Obavještenja za predmete - Medicinski fakultet


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Engleski jezik

Popravni kolokvijum - datum

26.09.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Predavanja: termin i mjesto održavanja

24.09.2018


Farmacija-Analitička hemija II

Rezultati ispita

19.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Konačna evidencija poena i predlog ocjene nakon septembarskog roka

17.09.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Konačna evidencija poena i predlog ocjene nakon septembarskog roka

17.09.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Konačna evidencija poena i predlog ocjene nakon septembarskog roka

17.09.2018


Farmacija-Farmakognozija II

II septembarski ispitni rok - vrijeme i mjesto održavanja

15.09.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Hemija

Rezultati ispita u avg-sept roku

12.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Fizika

Nova objava - 12.09.2018 21:53

12.09.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Rezultati ispita

10.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

II septembarski ispitni rok - vrijeme i mjesto održavanja

10.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Organska hemija II

Nova objava - 10.09.2018 12:12

10.09.2018


Farmacija-Farmakognozija I

II septembarski ispitni rok - vrijeme i mjesto održavanja

07.09.2018


Medicina-Hirurgija

Obavještenje za apsolvente - Ispit iz predmeta Hirurgija

06.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Analitička hemija I

Rezultati ispita

06.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Organska hemija I

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE 1 (Septembarski rok, 2. termin)

06.09.2018


Farmacija-Farmakognozija II

I septembarski ispitni rok - vrijeme i mjesto održavanja

03.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Prijava za ispit u II septembarskom roku

03.09.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Prijava za ispit u II septembarskom roku

03.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Fizika

Nova objava - 03.09.2018 23:16

03.09.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Matematika

Rezultati ispita iz Matematike - Farmacija

02.09.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Promjena termina ispita

31.08.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

I septembarski ispitni rok - raspored polaganja

30.08.2018


Farmacija-Analitička hemija II

Rezultati ispita

29.08.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Organska hemija I

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE 1 (Avgust, Prvi termin)

29.08.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Prijava za ispit u II septembarskom roku

29.08.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Analitička hemija I

rezultati ispita

28.08.2018


Farmacija-Farmakognozija I

I septembarski ispitni rok - vrijeme i mjesto održavanja

27.08.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Hemija

Vrijeme i sala za ispit iz Hemije

27.08.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Rezultati ispita

27.08.2018


Farmacija-Statistika u farmaciji

Septembarski rok

24.08.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Prijava za ispit u I septembarskom roku

21.08.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Prijava za ispit u I septembarskom roku

21.08.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Prijava za ispit u I septembarskom roku

20.08.2018


Medicina-Farmakologija sa toksikologijom

Obavještenje o terminu završnog ispita

19.07.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Ispitni termini u dodatnom ispitnom roku

17.07.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Ispitni termini u dodatnom ispitnom roku

17.07.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Ispitni termini u dodatnom ispitnom roku

17.07.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Ispitni termini u dodatnom ispitnom roku

17.07.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Analitička hemija I

Rezultati ispita

06.07.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Konačna evidencija poena nakon junsko-julskog roka

06.07.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Konačna evidencija poena nakon junsko-julskog roka

04.07.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Završni ispit, III rok - dodatne informacije

04.07.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Termin za preuzimanje pregledanih herbarijuma

04.07.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Završni ispit, III rok - raspored polaganja

30.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I

Rezultati ispita

28.06.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Rezultati ispita i predlozi ocjena

28.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Analitička hemija I

Rezultati ispita

26.06.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Završni ispit, III rok - termin za polaganje

22.06.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Završni ispit, II rok - termin za polaganje

19.06.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Rezultati ispita

19.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Završni ispit, III rok - termin za polaganje

19.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Završni ispit, II rok - dodatne informacije

18.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Engleski jezik

Rezultati popravnog završnog ispita

16.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Završni ispit, II rok - termin za polaganje

14.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I

Rezultati ispita

13.06.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Rezultati ispita

12.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Termin za konsultacije

08.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Analitička hemija I

Rezultati ispita

05.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Engleski jezik

Rezultati završnog ispita

05.06.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Predispitne obaveze - evidencija osvojenih poena

04.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Kolokvijumi I i II, popravni rok - osvojeni poeni

02.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Predispitne obaveze - evidencija osvojenih poena

02.06.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Kolokvijum, popravni rok - osvojeni poeni

01.06.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I

Rezultati ispita

30.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Herbarska zbirka - uputstva za pripremu i spisak biljaka

27.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Ispitna pitanja

26.05.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Ispitna pitanja

26.05.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Rezultati popravnog kolokvijuma i predispitni bodovi

25.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Kolokvijum II - osvojeni poeni

25.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Kolokvijum II - izmijenjen termin i mjesto polaganja

24.05.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Predispitni bodovi

24.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Završni ispit, I rok - termin za polaganje

24.05.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Završni ispit, I rok - termin za polaganje

24.05.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Trinaesto predavanje - Etarska ulja

23.05.2018


Medicina-Radiologija i nuklearna medicina

Nova objava - 21.05.2018 11:11 Lista osvojenih predispitnih poena studenata 2018 na predmetu "Radiologija i nuklerana medicina"

21.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Bioče, Biogradska gora i Kolašin - spisak biljaka

19.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Termin za konsultacije

19.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Dodatni materijal

19.05.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Rezultati kolokvijuma

18.05.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Nadoknada predavanja

17.05.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

predavanje

16.05.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Jedanaesto predavanje - Saponozidi; Tanini

16.05.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Dvanaesto predavanje - Terpenoidi

16.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Terenska nastava (Biogradska gora) - datum i vrijeme održavanja

15.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I

Rezultati kolokvijuma (popravnog)

15.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Kolokvijum II - termin za polaganje

14.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Kolokvijum u popravnom roku - termin za polaganje

14.05.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Kolokvijum u popravnom roku - termin za polaganje

14.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Dvanaesto predavanje - Skrivenosjemenjače: Euphorbiaceae-Orchidaceae

14.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Model herbarskog lista

13.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Jedanaesto predavanje - Skrivenosjemenjače: Betulaceae-Loranthaceae

12.05.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Ispitni rokovi

11.05.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Ispitni rokovi

11.05.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Ispitni rokovi

11.05.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.05.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Rezultati kolokvijuma

10.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Odabrana poglavlja iz analitičke hemije I

Rezultati kolokvijuma

09.05.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Ispitni termini

09.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Termin za osmu vježbu i konsultacije

08.05.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Rezultati popravnog kolokvijuma

08.05.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Prezentacije

07.05.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Slajdovi

07.05.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Predispitni bodovi

07.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Deseto predavanje - Mahovine, rastavići, paprati i golosjemenjače; Skrivenosjemenjače: Magnoliaceae-Papaveraceae

07.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Osma laboratorijska vježba - Glavočike; Tipovi cvasti i ploda (materijal)

07.05.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Slajdovi

04.05.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Slajdovi

04.05.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Rezultati drugog kolokvijuma

03.05.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Drugi kolokvijum

02.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Sedma laboratorijska vježba - Alge, gljive i lišajevi; Mahovine, rastavići, paprati i golosjemenjače (materijali)

01.05.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Engleski jezik

Rezultati popravnog kolokvijuma

01.05.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje

29.04.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Kolokvijum - osvojeni poeni

28.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Plavnica i Virpazar - spisak biljaka

27.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Test - osvojeni poeni

26.04.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.04.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Predavanje slajdovi

25.04.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje - slajdovi

25.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Analitička hemija I

Rezultati testa

25.04.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Deseto predavanje - Heterozidi

25.04.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Rezultati kolokvijuma

24.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Deveto predavanje - Osnovi sistematike i nomenklature biljaka; Alge, gljive i lišajevi

23.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Terenska nastava (Plavnica-Virpazar) - datum i vrijeme održavanja

23.04.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Rezultati kolokvijuma

19.04.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje slajdovi

16.04.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Predavanje slajdovi

16.04.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Kolokvijum I - osvojeni poeni

12.04.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Deveto predavanje - Heterozidi

11.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Analitička hemija I

rezultati kolokvijuma

08.04.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Rezultati prvog kolokvijuma

06.04.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Rezultati kolokvijuma

05.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Analitička hemija I

Rezultati testa

04.04.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Osmo predavanje - Heterozidi

04.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Test - termini polaganja

04.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Engleski jezik

Rezultati kolokvijuma

04.04.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Rezultati popravnog kolokvijuma

03.04.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Predavanje 03.04

03.04.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje - slajdovi

02.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Osmo predavanje - Razmnožavanje, fiziologija i biotehnologija

02.04.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Terenska nastava (Duklja) - datum i vrijeme održavanja

02.04.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 29.03.

31.03.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Predavanje 30.03.

31.03.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Sedmo predavanje - Alkaloidi

28.03.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Rezultati prvog kolokvijuma

27.03.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Kolokvijum iz teorijskog dijela - termin za polaganje

27.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Kolokvijum I - termin za polaganje

27.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Sedmo predavanje - Reproduktivni organi biljke

26.03.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Predavanja za studente po starom programu

24.03.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 22.03

23.03.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Predavanja

23.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Šesta laboratorijska vježba - Anatomska građa cvijeta (materijal)

23.03.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Šesto predavanje - Alkaloidi

21.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Šesto predavanje - Vegetativni organi biljke

19.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Predispitne konsultacije za test - termin

18.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Peta laboratorijska vježba - Sekundarna građa stabla, anatomska građa lista (materijal)

16.03.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 15.03

15.03.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Peto predavanje - Alkaloidi

14.03.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Predavanje - slajdovi

13.03.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje 12.03.

12.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Peto predavanje - Vegetativni organi biljke

12.03.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Prvi kolokvijum

10.03.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Predavanje - slajdovi

09.03.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 08.03

09.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Četvrta laboratorijska vježba - Primarna građa stabla i korijena, radijalni provodni snopić (materijal)

09.03.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Četvrto predavanje - Alkaloidi

07.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Četvrto predavanje - Biljna tkiva

06.03.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Obavještenje

04.03.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Obavještenje

04.03.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Treća laboratorijska vježba - Provodna tkiva (materijal)

03.03.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 01.03.

02.03.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Predavanje - Lipidi

28.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje 26.02.

28.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Seminarski radovi

28.02.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Treće predavanje - Prirodne ljekovite sirovine

28.02.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Prve laboratorijske vježbe - termini

28.02.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 29.02.

27.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Treće predavanje - Biljna tkiva

26.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Druga laboratorijska vježba - Meristemska tkiva (materijal)

24.02.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Predavanje 21.02.

24.02.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Drugo predavanje - Sekundarni metaboliti biljaka

24.02.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Rezultati uvodnog testa

23.02.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Predavanje 22.02.

20.02.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Predavanje 20. 02

20.02.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Prvi kolokvijum

20.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje 19.02

20.02.2018


Visoka medicinska škola (2017.)-Osnovi biohemije

Informator i raspored praktične nastave

20.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Drugo predavanje - Biljna ćelija i organizacija biljnog tijela

19.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Prva laboratorijska vježba - Biljna ćelija, skrobna zrna (materijal)

17.02.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Predavanja 13.02. i 14.02

15.02.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Informator i ispitna pitanja

15.02.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Obavještenje

15.02.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Prvo predavanje - Silabus predmeta i uvod u farmakognoziju

14.02.2018


Farmacija-Medicinska biohemija

Prvo predavanje

14.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Predavanje 12.02.2018.

12.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Prvo predavanje - Silabus predmeta i uvod u botaniku

12.02.2018


Medicina-Radiologija i nuklearna medicina

Plan nastave i ispitna pitanja iz radiologije i nuklearne medicine 2018

11.02.2018


Medicina-Radiologija i nuklearna medicina

Udžbenik

11.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Informator za studente

11.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Ispitna pitanja

11.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Raspored praktične nastave

11.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Opšta i oralna biohemija

Uvodno predavanje

11.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Fizika

Nova objava - 09.02.2018 20:45

09.02.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - konačna evidencija poena i predlog ocjena

08.02.2018


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Konačne ocjene

07.02.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - rezultati (II rok)

07.02.2018


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Konačne ocjene

06.02.2018


Farmacija-Analitička hemija II

Rezultati popravnog ispita

06.02.2018


Farmacija-Statistika u farmaciji

Evidencija

06.02.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Početak predavanja

06.02.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Nova objava - 06.02.2018 12:08

06.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Početak predavanja

06.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Botanika

Početak laboratorijskih vježbi

06.02.2018


Farmacija-Farmakognozija I

Početak laboratorijskih vježbi

06.02.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Nadoknada predavanja

06.02.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit u II roku - vrijeme, mjesto i raspored polaganja

05.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Engleski jezik

Rezultati popravnog završnog ispita i ukupan broj poena

05.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Hemija

Rezultati popravnog ispita

04.02.2018


Farmacija-Statistika u farmaciji

Izmjena termina

04.02.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Fizika

Nova objava - 02.02.2018 19:33

02.02.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Hemija

Sala za ispit u petak, 02.02.2018.g.

31.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - prijava za polaganje u II roku

31.01.2018


Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma

Rezultati završnog ispita

30.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - rezultati (I rok)

30.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Fizika

Nova objava - 29.01.2018 16:39

29.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - vrijeme i mjesto polaganja

28.01.2018


Farmacija-Statistika u farmaciji

Evidencija

27.01.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Hemija

Rezultati završnog ispita

24.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Engleski jezik

Rezultati završnog ispita

23.01.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Rezultati Završnog Ispita iz Hemije

22.01.2018


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Predlog ocjena

21.01.2018


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Predlog ocjena

21.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Fizika

Nova objava - 21.01.2018 16:57

21.01.2018


Primijenjena fizioterapija-Fizika

Nova objava - 19.01.2018 14:54 Rezultati završnog ispita iz Fizike

19.01.2018


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Nova objava - 18.01.2018 12:48

18.01.2018


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Hemija

Sala u kojoj će se održati ispit 22.01.2018.

17.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Matematika

Usmeni ispit

17.01.2018


Farmacija-Analitička hemija II

Rezultati ispita

16.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Matematika

Rezultati zavrsnog ispita

15.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - prijava za polaganje u I roku

14.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Engleski jezik

Završni ispit - termin

13.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Praktični ispit - popravni rok - osvojeni poeni

10.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Predispitne obaveze - osvojeni poeni

10.01.2018


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Matematika

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.01.2018


Farmacija-Farmakognozija II

Završni ispit - ispitna pitanja

02.01.2018


Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma

Predispitni bodovi

29.12.2017


Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma

Seminarski radovi - dio 5

29.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Fizika

Nova objava - 29.12.2017 17:31

29.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Praktični ispit - popravni rok - termin

29.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Dvanaesto predavanje - Aromatične droge

28.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Izmijenjen termin predavanja

27.12.2017


Farmacija-Statistika u farmaciji

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Praktični ispit - osvojeni poeni

25.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Matematika

Pregled radova

24.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Fizika

Nova objava - 23.12.2017 23:16

23.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Test II - osvojeni poeni

22.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Jedanaesto predavanje - Aromatične droge

22.12.2017


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Hemija

Rezultati 2. testa

21.12.2017


Stomatologija-Medicinska informatika

Predlog ocjena 1

20.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Fizika

Nova objava - 19.12.2017 21:00

19.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Fizika

Nova objava - 18.12.2017 10:01

18.12.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Rezultati sa prvog kolokvijuma

16.12.2017


Stomatologija-Medicinska informatika

Predlog ocjena

15.12.2017


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Predavanje - slajdovi

15.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Deseto predavanje - Aromatične droge

15.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Deveto predavanje - Droge sa fenolnim i polifenolnim jedinjenjima; Gume i sluzi (prezentacije)

