Sudska medicina

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: opiše i razlikuje vrste nasilnog oštećenja zdravlja, smrti i postmortalnih promjena; prepozna i klasifikuje različite vrste tjelesnih povreda i objasni razliku između pojedinih oblika povreda i njihove težine; vlada pojmovima medicinskog karaktera neophodnim u praktičnom radu; kritički koristi literature iz područja sudske medicine od značaja za rad u pravosuđu; procijeni valjanost sudskomedicinskog vještačenja; kategorizuje određena krivična djela i interpretira ih u kontekstu sudske medicine.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Čukić Dragana+2x1S
71S+3P
1x1S
71S+3P

Vijesti sa fakulteta   >>>

16.05.2018 Pravni fakultet

Promocija knjige "Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa"

DETALJNIJE

14.05.2018 Pravni fakultet

Studenti Pravnog fakulteta na praktičnoj nastavi u Forenzičkom centru

DETALJNIJE

11.05.2018 Pravni fakultet

Studijska posjeta Regent Univerzitetu u Londonu

DETALJNIJE

09.05.2018 Pravni fakultet

Promocija knjige "Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa"

DETALJNIJE

09.05.2018 Pravni fakultet

Svečana akademija povodom 130 godina od proglašenja Opšteg imovinskog Zakonika za Knjaževinu Crnu Goru

DETALJNIJE

04.05.2018 Pravni fakultet

Ministar prosvjete dr Damir Šehović u radnoj posjeti na Pravnom fakultetu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Aplikacije za AmCham stipendije otvorene

DETALJNIJE

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE