Obligaciono pravne klinike

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ispit Obligacionopravna klinika u mogućnosti je da: zahvaljujući kliničkom pravnom obrazovanju i metodama rada na klinici (kao što su: metod slučaja, Sokratov metod, “pro et contra”, debate i lične opservacije, rad u paru, metod simulacije) kompetentno i profesionalno primijenjuje znanje stečeno iz predmeta Obligaciono pravo; se, zahvaljujući primjeni kliničkog metoda kao interaktivnog, kooperativnog i participativnog metoda pravničkog obrazovanja, na profesionalan i kompetentan način suoči sa konkretnim slučajem u praksi, svestrano prouči slučaj, izvrši preliminarnu identifikaciju problema, problem hronološki sagleda, prikupi i rezimira dobijene činjenice, izvrši preliminarnu pravnu kvalifikaciju i na kraju pravilno izvrši supsumciju; profesionalno, odgovorno i savjesno vodi pravni intervju imajući uvijek u vidu značaj etapa i tehnika njegovog vođenja za konačan ishod i rezultat rada; kompetentno i znalački čita i analizira zakonske tekstove, sudske odluke, piše podneske i formira omot spisa; poštuje, afirmiše i štiti principe na kojima se temelje pravni profesionalizam i pravna etika.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Miladinović Snežana3x1
15B+15S
1x1
15B+15S

Vijesti sa fakulteta   >>>

10.01.2018 Pravni fakultet

Druga internacionalna studentska konferencija u aprilu

DETALJNIJE

10.01.2018 Pravni fakultet

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore održana I internacionalna studentska konferencija

DETALJNIJE

08.01.2018 Pravni fakultet

Međunarodna naučna konferencija "Pravo pred izazovima savremenog doba"

DETALJNIJE

07.01.2018 Pravni fakultet

31TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT - “THE LEGAL CHALLENGES OF MODERN WORLD''

DETALJNIJE

26.12.2017 Pravni fakultet

Internacionalna studentska konferencija - Crnogorsko zakonodavstvo iz perspektive zaštite prava djeteta i međunarodni standardi

DETALJNIJE

21.12.2017 Pravni fakultet

Tomislav Dedić - Ostvarivanje pravde

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE