Računovodstvo

 


 •   Ekonomija

 • Računovodstvo


  Semestar: 3
  ECTS: 9
  Status: O
  Fond: 3+4+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Definiše i objasni pojam računovodstva kao i značaj računovodstva 2.Nabroji i objasni osnovne računovodstvene kategorije, objasni svrhu i značaj instrumenata u organizacii računovodstvene procedure, kao i razumije značaj računovodstvene regulative; 3.Definiše i nabroji osnovne finansijske iskaze, sa posebnim naglasnom na Bilans stanja i Bilans uspjeha; 4.Definiše, prepozna i klasifikuje imovinu preduzeća kao i proknjiži poslovne promjene koje nastaju na njima; 5.Definiše, prepozna i klasifikuje obaveze predeuzeća kao i proknjiži poslovne promjene vezano za njih; 6.Definiše, prepozna i klasifikuje prihode i rashode preduzeća i proknjiži poslovne promjene vezane za njih.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lalević-Filipović Ana3x (1B+1S)
88B+110S+(1+220)P


Laković Tanja
4x (1B+1S)
88B+110S+(1+220)P

Vijesti sa fakulteta   >>>

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE


14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE

12.12.2017 Ekonomski fakultet

Humanitarno filmsko veče na Ekonomskom fakultetu 13. decembra

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

10.01.2018 Rektorat

Konkurs za učešće u studentskoj ljetnjoj školi CERN-a 2018.

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE

16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE