Obavještenja za predmete - Medicinski fakultet

Datum Naslov
21.01.2018
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Predlog ocjena >>>
21.01.2018
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Predlog ocjena >>>
21.01.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 21.01.2018 16:57 >>>
19.01.2018
Primijenjena fizioterapija-Fizika
Nova objava - 19.01.2018 14:54 Rezultati završnog ispita iz Fizike >>>
18.01.2018
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Nova objava - 18.01.2018 12:48 >>>
17.01.2018
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
Sala u kojoj će se održati ispit 22.01.2018. >>>
17.01.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Matematika
Usmeni ispit >>>
16.01.2018
Farmacija-Analitička hemija II
Rezultati ispita >>>
15.01.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Matematika
Rezultati zavrsnog ispita >>>
14.01.2018
Farmacija-Farmakognozija II
Završni ispit - prijava za polaganje u I roku >>>
13.01.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Završni ispit - termin >>>
10.01.2018
Farmacija-Farmakognozija II
Praktični ispit - popravni rok - osvojeni poeni >>>
10.01.2018
Farmacija-Farmakognozija II
Predispitne obaveze - osvojeni poeni >>>
07.01.2018
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Matematika
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
02.01.2018
Farmacija-Farmakognozija II
Završni ispit - ispitna pitanja >>>
29.12.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Predispitni bodovi >>>
29.12.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 5 >>>
29.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 29.12.2017 17:31 >>>
29.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Praktični ispit - popravni rok - termin >>>
28.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Dvanaesto predavanje - Aromatične droge >>>
27.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Izmijenjen termin predavanja >>>
27.12.2017
Farmacija-Statistika u farmaciji
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
25.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Praktični ispit - osvojeni poeni >>>
24.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Matematika
Pregled radova >>>
23.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 23.12.2017 23:16 >>>
22.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Test II - osvojeni poeni >>>
22.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Jedanaesto predavanje - Aromatične droge >>>
21.12.2017
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
Rezultati 2. testa >>>
20.12.2017
Stomatologija-Medicinska informatika
Predlog ocjena 1 >>>
19.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 19.12.2017 21:00 >>>
18.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 18.12.2017 10:01 >>>
16.12.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Rezultati sa prvog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Stomatologija-Medicinska informatika
Predlog ocjena >>>
15.12.2017
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje - slajdovi >>>
15.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Deseto predavanje - Aromatične droge >>>
12.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Deveto predavanje - Droge sa fenolnim i polifenolnim jedinjenjima; Gume i sluzi (prezentacije) >>>
12.12.2017
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje - slajdovi >>>
11.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Popravni kolokvijum - rezultati >>>
11.12.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 4 >>>
10.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 10.12.2017 15:51 >>>
08.12.2017
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje - slajdovi >>>
07.12.2017
Farmacija-Statistika u farmaciji
Rezultati kolokvijuma >>>
05.12.2017
Farmacija-Analitička hemija II
Rezultati testa >>>
05.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 05.12.2017 10:11 >>>
02.12.2017
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
Tabela sa poenima nakon testa >>>
02.12.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Materijal za vježbu 4 >>>
01.12.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Popravni kolokvijum - datum >>>
01.12.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Osmo predavanje - Saponozidne droge (prezentacija) >>>
30.11.2017
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Prvo predavanje >>>
30.11.2017
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Informator za studente >>>
30.11.2017
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Ispitna pitanja >>>
30.11.2017
Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Raspored praktične nastave >>>
28.11.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 3 >>>
26.11.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Slučajne promjenljive >>>
26.11.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Zadaci za vježbu >>>
26.11.2017
Stomatologija-Medicinska informatika
Predstavljanje podataka u računaru >>>
26.11.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Predstavljanje podataka u računaru >>>
26.11.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Vjerovatnoća >>>
26.11.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Slučajne promjenljive >>>
23.11.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Sedmo predavanje - Heterozidne droge (prezentacija) >>>
23.11.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Rezultati kolokvijuma >>>
21.11.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Kolokvijum - osvojeni poeni >>>
20.11.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Test I - osvojeni poeni >>>
20.11.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Izmijenjen termin predavanja >>>
17.11.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Šesto predavanje - Heterozidne droge (prezentacija) >>>
16.11.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Zadaci za vježbu >>>
16.11.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Vjerovatnoća >>>
13.11.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 2 >>>
11.11.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Peto predavanje - Heterozidne droge (prezentacija) >>>
07.11.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Primjer kolokvijuma >>>
06.11.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Excel >>>
06.11.2017
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
OBAVJEŠTENJE >>>
05.11.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 1 >>>
04.11.2017
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
2. domaći zadatak >>>
03.11.2017
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Kolokvijum - termin >>>
02.11.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Četvrto predavanje - Alkaloidne droge (prezentacija) >>>
31.10.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Kolokvijum iz teorijskog dijela - termin za polaganje >>>
30.10.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Promjena termina predavanja >>>
29.10.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Predstavljanje podataka u računaru >>>
29.10.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Uvod u medicinsku statistiku >>>
29.10.2017
Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika
Prikazivanje statističkih podataka >>>
28.10.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Izmijenjen termin predavanja >>>
27.10.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Treće predavanje - Alkaloidne droge (prezentacija) >>>
26.10.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Spisak seminarskih radova >>>
26.10.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Vježba 1 >>>
25.10.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Silabus predmeta >>>
25.10.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Prvo predavanje - Fitoterapija i fitopreparati (prezentacija) >>>
25.10.2017
Farmacija-Farmakognozija II
Drugo predavanje - Prirodne ljekovite sirovine (prezentacija) >>>
24.10.2017
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
1. domaći zadatak iz hemije >>>
23.10.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Word >>>
23.10.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Informator za studente >>>
23.10.2017
Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Predavanje 1 >>>
21.10.2017
Primijenjena fizioterapija-Fizika
Nova objava - 21.10.2017 20:50 >>>
17.10.2017
Stomatologija-Medicinska informatika
Word >>>
08.10.2017
Primijenjena fizioterapija-Fizika
Nova objava - 08.10.2017 00:24 >>>
07.10.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Obavještenje >>>
07.10.2017
Primijenjena fizioterapija-Fizika
Nova objava - 07.10.2017 23:04 >>>
07.10.2017
Medicina-Medicinska statistika i informatika
Rad sa fajlovima >>>
30.09.2017
Stomatologija-Medicinska informatika
Rad sa fajlovima >>>
25.09.2017
Medicina-Engleski jezik (izborni)
Medicinski fakultet - materijali i obavještenja iz Engleskog jezika >>>
16.06.2017
Stomatologija-Bolesti zuba - pretklinika
Bolesti zuba-predklinika >>>
14.05.2017
Medicina-Radiologija i nuklearna medicina
Nova objava - 14.05.2017 17:02 >>>