Organizaciono ponašanje


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: O
Fond: 4+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jovović Milorad4x1
90B+148S+105P


Mišnić Nikola
2x2
90B+148S+105P