Obavještenja za predmete - Fakultet političkih nauka

Datum Naslov
22.06.2018
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
IPS popravni završnog ispita >>>
22.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
OSNOVI DIPLOMATIJE - promjena termina >>>
22.06.2018
Politikologija-Izborni sistemi
IS popravni završnog ispita >>>
22.06.2018
Politikologija-Engleski jezik IV
ENLESKI JEZIK - STRUKE II >>>
22.06.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV
ENLESKI JEZIK - STRUKE II >>>
22.06.2018
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
Konačne ocjene >>>
22.06.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Rezultati >>>
21.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Statika
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
21.06.2018
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Termin popravnog završnog ispita >>>
21.06.2018
Politikologija-Izborni sistemi
Termin popravnog završnog ispita >>>
20.06.2018
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
Termin popravnog ispita >>>
20.06.2018
Novinarstvo-TV novinarstvo
Popravni ispit >>>
20.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika
UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - termin popravnog >>>
20.06.2018
Evropske studije-Evropske integracije
"Evropske integracije" - ispit (popravni rok) >>>
20.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti
SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - termin popravnog >>>
20.06.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - ispit (popravni rok) >>>
20.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore
SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termin popravnog >>>
20.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - termin popravnog >>>
20.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - termin popravnog >>>
20.06.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Upis ocjena >>>
20.06.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Upis ocjena >>>
20.06.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Završni ispit - rezultati >>>
19.06.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Promjena vremena ispita >>>
19.06.2018
Evropske studije-Istorija Evrope I
Istorija Evrope I - TERMIN POPRAVNOG ISPITA >>>
19.06.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Popravni rok - rezultati >>>
19.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Popravni rok - rezultati >>>
19.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Popravni rok - rezultati >>>
19.06.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
19.06.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - rezultati Završnog ispita >>>
19.06.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI
Usmeni ispit - popravni rok >>>
19.06.2018
Politikologija-Engleski jezik VI
Usmeni ispit - popravni rok >>>
19.06.2018
Evropske studije-Engleski jezik IV
Rezultati popravnog završnog ispita, engleski j. struke II >>>
19.06.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Rezultati završnog ispita i termin popravnog ispita >>>
19.06.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Rezultati završnog ispita i termin popravnog ispita >>>
19.06.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Rezultati završnog ispita i termin popravnog ispita >>>
19.06.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Rezultati završnog ispita i termin popravnog ispita >>>
18.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Savremena politička istorija
Savremena politička istorija - promjena termina >>>
18.06.2018
Politikologija-Savremena politička istorija
Savremena politička istorija - promjena termina >>>
18.06.2018
Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija
Savremena politička istorija - promjena termina >>>
18.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici
Socijalni rad u zajednici - termin ispita >>>
18.06.2018
Evropske studije-Evropski kulturni modeli
EVROPSKI KULTURNI MODELI - popravni ispit >>>
18.06.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Rezultati >>>
18.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - pregled bodova >>>
18.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - pregled bodova >>>
18.06.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Kulturna antropologija
Kulturna antropologija - pregled bodova >>>
16.06.2018
Politikologija-Javno mnjenje
Javno mnjenje - rezultati ispita >>>
16.06.2018
Novinarstvo-Javno mnjenje
Javno mnjenje - rezultati ispita >>>
15.06.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Psihologija komuniciranja
Rezultati popravnog ispita >>>
15.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Popravni završni ispit za Socijalni rad i Evropske studije >>>
15.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Savremena politička istorija
Savremena politička istorija - obavještenje >>>
15.06.2018
Politikologija-Savremena politička istorija
Savremena politička istorija - obavještenje >>>
15.06.2018
Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija
Savremena politička istorija - obavještenje >>>
15.06.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Rezultati >>>
15.06.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Rezultati >>>
14.06.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Termin završnog ispita >>>
14.06.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Termin završnog ispita >>>
14.06.2018
Politikologija-Engleski jezik IV
ESP2 - JEZIK STRUKE 2 - PROMJENA SATNICE >>>
14.06.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV
ESP2 - JEZIK STRUKE 2 - PROMJENA SATNICE >>>
13.06.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Verifikacija i upis ocjena >>>
13.06.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Verifikacija i upis ocjena >>>
13.06.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Spoljna politika - ispit(drugi rok) >>>
13.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Termin popravnog završnog ispita >>>
12.06.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - bodovna lista >>>
12.06.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Termin popravnog zavrsnog ispita >>>
12.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna zaštita
SOCIJALNA ZAŠTITA >>>
12.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina
Socijalna medicina >>>
12.06.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Popravni rok >>>
12.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Popravni rok >>>
12.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Popravni rok >>>
12.06.2018
Evropske studije-Engleski jezik VI
Popravni rok >>>
11.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu PIO >>>
11.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Termin završnog ispita >>>
11.06.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Termin popravnog ispita >>>
11.06.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Rezultati >>>
10.06.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - ispit (promjena termina) >>>
10.06.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Rezultati zavrsnog ispita >>>
10.06.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Kulturna antropologija
Kulturna antropologija - Završni ispit: literatura >>>
10.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - Završni ispit: literatura >>>
10.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - Završni ispit: literatura >>>
09.06.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - Popravni završni ispit (novi termin) >>>
09.06.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - pregled ukupnih bodova i popravni kol. >>>
09.06.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
09.06.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
08.06.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Završni ispit - rezultati >>>
08.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Završni ispit - rezultati >>>
08.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Završni ispit - rezultati >>>
08.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - Rezultati popravnog kol. >>>
08.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - Rezultati popravnog kol. >>>
08.06.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Kulturna antropologija
Kulturna antropologija - Rezultati popravnog kol. >>>
08.06.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Psihologija komuniciranja
Termin popravnog ispita >>>
08.06.2018
Evropske studije-Evropski socijalni modeli
Evropski socijalni modeli - termin za popravni >>>
08.06.2018
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Rezultati završnog ispita >>>
08.06.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Završni ispit - rezultati >>>
07.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Infromacija o rasporedu za završni ispit! >>>
07.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Infromacija o rasporedu za završni ispit! >>>
07.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina
SOCIJALNA MEDICINA - termini >>>
06.06.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Pomjeranje termina ispita >>>
06.06.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Psihologija komuniciranja
Rezultati ispita i datum popravnog >>>
06.06.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Novinarska etika- rezultati >>>
06.06.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Termin popravnog ispita >>>
05.06.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorija novinarstva - Predispitni bodovi >>>
05.06.2018
Politikologija-Politika i religija
Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra >>>
05.06.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - ispit >>>
05.06.2018
Politikologija-Izborni sistemi
Rezultati završnog ispita >>>
05.06.2018
Politikologija-Javne politike
JAVNE POLITIKE - termin >>>
05.06.2018
Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi
KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - bodovi nakon ispita >>>
05.06.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Novinarska etika - Predispitni bodovi >>>
05.06.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Radio novinarstvo - Predispitni bodovi >>>
05.06.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorija novinarstva i medija - Predispitni bodovi >>>
05.06.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Mediji u kriznim situacijama - Bodovi u toku semestra >>>
04.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Promjena termina popravnog završnog ispita >>>
04.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Promjena termina popravnog završnog ispita >>>
04.06.2018
Politikologija-Javno mnjenje
Javno mnjenje - ispitni rokovi >>>
04.06.2018
Novinarstvo-Javno mnjenje
Javno mnjenje - ispitni rokovi >>>
04.06.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Stanje bodova pred ispit >>>
04.06.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Stanje bodova pred ispit >>>
04.06.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Stanje bodova pred ispit >>>
04.06.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena >>>
04.06.2018
Evropske studije-Engleski jezik VI
Popravni rok - rezultati >>>
04.06.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI
Popravni rok - rezultati >>>
04.06.2018
Politikologija-Engleski jezik VI
Popravni rok - rezultati >>>
04.06.2018
Evropske studije-Engleski jezik VI
Usmeni ispit >>>
04.06.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI
Usmeni ispit >>>
04.06.2018
Politikologija-Engleski jezik VI
Usmeni ispit >>>
03.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
Poeni za rezime i ukupan broj poena prije završnog ispita >>>
03.06.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
"Spoljna politika" - ispit (prvi rok) >>>
02.06.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Termin završnog ispita >>>
02.06.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Termin završnog ispita >>>
02.06.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Termin završnog ispita >>>
02.06.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Završni ispit >>>
02.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Završni ispit >>>
02.06.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Završni ispit >>>
02.06.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - Popravni I i II kol. (promjena termina) >>>
01.06.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Statika
Rezultati zavrsnog ispita >>>
01.06.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Termin popravnog zavrsnog ispita >>>
01.06.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Termin popravnog zavrsnog ispita >>>
01.06.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Termin ispita >>>
01.06.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Rezultati zavrsnog ispita >>>
01.06.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Rezultati zavrsnog ispita >>>
01.06.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Termin završnog ispita >>>
01.06.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Termin završnog ispita >>>
31.05.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Prezentacije XI, XII, XIII i XIV >>>
31.05.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Promjena termina završnog ispita >>>
31.05.2018
Evropske studije-Evropske integracije
"Evropske integracije" - ispit >>>
31.05.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (predavanje, 01.06.) >>>
31.05.2018
Evropske studije-Engleski jezik IV
Rezultati redovnog završnog ispita, engleski j. struke II >>>
30.05.2018
Politikologija-Engleski jezik VI
Popravni rok >>>
30.05.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI
Popravni rok >>>
30.05.2018
Evropske studije-Engleski jezik VI
Popravni rok >>>
30.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - OBAVJEŠTENJE >>>
30.05.2018
Evropske studije-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - OBAVJEŠTENJE >>>
30.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti
SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - bodovi >>>
30.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti
SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - rezultati popravnog >>>
30.05.2018
Evropske studije-Evropske integracije
"Evropske integracije" - materijal za čitanje (nastava, 31.05.) >>>
29.05.2018
Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi
KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - bodovi/novo stanje >>>
29.05.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - BODOVI >>>
29.05.2018
Politikologija-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - BODOVI >>>
29.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - BODOVI >>>
29.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - termin >>>
29.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - termin >>>
29.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore
SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termin >>>
29.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika
UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - termin >>>
29.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid >>>
29.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
KONAČAN SPISAK I INFORMACIJA ZA ZAVRŠNI ISPIT >>>
29.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra >>>
29.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra >>>
29.05.2018
Politikologija-Savremeni sistemi javne uprave
Savremeni sistemi javne uprave - Popravni završni ispit >>>
29.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Statika
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
29.05.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Datumi ispita >>>
29.05.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Usmena popravka kolokvijuma >>>
28.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Savremena politička istorija
Savremena politička istorija - Konačni bodovi i termin ispita >>>
28.05.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Termin zavrsnog ispita >>>
28.05.2018
Politikologija-Savremena politička istorija
Savremena politička istorija - Konačni bodovi i termin ispita >>>
28.05.2018
Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija
Savremena politička istorija - Konačni bodovi i termin ispita >>>
28.05.2018
Evropske studije-Engleski jezik IV
Termin održavanja redovnog i popravnog završnog ispita za predmet engleski jezik - stručni II >>>
28.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - bodovi tokom semestra >>>
28.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - bodovi tokom semestra >>>
28.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore
SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - bodovi tokom semestra >>>
28.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika
UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - bodovi tokom semestra >>>
28.05.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Termin završnog ispita >>>
28.05.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Termin završnog ispita >>>
28.05.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Termin završnog ispita >>>
28.05.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Termin završnog ispita >>>
28.05.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Termin završnog ispita >>>
28.05.2018
Politikologija-Izborni sistemi
Termin završnog ispita >>>
28.05.2018
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Termin završnog ispita >>>
28.05.2018
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
28.05.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - Završni ispit i Popravni završni ispit >>>
28.05.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - Popravni II kol. (odlaganje) >>>
28.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo
Upravno pravo - Završni ispit >>>
28.05.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - Popravni I kol. (dodatni rok) >>>
28.05.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Bodovi >>>
28.05.2018
Politikologija-Politički marketing
Bodovi >>>
27.05.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Bodovi >>>
27.05.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - Popravni II kol. >>>
27.05.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Rezultati popravnog kolokvijuma i broj poena u toku semestra >>>
27.05.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Rezultati popravnog kolokvijuma i broj poena u toku semestra >>>
27.05.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Rezultati popravnog kolokvijuma i broj poena u toku semestra >>>
27.05.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Rezultati popravnog kolokvijuma i broj poena u toku semestra >>>
27.05.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Bodovi >>>
27.05.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Bodovi >>>
27.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid >>>
26.05.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Radio novinarstvo - rezultati popravnih kolokvijuma >>>
26.05.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Mediji u kriznim situacijama - rezultati popravnih kolokvijuma >>>
26.05.2018
Politikologija-Politika i religija
Rezultati drugog kolokvijuma i termin popravnih >>>
26.05.2018
Politikologija-Politika i religija
Zavrsni ispit >>>
25.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - ROKOVI >>>
25.05.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - ROKOVI >>>
25.05.2018
Politikologija-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - ROKOVI >>>
25.05.2018
Novinarstvo-Estetika
Estetika - Završni ispit i Popravni ZI >>>
25.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Studije roda
Studije roda - Završni ispit i Popravni ZI >>>
25.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - Završni ispit i Popravni završni ispit >>>
25.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - Završni ispit i Popravni završni ispit >>>
25.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Kulturna antropologija
Kulturna antropologija - Završni ispit i Popravni završni ispit >>>
25.05.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Promjena vremena ispita >>>
25.05.2018
Politikologija-Politički marketing
Promjena vremena ispita >>>
24.05.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Ispitna pitanja >>>
24.05.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Novinarska etika - rezultati popravnih kolokvijuma >>>
24.05.2018
Evropske studije-Evropski kulturni modeli
EVROPSKI KULTURNI MODELI - završni ispit >>>
24.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - ISPIT >>>
24.05.2018
Evropske studije-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - ISPIT >>>
24.05.2018
Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi
KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - bodovi >>>
24.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
PE - Bodovi vježbe >>>
24.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina
Socijalna medicina - REZULTATI II KOLOKVIJUMA >>>
24.05.2018
Evropske studije-Evropske integracije
Evropske integracije - bodovi sa vježbi i popravnog kolokvijuma >>>
24.05.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
Evropske integracije - bodovi sa vježbi i popravnog kolokvijuma >>>
24.05.2018
Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
24.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Bodovna lista prije ispita >>>
24.05.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Bodovna lista prije ispita >>>
24.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Bodovna lista prije ispita >>>
24.05.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Bodovna lista prije ispita >>>
24.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Bodovna lista prije ispita >>>
24.05.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Rezultati popravnih testova >>>
23.05.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Slajdovi >>>
23.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnih kolokvijuma i termini završnih ispita >>>
23.05.2018
Politikologija-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnih kolokvijuma i termini završnih ispita >>>
23.05.2018
Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnih kolokvijuma i termini završnih ispita >>>
23.05.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Mediji u kriznim situacijama - termini popravnih kolokvijuma >>>
23.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
ESEJ - predavanja >>>
23.05.2018
Evropske studije-Evropski kulturni modeli
EVROPSKI KULTURNI MODELI - predrok >>>
22.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo
Upravno pravo - dodatni čas vježbi >>>
22.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Vježbe IPT, 23. V >>>
22.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Vježbe IPT, 23. V >>>
22.05.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Spoljna politika - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
22.05.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Termin predroka >>>
22.05.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Promjena termina vježbi >>>
22.05.2018
Politikologija-Politički marketing
Promjena termina vježbi >>>
22.05.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava 23.05.) >>>
21.05.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorija novinarstva - vježbe >>>
21.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorija novinarstva i medija - vježbe >>>
21.05.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Novinarska etika - termin popravnih kolokvijuma >>>
21.05.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Radio novinarstvo - termini popravnih kolokvijuma >>>
21.05.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
Predrok >>>
21.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Rezultati drugog kolokvijuma i termini popravnih >>>
21.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Rezultati drugog kolokvijuma i termini popravnih >>>
21.05.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Slajdovi >>>
21.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
19.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici
Socijalni rad u zajednici - ispitna pitanja >>>
19.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorija novinarstva i medija - rezultati popravnih kolokvijuma >>>
19.05.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorija novinarstva - rezultati popravnih kolokvijuma >>>
18.05.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra >>>
18.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore
SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - rezultati popravnog >>>
18.05.2018
Evropske studije-Evropski kulturni modeli
EVROPSKI KULTURNI MODELI - ispitna pitanja >>>
18.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika
UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA -rezultati popravnog testa >>>
18.05.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Bodovi - vježbe >>>
18.05.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Termin popravnih testova >>>
18.05.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Predrok za studente koji putuju >>>
18.05.2018
Novinarstvo-TV novinarstvo
Završni ispit - redovni rok >>>
18.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Psihologija komuniciranja
Završni ispit - redovni rok >>>
17.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - posjeta Centru za tražioce azila >>>
17.05.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Termin popravnog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Termin popravnog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Termin drugog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Termin popravnog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Prezentacije, 17. maj >>>
17.05.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Prezentacije, 17. maj >>>
17.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Prezentacije, 17. maj >>>
17.05.2018
Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi
KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - termini za ispite >>>
17.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Termin popravnog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Novinarstvo-Javno mnjenje
Javno mnjenje - bodovi >>>
17.05.2018
Politikologija-Javno mnjenje
Javno mnjenje - bodovi >>>
17.05.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Sp - bodovi na vježbama >>>
17.05.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Spoljna politika - prezentacija dnevnika >>>
17.05.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Spoljna politika - predrok >>>
17.05.2018
Evropske studije-Engleski jezik VI
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Politikologija-Engleski jezik VI
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid >>>
17.05.2018
Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Politikologija-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum >>>
17.05.2018
Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum >>>
17.05.2018
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
17.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Ispitna pitanja >>>
16.05.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Prezentacija, 15. V >>>
16.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Prezentacije, 15. V >>>
16.05.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Slajdovi - Politički sistemi Juzne Afrike i Indije >>>
16.05.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Slajdovi - Politički sistemi Juzne Afrike i Indije >>>
16.05.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Termin redovnog i popravnog ispita >>>
16.05.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Ispitna pitanja >>>
16.05.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Ispitna pitanja >>>
16.05.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Ispitna pitanja >>>
16.05.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Nedostajuca prezentacija >>>
16.05.2018
Politikologija-Politički marketing
Nedostajuca prezentacija >>>
16.05.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Ispitna pitanja >>>
16.05.2018
Politikologija-Politički marketing
Ispitna pitanja >>>
16.05.2018
Politikologija-Javne finansije
JAVNE FINANSIJE - predavanje >>>
16.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Statika
Rezultati kolokvijuma >>>
16.05.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Termini popravnih kolokvijuma >>>
16.05.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - dodatni časovi vježbi >>>
16.05.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Završni čas vježbi iz PSCG >>>
16.05.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Završni čas vježbi iz PSCG >>>
16.05.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Završni čas vježbi iz PSCG >>>
16.05.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Završni čas vježbi iz PSCG >>>
16.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorija novinarstva i medija - popravni kolokvijum >>>
16.05.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorija novinarstva - popravni kolokvijumi >>>
16.05.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Novinarska etika - rezultati II kolokvijuma >>>
16.05.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - predavanje 17.05. (promjena termina) >>>
16.05.2018
Evropske studije-Evropske integracije
"Evropske integracije" - predavanje 17.05. (promjena termina) >>>
16.05.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Radio novinarstvo - rezultati >>>
15.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
Termin popravnog kolokvijuma >>>
15.05.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorijski razvoj kompjutera i interneta >>>
15.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorijski razvoj kompjutera i interneta >>>
15.05.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Rezultati drugog testa >>>
15.05.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Politicki marketing i internet >>>
15.05.2018
Politikologija-Politički marketing
Politicki marketing i internet >>>
15.05.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - materijali za II kol. >>>
15.05.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - materijali za Završni ispit >>>
15.05.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - rezultati II kol. >>>
15.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - Popravni kol. >>>
15.05.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Rezultati popravnog testa 2 >>>
15.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Kulturna antropologija
Kulturna antropologija - Popravni kol. >>>
15.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - Popravni kol. >>>
15.05.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Rezultati popravnog testa 2 >>>
15.05.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Datum završnog i popravnog ispita >>>
15.05.2018
Politikologija-Politički marketing
Datum završnog i popravnog ispita >>>
15.05.2018
Novinarstvo-Novinarska stilistika (sa funkcionalnom stilistikom)
Novinarska stilistika sa funkcionalnom stilistikom - termini za ispite >>>
15.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Pravopis s kulturom izražavanja
Pravopis sa kulturom izražavanja - termini za ispite >>>
15.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
15.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
15.05.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Materijali - politički sistem Juzne Afrike >>>
15.05.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Materijali - politički sistem Juzne Afrike >>>
15.05.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Slajdovi - Politički sistem Brazila i Nigerije >>>
15.05.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Slajdovi - Politički sistem Brazila i Nigerije >>>
15.05.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Zavrsni ispit >>>
15.05.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Zavrsni ispit >>>
15.05.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Termin redovnog i popravnog ispita >>>
15.05.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Termin redovnog i popravnog ispita >>>
15.05.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Ostale prezentacije >>>
15.05.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Ostale prezentacije >>>
15.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
15.05.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
15.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
Termin završnog ispita i ispitna pitanja >>>
15.05.2018
Politikologija-Savremena politička teorija
Nova objava - 15.05.2018 18:37 >>>
15.05.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Mediji u kriznim situacijama - rezultati II kolokvijuma >>>
14.05.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Novinarska etika - II kolokvijum >>>
14.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Materijal za predavanja - 14.05. >>>
14.05.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
Evropske integracije - nadoknada vježbi >>>
14.05.2018
Evropske studije-Evropske integracije
Evropske integracije - nadoknada vježbi >>>
14.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
14.05.2018
Politikologija-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
14.05.2018
Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
14.05.2018
Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa
Termin ispita >>>
14.05.2018
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
Termin ispita >>>
14.05.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV
Engleski jezik struke II >>>
14.05.2018
Politikologija-Engleski jezik IV
Engleski jezik struke II >>>
14.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV
Engleski jezik struke II >>>
14.05.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Predavanja i vjezbe >>>
14.05.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Predavanja i vjezbe >>>
14.05.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Vježbe >>>
14.05.2018
Politikologija-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - konsultacije za predrok >>>
14.05.2018
Politikologija-Politički marketing
Vježbe >>>
14.05.2018
Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - konsultacije za predrok >>>
14.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - konsultacije za predrok >>>
14.05.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava 15.05.) >>>
14.05.2018
Evropske studije-Evropski kulturni modeli
Evropski kulturni modeli - rezultati kolokvijuma >>>
14.05.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - materijali za Završni ispit >>>
13.05.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Organizaciona struktura medija >>>
13.05.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI
Drugi kolokvijum >>>
13.05.2018
Politikologija-Engleski jezik VI
Drugi kolokvijum >>>
13.05.2018
Evropske studije-Engleski jezik VI
Drugi kolokvijum >>>
13.05.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Ratno izvještavanje >>>
13.05.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorijski razvoj radija i televizije >>>
13.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorijski razvoj radija i televizije >>>
12.05.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Radio novinarstvo - rezultati II kolokvijuma >>>
12.05.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorija novinarstva - rezultati II kolokvijuma >>>
12.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorija novinarstva i medija - rezultati II kolokvijuma >>>
12.05.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Mediji u kriznim situacijama - II kolokvijum >>>
12.05.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
Evropske integracije - popravni kolokvijum >>>
12.05.2018
Evropske studije-Evropske integracije
Evropske integracije - popravni kolokvijum >>>
11.05.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - termin popravnog testa >>>
11.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Kulturna antropologija
Kulturna antropologija - časovi vježbi >>>
11.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - vježbe >>>
11.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - vježbe >>>
11.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Socijalna patologija
Socijalna patologija - vježbe >>>
11.05.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - predavanja i vježbe >>>
11.05.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Spoljna politika - vježbe >>>
11.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Gradivo za drugi kolokvijum iz IPT-a >>>
11.05.2018
Evropske studije-Evropski socijalni modeli
Evropski socijalni modeli - materijal >>>
11.05.2018
Politikologija-Javne politike
Javne politike - ispit >>>
11.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - termini za test >>>
11.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - termini za test >>>
11.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Gradivo za drugi kolokvijum iz IPT-a >>>
11.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Završni ispit iz IPT-a >>>
11.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Završni ispit iz IPT-a >>>
11.05.2018
Politikologija-Javne finansije
JAVNE FINANSIJE - rezultati kolkvijuma >>>
11.05.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
11.05.2018
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Rezultati kolokvijuma >>>
10.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorija novinarstva i medija - II kolokvijum - IZMJENA >>>
10.05.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorija novinarstva - II kolokvijum - IZMJENA >>>
10.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici
Socijalni rad u zajednici - termin popravnog kolokvijuma >>>
10.05.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Prezentacije za narednu nedelju >>>
10.05.2018
Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum >>>
10.05.2018
Politikologija-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum >>>
10.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Termin popravnih kolokvijuma >>>
10.05.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Termini popravnih kolokvijuma >>>
10.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Termini popravnih kolokvijuma >>>
10.05.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Termini popravnih kolokvijuma >>>
10.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Termini popravnih kolokvijuma >>>
10.05.2018
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
Rezultati kolokvijuma i termin popravnog >>>
09.05.2018
Evropske studije-Evropske integracije
"Evropske integracije" - materijal za čitanje (nastava, 10.05.) >>>
09.05.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (predavanje, 10.05.) >>>
09.05.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava 11.05.) >>>
09.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Popravni rok - rezultati >>>
09.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Popravni rok - rezultati >>>
09.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Popravni rok - rezultati >>>
08.05.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Poeni sa vježbi (poeni za eseje) >>>
08.05.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Poeni sa vježbi (poeni za eseje) >>>
08.05.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Poeni sa vježbi (poeni za eseje) >>>
08.05.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Poeni sa vježbi (poeni za eseje) >>>
08.05.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Prezentacija o negativnim kampanjama >>>
08.05.2018
Politikologija-Politički marketing
Prezentacija o negativnim kampanjama >>>
08.05.2018
Politikologija-Javno mnjenje
Javno mnjenje - odlaganje vježbi >>>
08.05.2018
Novinarstvo-Javno mnjenje
Javno mnjenje - odlaganje vježbi >>>
08.05.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Sve prezentacije >>>
08.05.2018
Politikologija-Politički marketing
Sve prezentacije >>>
08.05.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Rezultati eseja >>>
08.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
08.05.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Politička kultura - predavanja >>>
08.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
REZULTATI kolokvijuma i materijal za čas >>>
08.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
08.05.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
08.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
08.05.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
07.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Materijal za predavanja - 7.05. >>>
07.05.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Vježbe >>>
07.05.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Vježbe >>>
07.05.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Vježbe >>>
07.05.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Vježbe >>>
07.05.2018
Politikologija-Politički marketing
Vježbe >>>
07.05.2018
Novinarstvo-Javno mnjenje
Javno mnjenje - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
07.05.2018
Politikologija-Javno mnjenje
Javno mnjenje - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
07.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
II kolokvijum - IPT >>>
07.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
II kolokvijum - IPT >>>
07.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Vježbe IPT, 9. V >>>
07.05.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Radio novinarstvo - II kolokvijum >>>
07.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
IPt, vježbe 9. V >>>
07.05.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Rezultati popravnog testa >>>
07.05.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - II kol. (novi termin) i predaja seminarskih radova >>>
07.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - predavanja >>>
07.05.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava, utorak 08.05.) >>>
07.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Nadoknada časova od 30. IV >>>
07.05.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Nadoknada časova od 30. IV >>>
07.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Nadoknada časova od 30. IV >>>
07.05.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Nadoknada časova od 30. IV >>>
07.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Nadoknada časova od 30. IV >>>
07.05.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Literatura za 2. kolokvijum >>>
06.05.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorija novinarstva - predavanja >>>
06.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorija novinarstva i medija - predavanja >>>
06.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum >>>
06.05.2018
Novinarstvo-TV novinarstvo
Predavanje >>>
06.05.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
06.05.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
05.05.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Predrok za studente koji odlaze u inostranstvo >>>
05.05.2018
Politikologija-Politički marketing
Predrok za studente koji odlaze u inostranstvo >>>
05.05.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Predrok za studente koji odlaze u inostranstvo >>>
05.05.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Predrok za studente koji odlaze u inostranstvo >>>
05.05.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Prezentacija eseja >>>
05.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici
Socijalni rad u zajednici - rezultati testa >>>
05.05.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Profit i etika >>>
05.05.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Web radio >>>
05.05.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - test (rezultati) >>>
04.05.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Naknadni popravni test >>>
04.05.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Naknadni popravni test >>>
04.05.2018
Politikologija-Savremeni sistemi javne uprave
Savremeni sistemi javne uprave - Popravni kol. >>>
04.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Kulturna antropologija
Kulturna antropologija - rezultati I kol. >>>
04.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - rezultati I kol. >>>
04.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - rezultati I kol. >>>
04.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Socijalna patologija
Socijalna patologija - termin vježbi >>>
04.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna patologija
Socijalna patologija - termin vježbi >>>
04.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Termin drugog kolokvijuma >>>
04.05.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Termin drugog kolokvijuma >>>
04.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Termin drugog kolokvijuma >>>
04.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - ispitna pitanja >>>
04.05.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Termin drugog kolokvijuma >>>
04.05.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Termin drugog kolokvijuma >>>
04.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina
Socijalna medicina - REZULTATI ISPITA >>>
04.05.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Rezultati - seminarski >>>
04.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Popravni rok >>>
04.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Popravni rok >>>
04.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Popravni rok >>>
04.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak V >>>
04.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak V >>>
04.05.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak V >>>
04.05.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak V >>>
03.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Statika
Slajdovi >>>
03.05.2018
Politikologija-Javne politike
JAVNE POLITIKE - materijal sa predavanja >>>
03.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Statika
Termin vjezbi >>>
03.05.2018
Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa
Novi termin drugog kolokvijuma >>>
03.05.2018
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Termin kolokvijuma >>>
02.05.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Predavanja >>>
02.05.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Termin prezentacija >>>
02.05.2018
Politikologija-Politički marketing
Termin prezentacija >>>
02.05.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava 04.05.) >>>
02.05.2018
Politikologija-Javne politike
JAVNE POLITIKE - kolokvijum >>>
02.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici
Socijalni rad u zajednici - termin kolokvijuma >>>
01.05.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Statika
Slajdovi >>>
01.05.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - materijali za kol. II >>>
30.04.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Mediji u kriznim situacijama - vježbe >>>
30.04.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorija novinarstva - vježbe >>>
30.04.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorija novinarstva i medija - vježbe >>>
30.04.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Radio novinarstvo - vježbe >>>
30.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
Rezultati kolokvijuma >>>
30.04.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
30.04.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
29.04.2018
Evropske studije-Evropske integracije
"Evropske integracije" - materijal za čitanje (nastava 03.05.) >>>
29.04.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - popravni test (literatura) >>>
28.04.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - raspored i materijal >>>
28.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - raspored i materijal >>>
28.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - raspored i materijal >>>
28.04.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Drugi kolokvijum >>>
27.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - REZULTATI KOLOKVIJUMA >>>
27.04.2018
Politikologija-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - REZULTATI KOLOKVIJUMA >>>
27.04.2018
Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - REZULTATI KOLOKVIJUMA >>>
27.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo
Upravno pravo - Popravni kol. >>>
26.04.2018
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
SIMO - termin kolokvijuma >>>
26.04.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Popravni test >>>
26.04.2018
Evropske studije-Evropski kulturni modeli
Evropski kultruni modeli - rezultati kolokvijuma >>>
26.04.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
PSCG - simulacija rada parlamenta >>>
26.04.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
PSCG - simulacija rada parlamenta >>>
26.04.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
PSCG - simulacija rada parlamenta >>>
26.04.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
PSCG - simulacija rada parlamenta >>>
26.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Politička ekonomija - popravni kolokvijum >>>
26.04.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Dogovor - predrok >>>
25.04.2018
Novinarstvo-Javno mnjenje
Javno mnjenje - popravni kolokvijum >>>
25.04.2018
Politikologija-Javno mnjenje
Javno mnjenje - popravni kolokvijum >>>
25.04.2018
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Obavještenje o odbranama radova >>>
25.04.2018
Politikologija-Izborni sistemi
Obavještenje o odbranama radova >>>
25.04.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Obavještenje o odbranama radova >>>
25.04.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Spoljna politika - popravni kolokvijum >>>
25.04.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Nova objava - 25.04.2018 16:46 >>>
25.04.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Prijave diplomskih radova >>>
25.04.2018
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Literatura za kolokvijum >>>
24.04.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Reportaža. Fičer >>>
24.04.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - predavanja >>>
24.04.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - rezultati popravnog testa >>>
24.04.2018
Evropske studije-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - predavanja >>>
24.04.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Fotonovinarstvo >>>
24.04.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina >>>
24.04.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Istraživanje publike >>>
24.04.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Prezentacija o propagandi >>>
24.04.2018
Politikologija-Politički marketing
Prezentacija o propagandi >>>
24.04.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Fotonovinarstvo >>>
24.04.2018
Politikologija-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina >>>
24.04.2018
Evropske studije-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - rezultati popravnog testa >>>
24.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - posjeta Upravi za zbrinjavanje izbjeglica >>>
24.04.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
24.04.2018
Politikologija-Politički marketing
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
24.04.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Terorizam >>>
24.04.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Rezultati popravnog testa >>>
24.04.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Rezultati popravnog testa >>>
24.04.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - seminarski radovi >>>
23.04.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Tekstovi za čitanje za 24. 4. >>>
23.04.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Tekstovi za čitanje za 24. 4. >>>
23.04.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava 26.04.) >>>
23.04.2018
Evropske studije-Evropske integracije
"Evropske integracije" - materijal za čitanje (nastava 26.04.) >>>
23.04.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Psihologija komuniciranja
Dogovor - predrok >>>
23.04.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Mediji u kriznim situacijama - vježbe >>>
23.04.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorija novinarstva - vježbe >>>
23.04.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorija novinarstva i medija - vježbe >>>
23.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Prezentacije, UMO >>>
23.04.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Prezentacije, MO >>>
23.04.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Prezentacije, MO >>>
23.04.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Prezentacija, M.org. >>>
23.04.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Prezentacije, DKP >>>
22.04.2018
Politikologija-Politika i religija
Vježbe i termin drugog kolokvijuma >>>
22.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
IPT, vježbe 25. IV >>>
22.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
IPT, vježbe 25. IV >>>
22.04.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Simulacija rada Savjeta bezbjednosti UN >>>
22.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
Termin kolokvijuma >>>
22.04.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Prezentacije VIII, IX i X sa predavanja i prezentacija sa vježbi >>>
22.04.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Vježbe do kraja semestra >>>
22.04.2018
Evropske studije-Evropske integracije
"Evropske integracije" - nadoknada časa predavanja (nova informacija) >>>
22.04.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava) >>>
21.04.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Rezultati testa >>>
21.04.2018
Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
21.04.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Izmijenjeni datumi prezentacija >>>
21.04.2018
Politikologija-Politički marketing
Izmijenjeni datumi prezentacija >>>
21.04.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
PSCG - rezultati kolokvijuma >>>
21.04.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
PSCG - rezultati kolokvijuma >>>
21.04.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
PSCG - rezultati kolokvijuma >>>
21.04.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
PSCG - rezultati kolokvijuma >>>
20.04.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Psihologija komuniciranja
PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA - predavanja >>>
20.04.2018
Politikologija-Savremeni sistemi javne uprave
Savremeni sistemi javne uprave - Završni ispit >>>
20.04.2018
Politikologija-Politika i religija
Nadoknada predavanja >>>
20.04.2018
Evropske studije-Istorija Evrope I
Istorija Evrope I - TERMIN POPRAVNOG KOLOKVIJUMA >>>
20.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - raspored i materijal >>>
20.04.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - raspored i materijal >>>
20.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak IV >>>
20.04.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak IV >>>
20.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak IV >>>
19.04.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Spoljna politika - nadoknada vježbi >>>
19.04.2018
Novinarstvo-Javno mnjenje
Javno mnjenje - nadoknada vježbi >>>
19.04.2018
Politikologija-Javno mnjenje
Javno mnjenje - nadoknada vježbi >>>
19.04.2018
Evropske studije-Evropske integracije
Evropske integracije - nadoknada vježbi >>>
19.04.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
Evropske integracije - nadoknada vježbi >>>
19.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Politička ekonomija - nadoknada vježbi >>>
19.04.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - I kol. rezultati >>>
19.04.2018
Evropske studije-Evropske integracije
"Evropske integracije" - nadoknada propuštenog časa nastave >>>
18.04.2018
Evropske studije-Engleski jezik IV
Rezultati popravnog kolokvijuma za smjer Evropske studije/ Engleski j. - stručni II_ >>>
18.04.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Odloženo predavanje >>>
18.04.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Termin popravnog kolokvijuma >>>
18.04.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - popravni test >>>
18.04.2018
Evropske studije-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - popravni test >>>
18.04.2018
Politikologija-Engleski jezik VI
Rezultati nakon popravnog roka >>>
18.04.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI
Rezultati nakon popravnog roka >>>
18.04.2018
Evropske studije-Engleski jezik VI
Rezultati nakon popravnog roka >>>
17.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore
SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - nadoknada predavanja >>>
17.04.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - II kol. i Popravni kol. >>>
17.04.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Termin popravnog kolokvijuma >>>
17.04.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Termin popravnog kolokvijuma >>>
17.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
ODLAGANJE ČASOVA PREDAVANJA I TERMIN NADOKNADE >>>
17.04.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Rezultati kolokvijuma >>>
17.04.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Rezultati kolokvijuma >>>
16.04.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Popravni test >>>
16.04.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Popravni test >>>
16.04.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Raspored obaveza u naredne dvije nedelje >>>
16.04.2018
Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi
Komparativni evropski partijski sistemi - vježbe >>>
16.04.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava) >>>
16.04.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - PREDAVANJA >>>
16.04.2018
Evropske studije-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - PREDAVANJA >>>
16.04.2018
Evropske studije-Engleski jezik VI
Popravni rok >>>
16.04.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI
Popravni rok >>>
16.04.2018
Politikologija-Engleski jezik VI
Popravni rok >>>
16.04.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Rezultati kolokvijuma >>>
16.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Rezultati kolokvijuma >>>
16.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Rezultati kolokvijuma >>>
16.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Usmeno izlaganje - spisak i materijal >>>
16.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Usmeno izlaganje - raspored i materijali >>>
16.04.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Odloženo predavanje >>>
16.04.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Odloženo predavanje >>>
16.04.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - materijali za II kol. >>>
15.04.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Termin popravnog kolokvijuma >>>
15.04.2018
Politikologija-Politički marketing
Termin popravnog kolokvijuma >>>
15.04.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Spoljna politika - vježbe >>>
15.04.2018
Novinarstvo-Javno mnjenje
Javno mnjenje - vježbe >>>
15.04.2018
Politikologija-Javno mnjenje
Javno mnjenje - vježbe >>>
15.04.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
Evropske integracije - vježbe >>>
15.04.2018
Evropske studije-Evropske integracije
Evropske integracije - vježbe >>>
15.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Politička ekonomija - vježbe >>>
15.04.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorija novinarstva - predavanja >>>
15.04.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorija novinarstva - predavanja >>>
15.04.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Esej - izbori >>>
15.04.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Esej - izbori >>>
15.04.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Esej - izbori >>>
15.04.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Esej - izbori >>>
15.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Materijal za predavanja - 16.04. >>>
13.04.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - PREDAVANJA >>>
13.04.2018
Evropske studije-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - PREDAVANJA >>>
13.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici
Socijalni rad u zajednici - nadoknada predavanja >>>
13.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
Diplomatski izvještaj (17. 04) >>>
13.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
Pisanje rezimea >>>
13.04.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Vježbe 18. april >>>
13.04.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Dijaloški žanrovi >>>
12.04.2018
Politikologija-Javne politike
JAVNE POLITIKE - termin predavanja >>>
12.04.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Rezultati kolokvijuma >>>
12.04.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Slajdovi >>>
12.04.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Datumi prezentacija i diskusija >>>
12.04.2018
Politikologija-Politički marketing
Datumi prezentacija i diskusija >>>
12.04.2018
Politikologija-Politički marketing
Vježbe - Uvodni cas >>>
12.04.2018
Politikologija-Politički marketing
Vježbe - Elementi strategije (prezentacije) >>>
12.04.2018
Politikologija-Politički marketing
Vježbe - Casovi I-III >>>
12.04.2018
Politikologija-Politički marketing
Vježbe - Prakticni primjeri (TUR) >>>
12.04.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Vježbe - Uvodni cas >>>
12.04.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Vježbe - Elementi strategije (prezentacije) >>>
12.04.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Vježbe - Casovi I-III >>>
12.04.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Vježbe - Prakticni primjeri (TUR) >>>
12.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Statika
Vježbe - slajdovi >>>
12.04.2018
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
Odlaganje vježbi >>>
12.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Istorija političkih teorija - termini predavanja >>>
12.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Istorija političkih teorija - termini predavanja >>>
12.04.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Vježbe >>>
12.04.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Smjernice za izvještavanje >>>
11.04.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Termin drugog kolokvijuma >>>
11.04.2018
Politikologija-Javne finansije
JAVNE FINANSIJE - predavanja >>>
11.04.2018
Evropske studije-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - popravni test >>>
11.04.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - popravni test >>>
11.04.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
"Evropske integracije" - predavanje 12.04. (promjena termina) >>>
11.04.2018
Evropske studije-Evropske integracije
"Evropske integracije" - predavanje 12.04. (promjena termina) >>>
11.04.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - predavanje 12.04. (promjena termina) >>>
10.04.2018
Evropske studije-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - REZULTATI TESTA >>>
10.04.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - REZULTATI TESTA >>>
10.04.2018
Evropske studije-Evropski socijalni modeli
Evropski socijalni modeli - kolokvijum >>>
10.04.2018
Evropske studije-Evropski socijalni modeli
Evropski socijalni modeli - prezentacija >>>
10.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - ISPITNA PITANJA >>>
10.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - ISPITNA PITANJA >>>
10.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti
Sistemi socijalne sigurnosti - termini za test >>>
10.04.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
PARTIJE I PARTIJSKI SISTEMI >>>
10.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo
Upravno pravo - II kol. >>>
10.04.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Predavanje iz PSCG 11. IV >>>
10.04.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Predavanje iz PSCG 11. IV >>>
10.04.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Predavanje iz PSCG 11. IV >>>
10.04.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Predavanje iz PSCG 11. IV >>>
10.04.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Test >>>
10.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
Nadoknada časa vježbi >>>
10.04.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Prezentacija - Ustav 2007. >>>
10.04.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Prezentacija - Ustav 2007. >>>
10.04.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Prezentacija - Ustav 2007. >>>
10.04.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Prezentacija - Ustav 2007. >>>
09.04.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava) >>>
09.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Vježbe IPT 11. IV >>>
09.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Vježbe IPT 11. IV >>>
09.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
09.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
09.04.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Prezentacije VI i VII >>>
09.04.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Prezentacija Crna Gora do SRJ >>>
09.04.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Prezentacija Crna Gora do SRJ >>>
09.04.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Prezentacija Crna Gora do SRJ >>>
09.04.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Prezentacija Crna Gora do SRJ >>>
08.04.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava) >>>
08.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - I kol. >>>
08.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - I kol. >>>
08.04.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Kulturna antropologija
Kulturna antropologija - I kol. >>>
06.04.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Materijali - politički sistem Poljske >>>
06.04.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Materijali - politički sistem Poljske >>>
06.04.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Termin kolokvijuma >>>
06.04.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Termin kolokvijuma >>>
06.04.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Posljednja prezentacija >>>
06.04.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Problemi komparacije >>>
06.04.2018
Politikologija-Politika i religija
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
06.04.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Radio novinarstvo - rezultati I kolokvijuma >>>
06.04.2018
Evropske studije-Evropske integracije
Evropske integracije - rezultati kolokvijuma >>>
06.04.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
Evropske integracije - rezultati kolokvijuma >>>
05.04.2018
Evropske studije-Evropske integracije
Evropske integracije - promjena termina vježbi >>>
05.04.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
Evropske integracije - promjena termina vježbi >>>
05.04.2018
Evropske studije-Evropske integracije
Pojmovnik >>>
05.04.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
Pojmovnik >>>
04.04.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Drajfus afera >>>
04.04.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Drajfus afera >>>
04.04.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Građanska okupljanja >>>
04.04.2018
Evropske studije-Engleski jezik IV
Rezultati redovnog kolokvijuma za smjer Evropske studije/ Engleski j. - stručni II >>>
04.04.2018
Evropske studije-Engleski jezik IV
Termin održavanja popravnog kolokvijuma za predmet engleski jezik - stručni II >>>
04.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Raspored - prvi kolokvijum >>>
04.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Raspored - prvi kolokvijum >>>
04.04.2018
Evropske studije-Evropske integracije
Evropske integracije - predavanje >>>
04.04.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
Evropske integracije - predavanje >>>
04.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Termin kolokvijuma >>>
04.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Termin kolokvijuma >>>
04.04.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Termin kolokvijuma >>>
03.04.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Radio novinarstvo, I kolokvijum >>>
03.04.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Slajdovi - Politički sistem Španije >>>
03.04.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Slajdovi - Politički sistem Španije >>>
03.04.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Spoljna politika - rezultati kolokvijuma >>>
03.04.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Rezultati kolokvijuma >>>
03.04.2018
Politikologija-Politički marketing
Rezultati kolokvijuma >>>
02.04.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II - predavanja >>>
02.04.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II - predavanja >>>
02.04.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
POLITIČKI SISTEM CRNE GORE - predavanja >>>
02.04.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
POLITIČKI SISTEM CRNE GORE - predavanja >>>
02.04.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
POLITIČKI SISTEM CRNE GORE - predavanja >>>
02.04.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
POLITIČKI SISTEM CRNE GORE - predavanja >>>
02.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina >>>
02.04.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina >>>
02.04.2018
Politikologija-Engleski jezik IV
ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina >>>
02.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - TERMIN KOLOKVIJUMA >>>
02.04.2018
Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa
Termini kolokvijuma i popravnih kolokvijuma >>>
02.04.2018
Politikologija-Politika i religija
POLITIKA I RELIGIJA - termin predavanja >>>
02.04.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - seminarski rad (uputstvo) >>>
02.04.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Rezultati prvog testa >>>
02.04.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Rezultati prvog testa >>>
02.04.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Rezultati prvog testa >>>
02.04.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - I kol. (novi termin) >>>
02.04.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Statika
Promjena termina vježbi >>>
02.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Prezentacija, 2. april >>>
02.04.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Prezentacija, 2. april >>>
02.04.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Prezentacija, 2. april >>>
02.04.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Prezentacija, 2. april >>>
02.04.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Prezentacija, 2. april >>>
02.04.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Prezentacija, 2. april >>>
02.04.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Rezultati prvog kolokvijuma (pravi) >>>
02.04.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava) >>>
01.04.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Slajdovi >>>
01.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
REZULTATI kolokvijuma >>>
01.04.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Materijal za predavanja - 02.04. >>>
31.03.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Mediji u kriznim situacijama - rezultati I kolokvijuma >>>
29.03.2018
Novinarstvo-TV novinarstvo
TV novinarstvo - PREDAVANJE >>>
29.03.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Mediji u kriznim situacijama, I kolokvijum >>>
29.03.2018
Evropske studije-Engleski jezik IV
Pojmovnik terminologije Evropske unije >>>
28.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas >>>
28.03.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Predavanje iz PSCG 28. III >>>
28.03.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Predavanje iz PSCG 28. III >>>
28.03.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Predavanje iz PSCG 28. III >>>
28.03.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Predavanje iz PSCG 28. III >>>
28.03.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - TEST >>>
28.03.2018
Evropske studije-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - TEST >>>
28.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
28.03.2018
Evropske studije-Istorija Evrope I
Istorija Evrope I - PREDAVANJA >>>
28.03.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Saobraćajne nesreće >>>
28.03.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Savremeni politički sistemi II - PREDAVANJA >>>
28.03.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Špansko - američki rat >>>
28.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici
Socijalni rad u zajednici - termin kolokvijuma >>>
28.03.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II - PREDAVANJA >>>
28.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Špansko-američki rat >>>
28.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - predaja seminarskih radova (rok) >>>
28.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - predaja seminarskih radova (rok) >>>
28.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Kulturna antropologija
Kulturna antropologija - predaja seminarskih radova (rok) >>>
28.03.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - I kol. >>>
27.03.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
27.03.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
27.03.2018
Politikologija-Javne politike
JAVNE POLITIKE - termin predavanja >>>
27.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - rezultati >>>
27.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - rezultati >>>
27.03.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Spoljna politika - predavanje 28.03 >>>
27.03.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Savremeni politički sistemi - termin za nadoknadu predavanja >>>
27.03.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Savremeni politički sistemi - termin za nadoknadu predavanja >>>
27.03.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Slajdovi - Politički sistem Poljske >>>
27.03.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Slajdovi - Politički sistem Poljske >>>
26.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Materijal za predavanja >>>
26.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Politička ekonomija - kolokvijum >>>
26.03.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Politička kultura - kolokvijum >>>
26.03.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Termin kolokvijuma >>>
26.03.2018
Politikologija-Politički marketing
Termin kolokvijuma >>>
26.03.2018
Politikologija-Javno mnjenje
Javno mnjenje - rezultati kolokvijuma >>>
26.03.2018
Novinarstvo-Javno mnjenje
Javno mnjenje - rezultati kolokvijuma >>>
26.03.2018
Politikologija-Politička kultura II
POLITIČKA KULRTURA - termin ispita >>>
26.03.2018
Evropske studije-Engleski jezik IV
Termin održavanja redovnog kolokvijuma za predmet Engleski jezik - stručni II >>>
26.03.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
26.03.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
26.03.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
24.03.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorija novinarstva - rezultati I kolokvijuma >>>
24.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorija novinarstva - rezultati I kolokvijuma >>>
24.03.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Trenutno stanje bodova >>>
24.03.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Trenutno stanje bodova >>>
24.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak III >>>
24.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak III >>>
24.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak III >>>
24.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - raspored i materijal >>>
24.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - raspored >>>
23.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Termin prvog kolokvijuma, IPT >>>
23.03.2018
Evropske studije-Istorija Evrope I
Istorija Evrope I - PREDAVANJA >>>
23.03.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Simulacija parlamentarne prakse - obavještenje >>>
23.03.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Simulacija parlamentarne prakse - obavještenje >>>
23.03.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Simulacija parlamentarne prakse - obavještenje >>>
23.03.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Simulacija parlamentarne prakse - obavještenje >>>
23.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Termin prvog kolokvijuma, IPT >>>
23.03.2018
Politikologija-Savremena politička teorija
Nova objava - 23.03.2018 20:50 >>>
23.03.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Prezentacije sa predavanja >>>
23.03.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Prezentacije sa predavanja >>>
22.03.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Gostujuće predavanje, PSCG >>>
22.03.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Gostujuće predavanje, PSCG >>>
22.03.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Gostujuće predavanje, PSCG >>>
22.03.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Gostujuće predavanje, PSCG >>>
22.03.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Novinarska etika - rezultati I kolokvijuma >>>
22.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Termin prvog kolokvijuma >>>
22.03.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Termin prvog kolokvijuma >>>
22.03.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Termin prvog kolokvijuma >>>
22.03.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Termin prvog kolokvijuma >>>
22.03.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Termin prvog kolokvijuma >>>
21.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
IPT, termini narednih predavanja >>>
21.03.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Test iz Političkog ponašanja >>>
21.03.2018
Novinarstvo-Novinarska stilistika (sa funkcionalnom stilistikom)
Novinarska stilistika sa funkcionalnom stilistikom >>>
21.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas >>>
21.03.2018
Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi
Komparativni evropski partijski sistemi - predavanja >>>
21.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
IPT, termini narednih predavanja >>>
21.03.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Test iz Političkog ponašanja >>>
21.03.2018
Evropske studije-Engleski jezik VI
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
21.03.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
21.03.2018
Politikologija-Engleski jezik VI
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
20.03.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Požari >>>
20.03.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Pulicer i Herst >>>
20.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Pulicer i Herst >>>
20.03.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Predavanje 28. marta >>>
20.03.2018
Međunarodni odnosi-Politika proširenja EU
POLITIKA PROŠIRENJA EU >>>
20.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - Zavod za zapošljavanje >>>
20.03.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Slajdovi - Politički sistem Švajcarske >>>
20.03.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Slajdovi - Politički sistem Švajcarske >>>
20.03.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Slajdovi - Politički sistem Belgije >>>
20.03.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Slajdovi - Politički sistem Belgije >>>
20.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Materijal za čas >>>
20.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Materijal za čas >>>
20.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Materijal za čas >>>
19.03.2018
Evropske studije-Evropski socijalni modeli
EVROPSKI SOCIJALNI MODELI - promjena termina predavanja >>>
19.03.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Novinarska etika, I kolokvijum >>>
19.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorija novinarstva,I kolokvijum >>>
19.03.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Istorija novinarstva, I kolokvijum >>>
19.03.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - test (termin i literatura) >>>
19.03.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
"Evropske integracije" - test (termin i literatura) >>>
19.03.2018
Evropske studije-Evropske integracije
"Evropske integracije" - test (termin i literatura) >>>
19.03.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Prezentacija sa vježbi >>>
19.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Materijal za vježbe iz IPT-a >>>
19.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Materijal za vježbe iz IPT-a >>>
19.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Prezentacija sa predavanja, 19. mart >>>
19.03.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Prezentacija sa predavanja, 19. mart >>>
19.03.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Prezentacija sa predavanja, 19. mart >>>
19.03.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Prezentacija sa predavanja, 19. mart >>>
19.03.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Prezentacija sa predavanja, 19. mart >>>
19.03.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Prezentacije sa predavanja, 19. mart >>>
18.03.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
"Spoljna politika" - materijali za čitanje (predavanje 20.03.) >>>
18.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Materijal za predavanja - 19.03. >>>
18.03.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava 22.03.) >>>
17.03.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Radijski žanrovi >>>
17.03.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Istina i poštenje - temeljni principi novinarske etike >>>
17.03.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - ECTS katalog i materijali za I kol. >>>
17.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - raspored >>>
17.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - raspored >>>
17.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - materijal >>>
16.03.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
PSCG, predavanje >>>
16.03.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Naredno predavanje iz Političkog marketinga >>>
16.03.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
PSCG, predavanje >>>
16.03.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
PSCG, predavanje >>>
16.03.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
PSCG, predavanje >>>
16.03.2018
Politikologija-Politički marketing
Naredno predavanje iz Političkog marketinga >>>
16.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
Vježbe iz Osnova diplomatije, 20. III >>>
16.03.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Vježbe, DiKP >>>
16.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Politička ekonomija - promjena termina (vježbe) >>>
16.03.2018
Evropske studije-Evropske integracije
Evropske integracije - promjena termina vježbi >>>
16.03.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
Evropske integracije - promjena termina vježbi >>>
16.03.2018
Politikologija-Savremeni sistemi javne uprave
Savremeni sistemi javne uprave - I kol. >>>
16.03.2018
Novinarstvo-Javno mnjenje
Javno mnjenje - kolokvijum >>>
16.03.2018
Politikologija-Javno mnjenje
Javno mnjenje - kolokvijum >>>
16.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - termini za test >>>
16.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
SOCIJALNA POLITIKA - termini za test >>>
16.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore
SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termini za test >>>
16.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika
UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - termini za test >>>
16.03.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Grupe za debatu, PSCG >>>
16.03.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Grupe za debatu, PSCG >>>
16.03.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Grupe za debatu, PSCG >>>
16.03.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Grupe za debatu, PSCG >>>
16.03.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Termin kolokvijuma i gradivo za predmet >>>
16.03.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Termin kolokvijuma i gradivo za predmet >>>
16.03.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Termin kolokvijuma i gradivo za predmet >>>
16.03.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Termin kolokvijuma i gradivo za predmet >>>
16.03.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Prezentacije IV i V >>>
15.03.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Izmijenjeni plan rada za vježbe >>>
15.03.2018
Evropske studije-Evropske integracije
Izmijenjeni plan rada za vježbe >>>
15.03.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
Izmijenjeni plan rada za vježbe >>>
15.03.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Termin vježbi i seminarski radovi iz IDCG >>>
15.03.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO >>>
15.03.2018
Evropske studije-Međunarodno javno pravo
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO >>>
15.03.2018
Politikologija-Politika i religija
Vježbe iz Politike i religije, 19. III >>>
15.03.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Literatura za 1. kolokvijum >>>
15.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - dodatni čas vježbi >>>
15.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - dodatni čas vježbi >>>
15.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Kulturna antropologija
Kulturna antropologija - dodatni čas vježbi >>>
15.03.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Politička kultura - vježbe >>>
14.03.2018
Politikologija-Savremena politička teorija
Termin vjezbi >>>
14.03.2018
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
Novi termin vjezbi >>>
14.03.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Prezentacije sa vježbi >>>
14.03.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Prezentacije sa vježbi >>>
14.03.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Prezentacije sa vježbi >>>
14.03.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Prezentacije sa vježbi >>>
13.03.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
"Spoljna politika" - test >>>
13.03.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Komercijalno novinarstvo >>>
13.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Komercijalno novinarstvo >>>
13.03.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - dodatni časovi >>>
13.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu za zdravstveno osiguranje >>>
13.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - posjeta Zavodu za zapošljavanje >>>
13.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas >>>
12.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - termini predavanja >>>
12.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - termini predavanja >>>
12.03.2018
Politikologija-Politička antropologija II
Politička antropologija II - upis ocjena u indekse >>>
12.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Politička antropologija II
Politička antropologija II - upis ocjena u indekse >>>
12.03.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
SPS II - gostujuće predavanje ambasadora Švedske u Crnoj Gori >>>
12.03.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
SPS II - gostujuće predavanje ambasadora Švedske u Crnoj Gori >>>
12.03.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - materijali za kol. >>>
11.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak II >>>
11.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak II >>>
11.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak II >>>
11.03.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Novinarska etika >>>
11.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - materijal >>>
11.03.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Formatiranje >>>
11.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Prezentacija za predavanje (12. mart) >>>
11.03.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava) >>>
09.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Statika
Slajdovi >>>
09.03.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Kako komparirati >>>
09.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Prezentacija sa predavanja, 9. mart >>>
09.03.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Prezentacija sa predavanja 9. marta >>>
09.03.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Prezentacija sa predavanja, 9. mart >>>
08.03.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Mediji u kriznim situacijama >>>
08.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Istorija novinarstva >>>
08.03.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Istorija novinarstva >>>
08.03.2018
Evropske studije-Evropski socijalni modeli
Evropski socijalni modeli - promjena termina >>>
08.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termin predavanja >>>
08.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Novi termini vježbi i grupe za debatu, 14. III >>>
08.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Novi termini vježbi i grupe za debatu, 14. III >>>
08.03.2018
Politikologija-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termin predavanja >>>
08.03.2018
Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termin predavanja >>>
08.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Materijal za čas >>>
08.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Materijal za čas >>>
08.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Materijal za čas >>>
07.03.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Teorije i hipoteze >>>
07.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - izmjena termina predavanja >>>
07.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - izmjena termina predavanja >>>
07.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Psihologija komuniciranja
Termin za vježbe >>>
07.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Psihologija komuniciranja
Plan rada, rokovi i način ocjenjivanja >>>
07.03.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - prijava seminarskih radova >>>
07.03.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Izvještavanje o prirodnim katastrofama >>>
07.03.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Novinarstvo u XVIII vijeku >>>
07.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Novinarstvo u XVIII vijeku >>>
06.03.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Kako planirati kampanju >>>
06.03.2018
Politikologija-Politički marketing
Kako planirati kampanju >>>
06.03.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Predaja domaćeg rada >>>
06.03.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Predaja domaćeg rada >>>
06.03.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Termin prvog kolokvijuma >>>
06.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
POLITIČKA ANTROPOLOGIJA >>>
06.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
POLITIČKA ANTROPOLOGIJA >>>
06.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Politička ekonomija - promjena sale (vježbe) >>>
05.03.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Izborna strategija i izborna kampanja >>>
05.03.2018
Politikologija-Politički marketing
Izborna strategija i izborna kampanja >>>
05.03.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Odloženo predavanje >>>
05.03.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Odloženo predavanje >>>
05.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - promjena termina predavanja >>>
05.03.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
Evropske integracije - Hrestomatija za ispit >>>
05.03.2018
Evropske studije-Evropske integracije
Evropske integracije - Hrestomatija za ispit >>>
05.03.2018
Politikologija-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - promjena termina predavanja >>>
05.03.2018
Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija
SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - promjena termina predavanja >>>
05.03.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Plan odbrane seminarskih radova >>>
05.03.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Plan odbrana seminarskih radova >>>
05.03.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
PARTIJE I PARTIJSKI SISTEMI >>>
05.03.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II >>>
05.03.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II >>>
05.03.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
POLITIČKI SISTEM CRNE GORE >>>
05.03.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
POLITIČKI SISTEM CRNE GORE >>>
05.03.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
POLITIČKI SISTEM CRNE GORE >>>
05.03.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
POLITIČKI SISTEM CRNE GORE >>>
05.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu za zdravstveno osiguranje >>>
05.03.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - materijali za kol. >>>
05.03.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Politička kultura - Termin prvog kolokvijuma >>>
05.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Promjena termina predavanja od 12. marta >>>
05.03.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Promjena termina predavanja od 12. marta >>>
05.03.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Promjena termina predavanja od 12. marta >>>
05.03.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Prezentacija sa predavanja, 5. III >>>
05.03.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Promjena termina predavanja od 12. marta >>>
05.03.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Promjena termina predavanja od 12. marta >>>
05.03.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Prezentacije sa predavanja od 5. marta >>>
05.03.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Prezentacije sa predavanja od 5. marta >>>
04.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna patologija
Socijalna patologija - vježbe za 05.03. >>>
04.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - vježbe za 05.03. >>>
04.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Kulturna antropologija
Kulturna antropologija - vježbe za 05.03. >>>
04.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - vježbe za 05.03. >>>
04.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - materijal >>>
03.03.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Seminarski radovi za srijedu, 7. III >>>
03.03.2018
Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa
Plan odbrana seminarskih radova >>>
03.03.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Termini kolokvijuma i ispita >>>
03.03.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Gradivo za kolokvijume i završni ispit >>>
03.03.2018
Politikologija-Politika i religija
Termini i gradivo za kolokvijume >>>
03.03.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
I, II i III prezentacija >>>
03.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
Termin kolokvijuma i gradivo >>>
02.03.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava) >>>
02.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Politička ekonomija - prezentacija sa vježbi (2) >>>
02.03.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava) >>>
02.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Psihologija komuniciranja
PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA - predavanja >>>
02.03.2018
Politikologija-Javne politike
JAVNE POLITIKE - termin održavanja predavanja >>>
02.03.2018
Evropske studije-Evropski socijalni modeli
EVROPSKI SOCIJALNI MODELI >>>
02.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Kulturna antropologija
Kulturna antropologija - novi termin vježbi >>>
02.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - novi termin vježbi >>>
02.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - novi termin vježbi >>>
02.03.2018
Novinarstvo-TV novinarstvo
TV novinarstvo - predavanje >>>
02.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo
Upravno pravo - termin I kol. >>>
01.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Plan odbrana eseja >>>
01.03.2018
Politikologija-Savremena politička teorija
Plan odbrana eseja >>>
01.03.2018
Politikologija-Izborni sistemi
Plan odbrana istraživačkih radova >>>
01.03.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - prijave seminarskih radova >>>
01.03.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Kulturna antropologija
Kulturna antropologija - prijave seminarskih radova >>>
01.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - prijave seminarskih radova >>>
01.03.2018
Politikologija-Politička kultura II
POLITIČKA KULTURA - termin ispita >>>
01.03.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika
MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA - termin ispita >>>
01.03.2018
Novinarstvo-Politička kultura
ECTS katalog i termin za konsultacije >>>
28.02.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Plan prezentovanja kampanja >>>
28.02.2018
Politikologija-Politički marketing
Plan prezentovanja kampanja >>>
28.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Vježbe - SALA 5 >>>
28.02.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Prezentacije sa prva dva predavanja >>>
28.02.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Slajdovi - Vježbe I i II >>>
27.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna patologija
Socijalna patologija - termin vježbi >>>
27.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Socijalna patologija
Socijalna patologija - termin vježbi >>>
27.02.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - materijali za kol. >>>
27.02.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Predavanja u narednoj nedelji >>>
27.02.2018
Politikologija-Politički marketing
Predavanja u narednoj nedelji >>>
27.02.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Klasični pristupi istraživanju opredjeljenja birača II >>>
27.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - termin prve posjete i raspored studenata po grupama >>>
27.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi
Socijalna politika u praksi - posjeta Zavodu za zapošljavanje >>>
27.02.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Klasični pristupi istraživanju birača II >>>
27.02.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Predavanje 28. II >>>
27.02.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Predavanje 28. II >>>
27.02.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Predavanje 28. II >>>
27.02.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Predavanje 28. II >>>
27.02.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Borba za slobodu medija >>>
27.02.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Borba za slobodu medija >>>
26.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Politička ekonomija - materijal - 26.02. >>>
26.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Prezentacije sa predavanja >>>
26.02.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Prezentacije sa predavanja >>>
26.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Prezentacije sa predavanja >>>
26.02.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Prezentacije sa predavanja >>>
26.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Prezentacije sa predavanja >>>
26.02.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Prezentacije sa predavanja >>>
26.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Politička ekonomija - prezentacija sa vježbi >>>
26.02.2018
Evropske studije-Evropski kulturni modeli
EVROPSKI KULTURNI MODELI - materijal za predavanje >>>
26.02.2018
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Odbrane istraživačkih radova po datumima >>>
26.02.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Odloženo predavanje >>>
26.02.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Odloženo predavanje >>>
26.02.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Politička kultura i Medijsko pravo - primjena termina predavanja >>>
26.02.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava) >>>
25.02.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Radio na savremenom tržištu >>>
25.02.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Moral i etika >>>
25.02.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Vježbe - slajdovi >>>
25.02.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Vježbe - slajdovi >>>
25.02.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Psihologija komuniciranja
Psihologija komuniciranja - datumi predavanja >>>
25.02.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
"Spoljna politika" - materijal za čitanje (čas predavanja) >>>
24.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak I >>>
24.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak I >>>
24.02.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Domaći zadatak I >>>
23.02.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
ISTORIJA NOVINARSTVA - termin održavanja vježbi >>>
23.02.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
ISTORIJA NOVINARSTVA I MEDIJA - termin održavanja vježbi >>>
23.02.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
MEDIJI U KRIZNIM SITUCIJAMA - termin održavanja vježbi >>>
23.02.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
RADIO NOVINARSTVO - termin održavanja vježbi >>>
22.02.2018
Međunarodni odnosi-Komparativne tranzicije
Komparativne tranzicije - termin za ispit >>>
22.02.2018
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
ECTS katalog >>>
22.02.2018
Politikologija-Izborni sistemi
ECTS katalog >>>
22.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Savremena politička istorija
Savremena politička istorija - PRVO PREDAVANJE >>>
22.02.2018
Novinarstvo-TV novinarstvo
TV novinarstvo - plan rada >>>
22.02.2018
Politikologija-Savremena politička teorija
Teme za esej >>>
22.02.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Novi termini vježbi >>>
22.02.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Novi termini vježbi >>>
22.02.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Novi termini vježbi >>>
22.02.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Novi termini vježbi >>>
22.02.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Promjena termina vježbi >>>
22.02.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - raspored >>>
22.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - raspored >>>
22.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Usmene vježbe - raspored >>>
22.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Odabrani tekstovi za usmene vježbe >>>
21.02.2018
Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU
"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - ECTS katalog >>>
21.02.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Pravila na predmetu >>>
21.02.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Politicka kultura - redovan termin predavanja >>>
21.02.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Politička kultura -vježbe >>>
21.02.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Istorija diplomatije Crne Gore - predavanja >>>
21.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
Spisak osnovnih diplomatskih termina >>>
21.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Promjena termina predavanja >>>
21.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Promjena termina predavanja >>>
20.02.2018
Novinarstvo-Istorija novinarstva
Prvi nedeljnici >>>
20.02.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Istorija novinarstva i medija
Prvi nedeljnici >>>
20.02.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Prirodne katastrofe >>>
20.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Politička ekonomija - materijal >>>
20.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Termin nadoknade časova od 19. II >>>
20.02.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Nadoknada časova od 19. II >>>
20.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Nadoknada časova od 19. II >>>
20.02.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Nadoknada časova od 19. II >>>
20.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Nadoknada časova od 19. II >>>
20.02.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Nadoknada časova od 19. II >>>
20.02.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Klasični pristupi istraživanju birača I >>>
20.02.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Klasični pristupi istraživanju birača I >>>
20.02.2018
Evropske studije-Izborni sistemi u Evropi
Izborni sistemi u Evropi - VJEŽBE >>>
20.02.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
"Evropske integracije" - ECTS katalog >>>
20.02.2018
Evropske studije-Evropske integracije
"Evropske integracije" - ECTS katalog >>>
20.02.2018
Novinarstvo-Javno mnjenje
Javno mnjenje - plan rada na vježbama >>>
20.02.2018
Novinarstvo-Javno mnjenje
Javno mnjenje - literatura za vježbe >>>
20.02.2018
Evropske studije-Evropske integracije
Evropske integracije - plan rada na vježbama >>>
20.02.2018
Evropske studije-Evropske integracije
Evropske integracije - literatura za vježbe >>>
19.02.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Pravopis s kulturom izražavanja
Pravopis sa kulturom izražavanja - VJEŽBE >>>
19.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV
Engleski jezik stručni II - obavještenje za materijal >>>
19.02.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV
Engleski jezik stručni II - obavještenje za materijal >>>
19.02.2018
Politikologija-Engleski jezik IV
Engleski jezik stručni II - obavještenje za materijal >>>
19.02.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Pravila na predmetu >>>
19.02.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Pravila na predmetu >>>
19.02.2018
Politikologija-Politička antropologija II
Politička antropologija II - TERMIN ISPITA >>>
19.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Politička antropologija II
Politička antropologija II - TERMIN ISPITA >>>
19.02.2018
Novinarstvo-Politička kultura
Politička kultura - PREDAVANJE >>>
19.02.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - ECTS katalog >>>
19.02.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Novinarska etika - vježbe >>>
19.02.2018
Novinarstvo-TV novinarstvo
TV novinarstvo - vježbe >>>
19.02.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Politički marketing: osnovni pojmovi >>>
19.02.2018
Politikologija-Politički marketing
Politički marketing: osnovni pojmovi >>>
19.02.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Popravni ispit >>>
19.02.2018
Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Popravni ispit >>>
19.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Popravni ispit >>>
18.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Odlaganje predavanja od 19. II >>>
18.02.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Odlaganje predavanja od 19. II >>>
18.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Odlaganje predavanja od 19. II >>>
18.02.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Odlaganje predavanja od 19. II >>>
18.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Odlaganje predavanja od 19. II >>>
18.02.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Odlaganje predavanja od 19. II >>>
17.02.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
ECTS katalog i ispitna pitanja >>>
17.02.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Plan rada na vježbama i spisak za seminarske radove >>>
17.02.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Plan rada na vježbama >>>
17.02.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Plan rada na vježbama >>>
17.02.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Plan rada na vježbama >>>
17.02.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Plan rada na vježbama >>>
17.02.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore
Prvi čas vježbi >>>
17.02.2018
Politikologija-Politički sistem Crne Gore
Dogovorni čas vježbi >>>
17.02.2018
Evropske studije-Politički sistem Crne Gore
Dogovorni čas vježbi >>>
17.02.2018
Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore
Dogovorni čas vježbi >>>
17.02.2018
Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore
Dogovorni čas vježbi >>>
16.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Etika
Etika - upis ocjena >>>
16.02.2018
Politikologija-Politika i religija
Promjena termina prvog časa vježbi >>>
16.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
ECTS katalog >>>
16.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
ECTS katalog >>>
16.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Ispitna pitanja >>>
16.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Ispitna pitanja >>>
16.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Plan rada na vježbama >>>
16.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Plan rada na vježbama >>>
16.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Istorija političkih teorija
Dogovorni čas vježbi >>>
16.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Istorija političkih teorija
Dogovorni čas vježbi >>>
16.02.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Praksa u štampanim medijima
Informacije u vezi predmeta Praksa u štampanim medijima >>>
16.02.2018
Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa
Promjena termina vježbi >>>
16.02.2018
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
Novi termin vježbi >>>
16.02.2018
Novinarstvo-Novinarska etika
Uvodno predavanje iz Novinarske etike >>>
16.02.2018
Novinarstvo-Radio novinarstvo
Uvodno predavanje >>>
16.02.2018
Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama
Uvodno predavanje >>>
15.02.2018
Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa
Plan rada na vježbama i ECTS katalog >>>
15.02.2018
Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa
Teme za seminarske radove >>>
14.02.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Spoljna politika - literatura za vježbe >>>
14.02.2018
Novinarstvo-TV novinarstvo
TV novinarstvo - predavanje >>>
14.02.2018
Politikologija-Javno mnjenje
Javno mnjenje - literatura za vježbe >>>
14.02.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
Evropske integracije - plan rada na vježbama >>>
14.02.2018
Međunarodni odnosi-Evropske integracije
Evropske integracije - literatura za vježbe >>>
14.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Politička ekonomija - plan rada >>>
14.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička ekonomija
Politička ekonomija - dodatna literatura za vježbe >>>
14.02.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Plan rada - ECTS katalog >>>
14.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
ECTS katalog >>>
14.02.2018
Novinarstvo-Medijsko pravo
Medijsko pravo - termin vježbi >>>
14.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - termin vježbi >>>
14.02.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Kulturna antropologija
Kulturna antropologija - termin vježbi >>>
14.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička antropologija
Politička antropologija - termin vježbi >>>
14.02.2018
Politikologija-Javne finansije
Termin prvih vježbi >>>
14.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Socijalna politika
Socijalna politika ( I god ) - Plan rada >>>
14.02.2018
Politikologija-Savremena politička teorija
ECTS katalog i termin prvih vježbi >>>
14.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika
Socijalna politika ( II god ) - plan rada i materijal >>>
14.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo
Međunarodno javno pravo - IZMIJENJENI TERMINI PREDAVANJA >>>
14.02.2018
Evropske studije-Međunarodno javno pravo
Međunarodno javno pravo - IZMIJENJENI TERMINI PREDAVANJA >>>
14.02.2018
Evropske studije-Istorija Evrope I
Istorija Evrope I - konsultacije >>>
13.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Evropsko radno pravo II
Evropsko radno pravo - POPRAVNI ISPIT >>>
13.02.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Spoljna politika, ECTS katalog >>>
13.02.2018
Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi
Komparativni evropski partijski sistemi - članci za vježbe >>>
13.02.2018
Međunarodni odnosi-Spoljna politika
Spoljna politika - plan rada (vježbe) >>>
13.02.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Pravila na predmetu >>>
13.02.2018
Politikologija-Politički marketing
Pravila na predmetu >>>
13.02.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Plan rada - ECTS katalog >>>
13.02.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Plan rada - ECTS katalog >>>
13.02.2018
Politikologija-Javno mnjenje
Javno mnjenje - silabus za vježbe >>>
13.02.2018
Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi
Komparativni evropski partijski sistemi - PREDAVANJE >>>
13.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti
Sistemi socijalne sigurnosti - vježbe >>>
13.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore
Socijalna politika Crne Gore - vježbe >>>
13.02.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Prvo predavanje iz predmeta Istorija novinarstva i medija >>>
13.02.2018
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Teme za istraživačke radove >>>
13.02.2018
Politikologija-Izborni sistemi
Teme za istraživačke radove >>>
13.02.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Plan vježbi >>>
13.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Plan vježbi >>>
13.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Plan vježbi >>>
13.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
Plan rada na vježbama >>>
13.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi diplomatije
Prvi čas vježbi >>>
13.02.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Prvi čas vježbi >>>
13.02.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Plan rada na vježbama >>>
13.02.2018
Politikologija-Politika i religija
Plan rada na vježbama >>>
13.02.2018
Politikologija-Politika i religija
Materijali za predmet >>>
12.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada
Metode i tehnike socijalnog rada - OCJENE >>>
12.02.2018
Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi
Izborni i partijski sistemi - termin vježbi >>>
12.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika
Međunarodna socijalna politika - TERMIN ISPITA >>>
12.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada
Metode i tehnike socijalnog rada - obavještenje >>>
12.02.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Spisak međunarodnih organizacija >>>
12.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Spisak međunarodnih organizacija >>>
12.02.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi II
Vježbe >>>
12.02.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II
Vježbe >>>
12.02.2018
Politikologija-Partije i partijski sistemi
Vježbe >>>
12.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Statika
Vježbe >>>
12.02.2018
Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi
Komparativni evropski partijski sistemi - PREDAVANJE >>>
12.02.2018
Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi
Komparativni evropski partijski sistemi - spisak sa temama >>>
12.02.2018
Politikologija-Politika i religija
Obavjestenje >>>
11.02.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Program - Diplomatsko i konzularno pravo >>>
11.02.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz DKP >>>
11.02.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo
Termini provjera znanja iz DKP >>>
11.02.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Program predmeta Međunarodne organizacije >>>
11.02.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz Međunarodnih organizacija >>>
11.02.2018
Evropske studije-Međunarodne organizacije
Termini provjera znanja iz Međunarodnih organizacija >>>
11.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Program predmeta Međunarodne organizacije >>>
