Evropska pravna tradicija

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni osnovne pravne institute i pravne koncepte od antike do danas; objasni zašto su se i kako kroz istoriju mijenjale pravne i političke institucije; pravilno tumači metod stvaranja prava u kontinentalnoj i ostvrvskoj evropi; izvodi zaključke o sličnosti i razlikama u metodu stvaranja prava i to da primjeni u praksi; ocjenjuje značaj helenskih ideja i rimskih pravnih koncepata za savremenu Evropu; koristi tekovine evropske pravne tradicije kao model u stvaranju i primjeni prava EU.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bogojević-Gluščević Nevenka3x1
18B+12S
2x1
18B+12S

Vijesti sa fakulteta   >>>

19.04.2018 Pravni fakultet

Profesor Rakočević na skupu eksperata iz oblasti krivičnog prava u Strazburu

DETALJNIJE

04.04.2018 Pravni fakultet

Održana II Internacionalna studentska konferencija

DETALJNIJE

31.03.2018 Pravni fakultet

Studenti Pravnog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

26.03.2018 Pravni fakultet

Saradnja Poreske uprave i Pravnog fakulteta

DETALJNIJE

19.03.2018 Pravni fakultet

Studentkinja Pravnog fakulteta i Akademije za muziku, likovnu umjetnost i ples u Plovdivu: Uz dobru organizaciju sve je moguće

DETALJNIJE

19.03.2018 Pravni fakultet

Druga internacionalna naučna konferencija - Unapređenje sigurnosti u JI Evropi - Crna Gora i kolektivni sistem bezbjednosti

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Kiš na pozorišnim daskama za srednjoškolce

DETALJNIJE