Upravljačko računovodstvo

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni pojam upravljačkog računovodstva i njegove uloge u racunovodstvenom informacionom sistemu preduzeća; 2. Objasni značaj koji upravljačko računovodstvo ima za donošenje poslovnih odluka, planiranje i kontrolu poslovanja menadžmenta preduzeća; 3. Ovladava metodologijom obračuna troškova i učinaka i kalkulacijom cijene koštanja; 4. Povezuje obračun troškova i učinaka sa djelovima računovodstvenog informacionog sistema preduzeća; 5. Razumije budžetiranje preduzeća i primjenjuje i analizira CVP analizu; 6. Ovladava metodologijom mjerenja performansi preduzeća; 7. Prepozna značaj i ulogu koju kako kratkoročno tako i dugoročno polsovno odlučivanja ima na poslovanje preduzeća; 8. Primjenjuje stečena znanja u praksi;

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lalević-Filipović Ana2x1S
14S+6P


Vukčević Milica
2x1S
14S+6P

Vijesti sa fakulteta   >>>

08.03.2018 Ekonomski fakultet

Kompanija Neregelia organizuje predavanje "Marketing- razumijevanje potrošača"

DETALJNIJE

12.03.2018 Ekonomski fakultet

Termini konsultacija - Ljetnji semestar

DETALJNIJE

06.03.2018 Ekonomski fakultet

Digitalna transformacija javne uprave - servisi u službi građana

DETALJNIJE

05.03.2018 Ekonomski fakultet

Delegacija MMF-a posjetila Ekonomski fakultet

DETALJNIJE

02.03.2018 Ekonomski fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE

02.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostujuće predavanje potpredsjednika Vlade Republike Slovenije

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE