Građansko procesno pravo

 


 •   Pravne nauke

 • Građansko procesno pravo


  Semestar: 6
  ECTS:
  Status: O
  Fond: 4+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše oblike zaštite subjektivnih građanskih prava i prepozna pretpostavke za dopuštenost vođenja parnice i pretpostavke donošenja meritorne sudske odluke; razlikuje parnični od krivičnog i upravno procesnog postupka; upozna se sa načelima organizacije i rada pravosuđa; imenuje subjekte parničnoga postupka i definiše pojedine parnične radnje suda i stranaka; opiše tok parničnog postupka i aktivnosti procesnih subjekata u parnici; objasni stranačku i parničnu sposobnost stranaka i oblike zastupanja u parnici; identifikuje izvore crnogorskog građanskog parničnog procesnog prava i prepozna osnovna načela procesnog prava u pojedinim zakonskim odredbama; razlikuje građansko od građanskog procesnog prava, parnični od vanparničnih postupaka, redovni parnični postupak od posebnih parničnih postupaka kao i parnični postupak od drugih (alternativnih) načina rješavanja sporova; objasni postupak pred drugostepenim sudovima; objasni postupak po vanrednim pravnim lijekovima; objasni posebne parnične postupke; objasni vanparnični postupak; identifikuje posebne vanparnične postupke; objasni izvršni postupak; identifikuje i razumije ulogu javnih izvršitelja u izvršenju kao novih organa pravosuđa; kritički se odosi prema postojećim rješenjima u pozitivno - pravnoj regulative i eventualno predloži rješenja de lege ferenda.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đuričin Biljana4x (1B+1S)
76B+92S+101P


Dožić Nikola
0.5x (1B+1S)
76B+92S+101P

Korać Velibor
0.5x (1B+1S)
76B+92S+101P

Vijesti sa fakulteta   >>>

20.02.2018 Pravni fakultet

Sjajan uspjeh studenata Pravnog Fakulteta na pre-moot takmičenju u Rimu

DETALJNIJE

19.02.2018 Pravni fakultet

Potpisan sporazum o saradnji sa UNHCR

DETALJNIJE

19.02.2018 Pravni fakultet

Održana komemoracija povodom smrti prof. dr Ljubomira Sekulića

DETALJNIJE

14.02.2018 Pravni fakultet

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde Zoran Pažin održao predavanje na Pravnom fakultetu

DETALJNIJE

12.02.2018 Pravni fakultet

Slobodan pristup pravnoj literaturi američkog izdavača "WILEY“

DETALJNIJE

09.02.2018 Pravni fakultet

Dnevna prisutnost studenata

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

21.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Naši studenti na Fakultetu likovnih umjetnosti u Portugalu

DETALJNIJE

21.02.2018 Fakultet likovnih umjetnosti

Studenti donirali grafike na Međunarodni dan djece oboljele od karcinoma

DETALJNIJE