Elektrotehnički materijali


Semestar: 3
ECTS:
Status: VP
Fond: 2+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni modeliranje toplotnog kapaciteta materijala, na primjerima jednodimenzionalnih i dvodimenzionalnih struktura; 2. Analizira zonalne strukture kristala; 3. Definiše transportne pojave u poluprovodnicima; 4. Opiše problematiku spojeva različitih materijala (heterospojeva); 5. Objasni principe funkcionisanja poluprovodničkih struktura, kao neophodne osnove za dalje analize i primjene u predmetima kao što su Analogna i Digitalna elektronika, Mikroelektronika i Nanoelektronika; 6. Klasifikuje materijale i navede njihovu primjenu u elektronici, energetici, termotehnici, fizičko-tehničkim mjerenjima; 7. Objasni dvodimenzionalne i trodimenzionalne grafičke prikaze strukturalnosti materijala, kao i energetske dijagrame elektrona.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đukanović Milena2x1
72B+70S+11P

1x (7B+7S)
72B+70S
Radunović Momčilo

1x (7B+7S)
72B+70S