Finansijska tržišta

   • Ishodi učenja:
    Nakon završetka kursa, student će moći da: 1. Objasni i uporedi finansijske sisteme i fundamentalne klase finansijskih instrumenata, formuliše finansijsko tržište, osmisli i preporuči strukturu finansijskog tržišta, odbrani i kritikuje regulativu savremenog finansijskog tržišta. 2. Protumači značaj tržišta novca, rezimira teoriju kamate i kamatne stope, objasni odnos kamatne stope i inflacije, kvantitativno utvrdi tržišne cijene i prinosa instrumenata, protumači i preporuči međunarodna tržišta novca. 3. Analizira tržište dugoročnih finansijskih instrumenata, objasni, formuliše, kategoriše i vrednuje akcije i dugoročne obveznice, govori o emisiji instrumenata tržišta kapitala, rangira i integriše oblike plasmana (prodaje) emisije. 4. Objasni i ocijeni sekundarno tržište kapitala, protumači berzu i berzanske cikluse, kategoriše i predloži savremenu trgovinu, formira strukturu hipotekarnog tržišta, utvrdi cijene instrumenata hipotekarnog tržišta. 5. Govori o finansijskim derivatima i tržištu derivata, objasni hedžing transakcije, protumači funkcionisanje tržišta fjučersa, izračuna troškove uključivanja forvard ugovora, vrednuje i da argument za opštu primjenu opcija, analizira svop aranžman. 6. Kategoriše devize i valute, razlikuje devizne kurseve, uvaži i diskriminiše značaj i funkcije kursa, objasni funkcionisanje deviznog tržišta, izabere i vrednuje valutni par, formuliše ponudu i tražnju deviza uz špekulaciju i intervenciju monetarnih vlasti.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakićević Milan1x1S
3S


Lakić Slobodan1x1S
3S


Vijesti sa fakulteta   >>>

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE


14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE

12.12.2017 Ekonomski fakultet

Humanitarno filmsko veče na Ekonomskom fakultetu 13. decembra

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

10.01.2018 Rektorat

Konkurs za učešće u studentskoj ljetnjoj školi CERN-a 2018.

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE

16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE