Penologija

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni sistem, pojedine institute i pojmove prava o izvršenju krivičnih sankcija; prepozna i protumači norme koje regulišu institute krivičnog izvršnog prava kako bi mogao da ih po potrebi poveže sa normama koje regulišu oblast krivičnog materijalnog i krivičnog procesnog prava; analizira sistem krivičnih sankcija i ističe njegove prednosti i nedostatke; uporedi različite sisteme izvršenja kazne zatvora i zaključi koliko je važna penitencijarna individualizacija za uspjeh u ostvarivanju svrhe kažnjavanja; daje argumente u prilog unapređenja sistema krivičnih sankcija i krivičnopravnih mjera koje bi bile alternativa kazni zatvora odnosno klasičnom sistemu izvršenja kazne lišenja slobode.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Darko2x1
14B+17S+1P
1x1
14B+17S+1P
1x1
14B+17S+1P
Vijesti sa fakulteta   >>>

16.05.2018 Pravni fakultet

Promocija knjige "Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa"

DETALJNIJE

14.05.2018 Pravni fakultet

Studenti Pravnog fakulteta na praktičnoj nastavi u Forenzičkom centru

DETALJNIJE

11.05.2018 Pravni fakultet

Studijska posjeta Regent Univerzitetu u Londonu

DETALJNIJE

09.05.2018 Pravni fakultet

Promocija knjige "Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa"

DETALJNIJE

09.05.2018 Pravni fakultet

Svečana akademija povodom 130 godina od proglašenja Opšteg imovinskog Zakonika za Knjaževinu Crnu Goru

DETALJNIJE

04.05.2018 Pravni fakultet

Ministar prosvjete dr Damir Šehović u radnoj posjeti na Pravnom fakultetu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

23.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje slavi deceniju rada 5. juna  

DETALJNIJE


24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

23.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za doktorska istraživanja

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE