Obavještenja rukovodilaca - Ekonomski fakultet

Datum Naslov
12.02.2018
Primijenjene studije menadžmenta
Dogovorni čas na predmetu SPORT će se održati 16.02. sa početkom u 18,30 sati u Sali 002. >>>
09.02.2018
Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidatkinje Milene Boljević >>>
06.02.2018
Primijenjene studije menadžmenta
Engleski jezik II godina konacno >>>
02.02.2018
Ekonomija
SPISAK ODBRANJENIH MAGISTARSKIH RADOVA >>>
02.02.2018
Primijenjene studije menadžmenta
RASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2017/18 - Studije menadžmenta Podgorica >>>
02.02.2018
Menadžment Podgorica (2017.)
RASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2017/18 - Studije menadžmenta Podgorica >>>
02.02.2018
Menadžment Bijelo Polje
RASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2017/18 - Studije menadžmenta Bijelo Polje >>>
02.02.2018
Menadžment Bijelo Polje (2017.)
RASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2017/18 - Studije menadžmenta Bijelo Polje >>>
02.02.2018
Studije menadžmenta
RASPORED NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU 2017/18 - Specijalističke studije menadžmenta >>>
31.01.2018
Ekonomija
Termin polaganja popravnog ispita iz predmeta Informatička ekonomija - 31.01.2018 13:47 >>>
31.01.2018
Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Ivane Ivanović >>>
26.01.2018
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
26.01.2018
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
26.01.2018
Ekonomija
Obavještenje o odbrani mr rada kandidata Vučka Fatića >>>
22.01.2018
Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada Miloša Tanasijevića >>>
18.01.2018
Menadžment Bijelo Polje (2017.)
Poslovni engleski I - rezultati zavrsnog ispita - 18.01.2018 13:09 >>>
18.01.2018
Menadžment Bijelo Polje
Poslovni engleski II - rezultati zavrsnog ispita- 18.01.2018 13:11 >>>
18.01.2018
Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidatakinjeTatjane Rutešić >>>
16.01.2018
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
09.01.2018
Menadžment Bijelo Polje (2017.)
Rezultati iz predmeta Poslovni engleski I - 09.01.2018 13:20 >>>
09.01.2018
Menadžment Bijelo Polje
Rezultati ispita iz predmeta Poslovni engleski II - 09.01.2018 13:23 >>>
29.12.2017
Ekonomija
Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine >>>
29.12.2017
Menadžment Bijelo Polje
Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine >>>
29.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta
Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine >>>
26.12.2017
Studije menadžmenta
RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA MENADŽMENTA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU 2018.GODINE. >>>
25.12.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)
Termin polaganja popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovni engleski I - 25.12.2017 10:07 >>>
25.12.2017
Ekonomija
INFORMATIČKA EKONOMIJA >>>
22.12.2017
Menadžment Bijelo Polje
Termin polaganja popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovni engleski jezik II - 22.12.2017 14:43 >>>
22.12.2017
Menadžment Bijelo Polje
Raspored polaganja zavrsnih i popravnih zavrsnih ispita u zimskom semestru studijske 2017-18 godine - 22.12.2017 14:54 >>>
22.12.2017
Menadžment Bijelo Polje
Menadzment Bijelo Polje 2017 - Termin za popravni kolokvijum iz predmeta Poslovni engleski I >>>
22.12.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)
Menadzment Bijelo Polje 2017 Raspored polaganja završnih i popravnih završnih ispita >>>
21.12.2017
Ekonomija
Obavještenje o odbrani mr rada kandidatkinje Jasmine Kalač >>>
21.12.2017
Ekonomija
Obavještenje o odbrani mr rada kandidata Rajka Kecojevića >>>
21.12.2017
Ekonomija
Obavještenje o odbrani mr rada kandidatkinje Sanje Šćepanović >>>
21.12.2017
Ekonomija
Obavještenje o odbrani mr rada kandidatkinje Milene Pajović >>>
20.12.2017
Ekonomija
Obavještenje o odbrani mr rada kandidata Miloša Damjanovića >>>
20.12.2017
Ekonomija
Obavještenje o odbrani mr rada kandidatkinje Olivere Raičević >>>
15.12.2017
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
15.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta
RASPORED POLAGANJA ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ZAVRŠNIH ISPITA NA STUDIJAMA MENADŽMENTA U PODGORICI U ZIMSKOM SEMESTRU STUDIJSKE 2017/18.GODINE >>>
15.12.2017
Menadžment Podgorica (2017.)
RASPORED POLAGANJA ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ZAVRŠNIH ISPITA NA STUDIJAMA MENADŽMENTA U PODGORICI U ZIMSKOM SEMESTRU STUDIJSKE 2017/18.GODINE >>>
14.12.2017
Ekonomija
Obavještenje >>>
14.12.2017
Studije menadžmenta
Obavještenje >>>
14.12.2017
Primijenjene studije menadžmenta
Obavještenje >>>
14.12.2017
Menadžment Bijelo Polje
Obavještenje >>>
11.12.2017
Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Ognjena Vukčevića >>>
08.12.2017
Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Nikole Perišića >>>
05.12.2017
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
05.12.2017
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
04.12.2017
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
01.12.2017
Ekonomija
INFORMATIČKA EKONOMIJA - Raspored ispita >>>
01.12.2017
Ekonomija
Informatička ekonomija - Objavljen je spisak studenata koji su stekli pravo da izađu na usmeni dio ispita u prvom ispitnom roku.  >>>
30.11.2017
Ekonomija
Obavještenje za studente smjera Marketing i biznis >>>
27.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovni engleski jezik I >>>
27.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovni engleski jezik II >>>
22.11.2017
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
17.11.2017
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
17.11.2017
Studije menadžmenta
UPLATA DRUGE RATE ŠKOLARINE ZA ZIMSKI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018 >>>
17.11.2017
Primijenjene studije menadžmenta
UPLATA DRUGE RATE ŠKOLARINE ZA ZIMSKI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018 >>>
17.11.2017
Menadžment Bijelo Polje
UPLATA DRUGE RATE ŠKOLARINE ZA ZIMSKI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018 >>>
16.11.2017
Ekonomija
Obavještenje o doktorskom radu i izvještaju datom na uvid javnosti >>>
15.11.2017
Studije menadžmenta
Raspored izvođenja nastave na Specijalističkim Studijama menadžmenta za predmet Menadžment promjenama >>>
14.11.2017
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
14.11.2017
Ekonomija
INFORMATIČKA EKONOMIJA >>>
13.11.2017
Menadžment Podgorica (2017.)
Sledeći studenti HITNO da se jave studentskoj službi >>>
10.11.2017
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
08.11.2017
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
08.11.2017
Ekonomija
Materijal iz Informaticke ekonomije >>>
07.11.2017
Ekonomija
Materijal sa predavanja iz Informaticke ekonomije >>>
06.11.2017
Ekonomija
Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja kandidata doktorskih studija mr Miloša Rajkovića >>>
06.11.2017
Menadžment Bijelo Polje
Obavjestenje za studente II godine - 06.11.2017 19:13 >>>
02.11.2017
Ekonomija
VAZNA DOKUMENTA >>>
02.11.2017
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
02.11.2017
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
01.11.2017
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
27.10.2017
Menadžment Bijelo Polje
Opšte obavještenje - 27.10.2017 12:02 >>>
27.10.2017
Ekonomija
INFORMATIČKA EKONOMIJA >>>
26.10.2017
Ekonomija
Raspored izvođenja nastave na Postdiplomskim magistarskim studijama ekonomije, smjer Ekonomija javnog sektora, u studijskoj 2017/18.godini. >>>
26.10.2017
Ekonomija
Raspored izvođenja nastave na Postdiplomskim magistarskim studijama ekonomije, smjer Računovodstvo i revizija, u studijskoj 2017/18.godini. >>>
26.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta
Potpisivanje Ugovora o studiranju >>>
26.10.2017
Studije menadžmenta
Ugovori o studiranju >>>
26.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta
Preuzimanje indeksa >>>
25.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta
Raspored polaganja kolokvijuma - Studije menadžmenta Podgorica >>>
25.10.2017
Menadžment Podgorica (2017.)
Raspored polaganja kolokvijuma - Studije menadžmenta Podgorica >>>
24.10.2017
Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti >>>
17.10.2017
Ekonomija
Obavještenje za studente magistarskih studija ekonomije >>>
17.10.2017
Studije menadžmenta
OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA >>>
17.10.2017
Menadžment Podgorica (2017.)
OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA >>>
17.10.2017
Menadžment Bijelo Polje (2017.)
OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA >>>
17.10.2017
Ekonomija (2017.)
OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA >>>
17.10.2017
Ekonomija
OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA >>>
17.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta
OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA >>>
17.10.2017
Menadžment Bijelo Polje
OBRASCI STUDENTSKA SLUŽBA >>>
13.10.2017
Menadžment Bijelo Polje
Opšte obavještenje - 13.10.2017 12:58 >>>
13.10.2017
Menadžment Bijelo Polje
Obavještenje za studente III godine - 13.10.2017 13:00 >>>
13.10.2017
Menadžment Bijelo Polje
Obavještenje za studente I godine - 13.10.2017 13:03 >>>
12.10.2017
Ekonomija
Raspored predavanja za zajedničke discipline na akademskim magistarskim studijama >>>
12.10.2017
Studije menadžmenta
RASPORED IZVOĐENJA NASTAVE ZA PREDMET: EKONOMIJA ZA MENADŽERE >>>
11.10.2017
Menadžment Bijelo Polje
Obavještenje za studente I godine, predmet Principi ekonomije - 11.10.2017 11:37 >>>
10.10.2017
Primijenjene studije menadžmenta
Raspored polaganja kolokvijuma i popravnih kolokvijuma u zimskom semestru studijske 2017/18. godine >>>
09.10.2017
Ekonomija
POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE OBNOVA KREDITA ZA STUDENTE PRETHODNIH GENERACIJA >>>
04.10.2017
Menadžment Bijelo Polje
Obavještenje za studente III godine - predmet Tržišno komuniciranje 04.10.2017 11:59 >>>
04.10.2017
Menadžment Bijelo Polje
Obavještenje za studente III godine - predmet Međunarodni marketing 04.10.2017 12:01 >>>
04.10.2017
Ekonomija
KONAČNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na postdiplomske magistarske akademske studije u studijskoj 2017/18. godini >>>
29.09.2017
Ekonomija
Konkurs za upis na magistarske studije >>>
29.09.2017
Ekonomija
Poslovna informatika - obavjestenje za studente I godine 29.09.2017 12:46 >>>
27.09.2017
Studije menadžmenta
Preuzimanje indeksa >>>
25.09.2017
Menadžment Bijelo Polje
Obavještenje o rasporedu >>>
21.09.2017
Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidatkinje Milene Bulatović >>>
21.09.2017
Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidata Mirka Purovića >>>
21.09.2017
Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidatkinje Marine Kosić >>>
20.09.2017
Studije menadžmenta
OBNOVA KREDITA ZA STUDENTE PRETHODNIH GENERACIJA >>>
20.09.2017
Studije menadžmenta
KONAČNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije – septembar, 2017. godine i OBAVJEŠTENJE O UPISU >>>
20.09.2017
Studije menadžmenta
Raspored izvođenja nastave na Specijalističkim Studijama menadžmenta za predmet Istraživačke metode u biznisu >>>
19.09.2017
Primijenjene studije menadžmenta
Raspored nastave Podgorica >>>
19.09.2017
Menadžment Bijelo Polje
Raspored nastave Bijelo Polje >>>
19.09.2017
Studije menadžmenta
PRELIMINARNA RANG LISTA kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije – septembar, 2017. godine >>>
04.09.2017
Ekonomija
Akademske magistarske studije - Raspored ispita u avgustovskom roku >>>
20.07.2017
Menadžment Bijelo Polje
Raspored polaganja popravnih ispita u dodatnom ispitnom roku - 20.07.2017 11:17 >>>
20.07.2017
Primijenjene studije menadžmenta
Raspored polaganja popravnih ispita u dodatnom ispitnom roku - 20.07.2017 11:29 >>>
24.04.2017
Ekonomija
Novi Nastavni plan i program Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore >>>