Upravljanje organizacionim promjenama

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni teorijske koncepte organizacionih promjena; - Ustanovi tipologiju organizacionih promjena; - Prepozna faktore organizacionih promjena; - Prepozna pojavu rezistentnosti na promjene i osmisli načine kako je prevazići; - Objasni i primijeni tehnike za upravljanje organizacionim promjenama; - Protumači proces upravljanja otporom na organizacione promjene i osmisli načine njegovog prevazilaženja

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ćetković Jasmina2x1


Vijesti sa fakulteta   >>>

17.01.2018 Ekonomski fakultet

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE


14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE