Obavještenja za predmete - Medicinski fakultet

Datum Naslov
25.06.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Popravni kolokvijum - datum >>>
22.06.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Završni ispit, III rok - termin za polaganje >>>
19.06.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Završni ispit, II rok - termin za polaganje >>>
19.06.2018
Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije
Rezultati ispita >>>
19.06.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Završni ispit, III rok - termin za polaganje >>>
18.06.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Završni ispit, II rok - dodatne informacije >>>
16.06.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
14.06.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Završni ispit, II rok - termin za polaganje >>>
13.06.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I
Rezultati ispita >>>
12.06.2018
Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije
Rezultati ispita >>>
08.06.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Termin za konsultacije >>>
05.06.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Analitička hemija I
Rezultati ispita >>>
05.06.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Rezultati završnog ispita >>>
04.06.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Predispitne obaveze - evidencija osvojenih poena >>>
02.06.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Kolokvijumi I i II, popravni rok - osvojeni poeni >>>
02.06.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Predispitne obaveze - evidencija osvojenih poena >>>
01.06.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Kolokvijum, popravni rok - osvojeni poeni >>>
30.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I
Rezultati ispita >>>
27.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Herbarska zbirka - uputstva za pripremu i spisak biljaka >>>
26.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Ispitna pitanja >>>
26.05.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Ispitna pitanja >>>
25.05.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Rezultati popravnog kolokvijuma i predispitni bodovi >>>
25.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Kolokvijum II - osvojeni poeni >>>
24.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Kolokvijum II - izmijenjen termin i mjesto polaganja >>>
24.05.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Predispitni bodovi >>>
24.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Završni ispit, I rok - termin za polaganje >>>
24.05.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Završni ispit, I rok - termin za polaganje >>>
23.05.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Trinaesto predavanje - Etarska ulja >>>
21.05.2018
Medicina-Radiologija i nuklearna medicina
Nova objava - 21.05.2018 11:11 Lista osvojenih predispitnih poena studenata 2018 na predmetu "Radiologija i nuklerana medicina" >>>
19.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Bioče, Biogradska gora i Kolašin - spisak biljaka >>>
19.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Termin za konsultacije >>>
19.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Dodatni materijal >>>
18.05.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Rezultati kolokvijuma >>>
17.05.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Nadoknada predavanja >>>
16.05.2018
Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije
predavanje >>>
16.05.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Jedanaesto predavanje - Saponozidi; Tanini >>>
16.05.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Dvanaesto predavanje - Terpenoidi >>>
15.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Terenska nastava (Biogradska gora) - datum i vrijeme održavanja >>>
15.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I
Rezultati kolokvijuma (popravnog) >>>
14.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Kolokvijum II - termin za polaganje >>>
14.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Kolokvijum u popravnom roku - termin za polaganje >>>
14.05.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Kolokvijum u popravnom roku - termin za polaganje >>>
14.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Dvanaesto predavanje - Skrivenosjemenjače: Euphorbiaceae-Orchidaceae >>>
13.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Model herbarskog lista >>>
12.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Jedanaesto predavanje - Skrivenosjemenjače: Betulaceae-Loranthaceae >>>
11.05.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Ispitni rokovi >>>
11.05.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Ispitni rokovi >>>
11.05.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Ispitni rokovi >>>
10.05.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
10.05.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Rezultati kolokvijuma >>>
09.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I
Rezultati kolokvijuma >>>
09.05.2018
Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije
Ispitni termini >>>
08.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Termin za osmu vježbu i konsultacije >>>
08.05.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
07.05.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Prezentacije >>>
07.05.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Slajdovi >>>
07.05.2018
Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije
Predispitni bodovi >>>
07.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Deseto predavanje - Mahovine, rastavići, paprati i golosjemenjače; Skrivenosjemenjače: Magnoliaceae-Papaveraceae >>>
07.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Osma laboratorijska vježba - Glavočike; Tipovi cvasti i ploda (materijal) >>>
04.05.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Slajdovi >>>
04.05.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Slajdovi >>>
03.05.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
02.05.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Drugi kolokvijum >>>
01.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Sedma laboratorijska vježba - Alge, gljive i lišajevi; Mahovine, rastavići, paprati i golosjemenjače (materijali) >>>
01.05.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
29.04.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Predavanje >>>
28.04.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Kolokvijum - osvojeni poeni >>>
27.04.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Plavnica i Virpazar - spisak biljaka >>>
26.04.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Test - osvojeni poeni >>>
26.04.2018
Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
25.04.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje slajdovi >>>
25.04.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Predavanje - slajdovi >>>
25.04.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Analitička hemija I
Rezultati testa >>>
25.04.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Deseto predavanje - Heterozidi >>>
24.04.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Rezultati kolokvijuma >>>
23.04.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Deveto predavanje - Osnovi sistematike i nomenklature biljaka; Alge, gljive i lišajevi >>>
23.04.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Terenska nastava (Plavnica-Virpazar) - datum i vrijeme održavanja >>>
19.04.2018
Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije
Rezultati kolokvijuma >>>
16.04.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Predavanje slajdovi >>>
16.04.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje slajdovi >>>
15.04.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
12.04.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Kolokvijum I - osvojeni poeni >>>
11.04.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Deveto predavanje - Heterozidi >>>
08.04.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Analitička hemija I
rezultati kolokvijuma >>>
06.04.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
05.04.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Rezultati kolokvijuma >>>
04.04.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Analitička hemija I
Rezultati testa >>>
04.04.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Osmo predavanje - Heterozidi >>>
04.04.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Test - termini polaganja >>>
04.04.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Rezultati kolokvijuma >>>
03.04.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
03.04.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje 03.04 >>>
02.04.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Predavanje - slajdovi >>>
02.04.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Osmo predavanje - Razmnožavanje, fiziologija i biotehnologija >>>
02.04.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Terenska nastava (Duklja) - datum i vrijeme održavanja >>>
31.03.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Predavanje 29.03. >>>
31.03.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje 30.03. >>>
28.03.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Sedmo predavanje - Alkaloidi >>>
27.03.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
27.03.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Kolokvijum iz teorijskog dijela - termin za polaganje >>>
27.03.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Kolokvijum I - termin za polaganje >>>
26.03.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Sedmo predavanje - Reproduktivni organi biljke >>>
24.03.2018
Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije
Predavanja za studente po starom programu >>>
23.03.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Predavanje 22.03 >>>
23.03.2018
Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije
Predavanja >>>
23.03.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Šesta laboratorijska vježba - Anatomska građa cvijeta (materijal) >>>
21.03.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Šesto predavanje - Alkaloidi >>>
19.03.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Šesto predavanje - Vegetativni organi biljke >>>
18.03.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Predispitne konsultacije za test - termin >>>
16.03.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Peta laboratorijska vježba - Sekundarna građa stabla, anatomska građa lista (materijal) >>>
15.03.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Predavanje 15.03 >>>
14.03.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Peto predavanje - Alkaloidi >>>
13.03.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje - slajdovi >>>
12.03.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Predavanje 12.03. >>>
12.03.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Peto predavanje - Vegetativni organi biljke >>>
10.03.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Prvi kolokvijum >>>
09.03.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje - slajdovi >>>
09.03.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Predavanje 08.03 >>>
09.03.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Četvrta laboratorijska vježba - Primarna građa stabla i korijena, radijalni provodni snopić (materijal) >>>
07.03.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Četvrto predavanje - Alkaloidi >>>
06.03.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Četvrto predavanje - Biljna tkiva >>>
04.03.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Obavještenje >>>
04.03.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Obavještenje >>>
03.03.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Treća laboratorijska vježba - Provodna tkiva (materijal) >>>
02.03.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Predavanje 01.03. >>>
28.02.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje - Lipidi >>>
28.02.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Predavanje 26.02. >>>
28.02.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Seminarski radovi >>>
28.02.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Treće predavanje - Prirodne ljekovite sirovine >>>
28.02.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Prve laboratorijske vježbe - termini >>>
27.02.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Predavanje 29.02. >>>
26.02.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Treće predavanje - Biljna tkiva >>>
24.02.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Druga laboratorijska vježba - Meristemska tkiva (materijal) >>>
24.02.2018
Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije
Predavanje 21.02. >>>
24.02.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Drugo predavanje - Sekundarni metaboliti biljaka >>>
23.02.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Rezultati uvodnog testa >>>
20.02.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Predavanje 22.02. >>>
20.02.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje 20. 02 >>>
20.02.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Prvi kolokvijum >>>
20.02.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Predavanje 19.02 >>>
20.02.2018
Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije
Informator i raspored praktične nastave >>>
19.02.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Drugo predavanje - Biljna ćelija i organizacija biljnog tijela >>>
17.02.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Prva laboratorijska vježba - Biljna ćelija, skrobna zrna (materijal) >>>
15.02.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanja 13.02. i 14.02 >>>
15.02.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Informator i ispitna pitanja >>>
15.02.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Obavještenje >>>
14.02.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Prvo predavanje - Silabus predmeta i uvod u farmakognoziju >>>
14.02.2018
Farmacija-Medicinska biohemija
Prvo predavanje >>>
12.02.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Predavanje 12.02.2018. >>>
12.02.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Prvo predavanje - Silabus predmeta i uvod u botaniku >>>
11.02.2018
Medicina-Radiologija i nuklearna medicina
Plan nastave i ispitna pitanja iz radiologije i nuklearne medicine 2018 >>>
11.02.2018
Medicina-Radiologija i nuklearna medicina
Udžbenik >>>
11.02.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Informator za studente >>>
11.02.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Ispitna pitanja >>>
11.02.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Raspored praktične nastave >>>
11.02.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija
Uvodno predavanje >>>
09.02.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 09.02.2018 20:45 >>>
08.02.2018
Farmacija-Farmakognozija II
Završni ispit - konačna evidencija poena i predlog ocjena >>>
07.02.2018
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Konačne ocjene >>>
07.02.2018
Farmacija-Farmakognozija II
Završni ispit - rezultati (II rok) >>>
06.02.2018
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Konačne ocjene >>>
06.02.2018
Farmacija-Analitička hemija II
Rezultati popravnog ispita >>>
06.02.2018
Farmacija-Statistika u farmaciji
Evidencija >>>
06.02.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Početak predavanja >>>
06.02.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Nova objava - 06.02.2018 12:08 >>>
06.02.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Početak predavanja >>>
06.02.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Botanika
Početak laboratorijskih vježbi >>>
06.02.2018
Farmacija-Farmakognozija I
Početak laboratorijskih vježbi >>>
06.02.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Nadoknada predavanja >>>
05.02.2018
Farmacija-Farmakognozija II
Završni ispit u II roku - vrijeme, mjesto i raspored polaganja >>>
05.02.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Rezultati popravnog završnog ispita i ukupan broj poena >>>
04.02.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
Rezultati popravnog ispita >>>
04.02.2018
Farmacija-Statistika u farmaciji
Izmjena termina >>>
02.02.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 02.02.2018 19:33 >>>
31.01.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
Sala za ispit u petak, 02.02.2018.g. >>>
31.01.2018
Farmacija-Farmakognozija II
Završni ispit - prijava za polaganje u II roku >>>
30.01.2018
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Rezultati završnog ispita >>>
30.01.2018
Farmacija-Farmakognozija II
Završni ispit - rezultati (I rok) >>>
29.01.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 29.01.2018 16:39 >>>
28.01.2018
Farmacija-Farmakognozija II
Završni ispit - vrijeme i mjesto polaganja >>>
27.01.2018
Farmacija-Statistika u farmaciji
Evidencija >>>
24.01.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
Rezultati završnog ispita >>>
23.01.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Rezultati završnog ispita >>>
22.01.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Rezultati Završnog Ispita iz Hemije >>>
21.01.2018
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Predlog ocjena >>>
21.01.2018
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Predlog ocjena >>>
21.01.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 21.01.2018 16:57 >>>
19.01.2018
Primijenjena fizioterapija-Fizika
Nova objava - 19.01.2018 14:54 Rezultati završnog ispita iz Fizike >>>
18.01.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Nova objava - 18.01.2018 12:48 >>>
17.01.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
Sala u kojoj će se održati ispit 22.01.2018. >>>
17.01.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Matematika
Usmeni ispit >>>
16.01.2018
Farmacija-Analitička hemija II
Rezultati ispita >>>
15.01.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Matematika
Rezultati zavrsnog ispita >>>
14.01.2018
Farmacija-Farmakognozija II
Završni ispit - prijava za polaganje u I roku >>>
13.01.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Završni ispit - termin >>>
10.01.2018
Farmacija-Farmakognozija II
Praktični ispit - popravni rok - osvojeni poeni >>>
10.01.2018
Farmacija-Farmakognozija II
Predispitne obaveze - osvojeni poeni >>>
07.01.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Matematika
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
02.01.2018
Farmacija-Farmakognozija II
Završni ispit - ispitna pitanja >>>
29.12.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Predispitni bodovi >>>
29.12.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 5 >>>
29.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 29.12.2017 17:31 >>>
29.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Praktični ispit - popravni rok - termin >>>
28.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Dvanaesto predavanje - Aromatične droge >>>
27.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Izmijenjen termin predavanja >>>
27.12.2017
Farmacija-Statistika u farmaciji
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
25.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Praktični ispit - osvojeni poeni >>>
24.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Matematika
Pregled radova >>>
23.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 23.12.2017 23:16 >>>
22.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Test II - osvojeni poeni >>>
22.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Jedanaesto predavanje - Aromatične droge >>>
21.12.2017
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
Rezultati 2. testa >>>
20.12.2017
Stomatologija-Medicinska informatika
Predlog ocjena 1 >>>
19.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 19.12.2017 21:00 >>>
18.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 18.12.2017 10:01 >>>
16.12.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Rezultati sa prvog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Stomatologija-Medicinska informatika
Predlog ocjena >>>
15.12.2017
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje - slajdovi >>>
15.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Deseto predavanje - Aromatične droge >>>
12.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Deveto predavanje - Droge sa fenolnim i polifenolnim jedinjenjima; Gume i sluzi (prezentacije) >>>
12.12.2017
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje - slajdovi >>>
11.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Popravni kolokvijum - rezultati >>>
11.12.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 4 >>>
10.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 10.12.2017 15:51 >>>
08.12.2017
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje - slajdovi >>>
07.12.2017
Farmacija-Statistika u farmaciji
Rezultati kolokvijuma >>>
05.12.2017
Farmacija-Analitička hemija II
Rezultati testa >>>
05.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 05.12.2017 10:11 >>>
02.12.2017
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
Tabela sa poenima nakon testa >>>
02.12.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Materijal za vježbu 4 >>>
01.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Popravni kolokvijum - datum >>>
01.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Osmo predavanje - Saponozidne droge (prezentacija) >>>
30.11.2017
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Prvo predavanje >>>
30.11.2017
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Informator za studente >>>
30.11.2017
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Ispitna pitanja >>>
30.11.2017
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Raspored praktične nastave >>>
28.11.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 3 >>>
26.11.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Slučajne promjenljive >>>
26.11.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Zadaci za vježbu >>>
26.11.2017
Stomatologija-Medicinska informatika
Predstavljanje podataka u računaru >>>
26.11.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Predstavljanje podataka u računaru >>>
26.11.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Vjerovatnoća >>>
26.11.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Slučajne promjenljive >>>
23.11.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Sedmo predavanje - Heterozidne droge (prezentacija) >>>
23.11.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Rezultati kolokvijuma >>>
21.11.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Kolokvijum - osvojeni poeni >>>
20.11.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Test I - osvojeni poeni >>>
20.11.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Izmijenjen termin predavanja >>>
17.11.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Šesto predavanje - Heterozidne droge (prezentacija) >>>
16.11.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Zadaci za vježbu >>>
16.11.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Vjerovatnoća >>>
13.11.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 2 >>>
11.11.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Peto predavanje - Heterozidne droge (prezentacija) >>>
07.11.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Primjer kolokvijuma >>>
06.11.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Excel >>>
06.11.2017
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
OBAVJEŠTENJE >>>
05.11.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 1 >>>
04.11.2017
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
2. domaći zadatak >>>
03.11.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Kolokvijum - termin >>>
02.11.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Četvrto predavanje - Alkaloidne droge (prezentacija) >>>
31.10.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Kolokvijum iz teorijskog dijela - termin za polaganje >>>
30.10.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Promjena termina predavanja >>>
29.10.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Predstavljanje podataka u računaru >>>
29.10.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Uvod u medicinsku statistiku >>>
29.10.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Prikazivanje statističkih podataka >>>
28.10.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Izmijenjen termin predavanja >>>
27.10.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Treće predavanje - Alkaloidne droge (prezentacija) >>>
26.10.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Spisak seminarskih radova >>>
26.10.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Vježba 1 >>>
25.10.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Silabus predmeta >>>
25.10.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Prvo predavanje - Fitoterapija i fitopreparati (prezentacija) >>>
25.10.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Drugo predavanje - Prirodne ljekovite sirovine (prezentacija) >>>
24.10.2017
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
1. domaći zadatak iz hemije >>>
23.10.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Word >>>
23.10.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Informator za studente >>>
23.10.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Predavanje 1 >>>
21.10.2017
Primijenjena fizioterapija-Fizika
Nova objava - 21.10.2017 20:50 >>>
17.10.2017
Stomatologija-Medicinska informatika
Word >>>
08.10.2017
Primijenjena fizioterapija-Fizika
Nova objava - 08.10.2017 00:24 >>>
07.10.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Obavještenje >>>
07.10.2017
Primijenjena fizioterapija-Fizika
Nova objava - 07.10.2017 23:04 >>>
07.10.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Rad sa fajlovima >>>
30.09.2017
Stomatologija-Medicinska informatika
Rad sa fajlovima >>>
25.09.2017
Medicina-Engleski jezik (izborni)
Medicinski fakultet - materijali i obavještenja iz Engleskog jezika >>>
16.06.2017
Stomatologija-Bolesti zuba - pretklinika
Bolesti zuba-predklinika >>>