Penologija

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni sistem, pojedine institute i pojmove prava o izvršenju krivičnih sankcija; prepozna i protumači norme koje regulišu institute krivičnog izvršnog prava kako bi mogao da ih po potrebi poveže sa normama koje regulišu oblast krivičnog materijalnog i krivičnog procesnog prava; analizira sistem krivičnih sankcija i ističe njegove prednosti i nedostatke; uporedi različite sisteme izvršenja kazne zatvora i zaključi koliko je važna penitencijarna individualizacija za uspjeh u ostvarivanju svrhe kažnjavanja; daje argumente u prilog unapređenja sistema krivičnih sankcija i krivičnopravnih mjera koje bi bile alternativa kazni zatvora odnosno klasičnom sistemu izvršenja kazne lišenja slobode.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Darko2x1
14B+17S+1P
1x1
14B+17S+1P
1x1
14B+17S+1P
Vijesti sa fakulteta   >>>

20.02.2018 Pravni fakultet

Sjajan uspjeh studenata Pravnog Fakulteta na pre-moot takmičenju u Rimu

DETALJNIJE

19.02.2018 Pravni fakultet

Potpisan sporazum o saradnji sa UNHCR

DETALJNIJE

19.02.2018 Pravni fakultet

Održana komemoracija povodom smrti prof. dr Ljubomira Sekulića

DETALJNIJE

14.02.2018 Pravni fakultet

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde Zoran Pažin održao predavanje na Pravnom fakultetu

DETALJNIJE

12.02.2018 Pravni fakultet

Slobodan pristup pravnoj literaturi američkog izdavača "WILEY“

DETALJNIJE

09.02.2018 Pravni fakultet

Dnevna prisutnost studenata

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

21.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Naši studenti na Fakultetu likovnih umjetnosti u Portugalu

DETALJNIJE

21.02.2018 Fakultet likovnih umjetnosti

Studenti donirali grafike na Međunarodni dan djece oboljele od karcinoma

DETALJNIJE