Brend menadžment

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše osnovne kategorije brend menadžmenta, kao i da ukaže na marketinški značaj brenda; Objasni vezu između savremenog potrošača i brenda; Ukaže na način kreiranja osnovnih vrijednosti brenda i strategije pozicioniranja (na primjeru konkretnog preduzeća); Govori o identitetskim obilježjima i osobenosti brenda, kao i da objasni arhitekturu brenda; Objasni internu i eksternu implementaciju brend menadžment pristupa, na primjeru konkretnog preduzeća; Analizira strategijske alternative razvoja brenda, kao i da govori o specifičnim područjima brendiranja (brendiranje destinacije, usluga, ljudi i sl.); Razvije strategiju upravljanja proizvodom, cijenom, kanalima prodaje i promocije brenda; Opiše način upravljanja brendom i klasifikuje metode za mjerenje vrijednosti brenda;

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Melović Boban2x1S
4S


Vijesti sa fakulteta   >>>

18.04.2018 Ekonomski fakultet

Maturanti podgoričke Gimnazije u posjeti Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE

17.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata druge rate školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018

DETALJNIJE

12.04.2018 Ekonomski fakultet

Obavještenje o anketiranju studenata prve godine studija

DETALJNIJE

04.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018.

DETALJNIJE

29.03.2018 Ekonomski fakultet

Završena prva Bank & Business Konferencija

DETALJNIJE

28.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostovanje predstavnika Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

23.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Studenti glumci pozajmili glasove za Daisy udžbenike

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE