Obavještenja za predmete - Prirodno-matematički fakultet

Datum Naslov
25.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema
ECTS katalog >>>
25.09.2017
Matematika > modul: Teorijska matematika-Jednačine matematičke fizike
Nova objava - 25.09.2017 18:10 >>>
25.09.2017
Matematika-Engleski jezik 1
Nova objava - 25.09.2017 19:29 >>>
25.09.2017
Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1
Nova objava - 25.09.2017 19:30 >>>
24.09.2017
Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema
Nova objava - 24.09.2017 10:41 >>>
24.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Distribuirani računarski sistemi
Nova objava - 24.09.2017 10:45 >>>
24.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Mobilne i bežične komunikacije
Nova objava - 24.09.2017 10:51 >>>
24.09.2017
Matematika i računarske nauke-Računarske mreže
Nova objava - 24.09.2017 11:01 >>>
24.09.2017
Matematika-Računari i programiranje
Grupe za vjezbe >>>
24.09.2017
Matematika i računarske nauke-Računari i programiranje
Grupe za vjezbe >>>
24.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Programiranje I
Plan rada (prikacen je jedan fajl) >>>
24.09.2017
Računarske nauke-Programiranje I
Prog1 predavanja, prikacena je skripta >>>
24.09.2017
Matematika-Računari i programiranje
Racunari i programiranje predavanja, prikacena je skripta >>>
24.09.2017
Matematika-Računari i programiranje
Plan rada (prikacen je jedan fajl) >>>
24.09.2017
Fizika-Elektromagnetizam
Plan rada - 24.09.2017 22:00 >>>
22.09.2017
Biologija-Anatomija i morfologija biljaka
POCETAK NASTAVE U STUDIJSKOJ 2017/18 GODINI >>>
22.09.2017
Biologija-Fiziologija biljaka
POCETAK NASTAVE U STUDIJSKOJ 2017/18 GODINI >>>
18.09.2017
Biologija-Fiziologija biljaka
EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON DODATNOG AVGUSTOVSKOG ROKA >>>
17.09.2017
Računarske nauke-Analiza 2
Rezultati polaganja u dodatnom ispitnom roku >>>
17.09.2017
Biologija-Alge, gljive i lišajevi
Rezultati avgustovskog roka - 17.09.2017 19:38 >>>
17.09.2017
Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi
Резултати испита у додатном (августовском) року >>>
16.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Distribuirani računarski sistemi
Резултати испита у додатном (августовском) року >>>
16.09.2017
Matematika-Analiza 2
Dodatni rok >>>
16.09.2017
Matematika i računarske nauke-Analiza 2
Dodatni rok >>>
15.09.2017
Fizika-Analiza I
Rezultati dodatnog ispitnog roka >>>
15.09.2017
Biologija-Organska hemija
Rezultati zavrsnog ispita i popravnih kolokvijuma iz Organske hemije za studente BIOLOGIJE (avgustovski rok) >>>
15.09.2017
Matematika-Teorija vjerovatnoće
Evidencija, jun i septembar >>>
15.09.2017
Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće
Evidencija, jun i septembar >>>
15.09.2017
Matematika-Statistika
Evidencija, septembar >>>
15.09.2017
Matematika i računarske nauke-Statistika
Evidencija, septembar >>>
14.09.2017
Matematika i računarske nauke-Mjera i integral
Dodatni rok >>>
14.09.2017
Matematika-Mjera i integral
Dodatni rok >>>
14.09.2017
Računarske nauke-Principi programiranja
Predlog ocjena >>>
14.09.2017
Računarske nauke-Programski prevodioci
Preliminarni rezultati ispita (smjerovi B. C, D) >>>
14.09.2017
Matematika-Diferencijalne jednačine
Rezultati u dodatnom roku i predlog ocjena >>>
14.09.2017
Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine
Rezultati u dodatnom roku i predlog ocjena >>>
14.09.2017
Računarske nauke-Diferencijalne jednačine
Rezultati u dodatnom roku i predlog ocjena >>>
14.09.2017
Fizika-Diferencijalne jednačine
Rezultati u dodatnom roku i predlog ocjena >>>
14.09.2017
Matematika-Uvod u geometriju
Konačni rezultati >>>
14.09.2017
Fizika-Analiza I
Pregled radova >>>
14.09.2017
Biologija-Anatomija i morfologija biljaka
EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON DODATNOG AVGUSTOVSKOG ROKA >>>
13.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema
Rezultati polaganja u avgustovskom roku >>>
13.09.2017
Računarske nauke-Principi programiranja
Dopunski rok >>>
13.09.2017
Matematika-Diferencijalne jednačine
Nova objava - 13.09.2017 10:58 >>>
13.09.2017
Fizika-Diferencijalne jednačine
Raspored polaganja u dodatnom roku >>>
13.09.2017
Računarske nauke-Diferencijalne jednačine
Raspored polaganja u dodatnom roku >>>
13.09.2017
Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine
Raspored polaganja u dodatnom roku >>>
13.09.2017
Biologija-Fizika
Rezultati ispita iz fizike- 13.09.2017 12:08 >>>
13.09.2017
Fizika-Metodika nastave fizike I
Rezultati pismenog ispita iz Metodike I - 13.09.2017 12:38 >>>
13.09.2017
Računarske nauke-Numerička analiza
Rezultati avgustovskog roka >>>
13.09.2017
Matematika-Uvod u geometriju
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
13.09.2017
Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema
Rezultati polaganja u avgustovskom roku >>>
13.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV
Rezultati >>>
13.09.2017
Matematika-Uvod u matematičku logiku
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
13.09.2017
Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku
Rezultati >>>
13.09.2017
Matematika-Algebra 1
Ocjene >>>
13.09.2017
Matematika i računarske nauke-Algebra 1
Ocjene >>>
12.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II
Rezultati septembarskog roka >>>
12.09.2017
Matematika-Analiza 2
Analitička geometrija- rezultati ispita u dodatnom roku >>>
11.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika III
Rezultati u dodatnom roku >>>
11.09.2017
Računarske nauke-Periferije i interfejsi
Резултати испита у додатном (августовском) року >>>
11.09.2017
Matematika-Diskretna matematika
Rezultati ispita u dodatnom roku >>>
11.09.2017
Računarske nauke-Analiza 2
Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku >>>
10.09.2017
Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje
Rezultati avg. roka >>>
10.09.2017
Računarske nauke-Algebra
Nova objava - 10.09.2017 14:25 >>>
10.09.2017
Matematika-Algebra 2
Nova objava - 10.09.2017 14:31 >>>
10.09.2017
Matematika i računarske nauke-Algebra 2
Nova objava - 10.09.2017 14:33 >>>
10.09.2017
Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I
Rezultati avgustovskog roka - 10.09.2017 15:20 >>>
10.09.2017
Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II
Rezultati avgustovskog roka - 10.09.2017 15:22 >>>
10.09.2017
Matematika-Analiza 3
Nova objava - 10.09.2017 17:20 >>>
10.09.2017
Matematika-Analiza 4
Nova objava - 10.09.2017 17:22 >>>
10.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka
Preliminarni rezultati ispita >>>
10.09.2017
Računarske nauke-Strukture podataka
Preliminarni rezultati ispita >>>
10.09.2017
Matematika-Linearna algebra 2
Nova objava - 10.09.2017 20:26 >>>
10.09.2017
Matematika-Linearna algebra 1
Zbirni rezultati i ocjene >>>
09.09.2017
Matematika-Analiza 1
Dodatnom roku >>>
09.09.2017
Matematika i računarske nauke-Analiza 1
Rezultati popravnog roka >>>
09.09.2017
Matematika-Analiza 2
Dodatni rok >>>
09.09.2017
Matematika i računarske nauke-Analiza 2
Dodatni rok >>>
09.09.2017
Biologija-ekologija-Biocenologija
Rezultati avgustovskog roka - 09.09.2017 15:54 >>>
09.09.2017
Biologija-Hidrobiologija
Rezultati avgustovskog roka - 09.09.2017 15:58 >>>
09.09.2017
Računarske nauke-Diskretna matematika 2
августовски рок - евиденција поена и предлог оцјена >>>
09.09.2017
Biologija-ekologija-Ekofiziologija
Ekologija biljaka I i II - rezultati avgustovskog roka >>>
08.09.2017
Računarske nauke-Algebra
Nova objava - 08.09.2017 11:17 >>>
08.09.2017
Računarske nauke-Analiza 1
Rezultati polaganja u dodatnom ispitnom roku >>>
07.09.2017
Matematika-Uvod u geometriju
Datum završnog ispita - 07.09.2017 00:51 >>>
07.09.2017
Matematika-Analiza 4
Nova objava - 07.09.2017 11:16 >>>
07.09.2017
Matematika-Funkcionalna analiza
Dodatni rok >>>
07.09.2017
Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza
Dodatni rok >>>
06.09.2017
Matematika-Teorija vjerovatnoće
Konsultacije >>>
06.09.2017
Matematika-Statistika
Konsultacije >>>
06.09.2017
Matematika-Analiza 3
Nova objava - 06.09.2017 11:29 >>>
06.09.2017
Matematika-Algebarska topologija
Nova objava - 06.09.2017 14:34 >>>
06.09.2017
Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju
Nova objava - 06.09.2017 14:38 >>>
06.09.2017
Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju
Nova objava - 06.09.2017 14:41 >>>
06.09.2017
Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije
Резултати испита у додатном (августовском) року >>>
06.09.2017
Matematika-Analiza 1
Dodatni rok >>>
06.09.2017
Matematika i računarske nauke-Računarske mreže
Резултати испита у додатном (августовском) року >>>
06.09.2017
Matematika i računarske nauke-Analiza 1
Dodatni rok >>>
05.09.2017
Fizika-Fizička mehanika
Rezultati I i II kolokvijuma >>>
05.09.2017
Biologija-Fizika
Ispit iz Fizike 5.09.2017 12:01 >>>
05.09.2017
Matematika-Parcijalne jednačine
Dodatni rok >>>
05.09.2017
Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine
Dodatni rok >>>
05.09.2017
Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza
Rezultati popravnog roka >>>
05.09.2017
Matematika-Funkcionalna analiza
Rezultati popravnog roka >>>
05.09.2017
Matematika-Algebra 1
Rezultati avgustovskog roka >>>
05.09.2017
Matematika i računarske nauke-Algebra 1
Rezultati avgustovskog roka >>>
05.09.2017
Matematika-Algebra 1
Termin pregleda >>>
05.09.2017
Matematika i računarske nauke-Algebra 1
Termin pregleda >>>
05.09.2017
Računarske nauke-Strukture podataka
Organizacija ispita >>>
05.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka
Organizacija ispita >>>
04.09.2017
Matematika-Uvod u kombinatoriku
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
04.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Mobilne i bežične komunikacije
Резултати испита у додатном (августовском) року >>>
04.09.2017
Računarske nauke-Analiza 3
Rezultati polaganja u dodatnom ispitnim roku >>>
03.09.2017
Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I
Nova objava - 03.09.2017 00:10 >>>
03.09.2017
Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II
Raspored polaganja u avgustovskom roku - 03.09.2017 00:26 >>>
03.09.2017
Računarske nauke-Vještačka inteligencija
Rezultati ispita >>>
03.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Mašinsko učenje
Rezultati ispita >>>
03.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije
Резултати испита у додатном (августовском) року >>>
02.09.2017
Računarske nauke-Internet tehnologije
Novi termin ispita >>>
02.09.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Distribuirani računarski sistemi
Додатни (августовски) испитни рок >>>
02.09.2017
Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi
Додатни (августовски) испитни рок >>>
02.09.2017
Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I
Rezultati ispita >>>
02.09.2017
Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II
Rezultati ispita >>>
02.09.2017
Matematika-Mjera i integral
Dodatni rok >>>
02.09.2017
Matematika i računarske nauke-Mjera i integral
Dodatni rok >>>
02.09.2017
Računarske nauke-Analitička geometrija
Dodatni rok >>>
01.09.2017
Matematika-Linearna algebra 1
Nova objava - 01.09.2017 00:50 >>>
01.09.2017
Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 1
Nova objava - 01.09.2017 00:53 >>>
01.09.2017
Matematika-Linearna algebra 1
Nova objava - 01.09.2017 00:56 >>>
01.09.2017
Računarske nauke-Diskretna matematika 1
Nova objava - 01.09.2017 20:08 >>>
31.08.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika III
Dodatni rok >>>
31.08.2017
Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke
Preliminarni rezultati ispita - 31.08.2017 17:21 >>>
31.08.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke
Preliminarni rezultati ispita - 31.08.2017 17:24 >>>
30.08.2017
Fizika-Fizička mehanika
Нови термин за полагање испита из Физичке механике >>>
30.08.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Bezbjednost računarskih sistema
Резултати испита у додатном (августовском) року >>>
29.08.2017
Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema
Резултати испита у додатном (августовском) року >>>
29.08.2017
Računarske nauke-Objektno orijentisano programiranje
Rezultati avg. roka >>>
29.08.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Objektno-оrijentisano programiranje
Rezultati avg. roka >>>
29.08.2017
Biologija-Alge, gljive i lišajevi
Avgustovski rok - 29.08.2017 14:17 >>>
29.08.2017
Biologija-Hidrobiologija
Avgustovski rok - 29.08.2017 14:41 >>>
29.08.2017
Biologija-ekologija-Biocenologija
Avgustovski rok - 29.08.2017 14:47 >>>
28.08.2017
Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I
Satnica polaganja ispita u dopunskom roku >>>
28.08.2017
Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II
Nova objava - 28.08.2017 08:00 >>>
28.08.2017
Matematika-Teorija vjerovatnoće
Avgustovski rok >>>
28.08.2017
Fizika-Diferencijalne jednačine
Nova objava - 28.08.2017 15:38 >>>
27.08.2017
Matematika-Funkcionalna analiza
Dodatni rok >>>
27.08.2017
Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza
Dodatni rok >>>
26.08.2017
Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije
Додатни (августовски) испитни рок >>>
26.08.2017
Matematika i računarske nauke-Računarske mreže
Додатни (августовски) испитни рок >>>
26.08.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije
Додатни (августовски) испитни рок >>>
26.08.2017
Računarske nauke-Periferije i interfejsi
Додатни (августовски) испитни рок >>>
26.08.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi
Додатни (августовски) испитни рок >>>
22.08.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I
Dodatni rok >>>
22.08.2017
Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza
Dodatni rok >>>
22.08.2017
Matematika-Funkcionalna analiza
Dodatni rok >>>
21.08.2017
Računarske nauke-Multimedija
Materijal za kurs >>>
16.08.2017
Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I
Avgustovski rok >>>
16.08.2017
Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II
Avgustovski rok >>>
23.07.2017
Biologija-Genetika
Nova objava - 23.07.2017 10:23 >>>
23.07.2017
Biologija-Molekulska biologija I
Nova objava - 23.07.2017 10:34 >>>
23.07.2017
Biologija-Molekulska biologija II
Nova objava - 23.07.2017 10:37 >>>
20.07.2017
Biologija-Anatomija i morfologija biljaka
DODATNI AVGUSTOVSKI ROK >>>
20.07.2017
Biologija-Fiziologija biljaka
DODADTNI AVGUSTOVSKI ROK >>>
18.07.2017
Fizika-Engleski jezik I
Termin ispita u septembarskom roku >>>
07.07.2017
Matematika-Analiza 4
Konacni rezultati >>>
04.07.2017
Računarske nauke-Principi programiranja
Konačne ocjene 2 >>>
04.07.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Programski jezici
Zaključne ocjene >>>
04.07.2017
Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II
Preuzimanje herbarskih zbirki >>>
02.07.2017
Matematika-Analiza 2
Rezultati popravnog završnog ispita. >>>
02.07.2017
Matematika i računarske nauke-Analiza 2
Rezultati popravnog završnog ispita. >>>
02.07.2017
Matematika i računarske nauke-Analiza 2
Analitička geometrija - rezultati popravnog završnog ispita >>>
02.07.2017
Matematika-Analiza 2
Analitička geometrija - rezultati popravnog završnog ispita >>>
02.07.2017
Računarske nauke-Analiza 2
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
02.07.2017
Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
02.07.2017
Računarske nauke-Principi programiranja
Konačne ocjene >>>
02.07.2017
Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II
Evidencija poena >>>
01.07.2017
Biologija-ekologija-Ekofiziologija
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
30.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Završni projekat
Rezultati sa završnog ispita - 30.06.2017 16:59 >>>
30.06.2017
Računarske nauke-Računarska grafika i vizuelizacija
Rezultati - 30.06.2017 20:37 >>>
30.06.2017
Računarske nauke-Softver inženjering
Rezultati - 30.06.2017 21:40 >>>
30.06.2017
Biologija-ekologija-Biostatistika
Nova objava - 30.06.2017 14:13 >>>
30.06.2017
Eksperimentalna biologija i biotehnologija-Biostatistika
Nova objava - 30.06.2017 14:15 >>>
30.06.2017
Matematika-Diferencijalne jednačine
Konačni rezultati >>>
30.06.2017
Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine
Konacni rezultati >>>
30.06.2017
Računarske nauke-Diferencijalne jednačine
Konačni rezultati >>>
30.06.2017
Fizika-Diferencijalne jednačine
Konačni rezultati >>>
30.06.2017
Matematika-Analiza 4
Rezultati iz Analize IV >>>
29.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Softver inženjering
Rezultati - 29.06.2017 >>>
29.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Vizuelizacija i računarska grafika
Rezultati - 29.06.2017 >>>
29.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C
Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena - 29.06.2017 12:29 >>>
29.06.2017
Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi
Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena >>>
29.06.2017
Računarske nauke-Napredne programske tehnike
Rezultati - 29.06.2017 22:01 >>>
29.06.2017
Računarske nauke-Principi programiranja
Termin za završni ispit >>>
28.06.2017
Biologija-Alge, gljive i lišajevi
Konacni rezultati i predlog ocjene - 28.06.2017 00:39 >>>
28.06.2017
Računarske nauke-Programski prevodioci
Predlog ocjena - 28.06.2017 17:30 >>>
28.06.2017
Računarske nauke-Internet tehnologije
Predlog ocjena - 28.06.2017 17:33 >>>
28.06.2017
Matematika-Diferencijalne jednačine
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
28.06.2017
Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
27.06.2017
Računarske nauke-Principi programiranja
Pregled radova >>>
27.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Softver za mobilne platforme
Rezultati - 27.06.2017 22:08 >>>
27.06.2017
Matematika i računarske nauke-Vizuelizacija i računarska grafika
Rezultati - 27.06.2017 22:45 >>>
27.06.2017
Matematika i računarske nauke-Softver inženjering
Rezultati - 27.06.2017 23:06 >>>
27.06.2017
Računarske nauke-Računarska grafika i vizuelizacija
Dodatni rok - 27.06.2017 23:33 >>>
27.06.2017
Računarske nauke-Napredne programske tehnike
Dodatni rok - 27.06.2017 23:41 >>>
27.06.2017
Računarske nauke-Softver inženjering
Dodatni rok - 27.06.2017 23:42 >>>
26.06.2017
Računarske nauke-Programski prevodioci
Rezultati popravnog ispita - 26.06.2017 08:31 >>>
26.06.2017
Računarske nauke-Principi programiranja
Predlog ocjena >>>
26.06.2017
Matematika-Principi programiranja
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
26.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II
Konačni rezultati >>>
26.06.2017
Biologija-Organska hemija
Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz ORGANSKE HEMIJE za studente BIOLOGIJE >>>
25.06.2017
Biologija-Genetika
Nova objava - 25.06.2017 01:47 >>>
25.06.2017
Biologija-Molekulska biologija II
Nova objava - 25.06.2017 02:03 >>>
25.06.2017
Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama
Predlog ocjena - 25.06.2017 >>>
25.06.2017
Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama
Predlog ocjena - 25.06.2017 >>>
25.06.2017
Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama
Predlog ocjena - 25.06.2017 >>>
24.06.2017
Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Numerička matematika
Rezultati zavrsnog ispita >>>
24.06.2017
Matematika-Algebra 2
konačni rezultati >>>
24.06.2017
Matematika i računarske nauke-Algebra 2
konačni rezultati >>>
24.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV
konačni rezultati >>>
24.06.2017
Računarske nauke-Algebra
konačni rezultati >>>
23.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Programiranje II
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
22.06.2017
Računarske nauke-Principi programiranja
Bodovi sa vjezbi >>>
22.06.2017
Računarske nauke-Principi programiranja
Zavrsni ispit >>>
22.06.2017
Računarske nauke-Engleski jezik 2
Konačni rezultati poslije popravnog ispita >>>
22.06.2017
Računarske nauke-Diferencijalne jednačine
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
22.06.2017
Matematika-Engleski jezik 4
Konačni rezultati poslije popravnog ispita >>>
22.06.2017
Fizika-Diferencijalne jednačine
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
22.06.2017
Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 4
Konačni rezultati poslije popravnog ispita >>>
22.06.2017
Računarske nauke-Engleski jezik 4
Konačni rezultati poslije popravnog ispita >>>
22.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik II
Konačni rezultati poslije popravnog ispita >>>
22.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik IV
Konačni rezultati poslije popravnog ispita >>>
22.06.2017
Matematika-Teorija vjerovatnoće
Popravni završni ispit >>>
22.06.2017
Računarske nauke-Strukture podataka
Bodovi i predlozi ocjena - 22.06.2017 16:05 >>>
22.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka
Bodovi i predlog ocjena- 22.06.2017 16:11 >>>
21.06.2017
Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza
Nova objava - 21.06.2017 14:37 >>>
21.06.2017
Matematika-Funkcionalna analiza
Nova objava - 21.06.2017 14:38 >>>
21.06.2017
Biologija-Organska hemija
Rezultati zavrsnog ispita iz ORGANSKE HEMIJE za studente ZASTITE ZIVOTNE SREDINE >>>
21.06.2017
Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II
Nova objava - 21.06.2017 18:55 >>>
21.06.2017
Matematika-Teorija vjerovatnoće
Nova objava - 21.06.2017 22:28 >>>
20.06.2017
Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
20.06.2017
Matematika-Analiza 4
Nova objava - 20.06.2017 11:09 >>>
20.06.2017
Računarske nauke-Strukture podataka
Popravni zavrsni ispit - 20.06.2017 12:58 >>>
20.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka
Popravni zavrsni ispit - 20.06.2017 13:11 >>>
19.06.2017
Računarske nauke-Programski jezici
Ocjene programski jezici - 2017. >>>
19.06.2017
Fizika-Metodika nastave fizike I
Nova objava - 19.06.2017 13:38 >>>
19.06.2017
Matematika-Engleski jezik 2
Pregled radova iz popravnog roka >>>
19.06.2017
Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 2
Pregled radova iz popravnog roka >>>
18.06.2017
Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika
Evidencija poena >>>
18.06.2017
Fizika-Vjerovatnoća i statistika
Evidencija poena >>>
18.06.2017
Matematika-Kompleksna analiza 2
Nova objava - 18.06.2017 10:46 >>>
18.06.2017
Matematika-Kompleksna analiza 2
Rezultati zavrsnog ispita >>>
18.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II
Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita >>>
18.06.2017
Matematika-Funkcionalna analiza
Rezultati završnog ispita >>>
18.06.2017
Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza
Rezultati završnog ispita >>>
17.06.2017
Matematika-Teorija vjerovatnoće
Evidencija poena >>>
17.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Principi programiranja
Rezultati popravnog >>>
17.06.2017
Računarske nauke-Napredne baze podataka
Dodatni termin >>>
17.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Baze podataka II
Dodatni termin >>>
17.06.2017
Matematika-Analiza 2
Analitička geometrija - rezultati završnog ispita >>>
17.06.2017
Matematika i računarske nauke-Analiza 2
Analitička geometrija - rezultati završnog ispita >>>
17.06.2017
Fizika-Engleski jezik I
Rezultati popravnog ispita >>>
17.06.2017
Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi
Резултати послије поправног завршног испита >>>
17.06.2017
Matematika-Engleski jezik 2
Konačni rezultati >>>
17.06.2017
Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 2
Konačni rezultati >>>
17.06.2017
Računarske nauke-Engleski jezik 4
Rezultati poslije zavrsnog ispita >>>
17.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik IV
Rezultati poslije zavrsnog ispita >>>
16.06.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije
Резултати послије поправног завршног испита >>>
16.06.2017
Računarske nauke-Analiza 2
Novi termin za pregled radova nakon završnog ispita >>>
16.06.2017
Matematika-Diferencijalne jednačine
Rezultati poslije završnog ispita >>>
16.06.2017
Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine
Rezultati poslije završnog ispita >>>
16.06.2017
Računarske nauke-Diferencijalne jednačine
Rezultati poslije završnog ispita >>>
16.06.2017
Fizika-Diferencijalne jednačine
Rezultati poslije završnog ispita >>>
16.06.2017
Matematika-Analiza 2
Rezultati završnog ispita - 16.06.2017 16:47 >>>
16.06.2017
Matematika i računarske nauke-Analiza 2
Rezultati završnog ispita - 16.06.2017 16:50 >>>
16.06.2017
Matematika-Numerička analiza
rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
15.06.2017
Biologija-Organska hemija
Rezultati zavrsnog ispita iz ORGANSKE HEMIJE za studente BIOLOGIJE >>>
07.06.2017
Biologija-Invertebrata I
ECTS Katalog >>>
01.06.2017
Fizika-Kvantna fizika II
Rezultati II kolokvijuma iz Kvantne fizike II, 26. maj 2017 >>>
16.05.2017
Biologija-Organska hemija
Nadoknada i ovjera vjezbi iz organske hemije za studente ZZS >>>
08.05.2017
Računarske nauke-Principi programiranja
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
03.05.2017
Biologija-Organska hemija
TESTOVI i KOLOKVIJUMI za studente ZASTITE ZIVOTNE SREDINE >>>
20.04.2017
Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama
Kolokvijum - 20.04.2017 14:20 >>>
20.04.2017
Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II
Konsultacije >>>
19.04.2017
Biologija-Organska hemija
Rezultati II domaceg zadatka iz ORGANSKE HEMIJE za studente BIOLOGIJE >>>
19.04.2017
Biologija-Organska hemija
INFORMACIJE ZA STUDENTE I PLAN RADA >>>
19.04.2017
Biologija-Organska hemija
Praktikum iz organske hemije za studente biologije >>>
12.04.2017
Biologija-Ekologija životinja I
ECTS Katalog >>>
12.04.2017
Biologija-Invertebrata II
ECTS Catalog >>>
12.04.2017
Računarske nauke-Baze podataka
Slajdovi sa predavanja >>>
12.04.2017
Računarske nauke-Baze podataka
ECTS katalog >>>
12.04.2017
Računarske nauke-Baze podataka
SPJ baza >>>
12.04.2017
Računarske nauke-Baze podataka
Zadaci za vježbu >>>
10.04.2017
Računarske nauke-Principi programiranja
Ispit >>>
10.04.2017
Računarske nauke-Principi programiranja
Primjeri zadataka za vježbanje >>>
09.04.2017
Računarske nauke-Operativni sistemi
Python biblioteka >>>
25.02.2017
Računarske nauke-Operativni sistemi
Materijal 1 >>>