Metodologija naučno-istraživačkog rada


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Karadžić Vesna1x1S
50S+1P


Kašćelan Ljiljana1x1S
50S+1P