Obavještenja za predmete - Biotehnički fakultet

Datum Naslov
18.06.2018
Stočarstvo-Ovčarstvo i kozarstvo
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
18.06.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Čuvanje i prerada suptropskog voća
Rezultati Popravnog završnog ispita >>>
18.06.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Agrometeorologija
Rezultati ispita odrzanog 18.06.2018. >>>
17.06.2018
Biljna proizvodnja-Ratarstvo
Rezultati završnog ispita >>>
17.06.2018
Biljna proizvodnja-Biljni i genetički resursi
Rezultati završnog ispita >>>
17.06.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Ljekovito bilje
Rezultati Završnog ispita >>>
16.06.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA I PREDLOG OCJENE >>>
14.06.2018
Stočarstvo-Stručna praksa
Predlog ocjena >>>
13.06.2018
Stočarstvo-Mljekarstvo
Nova objava - 13.06.2018 13:29 >>>
13.06.2018
Biljna proizvodnja-Opšte vinogradarstvo
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
13.06.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Genetika
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
13.06.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
13.06.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA >>>
13.06.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA >>>
12.06.2018
Stočarstvo-Biotehnologija u stočarstvu
Predlog ocjena posle redovnog zavrsnog ispita >>>
12.06.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Planiranje i upravljanje u voćarstvu
Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
12.06.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Tržište i marketing
Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
12.06.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Rezultati Zavrsnog ispita drugi rok >>>
12.06.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Uvid u test zavšnog ispita >>>
11.06.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze
ZAVRŠNI ISPIT >>>
11.06.2018
Biljna proizvodnja-Ratarstvo
Rezultati Testa 2- popravni i Završnog ispita za studente koji putuju u Ameriku >>>
11.06.2018
Biljna proizvodnja-Ratarstvo
Zaključne ocjene za studente koji odlaze u Ameriku >>>
10.06.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Fiziologija biljaka
rezultat zavrsnog drugi deo i preliminarna sumarna >>>
10.06.2018
Biljna proizvodnja-Fiziologija biljaka
rezultat zavrsnog drugi deo i preliminarna sumarna >>>
10.06.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Fiziologija biljaka
rezultat zavrsnog drugi deo i preliminarna sumarna >>>
08.06.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Biohemija životinja
rezultat zavrsnog >>>
08.06.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Praktična obuka I
Evidencija Prakticna I Bar 08.06.2018 12:07 >>>
08.06.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Čuvanje i prerada suptropskog voća
Agrometeorologija >>>
08.06.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Tehnologija zaštite bilja
Rezultati završnog ispita >>>
08.06.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Agrohemija
Zavrsni ispit - redovni termin >>>
07.06.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA >>>
07.06.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Bolesti voćaka
Rezultati prvog roka Završnog ispita >>>
07.06.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Tržište i marketing
Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
07.06.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Berba, čuvanje i pakovanje ljekovitog bilja
Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
07.06.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
06.06.2018
Stočarstvo-Menadžment u stočarstvu
Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
06.06.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Nematologija
Rezultati zavrsnog ispita / ukupan rezultat - 06.06.2018 13:53 >>>
06.06.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agrohemija
Ocjene-redovni rok >>>
05.06.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
OBAVJEŠTENJE TEST PREPOZNAVANJA >>>
05.06.2018
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
Uvid u završni ispit >>>
05.06.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Agrometeorologija
Rezultati ispita odrzanog 04.06. >>>
05.06.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Čuvanje i prerada suptropskog voća
Rezultati Završnog ispita >>>
05.06.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
05.06.2018
Stočarstvo-Mljekarstvo
Nova objava - 05.06.2018 16:43 >>>
04.06.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Rasadnička proizvodnja
Nova objava - 04.06.2018 08:18 >>>
04.06.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Rasadnička proizvodnja
Nova objava - 04.06.2018 08:21 >>>
04.06.2018
Biljna proizvodnja-Fiziologija biljaka
Rezultati zavrsnog ispita >>>
04.06.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
04.06.2018
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
Rezultati završnog ispita >>>
03.06.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Planiranje i upravljanje u voćarstvu
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
03.06.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA I EVIDENCIJA POENA DO ZAVRSNOG ISPITA >>>
02.06.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Biohemija biljaka
rezultat zavrsnog >>>
01.06.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze
Rezultati završnog i popravnog II kolokvijuma >>>
01.06.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Genetika
Rezultati završnog ispita >>>
01.06.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Biohemija životinja
Sumarna tabela prije zavrsnog ispita ispravka >>>
01.06.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Fiziologija biljaka
Rezultat praktičnog djela >>>
01.06.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Mikrobiologija
evidencija poena >>>
01.06.2018
Stočarstvo-Mikrobiologija
evidencija poena >>>
01.06.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Rezultati Zavrsnog ispita prvi rok >>>
31.05.2018
Stočarstvo-Biotehnologija u stočarstvu
Rezultatai popravnog II kolokvijuma >>>
31.05.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Rezultati yavrsnog ispita >>>
31.05.2018
Biljna proizvodnja-Opšte voćarstvo
Rezultati II kolokvijuma >>>
31.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Proizvodnja krmnog bilja
Konacni rezultati nakon popravnog II kolokvijuma >>>
31.05.2018
Biljna proizvodnja-Opšte vinogradarstvo
Rezultati završnog ispita >>>
30.05.2018
Stočarstvo-Genetički resursi u stočarstvu
Rezultatai popravnog II kolokvijuma >>>
30.05.2018
Biljna proizvodnja-Opšte voćarstvo
Konačni rezultati ispita i prijedlog ocjena za studente koji putuju za SAD >>>
30.05.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA >>>
30.05.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
IZMJENA TERMINA POLAGANAJ ZAVRSNOG ISPITA >>>
30.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Biohemija životinja
Sumarna tabela prije zavrsnog ispita >>>
29.05.2018
Biljna proizvodnja-Savremeni uzgojni oblici u voćarstvu
Popravni testa >>>
29.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Pomotehnika
Popravni I testa >>>
29.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Akarologija
Akarologija II kolokvijum popravni >>>
29.05.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Mikrobiologija
Konacan osvojeni broj poena na provjerama znanja u toku semestra na predmetu Mikrobiologija - 29.05.2018 11:34 >>>
29.05.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Termin za polaganje zavrsnog ispita >>>
29.05.2018
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
Rezultati Završnog ispita >>>
29.05.2018
Biljna proizvodnja-Ratarstvo
Završni ispit (za studente koji odlaze u Ameriku) >>>
29.05.2018
Biljna proizvodnja-Ratarstvo
Zaključne ocjene (za studente koji odlaze u Ameriku) >>>
29.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Ljekovito bilje
Kolokvijum 2 >>>
29.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
29.05.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
29.05.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
REZULTATI POPRAVNOG II KOLOKVIJUMA >>>
29.05.2018
Stočarstvo-Ovčarstvo i kozarstvo
Rezultati popravnog II kolokvijuma >>>
28.05.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Dodatni materijal >>>
28.05.2018
Biljna proizvodnja-Stručna praksa
Rezultatai - povrtarstvo >>>
28.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Opšta genetika
Nova objava - 28.05.2018 14:01 >>>
28.05.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Rasadnička proizvodnja
Nova objava - 28.05.2018 14:08 >>>
27.05.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agrohemija
Poeni u toku semestra (popravni I i II kolokvijuma) >>>
27.05.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Agrohemija
Poeni u toku semestra (popravni I i II kolokvijuma) >>>
27.05.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
TEST PREPOZNAVANJA ŠTETOČINA >>>
27.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze
Termini završnog ispita >>>
27.05.2018
Biljna proizvodnja-Ratarstvo
Rezultati Kolokvijum 2 - popravni, Test 2 >>>
27.05.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
Termini završnog ispita >>>
27.05.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Biohemija biljaka
Preliminarna sumarna prije zavrsnog >>>
26.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Mikrobiologija
evidencijapoena >>>
26.05.2018
Stočarstvo-Mikrobiologija
evidencija poena >>>
26.05.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Fiziologija biljaka
Rezultat popravnog kol.2 i izmena satnice i grupa za popravni rok od 20.06.2018 >>>
25.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
25.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Opšta genetika
Rezultati popravnog drugog testa >>>
25.05.2018
Biljna proizvodnja-Savremeni uzgojni oblici u voćarstvu
Rezultati testa >>>
25.05.2018
Stočarstvo-Ishrana preživara
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
25.05.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultat popravnog kol.2 >>>
24.05.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Vježbanje za test prepoznavanja simptoma bolesti biljaka >>>
24.05.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
Popravni II kolokvijum >>>
24.05.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
24.05.2018
Stočarstvo-Ishrana nepreživara
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
24.05.2018
Biljna proizvodnja-Savremeni uzgojni oblici u voćarstvu
Rezultati II kolokvijuma >>>
24.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Mikrobiologija
Rezultati popravnog kolokvijuma II >>>
24.05.2018
Stočarstvo-Mikrobiologija
Nova objava - 24.05.2018 15:44 >>>
24.05.2018
Stočarstvo-Bezbjednost hrane
evidencija poena >>>
23.05.2018
Biljna proizvodnja-Stručna praksa
Termin završnog ispita >>>
23.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Proizvodnja krmnog bilja
Rezultati II kolokvijuma >>>
23.05.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Tržište i marketing
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
23.05.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Rezultati popravnog drugog kolokvijma >>>
23.05.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Terenske vježbe >>>
20.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Biohemija životinja
Rezultat popravnog kol.2 >>>
19.05.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Agrohemija
Rezultati II kolokvijuma >>>
19.05.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Biohemija biljaka
REZULTAT TESTA 2 I MATERIJAL BIOKATALIZATORI >>>
19.05.2018
Stočarstvo-Menadžment u stočarstvu
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
19.05.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Planiranje i upravljanje u voćarstvu
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
19.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI DRUGOG TESTA I DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
19.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA ZAVRSNOG I POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA >>>
19.05.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
19.05.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG ISPITA >>>
19.05.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
19.05.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG ISPITA >>>
19.05.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA ZAVRSNOG ISPITA >>>
19.05.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
19.05.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG ISPITA >>>
19.05.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI DRUGOG TESTA I DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
19.05.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
Rezultati II kolokvijuma >>>
18.05.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Ispitna pitanja za Završni ispit >>>
18.05.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Održavanje terenskih vježbi >>>
18.05.2018
Biljna proizvodnja-Opšte voćarstvo
Rezultati I testa >>>
18.05.2018
Stočarstvo-Pčelarstvo
Pop II kol >>>
18.05.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Pčelarstvo
II kolokvijum 2018 >>>
18.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze
Terenska nastava Bar- Ulcinj >>>
18.05.2018
Stočarstvo-Ishrana preživara
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
18.05.2018
Stočarstvo-Genetički resursi u stočarstvu
Termin popravnog drugog kolokvijuma >>>
18.05.2018
Stočarstvo-Biotehnologija u stočarstvu
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Termini za polaganje testa (vjezbe) >>>
17.05.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Fiziologija biljaka
REZULTAT TESTA 2 I TERMIN PRAKRIČNOG DELA >>>
17.05.2018
Biljna proizvodnja-Opšte vinogradarstvo
Rezultati popravnog II kolokvijuma >>>
17.05.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Genetika
Rezultati popravnog II kolokvijuma >>>
17.05.2018
Stočarstvo-Ishrana nepreživara
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Rezulttati II testa >>>
17.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Mikrobiologija
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Stočarstvo-Mikrobiologija
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
16.05.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agrohemija
Rezultati II kolokvijuma >>>
16.05.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Rezultati II kolokvijuma >>>
16.05.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
16.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Pomotehnika
I test >>>
15.05.2018
Stočarstvo-Ishrana nepreživara
Kolokvijum II >>>
15.05.2018
Stočarstvo-Ishrana preživara
Kolokvijum II >>>
15.05.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
termini polaganja II kolokvijuma >>>
15.05.2018
Biljna proizvodnja-Opšte voćarstvo
Raspored studenata po grupama za polganje I testa >>>
15.05.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Agrometeorologija
Rezultati 2. kolokvijuma iz Agrometeorologije - 15.05.2018 11:59 >>>
15.05.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Agrometeorologija
Rezultati Popravnog II kolokvijuma >>>
15.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Opšta genetika
Rezultati drugog testa >>>
15.05.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultat kol.2 >>>
15.05.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Odlaganje terenskih vježbi >>>
15.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Tehnologija zaštite bilja
Rezultati II kolokvijuma >>>
14.05.2018
Biljna proizvodnja-Ratarstvo
Kolokvijum 2 - rezultati >>>
14.05.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Rasadnička proizvodnja
Nova objava - 14.05.2018 08:04 >>>
14.05.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Rasadnička proizvodnja
Nova objava - 14.05.2018 08:37 >>>
14.05.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Tržište i marketing
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
14.05.2018
Biljna proizvodnja-Pčelarstvo
Popr I kol. >>>
14.05.2018
Biljna proizvodnja-Pčelarstvo
II kol >>>
14.05.2018
Stočarstvo-Pčelarstvo
II kol >>>
14.05.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
II KOLOKVIJUM >>>
14.05.2018
Biljna proizvodnja-Pčelarstvo
II kol >>>
14.05.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Pčelarstvo
Popravni I kolokv >>>
14.05.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Pčelarstvo
II kol >>>
14.05.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
Terenske vježbe >>>
14.05.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Termini polaganja Završnih ispita >>>
14.05.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Bolesti voćaka
Termini polaganja Završnih ispita >>>
12.05.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Planiranje i upravljanje u voćarstvu
Termin drugog i popravnog drugog kolokvijuma >>>
12.05.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Planiranje i upravljanje u voćarstvu
Termin Zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita >>>
12.05.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Tržište i marketing
Termin popravnog drugog kolokvijuma >>>
12.05.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Tržište i marketing
Termin Zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita >>>
12.05.2018
Stočarstvo-Menadžment u stočarstvu
Termin Zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita >>>
12.05.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Termin Zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita >>>
12.05.2018
Stočarstvo-Genetički resursi u stočarstvu
Rezultati II kolokvijuma AnGR >>>
12.05.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
12.05.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Bolesti voćaka
Laboratorijske vježbe >>>
11.05.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Agrometeorologija
Rezultati II kolokvijuma >>>
11.05.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Rezultati II Kolokvijum (popravni) >>>
10.05.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Fiziologija biljaka
Termin testa 2 sa vježbi >>>
10.05.2018
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
Vježbe Fitofarmacija >>>
10.05.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Genetika
Rezultati II kolokvijuma >>>
10.05.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Fiziologija biljaka
materijal 3 >>>
09.05.2018
Biljna proizvodnja-Opšte vinogradarstvo
Rezultati II kolokvijuma >>>
09.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Opšta genetika
Termin održavanja II testa >>>
09.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Proizvodnja krmnog bilja
Termini polganja >>>
09.05.2018
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
Termini za polaganje završnog ispita >>>
09.05.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
Rezultati drugog testa i drugog kolokvijuma >>>
09.05.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Rezultati seminarskih radova i vjezbi >>>
09.05.2018
Stočarstvo-Menadžment u stočarstvu
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
09.05.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Laboratorijske vježbe iz Fitopatologije >>>
08.05.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Nadoknada nastave i seminarski radovi >>>
08.05.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Termini polaganja i nadoknade predavanja >>>
08.05.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati drugog testa i drugog kolokvijuma >>>
08.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Biohemija životinja
Rezultat kol.2 >>>
07.05.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Agrometeorologija
II kolokvijum >>>
07.05.2018
Biljna proizvodnja-Stručna praksa
Dostavljanje Izvjestaja o obavljenoj strucnoj praksi >>>
07.05.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agrohemija
Rezultati testa >>>
07.05.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Agrohemija
Rezultati testa >>>
06.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Opšta genetika
Popravni I kolokvijum >>>
05.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze
Rezultati II kolokvijuma >>>
05.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA DRUGOG TESTA, DRUGOG KOLOKVIJUMA I POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
05.05.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
Termini polaganja drugog kolokvijuma , testa i zavrsnog ispita >>>
04.05.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Pomologija
Rezultati II kolokvijuma i termin održavanja popravnog >>>
03.05.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Štetočine voćaka
Rezultati popravnog II kolokvijuma >>>
03.05.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Proizvodnja krmnog bilja
Konacni rezultati I kolokvijuma >>>
03.05.2018
Biljna proizvodnja-Ratarstvo
Test 1 - popravni >>>
02.05.2018
Biljna proizvodnja-Stručna praksa
Mjesto odrzavanja strucne prakse iz oblasti povrtarstva >>>
29.04.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Fiziologija biljaka
Kolokvijum 2 rezultati >>>
28.04.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Proizvodnja gljiva
I i II kol Proizvodnja gljiva >>>
28.04.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Biohemija životinja
Test 2 rezultati >>>
27.04.2018
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
Rezultati II kolokvijuma (popravnog) >>>
27.04.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultat testa 2 rađen 23 aprila >>>
27.04.2018
Stočarstvo-Ishrana nepreživara
Rezultati testa >>>
27.04.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
TERMIN POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
27.04.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
TERMIN POLAGANJA POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
27.04.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
TERMINI ZAVRSNOG I POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA >>>
27.04.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Tehnologija zaštite bilja
Rezultati II kolokvijuma >>>
27.04.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Rezultati II kolokvijuma >>>
26.04.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Tehnologija gajenja ljekovitog bilja
Rezultati I i II kolokvijuma >>>
26.04.2018
Biljna proizvodnja-Opšte vinogradarstvo
Rezultati popravnog I testa >>>
26.04.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Biohemija biljaka
TEST 2 IZMENA TERMINA I MATERIJAL D >>>
26.04.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Odlaganje predavanja >>>
26.04.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Fiziologija biljaka
TEST 1 REZULTATI >>>
25.04.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
TERMIN POLAGANJA DRUGOG TESTA I DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
25.04.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
TERMIN POLAGANJA POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
25.04.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agrohemija
Određivanje agrohemijskih parametara zemljišta >>>
25.04.2018
Stočarstvo-Mljekarstvo
Nova objava - 25.04.2018 10:03 >>>
25.04.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agrohemija
Automatizacija u navodnjavanju - mr Balša Bajagić >>>
25.04.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Nematologija
Rezultati kolokvijuma I i II, predmet Nematologija - 25.04.2018 13:01 >>>
25.04.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Bolesti voćaka
Rezultati II Kolokvijum (popravni) >>>
24.04.2018
Biljna proizvodnja-Opšte voćarstvo
Rezultati Radnih zadataka >>>
24.04.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Praktična obuka I
Ostvareni rezultati Praktična obuka I >>>
24.04.2018
Stočarstvo-Ishrana nepreživara
Popravni test >>>
24.04.2018
Stočarstvo-Ishrana preživara
Popravni test >>>
24.04.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Opšta genetika
Prvi kolokvijum 2018 >>>
24.04.2018
Stočarstvo-Ovčarstvo i kozarstvo
Termin odrzavanja II kolokvijuma >>>
24.04.2018
Stočarstvo-Genetički resursi u stočarstvu
Termin odrzavanja II kolokvijuma >>>
24.04.2018
Stočarstvo-Biotehnologija u stočarstvu
Termin odrzavanja II kolokvijuma >>>
23.04.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
23.04.2018
Stočarstvo-Ishrana nepreživara
Test >>>
23.04.2018
Stočarstvo-Ishrana preživara
Rezultati testa >>>
23.04.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Termin drugog kolokvijuma >>>
23.04.2018
Stočarstvo-Menadžment u stočarstvu
Termin drugog kolokvijuma >>>
23.04.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Pomologija
Termin održavanja kolokvijuma II >>>
23.04.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze
Rezultati Kolokvijuma >>>
22.04.2018
Biljna proizvodnja-Ratarstvo
Test 1 >>>
22.04.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Ljekovito bilje
Kolokvijum 1 >>>
22.04.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Promjena termina predavanja >>>
22.04.2018
Stočarstvo-Biotehnologija u stočarstvu
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
22.04.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
21.04.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Planiranje i upravljanje u voćarstvu
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
20.04.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Biohemija biljaka
dodatni termin za test 2 >>>
20.04.2018
Stočarstvo-Mljekarstvo
Nova objava - 20.04.2018 12:40 >>>
20.04.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
19.04.2018
Stočarstvo-Mljekarstvo
Nova objava - 19.04.2018 09:19 >>>
19.04.2018
Biljna proizvodnja-Opšte vinogradarstvo
Termini polaganja II kolokvijuma i završnog ispita >>>
19.04.2018
Biljna proizvodnja-Stručna praksa
Termini polaganja završnog ispita >>>
19.04.2018
Biljna proizvodnja-Opšte vinogradarstvo
Rezultati I testa >>>
19.04.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Proizvodnja krmnog bilja
Rezultati I kolokvijuma >>>
19.04.2018
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
Rezultati II kolokvijuma >>>
17.04.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Termini za vjezbe i strucnu praksu >>>
17.04.2018
Biljna proizvodnja-Stručna praksa
Termini za odrzavanje Strucne prakse iz oblasti povrtarstva >>>
17.04.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Fiziologija biljaka
materijal 2 >>>
16.04.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Odlaganje i nadoknada nastave >>>
16.04.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Bolesti voćaka
Rezultati II Kolokvijuma >>>
16.04.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Akarologija
Rezultati: I kolokvijum_popravni >>>
16.04.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
Rezultati popravnog I kolokvijuma >>>
16.04.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
NOVI REZULTATI POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
16.04.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
Test iz Entomologije >>>
16.04.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
Konsultacije za studente koji ponovo polažu test iz Entomologije >>>
16.04.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMIN POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA i DRUGOG TESTA >>>
16.04.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMIN POLAGANAJ POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
16.04.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA ZAVRSNIH ISPITA >>>
16.04.2018
Biljna proizvodnja-Ratarstvo
Kolokvijum 1 - popravni >>>
15.04.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Štetočine voćaka
REZULTATI II KOLOKVIJUMA >>>
15.04.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
15.04.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
13.04.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Biohemija životinja
Termini testa 2 i kolokvijuma 2 >>>
13.04.2018
Stočarstvo-Pčelarstvo
Pop I kol >>>
13.04.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Pčelarstvo
Pop I kol >>>
12.04.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze
Terenska nastava >>>
12.04.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Fiziologija biljaka
Termini kolokvijuma 2 i grupe >>>
12.04.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Biohemija biljaka
Termini testa 2 i kolokvijuma 2 >>>
10.04.2018
Biljna proizvodnja-Opšte voćarstvo
Rezultati I kolokvijuma >>>
10.04.2018
Stočarstvo-Ishrana preživara
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
10.04.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Štetočine voćaka
II kolokvijum >>>
10.04.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
Popravni I kolokvijum >>>
10.04.2018
Stočarstvo-Bezbjednost hrane
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
10.04.2018
Stočarstvo-Bezbjednost hrane
Nova objava - 10.04.2018 12:53 >>>
10.04.2018
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
Termini za polaganje II kolokvijuma >>>
10.04.2018
Stočarstvo-Menadžment u stočarstvu
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
10.04.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Biohemija biljaka
MATERIJALI C >>>
10.04.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Fiziologija biljaka
materijal 1 >>>
09.04.2018
Stočarstvo-Genetički resursi u stočarstvu
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
09.04.2018
Stočarstvo-Ovčarstvo i kozarstvo
Rezyultati popravnog I kolokvijuma >>>
06.04.2018
Biljna proizvodnja-Ratarstvo
Rrzultati_Kolokvijum 1 >>>
05.04.2018
Biljna proizvodnja-Opšte vinogradarstvo
Rezultati popravnog I kolokvijuma >>>
05.04.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Genetika
Rezultati popravnog I kolokvijuma >>>
05.04.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Tržište i marketing
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
05.04.2018
Stočarstvo-Ishrana nepreživara
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
05.04.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
05.04.2018
Stočarstvo-Biotehnologija u stočarstvu
Popravni I kolokvijuma >>>
04.04.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Termini polaganja drugog Kolokvijuma >>>
04.04.2018
Biljna proizvodnja-GIS u poljoprivredi
GIS u poljoprivredi - Rezultati I kolokvijuma >>>
04.04.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Opšta genetika
Rezultati popravnog I testa >>>
04.04.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Bolesti voćaka
Termini polaganja drugog Kolokvijuma >>>
03.04.2018
Stočarstvo-Mljekarstvo
Nova objava - 03.04.2018 08:22 >>>
03.04.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
03.04.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Akarologija
Nova objava - 03.04.2018 11:48 >>>
03.04.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Odlaganje vježbi >>>
03.04.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Planiranje i upravljanje u voćarstvu
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
03.04.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
Rezultati I kolokvijuma >>>
03.04.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Rezultati >>>
02.04.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze
Rezultati popravog prvog kolokvijuma >>>
02.04.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Štetočine voćaka
Rezultati popravnog I kolokvijuma >>>
02.04.2018
Stočarstvo-Pčelarstvo
I kol 2018 >>>
02.04.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Pčelarstvo
I kol >>>
02.04.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Čuvanje i prerada suptropskog voća
Rezultati Popravnog I kolokvijuma >>>
02.04.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Rasadnička proizvodnja
Rezultati I kolokvijuma >>>
02.04.2018
Stočarstvo-Ishrana preživara
Popravni kolokvijum I >>>
02.04.2018
Stočarstvo-Ishrana nepreživara
Popravni prvi kolokvijum >>>
01.04.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Biohemija životinja
rezultat popravnog kolokvijuma 1 >>>
01.04.2018
Biljna proizvodnja-Pčelarstvo
I kol 2018 >>>
01.04.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
01.04.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
Rezultati prvog testa i prvog kolokvijuma >>>
01.04.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Agrohemija
Rezultati I kolokvijuma >>>
31.03.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
31.03.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Planiranje i upravljanje u voćarstvu
Termin popravnog prvog kolokvijuma >>>
31.03.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultat popravnog kolokvijuma 1 >>>
30.03.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Ispitna pitanja za II Kolokvijum >>>
30.03.2018
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Pomotehnika
Rezultati I testa >>>
29.03.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Opšta genetika
Termin polaganja popravnog prvog testa >>>
29.03.2018
Stočarstvo-Proizvodnja krmnog bilja
Termin I kolokvijuma >>>
29.03.2018
Stočarstvo-Ishrana preživara
Rezultati kolokvijuma I >>>
29.03.2018
Stočarstvo-Ishrana nepreživara
Rezultati kolokvijuma I >>>
29.03.2018
Stočarstvo-Menadžment u stočarstvu
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
29.03.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Genetika
Rezultati I kolokvijuma >>>
28.03.2018
Biljna proizvodnja-Savremeni uzgojni oblici u voćarstvu
Rezultati I kolokvijuma >>>
28.03.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
Rezultati prvog tesza i prvog kolokvijuma >>>
28.03.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
Termin polaganja popravnog prvog kolokvijuma >>>
28.03.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Rezultati I kolokvijuma >>>
28.03.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Mikrobiologija
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
28.03.2018
Stočarstvo-Mikrobiologija
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
28.03.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati prvog testa i prvog kolokvijuma >>>
27.03.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Raspored polaganja prvog kolokvijuma >>>
27.03.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Agrometeorologija
Rezultati popravnog I kolokvijuma >>>
27.03.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
I Kolokvijum >>>
27.03.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Opšta genetika
Rezultati prvog testa iz Opšte genetike >>>
27.03.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Mikrobiologija
Konacni rezultati I kolokvijuma i I testa - 27.03.2018 20:34 >>>
26.03.2018
Stočarstvo-Ishrana preživara
>>>
26.03.2018
Stočarstvo-Ishrana nepreživara
Kolokvijum I >>>
26.03.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Pomologija
Rezultati redovnog kolokvijuma sa popravnim >>>
26.03.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati prvog testa i prvog kolokvijuma >>>
26.03.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Čuvanje i prerada suptropskog voća
Rezultati I kolokvijuma >>>
26.03.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Rezultati I Kolokvijum (popravni) >>>
25.03.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Agrometeorologija
Rezultati I kolokvijuma iz Agrometeorologije >>>
25.03.2018
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
I kolokvijum (popravni) >>>
25.03.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Agrometeorologija
Popravni I kolokvijuma >>>
25.03.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agrohemija
Rezultati I kolokvijuma >>>
23.03.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Bolesti voćaka
Rezultati I Kolokvijuma popravni >>>
23.03.2018
Stočarstvo-Ovčarstvo i kozarstvo
Rezultati I kolokvijuma >>>
22.03.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Mikrobiologija
Mikrobiologija - 22.03.2018 10:13 >>>
22.03.2018
Stočarstvo-Genetički resursi u stočarstvu
Rezultati I kolokvijuma >>>
22.03.2018
Biljna proizvodnja-Opšte vinogradarstvo
Nova objava - 22.03.2018 14:10 >>>
22.03.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Mikrobiologija
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
22.03.2018
Stočarstvo-Mikrobiologija
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
22.03.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Tržište i marketing
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
21.03.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Mikrobiologija
Rezultati I kolokvijuma i I testa - 21.03.2018 08:54 >>>
20.03.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Agrometeorologija
Rezultati I kolokvijuma >>>
20.03.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Biohemija biljaka
rezultat kolokvijuma 1 >>>
20.03.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Biohemija životinja
Rezultat kolokvijuma 1 >>>
19.03.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Pomologija
Termin održavanja kolokvijuma I >>>
19.03.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Štetočine voćaka
Rezultati I kolokvijuma >>>
16.03.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Tehnologija zaštite bilja
I kolokvijum (popravni) >>>
16.03.2018
Biljna proizvodnja-Fiziologija biljaka
Kolokvijum 1 Fiziologija biljaka - 16.03.2018 10:17 >>>
16.03.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Agrometeorologija
I kolokvijum >>>
16.03.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Agrometeorologija
I kolokvijum >>>
16.03.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Praktična obuka I
Studenti II godine na Praktičnoj obuci I >>>
16.03.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Biohemija životinja
rezultat testa 1 >>>
15.03.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Rezultati I kolokvijuma >>>
15.03.2018
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
Rezultati I kolokvijuma >>>
15.03.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultat testa 1 >>>
14.03.2018
Stočarstvo-Mljekarstvo
Nova objava - 14.03.2018 10:29 >>>
14.03.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA PRVOG TESTA I PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
14.03.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Planiranje i upravljanje u voćarstvu
Termin prvog kolokvijuma >>>
14.03.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Tržište i marketing
Termin prvog kolokvijuma >>>
14.03.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA PRVOG TESTA I PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
14.03.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA PRVOG TESTA I PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
14.03.2018
Stočarstvo-Genetički resursi u stočarstvu
I kolokvijum - termin odrzavanja >>>
14.03.2018
Stočarstvo-Biotehnologija u stočarstvu
I kolokvijum - termin održavanja >>>
12.03.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Štetočine voćaka
I kolokvijum >>>
12.03.2018
Stočarstvo-Ovčarstvo i kozarstvo
Kolokvijum I >>>
12.03.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Bolesti voćaka
Rezultati I Kolokvijuma >>>
12.03.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Mikrobiologija
skripte - 12.03.2018 11:21 >>>
09.03.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Tehnologija zaštite bilja
I Kolokvijum >>>
08.03.2018
Biljna proizvodnja-Biohemija biljaka
termini provera znanja i grupe >>>
08.03.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Biohemija životinja
TERMINI provera znanja i grupe >>>
08.03.2018
Stočarstvo-Mljekarstvo
Nova objava - 08.03.2018 12:55 >>>
08.03.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
TERMINI POLAGANJA PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
08.03.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
08.03.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Praktična obuka I
TEME i termini odbrane seminarskog >>>
07.03.2018
Biljna proizvodnja-Mikrobiologija
Informacija o terminu za konsultacije, Mikrobiologija - 07.03.2018 08:35 >>>
03.03.2018
Biljna proizvodnja-Biohemija biljaka
Materijal B >>>
02.03.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Termini polaganja prvog Kolokvijuma >>>
02.03.2018
Biljna proizvodnja-Fitopatologija
Termini konsultacija >>>
02.03.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Agrometeorologija
Termini konsultacija u ljetnjem semestru >>>
01.03.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Poljoprivredna genetika
TERMINi KONSULTACIJA ZA BP – ljetnji semestar >>>
01.03.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Berba, čuvanje i pakovanje ljekovitog bilja
TERMINI KONSULTACIJA ZA BP – ljetnji semestar >>>
01.03.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Jagodaste voćke
TERMINI KONSULTACIJA ZA BP – ljetnji semestar >>>
01.03.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Primijenjena farmakognozija
TERMINI KONSULTACIJA ZA BP – ljetnji semestar >>>
01.03.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Tehnologija gajenja ljekovitog bilja
TERMINI KONSULTACIJA ZA BP – ljetnji semestar >>>
28.02.2018
Stočarstvo-Mljekarstvo
Nova objava - 28.02.2018 10:14 >>>
28.02.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Pomologija
Odlaganje nastave od 01.03.2018. >>>
26.02.2018
Biljna proizvodnja-Entomologija
Vježbe >>>
21.02.2018
Stočarstvo-Ishrana nepreživara
>>>
21.02.2018
Stočarstvo-Ishrana preživara
Nova objava - 21.02.2018 11:57 >>>
20.02.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Nova objava - 20.02.2018 13:04 >>>
20.02.2018
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Teme i upustva za izradu semniarskih radova >>>
19.02.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Agrohemija
Pitanja >>>
19.02.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Nematologija
Nova objava - 19.02.2018 12:59 >>>
18.02.2018
Biljna proizvodnja-Biohemija biljaka
Materijali A - 18.02.2018 15:03 >>>
16.02.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Nematologija
Nova objava - 16.02.2018 13:45 >>>
14.02.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Informacija o odrzavanju vjezbi >>>
12.02.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine ratarsko povrtarskih kultura
Rezultati završnog ispita >>>
12.02.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Agrohemija
Pitanja >>>
12.02.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Jagodaste voćke
Informacija o odrzavanju i vježbama >>>
12.02.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Poljoprivredna genetika
Informacija o odrzavanju i vježbama >>>
12.02.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Primijenjena farmakognozija
Informacija o odrzavanju vježbama >>>
12.02.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
Predlog ocjena za BP >>>
12.02.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
KONACAN PRIJEDLOG OCJENA >>>
12.02.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
KONACAN PRIJEDLOG OCJENA >>>
09.02.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
Informacija o odrzavanju vježbi >>>
09.02.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
Informacije o odrzavanju vježbi >>>
09.02.2018
Stočarstvo-Menadžment u stočarstvu
informacije o odrzavanju vježbi >>>
08.02.2018
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
evidencija poena >>>
08.02.2018
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
evidencija poena >>>
08.02.2018
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
evidencijapoena >>>
07.02.2018
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Praktična nastava I
Konačni rezultati i predlog ocjena >>>
07.02.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
Predlog ocjena >>>
06.02.2018
Biljna proizvodnja-Kontinentalno voćarstvo
Konačni rezultati >>>
06.02.2018
Stočarstvo-Opšte stočarstvo
Evidencija poena i predlog ocjena >>>
06.02.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
Rezultati popravnog ispita >>>
05.02.2018
Biljna proizvodnja-Krmno bilje
Konačni rezultati i predlog ocjena >>>
05.02.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Bolesti voćaka i vinove loze
Rezultati popravnog Zavrsnog ispita i osvojeni poeni na predmetu uz predlog ocjene >>>
05.02.2018
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Rezultati nakon usmenog dijela >>>
04.02.2018
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Konacni rezultati >>>
04.02.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita >>>
04.02.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Fiziologija biljaka
Rezultat popravnog zavrsnog i zbirna tabela >>>
04.02.2018
Stočarstvo-Zoologija
Evidencija osvojenih poena nakon odrzanog popravnog zavrsnog >>>
02.02.2018
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
evidencija poena >>>
02.02.2018
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Rezultati popravnog zavrsnog >>>
02.02.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Održivi razvoj prirodnih resursa ljekovitog i aromatičnog bilja
BROJ OSVOJENIH POENA ZA SVAKI OBLIK PROVJERE ZNANJA STUDENTA >>>
02.02.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
Raspored grupa za popravni završni ispit >>>
01.02.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Bolesti voćaka i vinove loze
Rezultati Zavrsnog ispita i dosadasnji osvojeni poeni na predmetu >>>
01.02.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Statistika
Konačni rezultati >>>
01.02.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Statistika
pregled radova >>>
01.02.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Jabučaste voćke
Rezultati posle popravnog završnog ispita >>>
01.02.2018
Biljna proizvodnja-Botanika
Rezultati ispita >>>
01.02.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća
rezultat popravnog zavrsnog i zbirna tabela >>>
01.02.2018
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Usmeni ispit >>>
31.01.2018
Biljna proizvodnja-Osnovi gajenja njivskog bilja
Zaključne ocjene >>>
31.01.2018
Stočarstvo-Tehnologija prerade mlijeka
Nova objava - 31.01.2018 09:21 >>>
31.01.2018
Stočarstvo-Stočarstvo i životna sredina
Nova objava - 31.01.2018 09:27 >>>
31.01.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Samoniklo kontinentalno ljekovito bilje
BROJ OSVOJENIH POENA ZA SVAKI OBLIK PROVJERE ZNANJA STUDENTA >>>
31.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Poljoprivredna botanika
BROJ OSVOJENIH POENA ZA SVAKI OBLIK PROVJERE ZNANJA STUDENTA >>>
30.01.2018
Rasadničarstvo, Bar-Agroekologija voćarstva
Rezultati popravnog završnog >>>
30.01.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Agrometeorologija
Rezultati popravnog zavrsnog i predlog ocjene >>>
30.01.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Štetočine voćaka
Evidencija osvojenih poena i predlog ocjene >>>
30.01.2018
Biljna proizvodnja-Botanika
Raspored polaganja usmenog ispita po grupama, srijeda 31. januar >>>
30.01.2018
Biljna proizvodnja-Botanika
Raspored polaganja usmenog ispita po grupama, četvrtak 1. februar >>>
30.01.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Biohemija biljaka
rezultat popravnog zavrsnog i predlog ocena >>>
29.01.2018
Biljna proizvodnja-Posebno vinogradarstvo
Rezultati popravnog završnog ispita i prijedlog ocjene >>>
29.01.2018
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
evidencija osvojenih poena >>>
29.01.2018
Biljna proizvodnja-Botanika
Raspored polaganja završnog ispita u drugom roku >>>
29.01.2018
Stočarstvo-Stočarstvo i životna sredina
Nova objava - 29.01.2018 15:05 >>>
28.01.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Herbologija
Rezultati završnog ispita >>>
28.01.2018
Biljna proizvodnja-Osnovi gajenja njivskog bilja
Poeni >>>
27.01.2018
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Berba, čuvanje i pakovanje voća i grožđa
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
25.01.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
Rezultati završnog ispita >>>
25.01.2018
Rasadničarstvo, Bar-Specijalno rasadničarstvo
Konačni rezultati i predlog ocjena >>>
25.01.2018
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
evidencijapoena >>>
25.01.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Hemija
Zavrsni ispit - popravni termin >>>
24.01.2018
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Rasadnička proizvodnja
Konačni rezultati i predlog ocjena >>>
24.01.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Hemija
Zavrsni ispit - redovni termin >>>
24.01.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Berba čuvanje i pakovanje voća
Rezultati redovnog i popravnog završnog sa predlogom ocjena >>>
24.01.2018
Stočarstvo-Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda
Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
24.01.2018
Biljna proizvodnja-Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
24.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Hemija
Zavrsni ispit - redovni termin >>>
24.01.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Sredstva za zaštitu bilja
Rezultati Završnog ispita >>>
23.01.2018
Stočarstvo-Osnovi ishrane i hraniva
Popravni ispit >>>
23.01.2018
Stočarstvo-Tehnologija prerade mlijeka
Nova objava - 23.01.2018 13:12 >>>
23.01.2018
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Bolesti voćaka i vinove loze
Polaganje Završnog ispita >>>
23.01.2018
Stočarstvo-Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda
Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
23.01.2018
Biljna proizvodnja-Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
23.01.2018
Stočarstvo-Agrarna politika i zakonodavstvo
Rezultat popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
23.01.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Rezultat popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
23.01.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultat popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
23.01.2018
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Rezultati prvog zavrsnog >>>
22.01.2018
Biljna proizvodnja-Hemija
Raspored grupa za završni ispit iz Hemije >>>
22.01.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
Raspored grupa za završni ispit iz Hemije >>>
22.01.2018
Stočarstvo-Svinjarstvo
Rezultati završnog Svinjarstvo >>>
22.01.2018
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Popravni zavrsnog ispita >>>
22.01.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
NRezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
22.01.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Jabučaste voćke
rezultat zavrsnog i zbirna tabela >>>
22.01.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Statistika
rezultati zavrsnog >>>
21.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća
rezultat zavrsnog i zbirna tabela >>>
21.01.2018
Biljna proizvodnja-Osnovi gajenja njivskog bilja
Rezultati završnog ispita >>>
21.01.2018
Biljna proizvodnja-Botanika
Termin konsultacija >>>
20.01.2018
Biljna proizvodnja-Botanika
Evidencija poena >>>
20.01.2018
Biljna proizvodnja-Botanika
Prijava za drugi termin završnog ispita >>>
20.01.2018
Biljna proizvodnja-Botanika
Ispitna pitanja >>>
20.01.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena po novm programu >>>
20.01.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Statistika u poljoprivredi
Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena po starom programu >>>
20.01.2018
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Berba, čuvanje i pakovanje voća i grožđa
Rezultati Završnog ispita >>>
19.01.2018
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
evidencija poena >>>
19.01.2018
Biljna proizvodnja-Posebno vinogradarstvo
Rezultati završnog ispita i prijedlog ocjena >>>
19.01.2018
Stočarstvo-Zoologija
Evidencija osvojenih poena nakon odrzanog zavrsnog ispita >>>
19.01.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Biohemija biljaka
rezultat zavrsnog i zbirna tabela >>>
19.01.2018
Stočarstvo-Zoologija
Popravni rok prakticnog dijela zavrsnog ispita >>>
18.01.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Agrometeorologija
Rezultati završnog ispita >>>
18.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
Rezultati POPRAVNOG zavrsnog ispita i prijedlog ocjena - po novom programu >>>
18.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
Rezultati POPRAVNOG zavrsnog ispita -po starom programu >>>
17.01.2018
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Zavrsni ispit (redovni termin) >>>
17.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Fiziologija biljaka
rezultat zavrsnog i zbirna tabela >>>
17.01.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
Nova objava - 17.01.2018 21:05 >>>
16.01.2018
Biljna proizvodnja-Hemija
Rezultati Popravnog Kolokvijuma iz Organske hemije (Hemija II dio) >>>
16.01.2018
Stočarstvo-Stočarstvo i životna sredina
Nova objava - 16.01.2018 13:30 >>>
16.01.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
Rezultati posle popravnog I kolokvijuma >>>
16.01.2018
Biljna proizvodnja-Hemija
Rezultati popravnog 1 kolokvijuma >>>
16.01.2018
Biljna proizvodnja-Botanika
Satnica polaganja usmenog ispita >>>
16.01.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Statistika u poljoprivredi
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma i zavrsnog ispita >>>
16.01.2018
Biljna proizvodnja-Botanika
Predaja herbara >>>
15.01.2018
Biljna proizvodnja-Botanika
Satnica polaganja praktičnog dijela ispita >>>
15.01.2018
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Matematika sa informatikom
Termin dodatnog roka iz Informatike >>>
14.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Biohemija biljaka
rezultat zavrsnog i zbirna tabela >>>
13.01.2018
Biljna proizvodnja-Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Rezultati Zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
13.01.2018
Biljna proizvodnja-Osnovi agroekonomije
Rezultati završnog ispita iz Osnova agroekonomije >>>
13.01.2018
Stočarstvo-Osnovi agroekonomije
Rezultati završnog iz Osnova agroekonomije >>>
13.01.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
13.01.2018
Stočarstvo-Zoologija
Rezultati drugog popravnog roka kolokvijuma i evidencija osvojenih poena >>>
12.01.2018
Rasadničarstvo, Bar-Specijalno rasadničarstvo
Rezultati Završnog ispita i predlog ocjena >>>
12.01.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Hemija
Predlog ocjena (redovni termin) >>>
12.01.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA PO NOVOM PROGRAMU >>>
11.01.2018
Biljna proizvodnja-Krmno bilje
Rezultati popravnog II kolokvijuma >>>
11.01.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Štetočine voćaka
rezltati >>>
11.01.2018
Stočarstvo-Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda
Rezultat Zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
11.01.2018
Stočarstvo-Agrarna politika i zakonodavstvo
Rezultat Zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
11.01.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Rezultat Zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
11.01.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultat Zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
11.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA PO NOVOM PR >>>
11.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
11.01.2018
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Rezultati kolokvijuma iz Informatike >>>
11.01.2018
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Termin polaganja završnog ispita >>>
10.01.2018
Stočarstvo-Govedarstvo
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
10.01.2018
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Termini zavrsnog ispita >>>
09.01.2018
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Rasadnička proizvodnja
Rezultati II kolokvijuma >>>
09.01.2018
Biljna proizvodnja-Hemija
Popravni Kolokvijum iz Organske hemije (Hemija II dio) >>>
09.01.2018
Stočarstvo-Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda
Evidencija osvojenih poena do Zavrsnog ispita >>>
09.01.2018
Biljna proizvodnja-Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Evidencija osvojenih poena do Zavrsnog ispita >>>
08.01.2018
Biljna proizvodnja-Botanika
Prvi termin završnog ispita >>>
06.01.2018
Stočarstvo-Opšte stočarstvo
Rezultati popravnog II kolokvijuma Opšte stočarstvo >>>
05.01.2018
Biljna proizvodnja-Osnovi gajenja njivskog bilja
Kolokvijum 2 - popravni >>>
02.01.2018
Biljna proizvodnja-Botanika
Evidencija semestralnih poena >>>
02.01.2018
Biljna proizvodnja-Posebno vinogradarstvo
Rezultati popravnog II kolokvijuma >>>
02.01.2018
Biljna proizvodnja-Posebno vinogradarstvo
rezultati popravnovnog II kolokvijuma Nova objava >>>
01.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Fiziologija biljaka
rezultat popravnog kolokvijuma 2 >>>
01.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultat popravnog kolokvijuma 2 >>>
30.12.2017
Stočarstvo-Zoologija
Ispitna pitanja i popravni kolokvijum >>>
30.12.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
30.12.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG ISPITA >>>
29.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Održivi razvoj prirodnih resursa ljekovitog i aromatičnog bilja
Evidencija osvojenih poena >>>
29.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Samoniklo kontinentalno ljekovito bilje
Evidencija osvojenih poena na predmetu >>>
29.12.2017
Rasadničarstvo, Bar-Specijalno rasadničarstvo
Rezultati popravnog II kolokvijuma >>>
29.12.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Matematika sa informatikom
Termin testa >>>
29.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Poljoprivredna botanika
Evidencija osvojenih poena na predmetu >>>
29.12.2017
Rasadničarstvo, Bar-Agroekologija voćarstva
Rezultati Kolokvijuma II >>>
29.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Berba čuvanje i pakovanje voća
Rezultati Kolokvijuma II >>>
28.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Rezultati popravnog II kolokvijuma >>>
28.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati popravnog II kolokvijuma >>>
28.12.2017
Stočarstvo-Ribarstvo
Rezultati II kolokvijuma >>>
28.12.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine ratarsko povrtarskih kultura
Korekcija rezultata II kolokvijuma - popravni >>>
28.12.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG ISPITA >>>
28.12.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Statistika
Rezultati zavrsnog >>>
28.12.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
Rezultati testa i bodovi za domaće zadatke >>>
27.12.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Satnica polaganja kolokvijuma >>>
27.12.2017
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Dodatni termin vježbi >>>
27.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
27.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG ISPITA >>>
27.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG PO STAROM PROGRAMU >>>
27.12.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
Rezultati II kolokvijuma (organski dio) >>>
26.12.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine ratarsko povrtarskih kultura
Rezultati_popravni_II kolokvijum >>>
26.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
TERMIN ODRŽAVANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
26.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
TERMIN ODRZAVANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
26.12.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
25.12.2017
Stočarstvo-Opšte stočarstvo
Rezultati II kolokvijuma - Opste stocarstvo >>>
25.12.2017
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Berba, čuvanje i pakovanje voća i grožđa
Rezultati kolokvijuma II i termin popravnog >>>
25.12.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Termini za popravne kolokvijume >>>
25.12.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Bolesti voćaka i vinove loze
Rezultati II Kolokvijuma popravni >>>
25.12.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
Nova objava - 25.12.2017 13:28 >>>
25.12.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
TEST (organski dio) >>>
24.12.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
24.12.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
24.12.2017
Biljna proizvodnja-Statistika
Nova objava - 24.12.2017 11:11 >>>
24.12.2017
Biljna proizvodnja-Statistika
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
24.12.2017
Biljna proizvodnja-Osnovi gajenja njivskog bilja
Kolokvijum 2 >>>
24.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultat kolokvijuma 2 >>>
24.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Ratarstvo
Kolokvijum 2 >>>
24.12.2017
Biljna proizvodnja-Statistika
Konacni rezultati popravnog kolokvijuma >>>
22.12.2017
Stočarstvo-Zoologija
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
22.12.2017
Stočarstvo-Osnovi ishrane i hraniva
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
22.12.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
Nova objava - 22.12.2017 16:15 >>>
22.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Rezultati II kolokvijuma >>>
22.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati II kolokvijuma >>>
22.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Fiziologija biljaka
Rezultat kolokvijuma 2 >>>
21.12.2017
Biljna proizvodnja-Kontinentalno voćarstvo
Rezultati Kolokvijuma II >>>
21.12.2017
Biljna proizvodnja-Kontinentalno voćarstvo
Popravni kolokvijuma II >>>
21.12.2017
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Rezultati nakon popravnog kolokvijuma - 21.12.2017 14:56 >>>
21.12.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultat popravnog kolokvijuma 2 >>>
20.12.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Sredstva za zaštitu bilja
II kolokvijum (popravni) >>>
20.12.2017
Stočarstvo-Tehnologija prerade mlijeka
Nova objava - 20.12.2017 08:38 >>>
20.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Berba čuvanje i pakovanje voća
Termin kolokvijuma II >>>
20.12.2017
Stočarstvo-Govedarstvo
Terenske vježbe >>>
20.12.2017
Stočarstvo-Govedarstvo
Drugi kolokvijum >>>
20.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI DRUGOG DOMACEG ZADATKA >>>
20.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća
Rezultat popravnog kolokvijuma 2 >>>
20.12.2017
Stočarstvo-Zoologija
Popravni kolokvijum >>>
19.12.2017
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Rasadnička proizvodnja
Rezultati I testa >>>
19.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Termin drugog kolokvijuma >>>
19.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Termin drugog kolokvijuma >>>
19.12.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
Rezultati kolokvijuma II >>>
19.12.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Bolesti voćaka i vinove loze
Rezultati II Kolokvijuma >>>
19.12.2017
Stočarstvo-Osnovi ishrane i hraniva
Popravni drugi kolokvijum >>>
19.12.2017
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Informatika kolokvijum >>>
19.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Jabučaste voćke
Rezultat popravnog kolokvijuma 2 >>>
19.12.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Seminarski rad >>>
18.12.2017
Stočarstvo-Osnovi ishrane i hraniva
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
18.12.2017
Rasadničarstvo, Bar-Agroekologija voćarstva
Termin kolokvijuma II >>>
18.12.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
Nadoknada vjezbi >>>
18.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Fiziologija biljaka
Rezultat testa 2 >>>
18.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultat testa 2 >>>
16.12.2017
Biljna proizvodnja-Statistika
Nova objava - 16.12.2017 11:36 >>>
16.12.2017
Biljna proizvodnja-Statistika
Nova objava - 16.12.2017 21:36 >>>
15.12.2017
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
Rezultati kolokvijuma II >>>
15.12.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Agrometeorologija
Rezultati II kolokvijuma >>>
15.12.2017
Rasadničarstvo, Bar-Specijalno rasadničarstvo
Rezultati II kolokvijuma >>>
15.12.2017
Stočarstvo-Osnovi ishrane i hraniva
Rezultati popravnog testa >>>
15.12.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
Popravni prvi kolokvijum iz Hemije >>>
15.12.2017
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Rezultati osvojeni do 15.12.2017. >>>
15.12.2017
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultat kol.2 za Jokic Milenu >>>
14.12.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
II kolokvijum iz Hemije (organski dio) >>>
14.12.2017
Stočarstvo-Agrarna politika i zakonodavstvo
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
14.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Statistika u poljoprivredi
TERMIN DODATNE NASTAVE >>>
14.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća
Rezultat kolokvijuma 2 >>>
14.12.2017
Biljna proizvodnja-Statistika
rezultati drugog kolokvijuma >>>
13.12.2017
Stočarstvo-Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
13.12.2017
Biljna proizvodnja-Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
13.12.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Sredstva za zaštitu bilja
II kolokvijum >>>
12.12.2017
Stočarstvo-Tehnologija prerade mlijeka
Nova objava - 12.12.2017 07:58 >>>
12.12.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Rok za predaju seminarskog rada >>>
12.12.2017
Stočarstvo-Lovstvo
Termini za polaganje II kolokvijuma iz predmeta "Lovstvo" >>>
12.12.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Agrometeorologija
Rezultati testa iz Agrometeorologije >>>
12.12.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine ratarsko povrtarskih kultura
II kolokvijum_popravni >>>
12.12.2017
Stočarstvo-Zoologija
Rezultati kolokvijuma II >>>
12.12.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultat kolokvijuma 2 >>>
11.12.2017
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
obavjestenje o odrzavanju terenskih vjezbi >>>
11.12.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
Nova objava - 11.12.2017 15:25 >>>
11.12.2017
Stočarstvo-Ribarstvo
Test - termini polaganja >>>
11.12.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
II domaći zadatak - organski dio >>>
10.12.2017
Biljna proizvodnja-Osnovi gajenja njivskog bilja
Rezultati Testa 2 poptavni >>>
10.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Fiziologija biljaka
Termini testa 2 i kolokvijuma 2 >>>
10.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Biohemija biljaka
Termini testa 2 i kolokvijuma 2 >>>
09.12.2017
Biljna proizvodnja-Statistika
drugi kolokvijum >>>
09.12.2017
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Rezultati II kolokvijuma - 09.12.2017 19:38 >>>
09.12.2017
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Primjerak testa iz informatike >>>
08.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Termin drugog kolokvijuma >>>
08.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Termin drugog kolovijuma >>>
08.12.2017
Rasadničarstvo, Bar-Specijalno rasadničarstvo
Termini polaganja kolokvijuma >>>
08.12.2017
Biljna proizvodnja-Kontinentalno voćarstvo
Dopunjeni rezultati testa >>>
08.12.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
TERMINI POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA >>>
08.12.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
TERMINI POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA >>>
08.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
TERMINI POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA >>>
08.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Jabučaste voćke
rezultat kolokvijuma 2 >>>
08.12.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Štetočine voćaka
Rezultati II popravnog kolokvijuma >>>
07.12.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Predavanje iz ekologije biljaka >>>
07.12.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Statistika
Nova objava - 07.12.2017 08:18 >>>
07.12.2017
Stočarstvo-Stočarstvo i životna sredina
Nova objava - 07.12.2017 11:59 >>>
07.12.2017
Biljna proizvodnja-Statistika
Nova objava - 07.12.2017 16:44 >>>
07.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća
Termini kolokvijuma 2 >>>
07.12.2017
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Informatika >>>
06.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Poljoprivredna botanika
Rezultati I kolokvijuma >>>
05.12.2017
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Raspored polaganja i ostalo >>>
05.12.2017
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Berba, čuvanje i pakovanje voća i grožđa
Rezultati testa >>>
05.12.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Biohemija biljaka
rezultat testa 2 i termini kolokvijuma 2 >>>
04.12.2017
Stočarstvo-Osnovi ishrane i hraniva
Popravni test >>>
04.12.2017
Stočarstvo-Opšte stočarstvo
Terenske vježbe >>>
04.12.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Najava drugog kolokvijuma >>>
04.12.2017
Biljna proizvodnja-Krmno bilje
Rezultati porpavnog I kolokvijuma >>>
03.12.2017
Stočarstvo-Zoologija
Raspored polaganja kolokvijuma II >>>
03.12.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Najava aktivnosti u dolazećoj radnoj sedmici >>>
02.12.2017
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Berba, čuvanje i pakovanje voća i grožđa
Održavanje testa >>>
02.12.2017
Biljna proizvodnja-Osnovi gajenja njivskog bilja
Rezultati Test 1 >>>
01.12.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
Obavjestenje o odrzavanju predavanja >>>
30.11.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Uputstva za pisanje seminarskog rada >>>
30.11.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine ratarsko povrtarskih kultura
II kolokvijum_termin >>>
30.11.2017
Stočarstvo-Stočarstvo i životna sredina
Nova objava - 30.11.2017 14:14 >>>
30.11.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Štetočine voćaka
Rezultati II kolokvijuma >>>
30.11.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Štetočine voćaka
Popravni II kolokvijum >>>
30.11.2017
Stočarstvo-Opšte stočarstvo
Rezultati popravnog I kolokvijuma >>>
30.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Jabučaste voćke
Termini kolokvijuma 2 >>>
30.11.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Sistematika, pregled važnih taksona >>>
29.11.2017
Stočarstvo-Osnovi ishrane i hraniva
Rezultati testa >>>
29.11.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
obavjestenje o odrzavanju terenskih vjezbi >>>
29.11.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Bolesti voćaka i vinove loze
Termini polaganja drugog Kolokvijuma >>>
29.11.2017
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Berba, čuvanje i pakovanje voća i grožđa
Test >>>
29.11.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Biohemija biljaka
Termin testa 2 >>>
28.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Statistika u poljoprivredi
termin predavanja >>>
27.11.2017
Biljna proizvodnja-Osnovi gajenja njivskog bilja
Rezultati Kolokvijuma 1 - popravni >>>
26.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
26.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
24.11.2017
Biljna proizvodnja-Statistika
Nova objava - 24.11.2017 11:48 >>>
24.11.2017
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Produzetak roka za anketu >>>
24.11.2017
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Plan vjezbi za 1. i 8. decembar >>>
23.11.2017
Rasadničarstvo, Bar-Specijalno rasadničarstvo
Rezultati popravnog I kolokvijuma >>>
22.11.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Biohemija biljaka
popravni kolokvijum 1rezultati >>>
22.11.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Statistika
Nova objava - 22.11.2017 11:47 >>>
22.11.2017
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
obavjestenje o odrzavanju vjezbi >>>
21.11.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Štetočine voćaka
II Kolokvijum >>>
21.11.2017
Stočarstvo-Tehnologija prerade mlijeka
Nova objava - 21.11.2017 14:05 >>>
20.11.2017
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Rasadnička proizvodnja
Rezultati I kolokvijuma >>>
20.11.2017
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Berba, čuvanje i pakovanje voća i grožđa
REZULTATI KOLOKVIJUMA I >>>
20.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Berba čuvanje i pakovanje voća
Rezultati Kolokvijuma I >>>
20.11.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
obavjestenje o odrzavanju terenskih vjezbi >>>
20.11.2017
Biljna proizvodnja-Posebno vinogradarstvo
Rezultati popravnog I kolokvijuma iz Posebnog vinogradarstva >>>
19.11.2017
Stočarstvo-Osnovi ishrane i hraniva
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
19.11.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Slajdovi sa predavanja iz sistematike cvjetnica 1. dio >>>
19.11.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Slajdovi sa predavanja iz sistematike cvjetnica 2. dio >>>
19.11.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Slajdovi sa predavanja iz sistematike cvjetnica 3. dio >>>
18.11.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
18.11.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
18.11.2017
Biljna proizvodnja-Osnovi gajenja njivskog bilja
Rezultati Kolokvijuma 1 >>>
18.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Jabučaste voćke
Rezultat popravnog kolokvijuma 1 >>>
18.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Fiziologija biljaka
Rezultat popravnog kolokvijuma 1 >>>
17.11.2017
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
Rezultati popravnog kolokvijumaI >>>
17.11.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Fiziologija biljaka
Nova objava - 17.11.2017 09:38 >>>
17.11.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
17.11.2017
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Termin za II kolokvijum >>>
17.11.2017
Biljna proizvodnja-Krmno bilje
Rezultati I kolokvijuma >>>
17.11.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Bolesti voćaka i vinove loze
Rezultati I Kolokvijuma - popravni >>>
16.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
16.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
16.11.2017
Stočarstvo-Opšte stočarstvo
Rezultati kolokvijuma I >>>
16.11.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
obavjestenje o odrzavanju vjezbi >>>
16.11.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Biohemija biljaka
rezultat kolokvijuma 1 >>>
15.11.2017
Biljna proizvodnja-Kontinentalno voćarstvo
Rezultati redovnog i popravnog (I kolokvijum) >>>
15.11.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Agrometeorologija
Rezultati I kolokvijuma (redovni i popravni) >>>
15.11.2017
Rasadničarstvo, Bar-Agroekologija voćarstva
Rezultati I kolokvijuma >>>
15.11.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Sredstva za zaštitu bilja
I kolokvijum >>>
15.11.2017
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
15.11.2017
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Rezultati prvog kolokvijuma-Animalna proizvodnja >>>
14.11.2017
Stočarstvo-Tehnologija prerade mlijeka
Nova objava - 14.11.2017 10:02 >>>
14.11.2017
Biljna proizvodnja-Posebno vinogradarstvo
Popravni kolokvijum za sve studente će se održati u petak 17.11. sa početkom u 9 časova. >>>
14.11.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
Rezultati 1. kolokvijuma iz Hemije >>>
14.11.2017
Biljna proizvodnja-Hemija
Rezultati 1. kolokvijuma iz Hemije >>>
13.11.2017
Biljna proizvodnja-Posebno vinogradarstvo
Rezultati I kolokvijuma iz Posebnog vinogradarstva >>>
13.11.2017
Stočarstvo-Osnovi ishrane i hraniva
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
13.11.2017
Stočarstvo-Opšte stočarstvo
Termini za održavanje kolokvijuma >>>
13.11.2017
Stočarstvo-Opšte stočarstvo
Predavanja >>>
13.11.2017
Stočarstvo-Osnovi ishrane i hraniva
Vježbe >>>
13.11.2017
Stočarstvo-Lovstvo
Rezultati I kolokvijuma iz predmeta "Lovstvo" i termin popravnog >>>
12.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Termin polaganja prvog kolovijuma >>>
12.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Termin polaganja prvog kolokvijuma >>>
12.11.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultat kolokvijuma 1 >>>
11.11.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Fiziologija biljaka
rezultat kolokvijuma 1 >>>
10.11.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Rezultati testa >>>
10.11.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
10.11.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
TERMIN POLAGANJA POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
10.11.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
10.11.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
TERMIN POLAGANJA POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
10.11.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Štetočine voćaka
Rezultati popravnog kolokvijuma I >>>
09.11.2017
Stočarstvo-Osnovi ishrane i hraniva
Kolokvijum Osnovi ishrane i hraniva >>>
09.11.2017
Stočarstvo-Osnovi ishrane i hraniva
Test >>>
09.11.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Agrometeorologija
Rezultati I kolokvijuma i termin popravnog >>>
09.11.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
09.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Jabučaste voćke
09.11.2017 rezultat kolokvijuma 1 >>>
08.11.2017
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Rezultati prvog testa >>>
08.11.2017
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Rezultati prvog testa (Stočarstvo) >>>
08.11.2017
Biljna proizvodnja-Kontinentalno voćarstvo
Rezultati I kolokvijuma i termin popravnog >>>
07.11.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
rezultati popravnog kolokvijuma I >>>
07.11.2017
Stočarstvo-Zoologija
Rezultati kolokvijuma I >>>
07.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Biohemija biljaka
Rezultat testa 1 - 07.11.2017 22:43 >>>
07.11.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Biohemija biljaka
Termin kolokvijuma 1 - 07.11.2017 20:13 >>>
07.11.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
07.11.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Prvo predavanje iz sistematike >>>
07.11.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Najava terenskog časa >>>
06.11.2017
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Studenti zaduženi za sređivanje anketnih radova >>>
06.11.2017
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Rezultati I kolokvijuma >>>
05.11.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Hemija
Hemija BP - rezultati I kolokvijuma >>>
05.11.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Hemija
Hemija BR - rezultati I kolokvijuma >>>
04.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Jabučaste voćke
Termin kolokvijuma 1 - 04.11.2017 20:13 >>>
03.11.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Štetočine voćaka
Rezultati I kolokvijuma >>>
03.11.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
Obavještenje za 1. kolokvijum >>>
03.11.2017
Biljna proizvodnja-Hemija
Obavještenje za 1. kolokvijum >>>
03.11.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI PRVOG DOMACEG ZADATKA >>>
03.11.2017
Stočarstvo-Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda
Rezultati I kolokvijuma >>>
03.11.2017
Biljna proizvodnja-Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Rezultati I kolokvijuma >>>
03.11.2017
Stočarstvo-Agrarna politika i zakonodavstvo
Rezultati I kolokvijuma >>>
03.11.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
obavjestenje o odrzavanju terenskih vjezbi >>>
03.11.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine ratarsko povrtarskih kultura
Rezultati I kolokvijuma i obavještenje >>>
03.11.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Bolesti voćaka i vinove loze
Rezultati I Kolokvijuma >>>
03.11.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Štetočine voćaka
Popravni I kolokvijum >>>
03.11.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
TERMINI POLAGANJA PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
02.11.2017
Stočarstvo-Stočarstvo i životna sredina
Nova objava - 02.11.2017 10:57 >>>
02.11.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Raspored polaganja testa >>>
02.11.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Biohemija biljaka
Rezultat testa 1 - 02.11.2017 19:30 >>>
02.11.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća
Rezultat popravnog kol.1 - 02.11.2017 19:52 >>>
02.11.2017
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
Rezultati kolokvijuma I >>>
31.10.2017
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017.)-Hemija
2. domaći zadatak iz Hemije >>>
31.10.2017
Biljna proizvodnja-Hemija
2. domaći zadatak iz Hemije za studente BTF-a >>>
30.10.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
Rezultati kolokvijuma I >>>
30.10.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
Obavjestenje o odrzavanju terenskih vjezbi >>>
30.10.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
TERMIN PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
30.10.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
TERMIN PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
30.10.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Štetočine voćaka
I kolokvijum >>>
30.10.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Fiziologija biljaka
TERMIN KOLOKVIJUMA 1 I REZULTAT TESTA 1 - 30.10.2017 21:24 >>>
30.10.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća
Rezultat kolokvijuma 1 i termin popravnog - 30.10.2017 21:36 >>>
30.10.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Biohemija biljaka
TERMINI -test1 i kolokvijum 1 - 30.10.2017 22:08 >>>
28.10.2017
Stočarstvo-Zoologija
Raspored polaganja kolokvijuma I >>>
26.10.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Dopuna predavanja o sekunadarno rastu i predavanje o razmnožavanju biljaka >>>
26.10.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
Nova objava - 26.10.2017 10:20 >>>
26.10.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
Nova objava - 26.10.2017 11:42 >>>
26.10.2017
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
Nova objava - 26.10.2017 16:49 >>>
25.10.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Pomijeranje termina vježbi iz Agrometeorologije za 17h >>>
25.10.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
termin redovnih konsultacija >>>
25.10.2017
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
termin redovnih konsultacija >>>
25.10.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Najava testa i predispitnih vježbi za ponovce >>>
25.10.2017
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
termin odrzavanja predavanja u cetvrtak, 26. oktobra 2017.g. >>>
24.10.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Najava kolokvijuma >>>
24.10.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Najava terena >>>
24.10.2017
Stočarstvo-Stočarstvo i životna sredina
Nova objava - 24.10.2017 20:04 >>>
24.10.2017
Stočarstvo-Tehnologija prerade mlijeka
Nova objava - 24.10.2017 20:13 >>>
20.10.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Bolesti voćaka i vinove loze
Termini polaganja prvog Kolokvijuma >>>
20.10.2017
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Anketa (primjer) - 20.10.2017 14:08 >>>
19.10.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Statistika u poljoprivredi
Obavjestenje o nastavi za petak 20.10.2017 >>>
18.10.2017
Biljna proizvodnja-Hemija
!. domaći zadatak iz hemije >>>
17.10.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Štetočine voćaka
Termin predavanja >>>
17.10.2017
Biljna proizvodnja-Hemija
Slajdovi sa predavanja: Osnovni hem zakoni, mol, supstance, smješe >>>
17.10.2017
Biljna proizvodnja-Hemija
Slajdovi sa predavanja . Struktur aatoma i PSE >>>
17.10.2017
Biljna proizvodnja-Hemija
Slajdovi sa predavanja:Hem veza i struktura molekula >>>
17.10.2017
Biljna proizvodnja-Hemija
Slajdovi sa predavanja: Rastvori >>>
12.10.2017
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Vjezbe - 12.10.2017 10:42 >>>
12.10.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Slajdovi sa predavanja iz Organografije >>>
06.10.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Slajdovi sa predavanja iz Histologije >>>
05.10.2017
Biljna proizvodnja-Hemija
ECTS katalog >>>
04.10.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
ECTS katalog, slajdovi sa prvog predavanja, linkovi o mejozi i mitozi - 04.10.2017 21:56 >>>
03.10.2017
Stočarstvo-Osnovi ishrane i hraniva
Predavanja >>>
03.10.2017
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
obavjestenje o odrzavanju nastave >>>
03.10.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
obavjestenje o odrzavanju vjezbi >>>
29.09.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Nadoknada predavanja >>>
28.09.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Statistika u poljoprivredi
Informacije u vezi nastave za petak 29.09.2017 >>>
25.09.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Početak semestra >>>
25.09.2017
Biljna proizvodnja-Statistika
Nova objava - 25.09.2017 17:57 >>>
17.09.2017
Biljna proizvodnja-Osnovi gajenja njivskog bilja
Rezultati avgustovskog ispitnog roka >>>
17.09.2017
Biljna proizvodnja-Ratarstvo
Avgustovski ispitni rok >>>
17.09.2017
Biljna proizvodnja-Ratarstvo
Avgustovski ispitni rok >>>
15.09.2017
Stočarstvo-Mikrobiologija
evidencija poenamikrob.avgust 15.09.2017 11:24 >>>
15.09.2017
Stočarstvo-Zoohigijena i preventiva bolesti
evidencijapoenazoohigavgust - 15.09.2017 11:42 >>>
14.09.2017
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Rezultati dodatnog ispitnog roka >>>
13.09.2017
Biljna proizvodnja-Hemija
Pregled radova >>>
13.09.2017
Biljna proizvodnja-Statistika
Stočarstvo-Statistika >>>
13.09.2017
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Rezultati septembarskog roka >>>
13.09.2017
Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom
Rezultati septembarskog roka za smjer Stočarstvo >>>
12.09.2017
Biljna proizvodnja-Agrometeorologija
Rezultati avgustovskog ispitnog roka >>>
12.09.2017
Biljna proizvodnja-Kontinentalno voćarstvo
Rezultati avgustovskog ispitnog roka >>>
12.09.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Berba čuvanje i pakovanje voća
Rezultati avgustovskog ispitnog roka >>>
12.09.2017
Rasadničarstvo, Bar-Agroekologija voćarstva
Rezultati avgustovskog ispitnog roka >>>
12.09.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Pomologija
Rezultati avgustovskog ispitnog roka >>>
12.09.2017
Biljna proizvodnja-Hemija
Rezultati ispita iz Hemije u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Stočarstvo-Sociologija sela
Rezultati ispita avgust >>>
11.09.2017
Biljna proizvodnja-Fiziologija biljaka
avgustovski rok rezultati - 11.09.2017 10:15 >>>
11.09.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Biohemija biljaka
Rezultat avgustovski rok - 11.09.2017 14:18 >>>
09.09.2017
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
Rezultati dopunskog ispita >>>
08.09.2017
Biljna proizvodnja-Povrtarstvo
Rezultati porpavnog ispita >>>
08.09.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Hemija
Hemija BP (septembarski rok) - 08.09.2017 11:55 >>>
08.09.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agrohemija
Agrohemija BP (septembarski rok) - 08.09.2017 12:00 >>>
08.09.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Fiziologija biljaka
Nova objava - 08.09.2017 21:52 >>>
08.09.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Jabučaste voćke
Nova objava - 08.09.2017 21:56 >>>
07.09.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Planiranje i upravljanje u voćarstvu
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
07.09.2017
Biljna proizvodnja-Posebno vinogradarstvo
Konačni rezultati i prijedlog ocjene >>>
07.09.2017
Biljna proizvodnja-Opšte vinogradarstvo
Konačni rezultati i prijedlog ocjene >>>
07.09.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze
reazultati ispita >>>
07.09.2017
Biljna proizvodnja-Entomologija
rezultati ispita >>>
07.09.2017
Stočarstvo-Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda
Rezultati ispita - AVGUSTOVSKI ROK >>>
07.09.2017
Biljna proizvodnja-Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Rezultati ispita - AVGUSTOVSKI ROK >>>
07.09.2017
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati ispita - AVGUSTOVSKI ROK >>>
07.09.2017
Stočarstvo-Menadžment u stočarstvu
Rezultati ispita - AVGUSTOVSKI ROK >>>
07.09.2017
Stočarstvo-Agrobiznis
Rezultati ispita - AVGUSTOVSKI ROK >>>
07.09.2017
Biljna proizvodnja-Osnovi agroekonomije
rezultati ispita - avgustovski rok >>>
07.09.2017
Stočarstvo-Osnovi agroekonomije
rezultati ispita - avgustovski rok >>>
07.09.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Tržište i marketing
rezultati ispita - avgustovski rok >>>
06.09.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
Rezultati u avgustovskom roku >>>
05.09.2017
Biljna proizvodnja-Agrohemija
Agrohemija (septembarski rok) - 05.09.2017 09:05 >>>
05.09.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Hemija
Hemija (septembarski rok) - 05.09.2017 13:15 >>>
05.09.2017
Stočarstvo-Biohemija životinja
Nova objava - 05.09.2017 13:55 >>>
05.09.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Statistika u poljoprivredi
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
05.09.2017
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
05.09.2017
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
04.09.2017
Biljna proizvodnja-Engleski jezik
BTF - materijali i obavještenja iz Engleskog jezika >>>
04.09.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Statistika u poljoprivredi
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
04.09.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
03.09.2017
Biljna proizvodnja-Biohemija biljaka
Nova objava - 03.09.2017 22:34 >>>
03.09.2017
Stočarstvo-Zoologija
Avgustovski rok - 03.09.2017 23:10 >>>
01.09.2017
Biljna proizvodnja-Fiziologija biljaka
Nova objava - 01.09.2017 13:56 >>>
31.08.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Rezultati ispita >>>
31.08.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Čuvanje i prerada suptropskog voća
Nova objava - 31.08.2017 11:15 >>>
31.08.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Agrometeorologija
Nova objava - 31.08.2017 11:24 >>>
31.08.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Termin usmenog >>>
29.08.2017
Stočarstvo-Mikrobiologija
Nova objava - 29.08.2017 09:04 >>>
28.08.2017
Biljna proizvodnja-Botanika
Satnica polaganja >>>
25.07.2017
Stočarstvo-Lovstvo
Termini polaganja u avgustovskom roku - 25.07.2017 15:33 >>>
03.07.2017
Stočarstvo-Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu
Nova objava - 03.07.2017 12:38 >>>
03.07.2017
Stočarstvo-Mikrobiologija
Nova objava - 03.07.2017 13:20 >>>
03.07.2017
Stočarstvo-Mikrobiologija
Nova objava - 03.07.2017 13:53 >>>
30.06.2017
Stočarstvo-Mikrobiologija
Nova objava - 30.06.2017 15:46 >>>
30.06.2017
Stočarstvo-Biohemija životinja
Konacni rezultat >>>
29.06.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agrohemija
Konačni rezultati - 29.06.2017 11:04 >>>
28.06.2017
Biljna proizvodnja-Fiziologija biljaka
Popravni drugi deo i evidencija poena - 28.06.2017 10:11 >>>
28.06.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Čuvanje i prerada suptropskog voća
Konačni rezultati na predmetu Čuvanje i prerada suptropskog voća >>>
28.06.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Tehnologija zaštite bilja
Bodovi i ocjene >>>
28.06.2017
Biljna proizvodnja-Agrometeorologija
Evidencija osvojenih poena i predlog ocjene >>>
27.06.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Uljarstvo
Evidencija ukupnih rezultata na predmetu >>>
27.06.2017
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
27.06.2017
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Maslinarstvo i uljarstvo
Evidencija bodova i predlog ocjene >>>
26.06.2017
Stočarstvo-Bezbjednost hrane
Nova objava - 26.06.2017 09:59 >>>
26.06.2017
Biljna proizvodnja-Entomologija
Evidencija poena i predlog ocjena konačno >>>
25.06.2017
Biljna proizvodnja-Fiziologija biljaka
Rezultati popravnog I dijela zavrsnog ispita >>>
25.06.2017
Biljna proizvodnja-Biohemija biljaka
Evidencija osvojenih poena posle popravnog zavrsnog ispita >>>
23.06.2017
Stočarstvo-Mikrobiologija
Nova objava - 23.06.2017 11:32 >>>
23.06.2017
Stočarstvo-Ovčarstvo i kozarstvo
Konačna evidencija poena i predlog ocjena >>>
23.06.2017
Biljna proizvodnja-Entomologija
evidencija osvojenih poena i predlog ocjena >>>
23.06.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze
Evidencija osvojenih poena i predlog ocjena >>>
23.06.2017
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo-Pomologija
Pomologija- Evidencija poena i predlog ocjene >>>
22.06.2017
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
22.06.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Uljarstvo
Evidencija osvojenih bodova i predlog ocjene >>>
21.06.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
21.06.2017
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Oplemenjivanje voćaka i vinove loze
Nova objava - 21.06.2017 09:51 >>>
21.06.2017
Stočarstvo-Proizvodnja krmnog bilja
Konačni rezultati >>>
21.06.2017
Biljna proizvodnja-Opšte vinogradarstvo
Konačni rezultati i prijedlog ocjene >>>
21.06.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Planiranje i upravljanje u voćarstvu
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
20.06.2017
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
Fitofarmacija - Završni ispit (popravni) >>>
20.06.2017
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
Fitofarmacija - ukupno osvojeni poeni i ocjene >>>
20.06.2017
Stočarstvo-Bezbjednost hrane
evidencija poena >>>
20.06.2017
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
Fitofarmacija >>>
20.06.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
20.06.2017
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
20.06.2017
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
20.06.2017
Stočarstvo-Sociologija sela
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
19.06.2017
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
IZMJENA TERMINA >>>
19.06.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Tehnologija zaštite bilja
Tehnologija zaštite bilja - Završni ispit >>>
19.06.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Tehnologija zaštite bilja
Bodovi - Tehnologija zaštite bilja >>>
19.06.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
19.06.2017
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
17.06.2017
Stočarstvo-Menadžment u stočarstvu
Rezultati popravnog završnog ispita i prijedlog ocjena >>>
15.06.2017
Stočarstvo-Sociologija sela
REZULATTI ZAVRSNOG ISPITA >>>
14.06.2017
Biljna proizvodnja-Agrometeorologija
Agrometeorologija - Evidencija poena- rezultati završnog ispita >>>
14.06.2017
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
Ukupno osvojeni poeni nakon prvog termina završnog ispita >>>
14.06.2017
Biljna proizvodnja-Fitofarmacija
>>>
12.06.2017
Stočarstvo-Mikrobiologija
Nova objava - 12.06.2017 11:54 >>>
12.06.2017
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
12.06.2017
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA >>>
09.06.2017
Stočarstvo-Mikrobiologija
Mikrobiologija skripta Bojanic >>>
08.06.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
06.06.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
REZULATATI ZAVRSNOG ISPITA >>>
01.06.2017
Stočarstvo-Biotehnologija u stočarstvu
Nova objava - 01.06.2017 14:21 >>>
19.05.2017
Stočarstvo-Ovčarstvo i kozarstvo
Termin održavanja popravnog II kolokvijuma >>>
19.05.2017
Biljna proizvodnja-Agrometeorologija
Rezultati II kolokvijuma >>>
16.05.2017
Stočarstvo-Genetički resursi u stočarstvu
Nova objava - 16.05.2017 15:31 >>>
15.05.2017
Biljna proizvodnja-Agrometeorologija
Termin održavanja II redovnog kolokvijuma >>>
15.05.2017
Biljna proizvodnja-Agrometeorologija
Rezultati I Testa >>>
13.05.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Štetočine voćaka
Rezultati popravnog II kolokvijuma >>>
09.05.2017
Stočarstvo-Biotehnologija u stočarstvu
Termin održavanja II kolokvijuma >>>
09.05.2017
Stočarstvo-Sociologija sela
TERMIN POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
08.05.2017
Biljna proizvodnja-Agrometeorologija
Rezultati I popravnog kolokvijuma >>>
08.05.2017
Biljna proizvodnja-Agrometeorologija
Termin odrzavanja testa I >>>
04.05.2017
Biljna proizvodnja-Entomologija
OBAVJEŠTENJE >>>
04.05.2017
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze
OBAVJEŠTENJE >>>
03.05.2017
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA DRUGOG TESTA I KOLOKVIJUMA >>>
03.05.2017
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
Nova objava - 03.05.2017 15:35 >>>
03.05.2017
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
TERMIN POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
03.05.2017
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Odbrana seminarskih radova >>>
03.05.2017
Stočarstvo-Sociologija sela
REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
25.04.2017
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMIN DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
15.04.2017
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
22.03.2017
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI PRVOG TESTA >>>