Filozofski fakultet


  Rukovodstvo

 

dr Goran Barović, dekan

DETALJNIJE


dr Rade Šarović, prodekan-nastava

DETALJNIJE

dr Biljana Maslovarić, prodekan-nauka

DETALJNIJE

dr Nenad Perošević, prodekan-finansije

DETALJNIJE

dr Tatjana Novović, rukovodilac-predškolsko vaspitanje

DETALJNIJE


dr Vučina Zorić, rukovodilac-pedagogija

DETALJNIJE

dr Dragica Mijanović, rukovodilac-geografija

DETALJNIJE

dr David Kaljaj, rukovodilac-obrazovanje učitelja na albanskom jeziku

DETALJNIJE

dr Dijana Vučković, rukovodilac-obrazovanje učitelja

DETALJNIJE


dr Goran Ćeranić, rukovodilac-sociologija

DETALJNIJE

dr Savo Laušević, rukovodilac-filozofija

DETALJNIJE

dr Jelena Mašnić, rukovodilac-psihologija

DETALJNIJE

dr Nada Tomović, rukovodilac-istorija

DETALJNIJE  Zaposleno osoblje

dr Živko Andrijašević, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Boris Brajović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Slavka Gvozdenović, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Dragan Jakovljević, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Savo Laušević, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Saša Milić, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Vesna Vučinić, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Goran Barović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Miroslav Doderović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Veselin Mićanović, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Tatjana Novović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Nenad Perošević, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Katarina Todorović, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Nada Tomović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Lidija Vujačić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Vučina Zorić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Vladimir Bakrač, docent

DETALJNIJE


dr Dragan Burić, docent

DETALJNIJE

dr Goran Ćeranić, docent

DETALJNIJE

dr Vladimir Drekalović, docent

DETALJNIJE

dr Radoje Golović, docent

DETALJNIJE


dr Dušan Krcunović, docent

DETALJNIJE

dr Biljana Maslovarić, docent

DETALJNIJE

dr Dragica Mijanović, docent

DETALJNIJE

dr Ana Miljkovac, docent

DETALJNIJE


dr Gojko Nikolić, docent

DETALJNIJE

dr Drago Perović, docent

DETALJNIJE

dr Marijan Premović, docent

DETALJNIJE

dr Nada Šakotić, docent

DETALJNIJE


dr Rade Šarović, docent

DETALJNIJE

dr Velibor Spalević, docent

DETALJNIJE

dr Dijana Vučković, docent

DETALJNIJE

dr Nataša Krivokapić, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE


dr Srđan Maraš, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

dr Jelena Mašnić, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

dr Predrag Živković, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

mr Nebojša Banović, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE


mr Darko Blagojević, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

Mr Mileva Brajušković, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Nenezić Čalović Sanja, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Milica Jaramaz, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE


mr Milica Jelić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Milena Krtolica, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Miomirka Lučić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Jovana Marojević, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE


mr Ljubomir Popović, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Adnan Prekić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Ivan Tepavčević, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Duško Vujačić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE


null Jovana Jovović, saradnik u nastavi

DETALJNIJE


  Dopunski rad i spoljna saradnja