Finansijska tržišta

   • Ishodi učenja:
    Nakon završetka kursa, student će moći da: 1. Objasni i uporedi finansijske sisteme i fundamentalne klase finansijskih instrumenata, formuliše finansijsko tržište, osmisli i preporuči strukturu finansijskog tržišta, odbrani i kritikuje regulativu savremenog finansijskog tržišta. 2. Protumači značaj tržišta novca, rezimira teoriju kamate i kamatne stope, objasni odnos kamatne stope i inflacije, kvantitativno utvrdi tržišne cijene i prinosa instrumenata, protumači i preporuči međunarodna tržišta novca. 3. Analizira tržište dugoročnih finansijskih instrumenata, objasni, formuliše, kategoriše i vrednuje akcije i dugoročne obveznice, govori o emisiji instrumenata tržišta kapitala, rangira i integriše oblike plasmana (prodaje) emisije. 4. Objasni i ocijeni sekundarno tržište kapitala, protumači berzu i berzanske cikluse, kategoriše i predloži savremenu trgovinu, formira strukturu hipotekarnog tržišta, utvrdi cijene instrumenata hipotekarnog tržišta. 5. Govori o finansijskim derivatima i tržištu derivata, objasni hedžing transakcije, protumači funkcionisanje tržišta fjučersa, izračuna troškove uključivanja forvard ugovora, vrednuje i da argument za opštu primjenu opcija, analizira svop aranžman. 6. Kategoriše devize i valute, razlikuje devizne kurseve, uvaži i diskriminiše značaj i funkcije kursa, objasni funkcionisanje deviznog tržišta, izabere i vrednuje valutni par, formuliše ponudu i tražnju deviza uz špekulaciju i intervenciju monetarnih vlasti.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakićević Milan1x1S
3S


Lakić Slobodan1x1S
3S


Vijesti sa fakulteta   >>>

08.03.2018 Ekonomski fakultet

Kompanija Neregelia organizuje predavanje "Marketing- razumijevanje potrošača"

DETALJNIJE

12.03.2018 Ekonomski fakultet

Termini konsultacija - Ljetnji semestar

DETALJNIJE

06.03.2018 Ekonomski fakultet

Digitalna transformacija javne uprave - servisi u službi građana

DETALJNIJE

05.03.2018 Ekonomski fakultet

Delegacija MMF-a posjetila Ekonomski fakultet

DETALJNIJE

02.03.2018 Ekonomski fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE

02.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostujuće predavanje potpredsjednika Vlade Republike Slovenije

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE