Obligaciono pravne klinike

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ispit Obligacionopravna klinika u mogućnosti je da: zahvaljujući kliničkom pravnom obrazovanju i metodama rada na klinici (kao što su: metod slučaja, Sokratov metod, “pro et contra”, debate i lične opservacije, rad u paru, metod simulacije) kompetentno i profesionalno primijenjuje znanje stečeno iz predmeta Obligaciono pravo; se, zahvaljujući primjeni kliničkog metoda kao interaktivnog, kooperativnog i participativnog metoda pravničkog obrazovanja, na profesionalan i kompetentan način suoči sa konkretnim slučajem u praksi, svestrano prouči slučaj, izvrši preliminarnu identifikaciju problema, problem hronološki sagleda, prikupi i rezimira dobijene činjenice, izvrši preliminarnu pravnu kvalifikaciju i na kraju pravilno izvrši supsumciju; profesionalno, odgovorno i savjesno vodi pravni intervju imajući uvijek u vidu značaj etapa i tehnika njegovog vođenja za konačan ishod i rezultat rada; kompetentno i znalački čita i analizira zakonske tekstove, sudske odluke, piše podneske i formira omot spisa; poštuje, afirmiše i štiti principe na kojima se temelje pravni profesionalizam i pravna etika.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Miladinović Snežana3x1
15B+15S
1x1
15B+15S

Vijesti sa fakulteta   >>>

19.04.2018 Pravni fakultet

Profesor Rakočević na skupu eksperata iz oblasti krivičnog prava u Strazburu

DETALJNIJE

04.04.2018 Pravni fakultet

Održana II Internacionalna studentska konferencija

DETALJNIJE

31.03.2018 Pravni fakultet

Studenti Pravnog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

26.03.2018 Pravni fakultet

Saradnja Poreske uprave i Pravnog fakulteta

DETALJNIJE

19.03.2018 Pravni fakultet

Studentkinja Pravnog fakulteta i Akademije za muziku, likovnu umjetnost i ples u Plovdivu: Uz dobru organizaciju sve je moguće

DETALJNIJE

19.03.2018 Pravni fakultet

Druga internacionalna naučna konferencija - Unapređenje sigurnosti u JI Evropi - Crna Gora i kolektivni sistem bezbjednosti

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promocija knjige profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 SIMPED

Prvi međunarodni simpozijum iz muzičke pedagogije

DETALJNIJE