Međunarodno-pravna klinika

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: pravilno tumači praksu u oblasti međunarodnopravne zaštite ljudskih prava, sa posebnim akcentom na prava izbjeglica, azilanata i apatrida; primijeni relevantne međunarodnopravne i domaće propise i standarde nastale u praksi međunarodnh tijela, sa posebnim akcentom na UNHCR; daje pravne savjete u oblasti prava izbjeglica, azilanata i apatrida; doprinosi aktivnostima u borbi protiva apatridije; širi znanja o relevantnim međunarodnopravnim pravilima, kako na nivou Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope i evropske unije, tako i na nivou prava Crne Gore.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jelić Ivana3x1
13B+14S+1P
1x1
13B+14S+1P

Vijesti sa fakulteta   >>>

16.05.2018 Pravni fakultet

Promocija knjige "Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa"

DETALJNIJE

14.05.2018 Pravni fakultet

Studenti Pravnog fakulteta na praktičnoj nastavi u Forenzičkom centru

DETALJNIJE

11.05.2018 Pravni fakultet

Studijska posjeta Regent Univerzitetu u Londonu

DETALJNIJE

09.05.2018 Pravni fakultet

Promocija knjige "Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa"

DETALJNIJE

09.05.2018 Pravni fakultet

Svečana akademija povodom 130 godina od proglašenja Opšteg imovinskog Zakonika za Knjaževinu Crnu Goru

DETALJNIJE

04.05.2018 Pravni fakultet

Ministar prosvjete dr Damir Šehović u radnoj posjeti na Pravnom fakultetu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

23.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje slavi deceniju rada 5. juna  

DETALJNIJE


24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

23.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za doktorska istraživanja

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE