Makroekonomska analiza

   • Ishodi učenja:
    Nakon polaganja ispita, student će biti osposobljen da: 1.Opiše i analizira prirodu i karakteristike transakcija koje se realizuju na svim tržištima (tržište dobara, faktora proizvodnje, finansijska tržišta). 2.Procijeni i analizira vrijednost ekonomskih transakcija i agregata, koristeći međunarodne statističke standarde i metode. 3.Analizira ekonomske međuzavisnosti i uticaj promjene vrijednosti određenog seta varijabli na definisani set varijabli. Dodatno, studenti će biti u osposobljeni da analiziraju efekte primjene instrumenata makroekonomskih politika na pojedinačne grupe transakcija i ukupna ekonomska dešavanja. 4.Utvrdi – precizno kvantifikuje uticaj promjene vrijednosti egzogeno definisanih varijabli na zavisne varijable (grupe ekonomskih transakcija). 5.Razlikuje statičke i dinamičke promjene ekonomskih transakcija u različitim institucionalnim i ekonomskim uslovima. 6.Objasni efekte primjene mjera ekonomskih politika i efekte promjena na međunarodnim tržištima na domaće varijable.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Baćović Maja2x1


Vijesti sa fakulteta   >>>

24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE

24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Stručna praksa za studente Ekonomskog fakulteta 

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Prof. dr Nikola Milović dekan Ekonomskog fakulteta otvorio XII Kongres računovođa i revizora Crne Gore

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Manifestacija "Ekokult" - Dan društvene odgovornosti

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.10.2017 Rektorat

Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija

DETALJNIJE

19.10.2017 Rektorat

Doktorandi osnovna pokretačka snaga u naučnim istraživanjima

DETALJNIJE

18.10.2017 Rektorat

Na Univerzitetu Crne Gore 92 mjesta za stručno osposobljavanje

DETALJNIJE

17.10.2017 Rektorat

Teorijska i praktična nastava se realizuju na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE

24.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Emisija "Index" o studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE

24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE