Makroekonomska analiza

   • Ishodi učenja:
    Nakon polaganja ispita, student će biti osposobljen da: 1.Opiše i analizira prirodu i karakteristike transakcija koje se realizuju na svim tržištima (tržište dobara, faktora proizvodnje, finansijska tržišta). 2.Procijeni i analizira vrijednost ekonomskih transakcija i agregata, koristeći međunarodne statističke standarde i metode. 3.Analizira ekonomske međuzavisnosti i uticaj promjene vrijednosti određenog seta varijabli na definisani set varijabli. Dodatno, studenti će biti u osposobljeni da analiziraju efekte primjene instrumenata makroekonomskih politika na pojedinačne grupe transakcija i ukupna ekonomska dešavanja. 4.Utvrdi – precizno kvantifikuje uticaj promjene vrijednosti egzogeno definisanih varijabli na zavisne varijable (grupe ekonomskih transakcija). 5.Razlikuje statičke i dinamičke promjene ekonomskih transakcija u različitim institucionalnim i ekonomskim uslovima. 6.Objasni efekte primjene mjera ekonomskih politika i efekte promjena na međunarodnim tržištima na domaće varijable.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Baćović Maja2x1


Vijesti sa fakulteta   >>>

17.01.2018 Ekonomski fakultet

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE


14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE