Obavještenja za predmete - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Datum Naslov
08.12.2017
Obrazovanje sportskih trenera-Informatika i računarstvo
Bodovno stanje nakon kolokvijuma >>>
08.12.2017
Sportsko novinarstvo-Primijenjena informatika
Bodovno stanje nakon kolokvijuma >>>
08.12.2017
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)-IT tehnologije u sportu
Bodovno stanje nakon kolokvijuma >>>
08.12.2017
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)-IT tehnologije u sportu
Materijal sa desetog termina vježbi sa rješenjima zadataka >>>
08.12.2017
Obrazovanje sportskih trenera-Informatika i računarstvo
Materijal sa desetog termina vježbi sa rješenjima zadataka >>>
08.12.2017
Sportsko novinarstvo-Primijenjena informatika
Materijal sa desetog termina vježbi sa rješenjima zadataka >>>
06.12.2017
Sportski menadžment-Osnove menadžmenta u sportu
Termin za sledece konsultacije u Niksicu i Rezultati dosadasnjeg rada studenata >>>
24.11.2017
Obrazovanje sportskih trenera-Informatika i računarstvo
Evidencija aktivnosti prije kolokvijuma >>>
24.11.2017
Sportsko novinarstvo-Primijenjena informatika
Evidencija aktivnosti prije kolokvijuma >>>
24.11.2017
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)-IT tehnologije u sportu
Evidencija aktivnosti prije kolokvijuma >>>
20.11.2017
Sportsko novinarstvo-Primijenjena informatika
Deveti termin vježbi >>>
20.11.2017
Obrazovanje sportskih trenera-Informatika i računarstvo
Deveti termin vježbi >>>
20.11.2017
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)-IT tehnologije u sportu
Deveti termin vježbi >>>
14.11.2017
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)-IT tehnologije u sportu
Materijal za osmi termi vježbi i postavka trećeg domaćeg zadatka >>>
14.11.2017
Obrazovanje sportskih trenera-Informatika i računarstvo
Materijal za osmi termi vježbi i postavka trećeg domaćeg zadatka >>>
14.11.2017
Sportsko novinarstvo-Primijenjena informatika
Materijal za osmi termi vježbi i postavka trećeg domaćeg zadatka >>>
14.11.2017
Obrazovanje sportskih trenera-Informatika i računarstvo
Evidencija dosadašnjih aktivnosti >>>
14.11.2017
Sportsko novinarstvo-Primijenjena informatika
Evidencija dosadašnjih aktivnosti >>>
14.11.2017
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)-IT tehnologije u sportu
Evidencija dosadašnjih aktivnosti >>>
10.11.2017
Sportski menadžment-Osnove menadžmenta u sportu
Uputsvo za rad >>>
08.11.2017
Sportski menadžment-Liderstvo u sportu
LIDERSTVO U SPORTU >>>
07.11.2017
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)-IT tehnologije u sportu
Termin kolokvijuma >>>
07.11.2017
Obrazovanje sportskih trenera-Informatika i računarstvo
Termin kolokvijuma >>>
07.11.2017
Sportsko novinarstvo-Primijenjena informatika
Termin kolokvijuma >>>
06.11.2017
Sportsko novinarstvo-Primijenjena informatika
Materijal za sedmi termin vježbi >>>
06.11.2017
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)-IT tehnologije u sportu
Materijal za sedmi termin vježbi >>>
06.11.2017
Obrazovanje sportskih trenera-Informatika i računarstvo
Materijal za sedmi termin vježbi >>>
30.10.2017
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)-IT tehnologije u sportu
Materijal za šesti termin vježbi >>>
30.10.2017
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)-IT tehnologije u sportu
Drugi domaći zadatak >>>
30.10.2017
Obrazovanje sportskih trenera-Informatika i računarstvo
Materijal za šesti termin vježbi >>>
30.10.2017
Obrazovanje sportskih trenera-Informatika i računarstvo
Drugi domaći zadatak >>>
30.10.2017
Sportsko novinarstvo-Primijenjena informatika
Materijal za šesti termin vježbi >>>
30.10.2017
Sportsko novinarstvo-Primijenjena informatika
Drugi domaći zadatak >>>
30.10.2017
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)-IT tehnologije u sportu
Evidencija dosadašnjih aktivnosti >>>
30.10.2017
Obrazovanje sportskih trenera-Informatika i računarstvo
Evidencija dosadašnjih aktivnosti >>>
30.10.2017
Sportsko novinarstvo-Primijenjena informatika
Evidencija dosadašnjih aktivnosti >>>
24.10.2017
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)-IT tehnologije u sportu
Materijali sa prvih pet termina vježbi >>>
24.10.2017
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)-IT tehnologije u sportu
Termin predaje prvog domaćeg zadatka >>>
24.10.2017
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)-IT tehnologije u sportu
Postavka prvog domaćeg zadatka >>>
24.10.2017
Obrazovanje sportskih trenera-Informatika i računarstvo
Materijali sa prvih pet termina vježbi >>>
24.10.2017
Obrazovanje sportskih trenera-Informatika i računarstvo
Postavka prvog domaćeg zadatka >>>
24.10.2017
Sportsko novinarstvo-Primijenjena informatika
Materijali sa prvih pet termina vježbi >>>
24.10.2017
Sportsko novinarstvo-Primijenjena informatika
Postavka prvog domaćeg zadatka >>>
24.08.2017
Sportski menadžment-Menadžment resursima u sportu
Nova objava - 24.08.2017 14:31 >>>
26.06.2017
Sport i fitnes-Menadžmentu sportu i fitnesu
Popravni završnog ispita - Menadžment u sportu i fitnesu >>>
26.06.2017
Fizička kultura-Liderstvo u sportu
Popravni završnog ispita - Liderstvo u sportu >>>
26.06.2017
Fizička kultura-Društveni odnosi u sportu
Popravni završnog ispita - Društveni odnosi u sportu >>>
26.06.2017
Obrazovanje sportskih trenera-Biomehanika I
Popravni završnog ispita - Biomehanika I >>>
15.06.2017
Fizička kultura-Odbojka-taktika
Popravni završnog ispita >>>
30.05.2017
Fizička kultura-Korektivna gimnastika I
Popravni ispit - Korektivna gimnastika I >>>