Računarske mreže i komunikacije

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše vrste prenosa, kodova, modulacionih tehnika i medijuma za prenos koji se koriste u računarskim mrežama. 2. Analitički ocijeni performanse računarske mreže sa stanovišta kašnjenja koje unosi. 3. Definiše funkcije pojedinih slojeva OSI i TCP/IP referentnog modela. 4. Objasni način funkcionisanja HTTP, zatim TCP i UDP, kao i IP protokola. 5. Definiše najbitinije specifikacije IEEE 802.3 i IEEE 802.11 grupa standarda. 6. Opiše funkcije i karakteristike mrežnih uređaja. 7. Praktično demonstrira pravljenje konektora (kabliranje) za Ethernet kablove, a zatim povezivanje i adresiranje računara u lokalnoj računarskoj mreži.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kočan Enis3x1S
84S+35P


Tomović Slavica

2x1S
42S
Urošević Uglješa

2x1S
42S
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE


31.10.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a u emisiji Index

DETALJNIJE

25.09.2017 Elektrotehnički fakultet

Publikovana naučna monografija Prof. dr Gojka Joksimovića u izdanju IET, The Institution of Engineering and Technology, Engleska

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE

16.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

U martu novi broj naučnog časopisa "Montenegrin Journal of sports science and medicine"

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE