Električna mjerenja

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: Koristi SI sistem mjernih jedinica, definiše osnovne jedinice i opiše primarne etalone. Primijeni različite tipove mjernih instrumenata za mjerenje električnih veličina. Analizira različite greške mjerenja, obradi rezultate mjerenja i procijeni mjernu nesigurnost. Primijeni različite mjerne metode za mjerenje električnih veličina. Poznaje princip rada digitalnog brojila za mjerenje električne energije i način daljinskog očitavanja i upravljanja. Poznaje princip rada i strukturu osciloskopa i njegovu primjenu u mjernom procesu.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Dragović-Ivanović Rada1.5x1
34B+33S+51P
1x1
34B+33S+51P
1x1S
10S
Žarić Nikola0.5x1
34B+33S+51P

1x2S
23S
Radunović Momčilo

1x (3B+3S)
34B+33S
Tomović Slavica

1x3
34B
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE


31.10.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a u emisiji Index

DETALJNIJE

25.09.2017 Elektrotehnički fakultet

Publikovana naučna monografija Prof. dr Gojka Joksimovića u izdanju IET, The Institution of Engineering and Technology, Engleska

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE


22.02.2018 Institut za biologiju mora

Sa autorom pobjedničkog rješenja o vizuelnom identitetu Boka akvarijuma

DETALJNIJE