Finansijska tržišta

   • Ishodi učenja:
    Nakon završetka kursa, student će moći da: 1. Objasni i uporedi finansijske sisteme i fundamentalne klase finansijskih instrumenata, formuliše finansijsko tržište, osmisli i preporuči strukturu finansijskog tržišta, odbrani i kritikuje regulativu savremenog finansijskog tržišta. 2. Protumači značaj tržišta novca, rezimira teoriju kamate i kamatne stope, objasni odnos kamatne stope i inflacije, kvantitativno utvrdi tržišne cijene i prinosa instrumenata, protumači i preporuči međunarodna tržišta novca. 3. Analizira tržište dugoročnih finansijskih instrumenata, objasni, formuliše, kategoriše i vrednuje akcije i dugoročne obveznice, govori o emisiji instrumenata tržišta kapitala, rangira i integriše oblike plasmana (prodaje) emisije. 4. Objasni i ocijeni sekundarno tržište kapitala, protumači berzu i berzanske cikluse, kategoriše i predloži savremenu trgovinu, formira strukturu hipotekarnog tržišta, utvrdi cijene instrumenata hipotekarnog tržišta. 5. Govori o finansijskim derivatima i tržištu derivata, objasni hedžing transakcije, protumači funkcionisanje tržišta fjučersa, izračuna troškove uključivanja forvard ugovora, vrednuje i da argument za opštu primjenu opcija, analizira svop aranžman. 6. Kategoriše devize i valute, razlikuje devizne kurseve, uvaži i diskriminiše značaj i funkcije kursa, objasni funkcionisanje deviznog tržišta, izabere i vrednuje valutni par, formuliše ponudu i tražnju deviza uz špekulaciju i intervenciju monetarnih vlasti.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakićević Milan
3S


Lakić Slobodan
3S


Vijesti sa fakulteta   >>>

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Stručna praksa za studente Ekonomskog fakulteta 

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Prof. dr Nikola Milović dekan Ekonomskog fakulteta otvorio XII Kongres računovođa i revizora Crne Gore

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Manifestacija "Ekokult" - Dan društvene odgovornosti

DETALJNIJE

17.10.2017 Ekonomski fakultet

Prijave za projekat "Speak & sell"

DETALJNIJE

16.10.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore dio mreže ekonomskih fakulteta regiona

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.10.2017 Rektorat

Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija

DETALJNIJE

19.10.2017 Rektorat

Doktorandi osnovna pokretačka snaga u naučnim istraživanjima

DETALJNIJE

18.10.2017 Rektorat

Na Univerzitetu Crne Gore 92 mjesta za stručno osposobljavanje

DETALJNIJE

17.10.2017 Rektorat

Teorijska i praktična nastava se realizuju na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Rektorat

Razmjena iskustava o efikasnom inovacionom ekosistemu

DETALJNIJE