Građansko procesno pravo

 


 •   Pravne nauke

 • Građansko procesno pravo


  Semestar: 6
  ECTS:
  Status: O
  Fond: 4+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše oblike zaštite subjektivnih građanskih prava i prepozna pretpostavke za dopuštenost vođenja parnice i pretpostavke donošenja meritorne sudske odluke; razlikuje parnični od krivičnog i upravno procesnog postupka; upozna se sa načelima organizacije i rada pravosuđa; imenuje subjekte parničnoga postupka i definiše pojedine parnične radnje suda i stranaka; opiše tok parničnog postupka i aktivnosti procesnih subjekata u parnici; objasni stranačku i parničnu sposobnost stranaka i oblike zastupanja u parnici; identifikuje izvore crnogorskog građanskog parničnog procesnog prava i prepozna osnovna načela procesnog prava u pojedinim zakonskim odredbama; razlikuje građansko od građanskog procesnog prava, parnični od vanparničnih postupaka, redovni parnični postupak od posebnih parničnih postupaka kao i parnični postupak od drugih (alternativnih) načina rješavanja sporova; objasni postupak pred drugostepenim sudovima; objasni postupak po vanrednim pravnim lijekovima; objasni posebne parnične postupke; objasni vanparnični postupak; identifikuje posebne vanparnične postupke; objasni izvršni postupak; identifikuje i razumije ulogu javnih izvršitelja u izvršenju kao novih organa pravosuđa; kritički se odosi prema postojećim rješenjima u pozitivno - pravnoj regulative i eventualno predloži rješenja de lege ferenda.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đuričin Biljana4x (1B+1S)
76B+92S+101P


Dožić Nikola
0.5x (1B+1S)
76B+92S+101P

Korać Velibor
0.5x (1B+1S)
76B+92S+101P

Vijesti sa fakulteta   >>>

16.05.2018 Pravni fakultet

Promocija knjige "Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa"

DETALJNIJE

14.05.2018 Pravni fakultet

Studenti Pravnog fakulteta na praktičnoj nastavi u Forenzičkom centru

DETALJNIJE

11.05.2018 Pravni fakultet

Studijska posjeta Regent Univerzitetu u Londonu

DETALJNIJE

09.05.2018 Pravni fakultet

Promocija knjige "Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa"

DETALJNIJE

09.05.2018 Pravni fakultet

Svečana akademija povodom 130 godina od proglašenja Opšteg imovinskog Zakonika za Knjaževinu Crnu Goru

DETALJNIJE

04.05.2018 Pravni fakultet

Ministar prosvjete dr Damir Šehović u radnoj posjeti na Pravnom fakultetu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

23.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje slavi deceniju rada 5. juna  

DETALJNIJE


24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

23.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za doktorska istraživanja

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE