Upravljačko računovodstvo

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije ciljeve i svrhu upravljačkog računovodstva (UR); povezanost UR sa finansijskim i računovodstvom troškova; ključna obilježja UR, te mjesto i ulogu UR u računovodstvenom sistemu menadžmenta preduzeća; 2. Keira računovodstvene informacije za menadžment preduzeća kao i da definiše pojam i sistem upravljanja troškovima; 3. Prepozna modele upravljanja troškovima kao i da opiše modele i postupak rasporeda indirektnih troškova; upotrebljava i razumije značaj primjene CVP analize; 4. Objašnjava i tumači (i)relevantne informacije kao i primjenjuje model inkrementalne ili diferencijalne analize; 5. Definiše pojam i opisuje obilježja budžetiranja kao i vrste budžeta; 6. Definiše, izračunava i interpretira pokazatelje za ocjenu performansi preduzeća; 7. Razumije razloge i raspravlja o savremenim dometima razvoja upravljačkog računovodstva;

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lalević-Filipović Ana2x1S
13S+1P


Vijesti sa fakulteta   >>>

24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE

24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Stručna praksa za studente Ekonomskog fakulteta 

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Prof. dr Nikola Milović dekan Ekonomskog fakulteta otvorio XII Kongres računovođa i revizora Crne Gore

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Manifestacija "Ekokult" - Dan društvene odgovornosti

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.10.2017 Rektorat

Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija

DETALJNIJE

19.10.2017 Rektorat

Doktorandi osnovna pokretačka snaga u naučnim istraživanjima

DETALJNIJE

18.10.2017 Rektorat

Na Univerzitetu Crne Gore 92 mjesta za stručno osposobljavanje

DETALJNIJE

17.10.2017 Rektorat

Teorijska i praktična nastava se realizuju na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE

24.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Emisija "Index" o studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE

24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE