Električna mjerenja

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: Koristi SI sistem mjernih jedinica, definiše osnovne jedinice i opiše primarne etalone. Primijeni različite tipove mjernih instrumenata za mjerenje električnih veličina. Analizira različite greške mjerenja, obradi rezultate mjerenja i procijeni mjernu nesigurnost. Primijeni različite mjerne metode za mjerenje električnih veličina. Poznaje princip rada digitalnog brojila za mjerenje električne energije i način daljinskog očitavanja i upravljanja. Poznaje princip rada i strukturu osciloskopa i njegovu primjenu u mjernom procesu.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Dragović-Ivanović Rada1.5x1
34B+33S+51P
1x1
34B+33S+51P
1x1S
10S
Žarić Nikola0.5x1
34B+33S+51P

1x2S
23S
Radunović Momčilo

1x (3B+3S)
34B+33S
Tomović Slavica

1x3
34B
Vijesti sa fakulteta   >>>

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a završili praksu u Telekomu

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE

14.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Seminar u okviru projekta “CrossBow”

DETALJNIJE

23.04.2018 Elektrotehnički fakultet

Dani inženjera svečano otvoreni

DETALJNIJE

19.03.2018 Elektrotehnički fakultet

Počeo treći TIDE hakaton 2018

DETALJNIJE

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

25.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko testiranje studenata završeno, slijedi istraživanje naučnika

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE

25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE