Opšta teorija prava


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 4+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šturanović Petar4x (1B+1S)
(120+120)B+2S+48P