Koheziona politika i strukturni fondovi EU

   • Ishodi učenja:
    • Zna i razumije razvoj Evropske unije kroz razvoj zajedničkog budžeta EU, jačanje strukturnih fondova, ispunjavanje ciljeva ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije EU kao ključnog integracionog cilja; • Posjeduje znanje i razumijevanje procesa konvergencije evropskih regiona kroz integraciju na unutrašnjem tržitu EU, povezuje regionalni razvoj EU i regionalni razvoj Crne Gore kroz proces prilagođavanja politike; • Posjeduje znanje o ključnim programima Unije koji su posvećeni mladima, obrazovanju i mobilnosti; Razumije proces programiranja pretpristupne podrške EU i kritički pristupa analizi njenog uticaja na podsticanje razvoja regiona i lokalnih zajednica u Crnoj Gori; • Razumije ključne elemente pripreme predloga EU projekata; Zna razviti projektnu ideju za manji EU projekat; • Umije da koristi stručnu literaturu iz oblasti kohezione politike i koordinacije strukturnih fondova EU, zna pristupiti bazama podataka EU institucija i programima Unije, obrađuje integracione teme kroz seminar, esej i debatu;

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đurović Gordana2x1
5B+14S+1P


Muhadinović Milica
2x1
5B+14S+1P

Vijesti sa fakulteta   >>>

08.03.2018 Ekonomski fakultet

Kompanija Neregelia organizuje predavanje "Marketing- razumijevanje potrošača"

DETALJNIJE

12.03.2018 Ekonomski fakultet

Termini konsultacija - Ljetnji semestar

DETALJNIJE

06.03.2018 Ekonomski fakultet

Digitalna transformacija javne uprave - servisi u službi građana

DETALJNIJE

05.03.2018 Ekonomski fakultet

Delegacija MMF-a posjetila Ekonomski fakultet

DETALJNIJE

02.03.2018 Ekonomski fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE

02.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostujuće predavanje potpredsjednika Vlade Republike Slovenije

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE