Upravljačko računovodstvo

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije ciljeve i svrhu upravljačkog računovodstva (UR); povezanost UR sa finansijskim i računovodstvom troškova; ključna obilježja UR, te mjesto i ulogu UR u računovodstvenom sistemu menadžmenta preduzeća; 2. Keira računovodstvene informacije za menadžment preduzeća kao i da definiše pojam i sistem upravljanja troškovima; 3. Prepozna modele upravljanja troškovima kao i da opiše modele i postupak rasporeda indirektnih troškova; upotrebljava i razumije značaj primjene CVP analize; 4. Objašnjava i tumači (i)relevantne informacije kao i primjenjuje model inkrementalne ili diferencijalne analize; 5. Definiše pojam i opisuje obilježja budžetiranja kao i vrste budžeta; 6. Definiše, izračunava i interpretira pokazatelje za ocjenu performansi preduzeća; 7. Razumije razloge i raspravlja o savremenim dometima razvoja upravljačkog računovodstva;

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lalević-Filipović Ana2x1S
13S+1P


Vijesti sa fakulteta   >>>

17.01.2018 Ekonomski fakultet

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE


14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE