Obavještenja za predmete - Fakultet političkih nauka

Datum Naslov
17.10.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Mediji i društvo >>>
16.10.2017
Novinarstvo-Istraživačko novinarstvo
Termini i zadataci iz istraživačkog novinarstva >>>
16.10.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Hrestomatija i gradivo za kolokvijume i završni ispit >>>
16.10.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Hrestomatija i gradivo za kolokvijume i završni ispit >>>
16.10.2017
Politikologija-Globalizacija
Hrestomatija i gradivo za kolokvijume i završni ispit >>>
16.10.2017
Međunarodni odnosi-Komparativne tranzicije
Komparativne tranzicije- predavanje >>>
16.10.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Savremeni politički sistemi - predavanja >>>
16.10.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Savremeni politički sistemi - predavanje >>>
16.10.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Savremeni politički sistemi - predavanje >>>
16.10.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Savremeni politički sistemi - predavanje >>>
16.10.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - časovi predavanja za 17.10.2017. >>>
16.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - časovi predavanja za 17.10.2017. >>>
16.10.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - časovi predavanja za 17.10.2017. >>>
15.10.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi
Međunarodni ekonomski odnosi, predavanje, PPT 5, za 18.10.2017. - 15.10.2017 18:22 >>>
14.10.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička sociologija
Politička sociologija - prezentacija sa vježbi >>>
14.10.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Sociologija
Sociologija - prezentacija sa vježbi >>>
13.10.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije
Vježbe 17. 10. >>>
13.10.2017
Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje
Tekstovi - vježbe 18. 10. >>>
13.10.2017
Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje
Tekstovi - vježbe 18. 10. >>>
13.10.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u političke nauke
Uvod u političke nauke - predavanje >>>
13.10.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u političke nauke
Uvod u političke nauke - predavanje >>>
13.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Uvod u političke nauke
Uvod u političke nauke - predavanje >>>
13.10.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Prezentacija, 9. i 13. oktobar >>>
12.10.2017
Politikologija-Globalizacija
Pomjeranje predavanja >>>
12.10.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Pomjeranje predavanja >>>
12.10.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Pomjeranje predavanja >>>
12.10.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije
Literatura i termini kolokvijuma >>>
12.10.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Gradivo za kolokvijume >>>
12.10.2017
Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
Plan rada, s literaturom, iz predmeta "NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" >>>
12.10.2017
Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
Plan rada, s literaturom, za predmet "NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" >>>
12.10.2017
Politikologija-Statistika
Statistika- vježbe >>>
12.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo
Radno pravo - čas vježbi za 13.10.2017. >>>
12.10.2017
Novinarstvo-Engleski jezik II
Domaći zadatak I >>>
12.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad s pojedincem - odgađanje vježbi >>>
11.10.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi
Međunarodni ekonomski odnosi PPT 3 i PPT 4 - 11.10.2017 05:52 >>>
11.10.2017
Politikologija-Psihologija politike
Teme za eseje iz Psihologije politike >>>
11.10.2017
Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi
Vježbe, 17. 10. >>>
11.10.2017
Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi
Gradivo za kolokvijume >>>
11.10.2017
Evropske studije-Istorija Evrope III
Istorija Evrope III - predavanje >>>
11.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada
Metode i tehnike socijalnog rada- predavanje >>>
11.10.2017
Politikologija-Globalizacija
Tekst za vježbe 16. 10. >>>
11.10.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Tekst za vježbe 16. 10. >>>
11.10.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Tekst za vježbe 16. 10. >>>
11.10.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Sociologija
Sociologija - termin vježbi >>>
11.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Politička sociologija
Politička sociologija - termin vježbi >>>
11.10.2017
Međunarodni odnosi-Politička sociologija
Politička sociologija - termin vježbi >>>
11.10.2017
Novinarstvo-Politička sociologija
Politička sociologija - termin vježbi >>>
11.10.2017
Evropske studije-Politička sociologija
Politička sociologija - termin vježbi >>>
10.10.2017
Evropske studije-Istorija Evrope III
Istorija Evrope III- vježbe >>>
10.10.2017
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Metodologija političkih nauka- uvodni čas >>>
10.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka
Metodologija političkih nauka - uvodni čas >>>
10.10.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Metodologija političkih nauka - uvodni čas >>>
10.10.2017
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Metodologija političkih nauka- uvodni čas >>>
10.10.2017
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Metodologija političkih nauka- uvodni čas >>>
10.10.2017
Evropske studije-Istorija Evrope III
Istorija Evrope III - predavanje >>>
10.10.2017
Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva
Teorije i tehnike novinarstva - promjena termina vježbi >>>
10.10.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - radionice >>>
10.10.2017
Novinarstvo-Istraživačko novinarstvo
Istraživačko novinarstvo - prvo predavanje >>>
10.10.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - časovi vježbi za 11.10.2017. >>>
09.10.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi
MEO - prezentacija sa prvog predavanja >>>
09.10.2017
Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja
Teorija masovnog komuniciranja- predavanje >>>
09.10.2017
Novinarstvo-On-line novinarstvo
On line novinarstvo- predavanje >>>
09.10.2017
Međunarodni odnosi-Politička sociologija
Politička sociologija - Uvodne vježbe >>>
09.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Politička sociologija
Politička sociologija - Uvodne vježbe >>>
09.10.2017
Novinarstvo-Politička sociologija
Politička sociologija - Uvodne vježbe >>>
09.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Etika
Etika - vježbe za 10.10.2017. >>>
09.10.2017
Politikologija-Institucije EU
Institucije EU - prezentacija sa predavanja >>>
09.10.2017
Međunarodni odnosi-Institucije EU
Institucije EU - prezentacija sa predavanja >>>
09.10.2017
Evropske studije-Institucije EU
Institucije EU - prezentacije sa predavanja >>>
09.10.2017
Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti - prezentacija sa predavanja >>>
09.10.2017
Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti - prezentacije sa predavanja >>>
09.10.2017
Politikologija-Institucije EU
Institucije EU - literatura i plan rada >>>
09.10.2017
Međunarodni odnosi-Institucije EU
Institucije EU - literatura i plan rada >>>
09.10.2017
Evropske studije-Institucije EU
Institucije EU - literatura i plan rada >>>
09.10.2017
Novinarstvo-Međunarodni odnosi
Promjena termina predavanja >>>
09.10.2017
Politikologija-Međunarodni odnosi
Promjena termina predavanja >>>
09.10.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Promjena termina predavanja >>>
08.10.2017
Novinarstvo-Engleski jezik II
Termin vježbi >>>
08.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad s pojedincem - novi termin za vježbe >>>
08.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi
Grupni socijalni rad - novi termin vježbi >>>
08.10.2017
Politikologija-Nauka o upravljanju
Nauka o upravljanju - termin vježbi >>>
08.10.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo
Medjunarodno poslovno pravo - termin vježbi >>>
08.10.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo
Medjunarodno poslovno pravo - spisak tema za seminarske radove >>>
08.10.2017
Evropske studije-Pravo Evropske unije
Pravo EU - informaciona lista >>>
07.10.2017
Politikologija-Psihologija politike
Vježbe iz Psihologije politike >>>
06.10.2017
Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva
Teorije i tehnike novinarstva - vježbe >>>
06.10.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo- vježbe >>>
06.10.2017
Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja - predavanje >>>
06.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja- predavanje >>>
06.10.2017
Politikologija-Globalizacija
Literatura za vježbe >>>
06.10.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Literatura za vježbe >>>
06.10.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Literatura za vježbe >>>
06.10.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije
Vježbe >>>
05.10.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije
Ispitna pitanja >>>
05.10.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Termin vježbi >>>
05.10.2017
Novinarstvo-Međunarodni odnosi
Teme seminarskih radova >>>
05.10.2017
Politikologija-Međunarodni odnosi
Teme seminarskih radova >>>
05.10.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo
Međunarodno poslovno pravo - informaciona lista >>>
05.10.2017
Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi
ECTS katalog i ispitna pitanja >>>
05.10.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije
Prezentacija sa uvodnog časa vježbi >>>
05.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi
Grupni socijalni rad - vježbe >>>
05.10.2017
Evropske studije-Evropsko radno pravo
Evropsko radno pravo- predavanje >>>
05.10.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije
Teme za eseje >>>
05.10.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi
MEO - plan rada za vježbe >>>
05.10.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Teme za radove >>>
05.10.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Prezentacija sa uvodnog časa vježbi >>>
05.10.2017
Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje
Prezentacija sa uvodnog časa vježbi >>>
05.10.2017
Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje
Tekst za vježbe >>>
05.10.2017
Novinarstvo-Međunarodni odnosi
Termin za konsultacije >>>
05.10.2017
Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje
Prezentacija sa uvodnog časa vježbi >>>
05.10.2017
Politikologija-Međunarodni odnosi
Termin za konsultacije >>>
05.10.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi
Termin za konsultacije >>>
05.10.2017
Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje
Tekst za vježbe >>>
05.10.2017
Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi
Vježbe >>>
05.10.2017
Politikologija-Globalizacija
ECTS katalog i ispitna pitanja >>>
05.10.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
ECTS katalog i ispitna pitanja >>>
05.10.2017
Novinarstvo-Globalizacija
ECTS katalog i ispitna pitanja >>>
05.10.2017
Politikologija-Globalizacija
Termin vježbi >>>
05.10.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Termin vježbi >>>
05.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo
Radno pravo - termin vježbi >>>
04.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu
Socijalni rad u zdravstvu - vježbe >>>
04.10.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi
Međunarodni ekonomski odnosi, prezentacija 1 i 2, i plan rada - 04.10.2017 16:19 >>>
04.10.2017
Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU
Pretpristupna podrška EU - predavanje >>>
04.10.2017
Međunarodni odnosi-Ljudska prava
Ljudska prava- predavanje >>>
04.10.2017
Politikologija-Ljudska prava
Ljudska prava- predavanje >>>
04.10.2017
Novinarstvo-Ljudska prava
Ljudska prava- predavanje >>>
04.10.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Savremeni politički sistemi - vježbe >>>
04.10.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Savremeni politički sistemi - vježbe >>>
04.10.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Savremeni politički sistemi - vježbe >>>
04.10.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Savremeni politički sistemi - vježbe >>>
03.10.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - prezentacije sa prvog predavanja >>>
03.10.2017
Novinarstvo-Štampa i agencije
Štampa i agencije- vježbe >>>
03.10.2017
Novinarstvo-On-line novinarstvo
On line novinarstvo - vježbe >>>
03.10.2017
Novinarstvo-Istraživačko novinarstvo
Istraživačko novinarstvo- vježbe >>>
03.10.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Istorija diplomatije- vježbe >>>
03.10.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije
Osnovi diplomatije - vježbe >>>
03.10.2017
Politikologija-Psihologija politike
Psihologija politike - vježbe >>>
03.10.2017
Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje
Diplomatsko pregovaranje- vježbe >>>
03.10.2017
Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje
Diplomatsko pregovaranje- vježbe >>>
03.10.2017
Novinarstvo-Štampa i agencije
Štampa i agencije - informaciona lista >>>
03.10.2017
Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva
Teorije i tehnike novinarstva - informaciona lista >>>
03.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Etika
Etika - termin vježbi >>>
03.10.2017
Politikologija-Javna uprava
Javna uprava - literatura i ispitna pitanja >>>
03.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Etika
>>>
03.10.2017
Politikologija-Engleski jezik V
Materijali za nastavu >>>
03.10.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik V
Materijali za nastavu >>>
02.10.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik VII
Engleski jezik stručni V - uvodni čas >>>
02.10.2017
Evropske studije-Engleski jezik-stručni V
Engleski jezik stručni V - uvodni čas >>>
02.10.2017
Novinarstvo-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - uvodni čas >>>
02.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik V
Engleski jezik stručni III - uvodni čas >>>
02.10.2017
Novinarstvo-Engleski jezik V
Engleski jezik stručni III - uvodni čas >>>
02.10.2017
Politikologija-Institucije EU
Institucije EU - ECTS katalog >>>
02.10.2017
Međunarodni odnosi-Institucije EU
Institucije EU - ECTS katalog >>>
02.10.2017
Evropske studije-Institucije EU
Institucije EU - ECTS katalog >>>
02.10.2017
Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
NATO i sisitemi kolektivne bezbjednosti - ECTS katalog >>>
02.10.2017
Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti - ECTS katalog >>>
02.10.2017
Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU
Pretpristupna podrška EU - termini polaganja kolokvijuma >>>
02.10.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi
Termin vježbi - MEO >>>
02.10.2017
Novinarstvo-Međunarodni odnosi
Termin vježbi >>>
02.10.2017
Politikologija-Ljudska prava
Ljudska prava- termini polaganja kolokvijuma >>>
02.10.2017
Politikologija-Međunarodni odnosi
Termin vježbi >>>
02.10.2017
Međunarodni odnosi-Ljudska prava
Ljudska prava - termini polaganja kolokvijuma >>>
02.10.2017
Novinarstvo-Ljudska prava
Ljudska prava- termini polaganja kolokvijuma >>>
02.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu
Socijalni rad u zdravstvu - ECTS katalog >>>
02.10.2017
Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti
Istorija evropske umjetnosti - predavanje >>>
02.10.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Nova objava - 02.10.2017 16:44 >>>
02.10.2017
Politikologija-Međunarodni odnosi
Nova objava - 02.10.2017 16:50 >>>
02.10.2017
Novinarstvo-Međunarodni odnosi
Nova objava - 02.10.2017 16:51 >>>
02.10.2017
Međunarodni odnosi-Politička sociologija
Sociologija i Politicka sociologija >>>
02.10.2017
Novinarstvo-Politička sociologija
Sociologija >>>
02.10.2017
Evropske studije-Engleski jezik V
Materijali za nastavu >>>
28.09.2017
Evropske studije-Evropsko radno pravo
EVROPSKO RADNO PRAVO - predavanje >>>
28.09.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Globalizacija- Novinarstvo ( predavanje ) >>>
28.09.2017
Politikologija-Globalizacija
Globalizacija - Politikologija ( predavanje ) >>>
28.09.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Globalizacija- Međunarodni odnosi ( predavanje ) >>>
28.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Kriminologija sa penologijom
KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM - predavanje >>>
26.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Psihologija
PSIHOLOGIJA - PREDAVANJE >>>
26.09.2017
Politikologija-Statistika
STATISTIKA - predavanje >>>
26.09.2017
Evropske studije-Pravo Evropske unije
PRAVO EU - predavanje >>>
26.09.2017
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Metodologija političkih nauka - rezultati ispita >>>
26.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka
Metodologija političkih nauka - rezultati ispita >>>
26.09.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Metodologija političkih nauka - rezultati ispita >>>
26.09.2017
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Metodologija političkih nauka - rezultati ispita >>>
26.09.2017
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Metodologija političkih nauka - rezultati ispita >>>
26.09.2017
Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Metodologija II - rezultati ispita >>>
26.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Metodologija II - rezultati ispita >>>
26.09.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Metodologija II - rezultati ispita >>>
26.09.2017
Novinarstvo-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Metodologija II - rezultati ispita >>>
26.09.2017
Evropske studije-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Metodologija II - rezultati ispita >>>
25.09.2017
Novinarstvo-Međunarodni odnosi
Glavni gradovi >>>
25.09.2017
Politikologija-Međunarodni odnosi
Glavni gradovi >>>
25.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo
RADNO PRAVO - PREDAVANJE! >>>
24.09.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
ECTS katalog i ispitna pitanja >>>
24.09.2017
Novinarstvo-Međunarodni odnosi
ECTS katalog i ispitna pitanja >>>
24.09.2017
Politikologija-Međunarodni odnosi
ECTS katalog i ispitna pitanja >>>
18.09.2017
Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja
TEORIJA MASOVNOG KOMUNICIRANJA -rezultati ispita >>>
18.09.2017
Novinarstvo-On-line novinarstvo
Avgustovski/septembarski rok - rezultati ispita >>>
18.09.2017
Novinarstvo-Štampa i agencije
Avgustovski/septembarski rok - rezultati ispita >>>
18.09.2017
Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja
UVOD U EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA - rezultati ispita >>>
18.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja
UVOD U EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA - rezultati ispita >>>
15.09.2017
Politikologija-Javno mnjenje
Avgustovski/septembarski rok - rezultati ispita >>>
15.09.2017
Novinarstvo-Javno mnjenje
Avgustovski/septembarski rok - rezultati ispita >>>
15.09.2017
Politikologija-Izborni sistemi
Avgustovski/septembarski rok - rezultati ispita >>>
15.09.2017
Evropske studije-Izborni sistemi u Evropi
Avgustovski/septembarski rok - rezultati ispita >>>
15.09.2017
Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi
Avgustovski/septembarski rok - rezultati ispita >>>
15.09.2017
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Avgustovski/septembarski rok - rezultati ispita >>>
14.09.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Rezultati ispita iz SPS II u avgustovskom roku >>>
14.09.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Rezultati ispita iz SPS II u avgustovskom roku >>>
13.09.2017
Evropske studije-Engleski jezik VI
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita >>>
13.09.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita >>>
13.09.2017
Politikologija-Engleski jezik VI
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita >>>
13.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka
MetODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA - termin ispita >>>
13.09.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA - termin ispita >>>
13.09.2017
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA - termin ispita >>>
13.09.2017
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA - termin ispita >>>
13.09.2017
Politikologija-Metodologija političkih nauka
METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA - termin ispita >>>
13.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II
METODOLOGIJA II - termin ispita >>>
13.09.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II
METODOLOGIJA II - termin ispita >>>
13.09.2017
Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II
METODOLOGIJA II - termin ispita >>>
13.09.2017
Novinarstvo-Metodologija političkih i društvenih nauka II
METODOLOGIJA II - termin ispita >>>
13.09.2017
Evropske studije-Metodologija političkih i društvenih nauka II
METODOLOGIJA II - termin ispita >>>
13.09.2017
Novinarstvo-Novinarska etika
Novinarska etika- rezultati >>>
13.09.2017
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorija novinarstva - termin ispita >>>
12.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu
Prof. AGIMA LJALJEVIĆ - OBAVJEŠTENJE ! >>>
12.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja
UVOD U EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA - termin ispita >>>
12.09.2017
Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja
UVOD U EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA - termin ispita >>>
12.09.2017
Politikologija-Metodologija političkih nauka
METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA - termin ispita >>>
12.09.2017
Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II
METODOLOGIJA II - termin ispita >>>
12.09.2017
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Mediji u kriznim situacijama - rezultati pismenog dijela ispita >>>
12.09.2017
Politikologija-Engleski jezik II
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka >>>
12.09.2017
Evropske studije-Engleski jezik II
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka >>>
12.09.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik II
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka >>>
12.09.2017
Novinarstvo-Engleski jezik II
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka >>>
12.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik II
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka >>>
11.09.2017
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Rezultati nakon avgustovskog ispita >>>
11.09.2017
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Rezultati nakon avgustovskog ispita >>>
11.09.2017
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Rezultati nakon avgustovskog roka >>>
11.09.2017
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Rezultati nakon avgustovskog ispita >>>
11.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad sa pojedincem - rezultati >>>
11.09.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Rezultati ispita iz Savremenih politickih sistema u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Rezultati ispita iz Savremenih politickih sistema u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Rezultati ispita iz Savremenih politickih sistema u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Rezultati ispita iz Savremenih politickih sistema u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Rezultati ispita iz Partija i partijskih sistema u avgustovskom roku >>>
11.09.2017
Evropske studije-Engleski jezik V
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita >>>
11.09.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik V
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita >>>
11.09.2017
Politikologija-Engleski jezik V
Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita >>>
09.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Teorija socijalnog rada
Teorija socijalnog rada - rezultati ispita (septembar) >>>
09.09.2017
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Nova objava - 09.09.2017 18:04 >>>
08.09.2017
Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva
TEORIJE i TEHNIKE NOVINARSTVA - promjena termina ispita >>>
08.09.2017
Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja
TEORIJA MASOVNOG KOMUNICIRANJA - promjena termina ispita >>>
08.09.2017
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Nova objava - 08.09.2017 19:04 >>>
08.09.2017
Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi
Promjena terimina ispita iz Etniciteta i Globalizacije, avgustovski rok >>>
08.09.2017
Evropske studije-Istorija političkih teorija
Promjena termina ispita za Evropske studije i Novinarstvo >>>
08.09.2017
Novinarstvo-Političke teorije
Promjena termina ispita iz IPT za Evropske studije i Novinarstvo >>>
08.09.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Promjena termina ispita iz Globalizacije >>>
08.09.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Promjena termina ispita iz Globalizacije >>>
08.09.2017
Politikologija-Globalizacija
Promjena termina iz Etniciteta i Globalizacije >>>
07.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu
SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU - rezultati ispita >>>
07.09.2017
Politikologija-Statistika
STATISTIKA - predavanje >>>
07.09.2017
Politikologija-Statistika
STATISTIKA - rezultati ispita >>>
06.09.2017
Evropske studije-Istorija političkih teorija
Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku >>>
06.09.2017
Međunarodni odnosi-Istorija političkih teorija
Razultati kolokvijuma u avgustovskom roku >>>
06.09.2017
Politikologija-Istorija političkih teorija
Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku >>>
06.09.2017
Novinarstvo-Političke teorije
Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku >>>
06.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Političke teorije
Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku >>>
06.09.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku >>>
06.09.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku >>>
06.09.2017
Politikologija-Globalizacija
Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku >>>
04.09.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
UVOD U NOVINARSTVO - promjena termina ispita ! >>>
04.09.2017
Novinarstvo-Radio novinarstvo
RADIO NOVINARSTVO - promjena termina ispita ! >>>
04.09.2017
Novinarstvo-Ljudska prava
Ljudska prava - obavještenje! >>>
04.09.2017
Politikologija-Ljudska prava
Ljudska prava - obavještenje! >>>
04.09.2017
Međunarodni odnosi-Ljudska prava
Ljudska prava- obavještenje! >>>
02.09.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUČNI II - rezultati ispita >>>
02.09.2017
Evropske studije-Engleski jezik III
ENGLESKI JEZIK STRUČNI I - rezultati ispita >>>
02.09.2017
Evropske studije-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUČNI II - rezultati ispita >>>
01.09.2017
Politikologija-Engleski jezik III
ENGLESKI JEZIK STRUČNI I - rezultati ispita >>>
01.09.2017
Politikologija-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUČNI II - rezultati ispita >>>
01.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik III
ENGLESKI JEZIK STRUČNI I - rezultati ispita >>>
01.09.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUČNI II - rezultati ispita >>>
01.09.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik III
ENGLESKI JEZIK STRUČNI I - rezultati ispita >>>
31.08.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije
Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku >>>
31.08.2017
Politikologija-Politika i religija
Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku >>>
31.08.2017
Politikologija-Psihologija politike
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
31.08.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku >>>
31.08.2017
Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje
Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku >>>
31.08.2017
Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa
Termin kolokvijuma avgustovski/septembarski rok >>>
31.08.2017
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
Termin kolokvijuma avgustovski/septembarski rok >>>
31.08.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Psihologija
Psihologija - OBAVJEŠTENJE ! >>>
31.08.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna psihologija
Socijalna psihologija - OBAVJEŠTENJE! >>>
30.08.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Istorija diplomatije Crne Gore - PROMJENA TERMINA ISPITA ! >>>
29.08.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija
Socijalna gerontologija - rezultati ispita >>>
29.08.2017
Evropske studije-Evropski socijalni modeli
Evropski socijalni modeli - PROMJENA TERMINA ISPITA! >>>
28.08.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu
SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU - obavještenje! >>>
24.08.2017
Novinarstvo-Politička kultura
Termin popravnog kolokvijuma >>>
23.08.2017
Evropske studije-Engleski jezik II
Termin ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
23.08.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik II
Termin ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
23.08.2017
Novinarstvo-Engleski jezik II
Termin ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
23.08.2017
Politikologija-Engleski jezik II
Termin ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
23.08.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik II
Termin ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
23.08.2017
Evropske studije-Engleski jezik V
Termin ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
23.08.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik V
Termin ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
23.08.2017
Politikologija-Engleski jezik V
Termin ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
23.08.2017
Evropske studije-Engleski jezik VI
Termin ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
23.08.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI
Termin ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
23.08.2017
Politikologija-Engleski jezik VI
Termin ispita u septembarskom ispitnom roku >>>
14.08.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja
UVOD U EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA - TERMIN ISPITA >>>
14.08.2017
Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja
UVOD U EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA - TERMIN ISPITA >>>
14.08.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA I - TERMIN ISPITA >>>
14.08.2017
Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II
METODOLOGIJA POLITIČKIH I DRUŠTVENIH NAUKA ll - TERMIN ISPITA >>>
11.08.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu
SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU - promjena termina ispita! >>>
02.08.2017
Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi
Promjena termina kolokvijuma iz Etniciteta i etničkih odnosa >>>
02.08.2017
Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje
Promjena termina kolokvijuma iz Diplomatskog pregovaranja >>>
02.08.2017
Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje
Promjena termina kolokvijuma iz Diplomatskog pregovaranja >>>
02.08.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Političke teorije
Promjena termina kolokvijuma iz IPT >>>
02.08.2017
Evropske studije-Istorija političkih teorija
Promjena termina kolokvijuma iz IPT >>>
02.08.2017
Međunarodni odnosi-Istorija političkih teorija
Promjena termina kolokvijuma iz IPT >>>
02.08.2017
Politikologija-Istorija političkih teorija
Promjena termina kolokvijuma iz IPT >>>
02.08.2017
Novinarstvo-Političke teorije
Promjena termina kolokvijuma iz IPT >>>
02.08.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Promjena termina kolokvijuma iz Globalizacije >>>
02.08.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Promjena termina kolokvijuma iz Globalizacije >>>
02.08.2017
Politikologija-Globalizacija
Promjena termina kolokvijuma iz Globalizacije >>>
02.08.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije
Promjena termina kolokvijuma iz Osnova diplomatije >>>
02.08.2017
Politikologija-Politika i religija
Promjena termina kolokvijuma iz Politike i religije >>>
02.08.2017
Politikologija-Psihologija politike
Promjena termina ispita iz Psihologije politike >>>
02.08.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Promjena termina kolokvijuma iz IDCG >>>
25.07.2017
Novinarstvo-TV novinarstvo
Termin ispita u septembarskom roku >>>
25.07.2017
Novinarstvo-Istraživačko novinarstvo
Septembarski ispitni rok >>>
22.07.2017
Novinarstvo-Politička sociologija
>>>
22.07.2017
Evropske studije-Politička sociologija
Septembarski rok >>>
22.07.2017
Međunarodni odnosi-Politička sociologija
Septembarski rok >>>
22.07.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Politička sociologija
Septembarski rok >>>
21.07.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Političke teorije
Ispit iz IPT u avgustovskom/ septembarskom roku >>>
21.07.2017
Evropske studije-Istorija političkih teorija
Ispit iz IPT u avgustovskom/septembarskom roku >>>
21.07.2017
Međunarodni odnosi-Istorija političkih teorija
Ispit iz IPT u avgustovskom/septembarskom roku >>>
21.07.2017
Politikologija-Istorija političkih teorija
Ispit iz IPT u avgustovskom/ septembarskom roku >>>
21.07.2017
Novinarstvo-Političke teorije
Ispit iz IPT u avgustovskom/ septembarskom roku >>>
21.07.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije
Ispit iz Osnova diplomatije u avgustovskom/ septembarskom roku >>>
21.07.2017
Politikologija-Politika i religija
Ispit iz Politike i religije u avgustovskom/ septembarskom roku >>>
21.07.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Ispit iz Istorije diplomatije u avgustovskom/ septembarskom roku >>>
21.07.2017
Politikologija-Psihologija politike
Ispit iz Psihologije politike u avgustovskom/septembarskom roku >>>
21.07.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Ispit iz IDCG u avgustovskom/ septembarskom roku >>>
21.07.2017
Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje
Ispit iz Diplomatskog pregovaranja u avgustovskom/ septembarskom roku >>>
21.07.2017
Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje
Ispit iz Diplomatskog pregovaranja u avgustovskom/ septembarskom roku >>>
21.07.2017
Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi
Ispit iz Etniciteta i etničkih odnosa u avgustovskom/ septembarskom roku >>>
21.07.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Ispit iz Globalizacije u avgustovskom/septembarskom roku >>>
21.07.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Ispit iz Globalizacije u avgustovskom/septembarskom roku >>>
21.07.2017
Politikologija-Globalizacija
Ispit iz Globalizacije u avgustovskom/septembarskom roku >>>
21.07.2017
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Ispit iz PSCG u avgustovskom/ septembarskom roku >>>
21.07.2017
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Ispit iz PSCG u avgustovskom/ septembarskom roku >>>
21.07.2017
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Ispit iz PSCG u avgustovskom/ septembarskom roku >>>
21.07.2017
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Ispit iz PSCG u avgustovskom/ septembarskom roku >>>
18.07.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Ovjde možete preuzeti ocjene iz Socijalne politike u praksi >>>
17.07.2017
Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa
IBO - avgustovski/septembarski rok >>>
17.07.2017
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
SIMO - avgustovski/septembarski rok >>>
17.07.2017
Politikologija-Izborni sistemi
Avgustovski/septembarski rok >>>
17.07.2017
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Avgustovski/septembarski rok >>>
11.07.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - izvještaji >>>
10.07.2017
Međunarodni odnosi-Politička antropologija
Upis ocjena za predmete Politička antropologija, Estetika i Studije roda >>>
10.07.2017
Novinarstvo-Estetika
Upis ocjena iz predmeta Estetika >>>
10.07.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Studije roda
Upis ocjena iz predmeta Studije roda >>>
06.07.2017
Novinarstvo-Estetika
ESTETIKA- popravni ispit >>>
03.07.2017
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Rezultati završnog ispita iz PSCG nakon drugog ispitnog roka >>>
03.07.2017
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Rezultati završnog ispita iz PSCG nakon drugog ispitnog roka >>>
03.07.2017
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Rezultati završnog ispita iz PSCG nakon drugog ispitnog roka >>>
03.07.2017
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Rezultati završnog ispita iz PSCG nakon drugog ispitnog roka >>>
03.07.2017
Novinarstvo-Javno mnjenje
Rezultati popravnog ispita >>>
03.07.2017
Politikologija-Javno mnjenje
Rezultati popravnog ispita >>>
03.07.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Teorija socijalnog rada
Teorija socijalnog rada - konačne ocjene >>>
03.07.2017
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
03.07.2017
Politikologija-Izborni sistemi
Rezultati popravnog završnog ispita >>>
03.07.2017
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Radio novinarstvo - rezultati pisanog dijela ispita >>>
03.07.2017
Novinarstvo-TV novinarstvo
Završni ispit - rezultati - popravni rok >>>
01.07.2017
Evropske studije-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - DOPUNSKI ROK >>>
01.07.2017
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Radio novinarstvo - popravni rok >>>
30.06.2017
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Rezultati završnog ispita >>>
30.06.2017
Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi
Zaključne ocjene >>>
30.06.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - DOPUNSKI ROK >>>
29.06.2017
Politikologija-Izborni sistemi
Popravni završnog ispita >>>
29.06.2017
Politikologija-Istorija političkih teorija
Konačni rezultati i ocjene iz IPT >>>
29.06.2017
Novinarstvo-Političke teorije
Konačni rezultati i ocjene iz IPT >>>
29.06.2017
Evropske studije-Istorija političkih teorija
Konačni rezultati i ocjene iz IPT >>>
29.06.2017
Međunarodni odnosi-Istorija političkih teorija
Konačni rezultati i ocjene iz IPT >>>
29.06.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Političke teorije
Konačni rezultati i ocjene iz IPT >>>
29.06.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Konačni rezultati i ocjene iz IDCG >>>
29.06.2017
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Rezultati popravnog ispita iz Partija i partijskih sistema >>>
29.06.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Rezultati popravnog ispita iz SPS II >>>
29.06.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Rezultati popravnog ispita iz SPS II >>>
28.06.2017
Međunarodni odnosi-Politička antropologija
Politička antropologija - POPRAVNI ISPIT ! >>>
28.06.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Studije roda
Studije roda - POPRAVNI ISPIT! >>>
28.06.2017
Novinarstvo-Estetika
Estetika - POPRAVNI ISPIT! >>>
28.06.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Teorija socijalnog rada
Teorija socijalnog rada - popravni ispit >>>
28.06.2017
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Rezultati pismenog dijela ispita >>>
28.06.2017
Politikologija-Izborni sistemi
Rezultati popravnog kolokvijuma i završnog ispita >>>
28.06.2017
Evropske studije-Izborni sistemi u Evropi
Rezultati popravnog kolokvijuma i završnog ispita >>>
27.06.2017
Politikologija-Istorija političkih teorija
Termin popravnog ispita iz IPT >>>
27.06.2017
Novinarstvo-Javno mnjenje
Termin popravnog ispita >>>
27.06.2017
Politikologija-Javno mnjenje
Termin popravnog ispita >>>
27.06.2017
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
Bodovna lista nakon popravnog završnog ispita >>>
26.06.2017
Politikologija-Javne politike
Promjena termina popravnog ispita >>>
26.06.2017
Novinarstvo-Novinarska etika
Rezultati pismenog dijela ispita >>>
24.06.2017
Evropske studije-Engleski jezik II
Rezultati nakon popravnog roka >>>
24.06.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik II
Rezultati nakon popravnog roka >>>
24.06.2017
Novinarstvo-Engleski jezik II
Rezultati nakon popravnog roka >>>
24.06.2017
Politikologija-Engleski jezik II
Rezultati nakon popravnog roka >>>
24.06.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik II
Rezultati nakon popravnog roka >>>
22.06.2017
Međunarodni odnosi-Politička antropologija
POLITIČKA ANTROPOLOGIJA - promjena termina završnog ispita >>>
22.06.2017
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Popravni ispitni rok iz PSCG >>>
22.06.2017
Evropske studije-Izborni sistemi u Evropi
Tabela sa ukupnim brojem bodova >>>
22.06.2017
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Rezultati pismenog dijela ispita >>>
21.06.2017
Novinarstvo-Novinarska etika
Završni ispit iz predmeta Novinarska etika >>>
21.06.2017
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Završni ispit iz Istorije novinarstva >>>
21.06.2017
Novinarstvo-Estetika
ESTETIKA - promjena termina završnog ispita >>>
21.06.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Studije roda
STUDIJE RODA - promjena termina završnog ispita >>>
21.06.2017
Novinarstvo-Politička kultura
Termin popravnog ispita >>>
21.06.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI
Popravni rok >>>
21.06.2017
Politikologija-Engleski jezik VI
Popravni rok >>>
21.06.2017
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
PSCG - Rezultati prvog roka završnog ispita >>>
21.06.2017
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
PSCG - Rezultati prvog roka završnog ispita >>>
21.06.2017
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
PSCG - Rezultati prvog roka završnog ispita >>>
21.06.2017
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
PSCG - Rezultati prvog roka završnog ispita >>>
20.06.2017
Evropske studije-Istorija političkih teorija
Termin popravnog ispita iz IPT >>>
20.06.2017
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Završni ispit iz predmeta Mediji u kriznim situacijama >>>
20.06.2017
Novinarstvo-TV novinarstvo
TV novinarstvo - popravni rok >>>
20.06.2017
Međunarodni odnosi-Istorija političkih teorija
Termin popravnog ispita iz IPT >>>
20.06.2017
Novinarstvo-Političke teorije
Termin popravnog ispita iz IPT >>>
20.06.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Političke teorije
Termin popravnog ispita iz IPT >>>
20.06.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Termin popravnog ispita iz IDCG >>>
20.06.2017
Evropske studije-Engleski jezik II
Popravni rok >>>
20.06.2017
Novinarstvo-Engleski jezik II
Popravni rok >>>
20.06.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik II
Popravni rok >>>
20.06.2017
Evropske studije-Engleski jezik VI
Popravni rok >>>
19.06.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik II
Engleski jezik opšti II ( MO) - rezultati završnog ispita >>>
19.06.2017
Politikologija-Engleski jezik II
Engleski jezik opšti II ( POL ) - rezultati završnog ispita >>>
19.06.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina
Socijalna medicina - rezultati završnog ispita >>>
19.06.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina
Socijalna medicina - rezultati završnog ispita >>>
19.06.2017
Evropske studije-Izborni sistemi u Evropi
Rezultati završnog ispita >>>
19.06.2017
Politikologija-Javno mnjenje
Rezultati završnog ispita >>>
19.06.2017
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Rezultati završnog ispita iz Radio novinarstva >>>
18.06.2017
Novinarstvo-On-line novinarstvo
Zaključne ocjene >>>
16.06.2017
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Predispitni bodovi >>>
16.06.2017
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Prezentacije sa predavanja >>>
16.06.2017
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Termin ispita >>>
16.06.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Rezultati ispita iz SPS II >>>
16.06.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Rezultati ispita iz SPS II >>>
16.06.2017
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Predispitni bodovi >>>
16.06.2017
Novinarstvo-Javno mnjenje
Rezultati završnog ispita za smjer Novinarstvo >>>
16.06.2017
Evropske studije-Engleski jezik IV
Rezultati popravnog završnog ispita, engleski j. struke II >>>
16.06.2017
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Rezultati završnog ispita >>>
15.06.2017
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Prezentacije sa predavanja >>>
14.06.2017
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
Termin popravnog završnog ispita >>>
13.06.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti
Sistemi socijalne sigurnosti - termini ispita. >>>
13.06.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore
Socijalna politika Crne Gore - rezultati >>>
08.06.2017
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
Termin završnog ispita >>>
05.06.2017
Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa
IBO - termin popravnog završnog ispita >>>
02.06.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Međunarodni odnosi - bodovna lista prije završnog ispita >>>
02.06.2017
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Međunarodni odnosi - bodova lista prije završnog ispita >>>
02.06.2017
Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa
IBO - termin završnog ispita >>>
02.06.2017
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
31.05.2017
Novinarstvo-TV novinarstvo
Predispitni poeni >>>
28.05.2017
Evropske studije-Istorija političkih teorija
Bodovno stanje IPT - 28.05.2017 18:50 >>>
28.05.2017
Politikologija-Istorija političkih teorija
Bodovno stanje, IPT - 28.05.2017 18:58 >>>
28.05.2017
Novinarstvo-Političke teorije
Bodovno stanje, IPT - 28.05.2017 19:03 >>>
28.05.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Političke teorije
Bodovno stanje, IPT - 28.05.2017 19:04 >>>
28.05.2017
Politikologija-Nauka o upravljanju
Ispitna pitanja - Nauka o upravljanju >>>
28.05.2017
Politikologija-Savremeni sistemi javne uprave
Ispitna pitanja - Savremeni sistemi javne uprave >>>
28.05.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo
Ispitna pitanja - Upravno pravo >>>
25.05.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Međunarodne organizacije - rezultati popravnih kolokvijuma >>>
23.05.2017
Politikologija-Politika i religija
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma i ukupan broj poena - 23.05.2017 13:13 >>>
23.05.2017
Politikologija-Politika i religija
Materijali za predmet - 23.05.2017 13:39 >>>
23.05.2017
Međunarodni odnosi-Istorija političkih teorija
Rezultati drugog kolokvijuma IPT - 23.05.2017 14:07 >>>
23.05.2017
Međunarodni odnosi-Istorija političkih teorija
Materijali za vježbe, IPT - 23.05.2017 14:09 >>>
04.05.2017
Politikologija-Politika i religija
Nova objava - 04.05.2017 18:53 >>>