Analiza bankarskog poslovanja

   • Ishodi učenja:
    Nakon završetka ovog kursa, student će pokazati sposobnost da: 1. Kategoriše i rangira bankarske poslove prema izabranom kriterijumu, ukaže posebno na značaj kreditne i depozitne aktivnosti u bankama, uporedi i analizira poslove čije je knjigovodstveno evidentiranje vanbilansno. 2. Analizira organizovanje platnog prometa, definiše i uporedi instrumente unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa, ispita i rezimira probleme i rizike međunarodnog platnog prometa. 3. Utvrdi relevantnost shvatanja u pogledu prirode kamate, detaljnije istraži odnose zvanične i tržišne kamatne stope, analizira metode obračuna kamatnih stopa, objasni suštinu mehanizma efektivne kamatne stope. 4. Teoretski i praktično prosudi ulogu instrumentarijuma monetarnih vlasti, uporedi mehanizam centralne banke i valutnog odbora, preporuči formu menadžmenta odabranih centralnih banaka u aktuelnim kriznim okolnostima. 5. Analizira faktore razvoja međunarodnog bankarstva, objasni strukturu menđunarodnog bankarstva, prepozna i protumači rizike u međunarodnom bankarstvu, opravda i kritikuje međunarodnu koordinaciju bankarskih politika. 6. Objasni bilansne agregate, analizira savremene računarske mreže u bankarstvu, rezimira finansijske izvještaje banaka, protumači i uporedi sisteme eksterne i interne revizije u bankama, objasni problem računovodstva finansijskih derivata.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Živković Aleksandar2x1S
3S


Vijesti sa fakulteta   >>>

08.03.2018 Ekonomski fakultet

Kompanija Neregelia organizuje predavanje "Marketing- razumijevanje potrošača"

DETALJNIJE

12.03.2018 Ekonomski fakultet

Termini konsultacija - Ljetnji semestar

DETALJNIJE

06.03.2018 Ekonomski fakultet

Digitalna transformacija javne uprave - servisi u službi građana

DETALJNIJE

05.03.2018 Ekonomski fakultet

Delegacija MMF-a posjetila Ekonomski fakultet

DETALJNIJE

02.03.2018 Ekonomski fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE

02.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostujuće predavanje potpredsjednika Vlade Republike Slovenije

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE