Modeli vremenskih serija

   • Ishodi učenja:
    Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Modeli vremenskih serija mogu: • objasniti i implementirati osnovne koncepte analize vremenskih serija; • definisati slabu i striktnu stacionarnost, autokovarijantnu i autokorelacionu funkciju u modelima stacionarnih vremenskih serija; • razumjeti AR, MA i ARMA modele i evaluirati njihove karakteristike; • definisati ARIMA modele, vrednovati njihove karakteristike i razumjeti proces njihove konstrukcije; • predvidjeti buduće vrijednosti date vremenske serije na osnovu ocijenjenog odabranog modela.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Karadžić Vesna2x1S
3S


Vijesti sa fakulteta   >>>

18.04.2018 Ekonomski fakultet

Maturanti podgoričke Gimnazije u posjeti Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE

17.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata druge rate školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018

DETALJNIJE

12.04.2018 Ekonomski fakultet

Obavještenje o anketiranju studenata prve godine studija

DETALJNIJE

04.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018.

DETALJNIJE

29.03.2018 Ekonomski fakultet

Završena prva Bank & Business Konferencija

DETALJNIJE

28.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostovanje predstavnika Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

23.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Studenti glumci pozajmili glasove za Daisy udžbenike

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE