Matematika

 


 •   Ekonomija

 • Matematika


  Semestar: 1
  ECTS: 10
  Status: O
  Fond: 4+4+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon završetka ovog kursa student će se osposobiti da: 1. Izračuna vrijednost determinante i navede njene osobine. 2. Definiše matricu, provede osnovne računske operacije s matricama i navede njihove osobine. 3. Odredi i diskutuje rješenja sistema linearnih jednačina i nejednačina. 4. Definiše vektor i računske operacije sa vektorima. 5. Definiše funkciju i objasni osnovne pojmove funkcije jedne promjenljive, kao i da skicira njen grafik 6. Definiše izvod funkcije jedne promjenljive, ekonomski i geometrijski ga protumači. 7. Definiše i tumači osnovne pojmove integralnog računa i primijeni određeni integral na računanje površina i rješavanje ekonomskih zadataka. 8. Definiše funkciju više promjenljivih i objasni osnovne pojmove, kao i da primijeni parcijalne izvode kod određivanja ekstremnih vrijednosti. 9. Tumači i objašnjava tvrđenja u vezi naučenih pojmova. 10. Primjenjuje naučene pojmove i tvrđenja na ekonomskim pojavama i kreira jednostavnije matematičko-ekonomske modele.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kašćelan Vladimir3x (1B+1S)


Vujošević Saša1x (1B+1S)


Cerović-Smolović Julija
4x (1B+1S)

Lipovina-Božović Milena
4x (1B+1S)

Vijesti sa fakulteta   >>>

17.01.2018 Ekonomski fakultet

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE


14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE