Pravo privrednih društava

 


 •   Pravne nauke

 • Pravo privrednih društava


  Semestar: 5
  ECTS:
  Status: O
  Fond: 3+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni pojedine oblike privrednih društava; razlikuje, razvrsta pojedine oblike privrednih društava i uporedi njihove prednosti i nedostatke; pravilno tumači i primijeni propise koji uređuju pojedine oblike privrednih društava koji su relevantni za njihovo osnivanje, organizaciju i prestanak; analizira konkretno činjenično stanje koje se odnosi na pravni položaj i organizaciju konkretnog privrednog društva radi pravilne primjene pravnih pravila; utvrdi i ocijeni relevantne činjenice u postupku osnivanja i prestanka privrednog društva i postupku donošenja odluka od strane organa tog društva pripremi i sastavi osnivačka aktapotrebna za registraciju privrednog društva koja su po osnovnim elementima i sadržini usklađena sa propsima i voljom osnivača.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radonjić Dragan3x (1B+1S)
76B+64S+122P


Jovićević Marina
0.5x (1B+1S)
76B+64S+122P

Šturanović Petar
0.5x (1B+1S)
76B+64S+122P

Vijesti sa fakulteta   >>>

19.02.2018 Pravni fakultet

Potpisan sporazum o saradnji sa UNHCR

DETALJNIJE

19.02.2018 Pravni fakultet

Održana komemoracija povodom smrti prof. dr Ljubomira Sekulića

DETALJNIJE

14.02.2018 Pravni fakultet

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde Zoran Pažin održao predavanje na Pravnom fakultetu

DETALJNIJE

12.02.2018 Pravni fakultet

Slobodan pristup pravnoj literaturi američkog izdavača "WILEY“

DETALJNIJE

09.02.2018 Pravni fakultet

Dnevna prisutnost studenata

DETALJNIJE

Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE