Poslovi robnog prometa

 


 •   Pravne nauke

 • Poslovi robnog prometa


  Semestar: 6
  ECTS:
  Status: O
  Fond: 3+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni pojedine pravne poslove iz oblasti robnog prometa; razlikuje, razvrsta i uporedi pojedine pravne poslove robnog prometa; pravilno tumači i primijeni propise koji uređuju pojedine poslove robnog prometa i odredi koja su pravna pravila relevantna zapojedini pravni posao; analizira konkretan pravni posao robnog prometa ipravilno primjeni pravna pravila na konkretno činjenično stanje; utvrdi i ocijeni relevantne činjenice i poveže s propisima i na osnovu toga odredi prava i obaveze ugovornih strana u konkretnom pravnom poslu robnog prometa; pripremi i sastavi trgovniski ugovor koji po osnovnim elementima i sadržini odgovara za uređenje konkretnog poslovnog odnosa.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radonjić Dragan3x (1B+1S)
76B+95S+230P


Dožić Nikola
0.5x (1B+1S)
76B+95S+230P

Korać Velibor
0.5x (1B+1S)
76B+95S+230P

Vijesti sa fakulteta   >>>

16.02.2018 Pravni fakultet

Komemoracija povodom smrti dr Ljubomira Sekulića

DETALJNIJE

14.02.2018 Pravni fakultet

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde Zoran Pažin održao predavanje na Pravnom fakultetu

DETALJNIJE

12.02.2018 Pravni fakultet

Slobodan pristup pravnoj literaturi američkog izdavača "WILEY“

DETALJNIJE

09.02.2018 Pravni fakultet

Dnevna prisutnost studenata

DETALJNIJE


10.01.2018 Pravni fakultet

Druga internacionalna studentska konferencija u aprilu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE

16.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

U martu novi broj naučnog časopisa "Montenegrin Journal of sports science and medicine"

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE