Brend menadžment

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše osnovne kategorije brend menadžmenta, kao i da ukaže na marketinški značaj brenda; Objasni vezu između savremenog potrošača i brenda; Ukaže na način kreiranja osnovnih vrijednosti brenda i strategije pozicioniranja (na primjeru konkretnog preduzeća); Govori o identitetskim obilježjima i osobenosti brenda, kao i da objasni arhitekturu brenda; Objasni internu i eksternu implementaciju brend menadžment pristupa, na primjeru konkretnog preduzeća; Analizira strategijske alternative razvoja brenda, kao i da govori o specifičnim područjima brendiranja (brendiranje destinacije, usluga, ljudi i sl.); Razvije strategiju upravljanja proizvodom, cijenom, kanalima prodaje i promocije brenda; Opiše način upravljanja brendom i klasifikuje metode za mjerenje vrijednosti brenda;

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Melović Boban2x1S
4S


Vijesti sa fakulteta   >>>

17.01.2018 Ekonomski fakultet

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE


14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE