Makroekonomska analiza

   • Ishodi učenja:
    Nakon polaganja ispita, student će biti osposobljen da: 1.Opiše i analizira prirodu i karakteristike transakcija koje se realizuju na svim tržištima (tržište dobara, faktora proizvodnje, finansijska tržišta). 2.Procijeni i analizira vrijednost ekonomskih transakcija i agregata, koristeći međunarodne statističke standarde i metode. 3.Analizira ekonomske međuzavisnosti i uticaj promjene vrijednosti određenog seta varijabli na definisani set varijabli. Dodatno, studenti će biti u osposobljeni da analiziraju efekte primjene instrumenata makroekonomskih politika na pojedinačne grupe transakcija i ukupna ekonomska dešavanja. 4.Utvrdi – precizno kvantifikuje uticaj promjene vrijednosti egzogeno definisanih varijabli na zavisne varijable (grupe ekonomskih transakcija). 5.Razlikuje statičke i dinamičke promjene ekonomskih transakcija u različitim institucionalnim i ekonomskim uslovima. 6.Objasni efekte primjene mjera ekonomskih politika i efekte promjena na međunarodnim tržištima na domaće varijable.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Baćović Maja2x1


Vijesti sa fakulteta   >>>

18.04.2018 Ekonomski fakultet

Maturanti podgoričke Gimnazije u posjeti Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE

17.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata druge rate školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018

DETALJNIJE

12.04.2018 Ekonomski fakultet

Obavještenje o anketiranju studenata prve godine studija

DETALJNIJE

04.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018.

DETALJNIJE

29.03.2018 Ekonomski fakultet

Završena prva Bank & Business Konferencija

DETALJNIJE

28.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostovanje predstavnika Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

23.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Studenti glumci pozajmili glasove za Daisy udžbenike

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE