Objave Despotović Aleksandra

Datum Naslov
13.06.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
13.06.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA >>>
13.06.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA >>>
07.06.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA >>>
07.06.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
04.06.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
03.06.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA I EVIDENCIJA POENA DO ZAVRSNOG ISPITA >>>
30.05.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA >>>
30.05.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
IZMJENA TERMINA POLAGANAJ ZAVRSNOG ISPITA >>>
29.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
29.05.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
25.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
24.05.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma >>>
19.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI DRUGOG TESTA I DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
19.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA ZAVRSNOG I POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA >>>
19.05.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
19.05.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG ISPITA >>>
19.05.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
19.05.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG ISPITA >>>
19.05.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA ZAVRSNOG ISPITA >>>
19.05.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
19.05.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG ISPITA >>>
19.05.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI DRUGOG TESTA I DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
16.05.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati drugog kolokvijuma >>>
12.05.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Termin Zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita >>>
12.05.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
09.05.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
Rezultati drugog testa i drugog kolokvijuma >>>
08.05.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati drugog testa i drugog kolokvijuma >>>
05.05.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA DRUGOG TESTA, DRUGOG KOLOKVIJUMA I POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
05.05.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
Termini polaganja drugog kolokvijuma , testa i zavrsnog ispita >>>
27.04.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
TERMIN POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
27.04.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
TERMIN POLAGANJA POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
27.04.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
TERMINI ZAVRSNOG I POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA >>>
25.04.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
TERMIN POLAGANJA DRUGOG TESTA I DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
25.04.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
TERMIN POLAGANJA POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
23.04.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
23.04.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Termin drugog kolokvijuma >>>
22.04.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
20.04.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
16.04.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
NOVI REZULTATI POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
16.04.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMIN POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA i DRUGOG TESTA >>>
16.04.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMIN POLAGANAJ POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
16.04.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA ZAVRSNIH ISPITA >>>
15.04.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
15.04.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
05.04.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
03.04.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
03.04.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Odlaganje vježbi >>>
01.04.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
01.04.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
Rezultati prvog testa i prvog kolokvijuma >>>
31.03.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
28.03.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
Rezultati prvog tesza i prvog kolokvijuma >>>
28.03.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
Termin polaganja popravnog prvog kolokvijuma >>>
28.03.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati prvog testa i prvog kolokvijuma >>>
26.03.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati prvog testa i prvog kolokvijuma >>>
14.03.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA PRVOG TESTA I PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
14.03.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA PRVOG TESTA I PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
14.03.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA PRVOG TESTA I PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
08.03.2018
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
TERMINI POLAGANJA PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
08.03.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
14.02.2018
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Informacija o odrzavanju vjezbi >>>
12.02.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
KONACAN PRIJEDLOG OCJENA >>>
12.02.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
KONACAN PRIJEDLOG OCJENA >>>
09.02.2018
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
Informacija o odrzavanju vježbi >>>
09.02.2018
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
Informacije o odrzavanju vježbi >>>
23.01.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Rezultat popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
23.01.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultat popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
22.01.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
NRezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
20.01.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena po novm programu >>>
20.01.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Statistika u poljoprivredi
Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena po starom programu >>>
18.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
Rezultati POPRAVNOG zavrsnog ispita i prijedlog ocjena - po novom programu >>>
18.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
Rezultati POPRAVNOG zavrsnog ispita -po starom programu >>>
16.01.2018
Mediteransko voćarstvo, Bar-Statistika u poljoprivredi
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma i zavrsnog ispita >>>
13.01.2018
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
12.01.2018
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA PO NOVOM PROGRAMU >>>
11.01.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Rezultat Zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
11.01.2018
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultat Zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
11.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA PO NOVOM PR >>>
11.01.2018
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
30.12.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
REZULTATI POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
30.12.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG ISPITA >>>
28.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Rezultati popravnog II kolokvijuma >>>
28.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati popravnog II kolokvijuma >>>
28.12.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG ISPITA >>>
27.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
27.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG ISPITA >>>
27.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA DO ZAVRSNOG PO STAROM PROGRAMU >>>
26.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
TERMIN ODRŽAVANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
26.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
TERMIN ODRZAVANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
24.12.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
24.12.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
22.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Rezultati II kolokvijuma >>>
22.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati II kolokvijuma >>>
20.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI DRUGOG DOMACEG ZADATKA >>>
19.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Termin drugog kolokvijuma >>>
19.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Termin drugog kolokvijuma >>>
14.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Statistika u poljoprivredi
TERMIN DODATNE NASTAVE >>>
08.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Termin drugog kolokvijuma >>>
08.12.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Termin drugog kolovijuma >>>
08.12.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
TERMINI POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA >>>
08.12.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
TERMINI POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA >>>
08.12.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
TERMINI POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA >>>
28.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Statistika u poljoprivredi
termin predavanja >>>
26.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
26.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
18.11.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
18.11.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
17.11.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
Rezultati popravnog prvog kolokvijuma >>>
16.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
16.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
12.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Agromenadžment
Termin polaganja prvog kolovijuma >>>
12.11.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Termin polaganja prvog kolokvijuma >>>
10.11.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
10.11.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
TERMIN POLAGANJA POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
10.11.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
10.11.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
TERMIN POLAGANJA POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
09.11.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
03.11.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
REZULTATI PRVOG DOMACEG ZADATKA >>>
03.11.2017
Mediteransko voćarstvo (2017.)-Statistika u poljoprivredi
TERMINI POLAGANJA PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
30.10.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)-Statistika u poljoprivredi
TERMIN PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
30.10.2017
Animalna proizvodnja (2017.)-Sociologija sela
TERMIN PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
19.10.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Statistika u poljoprivredi
Obavjestenje o nastavi za petak 20.10.2017 >>>
28.09.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Statistika u poljoprivredi
Informacije u vezi nastave za petak 29.09.2017 >>>
11.09.2017
Stočarstvo-Sociologija sela
Rezultati ispita avgust >>>
07.09.2017
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Rezultati ispita - AVGUSTOVSKI ROK >>>
06.09.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
Rezultati u avgustovskom roku >>>
05.09.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Statistika u poljoprivredi
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
05.09.2017
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
05.09.2017
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
04.09.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Statistika u poljoprivredi
Rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
04.09.2017
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje-Menadžment u biljnoj proizvodnji
rezultati ispita u avgustovskom roku >>>
27.06.2017
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena >>>
22.06.2017
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
21.06.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
20.06.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
20.06.2017
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
20.06.2017
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
20.06.2017
Stočarstvo-Sociologija sela
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
19.06.2017
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
IZMJENA TERMINA >>>
19.06.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
19.06.2017
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA I PRIJEDLOG OCJENA >>>
15.06.2017
Stočarstvo-Sociologija sela
REZULATTI ZAVRSNOG ISPITA >>>
12.06.2017
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
Rezultati popravnog zavrsnog ispita >>>
12.06.2017
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA >>>
08.06.2017
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
06.06.2017
Mediteransko voćarstvo, Bar-Troškovi i kalkulacije
REZULATATI ZAVRSNOG ISPITA >>>
09.05.2017
Stočarstvo-Sociologija sela
TERMIN POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
03.05.2017
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMINI POLAGANJA DRUGOG TESTA I KOLOKVIJUMA >>>
03.05.2017
Stočarstvo-Troškovi i kalkulacije
Nova objava - 03.05.2017 15:35 >>>
03.05.2017
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
TERMIN POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
03.05.2017
Biljna proizvodnja-Menadžment u biljnoj proizvodnji
Odbrana seminarskih radova >>>
03.05.2017
Stočarstvo-Sociologija sela
REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA >>>
25.04.2017
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
TERMIN DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
15.04.2017
Rasadničarstvo, Bar-Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA >>>
22.03.2017
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo-Troškovi i kalkulacije
REZULTATI PRVOG TESTA >>>