11.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz Međunarodnih organizacija >>>
11.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije
Termini provjera znanja iz Međunarodnih organizacija >>>
11.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Program za predmet Međunarodni odnosi >>>
11.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz MO >>>
11.02.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi
Termini provjera znanja iz Međunarodnih odnosa >>>
11.02.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Program predmeta Međunarodni odnosi >>>
11.02.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz MO >>>
11.02.2018
Evropske studije-Međunarodni odnosi
Termini provjera znanja iz Međunarodnih odnosa >>>
11.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Program predmeta Uvod u međunarodne odnose >>>
11.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Termini provjera znanja iz Uvoda u međunarodne odnose >>>
11.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u međunarodne odnose
Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz Uvoda u međunarodne odnose >>>
11.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa licima sa invaliditetom
Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - PROMJENA TERMINA PREDAVANJA >>>
09.02.2018
Novinarstvo-Politički marketing
Prvi časovi iz Političkog marketinga >>>
09.02.2018
Politikologija-Politički marketing
Prvi časovi iz Političkog marketinga >>>
09.02.2018
Novinarstvo-Političko ponašanje
Prvo predavanje iz Političkog ponašanja >>>
09.02.2018
Politikologija-Političko ponašanje
Prvo predavanje iz Političkog ponašanja >>>
09.02.2018
Politikologija-Teorije i metode komparativne politike
Prvo predavanje iz Teorija i metoda komparativne politike >>>
09.02.2018
Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja
Teorija masovnog komuniciranja - bodovi sa završnog i popravnog ispita >>>
09.02.2018
Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja
Teorija masovnog komuniciranja - konačne ocjene >>>
08.02.2018
Politikologija-Statistika
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
08.02.2018
Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja - rezultati popravnog završnog ispita >>>
08.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja - rezultati popravnog završnog ispita >>>
07.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna psihijatrija
Socijalna psihijatrija - konačne ocjene >>>
07.02.2018
Evropske studije-Pravo Evropske unije
Pravo Evropske unije - pregled ukupnih bodova >>>
07.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Filozofija
Filozofija - upis ocjena >>>
07.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Rezultati domaćeg rada >>>
07.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Termin prvog ispitnog roka >>>
07.02.2018
Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Termin prvog ispitnog roka >>>
07.02.2018
Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Rezultati domaćeg rada >>>
07.02.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Termin prvog ispitnog roka >>>
07.02.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Rezultati domaćeg rada >>>
06.02.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - rezultati >>>
06.02.2018
Politikologija-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - rezultati >>>
06.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - rezultati >>>
06.02.2018
Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja
Teorija masovnog komuniciranja - termin popravnog ispita >>>
06.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi
Grupni socijalni rad - rezultati ispita >>>
06.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu
Socijalni rad u zdravstvu - rezultati ispita >>>
05.02.2018
Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja
Teorija masovnog komuniciranja - bodovi u toku semestra >>>
05.02.2018
Politikologija-Statistika
Izmjena termina popravnog zavrsnog ispita >>>
05.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada
Metode i tehnike socijalnog rada - popravni ispit >>>
04.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja - termin popravnog ispita >>>
04.02.2018
Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja - termin popravnog ispita >>>
04.02.2018
Politikologija-Statistika
Termin popravnog završnog ispita >>>
04.02.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u političke nauke
Konačni bodovi i upis ocjena >>>
04.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u političke nauke
Konačni bodovi i upis ocjena >>>
04.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Uvod u političke nauke
Konačni bodovi i upis ocjena >>>
04.02.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Rezultati popravnog zavrsnog ispita i upis ocjena >>>
04.02.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Rezultati popravnog zavrsnog ispita i upis ocjena >>>
04.02.2018
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Rezultati popravnog zavrsnog ispita i upis ocjena >>>
04.02.2018
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Rezultati popravnog zavrsnog ispita i upis ocjena >>>
02.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - Popravni završni ispit (satnica) >>>
02.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - Popravni završni ispit (satnica) >>>
02.02.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - Popravni završni ispit (satnica) >>>
02.02.2018
Evropske studije-Engleski jezik V
Rezultati nakon popravnog roka >>>
02.02.2018
Politikologija-Globalizacija
Termin popravnog ispita >>>
02.02.2018
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Termin popravnog ispita >>>
02.02.2018
Novinarstvo-Globalizacija
Termin popravnog ispita >>>
02.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Teorija socijalnog rada
Teorija socijalnog rada - bodovi i ocjene >>>
02.02.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Rezultati - završni ispit >>>
01.02.2018
Međunarodni odnosi-Evroatlantizam
"Euroatlantizam" - seminarski radovi (bodovi) >>>
01.02.2018
Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja
Teorija masovnog komuniciranja - završni ispit >>>
01.02.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik V
Rezultati nakon popravnog roka >>>
01.02.2018
Politikologija-Engleski jezik V
Rezultati nakon popravnog roka >>>
01.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad sa pojedincem - rezultati >>>
31.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u političke nauke
Rezultati popravnog zavrsnog >>>
31.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u političke nauke
Rezultati popravnog zavrsnog >>>
31.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Uvod u političke nauke
Rezultati popravnog zavrsnog >>>
31.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u komunikologiju
Uvod u komunikologiju - rezultati popravnog ispita >>>
31.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada
Metode i tehnike socijalnog rada - rezultati ispita >>>
30.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Završni ispit- Uvod u novinarstvo- popravni rok >>>
30.01.2018
Međunarodni odnosi-Evroatlantizam
"Euroatlantizam" - termin završnog ispita (01.02.) >>>
30.01.2018
Evropske studije-Engleski jezik III
rezultati popravnog ispita ENG III ES >>>
29.01.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Praktična nastava iz Metodologija >>>
29.01.2018
Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Praktična nastava iz Metodologija >>>
29.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Praktična nastava iz Metodologija >>>
29.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Rezultati nakon popravnog roka - Engleski jezik I >>>
29.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Rezultati nakon popravnog roka - Engleski jezik I >>>
29.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Rezultati nakon popravnog roka - Engleski jezik I >>>
29.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Rezultati -završni ispit- popravni rok >>>
28.01.2018
Politikologija-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - rezultati ispita >>>
28.01.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - rezultati ispita >>>
28.01.2018
Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi
Termin popravnog ispita >>>
28.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada
Metode i tehnike socijalnog rada - ZAVRŠNI ISPIT >>>
27.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Teorija socijalnog rada
Teorija socijalnog rada - popravni ispit >>>
27.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad s pojedincem - popravni ispit >>>
26.01.2018
Politikologija-Osnovi ekonomije
Osnovi ekonomije - POPRAVNI ISPIT >>>
26.01.2018
Međunarodni odnosi-Osnovi ekonomije
Osnovi ekonomije - POPRAVNI ISPIT >>>
26.01.2018
Novinarstvo-Osnovi ekonomije
Osnovi ekonomije - POPRAVNI ISPIT >>>
26.01.2018
Politikologija-Statistika
Rezultati zavrsnog ispita >>>
26.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Teorija socijalnog rada
Teorija socijalnog rada - bodovi i ocjene >>>
26.01.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Promjena termina završnog popravnog ispita >>>
25.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Završni ispit - popravni rok- Uvod u novinarstvo >>>
25.01.2018
Evropske studije-Pravo Evropske unije
Pravo Evropske unije - pregled bodova >>>
25.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - Završni ispit (satnica) >>>
25.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - Završni ispit (satnica) >>>
25.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - Završni ispit (satnica) >>>
24.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Rezultati pismenog dijela ispita >>>
24.01.2018
Novinarstvo-Međunarodni odnosi
Promjena termina popravnog ispita >>>
24.01.2018
Politikologija-Međunarodni odnosi
Promjena termina završnog ispita >>>
24.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u komunikologiju
Uvod u komunikologiju - rezultati >>>
23.01.2018
Politikologija-Nauka o upravljanju
Nauka o upravljanju - Popravni završni ispit >>>
23.01.2018
Politikologija-Javna uprava
Javna uprava - Popravni završni ispit >>>
23.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - rezultati popravnog ispita >>>
23.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija
Socijalna gerontologija - rezultati popravnog ispita >>>
23.01.2018
Evropske studije-Engleski jezik V
Popravni rok >>>
23.01.2018
Međunarodni odnosi-Engleski jezik V
Popravni rok >>>
23.01.2018
Politikologija-Engleski jezik V
Popravni rok >>>
23.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Domaci rad iz Metodologije političkih nauka >>>
23.01.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Domaci rad iz Metodologije političkih nauka >>>
23.01.2018
Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Domaci rad iz Metodologije političkih nauka >>>
22.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu
Socijalni rad u zdravstvu - termini ispita >>>
22.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi
Grupni socijalni rad - popravni ispit >>>
22.01.2018
Politikologija-Ljudska prava
Ljudska prava - popravni ispit >>>
22.01.2018
Međunarodni odnosi-Ljudska prava
Ljudska prava - popravni ispit >>>
22.01.2018
Novinarstvo-Ljudska prava
Ljudska prava - popravni ispit >>>
22.01.2018
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Upis ocjena >>>
22.01.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Upis ocjena >>>
22.01.2018
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Upis ocjena >>>
22.01.2018
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Upis ocjena >>>
22.01.2018
Politikologija-Statistika
Teme za zavrsni ispit >>>
22.01.2018
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Bodovi prije popravnog završnog ispita >>>
22.01.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Bodovi prije popravnog završnog ispita >>>
22.01.2018
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Bodovi prije popravnog završnog ispita >>>
22.01.2018
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Bodovi prije popravnog završnog ispita >>>
21.01.2018
Evropske studije-Istorija Evrope II
Termin popravnog ispita >>>
21.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Teorija socijalnog rada
Teorija socijalnog rada - termin ispita >>>
20.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Rezultati završnog ispita - Engleski jezik I >>>
20.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Rezultati završnog ispita - Engleski jezik I >>>
20.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Rezultati završnog ispita -Engleski jezik I >>>
20.01.2018
Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja - rezultati završnog ispita >>>
20.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja - rezultati završnog ispita >>>
19.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u političke nauke
Rezultati zavrsnog ispita >>>
19.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u političke nauke
Rezultati zavrsnog ispita >>>
19.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Uvod u političke nauke
Rezultati zavrsnog ispita >>>
19.01.2018
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Rezultati domaćeg zadatka >>>
19.01.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Rezultati domaćeg zadatka >>>
19.01.2018
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Rezultati domaćeg zadatka >>>
19.01.2018
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Rezultati domaćeg zadatka >>>
18.01.2018
Politikologija-Institucije EU
"Institucije EU" - seminarski radovi (bodovi) >>>
18.01.2018
Međunarodni odnosi-Institucije EU
"Institucije EU" - seminarski radovi (bodovi) >>>
18.01.2018
Evropske studije-Institucije EU
"Institucije EU" - seminarski radovi (bodovi) >>>
18.01.2018
Novinarstvo-Štampa i agencije
Štampa i agencije - Predispitni poeni >>>
18.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Ustavno pravo
Ustavno pravo - Popravni završni ispit >>>
18.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja - Termin završnog ispita >>>
18.01.2018
Politikologija-Politička kultura II
Politička kultura - termin ispita >>>
18.01.2018
Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja - Termin završnog ispita >>>
18.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Termin popravnog završnog ispita >>>
18.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Termin popravnog završnog ispita >>>
18.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Završni ispit iz Uvoda u novinarstvo - prva godina >>>
18.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad s pojedincem - bodovi i ocjene >>>
17.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Bodovi >>>
17.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u političke nauke
Termin popravnog završnog ispita >>>
17.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u političke nauke
Termin popravnog završnog ispita >>>
17.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Uvod u političke nauke
Termin popravnog završnog ispita >>>
17.01.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Termin popravnog završnog ispita >>>
17.01.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Termin popravnog završnog ispita >>>
17.01.2018
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Termin popravnog završnog ispita >>>
17.01.2018
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Termin popravnog završnog ispita >>>
17.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Etika
Etika - PROMJENA TERMINA ISPITA >>>
17.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Filozofija
Filozofija - PROMJENA TERMINA ISPITA >>>
17.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - Završni ispit i Popravni završni ispit >>>
17.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - Završni ispit i Popravni završni ispit >>>
17.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - Završni ispit i Popravni završni ispit >>>
17.01.2018
Evropske studije-Pravo Evropske unije
Pravo Evropske unije - Završni ispit i Popravni završni ispit >>>
17.01.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo
Medjunarodno poslovno pravo - Popravni kol. (termini) >>>
17.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička sociologija
Popravni ispit >>>
17.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Sociologija
Nova objava - 17.01.2018 14:54 >>>
17.01.2018
Politikologija-Psihologija politike
Termin popravnog ispita iz Psihologije politike >>>
17.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada
Metode i tehnike socijalnog rada - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
17.01.2018
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Promjena datuma završnog ispita >>>
17.01.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Promjena datuma završnog ispita >>>
17.01.2018
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Promjena datuma završnog ispita >>>
17.01.2018
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Promjena datuma završnog ispita >>>
17.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Bodovi >>>
17.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - pregled bodova >>>
17.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - pregled bodova >>>
17.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - pregled bodova >>>
16.01.2018
Politikologija-Osnovi ekonomije
Osnovi ekonomije - ispitna pitanja >>>
16.01.2018
Međunarodni odnosi-Osnovi ekonomije
Osnovi ekonomije - ispitna pitanja >>>
16.01.2018
Novinarstvo-Osnovi ekonomije
Osnovi ekonomije - ispitna pitanja >>>
16.01.2018
Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva
Teorije i tehnike novinarstva - popravni ispit >>>
16.01.2018
Novinarstvo-Štampa i agencije
Štampa i agencije - popravni ispit >>>
16.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija
Socijalna gerontologija - rezultati završnog ispita >>>
15.01.2018
Politikologija-Osnovi ekonomije
Osnovi ekomonije - REDOVNI ISPIT >>>
15.01.2018
Međunarodni odnosi-Osnovi ekonomije
Osnovi ekonomije - REDOVNI ISPIT >>>
15.01.2018
Novinarstvo-Osnovi ekonomije
Osnovi ekomonije - REDOVNI ISPIT >>>
15.01.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Rezultati zavrsnog ispita >>>
15.01.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Rezultati zavrsnog ispita >>>
15.01.2018
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Rezultati zavrsnog ispita >>>
15.01.2018
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Rezultati zavrsnog ispita >>>
15.01.2018
Evropske studije-Engleski jezik III
rezultati ispita ES-ENG III >>>
15.01.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Termini ispita >>>
15.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Termin završnog ispita - Engleski jezik I >>>
15.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Termin završnog ispita - Engleski jezik I >>>
15.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Termin završnog ispita - Engleski jezik I >>>
15.01.2018
Evropske studije-Engleski jezik III
Termin popravnog ispita ES-ENG III >>>
15.01.2018
Međunarodni odnosi-Teorije međunarodnih odnosa
Prezentacija, 15. I >>>
15.01.2018
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Promjena termina završnih ispita >>>
15.01.2018
Novinarstvo-Globalizacija
Promjena termina završnih ispita >>>
15.01.2018
Politikologija-Globalizacija
Promjena termina završnih ispita >>>
15.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Rezultati pismenog dijela ispita >>>
13.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Termin završnog ispita >>>
13.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Termin završnog ispita >>>
13.01.2018
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Termin popravnog završnog ispita >>>
13.01.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Termin popravnog završnog ispita >>>
13.01.2018
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Termin popravnog završnog ispita >>>
13.01.2018
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Termin popravnog završnog ispita >>>
12.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo
Radno pravo - bodovi sa časova vježbi >>>
12.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Etika
Etika - bodovi sa časova vježbi >>>
12.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo- završni ispit - druga godina >>>
12.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u političke nauke
Rezultati seminarskih radova >>>
12.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u političke nauke
Rezultati seminarskih radova >>>
12.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Uvod u političke nauke
Rezultati seminarskih radova >>>
11.01.2018
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Ispitni rok za Novinarstvo >>>
11.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka
Termin usmenog ispita za Socijalnu politiku i socijalni rad >>>
11.01.2018
Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja
Teorija masovnog komuniciranja - prijavljivanje za kolokvijum >>>
11.01.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo
Medjunarodno poslovno pravo - dodatna literatura za ZI >>>
11.01.2018
Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi
Termin završnog ispita iz Etniciteta >>>
11.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja - termin redovnog i popravnog završnog ispita >>>
11.01.2018
Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja
Uvod u empirijska istraživanja - termin redovnog i popravnog završnog ispita >>>
10.01.2018
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Bodovi >>>
10.01.2018
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Bodovi >>>
10.01.2018
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Bodovi >>>
10.01.2018
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Bodovi >>>
10.01.2018
Politikologija-Politička antropologija II
Politička antropologija - predavanje >>>
10.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Politička antropologija II
Politička antropologija - predavanje >>>
10.01.2018
Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja
Teorija masovnog komuniciranja- popravni kolokvijumi >>>
10.01.2018
Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja
Teorija masovnog komuniciranja - termini ispita >>>
10.01.2018
Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
"NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - seminarski radovi (bodovna lista) >>>
10.01.2018
Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
"NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - seminarski radovi (bodovna lista) >>>
10.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Rezultati >>>
09.01.2018
Međunarodni odnosi-Evroatlantizam
"Euroatlantizam" - termini završnog ispita i spisak literature >>>
09.01.2018
Politikologija-Ljudska prava
Ljudska prava - termin ispita >>>
09.01.2018
Međunarodni odnosi-Ljudska prava
Ljudska prava - termin ispita >>>
09.01.2018
Novinarstvo-Ljudska prava
Ljudska prava - termin ispita >>>
09.01.2018
Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU
Pretpristupna podrška EU - termini ispita >>>
09.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad s pojedincem - termin završnog ispita >>>
08.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Filozofija
Filozofija - ukupni poeni pred završni ispit i ocjene >>>
08.01.2018
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Uvid u popravni test >>>
08.01.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Uvid u popravni test >>>
08.01.2018
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Uvid u popravni test >>>
08.01.2018
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Uvid u popravni test >>>
08.01.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo
Medjunarodno poslovno pravo - bodovi sa časova vježbi >>>
07.01.2018
Novinarstvo-Istraživačko novinarstvo
Istraživačko novinarstvo - ispit >>>
07.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - rezultati popravnih kol. >>>
07.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - rezultati popravnih kol. >>>
07.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - rezultati popravnih kol. >>>
06.01.2018
Politikologija-Institucije EU
"Institucije EU" - rezultati popravnog testa >>>
06.01.2018
Međunarodni odnosi-Institucije EU
"Institucije EU" - rezultati popravnog testa >>>
06.01.2018
Evropske studije-Institucije EU
"Institucije EU" - rezultati popravnog testa >>>
05.01.2018
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Thinking like a political scientist >>>
05.01.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Thinking like a political scientist >>>
05.01.2018
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Thinking like a political scientist >>>
05.01.2018
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Thinking like a political scientist >>>
05.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka
Thinking like a political scientist >>>
05.01.2018
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Broj poena prije završnog ispita >>>
05.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - materijal za Završni ispit: pravo EU >>>
05.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - materijal za Završni ispit: pravo EU >>>
05.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - materijal za Završni ispit: pravo EU >>>
04.01.2018
Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
"NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - rezultati popravnog testa >>>
04.01.2018
Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
"NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - rezultati popravnog testa >>>
04.01.2018
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Priručnik iz statistike >>>
04.01.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Prirucnik iz statistike >>>
04.01.2018
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Prirucnik iz statistike >>>
04.01.2018
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Prirucnik iz statistike >>>
04.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - pitanja za Završni ispit >>>
04.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - pitanja za Završni ispit >>>
04.01.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - pitanja za Završni ispit >>>
04.01.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo
Medjunarodno poslovno pravo - pitanja za Završni ispit >>>
04.01.2018
Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo
Medjunarodno poslovno pravo - ispitna pitanja za Završni ispit (izmijenjena verzija) >>>
04.01.2018
Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje
Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita >>>
04.01.2018
Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje
Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita >>>
03.01.2018
Politikologija-Psihologija politike
Rezultati popravnog kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita >>>
03.01.2018
Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi
Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita >>>
03.01.2018
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita >>>
03.01.2018
Novinarstvo-Globalizacija
Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita >>>
03.01.2018
Politikologija-Globalizacija
Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita >>>
02.01.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Literatura za ispit >>>
02.01.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Literatura za ispit >>>
02.01.2018
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Literatura za ispit >>>
02.01.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Literatura za ispit >>>
02.01.2018
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Literatura za ispit >>>
02.01.2018
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Literatura za ispit >>>
02.01.2018
Politikologija-Osnovi ekonomije
Osnovi ekonomije - rezultati II kolokvijuma >>>
02.01.2018
Međunarodni odnosi-Osnovi ekonomije
Osnovi ekonomije - rezultati II kolokvijuma >>>
02.01.2018
Novinarstvo-Osnovi ekonomije
Osnovi ekonomije - rezultati II kolokvijuma >>>
01.01.2018
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
01.01.2018
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
01.01.2018
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
01.01.2018
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
31.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Ispitna pitanja >>>
31.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Ispitna pitanja >>>
31.12.2017
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Ispitna pitanja >>>
31.12.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Ispitna pitanja >>>
31.12.2017
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Ispitna pitanja >>>
31.12.2017
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Ispitna pitanja >>>
31.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka
Ispitna pitanja >>>
31.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u političke nauke
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
31.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u političke nauke
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
31.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Uvod u političke nauke
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
31.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
31.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
30.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Sociologija
Sociologija - predispitni bodovi >>>
30.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Kompletna knjiga >>>
30.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Kompletna knjiga >>>
30.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička sociologija
Politička sociologija - predispitni bodovi >>>
30.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Pregled odakle se sprema koja lekcija >>>
30.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Pregled odakle se sprema koja lekcija >>>
30.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u komunikologiju
Uvod u komunikologiju - rezultati popravnog II kolokvijuma >>>
30.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u komunikologiju
Uvod u komunikologiju - ukupan broj bodova ostvarenih u toku semestra >>>
30.12.2017
Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva
Teorije i tehnike novinarstva - predispitni bodovi >>>
30.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - konsultacije >>>
30.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo-konsultacije >>>
30.12.2017
Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti
Tabela sa rezultatima ostvarenim u toku semestra >>>
29.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - tabela sa bodovima >>>
29.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - tabela sa bodovima >>>
29.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada
Metode i tehnike socijalnog rada - rezultati kolokvijuma >>>
29.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada
Metode i tehnike socijalnog rada - termin popravnog kolokvijuma i ispit >>>
29.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika
Međunarodna socijalna politika - poslednje predavanje >>>
29.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka
Preostale prezentacije >>>
29.12.2017
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Preostale prezentacije >>>
29.12.2017
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Preostale prezentacije >>>
29.12.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Preostale prezentacije >>>
29.12.2017
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Preostale prezentacije >>>
29.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Ustavno pravo
Ustavno pravo - Popravni kol. >>>
29.12.2017
Politikologija-Javna uprava
Javna uprava - Popravni kol. >>>
29.12.2017
Politikologija-Nauka o upravljanju
Nauka o upravljanju - Popravni kol. >>>
29.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u komunikologiju
Uvod u komunikologiju - termini ispita >>>
29.12.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo
Medjunarodno poslovno pravo - Popravni kol. >>>
29.12.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo
Medjunarodno poslovno pravo - Završni ispit i Popravni završni ispit >>>
29.12.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
29.12.2017
Evropske studije-Istorija Evrope III
Termini ispita >>>
29.12.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Uvid u popravni test >>>
29.12.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Uvid u popravni test >>>
29.12.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Uvid u popravni test >>>
29.12.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Uvid u popravni test >>>
29.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - termin ispita za prvu godinu >>>
29.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo- predispitne konsultacije >>>
29.12.2017
Evropske studije-Istorija Evrope III
Rezultati >>>
28.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Ustavno pravo
Ustavno pravo - novi termin Završnog ispita >>>
28.12.2017
Evropske studije-Evropska književnost
Evropska književnost - predavanje i termini ispita >>>
28.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - rezultati popravnih kolokvijuma >>>
28.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - rezultati popravnih kolokvijuma >>>
28.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Termin ispita iz predmeta Uvod u novinarstvo za studente druge godine >>>
28.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - poslednji novinarski zadatak >>>
28.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad sa pojedincem - seminarski radovi >>>
28.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Teorija socijalnog rada
Teorija socijalnog rada - seminarski radovi >>>
28.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Ruski jezik opšti I - termini ispita >>>
28.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Ruski jezik opšti I - termini ispita >>>
28.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Ruski jezik opšti I - termini ispita >>>
28.12.2017
Politikologija-Ruski jezik III
Ruski jezik stručni I - termin ispita >>>
28.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Ruski jezik III
Ruski jezik stručni I - termin ispita >>>
28.12.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - termini ispita >>>
28.12.2017
Novinarstvo-Ruski jezik III
Ruski jezik stručni I - termini ispita >>>
28.12.2017
Evropske studije-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - termin ispita >>>
28.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu
Socijalni rad u zdravstvu - rezultati >>>
28.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi
Grupni socijalni rad - rezulati >>>
28.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Sociologija
Sociologija - termin popravnog kolokvijuma >>>
28.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Sociologija
Sociologija - termin vježbi >>>
28.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička sociologija
Politička sociologija - termin popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Novinarstvo-Štampa i agencije
Štampa i agencije - Rezultati drugog kolokvijuma - popravni rok >>>
27.12.2017
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Domaći zadatak >>>
27.12.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Domaći zadatak >>>
27.12.2017
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Domaći zadatak >>>
27.12.2017
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Domaći zadatak >>>
27.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka
Domaći zadatak >>>
27.12.2017
Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje
Termini završnog ispita >>>
27.12.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije
Termini završnog ispita >>>
27.12.2017
Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje
Termini završnog ispita >>>
27.12.2017
Politikologija-Psihologija politike
Termini završnog ispita >>>
27.12.2017
Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje
Termin popravnih kolokvijuma >>>
27.12.2017
Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje
Termin popravnih kolokvijuma >>>
27.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija
Socijalna gerontologija - popravni drugog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija
Socijalna gerontologija - termini ispita >>>
27.12.2017
Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti
Završni ispit >>>
27.12.2017
Novinarstvo-Štampa i agencije
Štampa i agencije - termin ispita >>>
27.12.2017
Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva
Teorije i tehnike novinarstva - termin ispita >>>
27.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad s pojedincem - završne vježbe >>>
27.12.2017
Međunarodni odnosi-Evroatlantizam
"Euroatlantizam" - posljednje predavanje >>>
27.12.2017
Politikologija-Statistika
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
27.12.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo
Medjunarodno poslovno pravo - rezultati II kol. >>>
27.12.2017
Evropske studije-Engleski jezik V
Rezultati nakon popravnog roka >>>
27.12.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik V
Rezultati nakon popravnog roka >>>
27.12.2017
Politikologija-Engleski jezik V
Rezultati nakon popravnog roka >>>
27.12.2017
Evropske studije-Engleski jezik V
Raspored polaganja usmenog ispita >>>
27.12.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik V
Raspored polaganja usmenog ispita >>>
27.12.2017
Politikologija-Engleski jezik V
Raspored polaganja usmenog ispita >>>
27.12.2017
Politikologija-Globalizacija
Poeni za aktivnost na vježbama >>>
27.12.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Poeni za aktivnost na vježbama >>>
27.12.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Poeni za aktivnost na vježbama >>>
27.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Filozofija
Filozofija - termin vježbi >>>
27.12.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo
Medjunarodno poslovno pravo - uvid u testove >>>
26.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija
Socijalna gerontologija - bodovi >>>
26.12.2017
Novinarstvo-Političko komuniciranje
Popravni ispit >>>
26.12.2017
Politikologija-Globalizacija
Pomjeranje termina popravnih kolokvijuma >>>
26.12.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Pomjeranje termina popravnih kolokvijuma >>>
26.12.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Pomjeranje termina popravnih kolokvijuma >>>
26.12.2017
Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti
Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 26. decembra 2017. >>>
26.12.2017
Evropske studije-Evropsko radno pravo
Evropsko radno pravo - termini ispita >>>
26.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo
Radno pravo - termini ispita >>>
26.12.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Predavanja i vježbe >>>
26.12.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Predavanja i vježbe >>>
26.12.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Predavanja i vježbe >>>
26.12.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Predavanja i vježbe >>>
26.12.2017
Evropske studije-Istorija Evrope II
Rezultati >>>
26.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Domaći zadatak >>>
26.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Domaći zadatak >>>
25.12.2017
Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi
Termin popravnog pismenog kolokvijuma >>>
25.12.2017
Politikologija-Globalizacija
Termin popravnih pismenih kolokvijuma >>>
25.12.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Termin popravnih pismenih kolokvijuma >>>
25.12.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Termin popravnih pismenih kolokvijuma >>>
25.12.2017
Evropske studije-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - termin redovnog ispita >>>
25.12.2017
Međunarodni odnosi-Komparativne tranzicije
Komparativne tranzicije - predavanje >>>
25.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad i prava djeteta
Socijalni rad i prava djeteta - predavanje >>>
25.12.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Rezultati popravnog testa >>>
25.12.2017
Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Rezultati popravnog testa >>>
25.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Rezultati popravnog testa >>>
25.12.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Prezentacije, 25. XII >>>
25.12.2017
Novinarstvo-Međunarodni odnosi
Prezentacije, 25. XII >>>
25.12.2017
Politikologija-Međunarodni odnosi
Prezentacije, 25. XII >>>
25.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Završni ispit - probni test >>>
25.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Završni ispit - probni test >>>
25.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Završni ispit - probni test >>>
25.12.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Predavanje >>>
25.12.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Predavanje >>>
25.12.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Predavanje >>>
25.12.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Predavanje >>>
25.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad s pojedincem - završno predavanje >>>
25.12.2017
Evropske studije-Engleski jezik III
rezultati popravnog kolokvijuma i preliminarna tabela >>>
25.12.2017
Međunarodni odnosi-Teorije međunarodnih odnosa
Prezentacija, 25. XII >>>
25.12.2017
Novinarstvo-Političko komuniciranje
Bodovi >>>
25.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Treći novinarski zadatak >>>
25.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uređivanje i selekcija vijesti >>>
25.12.2017
Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti
Ispitna pitanja iz Istorije evropske umjetnosti >>>
24.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Sociologija
Sociologija - rezultati drugog kolokvijuma >>>
24.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička sociologija
Politička sociologija - rezultati drugog kolokvijuma >>>
24.12.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi
MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI - ISPIT, predrok - 24.12.2017 10:01 >>>
24.12.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Promjena termina vježbi >>>
24.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad s pojedincem - ispitna pitanja >>>
24.12.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Promjena termina vježbi >>>
24.12.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Promjena termina vježbi >>>
24.12.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Promjena termina vježbi >>>
24.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Filozofija
Filozofija - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
24.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad sa pojedincem - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
24.12.2017
Politikologija-Globalizacija
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
24.12.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
24.12.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
24.12.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
23.12.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
23.12.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
23.12.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
23.12.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
23.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u političke nauke
Predavanja i vježbe >>>
23.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u političke nauke
Predavanja i vježbe >>>
23.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Uvod u političke nauke
Predavanja i vježbe >>>
23.12.2017
Evropske studije-Engleski jezik V
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
23.12.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik V
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
23.12.2017
Politikologija-Engleski jezik V
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
23.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Intervju >>>
23.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - popravni prvog i drugog kolokvijuma >>>
23.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - popravni prvog i drugog kolokvijuma >>>
23.12.2017
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Rezultati domaćeg rada >>>
23.12.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Rezultati domaćeg rada >>>
23.12.2017
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Rezultati domaćeg rada >>>
23.12.2017
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Rezultati domaćeg rada >>>
23.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka
Rezultati domaćeg rada >>>
23.12.2017
Novinarstvo-Političko komuniciranje
Nedostajuće prezentacije >>>
23.12.2017
Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja
Teorija masovnog komuniciranja- predavanje >>>
22.12.2017
Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti
Rezultati II kolokvijuma održanog 21. decembra 2017. godine >>>
22.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u komunikologiju
Uvod u komunikologiju - rezultati drugog kolokvijuma >>>
22.12.2017
Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva
Teorije i tehnike novinarstva - rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
22.12.2017
Evropske studije-Evropska književnost
Evropska književnost - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
22.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - rezultati II kol. >>>
22.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - rezultati II kol. >>>
22.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - rezultati II kol. >>>
22.12.2017
Politikologija-Teorije međunarodnih odnosa
Teorije medjunarodnih odnosa - vježbe >>>
22.12.2017
Međunarodni odnosi-Teorije međunarodnih odnosa
Teorije međunarodnih odnosa - vježbe >>>
22.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika
Međunarodna socijalna politika - predavanje >>>
22.12.2017
Novinarstvo-Štampa i agencije
Štampa i agencije - rezultati drugog kolokvijuma >>>
22.12.2017
Novinarstvo-Štampa i agencije
Štampa i agencije - praksa >>>
22.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - Popravni kol. >>>
22.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - Popravni kol. >>>
22.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - Popravni kol. >>>
22.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo
Radno pravo - čas vježbi >>>
22.12.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo
Medjunarodno poslovno pravo - časovi vježbi >>>
22.12.2017
Evropske studije-Istorija Evrope III
Termini popravnih kolokvijuma >>>
21.12.2017
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Završni ispit >>>
21.12.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Završni ispit >>>
21.12.2017
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Završni ispit >>>
21.12.2017
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Završni ispit >>>
21.12.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Završni ispit >>>
21.12.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Završni ispit >>>
21.12.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Završni ispit >>>
21.12.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Završni ispit >>>
21.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo
Radno pravo - kolokvijum >>>
21.12.2017
Novinarstvo-Međunarodni odnosi
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
21.12.2017
Politikologija-Međunarodni odnosi
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
21.12.2017
Politikologija-Globalizacija
Termini završnog ispita >>>
21.12.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Termini završnog ispita >>>
21.12.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Termini završnog ispita >>>
21.12.2017
Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi
Termini završnog ispita >>>
21.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - termini ispita >>>
21.12.2017
Politikologija-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - termini ispita >>>
21.12.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - termini ispita >>>
21.12.2017
Politikologija-Osnovi ekonomije
Osnovi ekonomije - II kolokvijum >>>
21.12.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi ekonomije
Osnovi ekonomije - II kolokvijum >>>
21.12.2017
Novinarstvo-Osnovi ekonomije
Osnovi ekonomije - II kolokvijuum >>>
21.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička sociologija
Politička sociologija - termin drugog kolokvijuma >>>
21.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Sociologija
Sociologija - termin drugog kolokvijuma >>>
21.12.2017
Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi
Rezultati drugog kolokvijuma i termin popravnog >>>
21.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad s pojedincem - popravni kolokvijum >>>
20.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - rezultati II kolokvijuma >>>
20.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - rezultati II kolokvijuma >>>
20.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - konsultacije >>>
20.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - konsultacije >>>
20.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Rezultati nakon popravnog roka >>>
20.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Rezultati nakon popravnog roka >>>
20.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Rezultati nakon popravnog roka >>>
20.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Teorija socijalnog rada
Teorija socijalnog rada - rezultati popravnog kolokvijuma >>>
20.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Filozofija
Filozofija - termin vježbi >>>
20.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad sa pojedincem - predavanje >>>
19.12.2017
Politikologija-Statistika
Rezultati kolokvijuma >>>
19.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Teorija socijalnog rada
Teorija socijalnog rada - popravni kolokvijum >>>
19.12.2017
Evropske studije-Istorija Evrope II
Vježbe 25.12. >>>
19.12.2017
Politikologija-Javna uprava
Javna uprava - Završni ispit >>>
19.12.2017
Politikologija-Nauka o upravljanju
Nauka o upravljanju - Završni ispit >>>
19.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Ustavno pravo
Ustavno pravo - Završni ispit >>>
19.12.2017
Politikologija-Psihologija politike
Termin popravnog kolokvijuma >>>
19.12.2017
Politikologija-Organizaciono ponašanje
Organizaciono ponašanje - termin redovnog i popravnog završnog ispita >>>
19.12.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
19.12.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
19.12.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
19.12.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
19.12.2017
Evropske studije-Istorija Evrope III
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
19.12.2017
Novinarstvo-Političko komuniciranje
Posljednja prezentacija >>>
19.12.2017
Politikologija-Statistika
Popravni kolokvijum >>>
19.12.2017
Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
19.12.2017
Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
18.12.2017
Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva
Teorije i tehnike novinarstva - popravni drugog kolokvijuma >>>
18.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu
Socijalni rad u zdravstvu - drugi kolokvijum >>>
18.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu
Socijalni rad u zdravstvu - popravni I i II kolokvijuma >>>
18.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi
Grupni socijalni rad - popravni kolokvijum >>>
18.12.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
18.12.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
18.12.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
18.12.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
18.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - vježbe >>>
18.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - vježbe >>>
18.12.2017
Novinarstvo-Štampa i agencije
Štampa i agencije - prezentacije sa predavanja >>>
18.12.2017
Politikologija-Statistika
Termin završnog ispita >>>
18.12.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Popravni test >>>
18.12.2017
Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Popravni test >>>
18.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Popravni test >>>
18.12.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Predavanje >>>
18.12.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Predavanje >>>
18.12.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Predavanje >>>
18.12.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Predavanje >>>
18.12.2017
Evropske studije-Istorija Evrope II
Predavanje 21.12. >>>
18.12.2017
Evropske studije-Istorija Evrope II
Termin ispita >>>
18.12.2017
Međunarodni odnosi-Teorije međunarodnih odnosa
Teorije međunarodnih odnosa - rezultati popravnih kolokvijuma >>>
18.12.2017
Politikologija-Teorije međunarodnih odnosa
Teorije međunarodnih odnosa - rezultati popravnih kolokvijuma >>>
17.12.2017
Novinarstvo-Političko komuniciranje
Vježbe >>>
17.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Filozofija
Filozofija - termin popravnog kolokvijuma >>>
17.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo
Radno pravo - čas vježbi za 18.12. >>>
17.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Etika
Etika - čas vježbi za 19.12. >>>
17.12.2017
Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti
Rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 11. decembra 2017. godine >>>
16.12.2017
Novinarstvo-Istraživačko novinarstvo
Istraživačko novinarstvo - konsultacije >>>
16.12.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
16.12.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
16.12.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
16.12.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
16.12.2017
Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva
Teorije i tehnike novinarstva - rezultati drugog kolokvijuma >>>
16.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u političke nauke
Predavanja i vježbe >>>
16.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u političke nauke
Predavanja i vježbe >>>
16.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u političke nauke
Završni ispit >>>
16.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u političke nauke
Završni ispit >>>
16.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Teorija socijalnog rada
Teorija socijalnog rada - predavanje >>>
15.12.2017
Novinarstvo-Međunarodni odnosi
Termin popravnih kolokvijuma >>>
15.12.2017
Politikologija-Međunarodni odnosi
Termin popravnih kolokvijuma >>>
15.12.2017
Međunarodni odnosi-Teorije međunarodnih odnosa
Teorije međunarodnih odnosa - rezultati drugog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Politikologija-Teorije međunarodnih odnosa
Teorije međunarodnih odnosa - rezultati drugog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Novinarstvo-Političko komuniciranje
Termin prvog ispitnog roka i spisak pitanja >>>
15.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Filozofija
Filozofija - rezultati kolokvijuma >>>
15.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Strani jezik
Popravni rok >>>
15.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Strani jezik
Popravni rok >>>
15.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Strani jezik
Popravni rok >>>
15.12.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik V
Materijal za drugi kolokvijum >>>
15.12.2017
Politikologija-Engleski jezik V
Materijal za drugi kolokvijum >>>
15.12.2017
Evropske studije-Engleski jezik V
Materijal za drugi kolokvijum >>>
15.12.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik V
Termin drugog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Politikologija-Engleski jezik V
Termin drugog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Evropske studije-Engleski jezik V
Termin drugog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Politikologija-Globalizacija
Termin II kolokvijuma iz Globalizacije >>>
15.12.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Termin drugog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Termin drugog kolokvijuma >>>
15.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka
Rezultati testa >>>
15.12.2017
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Rezultati testa >>>
15.12.2017
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Rezultati testa >>>
15.12.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Rezultati testa >>>
15.12.2017
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Rezultati testa >>>
14.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika
Međunarodna socijalna politika - kolokvijum >>>
14.12.2017
Politikologija-Globalizacija
Predavanje 15. XII >>>
14.12.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Predavanje 15. XII >>>
14.12.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Predavanje 15. XII >>>
14.12.2017
Novinarstvo-Štampa i agencije
Štampa i agencije - drugi kolokvijum - novi termin >>>
14.12.2017
Novinarstvo-Istraživačko novinarstvo
Istraživačko novinarstvo - predavanje >>>
14.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička sociologija
Zavrsni ispit >>>
14.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Sociologija
Zavrsni ispit >>>
14.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička sociologija
Politička sociologija - termin vježbi >>>
14.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Sociologija
Sociologija - termin vježbi >>>
14.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Etika
Etika - predavanje >>>
14.12.2017
Međunarodni odnosi-Teorije međunarodnih odnosa
Teorije međunarodnih odnosa -vježbe >>>
14.12.2017
Politikologija-Teorije međunarodnih odnosa
Teorije međunarodnih odnosa -vježbe >>>
14.12.2017
Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
"NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - završni ispit (termin) >>>
14.12.2017
Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
"NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - završni ispit (termin) >>>
14.12.2017
Politikologija-Institucije EU
"Institucije EU" - završni ispit (termin) >>>
14.12.2017
Međunarodni odnosi-Institucije EU
"Institucije EU" - završni ispit (termin) >>>
14.12.2017
Evropske studije-Institucije EU
"Institucije EU" - završni ispit (termin) >>>
13.12.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi
REZULTAT II POPRAVNOG TESTA IZ MEO - 13.12.2017 10:30 >>>
13.12.2017
Politikologija-Politička antropologija II
Politička antropologija II - predavanje >>>
13.12.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi
MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI - ISPITNA PITANJA - 13.12.2017 11:14 >>>
13.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada
Metode i tehnike socijalnog rada - kolokvijum >>>
13.12.2017
Novinarstvo-Štampa i agencije
Štampa i agencije - tekstovi za drugi kolokvijum >>>
13.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Filozofija
Filozofija - termin vježbi >>>
13.12.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
13.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - drugi kolokvijum >>>
13.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - drugi kolokvijum >>>
13.12.2017
Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva
Teorije i tehnike novinarstva- vježbe >>>
13.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Uvod u novinarstvo - vježbe >>>
13.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u komunikologiju
Uvod u komunikologiju - termin redovnog i popravnog drugog kolokvijuma >>>
12.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Sociologija porodice
Sociologija porodice - rezultati >>>
12.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Predavanja i prezentacije >>>
12.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Prezentacija i literatura >>>
12.12.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Novi termin popravnog ispita >>>
12.12.2017
Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Novi termin popravnog ispita >>>
12.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Novi termin popravnog ispita >>>
12.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička sociologija
Politička sociologija - predavanje >>>
12.12.2017
Politikologija-Međunarodni odnosi
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
12.12.2017
Novinarstvo-Međunarodni odnosi
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
12.12.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi
Termin popravnog drugog kolokvijuma >>>
11.12.2017
Evropske studije-Istorija Evrope II
Vježbe (11.12.) >>>
11.12.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi
MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI PPT 11-14 - 11.12.2017 09:17 >>>
11.12.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi
Međunarodni ekonomski odnosi - termin redovnog i popravnog ispita >>>
11.12.2017
Politikologija-Organizaciono ponašanje
Rezultati popravnog ispita >>>
11.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna psihijatrija
Socijalna psihijatrija - rezultati kolokvijuma >>>
11.12.2017
Međunarodni odnosi-Evroatlantizam
"Euroatlantizam" - predavanje >>>
11.12.2017
Evropske studije-Metodologija političkih nauka
Popravni kolokvijum >>>
11.12.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka
Popravni kolokvijum >>>
11.12.2017
Novinarstvo-Metodologija političkih nauka
Popravni kolokvijum >>>
11.12.2017
Politikologija-Metodologija političkih nauka
Popravni kolokvijum >>>
11.12.2017
Novinarstvo-Političko komuniciranje
Gostovanje na času >>>
11.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Literatura za drugi test >>>
11.12.2017
Evropske studije-Engleski jezik III
novi termin popravnog kolokvijuma >>>
10.12.2017
Politikologija-Međunarodni odnosi
Termin drugog kolokvijuma >>>
10.12.2017
Novinarstvo-Međunarodni odnosi
Termin drugog kolokvijuma >>>
10.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Rezultati -drugi novinarski zadatak >>>
10.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Teorija socijalnog rada
Teorija socijanog rada - rezultati kolokvijuma >>>
09.12.2017
Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje
Gradivo za drugi kolokvijum >>>
09.12.2017
Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje
Gradivo za drugi kolokvijum >>>
09.12.2017
Novinarstvo-Političko komuniciranje
Vježbe >>>
09.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Uvod u političke nauke
Popravni kolokvijum >>>
09.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Uvod u političke nauke
Popravni kolokvijum >>>
09.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Uvod u političke nauke
Popravni kolokvijum >>>
09.12.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Popravni kolokvijum >>>
09.12.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Popravni kolokvijum >>>
09.12.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Popravni kolokvijum >>>
09.12.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Popravni kolokvijum >>>
09.12.2017
Međunarodni odnosi-Komparativne tranzicije
Komparativne tranzicije - predavanje >>>
08.12.2017
Evropske studije-Istorija Evrope II
Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
08.12.2017
Evropske studije-Istorija Evrope III
II kolokvijum >>>
08.12.2017
Novinarstvo-Štampa i agencije
Štampa i agencije - drugi kolokvijum >>>
08.12.2017
Novinarstvo-Štampa i agencije
Štampa i agencije - popravni drugog kolokvijuma >>>
08.12.2017
Evropske studije-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
08.12.2017
Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
08.12.2017
Novinarstvo-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
08.12.2017
Politikologija-Savremeni politički sistemi
Vježbe >>>
08.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Filozofija
Filozofija - termin kolokvijuma >>>
08.12.2017
Evropske studije-Engleski jezik V
Rezultati nakon popravnog roka >>>
08.12.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik V
Rezultati nakon popravnog roka >>>
08.12.2017
Politikologija-Engleski jezik V
Rezultati nakon popravnog roka >>>
07.12.2017
Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Rezultati testa >>>
07.12.2017
Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Rezultati testa >>>
07.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II
Rezultati testa >>>
07.12.2017
Novinarstvo-Štampa i agencije
Štampa i agencije - termin vježbi i literatura >>>
07.12.2017
Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva
Teorije i tehnike novinarstva - drugi kolokvijum >>>
07.12.2017
Evropske studije-Evropska književnost
Evropska književnost- rezultati >>>
07.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Sociologija
Sociologija - termin vježbi >>>
07.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Politička sociologija
Politička sociologija - termin vježbi (gostujuće predavanje) >>>
06.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Filozofija
Filozofija - termin vježbi >>>
06.12.2017
Evropske studije-Engleski jezik V
Kolokvijum - popravni rok >>>
06.12.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik V
Kolokvijum - popravni rok >>>
06.12.2017
Politikologija-Engleski jezik V
Kolokvijum - popravni rok >>>
06.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem
Socijalni rad s pojedincem - rezultati kolokvijuma >>>
05.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Publicistički žanrovi >>>
05.12.2017
Politikologija-Institucije EU
Popravni test iz predmeta "Institucije EU" >>>
05.12.2017
Međunarodni odnosi-Institucije EU
Popravni test iz predmeta "Institucije EU" >>>
05.12.2017
Evropske studije-Institucije EU
Popravni test iz predmeta "Institucije EU" >>>
05.12.2017
Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
Popravni test iz predmeta "NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" >>>
05.12.2017
Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti
Popravni test iz predmeta "NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" >>>
05.12.2017
Politikologija-Psihologija politike
Ispitna pitanja >>>
05.12.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije
Termin drugog kolokvijuma >>>
05.12.2017
Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje
Termin drugog kolokvijuma >>>
05.12.2017
Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje
Termin drugog kolokvijuma >>>
05.12.2017
Međunarodni odnosi-Globalizacija
Termin drugog kolokvijuma >>>
05.12.2017
Novinarstvo-Globalizacija
Termin drugog kolokvijuma >>>
05.12.2017
Politikologija-Globalizacija
Termin drugog kolokvijuma >>>
05.12.2017
Novinarstvo-Istraživačko novinarstvo
Istraživačko novinarstvo - zadatak >>>
05.12.2017
Evropske studije-Engleski jezik III
popravni kolokvijum ENG III >>>
05.12.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Termin drugog i popravnih kolokvijuma >>>
04.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Filozofija
Filozofija - predavanje >>>
04.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Etika
Etika - predavanje >>>
04.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Politička antropologija II
Politička antropologija II - predavanje >>>
04.12.2017
Politikologija-Politička antropologija II
Politička antropologija II - predavanje >>>
04.12.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo
Medjunarodno poslovno pravo - II kol. >>>
04.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - termin II kol. >>>
04.12.2017
Medijske studije i novinarstvo (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - termin II kol. >>>
04.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi prava
Osnovi prava - termin II kol. >>>
04.12.2017
Međunarodni odnosi-Evroatlantizam
Seminarski rad iz predmeta "Euroatlantizam" - Uputstvo za izradu >>>
04.12.2017
Politikologija-Institucije EU
Literatura za vježbe iz predmeta "Institucije EU" >>>
04.12.2017
Međunarodni odnosi-Institucije EU
Literatura za vježbe iz predmeta "Institucije EU" >>>
04.12.2017
Evropske studije-Institucije EU
Literatura za vježbe iz predmeta "Institucije EU" >>>
04.12.2017
Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi
MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI - SPISAK STUDENATA ZA PANEL DISKUSIJU 04.12.2017 17:37 >>>
04.12.2017
Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije
Prezentacija, 4. XII >>>
04.12.2017
Politikologija-Međunarodni odnosi
Prezentacija, 4. XII >>>
04.12.2017
Novinarstvo-Međunarodni odnosi
Prezentacija, 4. XII >>>
04.12.2017
Međunarodni odnosi-Teorije međunarodnih odnosa
Prezentacija, 4. XII >>>
04.12.2017
Politikologija-Teorije međunarodnih odnosa
Prezentacija, 4. XII >>>
03.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - kolokvijum >>>
03.12.2017
Politikologija-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - kolokvijum >>>
03.12.2017
Međunarodni odnosi-Engleski jezik III
Engleski jezik stručni I - kolokvijum >>>
03.12.2017
Politikologija-Statistika
Vježbe >>>
03.12.2017
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Popravni kolokvijum >>>
03.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Osnovi istraživanja u političkim naukama
Popravni kolokvijum >>>
03.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)-Teorija socijalnog rada
Teorija socijalnog rada - kolokvijum >>>
02.12.2017
Novinarstvo-Uvod u novinarstvo
Rezultati >>>
02.12.2017
Novinarstvo-Političko komuniciranje
Vježbe >>>
02.12.2017
Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
02.12.2017
Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje
Ispitna pitanja >>>
02.12.2017
Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje
Ispitna pitanja >>>
02.12.2017