Računovodstvo

 


 •   Ekonomija

 • Računovodstvo


  Semestar: 3
  ECTS: 9
  Status: O
  Fond: 3+4+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Definiše i objasni pojam računovodstva kao i značaj računovodstva 2.Nabroji i objasni osnovne računovodstvene kategorije, objasni svrhu i značaj instrumenata u organizacii računovodstvene procedure, kao i razumije značaj računovodstvene regulative; 3.Definiše i nabroji osnovne finansijske iskaze, sa posebnim naglasnom na Bilans stanja i Bilans uspjeha; 4.Definiše, prepozna i klasifikuje imovinu preduzeća kao i proknjiži poslovne promjene koje nastaju na njima; 5.Definiše, prepozna i klasifikuje obaveze predeuzeća kao i proknjiži poslovne promjene vezano za njih; 6.Definiše, prepozna i klasifikuje prihode i rashode preduzeća i proknjiži poslovne promjene vezane za njih.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lalević-Filipović Ana3x (1B+1S)
88B+110S+(1+220)P


Laković Tanja
4x (1B+1S)
88B+110S+(1+220)P

Vijesti sa fakulteta   >>>

08.03.2018 Ekonomski fakultet

Kompanija Neregelia organizuje predavanje "Marketing- razumijevanje potrošača"

DETALJNIJE

12.03.2018 Ekonomski fakultet

Termini konsultacija - Ljetnji semestar

DETALJNIJE

06.03.2018 Ekonomski fakultet

Digitalna transformacija javne uprave - servisi u službi građana

DETALJNIJE

05.03.2018 Ekonomski fakultet

Delegacija MMF-a posjetila Ekonomski fakultet

DETALJNIJE

02.03.2018 Ekonomski fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE

02.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostujuće predavanje potpredsjednika Vlade Republike Slovenije

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE