Evropska pravna tradicija

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni osnovne pravne institute i pravne koncepte od antike do danas; objasni zašto su se i kako kroz istoriju mijenjale pravne i političke institucije; pravilno tumači metod stvaranja prava u kontinentalnoj i ostvrvskoj evropi; izvodi zaključke o sličnosti i razlikama u metodu stvaranja prava i to da primjeni u praksi; ocjenjuje značaj helenskih ideja i rimskih pravnih koncepata za savremenu Evropu; koristi tekovine evropske pravne tradicije kao model u stvaranju i primjeni prava EU.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bogojević-Gluščević Nevenka3x1
18B+12S
2x1
18B+12S

Vijesti sa fakulteta   >>>

10.01.2018 Pravni fakultet

Druga internacionalna studentska konferencija u aprilu

DETALJNIJE

10.01.2018 Pravni fakultet

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore održana I internacionalna studentska konferencija

DETALJNIJE

08.01.2018 Pravni fakultet

Međunarodna naučna konferencija "Pravo pred izazovima savremenog doba"

DETALJNIJE

07.01.2018 Pravni fakultet

31TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT - “THE LEGAL CHALLENGES OF MODERN WORLD''

DETALJNIJE

26.12.2017 Pravni fakultet

Internacionalna studentska konferencija - Crnogorsko zakonodavstvo iz perspektive zaštite prava djeteta i međunarodni standardi

DETALJNIJE

21.12.2017 Pravni fakultet

Tomislav Dedić - Ostvarivanje pravde

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

23.01.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Izašao novi broj naučnog časopisa „Journal of Anthropology of Sport and Physical Education“

DETALJNIJE

23.01.2018 Filološki fakultet

Mobilnost ozbiljna prilika za studente Filološkog fakulteta

DETALJNIJE


23.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Vlada Rumunije dodjeljuje 85 stipendija

DETALJNIJE