Međunarodna trgovinska politika

   • Ishodi učenja:
    Sa završetkom ovog kursa studenti će moći: 1. Prepoznati značaj globalnih trgovinskih tokova i njihov uticaj na ekonomiju zemalja. 2. Identifikovati, shvatiti i primjeniti standardne trgovinske modele. 3. Ispitati vezu između instrumenata i glavnih igrača međunarodne trgovinske politike. 4. Objasniti ulogu različitih faktora u oblikovanju međunarodne trgovinske politike. 5. Razumjeti evropsku trgovinsku politiku. 6. Razviti kritičko mišljenje prema ekonomskoj teoriji i realnim svjetskim problemima vezanim za međunarodnu trgovinu.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bijelić Predrag1x1S


Kovačević Radovanx1


Vijesti sa fakulteta   >>>

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Stručna praksa za studente Ekonomskog fakulteta 

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Prof. dr Nikola Milović dekan Ekonomskog fakulteta otvorio XII Kongres računovođa i revizora Crne Gore

DETALJNIJE

20.10.2017 Ekonomski fakultet

Manifestacija "Ekokult" - Dan društvene odgovornosti

DETALJNIJE

17.10.2017 Ekonomski fakultet

Prijave za projekat "Speak & sell"

DETALJNIJE

16.10.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore dio mreže ekonomskih fakulteta regiona

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.10.2017 Rektorat

Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija

DETALJNIJE

19.10.2017 Rektorat

Doktorandi osnovna pokretačka snaga u naučnim istraživanjima

DETALJNIJE

18.10.2017 Rektorat

Na Univerzitetu Crne Gore 92 mjesta za stručno osposobljavanje

DETALJNIJE

17.10.2017 Rektorat

Teorijska i praktična nastava se realizuju na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Rektorat

Razmjena iskustava o efikasnom inovacionom ekosistemu

DETALJNIJE