Analiza bankarskog poslovanja

   • Ishodi učenja:
    Nakon završetka ovog kursa, student će pokazati sposobnost da: 1. Kategoriše i rangira bankarske poslove prema izabranom kriterijumu, ukaže posebno na značaj kreditne i depozitne aktivnosti u bankama, uporedi i analizira poslove čije je knjigovodstveno evidentiranje vanbilansno. 2. Analizira organizovanje platnog prometa, definiše i uporedi instrumente unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa, ispita i rezimira probleme i rizike međunarodnog platnog prometa. 3. Utvrdi relevantnost shvatanja u pogledu prirode kamate, detaljnije istraži odnose zvanične i tržišne kamatne stope, analizira metode obračuna kamatnih stopa, objasni suštinu mehanizma efektivne kamatne stope. 4. Teoretski i praktično prosudi ulogu instrumentarijuma monetarnih vlasti, uporedi mehanizam centralne banke i valutnog odbora, preporuči formu menadžmenta odabranih centralnih banaka u aktuelnim kriznim okolnostima. 5. Analizira faktore razvoja međunarodnog bankarstva, objasni strukturu menđunarodnog bankarstva, prepozna i protumači rizike u međunarodnom bankarstvu, opravda i kritikuje međunarodnu koordinaciju bankarskih politika. 6. Objasni bilansne agregate, analizira savremene računarske mreže u bankarstvu, rezimira finansijske izvještaje banaka, protumači i uporedi sisteme eksterne i interne revizije u bankama, objasni problem računovodstva finansijskih derivata.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Živković Aleksandar2x1S
3S


Vijesti sa fakulteta   >>>

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE


14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE

12.12.2017 Ekonomski fakultet

Humanitarno filmsko veče na Ekonomskom fakultetu 13. decembra

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

10.01.2018 Rektorat

Konkurs za učešće u studentskoj ljetnjoj školi CERN-a 2018.

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE

16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE