Fakultet za turizam i hotelijerstvo


  Rukovodstvo

 

dr Tatjana Stanovčić, dekan

DETALJNIJE


dr Andriela Vitić-Ćetković, prodekan

DETALJNIJE

dr Sanja Peković, prodekan

DETALJNIJE

dr Đurđica Perović, prorektor

DETALJNIJE

dr Ivona Jovanović, rukovodilac

DETALJNIJE


dr Vesna Vujačić, rukovodilac

DETALJNIJE


  Zaposleno osoblje

dr Ivona Jovanović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Đurđica Perović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Tatjana Stanovčić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Andriela Vitić-Ćetković, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Aleksa Vučetić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Vesna Vujačić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Sanja Peković, docent

DETALJNIJE


mr Olivera Simović, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

null Milena Jovović, saradnik u nastavi

DETALJNIJE

null Jelena Vujošević, saradnik u nastavi

DETALJNIJE  Dopunski rad i spoljna saradnja