Upravljačko računovodstvo

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni pojam upravljačkog računovodstva i njegove uloge u racunovodstvenom informacionom sistemu preduzeća; 2. Objasni značaj koji upravljačko računovodstvo ima za donošenje poslovnih odluka, planiranje i kontrolu poslovanja menadžmenta preduzeća; 3. Ovladava metodologijom obračuna troškova i učinaka i kalkulacijom cijene koštanja; 4. Povezuje obračun troškova i učinaka sa djelovima računovodstvenog informacionog sistema preduzeća; 5. Razumije budžetiranje preduzeća i primjenjuje i analizira CVP analizu; 6. Ovladava metodologijom mjerenja performansi preduzeća; 7. Prepozna značaj i ulogu koju kako kratkoročno tako i dugoročno polsovno odlučivanja ima na poslovanje preduzeća; 8. Primjenjuje stečena znanja u praksi;

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lalević-Filipović Ana2x1S
14S+6P


Vukčević Milica
2x1S
14S+6P

Vijesti sa fakulteta   >>>

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE


14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE

12.12.2017 Ekonomski fakultet

Humanitarno filmsko veče na Ekonomskom fakultetu 13. decembra

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

10.01.2018 Rektorat

Konkurs za učešće u studentskoj ljetnjoj školi CERN-a 2018.

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE

16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE