Marketing menadžment


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student će biti osposobljen da: Definiše i primjena suštinu savremenog marketing menadžmenta. Dekomponuje proces marketing menadžmenta na planiranje, organizovanje i kontrolu. Izvrši analizu tržišta za potrebe različitih marketing strategija. Razvije odgovarajući Case Study za potrebe savremenog marketing menažmenta.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mihailović Božo2x1S
4S+1P