Poslovi robnog prometa

 


 •   Pravne nauke

 • Poslovi robnog prometa


  Semestar: 6
  ECTS:
  Status: O
  Fond: 3+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni pojedine pravne poslove iz oblasti robnog prometa; razlikuje, razvrsta i uporedi pojedine pravne poslove robnog prometa; pravilno tumači i primijeni propise koji uređuju pojedine poslove robnog prometa i odredi koja su pravna pravila relevantna zapojedini pravni posao; analizira konkretan pravni posao robnog prometa ipravilno primjeni pravna pravila na konkretno činjenično stanje; utvrdi i ocijeni relevantne činjenice i poveže s propisima i na osnovu toga odredi prava i obaveze ugovornih strana u konkretnom pravnom poslu robnog prometa; pripremi i sastavi trgovniski ugovor koji po osnovnim elementima i sadržini odgovara za uređenje konkretnog poslovnog odnosa.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radonjić Dragan3x (1B+1S)
76B+95S+230P


Dožić Nikola
0.5x (1B+1S)
76B+95S+230P

Korać Velibor
0.5x (1B+1S)
76B+95S+230P

Vijesti sa fakulteta   >>>

24.05.2018 Pravni fakultet

Zoran Rašović - predavanja o OIZ-u i o Bogišiću

DETALJNIJE

16.05.2018 Pravni fakultet

Promocija knjige "Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa"

DETALJNIJE

14.05.2018 Pravni fakultet

Studenti Pravnog fakulteta na praktičnoj nastavi u Forenzičkom centru

DETALJNIJE

11.05.2018 Pravni fakultet

Studijska posjeta Regent Univerzitetu u Londonu

DETALJNIJE

09.05.2018 Pravni fakultet

Promocija knjige "Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa"

DETALJNIJE

09.05.2018 Pravni fakultet

Svečana akademija povodom 130 godina od proglašenja Opšteg imovinskog Zakonika za Knjaževinu Crnu Goru

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE


24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

25.05.2018 Institut Konfucije

Čas kulture o kineskom čaju  

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

Predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a 28. maja

DETALJNIJE