Obavještenja rukovodilaca - Fakultet političkih nauka

Datum Naslov
02.02.2018
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 >>>
02.02.2018
Medijske studije i novinarstvo (2017.)
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 >>>
02.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 >>>
02.02.2018
Evropske studije
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente PRVE godine >>>
02.02.2018
Politikologija
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente DRUGE godine >>>
02.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente DRUGE godine >>>
02.02.2018
Međunarodni odnosi
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente DRUGE godine >>>
02.02.2018
Novinarstvo
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente DRUGE godine >>>
02.02.2018
Evropske studije
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente DRUGE godine >>>
02.02.2018
Politikologija
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente TREĆE godine >>>
02.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente TREĆE godine >>>
02.02.2018
Međunarodni odnosi
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente TREĆE godine >>>
02.02.2018
Novinarstvo
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente TREĆE godine >>>
02.02.2018
Evropske studije
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente TREĆE godine >>>
02.02.2018
Politikologija
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 >>>
02.02.2018
Socijalna politika i socijalni rad
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 >>>
02.02.2018
Novinarstvo
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 >>>
02.02.2018
Evropske studije
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 >>>
18.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad
Održana radionica na temu „ Specifičnosti komunikacije sa osobama sa invaliditetom u socijalnom radu " >>>
11.12.2017
Socijalna politika i socijalni rad
Radionice na temu „ Specifičnosti komunikacije sa osobama sa invaliditetom u socijalnom radu " >>>
14.11.2017
Socijalna politika i socijalni rad
Radionica u okviru projekta TRANS2WORK >>>
25.10.2017
Socijalna politika i socijalni rad
Raspored predavanja na magistarskim studijama za akademsku 2017/18.godinu >>>
25.10.2017
Međunarodni odnosi
Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 >>>
25.10.2017
Međunarodni odnosi
Raspored predavanja na magistarskim studijama za akademsku 2017/18.godinu >>>
25.10.2017
Politikologija
Raspored predavanja na magistarskim studijama za akademsku 2017/18.godinu >>>
30.08.2017
Socijalna politika i socijalni rad
Studijski program Socijalna politika i socijalni rad >>>
15.06.2017
Socijalna politika i socijalni rad
Novi nastavni plan za studijski program Socijalna politika i socijalni rad >>>
15.06.2017
Međunarodni odnosi
Novi nastavni plan za studijski program Politikologija- Medjunarodni odnosi >>>
15.06.2017
Novinarstvo
Novi nastavni plan i program Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore >>>
15.06.2017
Novinarstvo
Novi nastavni plan i program Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore >>>
15.06.2017
Politikologija
Novi nastavni plan za studijski program Politikologija- Međunarodni odnosi >>>