Prirodno-matematički fakultet


  Rukovodstvo

 

dr Predrag Miranović, dekan

DETALJNIJE


dr Srđan Kadić, prodekan

DETALJNIJE

dr Miljan Bigović, prodekan

DETALJNIJE

dr Slađana Krivokapić, prodekan

DETALJNIJE

dr Gordana Jovanović, rukovodilac-fizika

DETALJNIJE


dr Sanja Rašović-Jančić, rukovodilac-matematika

DETALJNIJE

dr Aleksandar Popović, rukovodilac-računarske nauke

DETALJNIJE

dr Danka Caković, rukovodilac-biologija

DETALJNIJE


  Zaposleno osoblje

dr Nevenka Antović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Slobodan Jovanović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr David Kaljaj, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Izedin Krnić, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Gordana Lastovička-Medin, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Drago Marić, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Slavoljub Mijović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Predrag Miranović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Jovan Mirković, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Darko Mitrović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Milenko Mosurović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Danko Obradović, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Oleg Obradović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Žarko Pavićević, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Vladimir Pešić, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Ivana Pićurić, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Nataša Raičević, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Mara Šćepanović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Siniša Stamatović, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Predrag Stanišić, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Jela Šušić, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Svjetlana Terzić, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Mira Vučeljić, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Borko Vujičić, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Vladimir Božović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Danka Caković, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Andrej Perović, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Sanja Rašović-Jančić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Stevan Šćepanović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Danijela Stešević, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Savo Tomović, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Vanja Vukoslavčević, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Miljan Bigović, docent

DETALJNIJE

dr Gordana Jovanović, docent

DETALJNIJE

dr Srđan Kadić, docent

DETALJNIJE


dr Vlatko Kastratović, docent

DETALJNIJE

dr Nevena Mijajlović, docent

DETALJNIJE

dr Dragana Milošević, docent

DETALJNIJE


dr Danilo Mrdak, docent

DETALJNIJE

dr Aleksandar Popović, docent

DETALJNIJE

dr Božidar Popović, docent

DETALJNIJE

dr Anđelka Šćepanović, docent

DETALJNIJEdr Krsto Ivanović, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

dr Dragana Petrović, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

dr Goran Popivoda, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

dr Miloje Šundić, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE


mr Jelena Dakić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

Mihailo Jovićević, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Milica Kankaraš, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE


mr Nikola Konatar, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Lazar Obradović, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Milica Stanišić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE


Rajko Ćalasan, viši stručni saradnik

DETALJNIJE

Dragana Borović, saradnik u nastavi

DETALJNIJE

Luka Bulatović, saradnik u nastavi

DETALJNIJE

Anton Djokaj, saradnik u nastavi

DETALJNIJE


Stevan Đurđević, saradnik u nastavi

DETALJNIJE

Kosta Pavlović, saradnik u nastavi

DETALJNIJE
  Dopunski rad i spoljna saradnja