Koheziona politika i strukturni fondovi EU

   • Ishodi učenja:
    • Zna i razumije razvoj Evropske unije kroz razvoj zajedničkog budžeta EU, jačanje strukturnih fondova, ispunjavanje ciljeva ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije EU kao ključnog integracionog cilja; • Posjeduje znanje i razumijevanje procesa konvergencije evropskih regiona kroz integraciju na unutrašnjem tržitu EU, povezuje regionalni razvoj EU i regionalni razvoj Crne Gore kroz proces prilagođavanja politike; • Posjeduje znanje o ključnim programima Unije koji su posvećeni mladima, obrazovanju i mobilnosti; Razumije proces programiranja pretpristupne podrške EU i kritički pristupa analizi njenog uticaja na podsticanje razvoja regiona i lokalnih zajednica u Crnoj Gori; • Razumije ključne elemente pripreme predloga EU projekata; Zna razviti projektnu ideju za manji EU projekat; • Umije da koristi stručnu literaturu iz oblasti kohezione politike i koordinacije strukturnih fondova EU, zna pristupiti bazama podataka EU institucija i programima Unije, obrađuje integracione teme kroz seminar, esej i debatu;

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đurović Gordana2x1
5B+14S+1P


Muhadinović Milica
2x1
5B+14S+1P

Vijesti sa fakulteta   >>>

21.06.2018 Ekonomski fakultet

Konkurs za upis nove generacije studenata Ekonomskog fakulteta 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Ekonomski fakultet

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

07.06.2018 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet zvanično član EFMD

DETALJNIJE

31.05.2018 Ekonomski fakultet

Vrijednosti stečene na Ekonomskom fakultetu vodilja brojnim generacijama

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE

23.05.2018 Ekonomski fakultet

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

22.06.2018 Karijerni centar

Fakultet za hemiju i farmaciju – Univerzitet u Sofiji kao institucija domaćin za iskusne istraživače

DETALJNIJE

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE

21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE