Osnovi računarstva

   • Ishodi učenja:
    Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje brojne veličine zapisane u različitim brojnim sistemima (binarnom, oktalnom, heksadekadnom, dekadnom) i vrši njihovo konvertovanje; 2. Izračuna rezultat osnovnih aritmetičkih operacija u binarnom brojnom sistemu; 3. Detaljno opiše različite formate binarnog zapisivanja podataka u računaru (neoznačenih i označenih cijelih brojeva, decimalnih brojeva sa nepomičnim i pomičnim zarezom, alfanumeričkih znakova i instrukcija); 4. Analizira funkciju osnovnih i izvedenih logičkih kola i prekidačkih mreža; 5. Projektuje osnovne digitalne sisteme – binarni sabirač, multiplekser i dekoder, i analizira njihovo funkcionisanje; 6. Razlikuje i opiše memorijske elemente prema tehnologiji njihove izrade, najvažnijim karakteristikama i hijerarhijskoj organizaciji u računarskom sistemu opšte namjene; 7. Projektuje memoriju velikog kapaciteta upotrebom memorijskih čipova manjeg kapaciteta; 8. Analizira funkcionisanje procesora i njegove mikroprogramske kontrolne jedinice.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Stanković Ljubiša3x1
128B+11P


Draganić Anđela
1x2
128B+11P
1x2
128B
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE


31.10.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a u emisiji Index

DETALJNIJE

25.09.2017 Elektrotehnički fakultet

Publikovana naučna monografija Prof. dr Gojka Joksimovića u izdanju IET, The Institution of Engineering and Technology, Engleska

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE