Obavještenja za predmete - Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Datum Naslov
23.05.2018
Turizam-Osnovi ekonomije
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA >>>
23.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu
REZULTATI PREDROKA (W&T) >>>
22.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
bodovi u semestru >>>
21.05.2018
Turizam-Liderstvo u turizmu
Liderstvo u turizmu - rezultati II kolokvijuma >>>
21.05.2018
Turizam-Liderstvo u turizmu
Liderstvo u turizmu (popravni drugog kolokvijuma) >>>
21.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma
Rezultati testa II i predroka >>>
20.05.2018
Turizam-Marketing u turizmu
Najava popravnih kolokvijuma >>>
20.05.2018
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
Najava popravnih kolokvijuma >>>
20.05.2018
Turizam-Globalni marketing
Najava popravnog 2. kolokvijuma >>>
20.05.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
20.05.2018
Turizam-Italijanski jezik VI
Nova objava - 20.05.2018 01:34 >>>
20.05.2018
Turizam-Italijanski jezik IV
Nova objava - 20.05.2018 01:41 >>>
20.05.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
Nova objava - 20.05.2018 01:44 >>>
20.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
Nova objava - 20.05.2018 02:36 >>>
20.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
Završni ispit iz Italijanskog jezika II, za studente koji polažu u predroku- srijeda, 23.maj u 14:00h. >>>
20.05.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
Završni ispit iz Italijanskog jezika VI, za studente koji polažu u predroku- srijeda, 23.maj u 14:00h. >>>
20.05.2018
Turizam-Italijanski jezik VI
Završni ispit iz Italijanskog jezika VI, za studente koji polažu u predroku- srijeda, 23.maj u 14:00h. >>>
20.05.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
Bodovi u semestru >>>
20.05.2018
Turizam-Italijanski jezik IV
Bodovi u semestru >>>
20.05.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
Bodovi u semestru >>>
20.05.2018
Turizam-Marketing u turizmu
REZULTATI 2. REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ MARKETINGA U TURIZMU >>>
20.05.2018
Turizam-Globalni marketing
REZULTATI 2. REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ GLOBALNOG MARKETINGA >>>
20.05.2018
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
REZULTATI 2. REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ MARKETINGA U HOTELIJERSTVU >>>
18.05.2018
Turizam-Menadžment putničkih agencija
REZULTATI >>>
18.05.2018
Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II
REZULTATI >>>
18.05.2018
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Rezultati Popravnog Kolokvijuma 2 >>>
17.05.2018
Turizam-Menadžment animacija
Rezultati Popravnog Kolokvijuma 2 >>>
16.05.2018
Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema
Termin popravnog kolokvijuma >>>
16.05.2018
Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu
Termin popravnog kolokvijuma >>>
16.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu
Slajdovi sa predavanja >>>
16.05.2018
Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali
Rezultati kolokvijuma II >>>
16.05.2018
Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali
Rezultati kolokvijuma II >>>
15.05.2018
Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP
Termin Kolokvijuma 3 >>>
15.05.2018
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Termin Kolokvijuma 3 >>>
15.05.2018
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Termin poravnog kolokvijuma 2 >>>
15.05.2018
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Termin Kolokvijuma 3 >>>
15.05.2018
Turizam-Liderstvo u turizmu
Liderstvo u turizmu - drugi kolokvijum >>>
15.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj
REZULTATI >>>
15.05.2018
Turizam-Turistička politika i razvoj
REZULTATI >>>
15.05.2018
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Rezultati Popravnog Kolokvijuma 2 >>>
15.05.2018
Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP
Rezultati Popravnog Kolokvijuma 2 >>>
14.05.2018
Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali
Termin održavanja popravnog kolokvijuma II >>>
14.05.2018
Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali
Termin održavanja popravnog kolokvijuma II >>>
14.05.2018
Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema
Termin ispita iz predmeta Osnovi turističkog informacionog sistema >>>
14.05.2018
Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu
Termin ispita iz predmeta Informacioni sistemi u hotelijerstvu >>>
14.05.2018
Turizam-Internet tehnologije i servisi
Termin ispita iz predmeta Internet tehnologije i servisi >>>
14.05.2018
Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi
Termin ispita iz predmeta Internet tehnologije i servisi >>>
14.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu
Predrok W&T >>>
14.05.2018
Turizam-Poslovna statistika
Predrok W&T >>>
14.05.2018
Hotelijerstvo-Poslovna statistika
Predrok W&T >>>
14.05.2018
Turizam-Ruski jezik VI
Rezultati II kolokvijuma >>>
14.05.2018
Turizam-Marketing u turizmu
Najava 2. kolokvijuma iz Marketinga u turizmu_16.05.2018. u 15h >>>
14.05.2018
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
Najava 2. kolokvijuma iz Marketinga u hotelijerstvu_16.05.2018. u 13h 30 min >>>
13.05.2018
Turizam-Globalni marketing
REZULTATI 1. POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ GLOBANOG MARKETINGA >>>
13.05.2018
Turizam-Turističke regije
Nova objava - 13.05.2018 12:43 >>>
13.05.2018
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Rezultati K2 Finansijski menadzment u turizmu >>>
13.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
Rezultati redovnog kolokvijuma iz Italijanskog jezika 2 >>>
13.05.2018
Turizam-Italijanski jezik IV
Popravni kolokvijum- utorak, 15.5. u 14:00, sala 401 >>>
13.05.2018
Turizam-Italijanski jezik VI
Popravni kolokvijum- utorak, 15.5. u 16:30, sala 301 >>>
13.05.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
Popravni kolokvijum- utorak, 15.5. u 14:00, sala 401 >>>
13.05.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
Popravni kolokvijum- utorak, 15.5. u 16:30, sala 301 >>>
13.05.2018
Turizam-Strani jezik i civilizacija II
Termini održavanja časova >>>
13.05.2018
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 13.05.2018 23:27 >>>
13.05.2018
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 13.05.2018 23:30 >>>
12.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija
Turistička geografija ( popravni I i II kolokvijuma) >>>
12.05.2018
Hotelijerstvo-Turistička geografija
Turistička geografija ( popravni I i II kolokvijuma) >>>
12.05.2018
Turizam-Turističke regije
Turističke regije (popravni I i II kolokvijuma) >>>
12.05.2018
Turizam-Turističko uređenje prostora
Turističko uređenje prostora (popravni I i II kolokvijuma) >>>
12.05.2018
Hotelijerstvo-Ruski jezik IV
Rezultati II kolokvijuma >>>
12.05.2018
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Rezultati K2 Finansijski menadzment u hotelijerstvu >>>
12.05.2018
Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP
Rezultati K2 Analiza poslovanja HTP >>>
12.05.2018
Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP
Termin poravnog kolokvijuma 2 >>>
12.05.2018
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Termin poravnog kolokvijuma 2 >>>
12.05.2018
Hotelijerstvo-Ruski jezik VI
Rezultati kolokvijuma >>>
11.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II
Rezultati II redovnog kolokvijuma >>>
11.05.2018
Turizam-Ruski jezik IV
Rezultati II kolokvijuma >>>
11.05.2018
Turizam-Italijanski jezik IV
Rezultati redovnog kolokvijuma >>>
11.05.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
Rezultati redovnog kolokvijuma >>>
11.05.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
Rezultati redovnog kolokvijuma >>>
11.05.2018
Turizam-Italijanski jezik VI
Nova objava - 11.05.2018 22:06 >>>
10.05.2018
Turizam-Marketing u turizmu
INFORMACIJA U VEZI NADOKNADE ČASOVA OD 30.04.2018. (predviđene radne subote 12.05.2018) >>>
10.05.2018
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
INFORMACIJA U VEZI NADOKNADE ČASOVA OD 30.04.2018. (predviđene radne subote 12.05.2018) >>>
10.05.2018
Turizam-Globalni marketing
OBAVJEŠTENJE O 2. KOLOKVIJUMU_ 14.05. 2018. u 14h >>>
10.05.2018
Turizam-Metode naučnog istraživanja u turizmu
Popravni kolokvijum >>>
10.05.2018
Hotelijerstvo-Metode naučnog istraživanja u turizmu
Popravni kolokvijum >>>
10.05.2018
Turizam-Francuski jezik II
Rezultati popravnog kolokvijuma I i II godina >>>
10.05.2018
Turizam-Francuski jezik IV
Rezultati ispita - II i III godina (predrok) >>>
10.05.2018
Turizam-Menadžment animacija
Menadzment Animacija >>>
09.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma
Termini testa II i pitanja za test II >>>
09.05.2018
Turizam-Ruski jezik VI
Termin održavanja II kolokvijuma >>>
09.05.2018
Hotelijerstvo-Ruski jezik VI
Termin održavanja II kolokvijuma >>>
08.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj
REZULTATI POPRAVNOG >>>
08.05.2018
Turizam-Turistička politika i razvoj
REZULTATI POPRAVNOG >>>
07.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu
Obavještenje - vježbe >>>
07.05.2018
Hotelijerstvo-Poslovna statistika
Obavještenje - vježbe >>>
07.05.2018
Turizam-Poslovna statistika
Obavještenje - vježbe >>>
07.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II
Termin održavanja II kolokvijuma >>>
07.05.2018
Turizam-Ruski jezik IV
Termin održavanja II kolokvijuma >>>
07.05.2018
Hotelijerstvo-Ruski jezik IV
Termin održavanja II kolokvijuma >>>
06.05.2018
Turizam-Turističko uređenje prostora
Nova objava - 06.05.2018 00:15 >>>
06.05.2018
Turizam-Francuski jezik II
Francuski jezik: Popravni kolokvijum za I i II godinu >>>
06.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma
Rezultati popravnog testa I >>>
06.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
06.05.2018
Turizam-Poslovna statistika
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
06.05.2018
Hotelijerstvo-Poslovna statistika
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
05.05.2018
Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP
Termin Kolokvijuma 2 >>>
05.05.2018
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Termin Kolokvijuma 2 >>>
05.05.2018
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Termin Kolokvijuma 2 >>>
05.05.2018
Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II
Obavještenje - vježbe >>>
04.05.2018
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
Obavještenje - vježbe >>>
04.05.2018
Turizam-Marketing u turizmu
Obavještenje - vježbe >>>
04.05.2018
Turizam-Globalni marketing
Obavještenje - vježbe >>>
04.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma
Termini testa II i ispita za studente Work and Travel programa >>>
03.05.2018
Turizam-Menadžment animacija
POPRAVNI K2 >>>
03.05.2018
Hotelijerstvo-Međukulturni menadžment
POPRAVNI K1 I K2 >>>
03.05.2018
Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP
Rezultati Popravnog Kolokvijuma 1 Analiza poslovanja HTP >>>
03.05.2018
Turizam-Menadžment putničkih agencija
POPRAVNI >>>
02.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija
Nova objava - 02.05.2018 22:07 >>>
02.05.2018
Turizam-Turističke regije
Nova objava - 02.05.2018 22:11 >>>
02.05.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija
Nova objava - 02.05.2018 22:13 >>>
02.05.2018
Hotelijerstvo-Turistička geografija
Nova objava - 02.05.2018 22:15 >>>
02.05.2018
Turizam-Menadžment animacija
Rezultati K2 >>>
02.05.2018
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Rezultati Popravnog Kolokvijuma I Finansijski menadzment u hotelijerstvu >>>
02.05.2018
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Rezultati Popravnog Kolokvijuma I Finansijski menadzment u turizmu >>>
30.04.2018
Hotelijerstvo-Ekološki standardi u hotelijerstvu
Termin kolokvijuma >>>
29.04.2018
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
REZULTATI 1. KOLOKVIJUMA IZ MARKETINGA U HOTELIJERSTVU >>>
29.04.2018
Turizam-Marketing u turizmu
REZULTATI 1. KOLOKVIJUMA IZ MARKETINGA U TURIZMU >>>
28.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II
Rezultati kolokvijuma >>>
28.04.2018
Turizam-Francuski jezik IV
Rezultati kolokvijuma Francuski IV- Turizam i hotelijerstvo >>>
28.04.2018
Turizam-Turistička politika i razvoj
REZULTATI >>>
28.04.2018
Turizam-Menadžment putničkih agencija
REZULTATI >>>
28.04.2018
Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II
REZULTATI >>>
26.04.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika IV >>>
26.04.2018
Turizam-Italijanski jezik IV
Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika IV >>>
26.04.2018
Turizam-Italijanski jezik VI
Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika VI >>>
26.04.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika VI >>>
26.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika II >>>
26.04.2018
Turizam-Italijanski jezik II
Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika II >>>
26.04.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik II
Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika II >>>
25.04.2018
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 25.04.2018 09:44 Završni ispit >>>
25.04.2018
Turizam-Marketing u turizmu
Konsultacije u vezi seminarskih radova _26.04. i 27.04. od 10h do 12h >>>
25.04.2018
Turizam-Globalni marketing
Konsultacije u vezi seminarskih radova_26.04. i 27.04. od 10 do 12h >>>
25.04.2018
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
Konsultacije u vezi seminarskih radova_26.04. i 27. 04. od 10 do 12h >>>
23.04.2018
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 23.04.2018 19:18 Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
23.04.2018
Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 23.04.2018 19:20 >>>
23.04.2018
Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali
Termin održavanja kolokvijuma >>>
23.04.2018
Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali
Termin održavanja kolokvijuma >>>
22.04.2018
Turizam-Globalni marketing
Obavještenje o terminu popravnog 1. kolokvijuma >>>
22.04.2018
Turizam-Globalni marketing
Rezultati 1. kolokvijuma iz Globalnog marketinga >>>
20.04.2018
Turizam-Održivi razvoj turizma
CULTURWB Diplome >>>
20.04.2018
Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela
CULTURWB Diplome >>>
20.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu
Termin polaganja popravnog prvog kolokvijuma >>>
20.04.2018
Turizam-Poslovna statistika
Termini popravnog prvog kolokvijuma >>>
20.04.2018
Hotelijerstvo-Poslovna statistika
Termin popravnog prvog kolokvijuma >>>
20.04.2018
Turizam-Menadžment animacija
K2 >>>
20.04.2018
Hotelijerstvo-Međukulturni menadžment
K2 >>>
20.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II
Kolokvijum iz Francuskog jezika za I i II godinu >>>
20.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II
Nadoknada časova >>>
20.04.2018
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
Dodjela LLL CULTURWB Diploma >>>
18.04.2018
Turizam-Menadžment animacija
OBAVJESTENJE >>>
18.04.2018
Turizam-Metode naučnog istraživanja u turizmu
Termin održavanja kolokvijuma >>>
18.04.2018
Hotelijerstvo-Metode naučnog istraživanja u turizmu
Termin održavanja kolokvijuma >>>
18.04.2018
Turizam-Njemački jezik VI
Njemački jezik VI - bodovi na popravnom kolokvijumu >>>
18.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu
Rezultati K1 >>>
18.04.2018
Turizam-Poslovna statistika
Rezultati K1 >>>
18.04.2018
Hotelijerstvo-Poslovna statistika
Rezultati K1 >>>
18.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu
Slajdovi sa predavanja >>>
17.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija
Turistička geografija - II kolokvijum >>>
17.04.2018
Hotelijerstvo-Turistička geografija
Turistička geografija - II kolokvijum >>>
17.04.2018
Turizam-Turističke regije
Turističke regije >>>
17.04.2018
Turizam-Turističko uređenje prostora
Turističko uređenje prostora - II kolokvijum >>>
17.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
Hungest Sun Resort, Herceg Novi - praktična obuka >>>
15.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik II
Njemacki jezik-bodovi na kolokvijumu za II semestar - popravni >>>
13.04.2018
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Termin popravnog kolokvijuma >>>
13.04.2018
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Termin popravnog kolokvijuma >>>
12.04.2018
Turizam-Menadžment animacija
Obavjestenje >>>
12.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma
Novi termin popravnog testa I >>>
12.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma
Pomjeranje nastave >>>
12.04.2018
Turizam-Marketing u turizmu
Prvi kolokvijum iz Marketinga u turizmu 16.04.2018. >>>
12.04.2018
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
Prvi kolokvijum iz Marketinga u hotelijerstvu 16.04.2018. >>>
11.04.2018
Turizam-Njemački jezik VI
Bodovi Njemački jezik VI - kolokvijum >>>
11.04.2018
Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali
Rezultati kolokvijuma I (popravni) >>>
11.04.2018
Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali
Rezultati kolokvijuma I (popravni) >>>
09.04.2018
Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali
Termin održavanja vježbi >>>
09.04.2018
Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali
Termin održavanja vježbi >>>
09.04.2018
Turizam-Liderstvo u turizmu
Rezultati popravnog I kolokvijuma iz Liderstva u turizmu >>>
09.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija
Nova objava - 09.04.2018 23:04 >>>
09.04.2018
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Rezultati K1 Finansijski menadzment u hotelijerstvu >>>
09.04.2018
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Rezultati K1 Finansijski menadzment u turizmu >>>
09.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija
Nova objava - 09.04.2018 23:17 >>>
09.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija
Nova objava - 09.04.2018 23:20 >>>
09.04.2018
Turizam-Turističke regije
Nova objava - 09.04.2018 23:25 >>>
09.04.2018
Hotelijerstvo-Turistička geografija
Nova objava - 09.04.2018 23:27 >>>
09.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija
Nova objava - 09.04.2018 23:30 >>>
09.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II
Rezultati I popravnog kolokvijuma >>>
08.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma
Rezultati testa I >>>
07.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu
Raspored polaganja kolokvijuma >>>
07.04.2018
Turizam-Poslovna statistika
Raspored polaganja kolokvijuma >>>
07.04.2018
Hotelijerstvo-Poslovna statistika
Raspored polaganja kolokvijuma >>>
05.04.2018
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 05.04.2018 00:03 >>>
05.04.2018
Turizam-Turističko uređenje prostora
Nova objava - 05.04.2018 10:44 >>>
05.04.2018
Turizam-Menadžment animacija
Rezultati nakon popravnog kolokvijuma I >>>
04.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu
Slajdovi sa predavanja >>>
04.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik II
Bodovi Njemački jezik II - kolokvijum >>>
04.04.2018
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 04.04.2018 23:59 >>>
03.04.2018
Turizam-Globalni marketing
OBAVJEŠTENJE O 1. KOLOKVIJUMU_ 04.04. 2018. >>>
03.04.2018
Turizam-Menadžment animacija
Popravni K1 >>>
03.04.2018
Turizam-Internet tehnologije i servisi
Rezulati nakon kolokvijuma >>>
03.04.2018
Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi
Rezultati nakon kolokvijuma >>>
03.04.2018
Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema
Rezultati nakon kolokvijuma >>>
03.04.2018
Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu
Rezultati nakon kolokvijuma >>>
02.04.2018
Turizam-Liderstvo u turizmu
Rezultati I kolokvijuma iz Liderstva u turizmu >>>
02.04.2018
Turizam-Liderstvo u turizmu
Popravni I kolokvijuma iz Liderstva u turizmu >>>
02.04.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
VJEŽBE IZ ITALIJANSKOG JEZIKA II (02/04/2018) >>>
02.04.2018
Turizam-Njemački jezik IV
Njemacki jezik-bodovi na kolokvijumu za IV semestar - popravni >>>
29.03.2018
Turizam-Marketing u turizmu
OBAVJEŠTENJE U VEZI GOSTUJUĆEG PREDAVANJA >>>
29.03.2018
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
OBAVJEŠTENJE U VEZI GOSTUJUĆEG PREDAVANJA >>>
29.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj
Popravni kolokvijumi >>>
29.03.2018
Turizam-Turistička politika i razvoj
Popravni kolokvijumi >>>
29.03.2018
Turizam-Menadžment putničkih agencija
Popravni kolokvijumi >>>
29.03.2018
Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II
Popravni kolokvijumi >>>
28.03.2018
Turizam-Menadžment animacija
MENADZMENT ANIMACIJA >>>
28.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
OBAVJEŠTENJE >>>
28.03.2018
Turizam-Italijanski jezik IV
OBAVJEŠTENJE >>>
28.03.2018
Turizam-Italijanski jezik VI
OBAVJEŠTENJE >>>
28.03.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
OBAVJEŠTENJE >>>
28.03.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
OBAVJEŠTENJE >>>
28.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
DIDAKTIČKI MATERIJAL >>>
27.03.2018
Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali
Rezultati kolokvijuma I >>>
27.03.2018
Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali
Rezultati kolokvijuma I >>>
27.03.2018
Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali
Raspored kolokvijuma I (popravni) >>>
27.03.2018
Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali
Raspored kolokvijuma I (popravni) >>>
27.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
Praksa Hotel Mediteran Bečići >>>
27.03.2018
Turizam-Njemački jezik IV
Njemacki jezik-bodovi na kolokvijumu za IV semestar >>>
26.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
VJEŽBANJA (UPOTREBA ODREĐENOG/NEODREĐENOG ČLANA) >>>
26.03.2018
Turizam-Internet tehnologije i servisi
Termin kolokvijuma >>>
26.03.2018
Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi
Termin kolokvijuma >>>
26.03.2018
Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema
Termin kolokvijuma >>>
26.03.2018
Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu
Termin kolokvijuma >>>
26.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma
Nadoknada nastave >>>
26.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma
Termini Testa I >>>
26.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
OBAVJEŠTENJE O TERMINU ODRŽAVANJA REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA II >>>
26.03.2018
Turizam-Ruski jezik VI
Rezultati I kolokvijuma Ruski VI >>>
26.03.2018
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Kolokvijum I >>>
26.03.2018
Turizam-Analiza poslovanja HTP
Upis ocjena >>>
26.03.2018
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Kolokvijum I >>>
26.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II
Termin održavanja I popravnog kolokvijuma Ruski II >>>
26.03.2018
Turizam-Ruski jezik IV
Termin održavanja popravnog Ruski IV >>>
26.03.2018
Hotelijerstvo-Ruski jezik IV
Termin održavanja popravnog Ruski IV >>>
26.03.2018
Turizam-Ruski jezik VI
Termin održavanja I popravnog kolokvijuma Ruski VI >>>
26.03.2018
Hotelijerstvo-Ruski jezik VI
Termin održavanja I popravnog kolokvijuma Ruski VI >>>
25.03.2018
Turizam-Marketing u turizmu
OBAVJEŠTENJE U VEZI AKTIVNOSTI NA ČASU 26.03.2018. >>>
25.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II
Rezultati I kolokvijuma >>>
25.03.2018
Hotelijerstvo-Ruski jezik IV
Rezultati I kolokvijuma ruski IV >>>
25.03.2018
Turizam-Ruski jezik IV
Rezultati I kolokvijuma ruski IV Turizam >>>
25.03.2018
Hotelijerstvo-Ruski jezik VI
Rezultati kolokvijuma >>>
24.03.2018
Turizam-Menadžment animacija
rezultati K1 >>>
24.03.2018
Hotelijerstvo-Međukulturni menadžment
Rezultati K1 >>>
23.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA II >>>
23.03.2018
Turizam-Italijanski jezik IV
PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA IV >>>
23.03.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA IV >>>
23.03.2018
Turizam-Italijanski jezik VI
PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI >>>
23.03.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI >>>
23.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
sezonsko zapošljavanje Montenegro Stars Hotel Group >>>
23.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
Budvanska Rivijera- career days >>>
22.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
student Balša Dragović 206/17 >>>
22.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
dnevnik prakse >>>
22.03.2018
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB - Polaznici LLL kursa >>>
22.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj
Početak kolokvijuma za G2 >>>
22.03.2018
Turizam-Turistička politika i razvoj
Početak kolokvijuma za G2 >>>
21.03.2018
Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP
Termin nadoknade vjezbi iz Analize poslovanja >>>
21.03.2018
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Termin nadoknade vjezbi >>>
21.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma
Odlaganje nastave >>>
20.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II
I kolokvijum - Ruski II >>>
20.03.2018
Turizam-Ruski jezik IV
Termin održavanja kolokvijuma - Ruski IV >>>
20.03.2018
Hotelijerstvo-Ruski jezik IV
Termin održavanja kolokvijuma -Ruski IV >>>
20.03.2018
Turizam-Ruski jezik VI
Termin održavanja I kolokvijuma - Ruski jezik VI >>>
20.03.2018
Hotelijerstvo-Ruski jezik VI
Termin održavanja I kolokvijuma - Ruski jezik VI >>>
19.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma
Termini testova iz Sociologije turizma (korekcija) >>>
19.03.2018
Turizam-Marketing u turizmu
ODLAGANJE ČASOVA 19.03.2018. >>>
19.03.2018
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
ODLAGANJE ČASOVA 19.03.2018. >>>
19.03.2018
Turizam-Globalni marketing
Informacija u vezi 1. kolokvijuma >>>
19.03.2018
Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali
Termin održavanja vježbi >>>
19.03.2018
Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali
Termin održavanja vježbi >>>
16.03.2018
Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
16.03.2018
Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali
Raspored kolokvijuma >>>
16.03.2018
Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali
Raspored kolokvijuma >>>
16.03.2018
Hotelijerstvo-Tehnologija usluživanja u ugostiteljstvu
Odložena predavanja - prof. dr Sava Janićević >>>
15.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
dopuna rasporeda za 16.03.2018. >>>
14.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
raspored javljanja u hotelima 16.03.2018. >>>
14.03.2018
Turizam-Globalni marketing
OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE >>>
14.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
dopuna rasporeda javljanja 16.03.2018. >>>
13.03.2018
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB - Interni monitoring projekta >>>
12.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu
Slajdovi sa predavanja >>>
11.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità 5) >>>
11.03.2018
Turizam-Italijanski jezik IV
RJEŠENJA VJEŽBANJA 11-21, Test finale (Unità 10) >>>
11.03.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
RJEŠENJA VJEŽBANJA 11-21, Test finale (Unità 10) >>>
10.03.2018
Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP
Kolokvijum I >>>
08.03.2018
Turizam-Menadžment animacija
K1 >>>
08.03.2018
Hotelijerstvo-Međukulturni menadžment
K1 >>>
08.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
nastava 09.03.2018. >>>
07.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu
Slajdovi sa predavanja >>>
07.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
Ugovori za praksu >>>
07.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II
Nova objava - 07.03.2018 20:19 >>>
07.03.2018
Turizam-Ruski jezik III
Nova objava - 07.03.2018 20:29 >>>
07.03.2018
Turizam-Ruski jezik IV
>>>
07.03.2018
Turizam-Ruski jezik VI
>>>
06.03.2018
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Finansijski menadzment - termin nadoknade >>>
06.03.2018
Turizam-Menadžment animacija
Menadzment animacija - nadoknada >>>
05.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA II >>>
05.03.2018
Turizam-Italijanski jezik IV
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA IV >>>
05.03.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA IV >>>
05.03.2018
Turizam-Italijanski jezik VI
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI >>>
05.03.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI >>>
05.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
Karisma Career day 09.03.2018. >>>
04.03.2018
Turizam-Italijanski jezik VI
Crociera Costa Pacifica (nepoznate riječi) >>>
04.03.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
Crociera Costa Pacifica (nepoznate riječi) >>>
02.03.2018
Turizam-Menadžment animacija
Menadzment animacija >>>
02.03.2018
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Finansijski menadzment >>>
02.03.2018
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB-INTELIGENTNA TABLA >>>
02.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj
RASPORED KOLOKVIJUMA >>>
02.03.2018
Turizam-Turistička politika i razvoj
RASPORED KOLOKVIJUMA >>>
02.03.2018
Turizam-Menadžment putničkih agencija
RASPORED KOLOKVIJUMA >>>
02.03.2018
Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II
RASPORED KOLOKVIJUMA >>>
01.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
raspored vježbi, petak 02.03.2018. >>>
01.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
Sanitarni pregledi >>>
01.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
anketa za studentski karton >>>
01.03.2018
Turizam-Turističke regije
Nova objava - 01.03.2018 14:58 >>>
01.03.2018
Turizam-Turističko uređenje prostora
Turističko uređenje prostora (I kolokvijum) >>>
01.03.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija
Nova objava - 01.03.2018 15:14 >>>
28.02.2018
Turizam-Italijanski jezik IV
RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità 8 e 10) >>>
28.02.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità 8 e 10) >>>
28.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità 4) >>>
28.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
OBAVJEŠTENJE >>>
27.02.2018
Turizam-Menadžment animacija
MENADZMENT ANIMACIJA >>>
27.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
sanitarni pregled, srijeda 28.02.2018. >>>
27.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
sanitarni pregledi >>>
26.02.2018
Turizam-Marketing u turizmu
ODLAGANJE ČASOVA 26.02.2018. >>>
26.02.2018
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
ODLAGANJE ČASOVA 26.02.2018. >>>
25.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA II >>>
25.02.2018
Turizam-Italijanski jezik IV
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA IV >>>
25.02.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA IV >>>
25.02.2018
Turizam-Italijanski jezik VI
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI >>>
25.02.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI >>>
24.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
Grupa 3, sanitarni pregled-ponedeljak 26.02.2018 >>>
23.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II
OBAVJEŠTENJE >>>
23.02.2018
Turizam-Italijanski jezik IV
OBAVJEŠTENJE >>>
23.02.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
OBAVJEŠTENJE >>>
23.02.2018
Turizam-Italijanski jezik VI
OBAVJEŠTENJE >>>
23.02.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
OBAVJEŠTENJE >>>
22.02.2018
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 22.02.2018 10:54 Termini kolokvijuma >>>
22.02.2018
Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 22.02.2018 11:00 TERMINI KOLOKVIJUMA >>>
22.02.2018
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Finansijski menadzment >>>
20.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
Sanitarni pregled, druga grupa četvrtak 22.02.2018 >>>
20.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
Nova objava - 20.02.2018 11:41 >>>
20.02.2018
Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu
Upis ocjena iz Liderstva u hotelijerstvu >>>
20.02.2018
Turizam-Osnovi menadžmenta
Upis ocjena u index >>>
19.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
Sanitarni pregled, prva grupa >>>
16.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma
Rezultati iz Osnova turizma >>>
16.02.2018
Turizam-Osnovi turizma
Rezultati iz Osnova turizma >>>
16.02.2018
Hotelijerstvo-Osnovi turizma
Rezultati iz Osnova turizma >>>
16.02.2018
Turizam-Turistička geografija
Rezultati iz Turističke geografije >>>
15.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka
Raspored vježbi >>>
15.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O UPISIVANJU OCJENA >>>
15.02.2018
Turizam-Italijnski jezik III
OBAVJEŠTENJE O UPISIVANJU OCJENA >>>
15.02.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
OBAVJEŠTENJE O UPISIVANJU OCJENA >>>
15.02.2018
Turizam-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O UPISIVANJU OCJENA >>>
15.02.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O UPISIVANJU OCJENA >>>
14.02.2018
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 14.02.2018 11:04 ECTS informacija za Poslovno pravo u turizmu >>>
14.02.2018
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 14.02.2018 11:07 Organizacija rada u ljetnjem semestru 2017/18 >>>
14.02.2018
Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 14.02.2018 13:31 ECTS informacija >>>
14.02.2018
Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 14.02.2018 13:33 >>>
13.02.2018
Turizam-Računovodstveni menadžment
Računovodstveni menadžment >>>
13.02.2018
Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment
Računovodstveni menadžment >>>
13.02.2018
Turizam-Računovodstveni menadžment
Rezultati završnog ispita >>>
12.02.2018
Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu
REZULTATI I PREDLOG OCJENA >>>
12.02.2018
Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu
REZULTATI I PREDLOG OCJENA >>>
12.02.2018
Turizam-Međukulturni menadžment
REZULTATI I PREDLOG OCJENA >>>
12.02.2018
Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu
REZULTATI I PREDLOG OCJENA >>>
12.02.2018
Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta
PREDLOG OCJENA >>>
12.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
REZULTATI >>>
12.02.2018
Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije
rezultati i predlog ocjena >>>
12.02.2018
Turizam-Osnovi ekonomije
REZULTATI I PREDLOG OCJENA >>>
12.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
PREDLOG OCJENE >>>
12.02.2018
Turizam-Osnovi menadžmenta
Rezultati završnog ispita sa popravnim >>>
10.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema
Rezultati popravnog ispita iz predmeta Osnovi turističkog informacionog sistema >>>
09.02.2018
Turizam-Menadžment turističkih destinacija
Rezultati ispita >>>
09.02.2018
Turizam-Održivi razvoj turizma
Rezultati ispita >>>
09.02.2018
Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva
Rezultati ispita >>>
09.02.2018
Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela
Rezultati ispita >>>
08.02.2018
Turizam-Menadžment animacija
OBAVJESTENJE >>>
08.02.2018
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
Predlog ocjena iz MKuT >>>
08.02.2018
Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu
Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena >>>
08.02.2018
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
Predlog ocjena iz MKuH >>>
08.02.2018
Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu
Rezultati popravnog završnog ispita iz RPuT i predlog ocjena >>>
08.02.2018
Turizam-Globalni marketing
Predlog ocjena iz GM spec. >>>
08.02.2018
Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment
Predlog ocjena iz GMM >>>
08.02.2018
Turizam-Istorija umjetnosti i kulture
Rezultati popravnog ispita održanog 5. februara 2018. i prijedlog zaključnih ocjena >>>
07.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I
Rezultati popravnog ispita Francuski (za sve godine) >>>
07.02.2018
Turizam-Geoturizam
Rezultati zavrsnog ispita Geoturizam >>>
07.02.2018
Turizam-Računovodstvo
Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita >>>
07.02.2018
Hotelijerstvo-Računovodstvo
Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita >>>
07.02.2018
Turizam-Analiza poslovanja HTP
Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita >>>
07.02.2018
Turizam-Turistička geografija
Turistička geogarfija >>>
06.02.2018
Turizam-Osnovi menadžmenta
rezultati završnog ispita, predlog ocjena >>>
06.02.2018
Turizam-Strani jezik i civilizacija I
Rezultati ispita >>>
05.02.2018
Turizam-Globalni marketing
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
05.02.2018
Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
05.02.2018
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
05.02.2018
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
05.02.2018
Turizam-Osnovi poslovne informatike
Rezultati nakon popravnih rokova >>>
05.02.2018
Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike
Rezultati nakon popravnih rokova >>>
05.02.2018
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma
Osnovi turizma (rezultati završnog ispita) >>>
05.02.2018
Turizam-Osnovi turizma
Osnovi turizma (rezultati završnog ispita) >>>
05.02.2018
Hotelijerstvo-Osnovi turizma
Osnovi turizma (rezultati završnog ispita) >>>
05.02.2018
Turizam-Osnovi menadžmenta
popravni završnog ispita >>>
02.02.2018
Turizam-Njemački jezik I
Dodatni termin za usmeni iz njemačkog jezika, za sve tri godine >>>
02.02.2018
Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu
Liderstvo u hotelijerstvu >>>
02.02.2018
Turizam-Računovodstveni menadžment
Rezultat završnog ispita >>>
02.02.2018
Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment
Rezultati završnog ispita >>>
01.02.2018
Turizam-Analiza poslovanja HTP
Rezutati nakon zavrsnog ispita >>>
01.02.2018
Hotelijerstvo-Računovodstvo
Rezultati nakon zavrsnog ispita >>>
01.02.2018
Turizam-Računovodstvo
Rezultati nakon zavrsnog ispita >>>
31.01.2018
Turizam-Osnovi poslovne informatike
Termin popravnih kolokvijuma >>>
29.01.2018
Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije
PREDLOG OCJENE >>>
29.01.2018
Turizam-Osnovi ekonomije
PREDLOG OCJENE >>>
28.01.2018
Turizam-Njemački jezik I
Njemački jezik. Osvojeni bodovi za sve tri godine. >>>
28.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
PREDLOG OCJENE >>>
27.01.2018
Hotelijerstvo-Turističko pravo EU
Nova objava - 27.01.2018 16:49 >>>
27.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo
Nova objava - 27.01.2018 20:32 >>>
27.01.2018
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 27.01.2018 20:34 >>>
26.01.2018
Turizam-Globalni marketing
Rezultati redovnog završnog ispita >>>
26.01.2018
Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment
Rezultati redovnog završnog ispita >>>
26.01.2018
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB-BREDA >>>
25.01.2018
Hotelijerstvo-Tehnologija pripreme hrane
Nova objava - 25.01.2018 09:07 >>>
25.01.2018
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
Rezultati redovnog zavrsnog ispita >>>
25.01.2018
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
Rezultati redovnog završnog ispita >>>
25.01.2018
Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu
Rezultati redovnog završnog ispita >>>
25.01.2018
Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu
Rezultati redovnog završnog ispita >>>
24.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo
Nova objava - 24.01.2018 21:34 >>>
24.01.2018
Hotelijerstvo-Turističko pravo EU
Nova objava - 24.01.2018 21:39 >>>
23.01.2018
Turizam-Turistička geografija
Turistička geografija - završni ispit >>>
23.01.2018
Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu
Liderstvo u hotelijerstvu >>>
23.01.2018
Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu
Liderstvo u hotelijerstvu (predlog ocjena) >>>
22.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema
Rezultati ispita iz predmeta Osnovi turističkog informacionog sistema >>>
22.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA >>>
22.01.2018
Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA >>>
22.01.2018
Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA >>>
22.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
REZULTATI PISMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA I >>>
22.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA I >>>
22.01.2018
Turizam-Italijnski jezik III
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III >>>
22.01.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III >>>
22.01.2018
Turizam-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V >>>
22.01.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V >>>
22.01.2018
Turizam-Italijnski jezik III
REZULTATI PISMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III >>>
22.01.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
REZULTATI PISMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III >>>
22.01.2018
Turizam-Italijanski jezik V
REZULTATI PISMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V >>>
22.01.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
REZULTATI PISMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V >>>
21.01.2018
Turizam-Osnovi turizma
Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma) >>>
18.01.2018
Turizam-Osnovi poslovne informatike
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
18.01.2018
Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike
Termin popravnih kolokvijuma >>>
18.01.2018
Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
17.01.2018
Turizam-Strani jezik i civilizacija I
Rezultati ispita >>>
17.01.2018
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB-OPREMA >>>
16.01.2018
Turizam-Osnovi poslovne informatike
Termin popravnih kolokvijuma >>>
16.01.2018
Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike
Termin popravnih kolokvijuma >>>
16.01.2018
Turizam-Računovodstvo
Pregled radova i konsultacije >>>
16.01.2018
Hotelijerstvo-Računovodstvo
Pregled radova i konsultacije >>>
16.01.2018
Turizam-Osnovi menadžmenta
Rezultati K2 popravni, K1 pp >>>
16.01.2018
Turizam-Osnovi menadžmenta
Završni ispit >>>
15.01.2018
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 15.01.2018 12:14 >>>
15.01.2018
Hotelijerstvo-Turističko pravo EU
Nova objava - 15.01.2018 13:30 >>>
15.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo
Nova objava - 15.01.2018 19:00 >>>
14.01.2018
Turizam-Njemački jezik I
Osvojeni bodovi iz njemačkog jezika za sve tri godine T+H. Usmeni je u utorak i srijedu, 16. i 17. januara, 11-13 h. >>>
14.01.2018
Turizam-Francuski jezik V
Rezultati ispita >>>
14.01.2018
Turizam-Italijanski jezik V
REZULTATI PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V >>>
14.01.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
REZULTATI PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V >>>
13.01.2018
Turizam-Italijnski jezik III
REZULTATI PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III >>>
13.01.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
REZULTATI PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III >>>
12.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I
Rezultati ispita Francuski jezik I >>>
12.01.2018
Turizam-Francuski jezik III
Francuski III Rezultati ispita >>>
12.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
REZULTATI PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA I >>>
12.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA I >>>
12.01.2018
Turizam-Italijnski jezik III
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III >>>
12.01.2018
Turizam-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V >>>
12.01.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III >>>
12.01.2018
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V >>>
11.01.2018
Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva
Promjena termina ispita >>>
11.01.2018
Turizam-Menadžment turističkih destinacija
Promjena termina ispita >>>
11.01.2018
Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela
Promjena termina ispita >>>
11.01.2018
Turizam-Održivi razvoj turizma
Promjena termina ispita >>>
11.01.2018
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
Promjena termina ispita >>>
11.01.2018
Turizam-Strategijski menadžment u turizmu I
Promjena termina ispita >>>
10.01.2018
Hotelijerstvo-Turističko pravo EU
Nova objava - 10.01.2018 08:31 >>>
10.01.2018
Turizam-Međukulturni menadžment
REZULTATI POPRAVNI K2 >>>
10.01.2018
Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu
REZULTATI POPRAVNI K2 >>>
09.01.2018
Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu
REZULTATI POPRAVNI K2 >>>
08.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
REZULTATI POPRAVNI K2 >>>
08.01.2018
Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije
REZULTATI POPRAVNI K2 >>>
08.01.2018
Turizam-Osnovi ekonomije
REZULTATI POPRAVNI K2 >>>
08.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema
Termin popravnog kolokvijuma >>>
08.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema
Termin popravnog ispita >>>
08.01.2018
Turizam-Osnovi menadžmenta
OSNOVI MENADŽMENTA, REZULTATI K2 popravni >>>
08.01.2018
Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta
REZULTATI POPRAVNI K2 >>>
08.01.2018
Turizam-Osnovi menadžmenta
Osnovi menadžmenta - dodatni rok za polaganje drugog kolokvijuma >>>
08.01.2018
Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu
REZULTATI POPRAVNI K2 >>>
05.01.2018
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema
Rezultati kolokvijuma >>>
31.12.2017
Turizam-Osnovi turizma
Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma) >>>
31.12.2017
Hotelijerstvo-Osnovi turizma
Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma) >>>
31.12.2017
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
Rezultati 2. popravnog kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u turizmu >>>
31.12.2017
Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu
Rezultati 2. popravnog kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u turizmu_Turizam >>>
31.12.2017
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
Rezultati 2. popravnog kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu >>>
31.12.2017
Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu
Rezultati 2. popravnog kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u u turizmu_Hotelijerstvo >>>
30.12.2017
Turizam-Računovodstvo
Rezultati Kolokvijuma II >>>
30.12.2017
Hotelijerstvo-Računovodstvo
Rezultati Kolokvijuma II >>>
28.12.2017
Turizam-Osnovi poslovne informatike
Rezultati nakon drugog kolokvijuma >>>
28.12.2017
Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike
Rezultati nakon drugog kolokvijuma >>>
26.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma
Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma) >>>
26.12.2017
Turizam-Italijanski jezik V
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI JEZIK V - 26.12.2017 11:33 >>>
26.12.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI JEZIK V - 26.12.2017 11:36 >>>
26.12.2017
Turizam-Računovodstveni menadžment
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
26.12.2017
Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
26.12.2017
Turizam-Osnovi menadžmenta
OSNOVI MENADŽMENTA - rezultati drugog kolokvijuma, popravni prvog >>>
26.12.2017
Hotelijerstvo-Ruski jezik III
Rezultati II (popravnog) kolokvijuma >>>
26.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo
Nova objava - 26.12.2017 19:34 >>>
25.12.2017
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
2. dio rezultata 2. kolokvijuma iz MKuT >>>
25.12.2017
Turizam-Analiza poslovanja HTP
Termin K3 - Analiza poslovanja >>>
25.12.2017
Hotelijerstvo-Računovodstvo
Kolokvijum II >>>
25.12.2017
Turizam-Računovodstvo
Kolokvijum II >>>
25.12.2017
Turizam-Italijnski jezik III
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI JEZIK III - 25.12.2017 14:59 >>>
25.12.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI JEZIK III- 25.12.2017 15:01 >>>
25.12.2017
Turizam-Osnovi poslovne informatike
Priprema Excel >>>
25.12.2017
Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike
Priprema Excel >>>
25.12.2017
Turizam-Osnovi poslovne informatike
Raspored grupa za polaganje drugog kolokvijuma >>>
25.12.2017
Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike
Raspored grupa za polaganje drugog kolokvijuma >>>
25.12.2017
Turizam-Osnovi poslovne informatike
Materijal iz Excel-a sa predavanja >>>
25.12.2017
Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike
Materijal iz Excel-a sa predavanja. >>>
25.12.2017
Hotelijerstvo-Turističko pravo EU
Nova objava - 25.12.2017 20:50 >>>
25.12.2017
Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta
POPRAVNI K2 >>>
25.12.2017
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
Najava popravnog 2. kolokvijuma iz MKuT >>>
25.12.2017
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
Najava popravnog 2. kolokvijuma iz MKuH >>>
25.12.2017
Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu
Najava popravnog 2. kolokvijuma iz RPuT >>>
25.12.2017
Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu
Najava popravnog 2. kolokvijuma iz RPuT >>>
24.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I
Novi termin predavanja 25.decembra >>>
24.12.2017
Turizam-Analiza poslovanja HTP
Rezultati popravnih kolokvijuma - Analiza poslovanja >>>
24.12.2017
Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu
Rezultati 2. kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u u turizmu_Turizam >>>
24.12.2017
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
Rezultati 2. kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu >>>
24.12.2017
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
Rezultati 2. kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu >>>
24.12.2017
Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu
Rezultati 2. kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu >>>
23.12.2017
Hotelijerstvo-Turističko pravo EU
Nova objava - 23.12.2017 19:57 >>>
22.12.2017
Turizam-Računovodstvo
Rezultati popravnog I kolokvijuma >>>
22.12.2017
Hotelijerstvo-Računovodstvo
Rezultati popravnog I kolokvijuma >>>
22.12.2017
Turizam-Računovodstveni menadžment
Rezultati kolokvijuma >>>
22.12.2017
Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment
Rezultati kolokvijuma >>>
22.12.2017
Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu
Rezultati popravnog II kolokvijuma iz Liderstva u hotelijerstvu >>>
22.12.2017
Turizam-Turistička geografija
Rezultati II kolokvijuma iz Turističke geografije >>>
22.12.2017
Turizam-Turistička geografija
Turistička geografija (popravni I i II kolokvijuma) >>>
22.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I
Rezultati II popravnog kolokvijuma >>>
22.12.2017
Turizam-Ruski jezik III
Rezultati II popravnog kolokvijuma >>>
20.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
REZULTATI K2 >>>
20.12.2017
Turizam-Osnovi ekonomije
REZULTATI K2 >>>
20.12.2017
Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije
REZULTATI K2 >>>
20.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI JEZIK I - 20.12.2017 11:36 >>>
20.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo
Nova objava - 20.12.2017 13:05 >>>
19.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo
Nova objava - 19.12.2017 09:59 >>>
19.12.2017
Hotelijerstvo-Turističko pravo EU
Nova objava - 19.12.2017 10:05 >>>
19.12.2017
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 19.12.2017 10:07 >>>
19.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema
Termin kolokvijuma >>>
18.12.2017
Turizam-Međukulturni menadžment
REZULTATI K2 >>>
18.12.2017
Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta
REZULTATI K2 >>>
18.12.2017
Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu
REZULTATI K2 >>>
18.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
OBAVJESTENJE_popravni_K2 >>>
18.12.2017
Turizam-Međukulturni menadžment
OBAVJESTENJE_popravni_K2 >>>
18.12.2017
Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu
OBAVJESTENJE_popravni_K2 >>>
18.12.2017
Turizam-Ruski jezik V
Rezultati II kolokvijuma (redovni) >>>
18.12.2017
Turizam-Ruski jezik III
Rezultati II (redovnog) kolokvijuma >>>
18.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I
Rezultati II redovnog kolokvijuma >>>
18.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
Nadoknada nastave - 18.12.2017 20:28 >>>
18.12.2017
Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu
REZULTATI K2 >>>
18.12.2017
Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu
REZULTATI K2 >>>
18.12.2017
Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu
OBAVJESTENJE_popravni_K2 >>>
18.12.2017
Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu
OBAVJESTENJE_popravni_K2 >>>
17.12.2017
Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva
Rezultati predroka >>>
17.12.2017
Turizam-Menadžment turističkih destinacija
Rezultati predroka >>>
17.12.2017
Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela
Rezultati predroka >>>
17.12.2017
Turizam-Održivi razvoj turizma
Rezultati predroka >>>
17.12.2017
Turizam-Italijnski jezik III
POPRAVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK III - 17.12.2017 21:39 >>>
17.12.2017
Turizam-Italijanski jezik V
POPRAVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK V- 17.12.2017 21:42 >>>
17.12.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
POPRAVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK V- 17.12.2017 21:44 >>>
17.12.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
POPRAVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK III- 17.12.2017 21:45 >>>
16.12.2017
Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu
Vanredni termin predavanja 19.12. 2017. (utorak) umjesto 25.12.2017. (ponedjeljak) >>>
16.12.2017
Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu
Vanredni termin predavanja 19.12. 2017. (utorak) umjesto 25.12.2017. (ponedjeljak) >>>
15.12.2017
Turizam-Francuski jezik III
OBAVJEŠTENJE O NOVOM TERMINU PREDAVANJA >>>
15.12.2017
Turizam-Računovodstveni menadžment
Popravni kolokvijum >>>
15.12.2017
Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment
Popravni kolokvijum >>>
15.12.2017
Turizam-Računovodstvo
Računovodstvo >>>
15.12.2017
Turizam-Istorija umjetnosti i kulture
Popravni I kolokvijuma iz Istorije umjetnosti i kulture >>>
15.12.2017
Turizam-Analiza poslovanja HTP
Termini poravnih kolokvijuma >>>
15.12.2017
Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu
Najava 2. kolokvijuma iz RPuT >>>
15.12.2017
Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu
Najava 2. kolokvijuma iz RPuT >>>
15.12.2017
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
Najava 2. kolokvijuma iz MKuT >>>
15.12.2017
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
Najava 2. kolokvijuma iz MKuH >>>
15.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I
Термин II редовног колоквијума >>>
15.12.2017
Hotelijerstvo-Ruski jezik III
Rezultati II kolokvijuma >>>
15.12.2017
Hotelijerstvo-Ruski jezik III
II колоквијум - Руски >>>
15.12.2017
Turizam-Ruski jezik III
II колоквијум из Руског језика >>>
15.12.2017
Turizam-Ruski jezik V
II колоквијум из Руског језика  >>>
15.12.2017
Hotelijerstvo-Ruski jezik V
II колоквијум из Руског језика  >>>
15.12.2017
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB - 15.12.2017. >>>
14.12.2017
Turizam-Analiza poslovanja HTP
Rezultati II Kolokvijuma - Analiza poslovanja >>>
14.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA I >>>
14.12.2017
Turizam-Italijnski jezik III
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III >>>
14.12.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III >>>
14.12.2017
Turizam-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V >>>
14.12.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V >>>
14.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA PISMENI ISPIT IZ ITALIJANSKOG JEZIKA I >>>
14.12.2017
Turizam-Italijnski jezik III
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA PISMENI ISPIT IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III >>>
14.12.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA PISMENI ISPIT IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III >>>
14.12.2017
Turizam-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA PISMENI ISPIT IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V >>>
14.12.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA PISMENI ISPIT IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V >>>
13.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma
Osnovi turizma >>>
13.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
POPRAVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK I- 13.12.2017 13:53 >>>
13.12.2017
Turizam-Poznavanje namirnica i ekološka hrana
Rezultati II kolokvijuma - Poznavanje namirnica i ekološka hrana >>>
13.12.2017
Hotelijerstvo-Poznavanje namirnica i ekološka hrana
Rezultati II kolokvijuma - Poznavanje namirnica i ekološka hrana >>>
12.12.2017
Turizam-Osnovi menadžmenta
OSNOVI MENADŽMENTA - DRUGI KOLOKVIJUM >>>
12.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
REZULTATI REDOVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI JEZIK I- 12.12.2017 12:40 >>>
11.12.2017
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
Rezultati 1. popravnog kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu >>>
11.12.2017
Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu
Rezultati 1. popravnog kolokvijuma iz RPuT_Hotelijerstvo >>>
11.12.2017
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
Rezultati 1. popravnog kolokvijuma iz MKuT >>>
11.12.2017
Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu
Rezultati 1. popravnog kolokvijuma iz RPuT >>>
11.12.2017
Turizam-Računovodstveni menadžment
Kolokvijum >>>
11.12.2017
Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment
Kolokvijum >>>
11.12.2017
Turizam-Računovodstvo
Popravni prvog kolokvijuma >>>
11.12.2017
Hotelijerstvo-Osnovi turizma
Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma) >>>
11.12.2017
Turizam-Osnovi turizma
Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma) >>>
11.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma
Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma) >>>
11.12.2017
Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu
Rezultati II kolokvijuma iz Liderstva u hotelijerstvu >>>
11.12.2017
Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu
Liderstvo u hotelijerstvu (popravni II kolokvijuma) >>>
11.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
Nadoknada nastave- 11.12.2017 15:05 >>>
11.12.2017
Turizam-Italijnski jezik III
Nadoknada nastave - 11.12.2017 15:07 >>>
11.12.2017
Turizam-Italijnski jezik III
REZULTATI REDOVNOG KOLOKVIJUA ITALIJANSKI JEZIK III - 11.12.2017 15:08 >>>
11.12.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
Nadoknada nastave - 11.12.2017 15:15 >>>
11.12.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
REZULTATI REDOVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI JEZIK III- 11.12.2017 15:16 >>>
11.12.2017
Turizam-Italijanski jezik V
Nadoknada nastave - 11.12.2017 15:17 >>>
11.12.2017
Turizam-Italijanski jezik V
REZULTATI REDOVNOG KOLOKVIJUMA- 11.12.2017 15:18 >>>
11.12.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
Nadoknada nastave - 11.12.2017 15:21 >>>
11.12.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
REZULTATI REDOVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI V - 11.12.2017 15:21 >>>
08.12.2017
Turizam-Geoturizam
Popravni I kolokvijuma iz Geoturizma >>>
08.12.2017
Turizam-Turistička geografija
Turistička geografija II kolokvijum >>>
08.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma
Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova turizma >>>
08.12.2017
Turizam-Osnovi turizma
Rezultati II kolokvijuma iz Osnova turizma >>>
08.12.2017
Hotelijerstvo-Osnovi turizma
Rezultati II kolokkvijuma iz Osnova turizma >>>
06.12.2017
Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu
obavjestenje_projekti animacija >>>
06.12.2017
Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu
OBAVJESTENJE_K2 >>>
06.12.2017
Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta
OBAVJESTENJE_K2 >>>
06.12.2017
Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta
REZULTATI POPRAVNI K1 >>>
05.12.2017
Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu
Liderstvo II kolokvijum >>>
04.12.2017
Turizam-Analiza poslovanja HTP
Kolokvijum II >>>
04.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
REDOVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK I- 04.12.2017 17:09 >>>
04.12.2017
Turizam-Italijanski jezik V
REDOVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK V - 04.12.2017 17:18 >>>
04.12.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
REDOVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK V - 04.12.2017 17:19 >>>
04.12.2017
Turizam-Italijnski jezik III
REDOVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK III - 04.12.2017 17:20 >>>
04.12.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
REDOVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI III - 04.12.2017 17:26 >>>
04.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
NADOKNADA NASTAVE- 04.12.2017 17:28 >>>
04.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
REZULTATI POPRAVNI K1 >>>
04.12.2017
Turizam-Osnovi ekonomije
REZULTATI POPRAVNI K1 >>>
04.12.2017
Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije
REZULTATI POPRAVNI K1 >>>
04.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
TERMIN K2 >>>
04.12.2017
Turizam-Međukulturni menadžment
REZULTATI POPRAVNI K1 >>>
04.12.2017
Turizam-Međukulturni menadžment
TERMIN K2 >>>
04.12.2017
Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu
POPRAVNI K2 >>>
04.12.2017
Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu
TERMIN K2 >>>
03.12.2017
Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
02.12.2017
Turizam-Održivi razvoj turizma
Pristupni radovi - 02.12.2017 07:22 >>>
02.12.2017
Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela
Pristupni radovi - 02.12.2017 07:26 >>>
02.12.2017
Turizam-Osnovi menadžmenta
rezultati popravnog kolokvijuma I >>>
01.12.2017
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB-01.12.2017. >>>
01.12.2017
Turizam-Menadžment turističkih destinacija
Popravni kolokvijuma - 01.12.2017 18:20 >>>
01.12.2017
Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva
Popravni kolokvijuma - 01.12.2017 18:27 >>>
30.11.2017
Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu
Najava popravnog 1. kolokvijuma _ RPuT >>>
30.11.2017
Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu
Najava popravnog 1. kolokvijuma _ RPuT >>>
29.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo
Nova objava - 29.11.2017 10:49 >>>
28.11.2017
Turizam-Poznavanje namirnica i ekološka hrana
Popravni kolokvijum II >>>
27.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM (odgovori) >>>
27.11.2017
Turizam-Geoturizam
Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Geoturizam >>>
27.11.2017
Turizam-Turistička geografija
Rezultati I kolokvijuma iz Turističke geografije >>>
27.11.2017
Turizam-Geoturizam
Predavanje iz Geoturizma >>>
27.11.2017
Turizam-Osnovi menadžmenta
Osnovi menadžmenta-popravni prvog kolokvijuma >>>
27.11.2017
Turizam-Osnovi poslovne informatike
Rezultati kolokvijuma >>>
27.11.2017
Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike
Rezultati kolokvijuma >>>
27.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma
Osnovi turizma II kolokvijum >>>
27.11.2017
Turizam-Osnovi turizma
Osnovi turizma II kolokvijum >>>
27.11.2017
Hotelijerstvo-Osnovi turizma
Osnovi turizma II kolokvijum >>>
27.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
27.11.2017
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 27.11.2017 22:55 >>>
27.11.2017
Hotelijerstvo-Turističko pravo EU
Nova objava - 27.11.2017 23:15 >>>
25.11.2017
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
Rezultati 1. kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u turizmu >>>
25.11.2017
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
Rezultati 1. kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu >>>
25.11.2017
Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu
Rezultati 1. kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u u turizmu_Turizam >>>
25.11.2017
Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu
Rezultati 1. kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u u turizmu_Hotelijerstvo >>>
25.11.2017
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
Najava popravnog 1. kolokvijuma _ MKuT >>>
25.11.2017
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
Najava popravnog 1. kolokvijuma _ MKuH >>>
24.11.2017
Turizam-Italijanski jezik V
OTKAZIVANJE PREDAVANJA >>>
24.11.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
OTKAZIVANJE PREDAVANJA >>>
24.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I
Popravni kolokvijum >>>
24.11.2017
Turizam-Strani jezik i civilizacija I
Otkazivanje predavanja u utorak 28.11.2017. >>>
23.11.2017
Hotelijerstvo-Tehnologija pripreme hrane
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Tehnologija pripreme hrane >>>
23.11.2017
Turizam-Italijanski jezik V
VJEŽBANJA ZA 24/11 (ODNOSNE ZAMJENICE) >>>
23.11.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
VJEŽBANJA ZA 24/11 (ODNOSNE ZAMJENICE) >>>
22.11.2017
Turizam-Računovodstvo
Rezultati Kolokvijuma I >>>
22.11.2017
Hotelijerstvo-Računovodstvo
Rezultati Kolokvijuma I >>>
22.11.2017
Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu
POPRAVNI K1 UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU >>>
22.11.2017
Turizam-Međukulturni menadžment
POPRAVNI K1 MEDJUKULTURNI MENADZMENT >>>
22.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma
Osnovi turizma - predavanja >>>
22.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
Popravni I kolokvijuma iz Ekonomije >>>
22.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu_popravni K1 >>>
22.11.2017
Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta
Popravni prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi hotelskog menadzmenta >>>
22.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema
Rezultati kolokvijuma >>>
22.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I
Резултати (поправни првог колоквијума) >>>
22.11.2017
Hotelijerstvo-Ruski jezik III
Резултати 1-ог поправног колоквијума >>>
22.11.2017
Turizam-Ruski jezik V
Резултати (1-ог) поправног колоквијума >>>
22.11.2017
Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta
REZULTATI K1 OSNOVI HOTELSKOG MENADZMENTA >>>
21.11.2017
Turizam-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE/VANDREDNIM PREDAVANJIMA >>>
21.11.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE/VANDREDNIM PREDAVANJIMA >>>
21.11.2017
Turizam-Italijnski jezik III
OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE/VANDREDNIM PREDAVANJIMA >>>
21.11.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE/VANDREDNIM PREDAVANJIMA >>>
21.11.2017
Turizam-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE/VANDREDNIM PREDAVANJIMA >>>
21.11.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE/VANDREDNIM PREDAVANJIMA >>>
21.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità 1 e 2) >>>
21.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE/VANDREDNIM PREDAVANJIMA >>>
21.11.2017
Turizam-Italijnski jezik III
RJEŠENJA VJEŽBANJA >>>
21.11.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
RJEŠENJA VJEŽBANJA >>>
21.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
Vježbe iz Ekonomije >>>
21.11.2017
Turizam-Osnovi menadžmenta
OSNOVI MENADŽMENTA - rezultati prvog kolokvijuma >>>
21.11.2017
Turizam-Italijanski jezik V
Dodatak nastavnom materijalu (Unità 2) >>>
21.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I
PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM >>>
20.11.2017
Turizam-Geoturizam
Geoturizam >>>
20.11.2017
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB - 20.11.2017. >>>
20.11.2017
Turizam-Računovodstvo
Kolokvijum I >>>
20.11.2017
Hotelijerstvo-Računovodstvo
Kolokvijum I >>>
20.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo
Nova objava - 20.11.2017 18:42 >>>
20.11.2017
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 20.11.2017 18:48 >>>
19.11.2017
Turizam-Njemački jezik V
Njemački jezik V - bodovi na kolokvijumu >>>
18.11.2017
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
Prvi kolokvijum iz Marketing komuniciranja u turizmu >>>
18.11.2017
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
Prvi kolokvijum iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu >>>
15.11.2017
Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu
REZULTATI K1 UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU >>>
15.11.2017
Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta
K1 Osnovi hotelskog menadzmenta >>>
15.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema
Termin kolokvijuma >>>
15.11.2017
Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu
Rezultati popravnog kolokvijuma iz Liderstva u hotelijerstvu >>>
15.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I
Rezultati kolokvijuma >>>
15.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I
Резултати колoквијума Руски I >>>
15.11.2017
Turizam-Osnovi poslovne informatike
Termin kolokvijuma i raspored grupa >>>
15.11.2017
Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike
Termin kolokvijuma i raspored grupa >>>
14.11.2017
Turizam-Osnovi turizma
Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma >>>
14.11.2017
Hotelijerstvo-Osnovi turizma
Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma >>>
14.11.2017
Hotelijerstvo-Osnovi turizma
Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma >>>
14.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma
Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma >>>
14.11.2017
Turizam-Osnovi turizma
Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma >>>
14.11.2017
Turizam-Poznavanje namirnica i ekološka hrana
Kolokvijum II predmet Poznavanje namirnica i ekološka hrana >>>
14.11.2017
Hotelijerstvo-Poznavanje namirnica i ekološka hrana
Kolokvijum II Predmet: Poznavanje namirnica i ekološka hrana >>>
14.11.2017
Turizam-Osnovi turizma
Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma >>>
14.11.2017
Turizam-Osnovi turizma
Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma >>>
14.11.2017
Turizam-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE >>>
14.11.2017
Hotelijerstvo-Osnovi turizma
Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma >>>
14.11.2017
Turizam-Poznavanje namirnica i ekološka hrana
Rezultati I kolokvijuma - Poznavanje namirnica i ekološka hrana >>>
14.11.2017
Hotelijerstvo-Poznavanje namirnica i ekološka hrana
Rezultati I kolokvijuma - Poznavanje namirnica i ekološka hrana >>>
14.11.2017
Turizam-Francuski jezik III
Rezultati kolokvijuma >>>
14.11.2017
Turizam-Ruski jezik III
Резултати редовног колоквијума >>>
14.11.2017
Hotelijerstvo-Ruski jezik V
Резултати редовног колоквијума, Руски 5 >>>
14.11.2017
Turizam-Italijnski jezik III
PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM >>>
14.11.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM >>>
14.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I
Термин поправног колоквијума, Руски 1 >>>
14.11.2017
Hotelijerstvo-Ruski jezik III
Термин поправног - Руски III >>>
14.11.2017
Hotelijerstvo-Ruski jezik V
Термин поправног - Руски V >>>
14.11.2017
Turizam-Italijanski jezik V
PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM >>>
14.11.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM >>>
14.11.2017
Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu
Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu >>>
13.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
Rezultati I kolokvijuma iz Ekonomije >>>
13.11.2017
Turizam-Osnovi ekonomije
Rezultati I kolokvijuma iz Ekonomije >>>
13.11.2017
Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije
Rezultati I kolokvijuma iz Ekonomije >>>
13.11.2017
Turizam-Međukulturni menadžment
REZULTATI K1 MEDJUKULTURNI MENADZMENT >>>
13.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma
Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma >>>
13.11.2017
Turizam-Osnovi turizma
Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma >>>
13.11.2017
Hotelijerstvo-Osnovi turizma
Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma >>>
13.11.2017
Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu
Rezultati I kolokvijuma iz Liderstva u hotelijerstvu >>>
13.11.2017
Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta
K1 Osnovi hotelskog menadzmenta >>>
13.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik I
Bodovi Njemački jezik I - kolokvijum >>>
13.11.2017
Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu
Rezultati I kolokvijuma iz Liderstva u hotelijerstvu >>>
13.11.2017
Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu
Rezultati I kolokvijuma iz Liderstva u hotelijerstvu >>>
11.11.2017
Turizam-Njemački jezik III
Nova objava - 11.11.2017 14:49 >>>
11.11.2017
Turizam-Njemački jezik V
Nova objava - 11.11.2017 14:51 >>>
11.11.2017
Turizam-Održivi razvoj turizma
Odlaganje predavanja i vježbi >>>
11.11.2017
Turizam-Menadžment turističkih destinacija
Odlaganje predavanja i vježbi >>>
11.11.2017
Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela
Odlaganje predavanja i vježbi >>>
11.11.2017
Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva
Odlaganje predavanja i vježbi >>>
11.11.2017
Turizam-Osnovi poslovne informatike
Radni materijal sa predavanja >>>
11.11.2017
Turizam-Osnovi poslovne informatike
Priprema za kolokvijum >>>
10.11.2017
Turizam-Analiza poslovanja HTP
Rezultati kolokvijuma I >>>
09.11.2017
Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu
Prvi kolokvijum iz Razumijevanja potrosaca u turizmu >>>
09.11.2017
Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu
Prvi kolokvijum iz Razumijevanja potrosaca u turizmu >>>
09.11.2017
Turizam-Istorija umjetnosti i kulture
Istorija umjetnosti i kulture-I kolokvijum >>>
08.11.2017
Turizam-Analiza poslovanja HTP
Rezultati kolokvijuma I >>>
08.11.2017
Turizam-Analiza poslovanja HTP
Rezultati kolokvijuma I >>>
08.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu >>>
08.11.2017
Turizam-Osnovi menadžmenta
Prvi kolokvijum - OSNOVI MENADŽMENTA >>>
07.11.2017
Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu
Prvi kolokvijum iz Liderstva u hotelijerstvu >>>
07.11.2017
Turizam-Turistička geografija
Prvi kolokvijum iz Turističke geografije >>>
07.11.2017
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
Gostujuće predavanje profesora Ilke Lehtole iz Finske >>>
07.11.2017
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
Gostujuće predavanje profesora Ilke Lehtole iz Finske >>>
07.11.2017
Turizam-Globalni marketing
Gostujuće predavanje profesora Ilke Lehtole iz Finske >>>
07.11.2017
Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment
Gostujuće predavanje profesora Ilke Lehtole iz Finske >>>
06.11.2017
Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu
Gostujuće predavanje profesora Ilke Lehtole iz Finske >>>
06.11.2017
Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu
Gostujuće predavanje profesora Ilke Lehtole iz Finske >>>
06.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik I
Nova objava - 06.11.2017 19:43 >>>
06.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I
Kolokvijum iz Francuskog jezika I >>>
06.11.2017
Turizam-Francuski jezik III
Kolokvijum iz Francuskog jezika >>>
03.11.2017
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB - 03.11.2017. >>>
02.11.2017
Turizam-Međukulturni menadžment
medjukulturni menadzment K1 >>>
02.11.2017
Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu
Obavjestenje_UPRAVLJANJE KVALITETOM_2017 >>>
02.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
Obavjestenje_EKONOMIJA ZA MENADŽERE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU >>>
02.11.2017
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema
Pomjeranje termina vjezbi >>>
01.11.2017
Turizam-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA >>>
01.11.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA >>>
01.11.2017
Turizam-Italijnski jezik III
OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA >>>
01.11.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA >>>
01.11.2017
Turizam-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA >>>
01.11.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA >>>
31.10.2017
Hotelijerstvo-Turističko pravo EU
Nova objava - 31.10.2017 09:33 >>>
31.10.2017
Turizam-Poznavanje namirnica i ekološka hrana
Poznavanje namirnica i ekološka hrana >>>
31.10.2017
Hotelijerstvo-Poznavanje namirnica i ekološka hrana
Poznavanje namirnica i ekološka hrana >>>
30.10.2017
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB - 30.10.2017. >>>
30.10.2017
Turizam-Računovodstvo
Računovodstvo >>>
30.10.2017
Hotelijerstvo-Računovodstvo
Računovodstvo >>>
27.10.2017
Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma
Prvi kolokvijum iz Osnova turizma >>>
27.10.2017
Turizam-Osnovi turizma
Prvi kolokvijum iz Osnova turizma >>>
27.10.2017
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB - 27.10.2017. >>>
26.10.2017
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB - 26.10.2017. >>>
25.10.2017
Hotelijerstvo-Turističko pravo EU
Nova objava - 25.10.2017 19:46 >>>
24.10.2017
Turizam-Analiza poslovanja HTP
Kolokvijum I >>>
22.10.2017
Turizam-Italijanski jezik I
RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità introduttiva) >>>
22.10.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik I
RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità introduttiva) >>>
22.10.2017
Turizam-Italijnski jezik III
RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità 7) >>>
22.10.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità 7) >>>
16.10.2017
Turizam-Osnovi ekonomije
Termini kolokvijuma iz Ekonomije >>>
16.10.2017
Turizam-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM >>>
16.10.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM >>>
15.10.2017
Turizam-Italijnski jezik III
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM >>>
15.10.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM >>>
15.10.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM >>>
15.10.2017
Turizam-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM >>>
15.10.2017
Turizam-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE >>>
15.10.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE >>>
11.10.2017
Turizam-Italijanski jezik I
GRAMATIČKA VJEŽBANJA ZA 16/10 >>>
11.10.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik I
GRAMATIČKA VJEŽBANJA ZA 16/10 >>>
11.10.2017
Turizam-Italijanski jezik I
KONSULTACIJE >>>
11.10.2017
Turizam-Italijnski jezik III
KONSULTACIJE >>>
11.10.2017
Turizam-Italijanski jezik V
KONSULTACIJE >>>
11.10.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik I
KONSULTACIJE >>>
11.10.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
KONSULTACIJE >>>
11.10.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
KONSULTACIJE >>>
10.10.2017
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
U vezi nastave u srijedu, 11.10.2017. >>>
10.10.2017
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
U vezi nastave u srijedu, 11.10.2017. >>>
10.10.2017
Turizam-Globalni marketing
NADOKNADA ČASOVA OD 04.10.2017. I OBAVJEŠTENJE U VEZI NASTAVE 11.10.2017. >>>
10.10.2017
Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment
NADOKNADA ČASOVA OD 04.10.2017. I OBAVJEŠTENJE U VEZI NASTAVE 11.10.2017. >>>
09.10.2017
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
NADOKNADA ČASOVA OD 04.10.2017. >>>
09.10.2017
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
NADOKNADA ČASOVA OD 04.10.2017. >>>
06.10.2017
Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva
Nova objava - 06.10.2017 19:30 >>>
05.10.2017
Turizam-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU NASTAVE >>>
05.10.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU NASTAVE >>>
04.10.2017
Turizam-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU NASTAVE >>>
04.10.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU NASTAVE >>>
04.10.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik I
OBAVJEŠTENJE O NASTAVNOM MATERIJALU (ITALIJANSKI JEZIK I) >>>
03.10.2017
Turizam-Računovodstvo
Računovodstvo >>>
02.10.2017
Turizam-Računovodstveni menadžment
Računovodstveni menadžment >>>
01.10.2017
Turizam-Strani jezik i civilizacija I
Časovi iz predmeta Strani jezik i civilizacija I >>>
28.09.2017
Turizam-Održivi razvoj turizma
Obavještenje >>>
28.09.2017
Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela
Obavještenje >>>
28.09.2017
Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva
Termini kolokvijuma >>>
28.09.2017
Turizam-Menadžment turističkih destinacija
Termini kolokvijuma >>>
26.09.2017
Hotelijerstvo-Ruski jezik I
Ruski jezik 1- Turizam i hotelijerstvo >>>
25.09.2017
Turizam-Strani jezik i civilizacija I
ČASOVI IZ PREDMETA STRANI JEZIK I CIVILIZACIJA I >>>
20.09.2017
Turizam-Osnovi turizma
Rezultati iz Osnova turizma >>>
20.09.2017
Turizam-Turistička geografija
Rezultati iz Turističke geografije >>>
20.09.2017
Turizam-Turističke regije
Rezultati iz Turističkih regija >>>
20.09.2017
Turizam-Turističko uređenje prostora
Rezultati iz Turističkog uređenja prostora >>>
20.09.2017
Turizam-Liderstvo u turizmu
Rezultati iz Liderstva u turizmu >>>
20.09.2017
Hotelijerstvo-Osnovi turizma
Rezultati iz Osnova turizma >>>
20.09.2017
Hotelijerstvo-Turistička geografija
Rezultati iz Turističke geografije >>>
15.09.2017
Turizam-Osnovi poslovne informatike
Rezultati roka avgust-septembar 2017 >>>
15.09.2017
Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike
Rezultati roka avgust-septembar 2017 >>>
14.09.2017
Turizam-Italijanski jezik I
Zaključne ocjene iz italijanskog jezika I (avgustovski ispitni rok) >>>
14.09.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik I
Zaključne ocjene iz italijanskog jezika I (avgustovski ispitni rok) >>>
14.09.2017
Turizam-Italijanski jezik II
Zaključne ocjene iz italijanskog jezika II (avgustovski ispitni rok) >>>
14.09.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik II
Zaključne ocjene iz italijanskog jezika II (avgustovski ispitni rok) >>>
14.09.2017
Turizam-Italijnski jezik III
Zaključne ocjene iz italijanskog jezika III (avgustovski ispitni rok) >>>
14.09.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
Zaključne ocjene iz italijanskog jezika III (avgustovski ispitni rok) >>>
14.09.2017
Turizam-Italijanski jezik IV
Zaključne ocjene iz italijanskog jezika IV (avgustovski ispitni rok) >>>
14.09.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
Zaključne ocjene iz italijanskog jezika IV (avgustovski ispitni rok) >>>
14.09.2017
Turizam-Italijanski jezik V
Zaključne ocjene iz italijanskog jezika V (avgustovski ispitni rok) >>>
14.09.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
Zaključne ocjene iz italijanskog jezika V (avgustovski ispitni rok) >>>
14.09.2017
Turizam-Italijanski jezik VI
Zaključne ocjene iz italijanskog jezika VI (avgustovski ispitni rok) >>>
13.09.2017
Turizam-Poslovna statistika
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
13.09.2017
Hotelijerstvo-Poslovna statistika
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
13.09.2017
Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema
Rezultati avgustovskog roka >>>
13.09.2017
Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu
Rezultati avgustovskog roka >>>
13.09.2017
Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi
Rezultati avgustovskog roka >>>
13.09.2017
Turizam-Internet tehnologije i servisi
Rezultati avgustovskog roka >>>
12.09.2017
Turizam-Marketing u turizmu
Rezutati ispita u avgustovskom roku >>>
12.09.2017
Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu
Rezutati ispita u avgustovskom roku >>>
12.09.2017
Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu
Rezutati ispita u avgustovskom roku >>>
12.09.2017
Turizam-Globalni marketing
Rezutati ispita u avgustovskom roku >>>
12.09.2017
Turizam-Globalni marketing
Rezutati ispita u avgustovskom roku >>>
12.09.2017
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
Rezutati ispita u avgustovskom roku >>>
12.09.2017
Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu
Rezutati ispita u avgustovskom roku >>>
12.09.2017
Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu
Rezutati ispita u avgustovskom roku >>>
12.09.2017
Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu
Rezutati ispita u avgustovskom roku >>>
12.09.2017
Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment
Rezutati ispita u avgustovskom roku >>>
05.09.2017
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment u turizmu/hotelijerstvu >>>
05.09.2017
Turizam-Italijanski jezik VI
Obavještenje o održavanju ispita iz italijanskog jezika VI (avgustovski ispitni rok) >>>
05.09.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
Obavještenje o održavanju ispita iz italijanskog jezika VI (avgustovski ispitni rok) >>>
04.09.2017
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 04.09.2017 12:53 >>>
03.09.2017
Hotelijerstvo-Turističko pravo EU
Nova objava - 03.09.2017 18:30 >>>
03.09.2017
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 03.09.2017 20:06 >>>
01.09.2017
Hotelijerstvo-Poslovna statistika
AVGUSTOVSKI ROK - Poslovna statistika >>>
01.09.2017
Turizam-Poslovna statistika
AVGUSTOVSKI ROK - Poslovna statistika >>>
31.08.2017
Turizam-Italijanski jezik I
Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika I (avgustovski ispitni rok) >>>
31.08.2017
Turizam-Italijanski jezik II
Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika II (avgustovski ispitni rok) >>>
31.08.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik II
Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika II (avgustovski ispitni rok) >>>
31.08.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik I
Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika I (avgustovski ispitni rok) >>>
31.08.2017
Turizam-Italijnski jezik III
Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika III (avgustovski ispitni rok) >>>
31.08.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika III (avgustovski ispitni rok) >>>
31.08.2017
Turizam-Italijanski jezik IV
Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika IV (avgustovski ispitni rok) >>>
31.08.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika IV (avgustovski ispitni rok) >>>
31.08.2017
Turizam-Italijanski jezik V
Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika V (avgustovski ispitni rok) >>>
31.08.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika V (avgustovski ispitni rok) >>>
31.08.2017
Turizam-Italijanski jezik VI
Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika VI (avgustovski ispitni rok) >>>
31.08.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika VI (avgustovski ispitni rok) >>>
31.08.2017
Turizam-Internet tehnologije i servisi
Nova objava - 31.08.2017 12:31 >>>
31.08.2017
Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi
Nova objava - 31.08.2017 12:33 >>>
31.08.2017
Turizam-Računovodstvo
Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo >>>
31.08.2017
Hotelijerstvo-Računovodstvo
Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo >>>
31.08.2017
Turizam-Analiza poslovanja HTP
Rezultati ispita iz predmeta Analiza poslovanja HTP >>>
31.08.2017
Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP
Rezultati ispita iz predmeta Analiza poslovanja HTP >>>
31.08.2017
Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment
Rezultati ispita iz predmeta Računovodstveni menadžment >>>
31.08.2017
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment u turizmu/hotelijerstvu >>>
31.08.2017
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment u turizmu/hotelijerstvu >>>
30.08.2017
Turizam-Strani jezik i civilizacija I
Upis ocjena iz predmeta STRANI JEZIK I CIVILIZACIJA I i II >>>
30.08.2017
Turizam-Francuski jezik I
Rezultati popravnog ispita (avgustovski ispitni rok) >>>
30.08.2017
Turizam-Strani jezik i civilizacija I
Rezultati ispita iz predmeta Strani jezik i civilizacija >>>
30.08.2017
Turizam-Italijanski jezik I
Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok) >>>
30.08.2017
Turizam-Italijanski jezik II
Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok) >>>
30.08.2017
Turizam-Italijnski jezik III
Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok) >>>
30.08.2017
Turizam-Italijanski jezik IV
Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok) >>>
30.08.2017
Turizam-Italijanski jezik V
Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok) >>>
30.08.2017
Turizam-Italijanski jezik VI
Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok) >>>
30.08.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik I
Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok) >>>
30.08.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik II
Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok) >>>
30.08.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok) >>>
30.08.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok) >>>
30.08.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok) >>>
30.08.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok) >>>
30.08.2017
Hotelijerstvo-Turističko pravo EU
Nova objava - 30.08.2017 21:29 >>>
30.08.2017
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 30.08.2017 21:31 >>>
30.08.2017
Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu
Nova objava - 30.08.2017 21:47 >>>
27.07.2017
Turizam-Italijanski jezik I
Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok) >>>
27.07.2017
Turizam-Italijanski jezik II
Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok) >>>
27.07.2017
Turizam-Italijnski jezik III
Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok) >>>
27.07.2017
Turizam-Italijanski jezik IV
Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok) >>>
27.07.2017
Turizam-Italijanski jezik V
Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok) >>>
27.07.2017
Turizam-Italijanski jezik VI
Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok) >>>
27.07.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik I
Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok) >>>
27.07.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik II
Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok) >>>
27.07.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik III
Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok) >>>
27.07.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok) >>>
27.07.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik V
Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok) >>>
27.07.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok) >>>
09.07.2017
Turizam-Marketing u turizmu
UPIS OCJENA I KONSULTACIJE >>>
09.07.2017
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
UPIS OCJENA I KONSULTACIJE >>>
03.07.2017
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Rezultati - Finansijski menadžment u turizmu >>>
03.07.2017
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Rezultati-Finansijski menadžment u hotelijerstvu >>>
02.07.2017
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
UKUPNI REZULTATI - MARKETING U HOTELIJERSTVU >>>
02.07.2017
Turizam-Marketing u turizmu
UKUPNI REZULTATI - MARKETING U TURIZMU >>>
02.07.2017
Turizam-Socijalna psihologija turizma
KONAČNI REZULTATI >>>
02.07.2017
Turizam-Globalni marketing
UKUPNI REZULTATI - GLOBALNI MARKETING >>>
29.06.2017
Turizam-Poslovno pravo u turizmu
Poslovno pravo u turizmu - rezultati ispita >>>
29.06.2017
Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu
Poslovno pravo u turizmu - rezultati ispita >>>
29.06.2017
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Rezultati iz Finansijskog menadžmenta - 29.06.2017 14:04 >>>
29.06.2017
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Rezultati iz Finansijskog menadžmenta u hotelijerstvu - 29.06.2017 14:07 >>>
29.06.2017
Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP
Rezultati iz Analize poslovanja HTP- 29.06.2017 14:08 >>>
29.06.2017
Turizam-Turističko uređenje prostora
Rezultati iz Turističkog uređenja prostora - 29.06.2017 14:14 >>>
29.06.2017
Hotelijerstvo-Turistička geografija
Rezultati iz Turističke geografije - 29.06.2017 14:19 >>>
28.06.2017
Turizam-Turističke regije
Rezultati popravnog ispita iz regija >>>
27.06.2017
Turizam-Marketing u turizmu
Obavjestenje o terminu konsultacija >>>
27.06.2017
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
Obavjestenje o terminu konsultacija >>>
27.06.2017
Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema
Rezultati popravnog ispita >>>
27.06.2017
Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu
Rezultati popravnog ispita >>>
27.06.2017
Turizam-Globalni marketing
Obavjestenje o terminu konsultacija >>>
26.06.2017
Turizam-Socijalna psihologija turizma
Popravni završnog ispita - Socijalna psihologija turizma >>>
25.06.2017
Turizam-Marketing u turizmu
Ukupni rezultati prije drugog zavrsnog ispita >>>
25.06.2017
Turizam-Marketing u turizmu
Ukupni rezultati prije drugog zavrsnog ispita >>>
23.06.2017
Turizam-Marketing u turizmu
Marketing u turizmu - Rezultati ispita >>>
23.06.2017
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
Marketing u hotelijerstvu- rezultati ispita >>>
22.06.2017
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
Nova objava - 22.06.2017 11:54 >>>
22.06.2017
Turizam-Italijanski jezik II
zaključne ocjene iz italijanskog jezika II >>>
22.06.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik II
zaključne ocjene iz italijanskog jezika II >>>
22.06.2017
Turizam-Italijanski jezik IV
zaključne ocjene iz italijanskog jezika IV >>>
22.06.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV
zaključne ocjene iz italijanskog jezika IV >>>
22.06.2017
Turizam-Italijanski jezik VI
zaključne ocjene iz italijanskog jezika VI >>>
22.06.2017
Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI
zaključne ocjene iz italijanskog jezika VI >>>
22.06.2017
Turizam-Marketing u turizmu
Rezultati 1. ZI iz MuT - 22.06.2017. >>>
22.06.2017
Turizam-Internet tehnologije i servisi
Rezultati nakon popravnog ispita >>>
22.06.2017
Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi
Rezultati nakon popravnog ispita >>>
21.06.2017
Turizam-Globalni marketing
Obavjestenje o terminu konsultacija >>>
21.06.2017
Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu
>>>
21.06.2017
Turizam-Poslovna statistika
Rezultati popravnog završnog ispita iz Poslovne statistike - Turizam >>>
21.06.2017
Hotelijerstvo-Poslovna statistika
Rezultati popravnog završnog ispita iz Poslovne statistike - Hotelijerstvo >>>
18.06.2017
Turizam-Globalni marketing
REZULTATI 1. ZAVRSNOG ISPITA IZ GLOBALNOG MARKETINGA - Osnovne studije_Turizam - 18.06.2017. >>>
16.06.2017
Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema
Rezultati ispita >>>
16.06.2017
Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu
Rezultati ispita >>>
16.06.2017
Turizam-Internet tehnologije i servisi
Rezultati ispita >>>
16.06.2017
Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi
Rezultati ispita >>>
16.06.2017
Turizam-Strani jezik i civilizacija II
Strani jezik i civilizacija II - rezultati popravnog ispita >>>
16.06.2017
Turizam-Strani jezik i civilizacija II
Strani jezik i civilizacija II - ukupan broj bodova >>>
13.06.2017
Turizam-Francuski jezik I
Rezultati popravnog ispita >>>
08.06.2017
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB - 08.06.2017. >>>
05.06.2017
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Nova objava - 05.06.2017 11:59 >>>
05.06.2017
Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP
Nova objava - 05.06.2017 12:03 >>>
05.06.2017
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Nova objava - 05.06.2017 12:05 >>>
05.06.2017
Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP
Nova objava - 05.06.2017 12:08 >>>
05.06.2017
Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu
Nova objava - 05.06.2017 12:09 >>>
05.06.2017
Turizam-Finansijski menadžment u turizmu
Nova objava - 05.06.2017 12:11 >>>
05.06.2017
Turizam-Strani jezik i civilizacija II
Rezultati ispita (redovan rok) >>>
05.05.2017
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB - 05.05.2017. >>>
18.04.2017
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB - 18.04.2017. >>>
16.03.2017
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB - 16.03.2017. >>>
01.02.2017
Turizam-Menadžment selektivnog turizma
CULTURWB - 01.02.2017. >>>