12.12.2017


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Predavanje - slajdovi

12.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Engleski jezik

Popravni kolokvijum - rezultati

11.12.2017


Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma

Seminarski radovi - dio 4

11.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Fizika

Nova objava - 10.12.2017 15:51

10.12.2017


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Predavanje - slajdovi

08.12.2017


Farmacija-Statistika u farmaciji

Rezultati kolokvijuma

07.12.2017


Farmacija-Analitička hemija II

Rezultati testa

05.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Fizika

Nova objava - 05.12.2017 10:11

05.12.2017


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Hemija

Tabela sa poenima nakon testa

02.12.2017


Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma

Materijal za vježbu 4

02.12.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Engleski jezik

Popravni kolokvijum - datum

01.12.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Osmo predavanje - Saponozidne droge (prezentacija)

01.12.2017


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Prvo predavanje

30.11.2017


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Informator za studente

30.11.2017


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Ispitna pitanja

30.11.2017


Medicina-Medicinska biohemija i hemija

Raspored praktične nastave

30.11.2017


Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma

Seminarski radovi - dio 3

28.11.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Slučajne promjenljive

26.11.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Zadaci za vježbu

26.11.2017


Stomatologija-Medicinska informatika

Predstavljanje podataka u računaru

26.11.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Predstavljanje podataka u računaru

26.11.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Vjerovatnoća

26.11.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Slučajne promjenljive

26.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Sedmo predavanje - Heterozidne droge (prezentacija)

23.11.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Engleski jezik

Rezultati kolokvijuma

23.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Kolokvijum - osvojeni poeni

21.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Test I - osvojeni poeni

20.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Izmijenjen termin predavanja

20.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Šesto predavanje - Heterozidne droge (prezentacija)

17.11.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Zadaci za vježbu

16.11.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Vjerovatnoća

16.11.2017


Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma

Seminarski radovi - dio 2

13.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Peto predavanje - Heterozidne droge (prezentacija)

11.11.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Primjer kolokvijuma

07.11.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Excel

06.11.2017


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Hemija

OBAVJEŠTENJE

06.11.2017


Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma

Seminarski radovi - dio 1

05.11.2017


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Hemija

2. domaći zadatak

04.11.2017


Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017.)-Engleski jezik

Kolokvijum - termin

03.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Četvrto predavanje - Alkaloidne droge (prezentacija)

02.11.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Kolokvijum iz teorijskog dijela - termin za polaganje

31.10.2017


Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma

Promjena termina predavanja

30.10.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Predstavljanje podataka u računaru

29.10.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Uvod u medicinsku statistiku

29.10.2017


Visoka medicinska škola-Zdravstvena statistika i informatika

Prikazivanje statističkih podataka

29.10.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Izmijenjen termin predavanja

28.10.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Treće predavanje - Alkaloidne droge (prezentacija)

27.10.2017


Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma

Spisak seminarskih radova

26.10.2017


Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma

Vježba 1

26.10.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Silabus predmeta

25.10.2017


Farmacija-Farmakognozija II

Prvo predavanje - Fitoterapija i fitopreparati (prezentacija)

25.10.2017


Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017.)-Hemija

1. domaći zadatak iz hemije

24.10.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Word

23.10.2017


Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma

Informator za studente

23.10.2017


Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma

Predavanje 1

23.10.2017


Primijenjena fizioterapija-Fizika

Nova objava - 21.10.2017 20:50

21.10.2017


Stomatologija-Medicinska informatika

Word

17.10.2017


Primijenjena fizioterapija-Fizika

Nova objava - 08.10.2017 00:24

08.10.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Obavještenje

07.10.2017


Primijenjena fizioterapija-Fizika

Nova objava - 07.10.2017 23:04

07.10.2017


Medicina-Medicinska statistika i informatika

Rad sa fajlovima

07.10.2017


Stomatologija-Medicinska informatika

Rad sa fajlovima

30.09.2017


Medicina-Engleski jezik (izborni)

Medicinski fakultet - materijali i obavještenja iz Engleskog jezika

25.09.2017


Stomatologija-Bolesti zuba - pretklinika

Bolesti zuba-predklinika

16.06.2017