Fakultet dramskih umjetnosti


  Rukovodstvo

 

Sanja Garić, dekan

DETALJNIJE


dr Vuk Vuković, prodekan

DETALJNIJE

mr Janko Ljumović, rukovodilac

DETALJNIJE

Radmila Vojvodić, rukovodilac

DETALJNIJE

Branimir Popović, rukovodilac

DETALJNIJE


Marija Perović, rukovodilac

DETALJNIJE

dr Siniša Jelušić, rukovodilac

DETALJNIJE


  Zaposleno osoblje

dr Darko Antović, redovni profesor

DETALJNIJE

Angelina Atlagić, redovni profesor

DETALJNIJE

Larisa Dašić-Simović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Siniša Jelušić, redovni profesor

DETALJNIJE


Branimir Popović, redovni profesor

DETALJNIJE

Radmila Vojvodić, redovni profesor

DETALJNIJE

Sanja Garić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Zoran Koprivica, vanredni profesor

DETALJNIJE


mr Janko Ljumović, vanredni profesor

DETALJNIJE

Petar Pejaković, vanredni profesor

DETALJNIJE

Marija Perović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Nikola Vukčević, vanredni profesor

DETALJNIJE


Dubravka Drakić, docent

DETALJNIJE

mr Relja Eraković, docent

DETALJNIJE

mr Branko Ilić, docent

DETALJNIJE


dr Edin Jašarović, docent

DETALJNIJE

dr Vuk Vuković, docent

DETALJNIJE

mr Mirjana Živković-Kurdadze, docent

DETALJNIJE

mr Jovana Bojović, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE


mr Bojana Mijović, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Jelena Mišeljić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

Jelena Filipović, saradnik u nastavi

DETALJNIJE


Dušan Kasalica, saradnik u nastavi

DETALJNIJE

Anđelija Rondović, saradnik u nastavi

DETALJNIJE