
Građevinarstvo-Primjena računara
Rezultati poslije popravnog kolokvijuma >>>
20.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Geotehnika u građevinarstvu
Rezultati popravnog kolokvijuma - 20.01.2018 16:11 >>>
19.01.2018
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Rezultati II kolokvijuma >>>
18.01.2018
Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena
Graficki radovi - predloske >>>
18.01.2018
Građevinarstvo-Fundiranje
Graficki radovi - predloske >>>
18.01.2018
Građevinarstvo-Matematika I
usmeni ispit >>>
18.01.2018
Građevinarstvo-Matematika I
rezultati popravnog zavrsnog >>>
17.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Rezultati zavrsnog ispita i pregled ukupnih bodova sa predlogom ocjene. >>>
16.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Zavrsni Matematika >>>
16.01.2018
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Rezultati završnog ispita - inženjerska geodezija - 2017/18 >>>
15.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Rezultati popravnih kolokvijuma i prgled osvojenih bodova prije zavrsnog ispita >>>
15.01.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje
Rezultati II kolokvijuma >>>
14.01.2018
Građevinarstvo-Matematika I
Rezultati zavrsnog ispita >>>
13.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Geotehnika u građevinarstvu
Rezultati kolokvijuma - Geotehnika u građevinarstvu >>>
13.01.2018
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidraulika I
Rezultati II kolokvijuma i termini završnih ispita >>>
13.01.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Evidencija osvojenih bodova nakon POPRAVNOG KOLOKVIJUMA 2 >>>
12.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Rezultati popravnih zadataka >>>
12.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Nova objava - 12.01.2018 15:08 >>>
11.01.2018
Građevinarstvo-Geologija
Evidencija osvojenih poena >>>
10.01.2018
Građevinarstvo-Primjena računara
Termin za polaganje popravnog kolokvijuma >>>
09.01.2018
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Tabelarni pregled poena osvojenih tokom semestra >>>
08.01.2018
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
bodovi stečeni u toku semestra >>>
07.01.2018
Građevinarstvo-Matematika I
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
05.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje
Zadatak za seminarski rad - završni ispit >>>
05.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje
Predavanja I i II 2017/18 >>>
05.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje
Predavanje IV >>>
05.01.2018
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje
Predavanje V >>>
04.01.2018
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači
Rezultati >>>
04.01.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Dodatni termin konsultacija - priprema za popravni kolokvijum 2 >>>
04.01.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Evidencija osvojenih bodova nakon kolokvijuma 2 >>>
04.01.2018
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Nova objava - 04.01.2018 13:16 >>>
02.01.2018
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
02.01.2018
Građevinarstvo-Uvod u građevinarstvo
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
29.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Rezultati drugog kolokvijuma i pregled ukupno osvojenih bodova >>>
28.12.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Popravni kolokvijum >>>
28.12.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Konačni rezultati poslije II kolokvijuma >>>
28.12.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Rezultati testa br. 2 >>>
27.12.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije
Rezultati nakon završnog ispita - predlog ocjena >>>
26.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - inženjerska geodezija - 2017/18 >>>
26.12.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači
Termini ispita >>>
26.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Evidencija osvojenih poena - Inženjerska geodezija 2017/18 >>>
26.12.2017
Građevinarstvo-Geologija
Rezultati II testa i kolokvijuma >>>
26.12.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
26.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Spisak ispitnih pitanja - Inženjerska geodezija >>>
25.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
TERMIN DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
25.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Dvanaesto predavanje - Inženjerska geodezija >>>
24.12.2017
Građevinarstvo-Matematika I
Pregled radova >>>
24.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje
Rezultati drugog kolokvijuma - 24.12.2017 20:11 >>>
24.12.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Termini odbrane sedmog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije >>>
23.12.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Dodatni termini konsultacija >>>
22.12.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije
Rezultati kolokvijuma II - osvojeni poeni prije završnog ispita >>>
22.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Rezultati drugog kolokvijuma - inženjerska geodezija 2017/18 >>>
21.12.2017
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
Rezultati II kolokvijuma >>>
20.12.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Termin konsultacija >>>
20.12.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Zadaci za vježbu ER >>>
20.12.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Termin drugog testa >>>
20.12.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Izmjena termina kosultacija >>>
20.12.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje
raspored obaveza i ispita iz predmeta AP >>>
19.12.2017
Građevinarstvo-Engleski jezik
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
19.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Popravni prvi kolokvijum >>>
19.12.2017
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidraulika I
REZULTATI I KOLOKVIJUMA >>>
19.12.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Rezultati I kolokvijuma >>>
18.12.2017
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
18.12.2017
Građevinarstvo-Aseizmičko planiranje i projektovanje
Raspored ispita II kolokvijuma >>>
18.12.2017
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Termin drugog kolokvijuma >>>
18.12.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Raspored polaganja_KOLOKVIJUM 2_2017-2018 >>>
18.12.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
TERMINI polaganja_KOLOKVIJUM 2_2017-2018 >>>
18.12.2017
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Zaštita i kvalitet voda
Rezultati II testa i kolokvijuma >>>
17.12.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Termini odbrane šestog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije >>>
16.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Jedanaesto predavanje Inženjerska geodezija >>>
15.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Pregled osvojenih bodova na zadacima (1-9) >>>
13.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Predavanja i vjezbe br. 12 >>>
13.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Dozvoljeni izvod iz literature za PRVI kolokvijum >>>
12.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Predavanja i vjezbe br. 10. i 11. >>>
12.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Pregled osvojenih bodova na testovima (1-4) i zadacima (1-8) >>>
12.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice
Raspored kolokvijuma i zavrsnih ispita >>>
12.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Putevi i željezničke pruge
Raspored kolokvijuma i zavrsnih ispita >>>
12.12.2017
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
Termini kolokvijumi >>>
12.12.2017
Građevinarstvo-Građevinski materijali
Termin predavanja >>>
12.12.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Rezultati prvog kolokvijuma_Čelične konstrukcije >>>
11.12.2017
Građevinarstvo-Fizika
Termin održavanja II kolokvijuma >>>
11.12.2017
Građevinarstvo-Engleski jezik
Termin za popravni kolokvijum >>>
10.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Popravni kolokvijum >>>
09.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Deseto predavanje Inženjerska geodezija >>>
07.12.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Evidencija osvojenih bodova nakon POPRAVNOG KOLOKVIJUMA 1 >>>
06.12.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Raspored vježbi iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I za radnu nedelju od 04.-08. Decembra 2017 >>>
06.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Predavanja i vjezbe br. 9. >>>
06.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Pregled osvojenih bodova na zadacima (1-7) >>>
05.12.2017
Građevinarstvo-Matematika I
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
04.12.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Deveto predavanje - Inženjerska geodezija >>>
04.12.2017
Građevinarstvo-Ekonomika
Termin kolokvijuma i završnog ispita >>>
03.12.2017
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Nova objava - 03.12.2017 15:29 >>>
02.12.2017
Građevinarstvo-Matematika I
Pregled radova prvog kolokvijuma >>>
30.11.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje
Rezultati I kolokvijuma >>>
30.11.2017
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Drugi kolokvijum >>>
30.11.2017
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Termin popravnog kolokvijuma Nacrtna geometrija >>>
30.11.2017
Građevinarstvo-Uvod u građevinarstvo
Drugi kolokvijum >>>
30.11.2017
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Ljepota geometrije >>>
28.11.2017
Građevinarstvo-Geologija
Rezultati I testa i kolokvijuma - 28.11.2017 10:59 >>>
28.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
prvi kolokvijum >>>
28.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - inženjerska geodezija - 2017/18 >>>
27.11.2017
Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije
>>>
27.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje
Tehnologija građenja objekata visokogradnje - Rezulati prvog kolokvijuma >>>
27.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Predavanja i vjezbe br. 8. >>>
27.11.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Raspored polaganja_POPRAVNI KOLOKVIJUM 1_Statika konstrukcija I >>>
27.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Osmo predavanje Inženjerska geodezija >>>
27.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Osmo predavanje - vježba Inženjerska geodezija >>>
24.11.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Evidencija osvojenih bodova nakon kolokvijuma 1 >>>
24.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Pregled osvojenih bodova na zadacima, prvom kolokvijumu i ukupno >>>
24.11.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači
Kolokvijum 1 >>>
23.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice
Odlaganje casova planiranih za 24.11. >>>
23.11.2017
Građevinarstvo-Engleski jezik
Rezultati kolokvijuma >>>
22.11.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
21.11.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Termini odbrane četvrtog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije >>>
20.11.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije
Rezultati kolokvijuma I - 20.11.2017 08:32 >>>
20.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Sedmo predavanje inženjerska geodezija >>>
20.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Sedmo predavanje - inženjerska geodezija - vježba >>>
20.11.2017
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
rezultati popravnog prvog kolokvijuma BK1- 20.11.2017 09:32 >>>
20.11.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje
Nova objava - 20.11.2017 11:29 >>>
19.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice
Datum održavanja kolokvijuma i ispita >>>
19.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Putevi i željezničke pruge
Datumi održavanja kolokvijuma i ispita >>>
19.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga
Termini održavanja predavanja i vježbi >>>
16.11.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Termin prvog kolokvijuma >>>
16.11.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Primjeri kolokvijuma Excel >>>
16.11.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Filterisanje podatak Excel >>>
15.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata niskogradnje
Termin predavanja i vjezbi >>>
15.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Marketing u građevinarstvu
Nadoknada predavanja >>>
14.11.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Predavanja >>>
14.11.2017
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Rezultati I kolokvijuma >>>
14.11.2017
Građevinarstvo-Uvod u građevinarstvo
Termin I kolokvijuma >>>
14.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Pregled osvojenih bodova na testovima i zadacima >>>
13.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Šesto predavanje inženjerska geodezija >>>
11.11.2017
Građevinarstvo-Engleski jezik
Termin za kolokvijum >>>
09.11.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Rezultati prvog kolokvijuma - inženjerska geodezija - 2017/18 >>>
09.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Gradjevinska mehanika
Termin Kolokvijuma 1 >>>
09.11.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači
Termin Kolokvijuma 1 >>>
09.11.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Termini odbrane trećeg grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije >>>
09.11.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Raspored polaganja_KOLOKVIJUM 1 >>>
09.11.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Dodatni termini konsultacija pred kolokvijum 1 >>>
08.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Geotehnika u građevinarstvu
Geotehnika u gradjevinarstvu - materijali za dio Mehanika tla i Fundiranje >>>
08.11.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Rezultati testa br. 1 >>>
06.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice
I KOLOKVIJUM >>>
06.11.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Termin predavanja u VII nastavnoj nedjelji >>>
06.11.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Statika Konstrukcija I raspored predavanja i vježbi (06.11.-11.11.2017) 06.11.2017 19:59 >>>
01.11.2017
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Zaštita i kvalitet voda
Rezultati I testa i kolokvijuma >>>
01.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Predavanja i vježbe za prvi kolokvijum >>>
01.11.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
Postignuti bodovi na testovima (1. i 2.), zadacima (1.-3.) i ukupno do sada usvojeni broj bodova >>>
01.11.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Termini odbrane drugog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije >>>
01.11.2017
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
rezultati I kolokvijum - 01.11.2017 19:41 >>>
01.11.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Izmjena termina konsultacija, petak 3.11.2017 >>>
31.10.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Obavještenje_Test br.1 >>>
29.10.2017
Građevinarstvo-Fizika
TERMIN I KOLOKVIJUM >>>
28.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Peto predavanje - Inženjerska geodezija >>>
28.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Prvo predavanje - Inženjerska geodezija >>>
28.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Drugo predavanje - Inženjerska geodezija >>>
28.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Treće predavanje - Inženjerska geodezija >>>
28.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Četvrto predavanje - Inženjerska geodezija >>>
28.10.2017
Građevinarstvo-Aseizmičko planiranje i projektovanje
Raspored ispita I kolokvijuma >>>
25.10.2017
Građevinarstvo-Uvod u građevinarstvo
Ispitna pitanja I kolokvijum - 25.10.2017 20:21 >>>
24.10.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Slajdovi_SK1_Predavanja 2017-2018 >>>
24.10.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Informacija za studente i plan rada 2017-2018 >>>
23.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija
Predavanja inženjerska geodezija >>>
17.10.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Termini odbrane prvog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije >>>
16.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga
Termin predavanja i vjezbi >>>
16.10.2017
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Regulacija vodotoka
Termin predavanja >>>
14.10.2017
Građevinarstvo-Nacrtna geometrija
Termin konsultacija - 14.10.2017 15:00 >>>
13.10.2017
Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu
RASPORED NASTAVE >>>
13.10.2017
Menadžment u građevinarstvu-Marketing u građevinarstvu
Obavjestenje-Termin predavanja >>>
12.10.2017
Građevinarstvo-Fundiranje
Termini za predaju grafickih radova i termini konsultacija - 12.10.2017 09:40 >>>
12.10.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Brojni sistemi >>>
12.10.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Rad sa fajlovima >>>
12.10.2017
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Nastava u studijskoj 2017/2018 godini >>>
11.10.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Termin održavanja vježbi >>>
10.10.2017
Menadžment u građevinarstvu-Betonske konstrukcije
Obavjestenje-termin predavanja >>>
09.10.2017
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Kolovozne konstrukcije
Obavjestenje-vježbe >>>
09.10.2017
Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice
Obavjestenje-predavanja i vježbe >>>
06.10.2017
Građevinarstvo-Fundiranje
Konacan spisak grupa - 06.10.2017 14:58 >>>
04.10.2017
Građevinarstvo-Fundiranje
Upustva za izradu grafickih zadataka - 04.10.2017 09:40 >>>
02.10.2017
Građevinarstvo-Fundiranje
Preliminarni spisak grupa - 02.10.2017 16:22 >>>
01.10.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije
Prethodno napregnute konstrukcije - Predavanja PI, PII, PIII, PIV, PV, PVI, PVII, PVIII >>>
29.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Betonske konstrukcije
Vanredni termin predavanja -02.10.2017. >>>
27.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Početak nastave u studijskoj 2017.-2018. godini >>>
26.09.2017
Građevinarstvo-Aseizmičko planiranje i projektovanje
Informacije za studente i plan rada za APP 2017-18 >>>
26.09.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje
Informacija za studente i plan rada za AP 2017-18 >>>
26.09.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Obavještenje o organizaciji nastave >>>
26.09.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
ECTS katalog >>>
25.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Metalne konstrukcije
MK - MNG - Informacija za studente i plan rada - 2017/18 - 25.09.2017 13:19 >>>
25.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Metalne konstrukcije
MK - MNG - Semestarski rad - 2017/18 - 25.09.2017 13:22 >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta
Predavanje 2 - Geoloske osnove i geotehnicke podloge za sanaciju klizista >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta
Predavanje 6 -Seizmicka dejstva i stabilnost kosina i klizista >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta
Predavanje 8 - Stabilnost kamenih kosina.Odroni >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 2 - Zbijanje, vibriranje i injektiranje >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 03 - Modifikacija i stabilizacija tla primjenom kreca, cementa i leteceg pepela >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 04 - Zamjena tla. Sljuncani sipovi. >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 05 - Mlazno injektiranje >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 06 - Skracenje vremena konsolidacije. Predopterecenje i drenovi. >>>
23.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 9 - Poboljsanje stijenskih masa. Injektiranje >>>
22.09.2017
Građevinarstvo-Fundiranje
Nova objava - 22.09.2017 11:10 >>>
22.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 01 - Uvod.Sleganje i dozvoljena sleganja. Poboljsanje tla i stijena >>>
22.09.2017
Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta
Predavanje 1 - Uvod. Podjela klizista. Elementi klizista. >>>
19.09.2017
Građevinarstvo-Matematika I
Reyultati iy avgustovskog roka >>>
19.09.2017
Građevinarstvo-Matematika II
Rezultati iz avgustovskog roka >>>
18.09.2017
Građevinarstvo-Osnovi mostova
Rezultati Osnove mostova-septembar 2017 >>>
18.09.2017
Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena
Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 11.09.2017. god. >>>
17.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Evidencija osvojenih poena i predlog ocjene_septembar 2017 >>>
17.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Evidencija osvojenih poena i predlog ocjene_septembar 2017 >>>
16.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Raspored polaganja usmenog dijela ipita >>>
15.09.2017
Građevinarstvo-Matematika II
Rezultati >>>
15.09.2017
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
Rezultati septembarski rok BK2 >>>
15.09.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala II
Rezultati >>>
14.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Predlog zakljucnih ocjena_Septembar 2017 >>>
14.09.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Rezultati prvog kolokvijuma_Čelične konstrukcije_avgustovski rok >>>
14.09.2017
Građevinarstvo-Čelične konstrukcije
Rezultati drugog kolokvijuma_Čelične konstrukcije_avgustovski rok >>>
14.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Matematika
Rezultati dodatnog ispitnog roka >>>
14.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Dodatni termin usmenog dijela zavrsnog ispita >>>
12.09.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Termin usmenog ispita >>>
12.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Termin usmenog ispita >>>
12.09.2017
Građevinarstvo-Primjena računara
Predlog ocjena u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Raspored polaganja usmenog dijela ispita_Statika konstrukcija 1 >>>
11.09.2017
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I
Rezultati BK1 -septembarski rok >>>
09.09.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači
Građevinarstvo - Površinski nosači >>>
08.09.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Broj bodova i predlog konacne ocjene nakon avgustovskog roka >>>
08.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Osvojeni bodovi i predlog ocjene nakon popravnog ispita (avgustovski rok) >>>
08.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Osvojeni bodovi i predlog ocjene nakon popravnog ispita (avgustovski rok) >>>
07.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Termin usmenog dijela ispita >>>
07.09.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Nova objava - 07.09.2017 14:06 >>>
06.09.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Rezultati popravnog kolokvijuma 2 u dodatnom roku >>>
04.09.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala I
Rezultati popravnih kolokvijuma u dodatnom roku >>>
03.09.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Dopunjena tabela rezultata testa i predloga ocjene >>>
03.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Rezultati popravnog kolokvijuma i testa (avgustovski rok) >>>
02.09.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Rezultati popravnog kolokvijuma i testa (avgustovski rok) >>>
01.09.2017
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Rezultati popravnih kolokvijuma i predlog ocjene >>>
31.08.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija I
Izmjena termina konsultacija >>>
31.08.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Izmjena termina konsultacija >>>
30.08.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Raniji termin za polaganje usmenog dijela ispita >>>
30.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Raniji termin polaganja usmenog ispita >>>
29.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Rezultati popravnog kolokvijuma- avgustovski rok i osvojeni bodovi >>>
23.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Međunarodne tenderske procedure
OBAVEŠTENJE:Promjena termina polaganja ispita u avgustovskom roku 2017. >>>
23.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Procjena vrijednosti nekretnina
OBAVEŠTENJE:Promjena termina polaganja ispita u avgustovskom roku 2017. >>>
23.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje organizacije građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata
OBAVEŠTENJE:Promjena termina polaganja ispita u avgustovskom roku 2017. >>>
09.08.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Način i raspored polaganja ispita u avgustu >>>
09.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Način i raspored polaganja ispita u avgustu >>>
09.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Način i raspored polaganja ispita u avgustu >>>
09.08.2017
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Način i raspored polaganja ispita u avgustu >>>
28.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Spregnute konstrukcije
Spregnute konstrukcije_Prijedlog zaključnih ocjena - 28.06.2017 13:37 >>>
28.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Čelični i spregnuti mostovi
Čelični i spregnuti mostovi_Prijedlog zaključnih ocjena - 28.06.2017 13:45 >>>
28.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija
Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija_Prijedlog zaključnih ocjena - 28.06.2017 13:49 >>>
28.06.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Zakljucne ocjene_STATIKA KONSTRUKCIJA II_2016-2017 - 28.06.2017 13:53 >>>
28.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata
Zakljucne ocjene_METOD KONACNIH ELEMENATA_2016-2017 - 28.06.2017 13:56 >>>
28.06.2017
Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena
Nova objava - 28.06.2017 15:01 >>>
28.06.2017
Građevinarstvo-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 28.06.2017 19:14 >>>
28.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - konacan pregled poena i predlog ocjena - 28.06.2017 22:39 >>>
28.06.2017
Građevinarstvo-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - konacan pregled poena i predlog ocjena - 28.06.2017 22:44 >>>
27.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Osvojeni bodovi i predlog ocjene nakon popravnog ispita >>>
27.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije
Predlog zaključnih ocjena >>>
27.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Otpornost materijala
Predlog zaključnih ocena - Menadzment u građevinarstvu >>>
27.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Broj bodova i predlog ocjene nakon popravnog ispita >>>
27.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Dodatne konsultacije za popravni ispit >>>
27.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Dodatne konsultacije za popravni ispit >>>
27.06.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala II
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
26.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Rezultati testa na popravnom ispitu >>>
26.06.2017
Građevinarstvo-Statika konstrukcija II
Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita - 26.06.2017 14:15 >>>
25.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Osvojeni broj bodova i predlog ocjene nakon popravnog ispita >>>
24.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska fizika i instalacije
Građevinska fizika i instalacije - Rezultati i predlog ocjena >>>
23.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Čelični i spregnuti mostovi
Čelični i spregnuti mostovi_Broj osvojenih poena nakon završnog ispita >>>
23.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Spregnute konstrukcije
Spregnute konstrukcije_Broj osvojenih poena nakon popravnog završnog ispita sa prijedlogom ocjena >>>
23.06.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala II
Rezultati popravnih kolokvijuma i Završnog ispita >>>
21.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Djelimicni rezultati popravnog ispita >>>
21.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Usmeni dio popravnog ispita za studente iz druge grupe >>>
21.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Drugi dio djelimicnih rezultata popravnog ispita >>>
20.06.2017
Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena
Nova objava - 20.06.2017 10:32 >>>
20.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Ispravka broja bodova i predloga ocjene >>>
20.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Popravni ispit >>>
20.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije
Rezultati kolokvijuma 2 - Jun 2017 >>>
20.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije
Presjek stanja - Jun 2017. >>>
20.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Spregnute konstrukcije
Spregnute konstrukcije_Broj osvojenih poena nakon završnog ispita sa prijedlogom ocjena >>>
19.06.2017
Građevinarstvo-Osnovi hidrotehnike
Rezultati završnog ispita iz predmeta Osnovi hidrotehnike >>>
19.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Rezultati završnog ispita i predlog ocjene >>>
19.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Komunalna hidrotehnika
Rezultati završnog ispita iz predmeta Komunalna hidrotehnika >>>
19.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Predlog ocjene prije popravnog ispita (sa prisustvom i ocjenom seminarskog rada) >>>
17.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima
Rezultati završnog ispita, broj bodova i predlog ocjene >>>
16.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa
Rezultati završnog ispita, broj bodova i predlog ocjene >>>
16.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Čelični i spregnuti mostovi
Ukupan broj bodova prije završnog ispita sa prijedlogom ocjena >>>
15.06.2017
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidrotehničke građevine
Rezultati završnog ispita iz predmeta Hidrotehničke gradjevine >>>
15.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
15.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija
Pregled osvojenih bodova prije zavrsnog ispita >>>
14.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija
Rezultati nakon popravnog drugog kolokvijuma sa prijedlogom ocjena >>>
14.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Ispravljeni rezultati popravnog kolokvijuma >>>
14.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Djelimični rezultati završnog ispita >>>
14.06.2017
Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja
Broj bodova i predlog ocjene nakon zavrsnog ispita (bez bodova prisustva i seminarskog rada) >>>
13.06.2017
Građevinarstvo-Otpornost materijala II
Rezultati kolokvijuma II >>>
13.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 13.06.2017 17:15 >>>
09.06.2017
Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije
Nova objava - 09.06.2017 15:07 >>>
08.06.2017
Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije
Nova objava - 08.06.2017 19:11 >>>
07.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 07.06.2017 17:00 >>>
07.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Energetska efikasnost zgrada
Seminarski radovi - spisak zadatih tema >>>
07.06.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija
Rezultati drugog kolokvijuma sa prijedlogom ocjena >>>
05.06.2017
Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije
Rezultai popravnog kolokvijuma iz TiPK >>>
05.06.2017
Građevinarstvo-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 05.06.2017 16:04 >>>
01.06.2017
Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena - 01.06.2017 13:29 >>>
31.05.2017
Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II
Betonske konstrukcije 2- rezultati II kolokvijum >>>
31.05.2017
Građevinarstvo-Osnovi hidrotehnike
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Osnovi hidrotehnike >>>
30.05.2017
Građevinarstvo-Drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena - 30.05.2017 11:35 >>>
30.05.2017
Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Komunalna hidrotehnika II
Rezultati završnog ispita iz predmeta Komunalna hidrotehnika II >>>
04.05.2017
Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije
Obavještenje o terminima kolokvijuma i odbrani dijelova elaborata - 04.05.2017 11:46 >>>
23.04.2017
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije
Rezultati kolokvijuma 1 - April 2017 >>>