Sudska medicina

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: opiše i razlikuje vrste nasilnog oštećenja zdravlja, smrti i postmortalnih promjena; prepozna i klasifikuje različite vrste tjelesnih povreda i objasni razliku između pojedinih oblika povreda i njihove težine; vlada pojmovima medicinskog karaktera neophodnim u praktičnom radu; kritički koristi literature iz područja sudske medicine od značaja za rad u pravosuđu; procijeni valjanost sudskomedicinskog vještačenja; kategorizuje određena krivična djela i interpretira ih u kontekstu sudske medicine.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Čukić Dragana+2x1S
71S+3P
1x1S
71S+3P

Vijesti sa fakulteta   >>>

22.02.2018 Pravni fakultet

Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

DETALJNIJE

22.02.2018 Pravni fakultet

Studenti Pravnog fakulteta osvojili treće mjesto u Rimu

DETALJNIJE

19.02.2018 Pravni fakultet

Potpisan sporazum o saradnji sa UNHCR

DETALJNIJE

19.02.2018 Pravni fakultet

Održana komemoracija povodom smrti prof. dr Ljubomira Sekulića

DETALJNIJE

14.02.2018 Pravni fakultet

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde Zoran Pažin održao predavanje na Pravnom fakultetu

DETALJNIJE

12.02.2018 Pravni fakultet

Slobodan pristup pravnoj literaturi američkog izdavača "WILEY“

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar informacionog sistema

Skraćeni link na ličnu stranicu na web portalu UCG

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za trogodišnje PhD grantove

DETALJNIJE