Analiza bankarskog poslovanja

   • Ishodi učenja:
    Nakon završetka ovog kursa, student će pokazati sposobnost da: 1. Kategoriše i rangira bankarske poslove prema izabranom kriterijumu, ukaže posebno na značaj kreditne i depozitne aktivnosti u bankama, uporedi i analizira poslove čije je knjigovodstveno evidentiranje vanbilansno. 2. Analizira organizovanje platnog prometa, definiše i uporedi instrumente unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa, ispita i rezimira probleme i rizike međunarodnog platnog prometa. 3. Utvrdi relevantnost shvatanja u pogledu prirode kamate, detaljnije istraži odnose zvanične i tržišne kamatne stope, analizira metode obračuna kamatnih stopa, objasni suštinu mehanizma efektivne kamatne stope. 4. Teoretski i praktično prosudi ulogu instrumentarijuma monetarnih vlasti, uporedi mehanizam centralne banke i valutnog odbora, preporuči formu menadžmenta odabranih centralnih banaka u aktuelnim kriznim okolnostima. 5. Analizira faktore razvoja međunarodnog bankarstva, objasni strukturu menđunarodnog bankarstva, prepozna i protumači rizike u međunarodnom bankarstvu, opravda i kritikuje međunarodnu koordinaciju bankarskih politika. 6. Objasni bilansne agregate, analizira savremene računarske mreže u bankarstvu, rezimira finansijske izvještaje banaka, protumači i uporedi sisteme eksterne i interne revizije u bankama, objasni problem računovodstva finansijskih derivata.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Živković Aleksandar
3S


Vijesti sa fakulteta   >>>

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Stručna praksa za studente Ekonomskog fakulteta 

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Prof. dr Nikola Milović dekan Ekonomskog fakulteta otvorio XII Kongres računovođa i revizora Crne Gore

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Manifestacija "Ekokult" - Dan društvene odgovornosti

DETALJNIJE

17.10.2017 Ekonomski fakultet

Prijave za projekat "Speak & sell"

DETALJNIJE

16.10.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore dio mreže ekonomskih fakulteta regiona

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.10.2017 Rektorat

Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija

DETALJNIJE

19.10.2017 Rektorat

Doktorandi osnovna pokretačka snaga u naučnim istraživanjima

DETALJNIJE

18.10.2017 Rektorat

Na Univerzitetu Crne Gore 92 mjesta za stručno osposobljavanje

DETALJNIJE

17.10.2017 Rektorat

Teorijska i praktična nastava se realizuju na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Rektorat

Razmjena iskustava o efikasnom inovacionom ekosistemu

DETALJNIJE