Kontrola i revizija


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakićević Milan2x1S
21S+15P


Laković Tanja
2x1S
21S+15P