Vijesti   >>>

26.07.2017 Pravni fakultet

Medjunarodna naučna konferencija pod nazivom: “REFORMA PRAVNOG SISTEMA CRNE GORE – PRAVOSUĐE I TEMELJNA PRAVA“, povodom 45 godina rada fakulteta.

DETALJNIJE

08.07.2017 Pravni fakultet

KONACNA RANG LISTA KANDIDATA prijavljenih na konkus za upis na prvu godinu studija upisni rok JUL, 2017. godine

DETALJNIJE

11.07.2017 Pravni fakultet

Zatvorski sistem u Crnoj Gori sa aspekta bezbijednosti i procedura

DETALJNIJE

28.06.2017 Pravni fakultet

Dani otvorenih vrata Državnog tužilaštva

DETALJNIJE

23.06.2017 Pravni fakultet

Poziv za pripremu članka na temu: “Zašto želim da postanem državni tužilac?”

DETALJNIJE

23.06.2017 Pravni fakultet

Pravni fakultet upriličio prijem za svoje studente uspješne sportiste

DETALJNIJE

20.06.2017 Pravni fakultet

Studenti specijalističkih studija odsjek Bezbjednost i kriminalistika veoma uspješno odbranili specijalističke radove

DETALJNIJE

19.06.2017 Pravni fakultet

Link - stari sajt Pravnog fakulteta

DETALJNIJE

15.06.2017 Pravni fakultet

Studenti Krivičnopravnog smjera specijalističkih studija Pravnog fakulteta veoma uspješno odbranili specijalističke radove

DETALJNIJE

29.05.2017 Pravni fakultet

Zaključena Panel diskusija na temu „Upis na fakultete i tržište rada“ NAJPOPULARNIJE STUDIJE PRAVNIH NAUKA

DETALJNIJE

24.05.2017 Pravni fakultet

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore primljen u članstvo Evropske asocijacije pravnih fakulteta (ELFA)

DETALJNIJE