Obavještenja rukovodilaca - Fakultet političkih nauka


Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18

02.02.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017.)

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18

02.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017.)

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18

02.02.2018


Evropske studije

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente PRVE godine

02.02.2018


Politikologija

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente DRUGE godine

02.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente DRUGE godine

02.02.2018


Međunarodni odnosi

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente DRUGE godine

02.02.2018


Novinarstvo

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente DRUGE godine

02.02.2018


Evropske studije

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente DRUGE godine

02.02.2018


Politikologija

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente TREĆE godine

02.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente TREĆE godine

02.02.2018


Međunarodni odnosi

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente TREĆE godine

02.02.2018


Novinarstvo

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente TREĆE godine

02.02.2018


Evropske studije

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18 za studente TREĆE godine

02.02.2018


Politikologija

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18

02.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18

02.02.2018


Novinarstvo

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18

02.02.2018


Evropske studije

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18

02.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad

Održana radionica na temu „ Specifičnosti komunikacije sa osobama sa invaliditetom u socijalnom radu "

18.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad

Radionice na temu „ Specifičnosti komunikacije sa osobama sa invaliditetom u socijalnom radu "

11.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad

Radionica u okviru projekta TRANS2WORK

14.11.2017


Socijalna politika i socijalni rad

Raspored predavanja na magistarskim studijama za akademsku 2017/18.godinu

25.10.2017


Međunarodni odnosi

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2017/18

25.10.2017


Međunarodni odnosi

Raspored predavanja na magistarskim studijama za akademsku 2017/18.godinu

25.10.2017


Politikologija

Raspored predavanja na magistarskim studijama za akademsku 2017/18.godinu

25.10.2017


Socijalna politika i socijalni rad

Studijski program Socijalna politika i socijalni rad

30.08.2017


Socijalna politika i socijalni rad

Novi nastavni plan za studijski program Socijalna politika i socijalni rad

15.06.2017


Međunarodni odnosi

Novi nastavni plan za studijski program Politikologija- Medjunarodni odnosi

15.06.2017


Novinarstvo

Novi nastavni plan i program Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore

15.06.2017


Novinarstvo

Novi nastavni plan i program Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore

15.06.2017


Politikologija

Novi nastavni plan za studijski program Politikologija- Međunarodni odnosi

15.06.2017