Mašinski fakultet


  Rukovodstvo

 

dr Igor Vušanović, dekan

DETALJNIJE


dr Radoje Vujadinović, prodekan

DETALJNIJE

dr Radoslav Tomović, prodekan

DETALJNIJE

dr Uroš Karadžić, prodekan

DETALJNIJE

dr Janko Jovanović, rukovodilac

DETALJNIJE


dr Milorad Burić, rukovodilac

DETALJNIJE


  Zaposleno osoblje

dr Darko Bajić, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Radoš Bulatović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Ranislav Bulatović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Milorad Burić, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Goran Ćulafić, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Vuk Ćulafić, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Dečan Ivanović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Vladan Ivanović, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Mileta Janjić, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Janko Jovanović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Olivera Jovanović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Zdravko Krivokapić, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Marina Mijanović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Sreten Savićević, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Milan Vukčević, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Igor Vušanović, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Jelena Jovanović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Uroš Karadžić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Vladimir Pajković, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Radoslav Tomović, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Radoje Vujadinović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Aleksandar Vujović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Milanko Damjanović, docent

DETALJNIJE

dr Nikola Šibalić, docent

DETALJNIJE


dr Sreten Simović, docent

DETALJNIJE

dr Milan Šekularac, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

dr Esad Tombarević, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

mr Stefan Ćulafić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE


mr Mirjana Grdinić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Vukašin Zogović, viši stručni saradnik mr

DETALJNIJE


  Dopunski rad i spoljna saradnja