Biotehnički fakultet


  Rukovodstvo

 

dr Miomir Jovanović, dekan

DETALJNIJE


dr Aleksandra Despotović, prodekan

DETALJNIJE

dr Jelena Latinović, prodekan

DETALJNIJE

dr Nedeljko Latinović, rukovodilac

DETALJNIJE

dr Božidarka Marković, rukovodilac

DETALJNIJE  Zaposleno osoblje

dr Đina Božović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Snježana Hrnčić, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Zoran Jovović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Slavko Mijović, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Nataša Mirecki, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Dragoljub Mitrović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Aleksandar Odalović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Ranko Popović, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Ranko Prenkić, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Momčilo Radulović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Mirjana Bojanić-Rašović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Aleksandra Despotović, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Vučeta Jaćimović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Miomir Jovanović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Jelena Latinović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Nedeljko Latinović, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Božidarka Marković, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Milan Marković BIO, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Slavko Mirecki, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Radmila Pajović-Šćepanović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Sanja Radonjić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Gordana Šebek, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Jelka Tiodorović, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Radisav Dubljević, docent

DETALJNIJE

dr Tatjana Popović, docent

DETALJNIJE

dr Jasmina Balijagić, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE


dr Miroslav Čizmović, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

dr Milić Čurović, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

dr Mirko Knežević, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE


dr Igor Pajović, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

dr Danijela Raičević, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

dr Ana Topalović, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE


dr Miljan Veljić, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

dr Jelena Zindović, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE